Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 133.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
HT12-19B Model turbiny:
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd: NISSAN
 Silnik:
JR T2031
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 00:44:54 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 02:45:02.352242 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 02:45:02.352299 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:45:02.352315 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175907" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 02:45:02.352333 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:45:02.352344 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 02:45:02.352353 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 02:45:02.352368 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 02:45:02.352377 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:45:02.352384 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:45:02.352394 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:45:02.352403 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 02:45:02.352415 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 02:45:02.352422 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 02:45:02.352426 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 02:45:02.352431 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 02:45:02.352435 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 02:45:02.352448 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:45:02.352462 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:45:02.352472 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 02:45:02.352478 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 02:45:02.352484 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 02:45:02.352493 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 02:45:02.352503 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 02:45:02.360290 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 02:45:02.360309 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 02:45:02.360322 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 02:45:02.360329 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:45:02.360335 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:45:02.360339 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 02:45:02.360343 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 02:45:02.360374 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 02:45:02.405091 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 02:45:02.405171 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 02:45:02.405185 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 02:45:02.405196 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 02:45:02.405216 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 02:45:02.405227 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 02:45:02.405238 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 02:45:02.405249 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 02:45:02.405259 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 02:45:02.405269 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 00:44:54 GMT 2019-08-18 02:45:02.405280 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 02:45:02.405289 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 02:45:02.405300 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 02:45:02.405321 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 02:45:02.405373 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 02:45:02.405408 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 02:45:02.412950 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:45:02.413155 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 02:45:02.413183 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-08-18 02:45:02.421097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.421156 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:45:02.421186 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.421212 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.421236 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.421272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.421296 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.421329 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.421350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.421447 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.421471 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.421495 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.421521 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.421556 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429332 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429395 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:45:02.429422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429466 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429487 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429524 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429563 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429601 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429623 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429645 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429672 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429714 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429760 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429801 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429825 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429845 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429883 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429906 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429939 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429960 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.429997 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.430027 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.430052 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.430079 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.430104 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.430137 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.430171 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.430193 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.430217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.437085 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.437191 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:45:02.437248 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:45:02.437308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.437394 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:45:02.437550 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 02:45:02.437655 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 02:45:02.437789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.437902 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:45:02.437975 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:45:02.438194 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:45:02.438301 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:45:02.438370 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-08-18 02:45:02.438459 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:45:02.438543 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:45:02.438636 soap_transport_http: read buffer of 5623 bytes 2019-08-18 02:45:02.438662 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 02:45:02.438673 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 02:45:02.438721 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 02:45:02.438778 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 02:45:02.438803 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 02:45:02.438816 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 02:45:02.438851 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 02:45:02.438861 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 02:45:02.439108 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 02:45:02.439133 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 02:45:02.439211 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.439225 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 02:45:02.439257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.439304 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.439318 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.439341 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:45:02.439373 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.439386 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.439406 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:45:02.439438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.439484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.439509 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 02:45:02.439538 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.439550 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.439587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.439641 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.439655 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.439674 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 02:45:02.439701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.439730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.439753 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 02:45:02.439783 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.439795 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 02:45:02.439822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.439871 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.439884 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.439903 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:45:02.439938 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.439952 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.439970 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:45:02.440005 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.440018 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.440037 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 02:45:02.440064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.440105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.440127 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.440157 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.440169 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 02:45:02.440197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.440242 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.440253 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.440269 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 02:45:02.440293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.440321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.440343 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 02:45:02.440373 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.440385 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 02:45:02.440413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.440463 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.440476 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.440494 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:45:02.440529 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.440542 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.440559 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:45:02.440596 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.440608 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.440627 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 02:45:02.440660 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.440674 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.440693 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:45:02.440719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.440768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.440791 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:45:02.440820 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.440832 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.440865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.440912 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.440924 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.440950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.440999 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:45:02.441090 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:45:02.441126 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.441147 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:45:02.441168 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 02:45:02.441191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.441218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:45:02.441238 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 02:45:02.441267 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.441278 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 02:45:02.441305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.441355 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.441368 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.441387 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:45:02.441422 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.441434 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.441450 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:45:02.441479 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.441491 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.441509 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 02:45:02.441550 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.441564 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.441590 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:45:02.441618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.441687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.441712 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:45:02.441756 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.441768 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.441796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.441845 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.441857 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.441876 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 02:45:02.441901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.441929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.441949 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 02:45:02.441977 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.441988 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 02:45:02.442015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.442062 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.442075 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.442092 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:45:02.442117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.442143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.442163 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 02:45:02.442191 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.442202 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.442227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.442275 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.442288 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.442306 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 02:45:02.442332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.442365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.442386 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 02:45:02.442413 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.442423 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 02:45:02.442474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.442536 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.442549 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.442568 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:45:02.442601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.442628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.442649 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 02:45:02.442678 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.442688 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.442714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.442763 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.442776 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.442796 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 02:45:02.442823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.442850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.442871 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 02:45:02.442899 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.442910 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 02:45:02.442932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.442973 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.442984 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.443000 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 02:45:02.443033 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.443046 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.443071 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:45:02.443098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.443132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.443156 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 02:45:02.443186 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.443197 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.443225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.443271 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.443284 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.443300 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 02:45:02.443325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.443352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.443371 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 02:45:02.443396 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.443407 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 02:45:02.443432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.443478 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.443490 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.443508 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 02:45:02.443542 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.443555 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.443581 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:45:02.443609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.443642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.443663 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 02:45:02.443690 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.443701 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.443727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.443774 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.443787 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.443805 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 02:45:02.443831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.443858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.443878 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 02:45:02.443906 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.443917 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 02:45:02.443944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.443997 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.444011 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.444029 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:45:02.444059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.444083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.444103 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 02:45:02.444131 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.444142 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.444168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.444214 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.444226 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.444245 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 02:45:02.444271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.444298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.444319 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 02:45:02.444348 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.444360 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 02:45:02.444396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.444443 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.444455 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.444471 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:45:02.444497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.444524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.444545 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 02:45:02.444581 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.444594 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.444622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.444678 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.444692 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.444712 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 02:45:02.444738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.444766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.444787 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 02:45:02.444816 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.444827 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 02:45:02.444852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.444899 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.444912 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.444930 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 02:45:02.444955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.444990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.445010 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:45:02.445039 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.445049 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.445075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.445125 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.445138 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.445157 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 02:45:02.445182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.445209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.445228 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 02:45:02.445255 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.445266 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 02:45:02.445291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.445336 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.445347 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.445362 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 02:45:02.445384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.445407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.445423 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 02:45:02.445446 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.445455 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.445476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.445514 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.445525 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.445540 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 02:45:02.445561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.445590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.445608 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 02:45:02.445631 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.445640 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 02:45:02.445662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.445718 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.445731 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.445749 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 02:45:02.445782 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.445794 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.445812 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 02:45:02.445836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.445870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.445890 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:45:02.445916 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.445927 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.445953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.446000 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.446013 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.446032 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 02:45:02.446059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.446085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.446103 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 02:45:02.446134 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.446144 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 02:45:02.446168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.446246 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.446261 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.446282 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:45:02.446309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.446335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.446356 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.446560 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.446571 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.446605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.446653 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.446666 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.446685 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 02:45:02.446712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.446741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.446764 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:45:02.446824 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.446837 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 02:45:02.446863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.446908 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:45:02.446920 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.446937 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 02:45:02.446960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.447096 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.447131 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447143 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.447170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447215 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447227 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447295 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:45:02.447332 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:45:02.447365 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447386 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:45:02.447407 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 02:45:02.447432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:45:02.447478 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:45:02.447504 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447515 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 02:45:02.447539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447594 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:45:02.447624 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447655 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 02:45:02.447674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.447705 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 02:45:02.447729 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447738 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.447757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447785 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447792 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447832 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:45:02.447853 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:45:02.447870 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447882 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:45:02.447892 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 02:45:02.447905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:45:02.447929 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 02:45:02.447945 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.447951 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 02:45:02.447967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448002 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:45:02.448010 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448020 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 02:45:02.448033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.448059 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.448074 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448080 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.448094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448117 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448124 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448161 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:45:02.448181 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:45:02.448198 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448209 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:45:02.448219 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 02:45:02.448232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:45:02.448256 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:45:02.448271 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448277 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 02:45:02.448291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448318 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.448325 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448335 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 02:45:02.448354 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.448360 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448370 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 02:45:02.448388 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.448395 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448404 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 02:45:02.448422 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.448429 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448438 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 02:45:02.448455 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.448462 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448471 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 02:45:02.448489 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.448495 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448505 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 02:45:02.448522 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.448529 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448538 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:45:02.448551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.448611 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 02:45:02.448637 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448643 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.448658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448683 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.448690 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448700 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 02:45:02.448713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.448745 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 02:45:02.448761 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448768 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 02:45:02.448782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448807 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.448814 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448824 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 02:45:02.448841 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.448848 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448857 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:45:02.448874 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.448881 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448890 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 02:45:02.448903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.448936 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 02:45:02.448951 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.448957 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.448972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449004 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.449011 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449021 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 02:45:02.449034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.449059 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 02:45:02.449074 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449080 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 02:45:02.449094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449119 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.449126 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449136 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:45:02.449149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.449173 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.449189 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449195 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.449209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449244 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.449256 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449273 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 02:45:02.449288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.449314 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:45:02.449330 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449336 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 02:45:02.449351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449377 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.449384 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449394 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 02:45:02.449412 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.449418 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449428 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:45:02.449445 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.449452 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449461 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 02:45:02.449474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.449508 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.449523 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449530 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.449544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449569 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.449583 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449593 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 02:45:02.449613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.449638 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:45:02.449654 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449660 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 02:45:02.449674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449699 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.449706 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449715 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 02:45:02.449738 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.449746 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449756 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:45:02.449774 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.449781 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449790 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:45:02.449814 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.449824 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449840 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 02:45:02.449868 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.449880 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449896 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 02:45:02.449919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.449970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.449995 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:45:02.450021 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.450030 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.450053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.450096 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.450108 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.450125 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 02:45:02.450148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.450171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.450189 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 02:45:02.450214 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.450267 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.450281 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.450298 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.450321 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.450346 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.450370 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.450419 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.450432 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.450448 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:45:02.450473 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.450481 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.450491 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 02:45:02.450508 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.450515 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.450524 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 02:45:02.450542 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.450549 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.450558 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 02:45:02.450575 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.450582 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.450591 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 02:45:02.450616 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:45:02.450623 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.450635 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 02:45:02.450653 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.450659 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.450668 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.450686 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.450692 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.450702 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:45:02.450719 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.450729 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.450741 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 02:45:02.450760 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.450766 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.450775 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:45:02.450793 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.450799 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.450808 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:45:02.450822 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.450877 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.450896 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.450903 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 02:45:02.450919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.450944 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.450951 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.450961 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:45:02.450979 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.450985 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.451004 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 02:45:02.451022 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.451028 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.451038 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 02:45:02.451055 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.451062 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.451071 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 02:45:02.451084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.451111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.451122 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451137 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.451143 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.451158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.451183 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451191 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.451200 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 02:45:02.451213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.451228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.451238 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 02:45:02.451252 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451279 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451287 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451296 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451309 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451326 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.451340 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451366 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.451373 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451382 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 02:45:02.451400 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.451407 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451417 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 02:45:02.451434 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.451441 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451450 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 02:45:02.451468 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.451474 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451483 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 02:45:02.451501 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.451508 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451517 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 02:45:02.451539 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.451546 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451556 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 02:45:02.451574 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.451581 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451591 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:45:02.451614 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.451621 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451631 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 02:45:02.451648 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.451655 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451665 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 02:45:02.451682 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.451689 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451699 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:45:02.451716 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.451724 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451737 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:45:02.451751 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.451804 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.451824 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.451830 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 02:45:02.451845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.451871 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.451877 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.451887 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 02:45:02.451905 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.451911 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.451920 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:45:02.451938 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.451945 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.451954 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 02:45:02.451971 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:45:02.451978 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.451994 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 02:45:02.452008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.452035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.452046 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452061 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.452067 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.452082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.452107 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452114 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.452123 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 02:45:02.452137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.452152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.452162 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 02:45:02.452175 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452202 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452209 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452219 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452232 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452248 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.452262 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452287 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.452294 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452304 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 02:45:02.452321 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.452328 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452338 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 02:45:02.452355 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.452362 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452371 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 02:45:02.452388 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.452395 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452404 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 02:45:02.452423 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.452430 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452439 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 02:45:02.452456 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.452463 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452472 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 02:45:02.452489 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.452495 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452505 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:45:02.452522 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.452529 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452539 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 02:45:02.452556 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.452562 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452572 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 02:45:02.452589 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.452601 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452611 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 02:45:02.452629 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.452636 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452645 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:45:02.452662 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.452669 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452678 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:45:02.452691 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.452753 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.452771 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.452800 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.452807 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.452817 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.452830 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.452846 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.452861 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.452886 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.452893 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.452902 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 02:45:02.452921 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.452928 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.452938 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 02:45:02.452955 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.452961 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.452971 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 02:45:02.452988 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.452994 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.453004 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 02:45:02.453021 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.453027 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.453037 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 02:45:02.453061 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.453071 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.453087 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 02:45:02.453114 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.453121 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.453132 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 02:45:02.453152 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.453163 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.453178 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 02:45:02.453199 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.453206 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.453223 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 02:45:02.453244 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.453251 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.453261 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 02:45:02.453278 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.453285 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.453295 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 02:45:02.453312 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.453319 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.453329 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 02:45:02.453346 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.453353 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.453362 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:45:02.453380 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.453386 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.453395 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 02:45:02.453409 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.453475 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.453494 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.453501 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 02:45:02.453516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.453542 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.453549 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.453559 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 02:45:02.453572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.453587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.453604 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:45:02.453621 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.453627 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.453641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.453666 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.453674 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.453683 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 02:45:02.453697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.453712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.453723 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 02:45:02.453743 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.453749 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 02:45:02.453764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.453790 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.453797 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.453806 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:45:02.453824 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.453830 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.453840 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 02:45:02.453857 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.453864 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.453873 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 02:45:02.453894 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:45:02.453904 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.453923 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 02:45:02.453939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.453966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.453976 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 02:45:02.453992 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.453999 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.454013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.454039 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:45:02.454046 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.454056 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 02:45:02.454069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.454084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.454094 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 02:45:02.454108 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:45:02.454137 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 02:45:02.454144 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:45:02.454153 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 02:45:02.454166 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:45:02.454183 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.454197 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 02:45:02.454223 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.454229 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 02:45:02.454239 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 02:45:02.454257 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.454263 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 02:45:02.454272 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 02:45:02.454289 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.454296 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 02:45:02.454305 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 02:45:02.454323 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:45:02.454329 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 02:45:02.454338 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 02:45:02.454362 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.454369 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 02:45:02.454378 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 02:45:02.454396 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.454402 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 02:45:02.454411 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 02:45:02.454428 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.454435 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 02:45:02.454444 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:45:02.454461 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.454467 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 02:45:02.454477 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 02:45:02.454494 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.454500 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 02:45:02.454510 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 02:45:02.454527 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.454533 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 02:45:02.454542 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:45:02.454556 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 02:45:02.454610 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.454629 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.454636 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 02:45:02.454651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.454676 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.454683 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.454693 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:45:02.454706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.454723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.454737 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 02:45:02.454752 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.454758 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.454772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.454797 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:45:02.454804 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.454813 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 02:45:02.454827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.454842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.454852 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 02:45:02.454865 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 02:45:02.454891 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:45:02.454898 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 02:45:02.454908 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 02:45:02.454925 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:45:02.454933 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 02:45:02.454942 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 02:45:02.454960 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:45:02.454967 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 02:45:02.454976 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 02:45:02.454990 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 02:45:02.455012 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.455028 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.455034 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 02:45:02.455049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.455074 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.455081 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.455091 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:45:02.455109 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.455116 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.455126 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 02:45:02.455143 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.455150 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.455159 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 02:45:02.455172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.455196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.455206 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.455220 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.455227 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.455240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.455265 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.455272 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.455281 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 02:45:02.455295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.455309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.455319 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 02:45:02.455333 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.455360 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.455367 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.455377 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.455390 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.455405 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.455419 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.455445 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.455452 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.455462 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 02:45:02.455479 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.455486 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.455495 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 02:45:02.455513 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.455519 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.455528 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 02:45:02.455546 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.455552 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.455562 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 02:45:02.455579 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.455586 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.455600 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 02:45:02.455618 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.455625 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.455635 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 02:45:02.455652 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.455659 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.455668 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 02:45:02.455685 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.455692 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.455705 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:45:02.455724 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.455733 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.455745 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:45:02.455758 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.455803 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.455821 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.455828 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 02:45:02.455844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.455869 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.455876 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.455885 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 02:45:02.455903 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.455909 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.455919 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:45:02.455936 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.455942 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.455952 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:45:02.455969 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.455975 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.455985 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 02:45:02.456002 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.456009 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456019 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 02:45:02.456032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.456071 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:45:02.456086 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456093 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.456107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456131 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456138 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456176 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:45:02.456198 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:45:02.456215 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456226 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:45:02.456236 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 02:45:02.456248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:45:02.456273 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 02:45:02.456288 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456294 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 02:45:02.456308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456333 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.456340 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456349 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 02:45:02.456362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.456387 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 02:45:02.456402 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456408 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.456422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456447 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 02:45:02.456454 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456464 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 02:45:02.456477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.456502 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 02:45:02.456516 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456523 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 02:45:02.456536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456560 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.456567 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456583 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:45:02.456601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.456627 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 02:45:02.456643 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456649 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.456663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456688 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.456695 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456705 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 02:45:02.456718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.456737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.456748 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 02:45:02.456762 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.456790 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.456797 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.456807 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.456820 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.456836 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.456850 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.456876 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.456883 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.456893 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 02:45:02.456911 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.456917 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.456927 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 02:45:02.456944 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.456950 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.456960 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 02:45:02.456976 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.456983 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.457000 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 02:45:02.457018 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.457025 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.457034 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 02:45:02.457052 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:45:02.457058 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.457068 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 02:45:02.457085 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:45:02.457092 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.457102 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 02:45:02.457119 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:45:02.457125 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.457135 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 02:45:02.457152 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:45:02.457163 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.457173 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 02:45:02.457190 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.457196 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.457207 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 02:45:02.457224 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.457231 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.457240 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 02:45:02.457257 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.457263 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.457273 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 02:45:02.457290 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.457297 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.457306 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 02:45:02.457319 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.457380 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.457400 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.457406 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 02:45:02.457422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.457446 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.457453 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.457463 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 02:45:02.457477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.457492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.457502 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:45:02.457517 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.457523 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.457538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.457571 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.457578 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.457588 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 02:45:02.457607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.457623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.457633 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 02:45:02.457648 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.457655 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 02:45:02.457669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.457694 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.457701 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.457710 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 02:45:02.457733 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.457741 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.457752 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:45:02.457770 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.457777 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.457786 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:45:02.457804 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.457811 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.457820 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 02:45:02.457833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.457860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.457871 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.457886 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.457892 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.457906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.457931 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.457938 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.457948 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 02:45:02.457961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.457977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.457987 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 02:45:02.458000 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.458027 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.458034 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.458043 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.458057 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.458073 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.458087 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.458111 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.458118 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.458128 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:45:02.458146 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.458152 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.458161 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:45:02.458178 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.458185 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.458194 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 02:45:02.458211 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.458218 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.458227 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 02:45:02.458244 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.458250 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.458309 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:45:02.458327 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.458339 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.458349 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 02:45:02.458366 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 02:45:02.458373 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.458383 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 02:45:02.458396 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.458434 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.458451 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.458457 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 02:45:02.458471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.458496 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.458503 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.458513 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 02:45:02.458531 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.458537 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.458547 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 02:45:02.458563 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.458570 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.458579 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 02:45:02.458602 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.458609 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.458619 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 02:45:02.458637 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.458644 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.458653 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 02:45:02.458679 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.458686 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.458696 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 02:45:02.458713 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.458720 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.458741 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 02:45:02.458760 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.458767 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.458776 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 02:45:02.458789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.458830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.458841 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:45:02.458856 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.458863 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 02:45:02.458878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.458903 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:45:02.458910 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.458920 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 02:45:02.458933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.458948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.458958 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 02:45:02.458975 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:45:02.458981 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 02:45:02.458991 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 02:45:02.459007 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.459013 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 02:45:02.459027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.459050 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:45:02.459070 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:45:02.459087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.459098 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:45:02.459108 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 02:45:02.459125 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.459131 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 02:45:02.459142 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 02:45:02.459158 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:45:02.459164 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 02:45:02.459174 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 02:45:02.459190 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.459197 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 02:45:02.459207 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.459223 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.459230 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 02:45:02.459239 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.459256 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.459263 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 02:45:02.459272 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.459289 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.459295 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 02:45:02.459305 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.459321 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:45:02.459328 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 02:45:02.459337 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:45:02.459354 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:45:02.459361 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 02:45:02.459370 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 02:45:02.459386 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.459393 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 02:45:02.459402 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.459418 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 02:45:02.459431 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 02:45:02.459441 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 02:45:02.459457 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.459464 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 02:45:02.459474 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.459494 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.459500 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 02:45:02.459510 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.459525 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:45:02.459532 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 02:45:02.459541 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 02:45:02.459557 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 02:45:02.459602 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 02:45:02.459634 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 02:45:02.459662 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.459690 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 02:45:02.459717 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:45:02.459750 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 02:45:02.459778 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:45:02.459805 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 02:45:02.459832 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 02:45:02.459859 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 02:45:02.459885 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 02:45:02.459912 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 02:45:02.459938 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 02:45:02.459964 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 02:45:02.459999 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 02:45:02.460025 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 02:45:02.460053 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 02:45:02.460079 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 02:45:02.460106 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 02:45:02.460132 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 02:45:02.460159 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:45:02.460186 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 02:45:02.460213 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 02:45:02.460240 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 02:45:02.460266 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:45:02.460292 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 02:45:02.460319 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.460346 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:45:02.460373 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.460400 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:45:02.460426 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 02:45:02.460454 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 02:45:02.460481 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.460507 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:45:02.460533 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 02:45:02.460560 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 02:45:02.460586 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 02:45:02.460619 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 02:45:02.460646 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.460673 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:45:02.460700 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.460731 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:45:02.460759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:45:02.460791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 02:45:02.461553 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.461587 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 02:45:02.461621 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.461649 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 02:45:02.461676 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:45:02.461702 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 02:45:02.461735 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 02:45:02.461763 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 02:45:02.461789 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 02:45:02.461816 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 02:45:02.461843 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.461869 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 02:45:02.461895 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:45:02.461922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 02:45:02.461949 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 02:45:02.461976 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 02:45:02.462002 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 02:45:02.462029 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 02:45:02.462055 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:45:02.462085 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 02:45:02.462113 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.462141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 02:45:02.462168 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:45:02.462196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 02:45:02.462224 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462243 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462270 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:45:02.462296 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462313 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462330 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462356 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:45:02.462383 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462400 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462416 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462433 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462460 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:45:02.462486 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462503 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462520 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462536 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462563 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:45:02.462589 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462621 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:45:02.462648 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462675 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:45:02.462701 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462719 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462754 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:45:02.462782 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462799 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462825 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:45:02.462852 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462879 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:45:02.462905 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462932 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:45:02.462958 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.462984 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:45:02.463018 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463044 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:45:02.463070 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463088 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463114 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:45:02.463140 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463166 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:45:02.463193 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463220 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:45:02.463246 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463272 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:45:02.463300 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463328 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:45:02.463355 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463372 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463389 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463406 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463422 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463439 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463455 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463481 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:45:02.463507 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463524 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463541 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463567 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:45:02.463593 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463627 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:45:02.463660 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463677 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463694 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463721 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:45:02.463752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.463873 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463890 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463907 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463932 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.463968 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.464004 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464022 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464039 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464056 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464083 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.464118 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464160 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.464207 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464240 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464269 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464296 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464340 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:45:02.464374 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464401 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:45:02.464428 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464445 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464461 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464487 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.464514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464530 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:45:02.464683 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464717 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 02:45:02.464753 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464780 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.464806 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464833 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:45:02.464859 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464877 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464894 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464911 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464938 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.464965 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464982 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.464998 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465015 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465032 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465049 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465066 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465083 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465109 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 02:45:02.465136 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465152 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465178 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:45:02.465204 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465221 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465237 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465283 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:45:02.465375 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465409 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465442 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465476 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465524 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:45:02.465573 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465592 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465624 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465658 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465696 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:45:02.465728 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465757 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:45:02.465784 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465811 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:45:02.465838 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465855 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465882 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:45:02.465908 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465925 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.465951 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:45:02.465984 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466019 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:45:02.466045 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466072 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:45:02.466098 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466125 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:45:02.466151 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466178 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:45:02.466204 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466221 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466251 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:45:02.466281 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466307 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:45:02.466333 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466366 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:45:02.466392 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466419 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:45:02.466446 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466472 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:45:02.466499 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466516 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466534 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466550 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466567 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466584 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466606 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466633 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:45:02.466664 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466681 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466698 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466727 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:45:02.466756 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466782 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:45:02.466809 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466826 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466843 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466869 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:45:02.466895 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466929 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466946 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.466989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:45:02.467020 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467037 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467054 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467071 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467097 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.467123 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467140 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467156 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467173 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467202 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.467230 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467256 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:45:02.467282 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467299 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467316 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467332 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467358 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:45:02.467384 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467411 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:45:02.467437 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467453 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467525 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467557 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.467584 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467624 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467641 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467664 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:45:02.467717 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467749 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 02:45:02.467776 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467803 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:45:02.467829 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467856 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:45:02.467882 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467899 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467916 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467932 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.467958 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.467985 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.468005 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.468022 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.468039 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.468055 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.468072 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.468089 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.468105 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:45:02.468131 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 02:45:02.468163 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 02:45:02.468226 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.468278 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:45:02.468328 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:45:02.468378 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:45:02.468426 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 02:45:02.468474 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 02:45:02.468524 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 02:45:02.468572 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 02:45:02.468627 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:45:02.468676 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:45:02.468727 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:45:02.468780 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:45:02.468828 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.468877 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.468926 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:45:02.468975 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.469030 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:45:02.469078 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:45:02.469126 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.469175 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.469223 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:45:02.469273 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.469329 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.469383 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:45:02.469430 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 02:45:02.469478 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:45:02.469525 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.469573 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:45:02.469628 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 02:45:02.469684 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:45:02.469743 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:45:02.469792 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.469842 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:45:02.469947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 02:45:02.470049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.470134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:45:02.470212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:45:02.470298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:45:02.470348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 02:45:02.470396 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 02:45:02.470462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 02:45:02.470512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 02:45:02.470561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:45:02.470616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:45:02.470665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:45:02.470713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:45:02.470766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.470816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.470864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:45:02.470914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.470961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:45:02.471009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:45:02.471058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.471107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.471156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:45:02.471204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.471257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.471310 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:45:02.471357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 02:45:02.471403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:45:02.471451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.471500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:45:02.471549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 02:45:02.471603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:45:02.471658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:45:02.471705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.471761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:45:02.471819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 02:45:02.471868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.471917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:45:02.471973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:45:02.472023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:45:02.472094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 02:45:02.472144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 02:45:02.472192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 02:45:02.472241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 02:45:02.472290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:45:02.472337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:45:02.472386 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:45:02.472435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:45:02.472482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.472530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.472579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:45:02.472639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.472690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:45:02.472766 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:45:02.472817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.472867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.472922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:45:02.473020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.473134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.473236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:45:02.473293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 02:45:02.473382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:45:02.473434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.473482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:45:02.473532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 02:45:02.473646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:45:02.473700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:45:02.473754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.473805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:45:02.473865 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 02:45:02.473894 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:45:02.473961 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.474017 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:45:02.474073 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:45:02.474128 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:45:02.474183 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:45:02.474238 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:45:02.474292 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:45:02.474346 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:45:02.474401 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:45:02.474455 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:45:02.474510 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:45:02.474565 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:45:02.474633 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.474689 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.474749 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:45:02.474803 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.474865 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:45:02.474921 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:45:02.474976 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.475031 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.475086 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:45:02.475140 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.475194 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.475249 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:45:02.475304 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:45:02.475359 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:45:02.475413 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.475468 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:45:02.475522 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:45:02.475576 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:45:02.475638 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:45:02.475694 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.475755 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:45:02.475820 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 02:45:02.475844 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:45:02.475899 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.475954 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:45:02.476009 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:45:02.476065 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:45:02.476121 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:45:02.476176 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:45:02.476232 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:45:02.476286 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:45:02.476341 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:45:02.476396 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:45:02.476450 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:45:02.476506 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:45:02.476561 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.476622 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.476678 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:45:02.476738 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.476794 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:45:02.476849 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:45:02.476905 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.476960 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.477016 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:45:02.477072 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.477127 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.477181 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:45:02.477236 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:45:02.477292 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:45:02.477347 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.477402 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:45:02.477456 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:45:02.477512 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:45:02.477567 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:45:02.477631 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.477688 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:45:02.477760 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 02:45:02.477784 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:45:02.477834 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.477884 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:45:02.477933 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:45:02.477983 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:45:02.478032 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:45:02.478081 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:45:02.478130 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:45:02.478181 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:45:02.478230 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:45:02.478279 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:45:02.478328 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:45:02.478377 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:45:02.478426 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.478475 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.478524 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:45:02.478573 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.478630 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:45:02.478679 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:45:02.478734 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.478784 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.478833 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:45:02.478882 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.478931 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.478980 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:45:02.479029 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:45:02.479079 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:45:02.479127 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.479176 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:45:02.479225 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:45:02.479341 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:45:02.479391 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:45:02.479439 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.479489 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:45:02.479547 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 02:45:02.479569 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:45:02.479629 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.479683 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:45:02.479741 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:45:02.479794 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:45:02.479846 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:45:02.479896 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:45:02.479948 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:45:02.480022 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:45:02.480129 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:45:02.480223 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:45:02.480319 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:45:02.480417 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:45:02.480517 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.480621 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.480722 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:45:02.480825 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.480927 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:45:02.481026 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:45:02.481129 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.481230 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.481332 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:45:02.481433 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.481533 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.481640 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:45:02.481742 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:45:02.481842 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:45:02.481942 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.482043 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:45:02.482143 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:45:02.482242 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:45:02.482342 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:45:02.482441 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.482542 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:45:02.482662 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 02:45:02.482698 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 02:45:02.482760 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 02:45:02.482816 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 02:45:02.482869 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 02:45:02.482922 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 02:45:02.482956 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:45:02.482993 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.483012 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:45:02.483031 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:45:02.483049 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:45:02.483066 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:45:02.483084 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:45:02.483101 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:45:02.483118 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:45:02.483208 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:45:02.483226 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:45:02.483245 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:45:02.483261 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:45:02.483278 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.483294 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.483311 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:45:02.483330 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.483347 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:45:02.483364 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:45:02.483380 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.483397 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.483413 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:45:02.483430 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.483446 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.483462 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:45:02.483480 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:45:02.483497 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:45:02.483513 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.483530 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:45:02.483546 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:45:02.483564 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:45:02.483579 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:45:02.483602 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.483619 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:45:02.483636 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:45:02.483658 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.483673 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:45:02.483689 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:45:02.483705 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:45:02.483719 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:45:02.483733 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:45:02.483747 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:45:02.483761 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:45:02.483776 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:45:02.483790 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:45:02.483805 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:45:02.483820 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:45:02.483835 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.483850 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.483866 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:45:02.483881 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.483896 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:45:02.483911 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:45:02.483925 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.483939 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.483953 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:45:02.483969 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.483984 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.483999 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:45:02.484013 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:45:02.484027 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:45:02.484042 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.484057 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:45:02.484074 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:45:02.484088 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:45:02.484102 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:45:02.484116 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.484133 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:45:02.484148 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:45:02.484168 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.484183 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:45:02.484198 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:45:02.484213 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:45:02.484227 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:45:02.484242 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:45:02.484255 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:45:02.484270 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:45:02.484284 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:45:02.484298 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:45:02.484313 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:45:02.484327 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:45:02.484341 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.484356 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.484370 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:45:02.484384 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.484399 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:45:02.484414 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:45:02.484429 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.484443 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.484459 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:45:02.484474 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.484488 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.484503 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:45:02.484517 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:45:02.484532 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:45:02.484546 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.484561 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:45:02.484575 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:45:02.484590 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:45:02.484613 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:45:02.484628 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.484643 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:45:02.484659 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:45:02.484678 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.484692 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:45:02.484708 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:45:02.484722 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:45:02.484737 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:45:02.484751 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:45:02.484765 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:45:02.484781 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:45:02.484796 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:45:02.484810 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:45:02.484825 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:45:02.484838 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:45:02.484851 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.484865 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.484881 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:45:02.484895 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:45:02.484909 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:45:02.484924 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:45:02.484938 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.484952 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:45:02.484966 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:45:02.484980 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:45:02.484994 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:45:02.485016 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:45:02.485030 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:45:02.485044 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:45:02.485058 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:45:02.485072 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:45:02.485087 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:45:02.485102 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:45:02.485116 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:45:02.485129 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:45:02.485144 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:45:02.485263 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 02:45:02.485281 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 02:45:02.485290 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 02:45:02.485300 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 02:45:02.485312 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 02:45:02.485319 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 02:45:02.485326 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 02:45:02.485343 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 02:45:02.485358 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 02:45:02.485417 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.485427 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175907" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 02:45:02.485443 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 02:45:02.485467 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 02:45:02.485474 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 02:45:02.485479 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 02:45:02.485483 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 02:45:02.485490 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175907" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 02:45:02.485502 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:45:02.485510 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:45:02.485516 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:45:02.485530 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.485540 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:45:02.485546 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 02:45:02.485581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.485591 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 02:45:02.485602 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.485628 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 02:45:02.485634 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 02:45:02.485639 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 02:45:02.485643 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 02:45:02.485647 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 02:45:02.485651 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 02:45:02.485656 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 02:45:02.485661 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 02:45:02.485668 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175907" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 02:45:02.485678 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:45:02.485685 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:45:02.485690 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:45:02.485696 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.485702 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 02:45:02.485707 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:45:02.485738 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 02:45:02.485746 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.485751 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.485757 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.485762 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:45:02.485774 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 02:45:02.485783 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:45:02.485787 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 02:45:02.485792 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 02:45:02.485799 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "175907" 2019-08-18 02:45:02.485807 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:45:02.485811 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 02:45:02.485816 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:45:02.485824 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:45:02.485833 wsdl: in serializeType: returning: 175907 2019-08-18 02:45:02.485844 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 02:45:02.485856 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:45:02.485863 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 02:45:02.485870 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 02:45:02.485878 wsdl: in serializeType: returning: 175907 2019-08-18 02:45:02.485886 wsdl: serializeRPCParameters returning: 175907 2019-08-18 02:45:02.485912 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=175907 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 02:45:02.485921 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 02:45:02.485932 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9060"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 02:45:02.485958 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 02:45:02.485968 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=175907 2019-08-18 02:45:02.485996 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 02:45:02.486134 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 02:45:02.486018 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 02:45:02.486040 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 02:45:02.486050 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 02:45:02.486059 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 02:45:02.486067 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 02:45:02.486079 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:45:02.486097 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:45:02.486112 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 02:45:02.486123 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 02:45:02.486147 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 02:45:02.486162 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 02:45:02.486170 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 02:45:02.494132 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 02:45:02.494178 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 02:45:02.494204 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 02:45:02.494217 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 02:45:02.494228 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:45:02.494239 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:45:02.494248 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 02:45:02.494257 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 02:45:02.494267 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 02:45:02.494318 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 02:45:02.503829 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 02:45:02.503887 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 02:45:02.503894 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 02:45:02.503901 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 02:45:02.503907 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 02:45:02.503912 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 02:45:02.503919 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 02:45:02.503924 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 02:45:02.503930 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 02:45:02.503935 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 00:44:54 GMT 2019-08-18 02:45:02.503941 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 02:45:02.503947 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 02:45:02.503953 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 02:45:02.503966 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 02:45:02.504001 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 02:45:02.504015 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 02:45:02.504027 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 02:45:02.504032 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 02:45:02.504038 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 02:45:02.504091 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 02:45:02.504105 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 02:45:02.504120 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 02:45:02.504149 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 02:45:02.504158 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 00:44:54 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 02:45:02.504200 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 02:45:02.504210 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 02:45:02.504238 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 02:45:02.504245 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 02:45:02.504379 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 02:45:02.504488 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 02:45:02.504495 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 02:45:02.504504 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 02:45:02.504518 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 02:45:02.504543 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 02:45:02.504614 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 02:45:02.504641 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 02:45:02.504653 nusoap_client: got fault 2019-08-18 02:45:02.504669 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 02:45:02.504673 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 02:45:02.504679 nusoap_client: detail =