Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 133.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
HT12-19B Model turbiny:
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd: NISSAN
 Silnik:
JR T2031
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 03:52:16 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 05:52:33.717907 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 05:52:33.717947 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:52:33.717958 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175907" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 05:52:33.717970 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:52:33.717978 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 05:52:33.717984 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 05:52:33.717995 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 05:52:33.718003 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:52:33.718008 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:52:33.718016 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:52:33.718022 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 05:52:33.718031 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 05:52:33.718036 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 05:52:33.718040 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 05:52:33.718044 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 05:52:33.718048 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 05:52:33.718063 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:52:33.718075 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:52:33.718082 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 05:52:33.718086 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 05:52:33.718091 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 05:52:33.718098 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 05:52:33.718106 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 05:52:33.725963 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 05:52:33.725977 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 05:52:33.725985 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 05:52:33.725990 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:52:33.725995 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:52:33.725999 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 05:52:33.726003 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 05:52:33.726029 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 05:52:33.745609 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 05:52:33.745631 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 05:52:33.745642 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:52:33.745651 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 05:52:33.745661 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 05:52:33.745670 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 05:52:33.745679 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 05:52:33.745689 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 05:52:33.745699 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 05:52:33.745708 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 03:52:16 GMT 2019-04-26 05:52:33.745717 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 05:52:33.745726 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 05:52:33.745748 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 05:52:33.745760 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 05:52:33.745793 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 05:52:33.745816 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-26 05:52:33.753415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 05:52:33.753481 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:52:33.753512 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:52:33.753564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 05:52:33.753598 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 05:52:33.761038 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:52:33.761502 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:52:33.761532 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:52:33.761579 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:52:33.761621 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:52:33.761661 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 05:52:33.768978 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:52:33.769009 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:52:33.769508 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:52:33.769532 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:52:33.769575 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:52:33.769624 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:52:33.769667 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:52:33.769710 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:52:33.769751 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 05:52:33.769794 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 05:52:33.769829 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:52:33.776645 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 05:52:33.776716 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:52:33.776762 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 05:52:33.776783 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 05:52:33.777181 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:52:33.777205 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:52:33.777443 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 05:52:33.777494 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 05:52:33.777614 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 05:52:33.777672 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:52:33.777722 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-26 05:52:33.777758 soap_transport_http: read buffer of 7992 bytes 2019-04-26 05:52:33.781743 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:52:33.781784 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-26 05:52:33.781802 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 05:52:33.781811 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 05:52:33.781842 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 05:52:33.781882 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 05:52:33.781902 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 05:52:33.781912 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 05:52:33.781933 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 05:52:33.781941 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 05:52:33.782143 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 05:52:33.782162 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 05:52:33.782228 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.782241 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 05:52:33.782269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.782323 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.782336 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.782357 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:52:33.782390 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.782418 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.782437 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:52:33.782463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.782503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.782522 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 05:52:33.782547 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.782557 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.782580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.782623 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.782634 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.782650 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 05:52:33.782672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.782698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.782715 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 05:52:33.782739 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.782748 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 05:52:33.782771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.782812 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.782823 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.782838 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:52:33.782867 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.782878 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.782893 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:52:33.782921 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.782932 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.782949 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 05:52:33.782972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.783028 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.783052 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783062 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 05:52:33.783084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783124 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.783135 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783150 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 05:52:33.783172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.783212 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 05:52:33.783236 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783246 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 05:52:33.783268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783309 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.783320 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783336 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:52:33.783365 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.783376 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783391 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:52:33.783432 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.783443 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783459 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 05:52:33.783487 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.783498 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783513 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:52:33.783535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.783598 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:52:33.783622 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783632 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.783655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783701 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783711 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783775 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:52:33.783808 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:52:33.783835 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783853 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:52:33.783869 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 05:52:33.783891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:52:33.783932 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 05:52:33.783955 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.783965 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 05:52:33.783987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784027 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.784038 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784054 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:52:33.784076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.784117 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 05:52:33.784140 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784150 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.784172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784212 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.784223 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784238 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 05:52:33.784260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.784302 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 05:52:33.784326 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784336 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 05:52:33.784358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784409 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.784420 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784437 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:52:33.784459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.784500 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 05:52:33.784524 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784533 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.784555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784594 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.784611 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784626 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 05:52:33.784648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.784689 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 05:52:33.784712 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784722 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 05:52:33.784744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784784 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.784794 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784810 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:52:33.784838 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.784849 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784864 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:52:33.784886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.784933 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 05:52:33.784956 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.784966 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.784987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785027 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.785038 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785054 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 05:52:33.785075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.785116 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 05:52:33.785140 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785150 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 05:52:33.785172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785217 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.785228 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785244 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:52:33.785275 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.785286 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785303 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:52:33.785325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.785372 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 05:52:33.785396 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785417 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.785440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785481 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.785491 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785507 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 05:52:33.785529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.785571 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 05:52:33.785595 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785604 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 05:52:33.785626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785665 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.785676 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785699 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:52:33.785721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.785762 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 05:52:33.785785 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785795 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.785816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785856 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.785867 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785882 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 05:52:33.785904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.785946 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 05:52:33.785969 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.785979 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 05:52:33.786000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786039 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.786049 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786065 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:52:33.786087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.786127 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 05:52:33.786151 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786160 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.786182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786222 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.786233 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786248 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 05:52:33.786270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.786312 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 05:52:33.786337 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786346 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 05:52:33.786368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786413 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.786425 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786441 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 05:52:33.786463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.786504 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:52:33.786528 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786537 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.786559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786599 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.786616 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786631 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 05:52:33.786653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.786694 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 05:52:33.786718 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786727 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 05:52:33.786749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786789 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.786800 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786815 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 05:52:33.786837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.786878 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 05:52:33.786901 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786912 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.786934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.786974 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.786985 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787000 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 05:52:33.787022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.787064 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 05:52:33.787087 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787097 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 05:52:33.787118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787158 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.787168 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787185 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 05:52:33.787214 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.787225 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787240 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 05:52:33.787262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.787311 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:52:33.787335 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787345 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.787368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787423 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.787434 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787451 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 05:52:33.787473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.787514 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 05:52:33.787538 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787547 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:52:33.787569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787609 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.787620 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787635 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:52:33.787657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.787697 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.787721 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787731 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.787752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787793 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.787804 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787820 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:52:33.787842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.787883 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:52:33.787907 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787917 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 05:52:33.787938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.787978 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:52:33.787989 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788005 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 05:52:33.788027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.788068 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.788091 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788100 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.788122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788160 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788170 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788233 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:52:33.788266 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:52:33.788293 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788311 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:52:33.788391 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 05:52:33.788415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:52:33.788448 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:52:33.788470 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788477 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 05:52:33.788496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788527 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:52:33.788535 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788546 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 05:52:33.788560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.788587 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.788602 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788609 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.788629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788654 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788660 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788698 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:52:33.788719 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:52:33.788735 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788747 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:52:33.788757 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 05:52:33.788769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:52:33.788793 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:52:33.788808 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788815 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 05:52:33.788829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788855 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.788862 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788872 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 05:52:33.788890 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.788897 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788907 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 05:52:33.788925 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.788932 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788942 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:52:33.788960 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.788967 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.788976 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:52:33.788994 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.789001 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789011 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 05:52:33.789028 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.789034 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789044 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 05:52:33.789061 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.789068 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789078 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:52:33.789090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.789140 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 05:52:33.789155 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789162 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.789176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789200 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.789207 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789217 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 05:52:33.789230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.789256 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 05:52:33.789271 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789277 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 05:52:33.789291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789325 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.789332 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789342 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 05:52:33.789360 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.789367 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789376 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:52:33.789394 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.789400 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789410 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:52:33.789423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.789456 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 05:52:33.789471 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789477 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.789490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789515 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.789523 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 05:52:33.789546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.789571 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 05:52:33.789586 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789593 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:52:33.789606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789631 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.789638 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789648 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:52:33.789660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.789685 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.789700 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789706 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.789720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789744 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.789752 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789762 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:52:33.789775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.789800 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:52:33.789815 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789821 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:52:33.789834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789859 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.789865 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789875 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 05:52:33.789893 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.789900 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789910 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:52:33.789928 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.789935 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789945 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:52:33.789957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.789979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.789989 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.790005 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.790011 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.790025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.790050 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.790056 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.790066 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:52:33.790079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.790094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.790104 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:52:33.790119 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.790125 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 05:52:33.790138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.790163 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.790170 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.790180 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:52:33.790197 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.790204 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.790214 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:52:33.790231 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.790237 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.790247 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:52:33.790264 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.790271 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.790281 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:52:33.790312 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.790320 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.790330 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:52:33.790343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.790373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.790384 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:52:33.790399 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.790405 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.790420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.790445 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.790452 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.790462 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 05:52:33.790475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.790490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.790500 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 05:52:33.790514 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.790544 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.790551 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.790561 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.790574 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.790591 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.790608 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.790632 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.790639 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.790649 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:52:33.790667 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.790674 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.790684 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 05:52:33.790701 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.790708 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.790718 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 05:52:33.790735 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.790742 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.790752 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 05:52:33.790770 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.790777 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.790787 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 05:52:33.790804 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:52:33.790811 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.790821 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 05:52:33.790838 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.790845 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.790855 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.790872 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.790879 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.790889 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:52:33.790906 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.790912 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.790922 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:52:33.790940 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.790946 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.790956 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:52:33.790969 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791018 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.791036 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.791042 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 05:52:33.791056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.791081 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.791088 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.791098 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:52:33.791116 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.791122 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.791132 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:52:33.791149 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.791156 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.791166 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:52:33.791183 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.791190 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.791199 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 05:52:33.791212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.791238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.791249 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791264 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.791270 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.791284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.791315 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791323 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.791333 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 05:52:33.791346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.791361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.791371 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 05:52:33.791385 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791411 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791418 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791428 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791441 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791457 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.791470 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791496 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.791502 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791512 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:52:33.791530 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.791537 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791547 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 05:52:33.791565 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.791572 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791581 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:52:33.791599 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.791605 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791615 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 05:52:33.791632 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.791639 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791649 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:52:33.791666 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.791672 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791682 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:52:33.791699 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.791706 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791716 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:52:33.791733 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.791740 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791749 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 05:52:33.791767 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.791773 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791783 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 05:52:33.791800 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.791807 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791816 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:52:33.791833 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.791840 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791850 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:52:33.791862 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.791915 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.791932 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.791938 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 05:52:33.791953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.791977 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.791985 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.791994 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:52:33.792012 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.792018 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.792028 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:52:33.792045 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.792052 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.792061 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:52:33.792079 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:52:33.792086 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.792096 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 05:52:33.792108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.792135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.792144 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792159 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.792165 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.792179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.792203 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792210 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.792220 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 05:52:33.792233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.792248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.792258 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 05:52:33.792271 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792305 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792313 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792324 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792337 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792353 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.792367 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792393 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.792400 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792410 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:52:33.792428 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.792434 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792444 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 05:52:33.792465 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.792472 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792482 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:52:33.792500 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.792507 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792517 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 05:52:33.792534 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.792541 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792551 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:52:33.792568 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.792575 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792584 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:52:33.792601 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.792608 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792618 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:52:33.792635 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.792643 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792652 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 05:52:33.792669 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.792676 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792686 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 05:52:33.792704 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.792711 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792720 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 05:52:33.792738 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.792744 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792754 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:52:33.792771 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.792778 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792788 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:52:33.792800 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.792858 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.792873 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.792901 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.792908 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.792918 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.792931 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.792947 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.792961 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.792987 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.792994 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.793004 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 05:52:33.793021 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.793028 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.793037 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 05:52:33.793055 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.793062 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.793071 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 05:52:33.793089 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.793096 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.793105 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 05:52:33.793123 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.793130 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.793139 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 05:52:33.793157 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.793163 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.793173 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:52:33.793190 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.793197 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.793206 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 05:52:33.793224 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.793234 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.793244 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 05:52:33.793262 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.793268 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.793278 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 05:52:33.793302 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.793309 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.793320 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:52:33.793338 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.793345 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.793354 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:52:33.793372 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.793378 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.793388 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 05:52:33.793406 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.793412 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.793422 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:52:33.793439 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.793446 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.793456 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 05:52:33.793468 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.793532 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.793551 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.793558 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 05:52:33.793574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.793599 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.793606 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.793616 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:52:33.793629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.793644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.793654 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:52:33.793669 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.793675 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.793689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.793714 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.793721 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.793731 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 05:52:33.793744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.793759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.793768 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 05:52:33.793783 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.793789 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 05:52:33.793803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.793828 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.793835 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.793845 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:52:33.793866 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.793873 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.793883 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:52:33.793900 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.793906 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.793916 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:52:33.793934 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:52:33.793940 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.793950 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 05:52:33.793963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.793989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.793999 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 05:52:33.794014 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.794020 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.794034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.794059 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:52:33.794066 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.794075 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 05:52:33.794088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.794103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.794113 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 05:52:33.794126 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:52:33.794152 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 05:52:33.794159 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:52:33.794169 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 05:52:33.794182 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:52:33.794198 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.794211 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 05:52:33.794237 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.794244 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:52:33.794254 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 05:52:33.794272 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.794279 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 05:52:33.794289 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 05:52:33.794313 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.794328 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:52:33.794338 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 05:52:33.794355 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:52:33.794362 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 05:52:33.794372 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 05:52:33.794390 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.794397 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 05:52:33.794406 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 05:52:33.794424 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.794431 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 05:52:33.794441 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 05:52:33.794458 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.794465 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 05:52:33.794475 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:52:33.794492 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.794499 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:52:33.794509 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 05:52:33.794526 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.794532 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 05:52:33.794542 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 05:52:33.794560 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.794566 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 05:52:33.794576 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:52:33.794589 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 05:52:33.794639 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.794656 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.794662 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 05:52:33.794677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.794701 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.794708 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.794718 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:52:33.794731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.794746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.794756 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 05:52:33.794771 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.794777 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.794791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.794816 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:52:33.794823 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.794833 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 05:52:33.794845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.794860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.794870 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 05:52:33.794883 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 05:52:33.794910 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:52:33.794917 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 05:52:33.794927 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 05:52:33.794944 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:52:33.794951 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 05:52:33.794961 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 05:52:33.794978 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:52:33.794985 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 05:52:33.794995 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 05:52:33.795008 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 05:52:33.795032 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.795047 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.795053 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 05:52:33.795068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.795093 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.795100 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.795110 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:52:33.795128 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.795134 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.795144 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:52:33.795161 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.795168 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.795178 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:52:33.795191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.795213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.795223 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.795237 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.795243 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.795258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.795291 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.795303 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.795315 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 05:52:33.795328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.795345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.795354 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 05:52:33.795368 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.795395 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.795402 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.795412 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.795425 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.795441 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.795455 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.795480 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.795487 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.795497 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 05:52:33.795515 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.795521 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.795531 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 05:52:33.795549 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.795555 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.795565 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 05:52:33.795582 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.795597 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.795606 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 05:52:33.795624 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.795630 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.795640 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 05:52:33.795659 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.795665 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.795675 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 05:52:33.795692 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.795699 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.795709 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 05:52:33.795726 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.795733 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.795743 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:52:33.795760 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.795767 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.795777 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:52:33.795789 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.795834 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.795852 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.795858 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 05:52:33.795874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.795899 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.795906 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.795915 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:52:33.795934 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.795941 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.795950 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:52:33.795967 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.795974 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.795984 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:52:33.796001 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.796008 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796017 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:52:33.796035 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.796041 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796051 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:52:33.796064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.796104 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:52:33.796119 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796125 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.796139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796163 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796169 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796206 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:52:33.796227 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:52:33.796243 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796254 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:52:33.796264 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 05:52:33.796276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:52:33.796305 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 05:52:33.796324 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796330 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 05:52:33.796345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796369 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.796376 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796386 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 05:52:33.796399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.796424 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 05:52:33.796439 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796445 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.796460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796484 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:52:33.796491 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796501 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 05:52:33.796513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.796538 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 05:52:33.796552 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796558 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 05:52:33.796572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796596 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.796603 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796616 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:52:33.796629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.796653 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 05:52:33.796668 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796674 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.796688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796712 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.796719 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796729 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 05:52:33.796742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.796757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.796767 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 05:52:33.796780 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.796807 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.796814 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.796824 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.796837 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.796853 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.796866 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.796892 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.796899 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.796909 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 05:52:33.796927 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.796933 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.796943 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 05:52:33.796961 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.796967 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.796977 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 05:52:33.796994 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.797001 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.797011 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 05:52:33.797028 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.797035 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.797045 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 05:52:33.797063 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:52:33.797069 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.797079 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 05:52:33.797096 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:52:33.797103 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.797113 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 05:52:33.797130 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:52:33.797137 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.797146 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 05:52:33.797164 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:52:33.797170 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.797180 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 05:52:33.797197 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.797204 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.797214 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 05:52:33.797231 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.797238 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.797247 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 05:52:33.797264 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.797271 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.797281 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 05:52:33.797303 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.797310 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.797325 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 05:52:33.797338 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.797398 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.797416 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.797423 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 05:52:33.797438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.797463 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.797470 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.797480 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 05:52:33.797493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.797508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.797518 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:52:33.797532 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.797539 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.797552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.797577 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.797584 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.797594 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 05:52:33.797607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.797622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.797632 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 05:52:33.797647 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.797653 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 05:52:33.797666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.797690 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.797697 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.797707 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 05:52:33.797725 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.797731 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.797741 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:52:33.797759 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.797765 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.797775 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:52:33.797792 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.797799 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.797809 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:52:33.797821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.797847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.797857 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.797872 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.797878 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.797893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.797918 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.797925 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.797935 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 05:52:33.797948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.797963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.797973 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 05:52:33.797986 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.798014 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.798021 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.798031 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.798044 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.798061 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.798075 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.798100 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.798107 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.798117 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:52:33.798134 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.798141 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.798150 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:52:33.798168 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.798174 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.798184 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 05:52:33.798201 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.798208 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.798218 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 05:52:33.798235 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.798242 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.798252 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:52:33.798269 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.798276 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.798285 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 05:52:33.798309 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:52:33.798316 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.798327 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 05:52:33.798340 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.798377 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.798394 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.798400 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 05:52:33.798416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.798440 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.798447 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.798456 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 05:52:33.798474 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.798481 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.798491 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 05:52:33.798508 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.798515 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.798524 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 05:52:33.798542 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.798549 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.798558 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 05:52:33.798575 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.798582 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.798592 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 05:52:33.798609 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.798622 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.798632 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 05:52:33.798649 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.798655 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.798665 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 05:52:33.798682 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.798689 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.798699 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 05:52:33.798711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.798752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.798762 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:52:33.798777 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.798784 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 05:52:33.798798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.798823 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:52:33.798830 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.798840 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 05:52:33.798853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.798867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.798877 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 05:52:33.798894 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:52:33.798900 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 05:52:33.798911 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 05:52:33.798927 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.798933 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 05:52:33.798946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.798969 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:52:33.798995 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:52:33.799011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.799022 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:52:33.799032 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 05:52:33.799048 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.799055 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 05:52:33.799065 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 05:52:33.799081 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:52:33.799088 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 05:52:33.799098 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 05:52:33.799115 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.799122 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 05:52:33.799132 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.799149 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.799156 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 05:52:33.799165 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.799182 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.799189 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 05:52:33.799199 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.799215 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.799222 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 05:52:33.799232 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.799248 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:52:33.799255 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 05:52:33.799265 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:52:33.799281 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:52:33.799288 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 05:52:33.799303 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 05:52:33.799321 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.799328 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 05:52:33.799338 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.799355 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:52:33.799361 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 05:52:33.799371 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 05:52:33.799388 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.799394 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 05:52:33.799404 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.799421 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.799428 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 05:52:33.799438 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.799454 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:52:33.799460 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 05:52:33.799470 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 05:52:33.799482 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 05:52:33.799515 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 05:52:33.799544 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 05:52:33.799572 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.799598 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 05:52:33.799624 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:52:33.799651 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 05:52:33.799678 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 05:52:33.799704 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 05:52:33.799731 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 05:52:33.799757 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 05:52:33.799783 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 05:52:33.799809 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 05:52:33.799836 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 05:52:33.799861 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 05:52:33.799889 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 05:52:33.799915 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 05:52:33.799942 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 05:52:33.799968 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 05:52:33.799995 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:52:33.800021 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 05:52:33.800084 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 05:52:33.800111 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 05:52:33.800137 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:52:33.800163 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 05:52:33.800190 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.800216 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:52:33.800242 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.800268 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:52:33.800299 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.800326 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:52:33.800353 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 05:52:33.800380 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 05:52:33.800406 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 05:52:33.800432 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 05:52:33.800458 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.800486 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:52:33.800512 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.800539 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:52:33.800566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:52:33.800600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 05:52:33.800626 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.800652 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 05:52:33.800678 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.800704 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 05:52:33.800731 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:52:33.800757 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 05:52:33.800783 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 05:52:33.800809 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 05:52:33.800835 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 05:52:33.800861 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 05:52:33.800886 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.800912 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 05:52:33.800938 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:52:33.800964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 05:52:33.800990 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 05:52:33.801016 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 05:52:33.801042 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 05:52:33.801068 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 05:52:33.801094 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:52:33.801121 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 05:52:33.801147 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.801173 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 05:52:33.801199 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:52:33.801226 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 05:52:33.801254 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801271 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801303 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:52:33.801338 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801355 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801371 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801397 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:52:33.801422 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801439 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801456 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801473 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801498 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:52:33.801524 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801550 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:52:33.801575 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801602 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:52:33.801628 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801644 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801670 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:52:33.801702 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801719 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801744 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:52:33.801771 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801797 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:52:33.801823 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801848 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:52:33.801874 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801900 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:52:33.801925 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801951 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:52:33.801977 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.801995 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802020 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:52:33.802046 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802072 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:52:33.802098 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802123 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:52:33.802149 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802178 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:52:33.802203 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802221 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802238 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802255 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802271 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802288 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802311 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802338 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:52:33.802364 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802381 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802397 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802423 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:52:33.802449 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802474 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:52:33.802500 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802517 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802534 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802559 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:52:33.802586 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802636 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802678 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.802704 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802720 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802737 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802753 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802778 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.802804 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802821 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802838 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802854 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802879 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.802905 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802931 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.802958 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802975 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.802992 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803008 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803035 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:52:33.803060 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803086 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:52:33.803112 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803129 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803145 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803170 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.803196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803246 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803288 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:52:33.803320 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803346 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 05:52:33.803372 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803397 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.803423 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803449 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:52:33.803475 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803492 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803508 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803525 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803550 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.803577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803632 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803648 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803665 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803681 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803698 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803724 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 05:52:33.803750 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803767 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803793 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:52:33.803818 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803835 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803851 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803877 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:52:33.803903 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803919 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803936 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.803978 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:52:33.804004 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804030 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:52:33.804055 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804081 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:52:33.804106 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804123 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804148 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:52:33.804173 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804190 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804216 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:52:33.804242 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804268 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:52:33.804299 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804334 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:52:33.804360 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804386 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:52:33.804411 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804437 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:52:33.804462 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804480 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804505 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:52:33.804530 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804556 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:52:33.804581 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804607 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:52:33.804639 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804665 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:52:33.804690 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804707 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804724 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804740 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804756 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804773 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804790 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804815 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:52:33.804841 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804858 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804874 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804899 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:52:33.804925 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804951 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:52:33.804977 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.804994 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805011 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805036 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:52:33.805062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805096 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805129 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:52:33.805180 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805197 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805213 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805230 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805255 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.805281 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805304 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805328 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805345 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805370 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.805396 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805423 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:52:33.805449 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805466 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805483 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805499 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805525 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:52:33.805551 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805576 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:52:33.805602 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805627 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805644 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805669 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.805694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805711 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805728 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:52:33.805812 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805838 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 05:52:33.805863 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805889 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:52:33.805915 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805941 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:52:33.805966 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.805983 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.806000 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.806016 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.806042 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.806068 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.806085 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.806101 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.806118 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.806134 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.806151 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.806168 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.806184 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:52:33.806209 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 05:52:33.806235 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 05:52:33.806290 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.806348 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:52:33.806397 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:52:33.806444 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 05:52:33.806492 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 05:52:33.806539 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 05:52:33.806587 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 05:52:33.806645 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:52:33.806692 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:52:33.806740 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:52:33.806787 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:52:33.806834 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.806882 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.806929 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.806976 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:52:33.807023 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:52:33.807070 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.807119 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.807167 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:52:33.807216 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.807271 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.807332 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:52:33.807379 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 05:52:33.807426 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:52:33.807472 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.807519 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:52:33.807568 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 05:52:33.807620 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:52:33.807673 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:52:33.807720 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.807768 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:52:33.807824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 05:52:33.807871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.807919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:52:33.808010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:52:33.808056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 05:52:33.808104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 05:52:33.808152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 05:52:33.808200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 05:52:33.808247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:52:33.808298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:52:33.808347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:52:33.808394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:52:33.808441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.808488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.808536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.808583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:52:33.808630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:52:33.808678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.808725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.808773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:52:33.808821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.808872 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.808924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:52:33.808970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 05:52:33.809017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:52:33.809063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.809109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:52:33.809157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 05:52:33.809205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:52:33.809256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:52:33.809308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.809363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:52:33.809419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 05:52:33.809467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.809515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:52:33.809563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:52:33.809618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 05:52:33.809665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 05:52:33.809713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 05:52:33.809760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 05:52:33.809807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:52:33.809853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:52:33.809902 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:52:33.809948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:52:33.809994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.810042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.810089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.810135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:52:33.810182 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:52:33.810229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.810277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.810331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:52:33.810380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.810431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.810482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:52:33.810529 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 05:52:33.810575 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:52:33.810630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.810676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:52:33.810723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 05:52:33.810772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:52:33.810825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:52:33.810872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.810919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:52:33.810974 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 05:52:33.811000 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:52:33.811059 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.811113 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:52:33.811167 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:52:33.811221 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:52:33.811274 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:52:33.811341 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:52:33.811394 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:52:33.811448 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:52:33.811501 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:52:33.811554 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:52:33.811608 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:52:33.811661 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.811714 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.811768 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.811821 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:52:33.811873 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:52:33.811927 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.811980 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.812033 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:52:33.812086 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.812139 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.812192 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:52:33.812245 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:52:33.812304 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:52:33.812358 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.812419 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:52:33.812473 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:52:33.812526 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:52:33.812579 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:52:33.812632 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.812684 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:52:33.812748 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 05:52:33.812771 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:52:33.812825 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.812879 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:52:33.812933 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:52:33.813034 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:52:33.813088 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:52:33.813141 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:52:33.813195 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:52:33.813249 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:52:33.813309 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:52:33.813363 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:52:33.813416 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:52:33.813469 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.813523 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.813576 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.813637 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:52:33.813703 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:52:33.813755 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.813806 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.813858 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:52:33.813909 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.813961 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.814012 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:52:33.814064 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:52:33.814115 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:52:33.814167 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.814218 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:52:33.814283 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:52:33.814348 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:52:33.814402 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:52:33.814455 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.814508 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:52:33.814568 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 05:52:33.814593 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:52:33.814642 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.814702 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:52:33.814748 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:52:33.814795 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:52:33.814840 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:52:33.814886 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:52:33.814932 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:52:33.814977 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:52:33.815023 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:52:33.815069 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:52:33.815115 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:52:33.815161 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.815208 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.815254 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.815321 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:52:33.815369 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:52:33.815418 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.815466 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.815513 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:52:33.815561 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.815609 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.815657 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:52:33.815716 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:52:33.815763 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:52:33.815808 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.815854 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:52:33.815900 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:52:33.815945 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:52:33.815991 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:52:33.816052 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.816100 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:52:33.816155 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 05:52:33.816177 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:52:33.816227 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.816277 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:52:33.816341 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:52:33.816391 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:52:33.816442 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:52:33.816491 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:52:33.816541 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:52:33.816591 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:52:33.816642 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:52:33.816691 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:52:33.816741 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:52:33.816790 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.816840 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.816890 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.816940 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:52:33.816989 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:52:33.817040 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.817091 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.817141 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:52:33.817191 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.817241 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.817291 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:52:33.817354 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:52:33.817404 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:52:33.817459 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.817509 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:52:33.817560 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:52:33.817610 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:52:33.817660 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:52:33.817711 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.817766 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:52:33.817819 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 05:52:33.817835 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 05:52:33.817865 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 05:52:33.817893 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 05:52:33.817919 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 05:52:33.817944 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 05:52:33.817963 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:52:33.817977 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.817986 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:52:33.817994 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:52:33.818003 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:52:33.818011 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:52:33.818020 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:52:33.818073 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:52:33.818081 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:52:33.818090 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:52:33.818097 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:52:33.818105 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:52:33.818113 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.818122 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.818130 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.818137 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:52:33.818144 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:52:33.818152 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.818160 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.818168 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:52:33.818175 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.818183 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.818190 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:52:33.818198 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:52:33.818205 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:52:33.818213 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.818221 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:52:33.818229 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:52:33.818236 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:52:33.818244 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:52:33.818251 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.818259 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:52:33.818266 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:52:33.818275 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.818283 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:52:33.818292 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:52:33.818305 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:52:33.818314 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:52:33.818322 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:52:33.818330 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:52:33.818337 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:52:33.818345 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:52:33.818353 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:52:33.818360 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:52:33.818367 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.818375 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.818382 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.818390 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:52:33.818397 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:52:33.818405 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.818412 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.818420 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:52:33.818427 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.818434 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.818442 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:52:33.818449 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:52:33.818457 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:52:33.818464 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.818471 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:52:33.818478 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:52:33.818485 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:52:33.818493 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:52:33.818500 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.818507 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:52:33.818515 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:52:33.818523 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.818531 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:52:33.818539 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:52:33.818545 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:52:33.818552 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:52:33.818559 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:52:33.818566 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:52:33.818572 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:52:33.818588 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:52:33.818595 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:52:33.818602 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:52:33.818609 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.818616 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.818623 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.818630 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:52:33.818636 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:52:33.818643 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.818649 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.818656 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:52:33.818663 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.818670 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.818676 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:52:33.818683 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:52:33.818690 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:52:33.818697 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.818703 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:52:33.818709 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:52:33.818716 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:52:33.818731 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:52:33.818738 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.818744 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:52:33.818751 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:52:33.818759 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.818765 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:52:33.818772 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:52:33.818779 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:52:33.818786 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:52:33.818792 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:52:33.818799 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:52:33.818805 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:52:33.818812 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:52:33.818818 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:52:33.818825 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:52:33.818831 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.818840 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.818847 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:52:33.818901 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:52:33.818908 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:52:33.818915 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.818922 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:52:33.818929 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:52:33.818936 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:52:33.818942 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:52:33.818949 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:52:33.818955 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:52:33.818962 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:52:33.818968 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:52:33.818975 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:52:33.818981 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:52:33.818988 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:52:33.818994 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:52:33.819000 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:52:33.819007 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:52:33.819080 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 05:52:33.819089 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:52:33.819094 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:52:33.819099 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:52:33.819105 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 05:52:33.819110 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 05:52:33.819114 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 05:52:33.819123 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 05:52:33.819131 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 05:52:33.819166 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.819173 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175907" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:52:33.819187 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 05:52:33.819208 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 05:52:33.819214 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 05:52:33.819218 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 05:52:33.819222 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 05:52:33.819227 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175907" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:52:33.819238 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:52:33.819244 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:52:33.819249 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:52:33.819260 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.819268 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:52:33.819273 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 05:52:33.819307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.819317 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 05:52:33.819321 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.819345 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 05:52:33.819350 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 05:52:33.819354 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 05:52:33.819358 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 05:52:33.819362 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 05:52:33.819366 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 05:52:33.819370 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 05:52:33.819375 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 05:52:33.819381 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175907" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:52:33.819391 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:52:33.819397 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:52:33.819402 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:52:33.819408 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.819413 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 05:52:33.819417 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:52:33.819450 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 05:52:33.819456 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.819461 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.819466 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.819470 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:52:33.819480 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 05:52:33.819488 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:52:33.819492 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:52:33.819497 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 05:52:33.819503 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "175907" 2019-04-26 05:52:33.819510 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:52:33.819514 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:52:33.819519 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:52:33.819525 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:52:33.819530 wsdl: in serializeType: returning: 175907 2019-04-26 05:52:33.819537 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 05:52:33.819544 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:52:33.819548 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:52:33.819552 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 05:52:33.819557 wsdl: in serializeType: returning: 175907 2019-04-26 05:52:33.819561 wsdl: serializeRPCParameters returning: 175907 2019-04-26 05:52:33.819575 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=175907 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 05:52:33.819580 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 05:52:33.819586 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5700"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 05:52:33.819609 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 05:52:33.819615 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=175907 2019-04-26 05:52:33.819624 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 05:52:33.819696 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 05:52:33.819636 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 05:52:33.819647 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 05:52:33.819652 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 05:52:33.819657 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 05:52:33.819661 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 05:52:33.819668 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:52:33.819677 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:52:33.819685 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 05:52:33.819690 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 05:52:33.819703 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 05:52:33.819713 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 05:52:33.819730 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 05:52:33.827777 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 05:52:33.827794 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 05:52:33.827805 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 05:52:33.827811 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 05:52:33.827816 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:52:33.827821 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:52:33.827825 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 05:52:33.827829 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 05:52:33.827834 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 05:52:33.827866 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 05:52:33.839960 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 05:52:33.839988 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 05:52:33.839994 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:52:33.840000 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 05:52:33.840005 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 05:52:33.840010 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 05:52:33.840016 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 05:52:33.840022 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 05:52:33.840027 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 05:52:33.840033 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 03:52:16 GMT 2019-04-26 05:52:33.840039 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 05:52:33.840045 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 05:52:33.840050 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 05:52:33.840060 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 05:52:33.840087 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 05:52:33.840097 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 05:52:33.840107 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 05:52:33.840111 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 05:52:33.840116 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 05:52:33.840157 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 05:52:33.840169 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 05:52:33.840176 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 05:52:33.840198 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:52:33.840205 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 03:52:16 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 05:52:33.840238 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 05:52:33.840247 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 05:52:33.840270 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 05:52:33.840277 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 05:52:33.840396 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 05:52:33.840494 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 05:52:33.840500 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 05:52:33.840508 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 05:52:33.840520 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 05:52:33.840543 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 05:52:33.840599 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 05:52:33.840621 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 05:52:33.840633 nusoap_client: got fault 2019-04-26 05:52:33.840640 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 05:52:33.840645 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 05:52:33.840650 nusoap_client: detail =