Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 133.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
HT12-19B Model turbiny:
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd: NISSAN
 Silnik:
JR T2031
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:09:30 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:09:32.457116 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:09:32.457183 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:09:32.457198 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175907" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:09:32.457214 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:09:32.457225 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:09:32.457233 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:09:32.457249 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:09:32.457257 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:09:32.457265 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:09:32.457274 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:09:32.457292 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:09:32.457304 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:09:32.457310 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:09:32.457314 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:09:32.457318 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:09:32.457322 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:09:32.457333 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:09:32.457349 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:09:32.457357 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:09:32.457363 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:09:32.457369 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:09:32.457377 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:09:32.457385 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:09:32.464662 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:09:32.464677 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:09:32.464697 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:09:32.464703 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:09:32.464708 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:09:32.464712 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:09:32.464716 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:09:32.464752 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:09:32.481428 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:09:32.481444 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:09:32.481451 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:09:32.481456 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:09:32.481461 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:09:32.481466 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:09:32.481470 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:09:32.481476 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:09:32.481481 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:09:32.481486 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:09:30 GMT 2019-02-20 06:09:32.481491 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:09:32.481496 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:09:32.481502 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:09:32.481510 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:09:32.481535 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:09:32.481555 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-20 06:09:32.488753 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:09:32.489189 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:32.495802 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:32.495913 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:32.495932 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:32.496475 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:32.496759 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:32.497015 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:32.497032 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:32.502826 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:32.502861 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:32.503093 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:32.503110 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:32.503760 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:09:32.504336 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:32.504504 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:32.504533 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:32.505129 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:32.505508 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:09:32.505961 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:32.505987 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:32.510231 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:09:32.510697 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:09:32.511252 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:09:32.511817 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:09:32.511886 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:32.511903 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:32.512422 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:09:32.512967 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:09:32.513049 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:32.513295 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:32.513329 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-20 06:09:32.513584 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:32.513597 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:09:32.513991 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:09:32.514054 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:09:32.514066 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:09:32.514071 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:09:32.514102 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:09:32.514140 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:09:32.514153 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:09:32.514158 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:09:32.514171 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:09:32.514175 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:09:32.514355 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:09:32.514368 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:09:32.514417 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.514425 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:09:32.514446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.514475 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.514483 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.514497 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:09:32.514517 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.514524 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.514536 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:09:32.514550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.514571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.514581 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:09:32.514596 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.514602 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.514616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.514642 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.514649 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.514659 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:09:32.514672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.514687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.514696 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:09:32.514711 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.514717 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:09:32.514730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.514754 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.514760 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.514770 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:09:32.514787 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.514793 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.514802 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:09:32.514819 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.514825 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.514836 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:09:32.514848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.514870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.514880 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.514894 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.514900 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:09:32.514913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.514937 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.514943 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.514953 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:09:32.514965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.514980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.514989 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:09:32.515003 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515009 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:09:32.515022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515045 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.515051 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515061 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:09:32.515078 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.515084 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515093 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:09:32.515110 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.515116 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515125 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:09:32.515141 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.515147 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515156 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:32.515168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.515204 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:32.515218 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515224 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.515237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515259 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515265 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515311 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:32.515332 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:32.515348 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515359 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:09:32.515369 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:09:32.515380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:09:32.515403 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:09:32.515417 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515423 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:09:32.515436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515459 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.515466 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515475 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:09:32.515487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.515510 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:32.515525 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515531 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.515544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515567 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.515574 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515583 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:09:32.515596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.515619 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:09:32.515633 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515639 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:09:32.515652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515675 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.515682 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515691 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:32.515703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.515727 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:09:32.515740 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515746 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.515759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515782 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.515789 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515799 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:09:32.515811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.515834 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:09:32.515848 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515854 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:09:32.515866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515889 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.515896 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515905 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:09:32.515922 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.515929 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515938 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:32.515950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.515976 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:09:32.515990 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.515996 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.516009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516032 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.516038 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516047 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:09:32.516060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.516083 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:09:32.516097 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516103 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:09:32.516115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516143 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.516150 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516160 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:09:32.516178 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.516184 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516194 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:32.516206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.516233 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:09:32.516247 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516253 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.516266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516295 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.516302 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516311 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:09:32.516324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.516347 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:09:32.516361 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516367 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:09:32.516380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516402 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.516409 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516418 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:32.516430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.516453 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:09:32.516467 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516473 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.516486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516509 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.516516 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516525 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:09:32.516537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.516561 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:09:32.516575 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516581 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:09:32.516593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516617 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.516623 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516633 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:32.516645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.516668 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:32.516682 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516687 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.516700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516723 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.516729 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516739 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:09:32.516751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.516774 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:09:32.516788 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516794 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:09:32.516806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516829 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.516835 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516844 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:09:32.516857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.516880 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:32.516894 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516899 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.516912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516934 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.516941 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516950 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:09:32.516962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.516976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.516985 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:09:32.516999 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517004 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:09:32.517017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517040 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.517047 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517056 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:09:32.517068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.517091 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:32.517105 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517112 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.517125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517148 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.517154 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517164 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:09:32.517176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.517200 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:09:32.517214 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517220 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:09:32.517232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517255 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.517262 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517271 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:09:32.517292 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.517300 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517309 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:09:32.517322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.517349 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:32.517363 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517369 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.517382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517406 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.517413 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517422 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:09:32.517434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.517457 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:09:32.517471 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517477 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:09:32.517489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517512 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.517519 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517528 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:32.517540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.517563 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.517577 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517583 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.517595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517618 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.517625 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517634 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:09:32.517646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.517670 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:09:32.517684 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517689 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:09:32.517702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517725 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:09:32.517732 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517741 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:09:32.517754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.517777 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.517791 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517797 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.517809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517831 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517837 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517874 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:32.517893 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:32.517909 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517920 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:09:32.517929 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:09:32.517941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:09:32.517964 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:09:32.517978 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.517984 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:09:32.517997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518022 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:09:32.518028 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518038 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:09:32.518050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.518074 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.518087 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518094 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.518106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518128 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518134 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518168 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:32.518188 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:32.518203 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518213 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:09:32.518222 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:09:32.518234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:09:32.518256 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:09:32.518270 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518276 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:09:32.518296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518321 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.518328 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518337 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:09:32.518354 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.518361 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518370 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:09:32.518387 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.518394 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518403 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:09:32.518419 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.518426 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518435 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:09:32.518452 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.518458 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518467 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:09:32.518484 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.518490 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518499 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:09:32.518515 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.518521 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518530 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:32.518543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.518588 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:32.518612 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518618 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.518630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518654 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.518661 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518670 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:09:32.518682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.518707 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:09:32.518720 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518726 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:09:32.518739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518762 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.518769 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518778 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:09:32.518794 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.518801 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518810 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:32.518826 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.518833 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518842 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:09:32.518854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.518885 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:09:32.518898 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518904 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.518917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518940 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.518948 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518957 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:09:32.518969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.518984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.518994 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:09:32.519007 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519013 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:09:32.519026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519050 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.519056 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519066 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:32.519078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.519101 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.519115 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519121 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.519133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519157 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.519164 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519173 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:09:32.519185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.519208 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:09:32.519222 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519228 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:09:32.519241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519264 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.519270 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519280 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:09:32.519302 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.519309 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519318 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:32.519336 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.519342 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519352 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:09:32.519364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.519394 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.519408 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519415 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.519428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519452 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.519458 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519467 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:09:32.519480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.519503 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:09:32.519517 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519523 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:32.519536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519559 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.519566 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519575 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:09:32.519592 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.519598 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519607 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:09:32.519624 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.519630 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519639 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:09:32.519655 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.519661 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519671 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:09:32.519687 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.519693 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519703 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:09:32.519715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.519753 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:32.519767 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519774 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.519786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519810 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.519817 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519826 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:09:32.519839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.519853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.519862 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:32.519875 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.519903 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.519910 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.519919 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.519931 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.519947 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.519960 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.519984 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.519991 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520000 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:32.520017 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.520024 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520033 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:09:32.520049 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.520056 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520065 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:09:32.520081 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.520088 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520097 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:09:32.520114 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.520120 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520129 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:09:32.520145 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:09:32.520152 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520161 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:09:32.520178 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.520185 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520193 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.520210 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.520216 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520225 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:32.520242 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.520248 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520257 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:09:32.520273 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.520280 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520294 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:09:32.520307 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520353 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.520370 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.520376 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:32.520390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.520413 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.520420 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.520429 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:09:32.520446 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.520452 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.520461 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:09:32.520477 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.520483 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.520492 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:09:32.520509 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.520515 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.520524 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:09:32.520537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.520561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.520571 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520585 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.520591 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.520606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.520629 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520636 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.520645 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:09:32.520657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.520671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.520681 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:32.520693 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520719 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520725 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520735 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520747 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520761 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.520775 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520799 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.520805 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520815 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:09:32.520831 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.520838 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520848 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:09:32.520865 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.520871 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520880 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:09:32.520896 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.520903 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520912 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:09:32.520928 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.520935 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520944 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:09:32.520960 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.520966 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.520975 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:09:32.520991 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.520997 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.521006 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:32.521023 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.521029 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.521038 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:09:32.521054 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.521060 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.521070 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:09:32.521086 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.521092 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.521101 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:09:32.521118 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.521124 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.521133 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:09:32.521145 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.521195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.521211 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.521217 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:32.521231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.521254 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.521260 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.521270 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:09:32.521291 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.521298 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.521315 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:32.521332 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.521338 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.521347 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:09:32.521364 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:32.521370 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.521379 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:32.521391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.521416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.521426 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.521440 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.521446 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.521459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.521482 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.521489 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.521498 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:09:32.521510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.521524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.521533 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:32.521546 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.521572 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.521579 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.521589 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.521604 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.521619 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.521632 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.521656 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.521663 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.521672 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:09:32.521688 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.521695 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.521704 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:09:32.521724 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.521731 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.521740 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:09:32.521757 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.521763 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.521773 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:09:32.521789 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.521796 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.521805 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:09:32.521821 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.521827 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.521836 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:09:32.521853 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.521859 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.521868 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:32.521884 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.521892 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.521901 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:09:32.521917 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.521924 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.521933 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:09:32.521950 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.521956 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.521965 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:09:32.521981 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.521988 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.521997 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:09:32.522013 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.522020 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.522029 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:09:32.522041 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.522095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.522109 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522135 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522142 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522151 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522163 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522178 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.522191 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522216 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.522222 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522232 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:09:32.522248 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.522255 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522264 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:09:32.522281 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.522293 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522302 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:09:32.522320 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.522326 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522336 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:09:32.522352 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.522358 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522368 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:09:32.522384 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.522390 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522399 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:09:32.522416 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.522422 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522431 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:09:32.522447 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.522454 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522463 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:09:32.522480 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.522486 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522495 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:09:32.522512 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.522518 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522527 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:09:32.522543 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.522550 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522558 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:09:32.522574 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.522587 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522597 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:09:32.522613 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.522619 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522629 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:32.522645 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.522653 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522662 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:09:32.522674 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522734 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.522752 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.522758 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:09:32.522772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.522796 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.522803 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.522812 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:09:32.522824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.522839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.522848 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522862 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.522868 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.522881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.522905 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.522912 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.522921 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:09:32.522933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.522947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.522957 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:09:32.522971 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.522976 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:09:32.522990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.523014 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.523020 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.523030 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:32.523047 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.523053 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.523062 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:09:32.523078 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.523084 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.523093 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:09:32.523110 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:32.523116 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.523125 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:09:32.523137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.523162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.523171 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:09:32.523185 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.523191 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.523204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.523228 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:32.523235 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.523244 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:09:32.523257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.523271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.523291 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:09:32.523306 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:32.523332 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:09:32.523339 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:32.523348 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:09:32.523361 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:32.523376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.523389 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:32.523413 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.523420 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:32.523429 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:09:32.523446 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.523453 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:32.523462 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:09:32.523479 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.523485 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:32.523494 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:09:32.523511 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:09:32.523518 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:32.523527 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:09:32.523543 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.523550 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:32.523559 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:09:32.523582 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.523588 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:32.523598 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:09:32.523614 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.523621 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:32.523630 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:09:32.523647 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.523653 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:32.523662 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:09:32.523678 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.523685 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:32.523694 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:09:32.523711 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.523717 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:32.523726 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:32.523738 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:32.523784 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.523800 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.523805 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:09:32.523819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.523843 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.523849 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.523859 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:32.523871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.523885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.523894 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:32.523908 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.523914 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.523927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.523951 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:09:32.523957 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.523967 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:09:32.523979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.523993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.524002 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:09:32.524015 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:09:32.524041 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:32.524048 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:09:32.524057 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:09:32.524074 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:09:32.524080 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:09:32.524089 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:09:32.524106 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:32.524112 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:09:32.524121 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:09:32.524133 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:09:32.524156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.524171 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.524176 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:09:32.524190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.524214 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.524221 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.524230 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:32.524247 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.524254 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.524263 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:09:32.524294 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.524301 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.524311 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:09:32.524323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.524345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.524354 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.524368 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.524374 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.524388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.524412 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.524419 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.524428 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:09:32.524441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.524455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.524464 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:09:32.524476 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.524503 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.524510 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.524519 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.524531 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.524546 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.524559 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.524591 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.524597 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.524607 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:09:32.524624 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.524631 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.524640 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:09:32.524656 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.524663 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.524672 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:09:32.524689 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.524695 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.524705 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:09:32.524721 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.524727 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.524736 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:09:32.524753 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.524759 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.524768 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:09:32.524785 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.524791 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.524801 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:09:32.524816 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.524823 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.524833 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:09:32.524849 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.524856 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.524865 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:09:32.524877 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.524919 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.524936 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.524942 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:09:32.524964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.524987 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.524993 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525003 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:09:32.525021 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.525027 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525036 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:09:32.525053 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.525059 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525068 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:09:32.525085 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.525091 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525100 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:09:32.525116 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.525123 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525132 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:09:32.525144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.525182 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:32.525196 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525202 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.525215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525237 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525244 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525292 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:32.525314 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:32.525330 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525340 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:09:32.525350 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:09:32.525361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:09:32.525384 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:09:32.525397 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525403 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:09:32.525418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525440 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.525447 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525456 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:09:32.525468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.525492 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:09:32.525505 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525511 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.525524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525548 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:09:32.525554 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525564 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:09:32.525576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.525599 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:09:32.525613 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525619 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:09:32.525631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525655 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.525661 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525671 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:32.525683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.525706 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:32.525719 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525725 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.525738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525761 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.525768 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525777 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:09:32.525790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.525804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.525813 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:09:32.525826 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.525852 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.525858 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.525868 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.525880 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.525894 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.525907 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.525931 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.525939 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.525949 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:09:32.525965 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.525971 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.525980 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:09:32.525997 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.526003 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.526012 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:09:32.526028 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.526034 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.526043 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:09:32.526060 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.526066 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.526075 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:09:32.526091 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:09:32.526098 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.526107 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:09:32.526124 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:09:32.526130 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.526139 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:09:32.526155 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:09:32.526162 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.526171 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:09:32.526188 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:32.526194 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.526203 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:09:32.526220 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.526226 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.526235 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:09:32.526252 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.526258 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.526267 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:09:32.526296 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.526303 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.526313 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:09:32.526329 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.526336 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.526351 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:09:32.526363 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.526419 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.526437 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.526443 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:09:32.526458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.526482 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.526488 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.526498 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:09:32.526510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.526524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.526533 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:32.526547 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.526553 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.526566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.526595 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.526601 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.526611 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:09:32.526623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.526637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.526646 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:09:32.526660 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.526666 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:32.526680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.526703 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.526710 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.526719 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:09:32.526736 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.526743 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.526752 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:09:32.526768 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.526783 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.526792 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:09:32.526808 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.526814 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.526824 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:09:32.526836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.526860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.526869 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.526883 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.526889 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.526904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.526927 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.526934 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.526944 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:09:32.526956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.526970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.526979 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:32.526992 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.527019 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.527025 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.527035 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.527047 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.527063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.527076 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.527103 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.527109 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.527119 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:32.527135 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.527142 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.527151 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:32.527167 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.527173 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.527183 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:09:32.527199 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.527206 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.527215 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:09:32.527232 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.527238 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.527247 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:32.527264 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.527270 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.527280 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:09:32.527302 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:09:32.527309 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.527318 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:09:32.527330 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.527365 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.527380 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.527386 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:09:32.527402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.527426 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.527432 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.527441 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:09:32.527458 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.527465 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.527474 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:09:32.527491 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.527497 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.527507 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:09:32.527523 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.527529 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.527539 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:09:32.527555 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.527561 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.527571 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:09:32.527587 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.527593 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.527603 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:09:32.527619 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.527625 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.527634 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:09:32.527651 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.527657 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.527666 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:09:32.527678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.527716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.527726 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:32.527740 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.527747 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:09:32.527763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.527786 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:32.527793 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.527802 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:09:32.527814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.527828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.527837 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:09:32.527853 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:32.527859 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:09:32.527870 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:09:32.527884 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.527890 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:09:32.527903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.527925 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:32.527944 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:32.527960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.527970 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:09:32.527979 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:09:32.527995 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.528001 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:09:32.528011 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:09:32.528026 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:32.528034 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:09:32.528043 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:09:32.528059 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.528065 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:32.528074 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.528090 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.528097 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:32.528106 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.528122 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.528128 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:32.528137 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.528153 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.528160 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:09:32.528169 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.528184 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:32.528190 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:09:32.528199 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:32.528215 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:09:32.528221 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:09:32.528231 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:09:32.528246 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.528252 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:09:32.528262 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.528277 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:09:32.528288 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:09:32.528299 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:09:32.528315 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.528322 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:09:32.528331 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.528348 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.528354 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:32.528364 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.528378 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:32.528385 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:09:32.528394 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:09:32.528405 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:09:32.528435 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:09:32.528462 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:09:32.528488 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.528514 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:09:32.528539 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:32.528564 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:09:32.528590 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:32.528617 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:09:32.528642 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:09:32.528666 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:09:32.528691 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:09:32.528716 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:09:32.528741 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:09:32.528766 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:09:32.528793 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:09:32.528818 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:09:32.528844 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:32.528869 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:09:32.528894 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:32.528919 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:09:32.528987 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:32.529012 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:09:32.529038 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:32.529063 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:09:32.529088 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.529113 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:09:32.529139 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.529164 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:09:32.529189 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.529214 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:09:32.529240 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:32.529266 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:09:32.529296 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:09:32.529322 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:09:32.529347 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.529375 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:09:32.529400 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.529426 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:09:32.529452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:32.529477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:32.529502 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.529527 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:32.529552 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.529577 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:32.529602 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:32.529627 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:09:32.529652 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:09:32.529677 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:09:32.529701 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:32.529726 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:09:32.529750 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.529775 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:09:32.529800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:32.529825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:09:32.529850 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:09:32.529875 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:09:32.529900 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:32.529925 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:09:32.529950 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:32.529975 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:09:32.530001 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.530025 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:32.530051 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:32.530076 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:09:32.530103 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530120 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530144 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:32.530169 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530185 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530200 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530224 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:32.530249 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530265 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530332 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:32.530356 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530381 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:32.530406 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530430 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:32.530455 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530471 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530496 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:32.530520 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530536 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530561 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:32.530586 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530615 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:32.530639 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530677 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:32.530703 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530728 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:32.530753 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530779 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:32.530805 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530822 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530847 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:32.530872 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530898 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:32.530923 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.530949 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:32.530975 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531013 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:32.531037 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531053 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531069 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531085 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531101 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531120 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531135 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531160 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:32.531185 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531201 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531216 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531240 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:32.531265 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531294 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:32.531320 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531336 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531352 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531377 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:32.531401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531433 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531448 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.531513 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531529 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531544 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531559 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531583 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.531608 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531624 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531639 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531655 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531679 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.531703 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531728 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.531752 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531769 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531785 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531801 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531827 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:32.531851 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531875 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:09:32.531900 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531916 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531931 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531955 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.531980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.531996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532027 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:32.532091 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532116 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:09:32.532140 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532165 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.532189 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532214 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:32.532238 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532254 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532288 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532306 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532331 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.532357 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532375 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532391 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532422 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532439 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532456 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532473 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532516 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:09:32.532544 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532561 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532600 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:32.532630 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532647 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532663 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532688 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:32.532713 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532729 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532745 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532761 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532786 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:32.532812 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532838 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:32.532863 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532889 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:32.532914 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532930 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.532955 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:32.532993 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533009 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533033 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:32.533058 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533082 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:32.533107 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533132 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:32.533156 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533180 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:32.533205 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533230 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:32.533254 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533270 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533307 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:32.533331 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533356 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:32.533381 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533405 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:32.533430 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533468 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:32.533494 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533510 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533527 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533543 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533558 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533575 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533591 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533625 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:32.533651 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533667 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533683 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533708 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:32.533747 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533772 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:32.533797 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533813 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533828 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533853 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:32.533877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533923 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.533963 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:32.533987 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534003 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534018 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534034 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534058 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.534082 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534098 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534114 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534129 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534154 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.534178 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534203 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:32.534227 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534244 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534260 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534294 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534321 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:32.534346 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534372 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:09:32.534397 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534415 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534443 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534470 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.534497 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534531 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534547 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534564 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:32.534633 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534659 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:09:32.534684 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534710 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:32.534749 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534774 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:32.534798 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534814 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534829 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534845 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534869 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.534894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534942 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534957 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534972 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.534987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.535003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:32.535027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:09:32.535051 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:32.535103 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.535151 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:32.535197 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:32.535242 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:32.535295 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:32.535351 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:09:32.535397 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:32.535467 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:32.535514 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:32.535562 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:32.535609 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:32.535655 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.535703 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.535763 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.535807 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:32.535858 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:32.535904 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.535950 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.535996 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:32.536044 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.536095 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.536147 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:32.536191 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:32.536236 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:32.536280 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.536334 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:32.536381 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:32.536455 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:32.536510 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:32.536556 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.536612 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:32.536668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:32.536716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.536781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:32.536879 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:32.536924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:32.536970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:32.537016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:09:32.537062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:32.537107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:32.537151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:32.537197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:32.537241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:32.537291 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.537338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.537384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.537435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:32.537502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:32.537550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.537597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.537644 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:32.537693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.537759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.537808 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:32.537852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:32.537897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:32.537941 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.537985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:32.538031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:32.538077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:32.538126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:32.538171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.538216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:32.538270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:32.538322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.538368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:32.538418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:32.538479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:32.538526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:32.538573 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:09:32.538620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:32.538666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:32.538712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:32.538771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:32.538815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:32.538859 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.538905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.538950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.538994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:32.539038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:32.539083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.539128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.539175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:32.539221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.539270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.539347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:32.539394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:32.539459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:32.539507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.539554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:32.539618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:32.539666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:32.539732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:32.539781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.539827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:32.539878 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:09:32.539903 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:32.539960 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.540012 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:32.540063 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:32.540115 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:32.540166 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:32.540216 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:09:32.540267 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:32.540325 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:32.540376 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:32.540435 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:32.540511 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:32.540564 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.540617 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.540669 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.540721 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:32.540794 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:32.540845 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.540896 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.540947 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:32.540998 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.541049 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.541099 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:32.541150 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:32.541200 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:32.541251 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.541316 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:32.541368 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:32.541418 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:32.541471 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:32.541521 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.541572 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:32.541630 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:09:32.541653 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:32.541704 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.541756 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:32.541807 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:32.541911 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:32.541962 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:32.542013 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:09:32.542065 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:32.542116 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:32.542167 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:32.542218 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:32.542269 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:32.542326 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.542377 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.542429 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.542484 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:32.542535 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:32.542587 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.542647 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.542698 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:32.542748 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.542801 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.542851 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:32.542902 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:32.542952 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:32.543004 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.543054 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:32.543105 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:32.543157 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:32.543209 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:32.543259 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.543315 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:32.543373 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:09:32.543395 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:32.543442 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.543493 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:32.543539 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:32.543585 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:32.543631 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:32.543677 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:09:32.543723 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:32.543776 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:32.543822 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:32.543867 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:32.543913 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:32.543958 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.544005 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.544051 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.544096 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:32.544141 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:32.544187 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.544233 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.544279 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:32.544330 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.544377 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.544423 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:32.544470 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:32.544516 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:32.544561 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.544607 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:32.544653 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:32.544699 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:32.544745 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:32.544790 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.544837 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:32.544889 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:09:32.544910 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:32.544958 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.545006 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:32.545054 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:32.545101 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:32.545149 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:32.545197 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:09:32.545244 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:32.545297 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:32.545346 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:32.545394 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:32.545441 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:32.545494 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.545542 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.545589 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.545637 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:32.545684 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:32.545733 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.545784 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.545832 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:32.545879 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.545927 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.545975 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:32.546023 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:32.546070 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:32.546118 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.546166 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:32.546213 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:32.546261 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:32.546314 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:32.546363 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.546411 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:32.546461 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:09:32.546477 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:09:32.546504 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:09:32.546530 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:09:32.546556 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:09:32.546579 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:09:32.546592 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:09:32.546615 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.546623 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:32.546631 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:32.546639 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:09:32.546646 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:09:32.546653 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:09:32.546714 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:09:32.546721 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:32.546728 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:32.546735 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:32.546742 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:32.546749 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.546757 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.546764 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.546772 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:32.546779 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:09:32.546786 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.546793 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.546800 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:32.546807 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.546814 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.546821 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:32.546828 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:09:32.546835 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:32.546842 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.546849 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:32.546856 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:09:32.546863 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:32.546869 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:32.546876 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.546883 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:32.546891 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:09:32.546899 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.546905 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:32.546913 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:32.546920 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:09:32.546928 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:09:32.546935 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:09:32.546942 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:09:32.546950 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:32.546957 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:32.546964 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:32.546971 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:32.546978 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.546984 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.546991 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.546998 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:32.547005 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:09:32.547012 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.547019 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.547026 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:32.547033 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.547040 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.547047 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:32.547054 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:09:32.547061 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:32.547067 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.547074 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:32.547081 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:09:32.547088 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:32.547095 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:32.547102 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.547108 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:32.547116 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:09:32.547124 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.547131 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:32.547138 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:32.547144 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:09:32.547151 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:09:32.547157 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:09:32.547163 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:09:32.547170 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:32.547176 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:32.547182 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:32.547189 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:32.547195 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.547202 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.547208 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.547214 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:32.547220 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:09:32.547227 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.547233 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.547239 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:32.547245 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.547251 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.547258 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:32.547264 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:09:32.547271 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:32.547277 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.547287 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:32.547295 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:09:32.547301 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:32.547307 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:32.547313 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.547320 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:32.547326 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:09:32.547333 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.547339 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:32.547346 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:32.547352 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:09:32.547358 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:09:32.547365 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:09:32.547371 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:09:32.547377 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:32.547383 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:32.547390 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:32.547396 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:32.547402 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.547410 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.547418 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:32.547488 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:32.547494 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:09:32.547501 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.547508 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:32.547514 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:32.547520 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:32.547527 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:32.547533 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:32.547539 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:09:32.547545 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:32.547551 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:32.547557 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:32.547563 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:09:32.547569 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:32.547575 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:32.547582 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:32.547588 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:32.547664 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:09:32.547673 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:09:32.547677 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:09:32.547681 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:09:32.547687 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:09:32.547691 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:09:32.547695 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:09:32.547703 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:09:32.547710 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:09:32.547749 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.547756 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175907" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:09:32.547768 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:09:32.547788 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:09:32.547794 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:09:32.547798 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:09:32.547802 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:09:32.547807 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175907" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:09:32.547815 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:09:32.547822 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:09:32.547826 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:09:32.547834 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.547841 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:32.547846 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:09:32.547865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.547873 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:09:32.547877 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.547900 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:09:32.547905 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:09:32.547909 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:09:32.547912 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:09:32.547916 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:09:32.547919 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:09:32.547923 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:09:32.547927 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:09:32.547933 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175907" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:09:32.547943 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:09:32.547949 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:09:32.547952 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:09:32.547958 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.547963 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:09:32.547967 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:32.547990 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:09:32.547996 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.548001 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.548006 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.548011 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:09:32.548019 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:09:32.548026 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:09:32.548030 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:09:32.548035 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:09:32.548041 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "175907" 2019-02-20 06:09:32.548047 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:09:32.548051 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:09:32.548056 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:09:32.548062 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:09:32.548067 wsdl: in serializeType: returning: 175907 2019-02-20 06:09:32.548072 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:09:32.548079 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:09:32.548082 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:09:32.548086 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:09:32.548091 wsdl: in serializeType: returning: 175907 2019-02-20 06:09:32.548095 wsdl: serializeRPCParameters returning: 175907 2019-02-20 06:09:32.548109 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=175907 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:09:32.548113 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:09:32.548118 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8136"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:09:32.548130 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:09:32.548135 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=175907 2019-02-20 06:09:32.548144 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:09:32.548201 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:09:32.548151 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:09:32.548160 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:09:32.548164 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:09:32.548168 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:09:32.548171 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:09:32.548176 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:09:32.548183 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:09:32.548190 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:09:32.548195 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:09:32.548206 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:09:32.548212 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:09:32.548218 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:09:32.555425 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:09:32.555454 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:09:32.555462 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:09:32.555467 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:09:32.555471 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:09:32.555475 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:09:32.555479 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:09:32.555483 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:09:32.555487 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:09:32.555518 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:09:32.802567 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:09:32.802613 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:09:32.802619 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:09:32.802624 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:09:32.802629 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:09:32.802634 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:09:32.802640 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:09:32.802645 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:09:32.802650 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:09:32.802655 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:09:30 GMT 2019-02-20 06:09:32.802662 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:09:32.802667 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:09:32.802672 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:09:32.802685 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:09:32.802717 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:09:32.802730 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:09:32.802741 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:09:32.802746 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:09:32.802751 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:09:32.802793 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:09:32.802807 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:09:32.802813 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:09:32.802842 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:09:32.802849 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:09:30 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:09:32.802885 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:09:32.802894 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:09:32.802922 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:09:32.802929 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:09:32.803043 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:09:32.803141 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:09:32.803147 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:09:32.803156 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:09:32.803168 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:09:32.803190 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:09:32.803244 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:09:32.803268 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:09:32.803280 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:09:32.803295 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:09:32.803300 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:09:32.803306 nusoap_client: detail =