Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 131.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
VIET Model turbiny: RHF55V
 Producent OE: IHI
 Pojazd: ISUZU
 Silnik:
JR T4565
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 04:56:03 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 05:56:11.221357 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 05:56:11.221407 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:11.221420 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 05:56:11.221436 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:11.221449 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 05:56:11.221459 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 05:56:11.221472 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 05:56:11.221481 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:11.221488 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:11.221497 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:11.221505 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:56:11.221516 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:56:11.221521 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:56:11.221526 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:56:11.221531 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:56:11.221535 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 05:56:11.221545 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:56:11.221561 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:56:11.221569 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:56:11.221575 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 05:56:11.221581 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 05:56:11.221590 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:56:11.221599 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:56:11.229234 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:56:11.229253 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:56:11.229265 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 05:56:11.229272 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:56:11.229285 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:56:11.229289 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:56:11.229297 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 05:56:11.229327 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 05:56:11.247396 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 05:56:11.247419 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 05:56:11.247426 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:56:11.247443 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:56:11.247449 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:56:11.247460 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:56:11.247466 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:56:11.247473 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:56:11.247478 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:56:11.247484 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:56:03 GMT 2019-02-24 05:56:11.247489 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:56:11.247495 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 05:56:11.247501 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:56:11.247512 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 05:56:11.247540 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 05:56:11.254910 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 05:56:11.255339 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 05:56:11.262362 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-24 05:56:11.262505 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:11.263088 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:56:11.263445 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:11.263471 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:56:11.264006 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:11.269548 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:11.269828 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:11.270292 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:11.270855 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:11.271097 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:11.271758 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:11.271790 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:11.271832 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:56:11.272374 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:56:11.272826 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:56:11.276826 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:56:11.277319 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:11.277755 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:56:11.278219 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:11.278797 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:56:11.279271 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:56:11.279733 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-02-24 05:56:11.280247 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:56:11.280587 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:11.280709 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 05:56:11.280721 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:56:11.280726 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 05:56:11.280827 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 05:56:11.280869 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:56:11.280884 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:56:11.280891 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:56:11.280910 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 05:56:11.280915 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 05:56:11.281087 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 05:56:11.281104 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 05:56:11.281152 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281161 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 05:56:11.281181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281212 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.281221 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281236 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:56:11.281258 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.281265 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281283 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:56:11.281300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.281342 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 05:56:11.281359 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281366 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.281382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281412 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.281419 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281430 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 05:56:11.281444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.281471 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:56:11.281487 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281493 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 05:56:11.281508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281533 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.281540 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281550 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:56:11.281569 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.281575 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281585 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:56:11.281603 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.281609 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281619 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:56:11.281632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.281666 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.281682 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281689 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 05:56:11.281703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281728 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.281735 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281745 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 05:56:11.281758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.281784 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 05:56:11.281799 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281805 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 05:56:11.281819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281844 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.281851 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281861 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:56:11.281879 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.281885 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281895 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:56:11.281912 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.281919 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281928 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:56:11.281946 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.281952 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.281961 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:11.281974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.282012 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:11.282028 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282034 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.282049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282073 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282079 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282120 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:11.282142 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:11.282159 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282170 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:11.282180 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 05:56:11.282193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:56:11.282217 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:56:11.282233 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282239 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 05:56:11.282253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282283 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.282290 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282300 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:11.282314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.282339 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:11.282355 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282361 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.282375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282400 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.282407 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282416 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 05:56:11.282430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.282455 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:56:11.282471 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282477 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 05:56:11.282490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282514 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.282521 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282531 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:11.282544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.282569 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 05:56:11.282584 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282590 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.282603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282628 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.282635 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282645 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 05:56:11.282658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.282683 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 05:56:11.282699 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282705 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 05:56:11.282718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282742 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.282749 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282758 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:56:11.282777 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.282783 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282829 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:11.282853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.282898 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 05:56:11.282922 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282931 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.282955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.282995 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.283006 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283022 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 05:56:11.283045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.283086 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 05:56:11.283112 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283121 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 05:56:11.283146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283186 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.283194 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283204 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:56:11.283224 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.283235 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283245 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:11.283259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.283297 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 05:56:11.283313 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283320 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.283338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283364 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.283371 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283381 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 05:56:11.283394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.283420 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 05:56:11.283435 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283441 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 05:56:11.283454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283479 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.283486 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283495 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:11.283508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.283533 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 05:56:11.283548 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283555 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.283568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283593 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.283600 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283610 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 05:56:11.283623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.283648 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 05:56:11.283663 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283669 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 05:56:11.283682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283707 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.283714 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283723 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:11.283736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.283761 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:11.283776 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283782 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.283795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283820 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.283827 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283837 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 05:56:11.283850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.283875 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:56:11.283890 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283896 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 05:56:11.283909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283933 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.283940 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283950 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:56:11.283963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.283977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.283988 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:11.284003 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284009 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.284022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284046 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.284053 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284063 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 05:56:11.284076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.284100 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:56:11.284116 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284122 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 05:56:11.284135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284160 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.284167 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284176 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:56:11.284189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.284213 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:11.284229 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284235 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.284248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284278 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.284285 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284296 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 05:56:11.284309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.284335 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:56:11.284351 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284356 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 05:56:11.284370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284394 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.284401 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284410 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 05:56:11.284428 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.284434 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284444 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 05:56:11.284457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.284485 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:11.284500 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284506 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.284519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284545 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.284551 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284561 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 05:56:11.284574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.284599 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:56:11.284614 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284620 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:56:11.284633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284657 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.284664 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284673 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:11.284687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.284711 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.284727 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284733 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.284746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284770 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.284777 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284787 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:56:11.284800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.284825 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:11.284840 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284846 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:56:11.284859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284883 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:56:11.284890 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284900 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:56:11.284913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.284937 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.284953 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284959 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.284972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.284995 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285001 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285039 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:11.285060 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:11.285077 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285088 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:11.285098 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 05:56:11.285111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:56:11.285135 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:56:11.285151 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285156 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:56:11.285170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285195 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:56:11.285202 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285211 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:56:11.285225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.285249 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.285264 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285270 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.285289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285313 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285320 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285356 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:11.285376 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:11.285393 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285403 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:11.285413 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 05:56:11.285426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:56:11.285449 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:56:11.285464 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285470 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 05:56:11.285484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285508 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.285515 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285525 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 05:56:11.285543 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.285549 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285559 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 05:56:11.285577 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.285583 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285593 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:56:11.285610 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.285617 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285626 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:56:11.285644 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.285650 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285660 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:56:11.285677 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.285684 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285693 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 05:56:11.285710 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.285717 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285726 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:11.285739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.285788 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:11.285804 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285810 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.285824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285849 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.285855 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285865 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 05:56:11.285878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.285903 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:56:11.285918 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285924 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 05:56:11.285938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285962 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.285968 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.285978 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:56:11.285995 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.286002 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286011 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:11.286028 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.286035 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286044 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:56:11.286057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.286089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 05:56:11.286104 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286110 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.286123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286147 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.286155 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286164 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 05:56:11.286177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.286203 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:56:11.286218 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286224 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:56:11.286237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286261 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.286268 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286283 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:11.286297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.286322 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.286338 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286344 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.286357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286382 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.286389 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286399 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:56:11.286412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.286437 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:11.286452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286458 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:56:11.286471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286496 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.286502 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286512 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:56:11.286529 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.286536 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286545 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:11.286563 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.286569 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286579 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:56:11.286592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.286624 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.286639 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286646 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.286660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286684 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.286691 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286700 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:56:11.286714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.286738 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:11.286754 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286760 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:11.286773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286797 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.286804 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286813 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:56:11.286831 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.286838 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286847 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:56:11.286864 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.286870 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286880 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:11.286897 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.286904 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286913 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:56:11.286930 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.286937 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286946 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:56:11.286959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.286988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.286999 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:11.287014 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.287020 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.287034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.287059 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.287066 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.287076 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 05:56:11.287089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.287104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.287114 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:11.287128 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.287157 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.287164 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.287174 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.287187 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.287204 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.287218 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.287243 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.287249 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.287259 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:11.287281 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.287288 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.287298 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 05:56:11.287316 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.287323 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.287332 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 05:56:11.287350 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.287356 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.287365 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:56:11.287385 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.287395 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.287410 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 05:56:11.287448 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:56:11.287465 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.287490 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 05:56:11.287547 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.287565 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.287590 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.287635 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.287652 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.287677 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:11.287722 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.287739 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.287766 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:56:11.287811 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.287826 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.287852 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:56:11.287888 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.288023 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.288074 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.288090 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:11.288126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.288190 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.288208 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.288235 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:56:11.288289 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.288307 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.288333 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:56:11.288379 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.288397 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.288422 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:56:11.288617 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.288636 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.288664 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:56:11.288700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.288750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.288782 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.288822 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.288838 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.288875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.288937 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.288950 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.288963 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 05:56:11.288978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.288994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.289005 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:11.289020 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.289049 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.289056 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.289067 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.289080 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.289097 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.289112 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.289138 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.289145 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.289155 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:56:11.289174 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.289181 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.289191 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:56:11.289210 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.289216 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.289226 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:56:11.289244 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.289251 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.289260 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:56:11.289285 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.289293 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.289303 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:56:11.289323 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.289329 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.289339 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:56:11.289357 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.289364 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.289374 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:11.289392 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.289398 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.289408 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:56:11.289426 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.289433 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.289443 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:56:11.289461 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.289468 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.289477 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:56:11.289496 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.289502 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.289512 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:56:11.289525 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.289580 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.289599 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.289605 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:11.289620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.289646 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.289653 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.289663 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:56:11.289682 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.289689 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.289699 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:11.289717 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.289724 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.289733 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:56:11.289752 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:11.289759 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.289769 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:11.289782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.289810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.289820 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.289837 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.289843 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.289858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.289884 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.289891 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.289901 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 05:56:11.289914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.289930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.289940 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:11.289955 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.289984 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.289992 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.290002 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.290016 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.290032 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.290047 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.290073 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.290080 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.290090 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:56:11.290109 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.290115 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.290125 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:56:11.290147 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.290154 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.290164 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:56:11.290183 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.290190 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.290200 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:56:11.290218 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.290225 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.290235 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:56:11.290253 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.290260 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.290270 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:56:11.290295 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.290302 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.290312 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:11.290330 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.290338 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.290348 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:56:11.290366 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.290373 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.290383 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:56:11.290402 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.290408 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.290418 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 05:56:11.290436 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.290443 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.290453 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:56:11.290471 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.290477 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.290487 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:56:11.290501 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.290560 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.290577 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.290607 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.290614 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.290624 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.290638 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.290655 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.290669 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.290696 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.290703 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.290712 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 05:56:11.290731 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.290738 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.290748 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 05:56:11.290766 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.290772 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.290782 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:56:11.290800 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.290807 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.290817 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 05:56:11.290835 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.290841 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.290851 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 05:56:11.290869 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.290876 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.290885 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:56:11.290904 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.290910 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.290920 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 05:56:11.290938 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.290945 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.290955 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 05:56:11.290973 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.290979 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.291002 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 05:56:11.291019 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.291026 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.291035 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:56:11.291052 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.291058 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.291068 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:56:11.291085 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.291092 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.291101 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 05:56:11.291118 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.291125 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.291134 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:11.291151 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.291158 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.291167 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 05:56:11.291180 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.291243 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.291261 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.291267 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 05:56:11.291295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.291322 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.291329 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.291338 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:56:11.291352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.291367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.291377 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:11.291407 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.291413 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.291428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.291454 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.291461 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.291471 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 05:56:11.291485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.291501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.291511 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:56:11.291527 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.291533 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 05:56:11.291551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.291578 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.291585 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.291595 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:11.291613 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.291620 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.291630 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:56:11.291648 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.291654 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.291664 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:56:11.291682 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:11.291688 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.291698 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:56:11.291711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.291739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.291750 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 05:56:11.291765 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.291772 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.291790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.291816 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:11.291824 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.291834 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 05:56:11.291847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.291862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.291873 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 05:56:11.291887 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:11.291915 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 05:56:11.291922 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:11.291932 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 05:56:11.291946 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:11.291962 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.291976 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:11.292002 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.292009 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:11.292019 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 05:56:11.292037 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.292044 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:11.292054 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 05:56:11.292072 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.292078 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:11.292092 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 05:56:11.292112 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:56:11.292119 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:11.292128 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:56:11.292147 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.292154 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:11.292163 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 05:56:11.292181 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.292188 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:11.292197 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 05:56:11.292216 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.292222 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:11.292232 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:11.292250 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.292257 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:11.292267 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 05:56:11.292291 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.292298 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:11.292308 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 05:56:11.292327 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.292333 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:11.292343 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:11.292356 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:11.292407 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.292425 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.292431 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 05:56:11.292452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.292479 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.292486 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.292496 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:11.292510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.292525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.292535 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:11.292551 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.292558 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.292572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.292602 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:56:11.292609 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.292619 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 05:56:11.292633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.292648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.292659 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:56:11.292673 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:11.292700 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:11.292707 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:11.292717 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 05:56:11.292735 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:56:11.292742 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:11.292751 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 05:56:11.292770 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:11.292776 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:11.292786 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 05:56:11.292800 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:11.292824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.292841 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.292847 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:56:11.292866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.292892 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.292899 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.292909 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:11.292928 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.292935 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.292945 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:56:11.292963 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.292970 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.292980 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:56:11.292993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.293017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.293027 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.293043 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.293049 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.293063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.293089 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.293096 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.293106 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 05:56:11.293120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.293136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.293146 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:56:11.293161 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.293193 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.293200 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.293210 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.293224 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.293241 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.293255 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.293318 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.293327 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.293339 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 05:56:11.293359 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.293366 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.293376 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 05:56:11.293394 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.293401 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.293411 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:56:11.293429 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.293436 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.293446 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 05:56:11.293464 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.293484 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.293495 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 05:56:11.293515 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.293522 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.293536 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 05:56:11.293564 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.293572 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.293582 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 05:56:11.293601 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.293608 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.293618 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:56:11.293636 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.293643 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.293653 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:56:11.293667 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.293714 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.293732 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.293739 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 05:56:11.293758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.293784 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.293791 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.293801 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:56:11.293821 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.293828 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.293837 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:56:11.293856 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.293862 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.293872 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:11.293890 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.293896 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.293906 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:56:11.293924 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.293931 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.293940 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:56:11.293954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.293985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.293996 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:11.294012 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294018 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.294036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294062 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294068 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294108 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:11.294129 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:11.294147 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294158 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:11.294168 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 05:56:11.294181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:56:11.294206 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:56:11.294222 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294228 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 05:56:11.294241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294267 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.294282 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294301 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 05:56:11.294320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.294347 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 05:56:11.294364 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294371 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.294397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294426 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:56:11.294433 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294443 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 05:56:11.294457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.294483 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 05:56:11.294499 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294505 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 05:56:11.294519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294545 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.294552 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294561 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:11.294575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.294601 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:11.294617 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294623 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.294641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294667 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.294675 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294685 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 05:56:11.294699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.294714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.294724 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:56:11.294739 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.294767 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.294774 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.294784 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.294798 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.294814 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.294829 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.294856 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.294863 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.294874 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 05:56:11.294892 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.294899 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.294908 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 05:56:11.294926 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.294933 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.294943 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 05:56:11.294961 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.294967 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.294981 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 05:56:11.295000 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.295007 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.295017 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 05:56:11.295035 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:56:11.295041 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.295051 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 05:56:11.295069 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:56:11.295076 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.295085 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 05:56:11.295103 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:56:11.295110 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.295120 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 05:56:11.295138 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:11.295144 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.295154 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 05:56:11.295172 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.295179 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.295189 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 05:56:11.295207 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.295213 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.295223 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 05:56:11.295241 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.295248 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.295257 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 05:56:11.295280 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.295288 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.295298 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 05:56:11.295312 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.295374 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.295393 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.295399 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 05:56:11.295418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.295448 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.295455 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.295465 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 05:56:11.295479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.295495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.295505 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:11.295522 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.295528 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.295542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.295568 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.295575 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.295585 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 05:56:11.295598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.295614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.295624 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:56:11.295640 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.295646 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:11.295660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.295685 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.295692 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.295702 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 05:56:11.295721 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.295727 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.295741 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:56:11.295760 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.295767 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.295777 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:11.295795 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.295802 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.295812 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:56:11.295825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.295852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.295863 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.295878 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.295885 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.295899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.295925 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.295932 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.295942 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 05:56:11.295956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.295971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.295981 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:11.295996 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.296029 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.296037 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.296047 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.296061 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.296079 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.296093 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.296119 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.296126 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.296136 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:11.296154 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.296161 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.296170 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:11.296188 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.296195 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.296205 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 05:56:11.296223 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.296229 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.296239 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:56:11.296257 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.296264 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.296277 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:11.296297 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.296304 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.296314 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 05:56:11.296332 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:56:11.296339 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.296354 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 05:56:11.296369 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.296423 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.296444 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.296450 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 05:56:11.296465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.296490 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.296497 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.296507 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 05:56:11.296525 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.296532 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.296542 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 05:56:11.296560 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.296566 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.296576 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 05:56:11.296594 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.296601 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.296615 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 05:56:11.296633 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.296640 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.296650 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 05:56:11.296668 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.296674 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.296684 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 05:56:11.296702 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.296709 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.296719 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:56:11.296737 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.296744 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.296753 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:56:11.296767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.296809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.296820 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:11.296836 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.296843 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 05:56:11.296861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.296887 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:11.296894 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.296904 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 05:56:11.296918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.296933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.296944 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:56:11.296962 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:11.296969 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 05:56:11.296980 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 05:56:11.296997 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.297003 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 05:56:11.297018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.297041 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:11.297063 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:11.297080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.297091 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:11.297101 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 05:56:11.297120 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.297126 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 05:56:11.297141 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 05:56:11.297159 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:11.297167 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 05:56:11.297177 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 05:56:11.297195 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.297202 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:11.297211 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.297229 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.297236 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:11.297246 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.297264 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.297271 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:11.297286 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.297305 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.297312 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 05:56:11.297322 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.297339 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:11.297346 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 05:56:11.297355 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:11.297373 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:56:11.297380 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 05:56:11.297390 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 05:56:11.297407 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.297414 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:56:11.297423 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.297441 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:56:11.297447 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 05:56:11.297456 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 05:56:11.297474 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.297481 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 05:56:11.297490 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.297508 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.297515 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:11.297529 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.297547 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:11.297553 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 05:56:11.297563 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 05:56:11.297578 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 05:56:11.297615 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 05:56:11.297647 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:56:11.297676 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.297705 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 05:56:11.297733 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:11.297761 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:56:11.297790 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:11.297818 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:56:11.297847 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 05:56:11.297874 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 05:56:11.297902 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 05:56:11.297930 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 05:56:11.297958 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 05:56:11.297986 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 05:56:11.298029 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 05:56:11.298057 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 05:56:11.298086 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:11.298114 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:56:11.298142 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:11.298170 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:56:11.298198 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:11.298226 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:56:11.298254 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:11.298288 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:56:11.298480 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.298510 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:11.298538 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.298567 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:56:11.298595 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.298623 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:56:11.298651 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:11.298680 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:56:11.298709 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 05:56:11.298737 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:56:11.298765 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.298795 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:11.298824 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.298853 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:11.298881 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:11.298910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:11.298938 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.298965 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:11.298993 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.299021 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:11.299048 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:11.299076 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:56:11.299104 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 05:56:11.299132 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 05:56:11.299159 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:11.299187 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:56:11.299216 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.299248 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:56:11.299282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:11.299312 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:56:11.299340 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 05:56:11.299367 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 05:56:11.299410 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:11.299439 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:56:11.299467 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:11.299495 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:56:11.299524 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.299552 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:11.299580 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:11.299609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:56:11.299639 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.299658 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.299698 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:11.299725 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.299743 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.299759 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.299786 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:11.299827 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.299845 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.299862 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.299880 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.299907 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:11.299935 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.299963 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:11.299990 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300018 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:11.300050 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300068 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300097 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:11.300124 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300142 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300170 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:11.300199 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300227 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:11.300254 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300288 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:11.300317 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300344 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:11.300372 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300400 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:11.300428 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300446 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300474 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:11.300502 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300530 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:11.300557 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300586 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:11.300613 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300641 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:11.300669 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300687 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300705 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300724 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300742 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300759 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300776 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300811 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:11.300839 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300857 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300875 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300903 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:11.300931 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.300958 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:11.300986 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301005 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301022 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301050 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:11.301078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301096 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301149 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.301204 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301221 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301239 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301256 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301288 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.301317 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301334 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301351 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301369 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301412 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.301441 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301474 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.301502 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301520 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301538 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301556 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301586 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:11.301613 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301641 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:56:11.301669 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301687 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301704 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301731 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.301759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301777 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301794 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:11.301885 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301913 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:56:11.301940 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.301968 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.301995 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302023 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:11.302051 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302068 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302086 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302103 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302131 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.302158 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302185 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302204 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302222 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302240 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302280 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302300 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302328 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:56:11.302356 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302375 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302402 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:11.302430 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302447 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302465 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302492 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:11.302520 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302555 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302572 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302599 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:11.302627 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302655 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:11.302683 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302711 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:11.302738 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302756 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302783 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:11.302811 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302829 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302857 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:11.302890 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302918 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:11.302947 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.302975 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:11.303003 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303031 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:11.303058 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303087 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:11.303114 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303132 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303159 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:11.303187 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303215 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:11.303242 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303271 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:11.303305 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303333 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:11.303361 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303379 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303397 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303414 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303431 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303449 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303467 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303495 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:11.303523 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303541 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303559 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303586 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:11.303619 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303647 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:11.303675 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303693 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303710 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303738 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:11.303765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303818 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303863 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:11.303890 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303908 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303926 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.303943 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304050 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.304080 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304103 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304122 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304140 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304168 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.304195 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304223 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:11.304251 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304270 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304294 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304312 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304340 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:11.304375 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304416 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:56:11.304445 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304463 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304481 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304508 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.304536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304554 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304572 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304607 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:11.304662 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304690 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:56:11.304718 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304745 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:11.304773 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304801 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:11.304829 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304846 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304864 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304882 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304909 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.304938 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304973 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.304991 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.305008 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.305031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.305049 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.305067 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:11.305095 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:56:11.305122 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:11.305184 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.305239 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:11.305298 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:11.305349 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:11.305418 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:11.305471 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 05:56:11.305523 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:11.305592 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:11.305644 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:11.305697 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:11.305748 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:11.305799 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.305851 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.305903 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.305953 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:11.306005 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:11.306057 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.306110 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.306163 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:11.306233 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.306299 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.306358 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:11.306409 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:11.306460 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:11.306510 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.306561 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:11.306614 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:11.306667 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:11.306738 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:11.306789 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.306842 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:11.306902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:11.306955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.307007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:11.307060 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:11.307110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:11.307161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:11.307228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 05:56:11.307291 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:11.307344 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:11.307408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:11.307461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:11.307709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:11.307761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.307813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.307866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.307917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:11.307970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:11.308023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.308076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.308128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:11.308182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.308238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.308300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:11.308351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:11.308484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:11.308570 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.308657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:11.308747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:11.308842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:11.308912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:11.308965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.309019 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:11.309080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:11.309134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.309186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:11.309239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:11.309296 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:11.309348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:11.309400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 05:56:11.309459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:11.309511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:11.309562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:11.309614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:11.309666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:11.309717 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.309769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.309821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.309871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:11.309923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:11.309975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.310027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.310080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:11.310133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.310189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.310245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:11.310303 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:11.310353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:11.310416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.310473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:11.310527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:11.310580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:11.310638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:11.310689 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.310741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:11.310800 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:56:11.310829 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:11.310895 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.310955 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:11.311015 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:11.311079 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:11.311138 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:11.311196 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:56:11.311255 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:11.311319 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:11.311377 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:11.311435 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:11.311494 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:11.311553 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.311612 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.311670 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.311727 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:11.311786 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:11.311844 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.311904 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.311962 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:11.312020 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.312078 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.312137 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:11.312195 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:11.312253 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:11.312317 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.312419 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:11.312479 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:11.312537 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:11.312596 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:11.312654 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.312712 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:11.312778 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:56:11.312804 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:11.312863 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.312922 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:11.312981 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:11.313039 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:11.313098 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:11.313156 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:56:11.313214 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:11.313277 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:11.313339 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:11.313398 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:11.313457 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:11.313516 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.313772 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.313833 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.313895 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:11.313955 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:11.314014 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.314073 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.314132 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:11.314190 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.314249 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.314313 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:11.314375 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:11.314444 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:11.314503 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.314562 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:11.314620 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:11.314678 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:11.314737 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:11.314795 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.314854 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:11.314919 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 05:56:11.314944 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:11.314998 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.315051 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:11.315105 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:11.315162 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:11.315215 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:11.315268 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:56:11.315327 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:11.315380 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:11.315433 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:11.315486 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:11.315539 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:11.315592 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.315645 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.315697 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.315750 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:11.315802 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:11.315855 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.315908 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.315960 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:11.316013 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.316066 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.316119 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:11.316171 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:11.316223 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:11.316285 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.316339 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:11.316441 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:11.316535 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:11.316663 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:11.316767 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.316862 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:11.316964 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 05:56:11.317010 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:11.317099 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.317186 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:11.317292 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:11.317386 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:11.317479 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:11.317570 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:56:11.317672 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:11.317761 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:11.317849 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:11.317936 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:11.318023 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:11.318111 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.318198 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.318309 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.318402 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:11.318495 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:11.318598 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.318685 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.318772 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:11.318860 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.318947 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.319033 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:11.319120 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:11.319206 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:11.319312 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.319405 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:11.319497 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:11.319588 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:11.319690 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:11.319787 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.319863 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:11.319932 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 05:56:11.319951 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 05:56:11.319985 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 05:56:11.320014 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 05:56:11.320042 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 05:56:11.320069 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 05:56:11.320088 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:56:11.320102 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.320110 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:11.320118 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:11.320126 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:56:11.320135 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:56:11.320143 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:56:11.320150 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:56:11.320158 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:11.320166 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:11.320173 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:11.320181 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:11.320188 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.320196 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.320204 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.320211 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:11.320223 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:56:11.320231 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.320239 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.320247 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:11.320254 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.320261 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.320269 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:11.320296 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:56:11.320306 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:11.320314 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.320321 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:11.320329 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:56:11.320337 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:11.320344 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:11.320351 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.320359 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:11.320366 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:56:11.320375 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.320383 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:11.320392 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:11.320401 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:56:11.320415 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:56:11.320429 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:56:11.320438 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:56:11.320445 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:11.320453 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:11.320460 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:11.320468 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:11.320476 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.320483 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.320490 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.320498 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:11.320505 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:56:11.320512 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.320520 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.320527 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:11.320534 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.320542 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.320549 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:11.320556 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:56:11.320563 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:11.320570 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.320577 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:11.320584 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:56:11.320591 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:11.320598 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:11.320606 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.320613 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:11.320620 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:56:11.320629 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.320637 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:11.320662 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:11.320670 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:56:11.320677 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:56:11.320683 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:56:11.320690 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:56:11.320696 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:11.320703 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:11.320709 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:11.320716 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:11.320722 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.320728 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.320734 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.320741 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:11.320748 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:56:11.320754 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.320760 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.320766 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:11.320773 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.320779 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.320786 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:11.320792 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:56:11.320799 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:11.320805 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.320812 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:11.320818 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:56:11.320824 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:11.320830 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:11.320836 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.320842 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:11.320849 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:56:11.320856 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.320862 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:11.320869 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:11.320875 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:56:11.320882 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:56:11.320888 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:56:11.320894 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:56:11.320901 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:11.320907 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:11.320913 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:11.320919 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:11.320925 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.320945 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.320952 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:11.320959 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:11.320965 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:56:11.320971 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.320978 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:11.320984 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:11.320990 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:11.320997 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:11.321003 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:11.321168 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:56:11.321175 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:11.321182 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:11.321188 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:11.321194 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:56:11.321200 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:11.321206 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:11.321212 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:11.321218 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:11.321508 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 05:56:11.321520 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:56:11.321525 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:56:11.321530 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:56:11.321537 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 05:56:11.321542 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:56:11.321546 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:56:11.321555 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 05:56:11.321563 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:56:11.321602 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.321608 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:56:11.321622 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:56:11.321643 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 05:56:11.321649 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 05:56:11.321654 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 05:56:11.321659 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 05:56:11.321664 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:56:11.321675 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:11.321695 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:11.321700 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:11.321711 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.321719 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:11.321724 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 05:56:11.321746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.321755 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:56:11.321760 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.321782 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:56:11.321787 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 05:56:11.321791 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 05:56:11.321795 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 05:56:11.321848 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 05:56:11.321853 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 05:56:11.321858 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 05:56:11.321862 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 05:56:11.321868 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:56:11.321879 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:11.321886 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:11.321892 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:11.321899 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.321905 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:56:11.321909 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:11.321935 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:56:11.321942 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.321947 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.321956 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.321960 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:11.321970 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:56:11.321978 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:11.322018 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:56:11.322024 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:56:11.322031 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220810" 2019-02-24 05:56:11.322041 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:11.322046 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:56:11.322051 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:11.322057 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:11.322062 wsdl: in serializeType: returning: 220810 2019-02-24 05:56:11.322072 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:56:11.322080 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:11.322084 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:56:11.322088 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:56:11.322093 wsdl: in serializeType: returning: 220810 2019-02-24 05:56:11.322097 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220810 2019-02-24 05:56:11.322116 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220810 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 05:56:11.322121 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 05:56:11.322127 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7755"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 05:56:11.322141 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 05:56:11.322147 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220810 2019-02-24 05:56:11.322156 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 05:56:11.322235 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 05:56:11.322171 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:56:11.322182 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:56:11.322187 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:56:11.322195 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:56:11.322200 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:56:11.322207 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:56:11.322216 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:56:11.322224 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:56:11.322229 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:56:11.322283 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 05:56:11.322295 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:56:11.322303 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:56:11.329895 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:56:11.329907 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:56:11.329915 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 05:56:11.329920 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 05:56:11.329925 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:56:11.329930 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:56:11.329934 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:56:11.329938 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:56:11.329942 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 05:56:11.329968 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 05:56:11.340224 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 05:56:11.340238 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 05:56:11.340244 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:56:11.340250 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:56:11.340255 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:56:11.340260 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:56:11.340266 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:56:11.340272 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:56:11.340300 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:56:11.340306 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:56:03 GMT 2019-02-24 05:56:11.340312 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:56:11.340318 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 05:56:11.340323 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:56:11.340331 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 05:56:11.340353 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 05:56:11.340363 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 05:56:11.340372 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:56:11.340376 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 05:56:11.340381 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 05:56:11.340413 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:56:11.340425 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:56:11.340430 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:56:11.340453 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:56:11.340459 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 04:56:03 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 05:56:11.340487 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 05:56:11.340496 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 05:56:11.340514 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 05:56:11.340520 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 05:56:11.340620 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 05:56:11.340729 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 05:56:11.340735 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 05:56:11.340743 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 05:56:11.340753 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:56:11.340775 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 05:56:11.340828 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 05:56:11.340853 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:56:11.340866 nusoap_client: got fault 2019-02-24 05:56:11.340874 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 05:56:11.340878 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 05:56:11.340883 nusoap_client: detail =