Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 131.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
VIET Model turbiny: RHF55V
 Producent OE: IHI
 Pojazd: ISUZU
 Silnik:
JR T4565
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 14:50:30 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 16:50:44.638949 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 16:50:44.639013 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:50:44.639042 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 16:50:44.639069 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:50:44.639080 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 16:50:44.639089 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 16:50:44.639103 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 16:50:44.639112 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:50:44.639118 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:50:44.639128 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:50:44.639137 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 16:50:44.639148 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 16:50:44.639154 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 16:50:44.639158 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 16:50:44.639163 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 16:50:44.639167 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 16:50:44.639179 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:50:44.639194 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:50:44.639203 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 16:50:44.639208 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 16:50:44.639214 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 16:50:44.639228 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 16:50:44.639236 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 16:50:44.645538 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 16:50:44.645567 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 16:50:44.645581 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 16:50:44.645588 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:50:44.645594 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:50:44.645598 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 16:50:44.645603 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 16:50:44.645640 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 16:50:44.661336 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 16:50:44.661379 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 16:50:44.661387 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:50:44.661393 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 16:50:44.661399 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 16:50:44.661405 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 16:50:44.661410 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 16:50:44.661417 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 16:50:44.661422 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 16:50:44.661428 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 14:50:30 GMT 2019-10-21 16:50:44.661434 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 16:50:44.661440 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 16:50:44.661446 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 16:50:44.661459 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 16:50:44.661494 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 16:50:44.661520 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 16:50:44.667430 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:50:44.667465 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:50:44.667497 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:50:44.667523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:50:44.667538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:50:44.667563 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:50:44.673608 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:50:44.673659 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:50:44.673789 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:50:44.673976 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:50:44.674055 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-10-21 16:50:44.685966 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:50:44.686176 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:50:44.686330 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:50:44.686468 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:50:44.686600 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:50:44.686643 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:50:44.686677 soap_transport_http: read buffer of 2480 bytes 2019-10-21 16:50:44.692174 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 16:50:44.692298 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:50:44.692414 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:50:44.692491 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-10-21 16:50:44.692659 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:50:44.692699 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:50:44.692807 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:50:44.692870 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:50:44.693014 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:50:44.693150 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:50:44.693230 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-10-21 16:50:44.693255 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:50:44.698116 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:50:44.698250 soap_transport_http: read buffer of 4927 bytes 2019-10-21 16:50:44.698277 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 16:50:44.698287 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 16:50:44.698437 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 16:50:44.698496 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 16:50:44.698520 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 16:50:44.698533 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 16:50:44.698564 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 16:50:44.698582 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 16:50:44.698819 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 16:50:44.698838 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 16:50:44.698888 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.698897 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 16:50:44.698918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.698948 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.698957 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.698975 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:50:44.698997 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.699005 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699015 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:50:44.699031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.699076 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 16:50:44.699092 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699098 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.699115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699143 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.699150 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699161 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 16:50:44.699174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.699201 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 16:50:44.699216 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699222 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 16:50:44.699236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699262 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.699269 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699278 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:50:44.699296 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.699303 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699312 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:50:44.699330 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.699336 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699348 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:50:44.699361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.699397 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.699412 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699419 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 16:50:44.699433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699458 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.699465 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699475 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 16:50:44.699489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.699515 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 16:50:44.699530 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699536 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 16:50:44.699550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699575 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.699582 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699592 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:50:44.699609 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.699616 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699629 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:50:44.699647 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.699653 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699663 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:50:44.699686 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.699693 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699704 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:50:44.699717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.699757 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:50:44.699772 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699779 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.699795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699819 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699826 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699868 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:50:44.699889 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:50:44.699907 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699918 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:50:44.699928 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 16:50:44.699941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:50:44.699966 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 16:50:44.699981 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.699988 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 16:50:44.700002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700027 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.700034 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700043 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:50:44.700061 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.700067 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700077 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:50:44.700094 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.700100 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700110 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:50:44.700127 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.700133 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700143 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:50:44.700155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.700194 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:50:44.700208 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700214 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.700229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700255 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.700261 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700271 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 16:50:44.700284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.700310 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 16:50:44.700324 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700330 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 16:50:44.700344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700369 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.700376 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700386 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:50:44.700398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.700424 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 16:50:44.700439 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700445 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.700459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700484 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.700491 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700501 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 16:50:44.700514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.700540 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 16:50:44.700555 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700561 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 16:50:44.700574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700599 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.700606 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700615 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:50:44.700628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.700654 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 16:50:44.700668 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700674 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.700695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700721 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.700729 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700739 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 16:50:44.700751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.700778 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 16:50:44.700792 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700798 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 16:50:44.700817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700844 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.700851 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700861 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:50:44.700879 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.700886 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700895 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:50:44.700908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.700939 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 16:50:44.700954 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700960 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.700973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.700998 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.701005 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701015 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 16:50:44.701028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.701053 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 16:50:44.701068 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701074 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 16:50:44.701088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701112 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.701119 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701129 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:50:44.701147 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.701153 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701163 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:50:44.701176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.701206 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 16:50:44.701220 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701226 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.701240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701264 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.701271 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701281 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 16:50:44.701294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.701319 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 16:50:44.701334 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701340 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 16:50:44.701353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701378 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.701385 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701394 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:50:44.701407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.701433 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 16:50:44.701447 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701453 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.701466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701490 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.701497 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701507 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 16:50:44.701520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.701545 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 16:50:44.701560 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701566 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 16:50:44.701579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701604 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.701610 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701620 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:50:44.701633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.701658 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 16:50:44.701673 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701684 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.701699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701724 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.701731 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701741 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 16:50:44.701754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.701780 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 16:50:44.701795 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701801 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 16:50:44.701814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701840 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.701847 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701856 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 16:50:44.701869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.701895 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:50:44.701909 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701915 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.701929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701954 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.701962 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.701972 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 16:50:44.701985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.702010 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 16:50:44.702025 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702031 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 16:50:44.702045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702069 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.702076 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702086 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 16:50:44.702099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.702124 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 16:50:44.702139 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702145 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.702158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702183 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.702190 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702199 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 16:50:44.702212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.702238 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 16:50:44.702253 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702259 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 16:50:44.702272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702296 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.702303 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702313 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 16:50:44.702330 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.702337 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702346 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 16:50:44.702359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.702389 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:50:44.702405 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702414 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.702437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702480 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.702493 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702510 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 16:50:44.702530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.702557 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 16:50:44.702574 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702580 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:50:44.702595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702619 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.702627 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702636 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:50:44.702649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.702675 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.702697 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702703 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.702717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702745 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.702752 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702762 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:50:44.702775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.702802 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:50:44.702817 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702823 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 16:50:44.702836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702862 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:50:44.702869 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702879 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 16:50:44.702892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.702919 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.702934 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702940 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.702953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702977 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702983 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.702997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703021 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:50:44.703041 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:50:44.703057 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703068 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:50:44.703079 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 16:50:44.703091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:50:44.703116 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:50:44.703131 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703137 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 16:50:44.703152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703177 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:50:44.703184 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703194 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:50:44.703206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.703232 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 16:50:44.703246 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703252 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.703266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703289 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703295 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703333 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:50:44.703353 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:50:44.703369 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703380 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:50:44.703390 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 16:50:44.703402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:50:44.703427 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 16:50:44.703442 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703448 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 16:50:44.703463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703487 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:50:44.703494 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703504 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 16:50:44.703517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.703543 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.703557 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703563 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.703577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703600 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703606 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703642 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:50:44.703662 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:50:44.703682 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703694 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:50:44.703704 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 16:50:44.703717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:50:44.703742 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:50:44.703757 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703763 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 16:50:44.703777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703803 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.703810 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703820 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 16:50:44.703838 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.703845 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703854 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 16:50:44.703871 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.703878 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703887 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:50:44.703905 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.703911 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703921 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:50:44.703938 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.703944 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703953 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 16:50:44.703971 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.703977 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.703987 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 16:50:44.704004 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.704010 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704020 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:50:44.704033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.704086 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 16:50:44.704103 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704109 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.704124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704149 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.704156 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704166 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 16:50:44.704179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.704206 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 16:50:44.704221 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704227 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 16:50:44.704240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704264 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.704271 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704281 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 16:50:44.704298 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.704305 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704315 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:50:44.704332 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.704338 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704347 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:50:44.704360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.704395 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 16:50:44.704410 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704416 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.704430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704455 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.704462 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704472 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 16:50:44.704485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.704511 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 16:50:44.704525 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704531 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:50:44.704545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704570 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.704577 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704586 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:50:44.704599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.704625 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.704640 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704646 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.704660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704690 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.704698 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704708 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:50:44.704721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.704748 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:50:44.704763 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704769 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:50:44.704783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704809 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.704815 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704825 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 16:50:44.704842 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.704849 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704858 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:50:44.704875 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.704882 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704891 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:50:44.704904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.704940 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.704955 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.704961 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.704975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.705000 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.705007 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.705017 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:50:44.705030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.705046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.705056 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:50:44.705071 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.705077 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 16:50:44.705091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.705115 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.705122 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.705131 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:50:44.705148 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.705155 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.705165 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:50:44.705182 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.705189 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.705198 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:50:44.705216 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.705223 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.705232 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:50:44.705249 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.705256 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.705265 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:50:44.705278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.705311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.705322 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:50:44.705337 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.705343 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.705358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.705383 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.705390 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.705399 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 16:50:44.705412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.705428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.705438 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 16:50:44.705452 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.705482 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.705489 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.705499 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.705511 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.705528 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.705542 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.705567 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.705574 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.705584 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:50:44.705601 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.705608 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.705617 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 16:50:44.705634 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.705641 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.705651 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 16:50:44.705668 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.705674 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.705689 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 16:50:44.705707 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.705714 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.705724 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 16:50:44.705741 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:50:44.705748 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.705757 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 16:50:44.705774 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.705782 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.705791 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.705809 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.705815 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.705825 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:50:44.705842 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.705848 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.705858 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 16:50:44.705875 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.705881 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.705891 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:50:44.705908 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.705914 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.705924 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:50:44.705936 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.705998 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.706016 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.706022 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 16:50:44.706037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.706061 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.706068 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.706078 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:50:44.706095 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.706102 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.706112 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:50:44.706129 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.706135 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.706145 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:50:44.706162 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.706169 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.706178 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 16:50:44.706191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.706219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.706230 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706245 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.706251 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.706265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.706290 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706297 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.706307 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 16:50:44.706320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.706336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.706346 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 16:50:44.706360 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706387 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706394 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706404 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706417 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706434 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.706448 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706473 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.706480 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706490 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:50:44.706507 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.706513 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706523 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 16:50:44.706540 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.706546 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706556 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:50:44.706573 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.706580 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706589 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 16:50:44.706606 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.706613 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706622 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:50:44.706643 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.706650 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706660 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:50:44.706682 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.706689 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706699 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:50:44.706717 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.706723 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706733 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 16:50:44.706750 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.706757 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706767 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 16:50:44.706784 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.706791 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706800 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:50:44.706817 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.706824 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706833 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:50:44.706846 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.706906 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.706923 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.706929 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 16:50:44.706943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.706968 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.706975 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.706985 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:50:44.707002 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.707008 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.707018 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:50:44.707035 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.707041 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.707050 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:50:44.707067 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:50:44.707074 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.707083 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 16:50:44.707096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.707126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.707136 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707150 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.707156 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.707171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.707196 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707203 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.707212 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 16:50:44.707225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.707241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.707251 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 16:50:44.707265 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707292 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707299 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707308 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707321 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707338 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.707352 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707378 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.707385 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707394 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:50:44.707412 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.707418 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707428 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 16:50:44.707444 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.707451 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707460 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:50:44.707478 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.707484 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707493 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 16:50:44.707510 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.707517 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707527 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:50:44.707544 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.707551 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707560 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:50:44.707577 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.707584 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707593 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:50:44.707610 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.707617 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707626 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 16:50:44.707643 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.707650 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707660 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 16:50:44.707681 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.707689 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707699 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 16:50:44.707716 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.707723 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707732 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:50:44.707750 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.707756 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707765 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:50:44.707778 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.707842 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.707857 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.707887 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.707894 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.707904 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.707917 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.707934 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.707948 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.707973 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.707979 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.707989 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 16:50:44.708006 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.708014 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.708023 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 16:50:44.708041 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.708047 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.708056 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 16:50:44.708074 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.708080 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.708090 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 16:50:44.708107 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.708113 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.708122 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 16:50:44.708139 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.708145 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.708155 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:50:44.708172 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.708178 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.708187 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 16:50:44.708204 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.708211 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.708220 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 16:50:44.708237 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.708244 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.708254 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 16:50:44.708271 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.708278 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.708287 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:50:44.708304 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.708310 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.708320 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:50:44.708337 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.708343 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.708353 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 16:50:44.708369 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.708376 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.708385 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:50:44.708402 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.708409 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.708418 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 16:50:44.708431 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.708504 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.708523 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.708529 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 16:50:44.708552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.708577 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.708584 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.708594 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:50:44.708607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.708623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.708633 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:50:44.708648 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.708654 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.708667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.708697 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.708705 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.708714 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 16:50:44.708727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.708744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.708753 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 16:50:44.708768 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.708775 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 16:50:44.708789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.708813 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.708820 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.708830 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:50:44.708847 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.708853 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.708870 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:50:44.708888 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.708895 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.708905 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:50:44.708922 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:50:44.708929 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.708938 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:50:44.708951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.708979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.708989 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 16:50:44.709004 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.709010 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.709024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.709049 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:50:44.709056 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.709065 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 16:50:44.709078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.709094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.709104 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 16:50:44.709117 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:50:44.709149 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 16:50:44.709157 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:50:44.709166 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 16:50:44.709179 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:50:44.709197 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.709211 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 16:50:44.709236 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.709243 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:50:44.709252 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 16:50:44.709269 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.709276 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 16:50:44.709285 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 16:50:44.709302 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.709309 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:50:44.709318 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 16:50:44.709335 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:50:44.709342 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 16:50:44.709351 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:50:44.709368 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.709374 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 16:50:44.709384 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 16:50:44.709401 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.709407 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 16:50:44.709417 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 16:50:44.709434 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.709440 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 16:50:44.709453 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:50:44.709471 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.709478 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:50:44.709487 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 16:50:44.709504 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.709510 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 16:50:44.709520 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 16:50:44.709537 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.709544 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 16:50:44.709553 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:50:44.709566 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 16:50:44.709621 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.709638 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.709644 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 16:50:44.709663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.709693 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.709700 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.709710 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:50:44.709723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.709740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.709750 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 16:50:44.709765 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.709771 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.709784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.709809 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:50:44.709816 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.709826 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 16:50:44.709839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.709855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.709865 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 16:50:44.709878 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 16:50:44.709904 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:50:44.709911 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 16:50:44.709925 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 16:50:44.709943 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:50:44.709949 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 16:50:44.709959 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 16:50:44.709976 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:50:44.709983 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 16:50:44.709992 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 16:50:44.710005 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 16:50:44.710031 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.710047 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.710053 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 16:50:44.710066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.710091 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.710098 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.710107 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:50:44.710125 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.710131 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.710142 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:50:44.710159 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.710165 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.710174 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:50:44.710188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.710213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.710223 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.710237 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.710243 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.710261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.710286 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.710293 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.710303 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 16:50:44.710316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.710332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.710342 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 16:50:44.710355 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.710381 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.710389 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.710398 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.710411 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.710429 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.710442 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.710473 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.710481 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.710491 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 16:50:44.710508 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.710515 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.710524 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 16:50:44.710541 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.710548 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.710557 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 16:50:44.710574 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.710581 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.710590 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 16:50:44.710607 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.710614 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.710623 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 16:50:44.710640 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.710647 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.710656 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 16:50:44.710673 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.710684 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.710694 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 16:50:44.710712 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.710719 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.710728 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:50:44.710745 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.710752 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.710761 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:50:44.710774 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.710826 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.710843 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.710849 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 16:50:44.710868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.710893 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.710900 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.710910 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:50:44.710928 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.710934 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.710944 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:50:44.710961 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.710967 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.710981 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:50:44.710999 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.711006 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711016 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:50:44.711033 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.711040 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711049 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:50:44.711062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.711106 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:50:44.711121 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711127 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.711141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711165 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711172 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711214 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:50:44.711235 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:50:44.711251 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711263 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:50:44.711273 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 16:50:44.711285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:50:44.711311 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 16:50:44.711326 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711332 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 16:50:44.711345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711370 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.711376 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711386 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 16:50:44.711399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.711425 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 16:50:44.711440 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711446 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.711459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711484 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:50:44.711491 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711501 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 16:50:44.711513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.711539 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 16:50:44.711554 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711560 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 16:50:44.711578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711603 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.711610 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711619 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:50:44.711632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.711658 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 16:50:44.711673 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711683 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.711698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711724 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.711731 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711741 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 16:50:44.711754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.711770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.711780 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 16:50:44.711794 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.711826 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.711833 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.711843 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.711856 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.711873 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.711888 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.711913 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.711920 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.711929 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 16:50:44.711947 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.711953 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.711963 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 16:50:44.711980 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.711987 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.711996 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 16:50:44.712013 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.712020 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.712029 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 16:50:44.712046 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.712053 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.712063 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 16:50:44.712080 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:50:44.712087 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.712097 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 16:50:44.712114 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:50:44.712120 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.712129 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 16:50:44.712146 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:50:44.712153 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.712166 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 16:50:44.712184 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:50:44.712191 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.712201 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 16:50:44.712218 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.712224 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.712234 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 16:50:44.712251 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.712259 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.712268 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 16:50:44.712285 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.712291 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.712301 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 16:50:44.712317 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.712324 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.712333 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 16:50:44.712346 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.712414 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.712432 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.712439 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 16:50:44.712457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.712483 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.712489 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.712499 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 16:50:44.712512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.712528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.712538 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:50:44.712553 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.712559 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.712576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.712602 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.712609 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.712618 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 16:50:44.712631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.712647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.712657 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 16:50:44.712672 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.712682 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 16:50:44.712698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.712723 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.712730 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.712740 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 16:50:44.712758 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.712764 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.712773 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:50:44.712790 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.712797 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.712806 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:50:44.712823 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.712829 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.712838 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:50:44.712851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.712880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.712891 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.712906 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.712912 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.712930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.712955 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.712962 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.712972 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 16:50:44.712985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.713001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.713011 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 16:50:44.713024 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.713051 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.713058 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.713068 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.713081 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.713098 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.713112 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.713141 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.713148 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.713158 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:50:44.713175 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.713182 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.713192 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:50:44.713209 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.713216 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.713225 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 16:50:44.713242 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.713249 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.713259 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 16:50:44.713276 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.713282 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.713292 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:50:44.713309 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.713316 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.713325 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 16:50:44.713343 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:50:44.713349 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.713358 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 16:50:44.713371 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.713414 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.713431 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.713437 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 16:50:44.713455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.713480 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.713487 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.713497 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 16:50:44.713514 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.713521 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.713530 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 16:50:44.713547 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.713554 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.713563 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 16:50:44.713580 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.713587 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.713596 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 16:50:44.713613 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.713620 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.713629 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 16:50:44.713646 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.713652 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.713662 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 16:50:44.713683 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.713690 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.713700 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 16:50:44.713718 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.713724 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.713738 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 16:50:44.713751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.713797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.713808 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:50:44.713823 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.713830 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 16:50:44.713844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.713869 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:50:44.713876 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.713885 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 16:50:44.713898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.713914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.713924 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 16:50:44.713941 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:50:44.713947 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 16:50:44.713962 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 16:50:44.713978 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.713984 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 16:50:44.713997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.714020 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:50:44.714040 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:50:44.714057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.714068 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:50:44.714078 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 16:50:44.714095 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.714102 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 16:50:44.714111 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 16:50:44.714127 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:50:44.714134 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 16:50:44.714144 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 16:50:44.714160 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.714167 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 16:50:44.714176 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.714193 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.714200 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 16:50:44.714209 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.714226 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.714232 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 16:50:44.714247 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.714265 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.714272 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 16:50:44.714281 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.714298 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:50:44.714304 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 16:50:44.714314 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:50:44.714330 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:50:44.714337 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 16:50:44.714346 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 16:50:44.714363 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.714369 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 16:50:44.714379 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.714396 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:50:44.714402 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 16:50:44.714412 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 16:50:44.714428 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.714435 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 16:50:44.714454 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.714471 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.714478 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 16:50:44.714488 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.714503 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:50:44.714509 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 16:50:44.714519 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 16:50:44.714534 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 16:50:44.714570 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 16:50:44.714598 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 16:50:44.714626 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.714653 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 16:50:44.714684 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:50:44.714712 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 16:50:44.714743 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:50:44.714770 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 16:50:44.714797 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 16:50:44.714823 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 16:50:44.714849 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 16:50:44.714875 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 16:50:44.714901 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 16:50:44.714927 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 16:50:44.714953 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 16:50:44.714979 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 16:50:44.715005 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 16:50:44.715031 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 16:50:44.715056 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 16:50:44.715082 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 16:50:44.715122 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:50:44.715150 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 16:50:44.715176 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 16:50:44.715202 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 16:50:44.715228 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:50:44.715255 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 16:50:44.715281 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.715306 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:50:44.715333 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.715358 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:50:44.715384 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 16:50:44.715411 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 16:50:44.715438 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.715463 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:50:44.715668 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 16:50:44.715701 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 16:50:44.715727 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 16:50:44.715754 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 16:50:44.715780 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.715807 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:50:44.715834 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.715860 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:50:44.715887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:50:44.715914 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 16:50:44.715940 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.715965 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 16:50:44.715991 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.716017 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 16:50:44.716043 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:50:44.716068 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 16:50:44.716094 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 16:50:44.716120 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 16:50:44.716147 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 16:50:44.716172 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 16:50:44.716198 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.716224 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 16:50:44.716250 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:50:44.716276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 16:50:44.716302 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 16:50:44.716328 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 16:50:44.716354 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 16:50:44.716386 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 16:50:44.716412 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:50:44.716440 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 16:50:44.716466 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.716493 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 16:50:44.716519 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:50:44.716545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 16:50:44.716571 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.716589 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.716615 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:50:44.716640 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.716657 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.716674 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.716705 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:50:44.716731 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.716748 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.716764 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.716780 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.716806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:50:44.716832 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.716848 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.716865 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.716881 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.716907 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:50:44.716933 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.716959 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:50:44.716984 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717010 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:50:44.717036 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717057 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717084 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:50:44.717110 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717127 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717153 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:50:44.717178 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717204 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:50:44.717230 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717255 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:50:44.717281 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717306 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:50:44.717332 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717358 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:50:44.717384 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717401 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717427 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:50:44.717452 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717478 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:50:44.717504 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717529 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:50:44.717555 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717581 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:50:44.717607 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717633 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:50:44.717660 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717676 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717699 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717715 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717732 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717749 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717770 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717796 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:50:44.717821 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717838 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717855 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717880 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:50:44.717906 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717932 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:50:44.717958 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717975 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.717991 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718017 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:50:44.718043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718059 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718076 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718092 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718108 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.718160 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718176 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718192 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718210 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718237 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.718262 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718279 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718296 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718313 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718339 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.718366 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718401 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.718426 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718443 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718460 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718476 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718502 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:50:44.718527 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718553 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:50:44.718579 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718596 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718612 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718637 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.718663 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718701 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718735 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718760 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:50:44.718786 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718812 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 16:50:44.718839 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718865 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.718891 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718917 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:50:44.718943 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718960 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718976 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.718992 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719018 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.719050 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719066 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719083 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719099 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719115 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719132 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719148 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719164 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719190 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 16:50:44.719216 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719232 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719258 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:50:44.719283 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719299 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719316 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719341 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:50:44.719366 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719383 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719399 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719415 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719440 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:50:44.719466 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719482 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719498 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719515 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719540 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:50:44.719566 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719592 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:50:44.719618 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719648 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:50:44.719674 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719695 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719722 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:50:44.719748 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719765 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719791 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:50:44.719817 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719843 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:50:44.719868 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719893 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:50:44.719919 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719945 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:50:44.719971 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.719997 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:50:44.720022 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720039 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720065 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:50:44.720090 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720117 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:50:44.720143 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720169 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:50:44.720194 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720220 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:50:44.720246 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720271 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:50:44.720298 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720315 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720331 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720347 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720368 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720385 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720402 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720427 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:50:44.720453 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720469 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720485 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720511 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:50:44.720536 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720562 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:50:44.720588 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720605 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720621 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720647 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:50:44.720673 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720695 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720728 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:50:44.720798 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720814 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720830 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720847 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720873 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.720899 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720915 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720932 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720948 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.720979 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.721005 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721032 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:50:44.721057 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721074 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721090 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721107 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721132 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:50:44.721158 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721184 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:50:44.721209 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721226 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721242 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721268 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.721294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721359 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721385 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:50:44.721411 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721437 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 16:50:44.721463 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721489 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:50:44.721515 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721540 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:50:44.721566 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721582 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721599 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721619 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721646 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.721673 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721695 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721728 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721745 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721761 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721778 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721794 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:50:44.721820 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 16:50:44.721862 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 16:50:44.721922 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.721972 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:50:44.722022 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:50:44.722070 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:50:44.722117 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 16:50:44.722166 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 16:50:44.722214 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 16:50:44.722262 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 16:50:44.722309 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:50:44.722355 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:50:44.722403 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:50:44.722451 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:50:44.722498 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.722547 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.722594 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:50:44.722642 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.722695 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:50:44.722743 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:50:44.722790 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.722838 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.722885 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:50:44.722934 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.722990 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.723041 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:50:44.723088 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 16:50:44.723150 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:50:44.723196 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.723242 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:50:44.723291 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 16:50:44.723546 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:50:44.723599 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:50:44.723650 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.723706 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:50:44.723763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 16:50:44.723811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.723858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:50:44.723906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:50:44.723953 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:50:44.723999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 16:50:44.724046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 16:50:44.724093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 16:50:44.724141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 16:50:44.724189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:50:44.724236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:50:44.724283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:50:44.724329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:50:44.724375 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.724423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.724471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:50:44.724518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.724564 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:50:44.724612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:50:44.724659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.724733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.724783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:50:44.724832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.724884 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.724934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:50:44.724981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 16:50:44.725027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:50:44.725080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.725126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:50:44.725175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 16:50:44.725227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:50:44.725279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:50:44.725325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.725373 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:50:44.725429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 16:50:44.725481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.725533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:50:44.725582 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:50:44.725629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:50:44.725675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 16:50:44.725729 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 16:50:44.725776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 16:50:44.725824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 16:50:44.725871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:50:44.725922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:50:44.725970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:50:44.726017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:50:44.726063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.726110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.726158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:50:44.726205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.726254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:50:44.726301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:50:44.726347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.726395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.726443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:50:44.726491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.726542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.726594 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:50:44.726640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 16:50:44.726690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:50:44.726744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.726791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:50:44.726840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 16:50:44.726889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:50:44.726940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:50:44.726986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.727034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:50:44.727089 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 16:50:44.727116 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:50:44.727176 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.727231 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:50:44.727284 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:50:44.727338 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:50:44.727392 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:50:44.727445 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:50:44.727498 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:50:44.727551 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:50:44.727604 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:50:44.727657 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:50:44.727717 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:50:44.727771 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:50:44.727824 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.727877 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.727930 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:50:44.727983 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.728069 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:50:44.728124 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:50:44.728178 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.728231 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.728285 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:50:44.728338 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.728392 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.728445 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:50:44.728713 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:50:44.728768 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:50:44.728822 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.728875 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:50:44.728929 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:50:44.728982 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:50:44.729035 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:50:44.729089 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.729143 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:50:44.729204 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 16:50:44.729228 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:50:44.729283 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.729337 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:50:44.729390 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:50:44.729449 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:50:44.729518 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:50:44.729573 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:50:44.729627 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:50:44.729684 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:50:44.729740 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:50:44.729794 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:50:44.729847 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:50:44.729919 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:50:44.729973 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.730026 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.730080 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:50:44.730133 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.730187 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:50:44.730241 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:50:44.730308 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.730362 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.730416 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:50:44.730469 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.730523 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.730576 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:50:44.730635 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:50:44.730708 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:50:44.730763 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.730817 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:50:44.730871 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:50:44.730929 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:50:44.730983 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:50:44.731036 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.731103 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:50:44.731165 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 16:50:44.731187 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:50:44.731236 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.731284 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:50:44.731332 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:50:44.731385 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:50:44.731433 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:50:44.731481 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:50:44.731528 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:50:44.731874 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:50:44.731924 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:50:44.731972 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:50:44.732020 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:50:44.732073 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:50:44.732122 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.732174 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.732223 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:50:44.732271 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.732335 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:50:44.732383 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:50:44.732432 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.732480 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.732528 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:50:44.732576 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.732624 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.732672 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:50:44.732731 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:50:44.732793 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:50:44.732841 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.732894 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:50:44.732942 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:50:44.732990 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:50:44.733038 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:50:44.733086 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.733138 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:50:44.733194 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 16:50:44.733216 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:50:44.733284 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.733335 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:50:44.733385 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:50:44.733436 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:50:44.733485 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:50:44.733536 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:50:44.733597 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:50:44.733657 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:50:44.733715 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:50:44.733783 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:50:44.733839 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:50:44.733889 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:50:44.733940 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.733990 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.734039 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:50:44.734090 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.734140 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:50:44.734190 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:50:44.734254 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.734309 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.734364 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:50:44.734416 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.734467 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.734516 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:50:44.734572 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:50:44.734622 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:50:44.734672 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.734729 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:50:44.734780 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:50:44.734835 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:50:44.734885 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:50:44.734940 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.734990 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:50:44.735045 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 16:50:44.735061 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 16:50:44.735091 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 16:50:44.735122 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 16:50:44.735150 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 16:50:44.735176 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 16:50:44.735197 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:50:44.735216 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.735226 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:50:44.735236 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:50:44.735247 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:50:44.735255 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:50:44.735264 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:50:44.735273 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:50:44.735282 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:50:44.735291 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:50:44.735300 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:50:44.735309 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:50:44.735317 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:50:44.735326 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.735336 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.735345 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:50:44.735355 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.735363 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:50:44.735371 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:50:44.735379 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.735388 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.735397 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:50:44.735405 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.735414 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.735422 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:50:44.735430 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:50:44.735438 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:50:44.735447 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.735455 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:50:44.735463 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:50:44.735472 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:50:44.735480 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:50:44.735489 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.735497 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:50:44.735506 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:50:44.735517 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.735525 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:50:44.735534 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:50:44.735542 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:50:44.735555 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:50:44.735564 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:50:44.735571 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:50:44.735580 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:50:44.735587 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:50:44.735595 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:50:44.735603 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:50:44.735611 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:50:44.735618 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.735626 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.735634 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:50:44.735642 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.735649 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:50:44.735657 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:50:44.735665 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.735672 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.735685 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:50:44.735693 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.735701 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.735708 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:50:44.735716 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:50:44.735724 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:50:44.735731 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.735739 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:50:44.735747 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:50:44.735755 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:50:44.735762 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:50:44.735770 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.735779 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:50:44.735786 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:50:44.735796 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.735804 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:50:44.735812 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:50:44.735820 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:50:44.735827 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:50:44.735834 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:50:44.735841 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:50:44.735849 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:50:44.735856 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:50:44.735863 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:50:44.735871 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:50:44.735878 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:50:44.735885 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.735893 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.735900 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:50:44.735907 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.735915 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:50:44.735922 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:50:44.735929 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.735936 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.735945 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:50:44.735956 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.735965 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.735972 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:50:44.735980 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:50:44.735987 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:50:44.735994 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.736001 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:50:44.736008 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:50:44.736016 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:50:44.736023 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:50:44.736030 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.736037 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:50:44.736044 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:50:44.736053 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.736061 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:50:44.736069 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:50:44.736076 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:50:44.736083 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:50:44.736090 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:50:44.736098 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:50:44.736106 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:50:44.736113 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:50:44.736121 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:50:44.736128 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:50:44.736136 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:50:44.736143 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.736150 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.736157 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:50:44.736164 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:50:44.736171 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:50:44.736178 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:50:44.736185 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.736192 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:50:44.736199 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:50:44.736207 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:50:44.736214 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:50:44.736221 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:50:44.736228 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:50:44.736235 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:50:44.736242 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:50:44.736248 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:50:44.736257 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:50:44.736264 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:50:44.736272 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:50:44.736279 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:50:44.736286 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:50:44.736539 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 16:50:44.736550 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:50:44.736555 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:50:44.736560 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:50:44.736567 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 16:50:44.736572 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 16:50:44.736576 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 16:50:44.736586 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 16:50:44.736595 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 16:50:44.736637 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.736644 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:50:44.736657 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 16:50:44.736686 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 16:50:44.736693 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 16:50:44.736698 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 16:50:44.736702 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 16:50:44.736707 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:50:44.736719 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:50:44.736726 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:50:44.736730 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:50:44.736741 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.736750 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:50:44.736755 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 16:50:44.736781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.736790 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 16:50:44.736794 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.736820 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 16:50:44.736825 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 16:50:44.736829 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 16:50:44.736833 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 16:50:44.736838 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 16:50:44.736842 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 16:50:44.736847 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 16:50:44.736851 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 16:50:44.736861 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:50:44.736872 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:50:44.736879 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:50:44.736883 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:50:44.736889 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.736895 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 16:50:44.736899 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:50:44.736925 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 16:50:44.736931 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.736936 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.736942 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.736946 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:50:44.736957 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 16:50:44.736965 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:50:44.736970 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:50:44.736975 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 16:50:44.736982 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220810" 2019-10-21 16:50:44.736989 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:50:44.736993 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:50:44.736998 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:50:44.737005 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:50:44.737010 wsdl: in serializeType: returning: 220810 2019-10-21 16:50:44.737016 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 16:50:44.737023 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:50:44.737027 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:50:44.737032 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 16:50:44.737037 wsdl: in serializeType: returning: 220810 2019-10-21 16:50:44.737041 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220810 2019-10-21 16:50:44.737060 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220810 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 16:50:44.737068 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 16:50:44.737075 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3530"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 16:50:44.737089 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 16:50:44.737095 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220810 2019-10-21 16:50:44.737104 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 16:50:44.737179 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 16:50:44.737117 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 16:50:44.737128 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 16:50:44.737134 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 16:50:44.737139 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 16:50:44.737143 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 16:50:44.737149 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:50:44.737159 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:50:44.737167 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 16:50:44.737173 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 16:50:44.737185 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 16:50:44.737194 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 16:50:44.737201 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 16:50:44.743365 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 16:50:44.743395 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 16:50:44.743414 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 16:50:44.743430 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 16:50:44.743440 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:50:44.743449 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:50:44.743457 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 16:50:44.743465 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 16:50:44.743473 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 16:50:44.743512 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 16:50:44.751712 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 16:50:44.751754 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 16:50:44.751772 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:50:44.751783 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 16:50:44.751793 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 16:50:44.751803 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 16:50:44.751815 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 16:50:44.751824 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 16:50:44.751835 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 16:50:44.751846 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 14:50:30 GMT 2019-10-21 16:50:44.751858 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 16:50:44.751868 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 16:50:44.751879 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 16:50:44.751895 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 16:50:44.751938 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 16:50:44.751955 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 16:50:44.751971 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 16:50:44.751980 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 16:50:44.751989 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 16:50:44.752038 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 16:50:44.752057 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 16:50:44.752068 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 16:50:44.752110 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:50:44.752122 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 14:50:30 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 16:50:44.752172 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 16:50:44.752189 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 16:50:44.752229 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 16:50:44.752241 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 16:50:44.752402 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 16:50:44.752593 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 16:50:44.752605 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 16:50:44.752619 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 16:50:44.752637 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 16:50:44.752679 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 16:50:44.752803 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 16:50:44.752846 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 16:50:44.752881 nusoap_client: got fault 2019-10-21 16:50:44.752895 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 16:50:44.752904 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 16:50:44.752928 nusoap_client: detail =