Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród

PL

PLN | EUR
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 131.5

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
VIET Model: RHF55V
 Producent OE: IHI
 Pojazd: ISUZU
 Silnik:
JR T4565
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 04 Mar 2021 17:52:14 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-03-04 18:52:15.263133 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-03-04 18:52:15.263185 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 18:52:15.263199 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-03-04 18:52:15.263217 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 18:52:15.263227 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-03-04 18:52:15.263236 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-03-04 18:52:15.263249 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-03-04 18:52:15.263258 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 18:52:15.263264 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 18:52:15.263274 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 18:52:15.263283 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-04 18:52:15.263295 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-04 18:52:15.263301 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-04 18:52:15.263305 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-04 18:52:15.263311 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-04 18:52:15.263315 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-03-04 18:52:15.263326 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 18:52:15.263339 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 18:52:15.263348 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-04 18:52:15.263354 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-03-04 18:52:15.263360 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-03-04 18:52:15.263369 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-04 18:52:15.263378 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-04 18:52:15.275999 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-04 18:52:15.276031 soap_transport_http: socket connected 2021-03-04 18:52:15.276050 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-03-04 18:52:15.276058 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 18:52:15.276064 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 18:52:15.276068 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-04 18:52:15.276073 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-03-04 18:52:15.276099 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-03-04 18:52:15.411185 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-03-04 18:52:15.411236 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-03-04 18:52:15.411265 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 18:52:15.411272 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-04 18:52:15.411278 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-04 18:52:15.411283 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-04 18:52:15.411289 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-04 18:52:15.411295 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-04 18:52:15.411301 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-04 18:52:15.411307 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 04 Mar 2021 17:52:14 GMT 2021-03-04 18:52:15.411313 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-04 18:52:15.411318 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2021-03-04 18:52:15.411324 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-04 18:52:15.411341 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-03-04 18:52:15.411372 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2021-03-04 18:52:15.411397 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-03-04 18:52:15.418314 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 18:52:15.418391 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 18:52:15.418447 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.425596 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-04 18:52:15.425673 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 18:52:15.425724 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.425756 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.425846 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 18:52:15.425900 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 18:52:15.432761 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 18:52:15.432818 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 18:52:15.432858 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.432894 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.432938 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.432967 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.432997 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.433039 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.433088 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.433115 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.433154 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.433195 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.433222 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.433260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.433286 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.433327 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.433358 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.433383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.433411 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.433459 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.440134 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.440190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.440219 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.440262 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.440306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.440355 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.440409 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.440465 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.440494 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.440536 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.440567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.440581 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.440657 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 18:52:15.440702 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.440864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.440893 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.440930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.440956 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.440993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.441020 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.441080 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.441141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.441198 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2021-03-04 18:52:15.441240 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.441370 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.441398 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.441528 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-03-04 18:52:15.447119 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.447165 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.447201 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.447249 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.447276 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.447474 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.447507 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.447557 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.447609 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.447640 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.447683 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 18:52:15.447709 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.447738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.447761 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.447802 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.447815 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 18:52:15.447858 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2021-03-04 18:52:15.447870 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-04 18:52:15.447875 soap_transport_http: read body of length 175509 2021-03-04 18:52:15.447910 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2021-03-04 18:52:15.447956 soap_transport_http: closed socket 2021-03-04 18:52:15.447971 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-04 18:52:15.447978 soap_transport_http: end of send() 2021-03-04 18:52:15.447997 wsdl: got WSDL URL 2021-03-04 18:52:15.448003 wsdl: Parse WSDL 2021-03-04 18:52:15.448190 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-03-04 18:52:15.448206 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-03-04 18:52:15.448254 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448264 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-03-04 18:52:15.448284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448316 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.448325 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448340 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 18:52:15.448362 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.448369 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448380 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 18:52:15.448396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.448448 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-03-04 18:52:15.448465 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448476 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.448492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448521 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.448528 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448539 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-03-04 18:52:15.448558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.448588 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-03-04 18:52:15.448604 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448611 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-03-04 18:52:15.448626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448653 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.448660 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448670 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 18:52:15.448689 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.448695 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448705 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 18:52:15.448723 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.448730 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448740 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 18:52:15.448754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.448789 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-03-04 18:52:15.448805 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448811 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-03-04 18:52:15.448829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448856 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.448863 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448873 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-03-04 18:52:15.448887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.448913 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-03-04 18:52:15.448928 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448935 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-03-04 18:52:15.448949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448974 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.448981 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.448991 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 18:52:15.449009 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.449016 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449026 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 18:52:15.449044 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.449050 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449060 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 18:52:15.449078 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.449085 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449095 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 18:52:15.449108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.449147 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:52:15.449162 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449169 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.449184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449209 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449215 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449257 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:52:15.449278 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:52:15.449296 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449308 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 18:52:15.449318 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-03-04 18:52:15.449331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 18:52:15.449356 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-04 18:52:15.449371 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449377 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-03-04 18:52:15.449392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449418 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.449431 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449442 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 18:52:15.449456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.449482 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-03-04 18:52:15.449497 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449503 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.449517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449542 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449548 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449591 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:52:15.449612 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:52:15.449630 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449641 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 18:52:15.449651 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-03-04 18:52:15.449664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 18:52:15.449688 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-03-04 18:52:15.449703 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449710 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-03-04 18:52:15.449729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449756 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.449763 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449773 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 18:52:15.449791 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.449798 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449808 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 18:52:15.449825 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.449832 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449842 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 18:52:15.449859 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.449866 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449876 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 18:52:15.449889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.449926 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.449941 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449947 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.449966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.449992 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.450000 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450010 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-03-04 18:52:15.450024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.450049 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-04 18:52:15.450064 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450070 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-03-04 18:52:15.450084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450108 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.450116 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450125 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 18:52:15.450139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.450164 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-03-04 18:52:15.450179 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450186 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.450199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450225 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.450233 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450243 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-03-04 18:52:15.450256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.450282 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-03-04 18:52:15.450297 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450303 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-03-04 18:52:15.450316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450341 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.450348 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450359 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:52:15.450372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.450397 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-03-04 18:52:15.450412 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450418 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.450439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450464 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.450472 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450482 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-03-04 18:52:15.450496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.450521 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-03-04 18:52:15.450536 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450542 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-03-04 18:52:15.450560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450624 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.450633 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450643 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 18:52:15.450662 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.450669 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450679 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:52:15.450692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.450723 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-03-04 18:52:15.450738 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450745 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.450759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450784 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.450791 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450801 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-03-04 18:52:15.450814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.450839 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-03-04 18:52:15.450854 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450860 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-03-04 18:52:15.450874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450899 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.450906 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450916 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 18:52:15.450934 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.450940 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450950 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:52:15.450964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.450983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.450997 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-03-04 18:52:15.451012 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451018 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.451033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451057 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.451064 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451074 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-03-04 18:52:15.451088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.451113 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-03-04 18:52:15.451128 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451134 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-03-04 18:52:15.451148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451172 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.451179 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451189 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:52:15.451202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.451227 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-03-04 18:52:15.451242 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451248 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.451262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451286 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.451293 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451303 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-03-04 18:52:15.451317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.451341 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-03-04 18:52:15.451356 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451362 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-03-04 18:52:15.451376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451400 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.451408 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451418 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:52:15.451438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.451464 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-03-04 18:52:15.451479 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451485 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.451499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451524 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.451531 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451541 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-03-04 18:52:15.451559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.451586 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-03-04 18:52:15.451601 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451607 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-03-04 18:52:15.451621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451646 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.451653 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451663 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-04 18:52:15.451676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.451701 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:52:15.451715 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451721 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.451735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451760 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.451767 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451777 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-03-04 18:52:15.451790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.451815 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-04 18:52:15.451830 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451836 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-03-04 18:52:15.451850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451875 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.451882 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451892 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-04 18:52:15.451905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.451930 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-03-04 18:52:15.451945 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451951 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.451965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.451990 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.451997 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452007 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-03-04 18:52:15.452020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.452045 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-03-04 18:52:15.452060 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452066 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-03-04 18:52:15.452080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452104 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.452111 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452121 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-03-04 18:52:15.452141 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.452148 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452158 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-03-04 18:52:15.452172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.452201 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:52:15.452216 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452222 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.452236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452261 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.452268 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452278 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-03-04 18:52:15.452291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.452316 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-04 18:52:15.452331 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452337 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 18:52:15.452351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452376 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.452384 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452394 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:52:15.452407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.452438 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.452454 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452460 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.452474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452499 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.452506 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452516 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 18:52:15.452530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.452560 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 18:52:15.452575 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452582 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-03-04 18:52:15.452596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452647 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 18:52:15.452660 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452679 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-04 18:52:15.452704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.452753 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.452782 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452794 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.452815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452842 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452849 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452893 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:52:15.452915 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:52:15.452933 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452945 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 18:52:15.452955 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-03-04 18:52:15.452968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.452982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 18:52:15.452993 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-03-04 18:52:15.453008 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453014 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-03-04 18:52:15.453029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453054 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 18:52:15.453062 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453072 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 18:52:15.453085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.453110 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-03-04 18:52:15.453125 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453131 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.453145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453169 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453176 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453213 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:52:15.453233 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:52:15.453250 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453261 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 18:52:15.453271 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-03-04 18:52:15.453284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 18:52:15.453308 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-03-04 18:52:15.453323 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453329 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-03-04 18:52:15.453343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453368 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 18:52:15.453376 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453385 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-04 18:52:15.453399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.453429 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.453446 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453453 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.453467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453491 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453498 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453535 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:52:15.453560 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:52:15.453580 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453591 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 18:52:15.453601 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-03-04 18:52:15.453614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 18:52:15.453639 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-03-04 18:52:15.453655 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453661 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-03-04 18:52:15.453675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453700 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.453707 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453717 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-03-04 18:52:15.453735 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.453742 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453752 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-03-04 18:52:15.453770 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.453776 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453786 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 18:52:15.453805 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.453811 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453821 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 18:52:15.453838 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.453845 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453855 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-04 18:52:15.453873 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.453879 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453889 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-03-04 18:52:15.453906 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.453913 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453923 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 18:52:15.453937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.453975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.453986 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-03-04 18:52:15.454001 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454008 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.454022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454047 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.454054 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454064 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-03-04 18:52:15.454078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.454103 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-03-04 18:52:15.454118 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454124 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-03-04 18:52:15.454138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454163 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.454170 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454180 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-04 18:52:15.454197 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.454204 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454214 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:52:15.454238 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.454245 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454255 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 18:52:15.454268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.454301 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-03-04 18:52:15.454316 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454322 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.454336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454361 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.454368 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454378 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-03-04 18:52:15.454391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.454417 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-03-04 18:52:15.454437 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454444 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 18:52:15.454459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454485 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.454492 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454502 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:52:15.454516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.454542 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.454561 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454568 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.454583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454608 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.454615 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454625 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 18:52:15.454638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.454664 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 18:52:15.454678 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454684 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-03-04 18:52:15.454698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454723 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.454730 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454740 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:52:15.454758 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.454765 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454775 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-03-04 18:52:15.454792 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.454799 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454809 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-03-04 18:52:15.454826 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.454833 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454842 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-03-04 18:52:15.454859 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.454866 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454876 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-03-04 18:52:15.454889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.454930 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:52:15.454946 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.454952 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.454995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455026 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.455034 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455044 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-03-04 18:52:15.455058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.455084 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-03-04 18:52:15.455099 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455106 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 18:52:15.455120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455146 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.455153 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455163 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-04 18:52:15.455181 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.455187 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455197 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:52:15.455215 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.455222 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455231 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 18:52:15.455245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.455278 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.455293 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455299 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.455313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455338 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.455345 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455355 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 18:52:15.455368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.455393 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 18:52:15.455408 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455414 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-03-04 18:52:15.455434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455461 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.455468 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455478 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 18:52:15.455495 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.455503 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455512 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 18:52:15.455530 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.455537 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455546 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 18:52:15.455571 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.455579 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455589 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 18:52:15.455607 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.455613 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455623 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 18:52:15.455637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.455679 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.455694 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455700 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.455714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455739 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.455746 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455756 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-03-04 18:52:15.455770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.455785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.455795 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 18:52:15.455809 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.455837 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.455845 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.455855 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.455868 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.455884 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.455898 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.455923 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.455930 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.455940 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:52:15.455958 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.455964 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.455974 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-03-04 18:52:15.455992 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.455998 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456008 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-03-04 18:52:15.456026 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.456032 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456042 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-04 18:52:15.456060 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.456066 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456076 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-03-04 18:52:15.456094 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 18:52:15.456100 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456110 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-03-04 18:52:15.456128 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.456135 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456144 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.456162 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.456169 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456179 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 18:52:15.456200 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.456208 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456218 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-03-04 18:52:15.456236 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.456243 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456253 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 18:52:15.456271 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.456278 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456287 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 18:52:15.456301 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456356 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.456374 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.456380 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-03-04 18:52:15.456396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.456421 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.456433 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.456444 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 18:52:15.456463 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.456469 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.456479 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 18:52:15.456497 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.456504 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.456513 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 18:52:15.456531 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.456538 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.456548 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 18:52:15.456565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.456592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.456603 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456618 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.456624 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.456639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.456665 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456673 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.456683 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-03-04 18:52:15.456696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.456712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.456722 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-03-04 18:52:15.456735 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456762 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456770 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456779 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456793 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456809 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.456823 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456848 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.456856 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456866 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 18:52:15.456884 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.456890 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456900 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-04 18:52:15.456918 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.456925 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456934 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 18:52:15.456952 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.456959 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.456968 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-04 18:52:15.456986 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.456993 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.457002 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 18:52:15.457020 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.457027 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.457036 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 18:52:15.457054 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.457061 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.457071 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 18:52:15.457088 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.457095 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.457105 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-04 18:52:15.457123 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.457129 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.457139 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-04 18:52:15.457157 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.457163 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.457173 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 18:52:15.457191 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.457197 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.457207 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 18:52:15.457220 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.457275 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.457292 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.457298 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-04 18:52:15.457313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.457337 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.457344 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.457354 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 18:52:15.457372 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.457379 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.457389 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:52:15.457406 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.457413 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.457427 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 18:52:15.457446 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 18:52:15.457453 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.457463 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-03-04 18:52:15.457477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.457504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.457515 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.457531 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.457537 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.457553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.457583 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.457591 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.457601 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-03-04 18:52:15.457614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.457630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.457640 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-04 18:52:15.457653 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.457681 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.457688 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.457698 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.457712 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.457728 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.457742 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.457768 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.457775 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.457785 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 18:52:15.457803 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.457810 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.457819 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-04 18:52:15.457837 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.457843 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.457853 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 18:52:15.457871 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.457877 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.457887 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-04 18:52:15.457905 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.457911 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.457921 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 18:52:15.457939 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.457946 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.457955 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 18:52:15.457973 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.457980 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.457989 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 18:52:15.458007 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.458013 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.458023 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-04 18:52:15.458040 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.458047 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.458057 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-04 18:52:15.458075 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458082 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.458091 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-03-04 18:52:15.458109 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.458115 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.458125 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 18:52:15.458143 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.458149 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.458159 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 18:52:15.458172 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.458232 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.458248 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458276 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458284 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458294 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458308 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458324 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.458338 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458364 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.458371 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458381 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-03-04 18:52:15.458399 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.458406 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458416 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-03-04 18:52:15.458439 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.458446 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458456 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 18:52:15.458474 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.458481 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458491 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-03-04 18:52:15.458508 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.458515 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458525 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-03-04 18:52:15.458542 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.458550 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458564 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 18:52:15.458582 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.458589 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458598 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-03-04 18:52:15.458616 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.458623 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458633 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-03-04 18:52:15.458650 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.458657 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458667 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-03-04 18:52:15.458685 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.458692 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458701 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 18:52:15.458719 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.458726 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458735 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 18:52:15.458753 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.458760 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458770 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-03-04 18:52:15.458787 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.458794 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458804 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 18:52:15.458821 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.458828 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458839 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-03-04 18:52:15.458853 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.458919 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.458939 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.458945 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-03-04 18:52:15.458960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.458985 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.458992 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.459002 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 18:52:15.459015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.459030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.459041 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:52:15.459056 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.459062 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.459075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.459101 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.459108 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.459118 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-03-04 18:52:15.459131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.459146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.459157 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-03-04 18:52:15.459172 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.459178 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-03-04 18:52:15.459192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.459216 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.459223 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.459233 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:52:15.459251 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.459258 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.459267 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 18:52:15.459285 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.459292 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.459301 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 18:52:15.459319 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 18:52:15.459326 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.459335 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 18:52:15.459349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.459375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.459385 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-03-04 18:52:15.459401 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.459407 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.459421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.459455 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 18:52:15.459462 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.459472 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-03-04 18:52:15.459485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.459501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.459511 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-03-04 18:52:15.459524 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 18:52:15.459553 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-03-04 18:52:15.459563 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 18:52:15.459574 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-03-04 18:52:15.459588 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 18:52:15.459604 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.459619 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-03-04 18:52:15.459645 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.459652 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 18:52:15.459662 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-03-04 18:52:15.459679 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.459686 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-03-04 18:52:15.459696 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-03-04 18:52:15.459713 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.459720 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 18:52:15.459730 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-03-04 18:52:15.459748 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 18:52:15.459755 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-03-04 18:52:15.459764 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 18:52:15.459782 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.459789 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-03-04 18:52:15.459799 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-03-04 18:52:15.459816 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.459823 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-03-04 18:52:15.459832 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-03-04 18:52:15.459850 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.459857 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-03-04 18:52:15.459867 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 18:52:15.459885 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.459892 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 18:52:15.459903 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-03-04 18:52:15.459921 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.459927 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-03-04 18:52:15.459937 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-03-04 18:52:15.459955 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.459961 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-03-04 18:52:15.459971 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 18:52:15.459984 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-03-04 18:52:15.460039 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.460057 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.460063 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-03-04 18:52:15.460078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.460103 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.460110 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.460119 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:52:15.460134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.460157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.460173 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-03-04 18:52:15.460189 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.460196 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.460210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.460236 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 18:52:15.460243 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.460254 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-03-04 18:52:15.460267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.460282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.460292 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-03-04 18:52:15.460306 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-03-04 18:52:15.460333 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 18:52:15.460340 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-04 18:52:15.460350 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-03-04 18:52:15.460367 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 18:52:15.460374 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-03-04 18:52:15.460389 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-03-04 18:52:15.460408 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 18:52:15.460415 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-04 18:52:15.460429 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-03-04 18:52:15.460444 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-03-04 18:52:15.460468 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.460484 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.460491 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-03-04 18:52:15.460513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.460538 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.460546 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.460560 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:52:15.460580 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.460586 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.460596 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 18:52:15.460614 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.460620 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.460630 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 18:52:15.460644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.460667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.460677 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.460692 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.460699 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.460714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.460740 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.460747 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.460757 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-03-04 18:52:15.460771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.460786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.460796 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-04 18:52:15.460809 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.460836 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.460844 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.460854 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.460867 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.460883 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.460897 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.460923 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.460930 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.460940 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-03-04 18:52:15.460958 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.460965 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.460975 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-03-04 18:52:15.460993 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.461001 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.461011 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 18:52:15.461028 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.461035 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.461044 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-03-04 18:52:15.461062 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.461068 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.461078 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-04 18:52:15.461095 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.461102 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.461112 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-03-04 18:52:15.461129 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.461136 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.461145 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-03-04 18:52:15.461163 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.461169 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.461179 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 18:52:15.461197 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.461203 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.461213 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 18:52:15.461227 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.461274 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.461292 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461298 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-03-04 18:52:15.461313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461338 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.461345 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461355 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 18:52:15.461373 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.461379 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461389 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 18:52:15.461407 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.461413 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461427 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 18:52:15.461446 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.461453 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461463 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 18:52:15.461481 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.461487 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461497 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 18:52:15.461511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.461555 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:52:15.461573 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461579 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.461593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461618 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461624 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461662 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:52:15.461682 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:52:15.461700 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461710 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 18:52:15.461721 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-03-04 18:52:15.461734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 18:52:15.461758 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-04 18:52:15.461773 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461779 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-03-04 18:52:15.461794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461820 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.461827 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461837 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-03-04 18:52:15.461850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.461876 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-03-04 18:52:15.461891 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461897 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.461911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461936 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 18:52:15.461943 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461953 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-03-04 18:52:15.461967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.461981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.461992 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-03-04 18:52:15.462007 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.462013 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-03-04 18:52:15.462028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.462053 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.462060 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.462070 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 18:52:15.462089 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.462096 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.462106 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 18:52:15.462124 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.462130 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.462140 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-03-04 18:52:15.462153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.462177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.462188 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:52:15.462203 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.462209 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.462223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.462248 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.462255 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.462265 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-03-04 18:52:15.462278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.462293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.462303 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-03-04 18:52:15.462319 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.462325 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-03-04 18:52:15.462338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.462363 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.462370 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.462380 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:52:15.462394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.462409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.462419 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-03-04 18:52:15.462439 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.462446 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.462461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.462486 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.462493 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.462504 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-03-04 18:52:15.462517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.462533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.462543 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-03-04 18:52:15.462561 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.462590 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.462598 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.462608 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.462621 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.462667 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.462695 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.462741 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.462753 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.462772 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-03-04 18:52:15.462803 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.462815 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.462832 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-03-04 18:52:15.462865 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.462878 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.462896 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-03-04 18:52:15.462920 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.462927 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.462938 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-03-04 18:52:15.462956 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.462962 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.462977 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-03-04 18:52:15.462995 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 18:52:15.463002 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.463011 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-03-04 18:52:15.463029 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 18:52:15.463036 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.463046 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-03-04 18:52:15.463063 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 18:52:15.463070 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.463080 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-03-04 18:52:15.463098 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 18:52:15.463104 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.463114 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-03-04 18:52:15.463131 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.463138 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.463148 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-03-04 18:52:15.463166 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.463172 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.463182 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-03-04 18:52:15.463199 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.463206 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.463216 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-03-04 18:52:15.463233 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.463239 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.463250 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-03-04 18:52:15.463264 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.463329 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.463349 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.463355 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-03-04 18:52:15.463371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.463396 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.463404 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.463414 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 18:52:15.463438 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.463445 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.463456 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 18:52:15.463470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.463489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.463500 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-03-04 18:52:15.463515 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.463521 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.463536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.463567 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:52:15.463575 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.463586 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-03-04 18:52:15.463600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.463615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.463626 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-03-04 18:52:15.463639 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:52:15.463667 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-03-04 18:52:15.463674 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:52:15.463684 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-03-04 18:52:15.463697 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:52:15.463714 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.463728 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-03-04 18:52:15.463753 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.463760 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-03-04 18:52:15.463770 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-03-04 18:52:15.463788 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.463795 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-03-04 18:52:15.463805 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-04 18:52:15.463822 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.463829 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-03-04 18:52:15.463839 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-03-04 18:52:15.463857 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-04 18:52:15.463863 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-03-04 18:52:15.463873 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-03-04 18:52:15.463891 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.463897 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-03-04 18:52:15.463907 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-03-04 18:52:15.463925 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-04 18:52:15.463932 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-03-04 18:52:15.463942 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-03-04 18:52:15.463959 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.463966 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-03-04 18:52:15.463976 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:52:15.463989 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-03-04 18:52:15.464028 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.464045 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464051 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-03-04 18:52:15.464067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464092 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.464099 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464109 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 18:52:15.464127 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.464134 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464144 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 18:52:15.464157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.464186 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-03-04 18:52:15.464201 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464207 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-03-04 18:52:15.464221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464247 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:52:15.464254 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464264 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-03-04 18:52:15.464278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.464303 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-03-04 18:52:15.464318 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464324 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-03-04 18:52:15.464338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464365 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.464372 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464382 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 18:52:15.464400 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.464407 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464416 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 18:52:15.464436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.464466 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:52:15.464481 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464487 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.464502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464528 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 18:52:15.464535 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464545 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-03-04 18:52:15.464559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.464585 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-04 18:52:15.464600 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464606 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-03-04 18:52:15.464621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464646 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.464654 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464664 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 18:52:15.464682 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.464689 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464698 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 18:52:15.464712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.464740 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.464755 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464761 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.464777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464803 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 18:52:15.464811 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464821 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-03-04 18:52:15.464834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.464849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.464860 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 18:52:15.464880 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 18:52:15.464910 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-03-04 18:52:15.464917 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 18:52:15.464928 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-03-04 18:52:15.464941 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 18:52:15.464957 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.464971 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-03-04 18:52:15.464997 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.465004 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-03-04 18:52:15.465014 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:52:15.465032 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-03-04 18:52:15.465039 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-03-04 18:52:15.465048 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 18:52:15.465063 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-03-04 18:52:15.465083 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.465097 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 18:52:15.465171 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-03-04 18:52:15.465178 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 18:52:15.465188 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-03-04 18:52:15.465202 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 18:52:15.465218 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.465232 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-03-04 18:52:15.465258 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.465265 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-03-04 18:52:15.465275 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 18:52:15.465293 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.465300 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-03-04 18:52:15.465310 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 18:52:15.465323 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-03-04 18:52:15.465342 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.465358 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.465364 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-03-04 18:52:15.465379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.465404 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.465411 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.465421 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-03-04 18:52:15.465440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.465456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.465467 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:52:15.465482 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.465488 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.465502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.465527 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.465534 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.465544 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-03-04 18:52:15.465557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.465572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.465582 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-04 18:52:15.465597 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.465603 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-03-04 18:52:15.465618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.465643 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.465650 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.465660 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-03-04 18:52:15.465677 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.465684 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.465694 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 18:52:15.465712 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.465718 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.465728 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 18:52:15.465746 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.465752 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.465762 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 18:52:15.465776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.465802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.465813 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.465828 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.465834 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.465849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.465874 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.465881 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.465891 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-03-04 18:52:15.465904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.465919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.465929 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-04 18:52:15.465943 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.465970 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.465977 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.465988 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.466001 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.466017 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.466031 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.466056 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.466063 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.466073 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 18:52:15.466091 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.466097 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.466107 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 18:52:15.466125 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.466131 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.466141 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-03-04 18:52:15.466159 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.466166 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.466176 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-04 18:52:15.466194 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.466200 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.466211 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 18:52:15.466228 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.466235 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.466244 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 18:52:15.466262 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 18:52:15.466269 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.466279 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-03-04 18:52:15.466292 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.466330 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.466347 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.466353 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-03-04 18:52:15.466368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.466393 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.466400 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.466433 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-03-04 18:52:15.466454 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.466461 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.466471 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-03-04 18:52:15.466488 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.466499 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.466509 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-03-04 18:52:15.466528 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.466534 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.466544 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-03-04 18:52:15.466562 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.466568 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.466578 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-03-04 18:52:15.466596 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.466602 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.466612 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-03-04 18:52:15.466629 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.466636 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.466646 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 18:52:15.466663 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.466670 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.466680 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-04 18:52:15.466693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.466736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.466747 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:52:15.466762 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.466769 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-03-04 18:52:15.466783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.466809 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 18:52:15.466816 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.466826 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-03-04 18:52:15.466840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.466855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.466865 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-04 18:52:15.466881 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 18:52:15.466888 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-03-04 18:52:15.466898 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-03-04 18:52:15.466914 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.466920 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-03-04 18:52:15.466933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.466957 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:52:15.466977 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 18:52:15.466994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.467005 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 18:52:15.467015 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-03-04 18:52:15.467032 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.467039 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-03-04 18:52:15.467049 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-03-04 18:52:15.467065 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 18:52:15.467072 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-03-04 18:52:15.467082 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-03-04 18:52:15.467099 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.467105 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-03-04 18:52:15.467115 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.467132 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.467139 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-03-04 18:52:15.467149 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.467166 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.467172 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-04 18:52:15.467182 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.467199 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.467206 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-03-04 18:52:15.467216 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.467233 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 18:52:15.467239 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-03-04 18:52:15.467249 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 18:52:15.467266 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 18:52:15.467272 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-03-04 18:52:15.467282 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-03-04 18:52:15.467299 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.467305 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-03-04 18:52:15.467315 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.467332 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 18:52:15.467338 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-03-04 18:52:15.467348 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-03-04 18:52:15.467364 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.467371 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-03-04 18:52:15.467380 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.467397 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:52:15.467404 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-03-04 18:52:15.467414 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:52:15.467435 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 18:52:15.467442 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-03-04 18:52:15.467452 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-03-04 18:52:15.467470 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 18:52:15.467476 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-03-04 18:52:15.467486 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 18:52:15.467503 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.467509 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-03-04 18:52:15.467519 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.467534 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-03-04 18:52:15.467572 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-03-04 18:52:15.467600 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-03-04 18:52:15.467628 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-03-04 18:52:15.467655 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-03-04 18:52:15.467682 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:52:15.467709 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-04 18:52:15.467736 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-03-04 18:52:15.467763 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-03-04 18:52:15.467790 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.467817 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-04 18:52:15.467844 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-03-04 18:52:15.467870 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-03-04 18:52:15.467897 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-03-04 18:52:15.467923 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-03-04 18:52:15.467950 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-03-04 18:52:15.467977 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-03-04 18:52:15.468003 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-03-04 18:52:15.468030 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-03-04 18:52:15.468056 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-03-04 18:52:15.468083 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-03-04 18:52:15.468109 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-03-04 18:52:15.468136 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-03-04 18:52:15.468163 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:52:15.468190 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-04 18:52:15.468216 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-03-04 18:52:15.468243 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-03-04 18:52:15.468270 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:52:15.468296 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-04 18:52:15.468323 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.468350 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 18:52:15.468378 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.468406 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-03-04 18:52:15.468439 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-03-04 18:52:15.468466 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-03-04 18:52:15.468493 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.468519 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-03-04 18:52:15.468546 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-03-04 18:52:15.468572 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-03-04 18:52:15.468599 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-03-04 18:52:15.468625 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-03-04 18:52:15.468652 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.468680 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 18:52:15.468706 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:52:15.468733 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-03-04 18:52:15.468760 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.468787 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 18:52:15.468814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.468841 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 18:52:15.468867 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.468894 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-03-04 18:52:15.468920 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.468946 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-04 18:52:15.468973 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:52:15.469000 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-03-04 18:52:15.469027 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-03-04 18:52:15.469053 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-03-04 18:52:15.469079 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-03-04 18:52:15.469105 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-03-04 18:52:15.469132 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.469159 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-04 18:52:15.469186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:52:15.469212 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-04 18:52:15.469239 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-03-04 18:52:15.469267 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-03-04 18:52:15.469294 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:52:15.469321 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-03-04 18:52:15.469348 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-03-04 18:52:15.469374 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-03-04 18:52:15.469400 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-03-04 18:52:15.469431 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-03-04 18:52:15.469458 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-03-04 18:52:15.469485 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-03-04 18:52:15.469547 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:52:15.469575 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-04 18:52:15.469603 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.469630 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 18:52:15.469656 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:52:15.469683 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-04 18:52:15.469709 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.469735 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-04 18:52:15.469762 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:52:15.469788 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-04 18:52:15.469815 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.469832 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.469858 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:52:15.469885 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.469902 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.469919 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.469945 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:52:15.469971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.469988 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470004 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470020 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470046 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:52:15.470071 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470097 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:52:15.470123 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470140 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470157 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470199 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:52:15.470226 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470252 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:52:15.470278 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470304 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:52:15.470330 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470347 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470372 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:52:15.470398 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470415 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470447 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:52:15.470473 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470499 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:52:15.470525 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470552 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:52:15.470579 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470605 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:52:15.470631 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470657 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:52:15.470683 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470700 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470726 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:52:15.470752 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470779 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:52:15.470805 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470831 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:52:15.470857 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470883 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:52:15.470909 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470935 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:52:15.470961 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470978 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.470994 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471010 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471026 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471044 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471060 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471086 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:52:15.471112 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471129 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471146 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471171 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:52:15.471198 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471225 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:52:15.471251 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471268 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471284 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471300 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471316 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471342 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:52:15.471369 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471386 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471402 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471433 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:52:15.471462 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471554 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.471580 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471596 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471612 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471628 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471654 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.471680 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471697 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471713 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471729 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471755 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.471781 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471807 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.471834 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471851 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471867 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471884 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471910 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 18:52:15.471936 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.471962 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 18:52:15.471988 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472005 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472021 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472047 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.472074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472107 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:52:15.472190 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472216 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-04 18:52:15.472242 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472258 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472274 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472300 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:52:15.472326 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472352 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.472378 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472395 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472421 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:52:15.472452 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472469 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472495 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:52:15.472521 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472539 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472565 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 18:52:15.472591 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472608 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472634 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 18:52:15.472661 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472723 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:52:15.472769 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472799 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472829 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472859 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472907 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.472957 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472977 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.472993 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473009 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473047 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473063 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473080 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473106 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 18:52:15.473132 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473149 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473175 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:52:15.473201 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473218 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473234 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473260 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:52:15.473286 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473302 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473319 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473335 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473361 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:52:15.473388 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473414 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:52:15.473447 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473465 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473481 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473498 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473524 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:52:15.473550 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473576 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:52:15.473602 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473628 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:52:15.473653 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473670 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473696 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:52:15.473722 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473739 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473764 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:52:15.473790 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473816 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:52:15.473842 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473867 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:52:15.473893 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473920 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:52:15.473946 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.473972 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:52:15.473999 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474017 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474043 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 18:52:15.474070 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474096 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:52:15.474122 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474148 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:52:15.474174 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474200 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:52:15.474227 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474253 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:52:15.474279 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474296 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474313 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474329 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474346 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474362 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474378 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474404 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:52:15.474435 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474453 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474469 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474495 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:52:15.474521 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474547 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:52:15.474575 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474592 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474608 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474625 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474642 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474668 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:52:15.474694 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474711 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474728 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474754 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:52:15.474780 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 18:52:15.474903 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474919 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474936 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474952 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.474978 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.475068 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475085 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475101 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475117 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475144 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.475170 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475196 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 18:52:15.475222 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475239 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475255 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475271 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475297 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 18:52:15.475323 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475349 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 18:52:15.475375 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475392 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475409 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475439 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.475466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475515 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475531 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 18:52:15.475583 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475609 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-04 18:52:15.475635 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475652 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475668 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475694 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 18:52:15.475720 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475746 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 18:52:15.475772 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475789 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475815 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:52:15.475841 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475858 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475884 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 18:52:15.475910 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475927 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475953 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 18:52:15.475980 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.475997 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.476023 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 18:52:15.476049 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.476076 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 18:52:15.476102 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.476119 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.476135 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.476151 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.476177 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.476204 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.476220 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.476237 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.476253 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.476269 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.476286 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.476302 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.476318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 18:52:15.476344 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 18:52:15.476372 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-03-04 18:52:15.476435 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-03-04 18:52:15.476487 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:52:15.476537 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-03-04 18:52:15.476586 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.476636 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-03-04 18:52:15.476683 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-03-04 18:52:15.476732 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-03-04 18:52:15.476780 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-03-04 18:52:15.476828 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-03-04 18:52:15.476876 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 18:52:15.476924 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:52:15.476972 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 18:52:15.477019 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:52:15.477067 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.477116 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.477165 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-03-04 18:52:15.477214 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.477260 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-03-04 18:52:15.477308 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-03-04 18:52:15.477356 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.477404 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:52:15.477457 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.477505 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.477556 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.477612 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.477664 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:52:15.477711 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-03-04 18:52:15.477758 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-03-04 18:52:15.477805 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.477852 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:52:15.477901 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-03-04 18:52:15.477949 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:52:15.477999 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 18:52:15.478053 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-03-04 18:52:15.478101 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-03-04 18:52:15.478148 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:52:15.478195 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.478244 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:52:15.478291 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.478339 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:52:15.478395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-03-04 18:52:15.478450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-03-04 18:52:15.478500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:52:15.478550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-03-04 18:52:15.478598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.478647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-03-04 18:52:15.478694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-03-04 18:52:15.478742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-03-04 18:52:15.478791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-03-04 18:52:15.478839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-03-04 18:52:15.478888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 18:52:15.478935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:52:15.478984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 18:52:15.479031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:52:15.479078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.479127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.479178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-03-04 18:52:15.479227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.479274 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-03-04 18:52:15.479322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-03-04 18:52:15.479370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.479420 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:52:15.479473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.479522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.479570 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.479623 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.479674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:52:15.479721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-03-04 18:52:15.479768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-03-04 18:52:15.479815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.479863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:52:15.479911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-03-04 18:52:15.479959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:52:15.480009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 18:52:15.480116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-03-04 18:52:15.480166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-03-04 18:52:15.480213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:52:15.480262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.480318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:52:15.480367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.480416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:52:15.480479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-03-04 18:52:15.480540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-03-04 18:52:15.480587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:52:15.480634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-03-04 18:52:15.480680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.480728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-03-04 18:52:15.480773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-03-04 18:52:15.480819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-03-04 18:52:15.480866 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-03-04 18:52:15.480913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-03-04 18:52:15.480959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 18:52:15.481005 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:52:15.481050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 18:52:15.481096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:52:15.481142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.481189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.481236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-03-04 18:52:15.481284 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.481328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-03-04 18:52:15.481375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-03-04 18:52:15.481434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.481482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:52:15.481527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.481574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.481622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.481673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.481723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:52:15.481768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-03-04 18:52:15.481813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-03-04 18:52:15.481858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.481904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:52:15.481951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-03-04 18:52:15.481997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:52:15.482046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 18:52:15.482096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-03-04 18:52:15.482142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-03-04 18:52:15.482187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:52:15.482232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.482279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:52:15.482324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.482371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:52:15.482430 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-04 18:52:15.482458 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 18:52:15.482520 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 18:52:15.482581 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:52:15.482635 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 18:52:15.482688 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.482742 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 18:52:15.482830 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 18:52:15.482932 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 18:52:15.483028 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 18:52:15.483121 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 18:52:15.483214 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 18:52:15.483309 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:52:15.483404 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 18:52:15.483471 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:52:15.483529 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.483591 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.483649 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 18:52:15.483704 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.484165 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 18:52:15.484225 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 18:52:15.484293 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.484393 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:52:15.484514 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.484593 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.484687 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.484771 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.484874 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:52:15.484979 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 18:52:15.485071 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 18:52:15.485186 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.485263 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:52:15.485325 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 18:52:15.485392 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:52:15.485453 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 18:52:15.485507 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 18:52:15.485572 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 18:52:15.485627 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:52:15.485680 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.485732 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:52:15.485786 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.485838 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:52:15.485903 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-04 18:52:15.485926 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 18:52:15.485982 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 18:52:15.486035 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:52:15.486089 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 18:52:15.486142 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.486196 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 18:52:15.486250 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 18:52:15.486303 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 18:52:15.486355 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 18:52:15.486410 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 18:52:15.486469 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 18:52:15.486522 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:52:15.486623 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 18:52:15.486682 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:52:15.486737 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.486792 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.486849 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 18:52:15.486906 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.486961 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 18:52:15.487016 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 18:52:15.487072 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.487128 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:52:15.487190 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.487247 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.487303 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.487358 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.487412 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:52:15.487476 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 18:52:15.487532 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 18:52:15.487600 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.487658 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:52:15.487713 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 18:52:15.487768 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:52:15.487837 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 18:52:15.487898 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 18:52:15.487952 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 18:52:15.488046 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:52:15.488107 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.488161 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:52:15.488213 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.488266 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:52:15.488327 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-03-04 18:52:15.488348 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 18:52:15.488397 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 18:52:15.488469 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:52:15.488521 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 18:52:15.488578 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.488629 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 18:52:15.488679 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 18:52:15.488729 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 18:52:15.488792 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 18:52:15.488841 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 18:52:15.488892 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 18:52:15.488940 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:52:15.488988 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 18:52:15.489037 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:52:15.489087 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.489135 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.489184 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 18:52:15.489232 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.489280 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 18:52:15.489328 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 18:52:15.489376 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.489441 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:52:15.489495 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.489545 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.489600 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.489651 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.489702 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:52:15.489752 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 18:52:15.489813 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 18:52:15.489861 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.489910 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:52:15.489959 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 18:52:15.490008 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:52:15.490057 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 18:52:15.490105 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 18:52:15.490153 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 18:52:15.490201 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:52:15.490249 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.490297 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:52:15.490345 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.490400 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:52:15.490477 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-03-04 18:52:15.490499 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 18:52:15.490555 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 18:52:15.490609 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:52:15.490661 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 18:52:15.490714 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.490765 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 18:52:15.490829 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 18:52:15.490878 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 18:52:15.490944 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 18:52:15.490995 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 18:52:15.491047 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 18:52:15.491099 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:52:15.491150 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 18:52:15.491202 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:52:15.491254 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.491306 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.491363 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 18:52:15.491453 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.491508 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 18:52:15.491566 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 18:52:15.491619 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.491671 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:52:15.491724 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.491814 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.491868 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.491921 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.491975 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:52:15.492028 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 18:52:15.492080 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 18:52:15.492132 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.492184 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:52:15.492236 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 18:52:15.492300 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:52:15.492353 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 18:52:15.492405 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 18:52:15.492465 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 18:52:15.492517 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:52:15.492574 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.492627 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:52:15.492679 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.492730 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:52:15.492787 wsdl: current service: Service1 2021-03-04 18:52:15.492804 wsdl: current port: Service1Soap 2021-03-04 18:52:15.492835 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-03-04 18:52:15.492883 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-03-04 18:52:15.492910 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-03-04 18:52:15.492935 wsdl: Parsing WSDL done 2021-03-04 18:52:15.492955 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 18:52:15.492986 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 18:52:15.492997 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:52:15.493007 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 18:52:15.493016 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.493026 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 18:52:15.493040 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 18:52:15.493049 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 18:52:15.493058 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 18:52:15.493068 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 18:52:15.493076 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 18:52:15.493085 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:52:15.493094 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 18:52:15.493103 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:52:15.493112 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.493121 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.493129 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 18:52:15.493138 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.493146 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 18:52:15.493155 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 18:52:15.493163 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.493172 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:52:15.493180 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.493189 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.493198 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.493206 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.493214 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:52:15.493222 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 18:52:15.493231 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 18:52:15.493239 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.493248 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:52:15.493257 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 18:52:15.493266 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:52:15.493274 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 18:52:15.493282 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 18:52:15.493290 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 18:52:15.493299 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:52:15.493308 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.493316 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:52:15.493324 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.493333 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:52:15.493342 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 18:52:15.493352 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 18:52:15.493361 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:52:15.493369 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 18:52:15.493377 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.493385 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 18:52:15.493393 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 18:52:15.493400 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 18:52:15.493408 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 18:52:15.493427 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 18:52:15.493435 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 18:52:15.493443 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:52:15.493452 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 18:52:15.493460 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:52:15.493468 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.493476 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.493484 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 18:52:15.493495 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.493504 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 18:52:15.493511 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 18:52:15.493519 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.493527 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:52:15.493534 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.493542 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.493552 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.493562 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.493571 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:52:15.493579 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 18:52:15.493586 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 18:52:15.493594 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.493601 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:52:15.493610 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 18:52:15.493618 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:52:15.493625 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 18:52:15.493633 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 18:52:15.493640 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 18:52:15.493648 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:52:15.493656 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.493663 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:52:15.493671 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.493678 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:52:15.493686 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 18:52:15.493697 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 18:52:15.493704 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:52:15.493712 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 18:52:15.493720 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.493728 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 18:52:15.493735 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 18:52:15.493742 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 18:52:15.493749 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 18:52:15.493756 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 18:52:15.493763 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 18:52:15.493770 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:52:15.493779 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 18:52:15.493787 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:52:15.493807 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.493814 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.493822 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 18:52:15.493829 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.493836 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 18:52:15.493843 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 18:52:15.493858 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.493865 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:52:15.493872 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.493879 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.493886 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.493893 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.493900 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:52:15.493911 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 18:52:15.493918 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 18:52:15.493925 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.493933 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:52:15.493940 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 18:52:15.493946 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:52:15.493954 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 18:52:15.493961 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 18:52:15.493968 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 18:52:15.493975 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:52:15.493982 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.493989 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:52:15.493996 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.494002 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:52:15.494009 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 18:52:15.494018 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 18:52:15.494026 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 18:52:15.494034 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 18:52:15.494041 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.494048 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 18:52:15.494055 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 18:52:15.494061 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 18:52:15.494068 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 18:52:15.494074 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 18:52:15.494081 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 18:52:15.494088 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 18:52:15.494094 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 18:52:15.494116 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 18:52:15.494123 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.494130 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.494138 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 18:52:15.494144 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 18:52:15.494151 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 18:52:15.494158 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 18:52:15.494164 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.494171 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 18:52:15.494177 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 18:52:15.494184 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.494191 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 18:52:15.494197 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 18:52:15.494206 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 18:52:15.494214 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 18:52:15.494220 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 18:52:15.494227 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 18:52:15.494233 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 18:52:15.494241 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 18:52:15.494247 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 18:52:15.494253 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 18:52:15.494270 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 18:52:15.494276 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 18:52:15.494283 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 18:52:15.494290 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 18:52:15.494555 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 18:52:15.494566 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 18:52:15.494573 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 18:52:15.494866 nusoap_client: checkWSDL 2021-03-04 18:52:15.494877 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 18:52:15.494882 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 18:52:15.494887 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 18:52:15.494894 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-03-04 18:52:15.494899 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-04 18:52:15.494903 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-04 18:52:15.494913 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-03-04 18:52:15.494922 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-04 18:52:15.494962 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.494969 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 18:52:15.495025 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-04 18:52:15.495060 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-03-04 18:52:15.495071 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-03-04 18:52:15.495079 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-03-04 18:52:15.495086 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-03-04 18:52:15.495094 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 18:52:15.495112 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-04 18:52:15.495123 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-04 18:52:15.495132 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-04 18:52:15.495148 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.495163 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 18:52:15.495172 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-03-04 18:52:15.495205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.495216 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 18:52:15.495220 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.495246 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-04 18:52:15.495255 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-03-04 18:52:15.495260 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-03-04 18:52:15.495264 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-03-04 18:52:15.495267 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-03-04 18:52:15.495271 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-03-04 18:52:15.495275 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-03-04 18:52:15.495279 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 18:52:15.495284 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-03-04 18:52:15.495290 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 18:52:15.495300 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-04 18:52:15.495307 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-04 18:52:15.495311 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-04 18:52:15.495317 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.495323 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 18:52:15.495327 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 18:52:15.495352 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-04 18:52:15.495359 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.495364 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.495370 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.495374 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 18:52:15.495385 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-04 18:52:15.495392 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 18:52:15.495396 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 18:52:15.495400 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-04 18:52:15.495406 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220810" 2021-03-04 18:52:15.495413 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 18:52:15.495417 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 18:52:15.495442 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 18:52:15.495449 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 18:52:15.495454 wsdl: in serializeType: returning: 220810 2021-03-04 18:52:15.495461 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-04 18:52:15.495468 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 18:52:15.495472 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 18:52:15.495476 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-04 18:52:15.495482 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-03-04 18:52:15.495489 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 18:52:15.495506 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 18:52:15.495515 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 18:52:15.495520 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 18:52:15.495524 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-03-04 18:52:15.495529 wsdl: in serializeType: returning: 220810PLN 2021-03-04 18:52:15.495534 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220810PLN 2021-03-04 18:52:15.495561 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=220810PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-03-04 18:52:15.495568 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-03-04 18:52:15.495574 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8169"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-03-04 18:52:15.495589 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-03-04 18:52:15.495595 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=220810PLN 2021-03-04 18:52:15.495608 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-03-04 18:52:15.495683 nusoap_client: sending message, length=499 2021-03-04 18:52:15.495621 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-04 18:52:15.495632 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-04 18:52:15.495637 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-04 18:52:15.495642 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-04 18:52:15.495646 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-04 18:52:15.495653 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 18:52:15.495663 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 18:52:15.495671 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-04 18:52:15.495676 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-04 18:52:15.495689 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-03-04 18:52:15.495698 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-04 18:52:15.495706 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-04 18:52:15.502794 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-04 18:52:15.502818 soap_transport_http: socket connected 2021-03-04 18:52:15.502826 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-03-04 18:52:15.502831 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-03-04 18:52:15.502836 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 18:52:15.502840 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 18:52:15.502844 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-04 18:52:15.502848 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-04 18:52:15.502852 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-03-04 18:52:15.502877 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-03-04 18:52:15.526193 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-03-04 18:52:15.526215 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-03-04 18:52:15.526227 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 18:52:15.526238 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-04 18:52:15.526249 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-04 18:52:15.526259 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-04 18:52:15.526270 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-04 18:52:15.526280 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-04 18:52:15.526288 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-04 18:52:15.526294 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 04 Mar 2021 17:52:14 GMT 2021-03-04 18:52:15.526300 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-04 18:52:15.526305 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-03-04 18:52:15.526311 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-04 18:52:15.526318 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-03-04 18:52:15.526352 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-03-04 18:52:15.526378 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-03-04 18:52:15.526395 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-04 18:52:15.526403 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-03-04 18:52:15.526412 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-03-04 18:52:15.526466 soap_transport_http: closed socket 2021-03-04 18:52:15.526485 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-04 18:52:15.526493 soap_transport_http: end of send() 2021-03-04 18:52:15.526518 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 18:52:15.526529 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 04 Mar 2021 17:52:14 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-03-04 18:52:15.526574 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-03-04 18:52:15.526590 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-03-04 18:52:15.526617 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-03-04 18:52:15.526626 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-03-04 18:52:15.526745 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-03-04 18:52:15.526876 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-03-04 18:52:15.526883 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-03-04 18:52:15.526892 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-03-04 18:52:15.526903 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-04 18:52:15.526938 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-03-04 18:52:15.526990 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-03-04 18:52:15.527015 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-04 18:52:15.527039 nusoap_client: got fault 2021-03-04 18:52:15.527047 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-03-04 18:52:15.527051 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-03-04 18:52:15.527056 nusoap_client: detail =