Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 131.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
VIET Model turbiny: RHF55V
 Producent OE: IHI
 Pojazd: ISUZU
 Silnik:
JR T4565
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 21:52:32 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-24 23:52:44.266889 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-24 23:52:44.266943 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:52:44.266957 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-24 23:52:44.266974 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:52:44.266985 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-24 23:52:44.266995 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-24 23:52:44.267008 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-24 23:52:44.267017 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:52:44.267024 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:52:44.267034 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:52:44.267043 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-24 23:52:44.267055 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-24 23:52:44.267060 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-24 23:52:44.267065 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-24 23:52:44.267070 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-24 23:52:44.267074 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-24 23:52:44.267086 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:52:44.267100 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:52:44.267110 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-24 23:52:44.267115 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-24 23:52:44.267121 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-24 23:52:44.267131 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-24 23:52:44.267141 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-24 23:52:44.275027 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-24 23:52:44.275061 soap_transport_http: socket connected 2019-04-24 23:52:44.275078 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-24 23:52:44.275086 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:52:44.275092 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:52:44.275096 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-24 23:52:44.275101 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-24 23:52:44.275139 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-24 23:52:44.297793 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-24 23:52:44.297834 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-24 23:52:44.297842 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:52:44.297849 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-24 23:52:44.297855 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-24 23:52:44.297860 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-24 23:52:44.297866 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-24 23:52:44.297874 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-24 23:52:44.297879 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-24 23:52:44.297885 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 21:52:32 GMT 2019-04-24 23:52:44.297891 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-24 23:52:44.297896 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-24 23:52:44.297903 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-24 23:52:44.297916 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-24 23:52:44.297950 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-24 23:52:44.305485 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:52:44.305604 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-04-24 23:52:44.305622 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:52:44.305634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-24 23:52:44.313148 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:52:44.313456 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:52:44.313496 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:52:44.313511 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-24 23:52:44.313545 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:52:44.320868 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-24 23:52:44.321443 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:52:44.321493 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:52:44.321519 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-24 23:52:44.321552 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:52:44.321570 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:52:44.321624 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:52:44.321650 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:52:44.321671 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:52:44.321685 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:52:44.321698 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-24 23:52:44.328490 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-24 23:52:44.328577 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:52:44.328605 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-24 23:52:44.329375 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:52:44.329395 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:52:44.329407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-24 23:52:44.329591 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:52:44.329610 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:52:44.329627 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:52:44.329639 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:52:44.329708 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:52:44.329736 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-04-24 23:52:44.338989 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-24 23:52:44.339038 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-24 23:52:44.339044 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-24 23:52:44.339093 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-24 23:52:44.339132 soap_transport_http: closed socket 2019-04-24 23:52:44.339149 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-24 23:52:44.339156 soap_transport_http: end of send() 2019-04-24 23:52:44.339179 wsdl: got WSDL URL 2019-04-24 23:52:44.339184 wsdl: Parse WSDL 2019-04-24 23:52:44.339392 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-24 23:52:44.339415 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-24 23:52:44.339494 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.339504 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-24 23:52:44.339526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.339558 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.339567 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.339584 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:52:44.339606 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.339613 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.339624 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:52:44.339641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.339673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.339685 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-24 23:52:44.339702 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.339708 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.339726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.339755 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.339762 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.339773 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-24 23:52:44.339787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.339804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.339814 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-24 23:52:44.339830 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.339837 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-24 23:52:44.339851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.339876 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.339884 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.339894 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:52:44.339912 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.339919 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.339929 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:52:44.339946 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.339953 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.339963 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-24 23:52:44.339977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.340011 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.340027 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340034 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-24 23:52:44.340048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340073 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.340080 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340090 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-24 23:52:44.340103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.340129 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-24 23:52:44.340144 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340150 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-24 23:52:44.340164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340188 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.340195 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340205 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:52:44.340223 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.340230 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340240 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:52:44.340258 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.340264 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340275 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-24 23:52:44.340293 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.340299 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340309 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:52:44.340322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.340361 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:44.340377 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340384 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.340399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340430 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340437 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340480 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:44.340502 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:44.340519 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340530 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:52:44.340541 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-24 23:52:44.340553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:52:44.340578 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-24 23:52:44.340593 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340599 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-24 23:52:44.340613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340638 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.340645 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340656 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:52:44.340669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.340694 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:44.340709 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340715 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.340729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340754 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.340761 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340771 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-24 23:52:44.340784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.340810 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-24 23:52:44.340825 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340831 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-24 23:52:44.340845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340869 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.340876 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340886 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:52:44.340899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.340924 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-24 23:52:44.340939 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340945 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.340958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.340983 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.340990 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341000 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-24 23:52:44.341013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.341038 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-24 23:52:44.341053 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341059 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-24 23:52:44.341073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341097 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.341104 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341114 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:52:44.341133 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.341139 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341149 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:52:44.341162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.341191 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-24 23:52:44.341206 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341215 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.341238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341279 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.341287 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341299 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-24 23:52:44.341313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.341339 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-24 23:52:44.341354 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341361 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-24 23:52:44.341374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341399 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.341406 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341416 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:52:44.341459 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.341468 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341485 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:52:44.341500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.341531 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-24 23:52:44.341547 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341554 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.341568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341593 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.341600 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341610 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-24 23:52:44.341624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.341649 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-24 23:52:44.341664 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341670 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-24 23:52:44.341684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341708 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.341716 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341725 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:52:44.341738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.341773 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-24 23:52:44.341802 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341813 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.341836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341878 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.341889 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341901 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-24 23:52:44.341915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.341941 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-24 23:52:44.341956 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.341963 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-24 23:52:44.341977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342002 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.342009 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342019 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:52:44.342033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.342057 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:44.342072 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342078 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.342092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342117 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.342124 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342134 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-24 23:52:44.342148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.342173 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-24 23:52:44.342188 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342194 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-24 23:52:44.342208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342232 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.342239 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342250 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-24 23:52:44.342263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.342288 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:44.342303 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342309 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.342322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342347 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.342354 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342364 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-24 23:52:44.342377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.342402 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-24 23:52:44.342417 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342429 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-24 23:52:44.342445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342470 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.342477 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342488 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-24 23:52:44.342501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.342526 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:44.342541 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342548 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.342562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342587 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.342593 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342604 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-24 23:52:44.342617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.342642 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-24 23:52:44.342657 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342663 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-24 23:52:44.342677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342701 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.342708 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342718 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-24 23:52:44.342736 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.342743 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342752 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-24 23:52:44.342766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.342795 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:44.342810 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342817 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.342831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342855 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.342863 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342873 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-24 23:52:44.342886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.342911 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-24 23:52:44.342926 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342932 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:52:44.342946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342970 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.342977 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.342987 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:52:44.343001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.343025 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.343040 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343047 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.343062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343086 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.343093 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343104 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:52:44.343117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.343142 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:52:44.343157 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343163 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-24 23:52:44.343177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343201 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:52:44.343208 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343218 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-24 23:52:44.343232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.343256 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.343271 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343277 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.343292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343315 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343321 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343361 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:44.343382 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:44.343399 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343410 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:52:44.343425 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-24 23:52:44.343439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:52:44.343465 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:52:44.343480 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343486 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-24 23:52:44.343501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343527 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:52:44.343535 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343545 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-24 23:52:44.343558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.343584 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.343599 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343605 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.343619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343642 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343649 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343686 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:44.343706 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:44.343723 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343734 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:52:44.343744 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-24 23:52:44.343756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:52:44.343781 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:52:44.343796 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343802 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-24 23:52:44.343816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343841 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.343848 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343858 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-24 23:52:44.343877 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.343883 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343894 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-24 23:52:44.343912 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.343918 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343928 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:52:44.343946 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.343953 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343963 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:52:44.343982 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.343988 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.343998 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-24 23:52:44.344016 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.344022 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344032 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-24 23:52:44.344050 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.344056 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344066 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:52:44.344079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.344129 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:44.344145 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344151 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.344166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344191 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.344198 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344208 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-24 23:52:44.344221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.344246 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-24 23:52:44.344261 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344267 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-24 23:52:44.344282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344306 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.344313 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344323 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-24 23:52:44.344341 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.344347 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344357 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:52:44.344375 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.344382 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344392 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:52:44.344405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.344445 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-24 23:52:44.344460 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344467 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.344481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344506 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.344514 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344524 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-24 23:52:44.344538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.344563 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-24 23:52:44.344579 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344585 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:52:44.344598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344623 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.344630 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344640 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:52:44.344654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.344678 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.344694 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344700 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.344714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344739 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.344746 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344757 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:52:44.344770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.344795 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:52:44.344810 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344816 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:52:44.344830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344854 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.344861 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344871 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-24 23:52:44.344889 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.344896 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344907 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:52:44.344926 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.344932 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344943 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:52:44.344956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.344978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.344988 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.345003 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.345010 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.345024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.345049 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.345056 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.345066 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:52:44.345079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.345094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.345104 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:52:44.345119 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.345125 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-24 23:52:44.345139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.345164 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.345171 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.345181 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:52:44.345199 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.345205 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.345215 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:52:44.345233 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.345239 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.345249 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:52:44.345267 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.345274 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.345284 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:52:44.345302 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.345309 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.345319 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:52:44.345332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.345362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.345374 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:44.345389 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.345396 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.345412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.345445 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.345452 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.345463 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-24 23:52:44.345477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.345492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.345502 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-24 23:52:44.345517 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.345549 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.345556 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.345566 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.345580 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.345597 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.345611 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.345636 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.345643 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.345653 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:52:44.345671 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.345677 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.345687 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-24 23:52:44.345706 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.345712 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.345722 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-24 23:52:44.345740 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.345747 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.345757 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-24 23:52:44.345775 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.345781 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.345791 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-24 23:52:44.345809 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:52:44.345816 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.345826 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-24 23:52:44.345844 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.345851 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.345861 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.345878 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.345885 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.345894 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:52:44.345912 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.345918 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.345928 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:52:44.345946 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.345952 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.345962 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:52:44.345975 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346026 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.346044 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.346051 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-24 23:52:44.346068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.346093 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.346100 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.346110 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:52:44.346128 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.346135 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.346145 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:52:44.346162 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.346169 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.346179 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:52:44.346196 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.346203 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.346213 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-24 23:52:44.346226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.346252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.346263 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.346285 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.346299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.346324 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346331 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.346341 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-24 23:52:44.346355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.346370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.346380 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-24 23:52:44.346393 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346425 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346433 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346444 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346468 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346496 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.346522 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346566 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.346578 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346594 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:52:44.346615 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.346622 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346634 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-24 23:52:44.346652 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.346658 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346668 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:52:44.346686 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.346692 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346702 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-24 23:52:44.346720 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.346726 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346736 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:52:44.346754 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.346761 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346771 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:52:44.346788 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.346795 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346805 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:52:44.346823 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.346829 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346839 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-24 23:52:44.346856 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.346863 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346873 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-24 23:52:44.346891 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.346897 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346907 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:52:44.346925 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.346932 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.346942 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:52:44.346955 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.347008 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.347026 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.347032 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-24 23:52:44.347047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.347071 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.347078 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.347089 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:52:44.347106 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.347113 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.347123 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:52:44.347140 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.347147 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.347157 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:52:44.347174 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:52:44.347181 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.347191 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:44.347204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.347231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.347241 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347257 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.347263 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.347277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.347303 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347310 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.347320 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-24 23:52:44.347333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.347348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.347358 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-24 23:52:44.347372 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347401 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347408 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347424 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347439 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.347470 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347497 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.347504 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347514 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:52:44.347532 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.347539 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347549 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-24 23:52:44.347571 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.347578 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347588 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:52:44.347606 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.347613 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347623 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-24 23:52:44.347641 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.347647 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347657 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:52:44.347675 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.347682 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347692 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:52:44.347709 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.347716 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347725 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:52:44.347743 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.347751 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347761 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-24 23:52:44.347778 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.347785 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347795 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-24 23:52:44.347813 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.347819 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347829 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-24 23:52:44.347847 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.347854 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347864 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:52:44.347881 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.347888 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347898 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:52:44.347911 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.347970 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.347987 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348015 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348022 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348033 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348046 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348062 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.348076 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348101 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.348108 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348118 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-24 23:52:44.348136 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.348143 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348153 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-24 23:52:44.348170 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.348177 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348186 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-24 23:52:44.348204 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.348211 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348221 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-24 23:52:44.348239 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.348246 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348256 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-24 23:52:44.348273 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.348280 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348290 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:52:44.348308 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.348314 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348324 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-24 23:52:44.348342 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.348349 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348359 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-24 23:52:44.348376 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.348383 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348393 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-24 23:52:44.348410 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.348417 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348433 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:52:44.348451 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.348458 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348468 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:52:44.348486 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.348493 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348502 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-24 23:52:44.348520 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.348526 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348537 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:52:44.348554 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.348561 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348571 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-24 23:52:44.348584 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348649 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.348668 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.348675 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-24 23:52:44.348690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.348716 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.348723 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.348733 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:52:44.348746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.348761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.348772 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348787 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.348793 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.348814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.348863 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.348875 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.348892 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-24 23:52:44.348915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.348937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.348950 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-24 23:52:44.348966 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.348972 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-24 23:52:44.348987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.349013 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.349019 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.349029 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:52:44.349047 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.349054 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.349064 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:52:44.349081 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.349087 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.349097 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:52:44.349115 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:52:44.349121 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.349131 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-24 23:52:44.349144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.349171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.349182 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-24 23:52:44.349197 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.349203 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.349219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.349243 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:52:44.349250 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.349260 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-24 23:52:44.349273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.349288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.349298 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-24 23:52:44.349312 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:52:44.349339 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-24 23:52:44.349346 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:52:44.349356 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-24 23:52:44.349370 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:52:44.349385 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.349399 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:44.349431 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.349439 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:44.349450 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-24 23:52:44.349468 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.349475 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:44.349485 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-24 23:52:44.349503 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.349510 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:44.349520 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-24 23:52:44.349537 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:52:44.349544 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:44.349554 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-24 23:52:44.349572 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.349579 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:44.349588 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-24 23:52:44.349606 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.349612 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:44.349622 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-24 23:52:44.349640 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.349646 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:44.349656 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:52:44.349674 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.349680 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:44.349690 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-24 23:52:44.349708 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.349715 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:44.349725 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-24 23:52:44.349742 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.349749 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:44.349759 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:52:44.349772 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:44.349822 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.349840 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.349847 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-24 23:52:44.349864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.349888 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.349895 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.349905 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:52:44.349918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.349933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.349943 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:44.349958 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.349965 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.349978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.350003 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:52:44.350010 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.350020 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-24 23:52:44.350034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.350048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.350058 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-24 23:52:44.350072 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-24 23:52:44.350099 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:52:44.350106 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-24 23:52:44.350116 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-24 23:52:44.350134 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:52:44.350140 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-24 23:52:44.350150 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-24 23:52:44.350168 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:52:44.350174 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-24 23:52:44.350185 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-24 23:52:44.350198 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-24 23:52:44.350222 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.350238 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.350244 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-24 23:52:44.350258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.350284 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.350291 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.350301 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:52:44.350319 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.350325 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.350335 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:52:44.350353 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.350360 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.350370 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:52:44.350382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.350405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.350416 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.350438 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.350444 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.350459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.350484 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.350491 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.350501 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-24 23:52:44.350514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.350530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.350540 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-24 23:52:44.350553 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.350580 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.350588 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.350597 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.350610 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.350627 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.350641 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.350666 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.350673 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.350683 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-24 23:52:44.350701 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.350708 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.350718 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-24 23:52:44.350736 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.350742 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.350752 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-24 23:52:44.350770 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.350776 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.350786 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-24 23:52:44.350804 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.350810 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.350820 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-24 23:52:44.350838 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.350844 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.350854 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-24 23:52:44.350871 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.350878 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.350889 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-24 23:52:44.350906 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.350913 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.350922 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:52:44.350940 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.350946 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.350956 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:52:44.350970 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.351016 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.351034 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351040 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-24 23:52:44.351055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351080 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.351086 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351097 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:52:44.351115 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.351122 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351132 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:52:44.351150 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.351156 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351166 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:52:44.351183 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.351190 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351200 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:52:44.351218 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.351224 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351234 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:52:44.351254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.351329 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:44.351354 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351365 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.351388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351414 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351426 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351468 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:44.351489 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:44.351506 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351517 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:52:44.351528 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-24 23:52:44.351540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:52:44.351564 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-24 23:52:44.351579 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351586 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-24 23:52:44.351600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351624 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.351631 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351642 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-24 23:52:44.351655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.351680 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-24 23:52:44.351695 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351701 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.351715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351739 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:52:44.351746 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351756 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-24 23:52:44.351769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.351794 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-24 23:52:44.351809 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351816 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-24 23:52:44.351829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351854 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.351861 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351871 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:52:44.351884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.351909 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:44.351924 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351930 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.351944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351968 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.351975 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.351985 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-24 23:52:44.351999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.352013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.352023 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-24 23:52:44.352037 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352065 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352072 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352082 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352095 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352111 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.352126 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352152 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.352160 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352170 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-24 23:52:44.352188 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.352194 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352204 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-24 23:52:44.352222 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.352228 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352239 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-24 23:52:44.352257 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.352263 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352274 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-24 23:52:44.352291 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.352298 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352308 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-24 23:52:44.352326 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:52:44.352332 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352342 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-24 23:52:44.352360 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:52:44.352370 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352388 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-24 23:52:44.352429 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:52:44.352441 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352458 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-24 23:52:44.352489 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:52:44.352499 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352511 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-24 23:52:44.352531 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.352537 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352548 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-24 23:52:44.352566 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.352573 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352583 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-24 23:52:44.352600 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.352607 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352617 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-24 23:52:44.352635 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.352641 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352651 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-24 23:52:44.352664 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.352726 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.352745 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.352752 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-24 23:52:44.352767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.352793 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.352800 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.352811 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-24 23:52:44.352824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.352839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.352849 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:44.352864 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.352870 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.352884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.352909 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.352916 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.352926 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-24 23:52:44.352940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.352955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.352965 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-24 23:52:44.352980 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.352986 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-24 23:52:44.353000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.353024 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.353031 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.353041 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-24 23:52:44.353059 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.353065 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.353075 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:52:44.353093 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.353100 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.353110 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:52:44.353127 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.353134 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.353144 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:52:44.353157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.353184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.353195 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.353210 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.353216 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.353231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.353256 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.353263 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.353273 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-24 23:52:44.353287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.353302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.353312 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-24 23:52:44.353325 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.353354 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.353361 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.353371 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.353385 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.353402 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.353417 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.353449 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.353456 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.353466 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:52:44.353484 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.353491 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.353501 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:52:44.353519 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.353525 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.353535 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-24 23:52:44.353553 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.353560 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.353570 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-24 23:52:44.353588 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.353595 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.353605 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:52:44.353622 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.353629 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.353639 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-24 23:52:44.353657 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:52:44.353663 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.353673 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-24 23:52:44.353686 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.353725 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.353744 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.353751 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-24 23:52:44.353765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.353790 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.353797 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.353807 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-24 23:52:44.353825 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.353832 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.353842 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-24 23:52:44.353859 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.353866 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.353876 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-24 23:52:44.353894 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.353900 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.353910 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-24 23:52:44.353927 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.353934 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.353944 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-24 23:52:44.353962 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.353968 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.353978 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-24 23:52:44.353996 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.354002 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.354012 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-24 23:52:44.354030 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.354037 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.354047 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-24 23:52:44.354060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.354101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.354112 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:44.354127 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.354134 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-24 23:52:44.354149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.354173 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:52:44.354181 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.354191 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-24 23:52:44.354204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.354219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.354229 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-24 23:52:44.354246 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:44.354253 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-24 23:52:44.354265 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-24 23:52:44.354281 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.354287 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-24 23:52:44.354301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.354324 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:44.354345 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:44.354361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.354372 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:52:44.354382 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-24 23:52:44.354400 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.354406 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-24 23:52:44.354417 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-24 23:52:44.354441 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:44.354448 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-24 23:52:44.354459 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-24 23:52:44.354476 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.354483 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-24 23:52:44.354493 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.354511 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.354517 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-24 23:52:44.354527 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.354545 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.354551 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-24 23:52:44.354561 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.354579 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.354586 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-24 23:52:44.354596 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.354613 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:52:44.354619 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-24 23:52:44.354629 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:52:44.354646 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:52:44.354653 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-24 23:52:44.354663 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-24 23:52:44.354680 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.354686 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-24 23:52:44.354696 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.354713 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:52:44.354720 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-24 23:52:44.354730 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-24 23:52:44.354747 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.354754 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-24 23:52:44.354772 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.354805 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.354817 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-24 23:52:44.354835 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.354862 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:52:44.354872 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-24 23:52:44.354889 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-24 23:52:44.354912 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-24 23:52:44.354972 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-24 23:52:44.355030 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-24 23:52:44.355085 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.355134 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-24 23:52:44.355170 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:44.355198 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-24 23:52:44.355240 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:44.355271 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-24 23:52:44.355299 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-24 23:52:44.355326 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-24 23:52:44.355353 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-24 23:52:44.355380 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-24 23:52:44.355407 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-24 23:52:44.355442 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-24 23:52:44.355471 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-24 23:52:44.355500 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-24 23:52:44.355528 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:44.355555 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-24 23:52:44.355582 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:44.355633 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-24 23:52:44.355669 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:44.355697 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-24 23:52:44.355787 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:44.355815 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-24 23:52:44.355841 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.355869 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:52:44.355895 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.355922 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:52:44.355949 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.355977 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:52:44.356004 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:44.356032 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-24 23:52:44.356060 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-24 23:52:44.356087 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-24 23:52:44.356114 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.356143 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:52:44.356170 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.356197 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:52:44.356224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:44.356252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-24 23:52:44.356279 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.356306 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-24 23:52:44.356333 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.356360 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-24 23:52:44.356387 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:44.356413 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-24 23:52:44.356447 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-24 23:52:44.356474 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-24 23:52:44.356501 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:44.356528 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-24 23:52:44.356555 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.356582 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-24 23:52:44.356609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:44.356636 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-24 23:52:44.356663 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-24 23:52:44.356690 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-24 23:52:44.356717 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:44.356744 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-24 23:52:44.356770 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:44.356799 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-24 23:52:44.356826 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.356853 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-24 23:52:44.356880 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:44.356908 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-24 23:52:44.356937 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.356955 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.356982 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:52:44.357009 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357027 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357044 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357070 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:52:44.357096 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357114 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357131 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357148 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357175 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:52:44.357202 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357228 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:44.357255 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357282 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:44.357308 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357326 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357354 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:44.357380 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357398 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357430 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:44.357459 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357486 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:44.357512 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357539 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:52:44.357566 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357593 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:44.357619 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357646 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:44.357673 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357691 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357717 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:52:44.357744 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357771 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:44.357797 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357824 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:52:44.357851 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357877 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:52:44.357904 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357922 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357939 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357958 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357975 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.357992 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358009 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358037 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:44.358063 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358080 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358098 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358124 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:44.358151 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358178 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:44.358205 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358222 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358240 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358267 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:44.358294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358329 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.358418 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358441 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358459 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358477 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358503 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.358530 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358547 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358565 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358582 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358609 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.358635 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358662 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.358690 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358709 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358726 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358743 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358773 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:52:44.358799 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358826 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:52:44.358852 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358870 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358887 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358914 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.358941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.358993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:52:44.359064 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359110 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-24 23:52:44.359159 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359205 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.359238 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359265 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:44.359291 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359309 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359326 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359344 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359370 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.359397 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359415 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359440 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359459 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359512 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359529 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359556 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-24 23:52:44.359584 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359602 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359628 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:52:44.359655 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359673 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359691 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359717 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:52:44.359744 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359762 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359779 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359797 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359823 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:52:44.359850 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359877 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:44.359903 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359930 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:44.359956 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.359974 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360000 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:44.360027 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360045 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360071 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:44.360099 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360126 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:44.360154 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360181 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:52:44.360208 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360235 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:44.360261 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360287 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:44.360314 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360332 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360358 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:52:44.360385 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360411 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:44.360444 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360471 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:52:44.360498 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360525 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:52:44.360552 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360569 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360587 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360604 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360621 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360638 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360656 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360682 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:44.360709 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360727 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360745 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360771 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:44.360798 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360826 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:44.360853 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360870 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360888 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360915 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:44.360941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.360994 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:52:44.361065 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361082 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361100 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361117 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361143 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.361170 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361188 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361205 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361222 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361249 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.361275 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361303 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:44.361330 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361348 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361366 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361384 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361410 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:52:44.361443 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361471 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:52:44.361497 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361516 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361534 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361561 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.361588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361613 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361647 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361677 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:52:44.361773 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361799 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-24 23:52:44.361826 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361852 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:44.361878 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361905 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:44.361931 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361949 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361966 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.361983 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.362010 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.362037 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.362054 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.362072 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.362089 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.362107 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.362124 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.362141 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.362158 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:44.362185 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-24 23:52:44.362213 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-24 23:52:44.362275 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.362326 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:44.362376 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:44.362430 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-24 23:52:44.362479 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-24 23:52:44.362527 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-24 23:52:44.362576 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-24 23:52:44.362630 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:44.362679 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:44.362727 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:44.362775 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:44.362822 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.362871 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.362919 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.362966 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:44.363014 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:52:44.363062 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.363111 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.363160 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:44.363211 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.363265 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.363321 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:44.363368 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-24 23:52:44.363415 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:44.363469 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.363516 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:44.363565 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-24 23:52:44.363614 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:44.363670 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:44.363717 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.363766 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:44.363823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-24 23:52:44.363871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.363920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:44.363968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:44.364015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-24 23:52:44.364066 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-24 23:52:44.364159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-24 23:52:44.364301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-24 23:52:44.364351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:44.364399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:44.364453 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:44.364501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:44.364550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.364599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.364648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.364697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:44.364745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:52:44.364794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.364842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.364891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:44.364940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.364993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.365044 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:44.365093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-24 23:52:44.365140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:44.365187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.365270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:44.365353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-24 23:52:44.365403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:44.365462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:44.365510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.365559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:44.365616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-24 23:52:44.365664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.365712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:44.365760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:44.365807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-24 23:52:44.365855 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-24 23:52:44.365903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-24 23:52:44.365951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-24 23:52:44.365999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:44.366046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:44.366095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:44.366142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:44.366189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.366238 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.366286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.366333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:44.366381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:52:44.366435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.366484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.366534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:44.366583 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.366635 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.366687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:44.366734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-24 23:52:44.366780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:44.366827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.366873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:44.366922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-24 23:52:44.366972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:44.367028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:44.367075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.367124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:44.367181 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-24 23:52:44.367210 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:52:44.367273 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.367329 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:44.367384 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:44.367445 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:52:44.367499 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:52:44.367553 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:52:44.367627 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:52:44.367729 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:44.367786 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:44.367841 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:44.367896 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:44.367951 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.368006 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.368060 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.368115 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:44.368169 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:52:44.368224 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.368282 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.368336 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:44.368390 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.368451 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.368506 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:44.368560 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:52:44.368615 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:44.368670 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.368735 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:44.368791 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:52:44.368844 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:44.368897 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:44.368951 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.369004 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:44.369069 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-24 23:52:44.369094 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:52:44.369150 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.369206 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:44.369261 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:44.369315 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:52:44.369369 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:52:44.369430 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:52:44.369486 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:52:44.369617 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:44.369673 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:44.369728 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:44.369782 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:44.369837 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.369892 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.369948 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.370003 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:44.370057 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:52:44.370113 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.370168 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.370223 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:44.370278 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.370334 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.370389 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:44.370449 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:52:44.370504 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:44.370561 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.370615 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:44.370670 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:52:44.370724 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:44.370779 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:44.370834 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.370888 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:44.370950 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-24 23:52:44.370973 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:52:44.371023 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.371073 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:44.371122 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:44.371172 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:52:44.371221 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:52:44.371270 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:52:44.371319 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:52:44.371368 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:44.371417 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:44.371474 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:44.371523 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:44.371572 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.371622 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.371671 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.371720 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:44.371768 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:52:44.371817 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.371866 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.371916 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:44.371964 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.372013 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.372063 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:44.372112 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:52:44.372161 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:44.372211 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.372260 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:44.372308 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:52:44.372401 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:44.372485 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:44.372535 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.372586 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:44.372644 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-24 23:52:44.372667 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:52:44.372719 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.372770 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:44.372821 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:44.372872 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:52:44.372922 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:52:44.372973 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:52:44.373024 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:52:44.373077 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:44.373129 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:44.373181 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:44.373231 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:44.373282 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.373333 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.373384 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.373442 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:44.373494 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:52:44.373548 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.373599 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.373651 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:44.373702 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.373752 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.373802 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:44.373854 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:52:44.373904 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:44.373956 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.374009 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:44.374060 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:52:44.374113 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:44.374164 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:44.374215 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.374267 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:44.374323 wsdl: current service: Service1 2019-04-24 23:52:44.374342 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-24 23:52:44.374397 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-24 23:52:44.374457 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-24 23:52:44.374498 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-24 23:52:44.374528 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-24 23:52:44.374551 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:52:44.374573 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.374584 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:44.374595 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:44.374607 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:52:44.374618 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:52:44.374630 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:52:44.374641 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:52:44.374650 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:44.374660 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:44.374671 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:44.374681 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:44.374691 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.374702 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.374712 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.374722 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:44.374732 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:52:44.374742 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.374752 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.374763 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:44.374773 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.374782 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.374791 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:44.374801 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:52:44.374811 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:44.374820 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.374830 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:44.374840 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:52:44.374849 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:44.374858 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:44.374869 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.374879 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:44.374889 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:52:44.374901 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.374911 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:44.374921 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:44.374931 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:52:44.374941 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:52:44.374951 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:52:44.374959 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:52:44.374968 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:44.374977 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:44.374986 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:44.374995 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:44.375004 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.375013 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.375022 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.375031 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:44.375040 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:52:44.375048 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.375057 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.375066 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:44.375074 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.375083 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.375091 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:44.375100 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:52:44.375109 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:44.375117 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.375126 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:44.375134 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:52:44.375143 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:44.375153 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:44.375161 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.375169 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:44.375179 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:52:44.375190 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.375199 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:44.375209 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:44.375218 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:52:44.375226 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:52:44.375235 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:52:44.375243 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:52:44.375251 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:44.375259 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:44.375267 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:44.375275 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:44.375283 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.375291 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.375298 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.375306 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:44.375315 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:52:44.375323 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.375330 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.375339 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:44.375347 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.375355 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.375363 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:44.375371 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:52:44.375380 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:44.375387 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.375394 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:44.375402 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:52:44.375409 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:44.375417 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:44.375431 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.375439 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:44.375448 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:52:44.375458 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.375467 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:44.375475 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:44.375483 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:52:44.375490 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:52:44.375498 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:52:44.375506 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:52:44.375513 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:44.375521 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:44.375528 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:44.375536 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:44.375544 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.375553 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.375561 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:44.375568 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:44.375575 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:52:44.375582 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.375672 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:44.375681 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:44.375689 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:44.375696 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:44.375703 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:44.375710 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:52:44.375718 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:44.375726 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:44.375734 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:44.375741 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:52:44.375749 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:44.375756 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:44.375763 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:44.375770 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:44.376117 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-24 23:52:44.376130 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:52:44.376135 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:52:44.376141 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:52:44.376148 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-24 23:52:44.376153 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-24 23:52:44.376157 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-24 23:52:44.376167 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-24 23:52:44.376177 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-24 23:52:44.376222 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.376229 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:52:44.376245 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-24 23:52:44.376266 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-24 23:52:44.376274 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-24 23:52:44.376278 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-24 23:52:44.376283 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-24 23:52:44.376289 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:52:44.376300 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:52:44.376308 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:52:44.376313 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:52:44.376327 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.376337 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:52:44.376342 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-24 23:52:44.376367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.376377 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-24 23:52:44.376382 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.376407 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-24 23:52:44.376413 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-24 23:52:44.376417 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-24 23:52:44.376426 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-24 23:52:44.376431 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-24 23:52:44.376435 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-24 23:52:44.376440 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-24 23:52:44.376445 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-24 23:52:44.376452 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:52:44.376464 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:52:44.376471 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:52:44.376475 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:52:44.376482 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.376488 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-24 23:52:44.376492 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:44.376516 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-24 23:52:44.376524 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.376529 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.376535 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.376540 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:52:44.376552 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-24 23:52:44.376560 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:52:44.376565 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:52:44.376570 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-24 23:52:44.376576 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220810" 2019-04-24 23:52:44.376584 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:52:44.376588 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:52:44.376593 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:52:44.376600 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:52:44.376605 wsdl: in serializeType: returning: 220810 2019-04-24 23:52:44.376612 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-24 23:52:44.376619 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:52:44.376623 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:52:44.376627 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-24 23:52:44.376633 wsdl: in serializeType: returning: 220810 2019-04-24 23:52:44.376638 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220810 2019-04-24 23:52:44.376663 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220810 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-24 23:52:44.376668 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-24 23:52:44.376674 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1828"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-24 23:52:44.376689 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-24 23:52:44.376695 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220810 2019-04-24 23:52:44.376706 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-24 23:52:44.376787 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-24 23:52:44.376721 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-24 23:52:44.376733 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-24 23:52:44.376738 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-24 23:52:44.376743 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-24 23:52:44.376747 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-24 23:52:44.376755 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:52:44.376766 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:52:44.376774 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-24 23:52:44.376780 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-24 23:52:44.376794 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-24 23:52:44.376806 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-24 23:52:44.376814 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-24 23:52:44.384644 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-24 23:52:44.384683 soap_transport_http: socket connected 2019-04-24 23:52:44.384701 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-24 23:52:44.384709 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-24 23:52:44.384716 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:52:44.384722 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:52:44.384726 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-24 23:52:44.384731 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-24 23:52:44.384737 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-24 23:52:44.384776 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-24 23:52:44.395381 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-24 23:52:44.395421 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-24 23:52:44.395428 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:52:44.395433 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-24 23:52:44.395439 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-24 23:52:44.395445 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-24 23:52:44.395452 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-24 23:52:44.395458 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-24 23:52:44.395464 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-24 23:52:44.395470 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 21:52:32 GMT 2019-04-24 23:52:44.395477 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-24 23:52:44.395482 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-24 23:52:44.395488 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-24 23:52:44.395500 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-24 23:52:44.395530 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-24 23:52:44.395542 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-24 23:52:44.395553 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-24 23:52:44.395559 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-24 23:52:44.395564 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-24 23:52:44.395605 soap_transport_http: closed socket 2019-04-24 23:52:44.395619 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-24 23:52:44.395625 soap_transport_http: end of send() 2019-04-24 23:52:44.395661 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:52:44.395670 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 21:52:32 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-24 23:52:44.395705 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-24 23:52:44.395715 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-24 23:52:44.395743 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-24 23:52:44.395750 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-24 23:52:44.395875 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-24 23:52:44.395979 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-24 23:52:44.395985 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-24 23:52:44.395995 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-24 23:52:44.396007 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-24 23:52:44.396032 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-24 23:52:44.396090 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-24 23:52:44.396122 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-24 23:52:44.396137 nusoap_client: got fault 2019-04-24 23:52:44.396146 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-24 23:52:44.396151 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-24 23:52:44.396156 nusoap_client: detail =