Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 131.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
VIET Model turbiny: RHF55V
 Producent OE: IHI
 Pojazd: ISUZU
 Silnik:
JR T4565
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 22 Aug 2019 17:40:56 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-22 19:40:58.733831 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-22 19:40:58.733893 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:40:58.733920 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-22 19:40:58.733945 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:40:58.733960 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-22 19:40:58.733972 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-22 19:40:58.733990 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-22 19:40:58.734004 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:40:58.734015 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:40:58.734029 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:40:58.734043 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 19:40:58.734062 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 19:40:58.734071 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 19:40:58.734078 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 19:40:58.734085 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 19:40:58.734092 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-22 19:40:58.734109 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:40:58.734131 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:40:58.734144 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 19:40:58.734152 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-22 19:40:58.734161 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-22 19:40:58.734174 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 19:40:58.734185 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 19:40:58.741989 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 19:40:58.742004 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 19:40:58.742014 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-22 19:40:58.742020 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:40:58.742025 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:40:58.742029 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 19:40:58.742033 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-22 19:40:58.742065 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-22 19:40:59.022036 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-22 19:40:59.022088 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-22 19:40:59.022095 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 19:40:59.022101 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 19:40:59.022106 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 19:40:59.022111 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 19:40:59.022116 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 19:40:59.022122 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 19:40:59.022128 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 19:40:59.022133 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 17:40:56 GMT 2019-08-22 19:40:59.022138 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 19:40:59.022143 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-22 19:40:59.022150 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 19:40:59.022162 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-22 19:40:59.022194 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-22 19:40:59.022218 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-22 19:40:59.029783 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.029829 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:40:59.029865 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.029894 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.029963 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.030008 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.037844 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:40:59.037928 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:40:59.037946 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:40:59.037966 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.038062 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:40:59.038112 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:40:59.038150 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:40:59.038164 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.038199 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.045677 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.045774 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-22 19:40:59.045797 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.045821 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.045856 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.045884 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.045917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.045938 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.045978 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.046005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.046021 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.046134 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.046151 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.046171 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.046213 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.046227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.046307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.046336 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:40:59.046350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.046380 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.046393 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.046436 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.046457 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.046496 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.046515 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.046551 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.046573 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.053501 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.053592 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:40:59.053611 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.053630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.053659 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.053690 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.053707 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.053754 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.053772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.053808 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.053838 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.053864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.053888 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.053912 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054024 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:40:59.054035 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054073 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054095 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054133 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054155 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054194 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054257 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054316 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054374 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054391 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-22 19:40:59.054435 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054507 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054540 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054562 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054613 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054632 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054682 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:59.054696 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-22 19:40:59.054706 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 19:40:59.054711 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-22 19:40:59.054751 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-22 19:40:59.054798 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 19:40:59.054813 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 19:40:59.054820 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 19:40:59.054840 wsdl: got WSDL URL 2019-08-22 19:40:59.054845 wsdl: Parse WSDL 2019-08-22 19:40:59.055053 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-22 19:40:59.055070 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-22 19:40:59.055119 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055127 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-22 19:40:59.055148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055179 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.055188 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055202 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:40:59.055224 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.055231 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055242 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:40:59.055257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.055301 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-22 19:40:59.055320 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055331 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.055361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055400 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.055409 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055420 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-22 19:40:59.055434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.055463 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-22 19:40:59.055479 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055485 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-22 19:40:59.055500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055525 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.055532 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055542 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:40:59.055560 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.055567 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055576 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:40:59.055594 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.055601 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055614 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 19:40:59.055631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.055665 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.055681 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055688 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-22 19:40:59.055707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055756 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.055769 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055783 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-22 19:40:59.055798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.055825 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-22 19:40:59.055841 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055848 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-22 19:40:59.055862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055887 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.055894 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055904 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:40:59.055922 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.055928 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055937 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:40:59.055955 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.055962 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.055971 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 19:40:59.055988 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.055995 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056005 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:40:59.056018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.056056 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:59.056078 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056089 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.056118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056148 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056155 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056197 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:59.056218 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:59.056237 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056248 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:40:59.056259 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-22 19:40:59.056272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:40:59.056296 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 19:40:59.056311 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056317 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-22 19:40:59.056336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056362 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.056370 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056380 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:40:59.056397 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.056404 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056413 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:40:59.056430 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.056437 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056446 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 19:40:59.056463 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.056474 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056490 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:40:59.056516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.056556 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:59.056573 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056579 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.056594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056626 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.056634 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056644 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-22 19:40:59.056658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.056683 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 19:40:59.056698 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056704 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-22 19:40:59.056718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056749 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.056756 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056766 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:40:59.056779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.056804 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:59.056822 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056832 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.056858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056897 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.056905 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056920 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-22 19:40:59.056935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.056960 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-22 19:40:59.056976 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.056982 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-22 19:40:59.056996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057021 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.057028 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057037 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:40:59.057050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.057075 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-22 19:40:59.057090 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057095 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.057109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057134 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.057141 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057150 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-22 19:40:59.057164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.057188 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-22 19:40:59.057203 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057209 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-22 19:40:59.057224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057271 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.057282 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057293 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 19:40:59.057313 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.057320 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057329 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:40:59.057342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.057372 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-22 19:40:59.057386 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057392 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.057406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057430 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.057437 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057447 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-22 19:40:59.057460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.057485 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-22 19:40:59.057500 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057506 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-22 19:40:59.057519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057543 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.057550 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057559 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 19:40:59.057587 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.057599 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057616 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:40:59.057638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.057668 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-22 19:40:59.057685 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057691 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.057706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057736 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.057744 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057754 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-22 19:40:59.057768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.057793 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-22 19:40:59.057808 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057814 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-22 19:40:59.057829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057853 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.057860 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057870 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:40:59.057883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.057907 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-22 19:40:59.057922 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057928 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.057941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057965 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.057974 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.057990 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-22 19:40:59.058014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.058049 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-22 19:40:59.058066 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058072 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-22 19:40:59.058086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058110 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.058117 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058127 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:40:59.058140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.058165 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:59.058180 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058186 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.058200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058224 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.058231 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058241 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-22 19:40:59.058254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.058278 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 19:40:59.058293 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058299 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-22 19:40:59.058313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058357 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.058369 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058388 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 19:40:59.058404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.058430 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:59.058446 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058452 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.058466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058491 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.058499 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058508 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-22 19:40:59.058522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.058547 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 19:40:59.058561 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058567 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-22 19:40:59.058581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058605 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.058612 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058621 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 19:40:59.058635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.058659 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:59.058674 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058680 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.058694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058718 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.058725 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058749 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-22 19:40:59.058775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.058806 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 19:40:59.058822 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058828 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-22 19:40:59.058843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058867 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.058874 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058884 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-22 19:40:59.058901 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.058908 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058917 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-22 19:40:59.058930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.058959 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:59.058973 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.058979 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.058993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059017 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.059024 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059034 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-22 19:40:59.059047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.059073 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 19:40:59.059099 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059110 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 19:40:59.059136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059163 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.059170 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059180 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:40:59.059193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.059219 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.059234 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059240 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.059254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059280 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.059288 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059298 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 19:40:59.059311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.059337 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:40:59.059352 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059358 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-22 19:40:59.059371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059397 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:40:59.059404 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059413 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 19:40:59.059426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.059452 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.059467 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059473 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.059493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059527 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059534 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059572 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:59.059593 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:59.059610 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059621 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:40:59.059631 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-22 19:40:59.059644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:40:59.059668 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:40:59.059683 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059689 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-22 19:40:59.059704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059729 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:40:59.059742 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059752 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 19:40:59.059766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.059791 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:59.059806 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059813 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.059827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059850 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059856 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059893 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:59.059912 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:59.059929 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059940 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:40:59.059950 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-22 19:40:59.059962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.059976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:40:59.059986 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-22 19:40:59.060001 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060007 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-22 19:40:59.060022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060047 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:40:59.060054 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060063 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 19:40:59.060076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.060101 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.060115 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060122 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.060136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060159 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060165 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060201 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:59.060220 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:59.060237 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060247 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:40:59.060257 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-22 19:40:59.060276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:40:59.060319 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:40:59.060336 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060342 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-22 19:40:59.060357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060383 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.060390 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060400 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-22 19:40:59.060417 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.060424 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060433 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-22 19:40:59.060450 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.060456 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060466 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 19:40:59.060483 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.060489 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060498 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 19:40:59.060516 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.060522 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060531 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 19:40:59.060548 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.060554 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060564 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-22 19:40:59.060581 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.060587 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060596 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:40:59.060609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.060662 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:59.060690 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060698 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.060714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060746 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.060753 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060764 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-22 19:40:59.060777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.060804 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-22 19:40:59.060819 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060825 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-22 19:40:59.060839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060863 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.060870 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060879 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 19:40:59.060896 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.060903 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060913 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:40:59.060929 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.060936 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060945 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 19:40:59.060958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.060980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.060991 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-22 19:40:59.061005 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061012 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.061026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061050 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.061057 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061067 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-22 19:40:59.061080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.061105 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-22 19:40:59.061120 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061127 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 19:40:59.061140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061164 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.061171 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061181 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:40:59.061194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.061218 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.061233 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061239 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.061254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061278 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.061285 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061295 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 19:40:59.061308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.061333 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:40:59.061348 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061354 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 19:40:59.061367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061392 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.061399 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061408 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 19:40:59.061425 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.061432 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061441 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:40:59.061458 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.061465 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061474 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 19:40:59.061487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.061520 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.061535 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061541 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.061556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061580 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.061587 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061597 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 19:40:59.061610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.061635 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:40:59.061650 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061656 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-22 19:40:59.061670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061695 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.061701 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061711 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 19:40:59.061728 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.061740 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061750 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:40:59.061768 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.061775 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061784 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:40:59.061801 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.061808 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061817 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 19:40:59.061834 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.061841 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061850 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 19:40:59.061863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.061903 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:59.061919 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061925 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.061938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061963 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.061970 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.061979 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-22 19:40:59.061992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.062007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.062017 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 19:40:59.062031 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062061 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062068 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062078 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062091 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.062120 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062145 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.062151 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062161 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:40:59.062178 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.062185 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062195 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-22 19:40:59.062212 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.062219 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062228 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-22 19:40:59.062245 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.062252 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062261 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 19:40:59.062278 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.062285 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062294 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-22 19:40:59.062311 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:40:59.062317 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062327 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-22 19:40:59.062344 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.062352 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062361 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.062378 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.062386 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062403 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:40:59.062431 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.062439 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062450 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-22 19:40:59.062468 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.062474 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062484 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:40:59.062501 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.062507 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062516 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:40:59.062530 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062584 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.062602 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.062608 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 19:40:59.062623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.062647 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.062654 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.062667 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:40:59.062698 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.062710 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.062724 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 19:40:59.062754 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.062762 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.062773 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 19:40:59.062791 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.062797 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.062807 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 19:40:59.062820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.062847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.062858 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062874 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.062880 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.062895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.062920 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.062927 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.062937 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-22 19:40:59.062950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.062965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.062975 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 19:40:59.062989 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.063016 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.063023 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.063033 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.063046 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.063062 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.063076 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.063100 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.063107 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.063117 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 19:40:59.063134 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.063141 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.063150 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 19:40:59.063167 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.063173 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.063183 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 19:40:59.063200 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.063206 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.063218 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 19:40:59.063249 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.063261 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.063277 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 19:40:59.063302 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.063309 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.063319 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 19:40:59.063337 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.063344 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.063354 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:40:59.063371 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.063377 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.063387 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 19:40:59.063404 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.063410 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.063420 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 19:40:59.063437 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.063443 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.063453 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:40:59.063470 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.063476 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.063485 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:40:59.063498 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.063552 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.063570 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.063576 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 19:40:59.063594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.063637 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.063646 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.063657 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 19:40:59.063675 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.063682 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.063691 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:40:59.063708 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.063715 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.063724 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 19:40:59.063747 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:40:59.063754 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.063768 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:59.063794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.063830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.063844 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.063861 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.063867 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.063883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.063908 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.063915 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.063925 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-22 19:40:59.063938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.063953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.063963 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 19:40:59.063977 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.064004 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.064011 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.064021 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.064034 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.064050 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.064064 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.064089 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.064096 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.064105 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 19:40:59.064122 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.064129 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.064138 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 19:40:59.064155 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.064162 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.064172 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 19:40:59.064202 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.064211 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.064222 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 19:40:59.064251 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.064264 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.064278 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 19:40:59.064298 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.064305 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.064315 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 19:40:59.064332 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.064338 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.064348 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:40:59.064365 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.064371 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.064381 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 19:40:59.064398 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.064404 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.064414 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 19:40:59.064431 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.064438 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.064447 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-22 19:40:59.064464 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.064470 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.064480 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:40:59.064496 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.064503 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.064512 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:40:59.064526 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.064583 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.064599 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.064627 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.064634 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.064644 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.064665 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.064687 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.064706 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.064739 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.064746 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.064757 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-22 19:40:59.064783 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.064795 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.064811 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-22 19:40:59.064839 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.064850 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.064865 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 19:40:59.064895 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.064905 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.064921 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-22 19:40:59.064947 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.064954 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.064965 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-22 19:40:59.064982 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.064989 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.064998 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 19:40:59.065016 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.065023 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.065032 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-22 19:40:59.065049 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.065056 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.065065 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-22 19:40:59.065082 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.065089 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.065099 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-22 19:40:59.065116 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.065122 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.065131 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 19:40:59.065149 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.065155 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.065164 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 19:40:59.065181 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.065188 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.065197 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-22 19:40:59.065214 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.065221 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.065230 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:40:59.065247 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.065253 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.065262 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-22 19:40:59.065275 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.065356 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.065389 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.065399 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-22 19:40:59.065425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.065469 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.065481 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.065499 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 19:40:59.065526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.065552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.065573 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:59.065600 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.065611 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.065636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.065715 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.065730 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.065744 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-22 19:40:59.065760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.065780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.065791 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 19:40:59.065809 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.065816 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-22 19:40:59.065832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.065861 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.065868 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.065879 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:40:59.065898 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.065905 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.065915 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 19:40:59.065933 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.065939 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.065949 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 19:40:59.065967 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:40:59.065974 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.065983 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 19:40:59.065997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.066025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.066036 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-22 19:40:59.066051 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.066058 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.066073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.066099 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:40:59.066107 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.066117 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-22 19:40:59.066130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.066146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.066156 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-22 19:40:59.066170 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:40:59.066200 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-22 19:40:59.066208 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:40:59.066218 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-22 19:40:59.066231 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:40:59.066249 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.066263 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:59.066289 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.066296 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:59.066306 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-22 19:40:59.066324 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.066330 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:59.066339 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-22 19:40:59.066357 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.066363 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:59.066373 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-22 19:40:59.066390 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:40:59.066397 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:59.066406 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 19:40:59.066424 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.066430 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:59.066440 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-22 19:40:59.066457 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.066464 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:59.066473 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-22 19:40:59.066490 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.066497 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:59.066506 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:40:59.066523 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.066530 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:59.066539 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-22 19:40:59.066556 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.066562 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:59.066572 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-22 19:40:59.066589 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.066595 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:59.066605 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:40:59.066618 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:59.066675 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.066695 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.066702 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-22 19:40:59.066720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.066745 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.066752 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.066762 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:40:59.066776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.066791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.066802 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:59.066817 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.066823 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.066838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.066863 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:40:59.066870 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.066879 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-22 19:40:59.066893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.066908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.066918 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-22 19:40:59.066932 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-22 19:40:59.066958 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:40:59.066965 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 19:40:59.066974 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-22 19:40:59.066992 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:40:59.066998 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-22 19:40:59.067008 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-22 19:40:59.067025 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:40:59.067032 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 19:40:59.067042 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-22 19:40:59.067055 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-22 19:40:59.067078 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.067093 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.067099 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 19:40:59.067113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.067138 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.067145 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.067154 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:40:59.067172 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.067178 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.067189 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 19:40:59.067207 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.067214 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.067223 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 19:40:59.067235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.067259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.067270 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.067284 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.067290 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.067304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.067329 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.067336 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.067346 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-22 19:40:59.067359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.067374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.067384 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 19:40:59.067397 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.067424 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.067431 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.067441 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.067454 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.067470 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.067484 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.067510 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.067517 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.067526 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-22 19:40:59.067544 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.067550 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.067560 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-22 19:40:59.067577 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.067583 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.067592 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 19:40:59.067610 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.067616 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.067626 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-22 19:40:59.067643 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.067654 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.067664 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-22 19:40:59.067682 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.067688 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.067698 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-22 19:40:59.067715 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.067721 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.067731 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-22 19:40:59.067747 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.067754 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.067763 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:40:59.067780 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.067787 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.067796 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:40:59.067809 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.067856 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.067873 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.067880 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-22 19:40:59.067895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.067920 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.067927 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.067937 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 19:40:59.067954 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.067961 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.067970 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:40:59.067987 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.067994 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068003 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:40:59.068020 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.068027 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068037 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 19:40:59.068054 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.068061 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068070 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 19:40:59.068083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.068125 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:59.068140 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068146 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.068160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068184 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068190 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068228 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:59.068249 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:59.068265 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068276 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:40:59.068287 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-22 19:40:59.068299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:40:59.068324 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 19:40:59.068339 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068345 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-22 19:40:59.068359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068383 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.068390 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068399 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-22 19:40:59.068412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.068437 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-22 19:40:59.068452 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068458 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.068471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068496 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 19:40:59.068503 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068512 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-22 19:40:59.068526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.068550 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-22 19:40:59.068565 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068571 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-22 19:40:59.068585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068609 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.068616 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068625 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:40:59.068638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.068669 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:59.068684 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068690 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.068704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068729 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.068736 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068746 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-22 19:40:59.068759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.068774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.068784 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 19:40:59.068797 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.068824 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.068831 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.068841 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.068854 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.068869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.068883 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.068909 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.068916 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.068925 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-22 19:40:59.068943 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.068950 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.068959 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-22 19:40:59.068976 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.068982 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.068992 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-22 19:40:59.069009 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.069015 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.069024 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-22 19:40:59.069042 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.069048 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.069058 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-22 19:40:59.069075 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:40:59.069082 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.069091 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-22 19:40:59.069108 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:40:59.069115 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.069125 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-22 19:40:59.069141 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:40:59.069148 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.069157 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-22 19:40:59.069174 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:40:59.069181 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.069191 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-22 19:40:59.069208 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.069215 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.069224 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-22 19:40:59.069241 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.069248 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.069257 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-22 19:40:59.069274 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.069281 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.069290 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-22 19:40:59.069307 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.069313 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.069323 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-22 19:40:59.069336 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.069397 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.069415 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.069421 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-22 19:40:59.069438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.069463 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.069470 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.069479 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-22 19:40:59.069492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.069507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.069517 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:59.069532 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.069538 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.069552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.069576 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.069583 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.069593 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-22 19:40:59.069606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.069621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.069631 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 19:40:59.069645 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.069656 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 19:40:59.069671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.069696 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.069703 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.069713 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-22 19:40:59.069731 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.069737 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.069746 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:40:59.069763 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.069770 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.069779 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:40:59.069796 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.069802 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.069811 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 19:40:59.069824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.069851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.069861 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.069875 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.069882 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.069895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.069920 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.069927 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.069937 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-22 19:40:59.069950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.069965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.069975 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 19:40:59.069988 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.070014 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.070021 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.070031 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.070044 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.070060 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.070074 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.070099 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.070106 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.070116 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:40:59.070133 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.070140 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.070149 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:40:59.070166 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.070173 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.070182 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-22 19:40:59.070199 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.070206 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.070215 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 19:40:59.070232 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.070239 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.070248 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:40:59.070266 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.070273 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.070282 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-22 19:40:59.070299 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 19:40:59.070306 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.070315 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-22 19:40:59.070328 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.070367 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.070383 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.070389 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-22 19:40:59.070404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.070428 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.070435 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.070444 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-22 19:40:59.070462 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.070468 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.070478 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-22 19:40:59.070494 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.070501 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.070510 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-22 19:40:59.070527 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.070533 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.070543 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-22 19:40:59.070559 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.070566 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.070575 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-22 19:40:59.070592 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.070598 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.070608 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-22 19:40:59.070625 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.070631 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.070640 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 19:40:59.070663 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.070670 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.070680 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 19:40:59.070693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.070734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.070744 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:59.070759 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.070766 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-22 19:40:59.070780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.070805 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:40:59.070812 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.070822 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-22 19:40:59.070835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.070850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.070860 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 19:40:59.070876 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:59.070883 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-22 19:40:59.070894 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-22 19:40:59.070909 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.070915 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-22 19:40:59.070929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.070951 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:59.070971 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:59.070987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.070998 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:40:59.071008 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-22 19:40:59.071025 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.071031 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-22 19:40:59.071043 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-22 19:40:59.071070 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:59.071081 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-22 19:40:59.071099 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-22 19:40:59.071132 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.071144 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-22 19:40:59.071158 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.071177 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.071184 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 19:40:59.071194 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.071210 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.071217 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 19:40:59.071226 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.071243 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.071250 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-22 19:40:59.071259 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.071276 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:40:59.071282 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-22 19:40:59.071292 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:40:59.071308 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:40:59.071315 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-22 19:40:59.071325 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-22 19:40:59.071341 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.071348 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 19:40:59.071357 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.071373 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 19:40:59.071380 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-22 19:40:59.071389 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-22 19:40:59.071406 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.071412 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-22 19:40:59.071433 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.071451 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.071457 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 19:40:59.071467 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.071483 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:40:59.071489 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-22 19:40:59.071499 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-22 19:40:59.071514 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-22 19:40:59.071550 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-22 19:40:59.071579 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-22 19:40:59.071606 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.071633 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-22 19:40:59.071666 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:59.071693 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 19:40:59.071720 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:59.071747 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 19:40:59.071774 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:59.071800 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-22 19:40:59.071827 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-22 19:40:59.071853 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-22 19:40:59.071879 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-22 19:40:59.071905 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-22 19:40:59.071931 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-22 19:40:59.071957 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-22 19:40:59.071984 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-22 19:40:59.072010 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-22 19:40:59.072036 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:59.072062 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 19:40:59.072090 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:59.072118 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 19:40:59.072144 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:59.072170 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 19:40:59.072197 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:59.072223 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 19:40:59.072249 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.072275 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:40:59.072302 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.072328 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:40:59.072354 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:59.072381 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-22 19:40:59.072407 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.072433 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:40:59.072460 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:59.072486 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-22 19:40:59.072512 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-22 19:40:59.072539 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-22 19:40:59.072632 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.072667 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:40:59.072694 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.072720 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:40:59.072747 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:59.072775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 19:40:59.072802 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.072828 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 19:40:59.072854 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.072880 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 19:40:59.072906 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:59.072932 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 19:40:59.072958 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-22 19:40:59.072984 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-22 19:40:59.073011 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:59.073037 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-22 19:40:59.073063 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.073089 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 19:40:59.073116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:59.073142 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 19:40:59.073169 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-22 19:40:59.073195 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-22 19:40:59.073221 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:59.073247 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 19:40:59.073273 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:59.073302 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 19:40:59.073329 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.073356 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 19:40:59.073383 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:59.073409 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 19:40:59.073436 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.073454 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.073480 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:59.073506 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.073523 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.073539 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.073565 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:59.073591 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.073608 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.073624 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.073640 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.073671 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:59.073697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.073714 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.073730 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.073746 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.073772 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:59.073798 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.073823 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:59.073850 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.073875 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:59.073901 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.073918 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.073944 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:59.073970 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.073987 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074013 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:59.074039 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074065 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:59.074091 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074116 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:59.074142 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074168 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:59.074194 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074220 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:59.074246 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074262 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074288 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:59.074314 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074340 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:59.074366 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074392 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:59.074417 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074444 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:59.074469 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074496 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:59.074523 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074539 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074556 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074572 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074588 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074605 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074620 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074650 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:59.074677 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074694 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074710 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074736 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:59.074762 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074788 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:59.074813 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074830 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074846 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074872 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:59.074898 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074914 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074931 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074947 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.074989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.075015 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075031 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075048 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075066 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075093 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.075119 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075135 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075152 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075169 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075195 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.075222 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075248 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.075274 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075290 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075307 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075323 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075348 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:40:59.075374 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075399 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:40:59.075425 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075441 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075457 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075483 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.075508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075572 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:59.075623 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075653 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 19:40:59.075682 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075708 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.075733 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075759 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:59.075786 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075803 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075819 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075835 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075861 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.075888 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075905 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075921 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075937 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075954 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075970 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.075986 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076002 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076028 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 19:40:59.076054 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076070 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076096 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:59.076122 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076138 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076154 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076180 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:59.076205 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076222 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076238 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076254 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:59.076306 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076322 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076338 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076354 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076380 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:59.076405 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076431 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:59.076457 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076483 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:59.076508 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076525 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076551 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:59.076577 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076593 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076619 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:59.076644 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076677 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:59.076703 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076729 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:59.076754 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076779 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:59.076805 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076831 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:59.076857 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076873 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076899 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:59.076925 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.076951 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:59.076977 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077004 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:59.077029 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077055 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:59.077081 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077107 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:59.077134 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077151 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077167 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077183 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077199 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077216 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077232 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077258 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:59.077284 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077300 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077316 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077342 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:59.077368 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077394 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:59.077421 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077437 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077453 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077479 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:59.077505 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077522 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:40:59.077624 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077640 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077663 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077679 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077705 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.077731 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077748 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077764 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077780 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077806 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.077832 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077859 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:59.077885 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077902 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077918 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077935 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.077960 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:40:59.077986 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078012 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:40:59.078037 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078053 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078070 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078096 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.078121 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078138 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078212 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:59.078239 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078264 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 19:40:59.078290 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078316 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:59.078342 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078369 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:59.078394 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078411 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078427 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078443 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078469 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.078496 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078512 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078529 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078562 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:59.078637 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 19:40:59.078674 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-22 19:40:59.078734 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.078784 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:59.078834 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:59.078882 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:59.078929 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-22 19:40:59.078977 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-22 19:40:59.079025 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-22 19:40:59.079072 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-22 19:40:59.079120 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:59.079166 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:59.079214 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:59.079263 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:59.079311 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.079359 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.079407 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:59.079455 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.079503 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:59.079551 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:40:59.079598 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.079651 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.079700 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:59.079749 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.079804 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.079857 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:59.079904 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-22 19:40:59.079952 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:59.079999 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.080045 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:59.080094 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-22 19:40:59.080142 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:59.080194 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:59.080241 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.080291 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:59.080347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-22 19:40:59.080396 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.080504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:59.080555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:59.080603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:59.080653 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-22 19:40:59.080703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-22 19:40:59.080751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-22 19:40:59.080799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-22 19:40:59.080847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:59.080894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:59.080942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:59.080988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:59.081035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.081084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.081132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:59.081180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.081227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:59.081275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:40:59.081323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.081371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.081420 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:59.081469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.081521 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.081573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:59.081620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-22 19:40:59.081671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:59.081730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.081776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:59.081825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-22 19:40:59.081873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:59.081925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:59.081972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.082021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:59.082078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-22 19:40:59.082130 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.082183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:59.082232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:59.082280 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:59.082327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-22 19:40:59.082375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-22 19:40:59.082423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-22 19:40:59.082470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-22 19:40:59.082518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:59.082565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:59.082613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:59.082665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:59.082712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.082760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.082808 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:59.082856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.082905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:59.082953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:40:59.083001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.083049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.083098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:59.083146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.083199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.083250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:59.083297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-22 19:40:59.083343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:59.083389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.083435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:59.083485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-22 19:40:59.083534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:59.083586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:59.083633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.083688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:59.083745 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 19:40:59.083772 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:40:59.083832 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.083888 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:59.083943 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:59.083999 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:59.084053 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:40:59.084107 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:40:59.084161 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:40:59.084215 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:40:59.084269 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:59.084324 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:59.084378 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:59.084432 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:59.084486 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.084539 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.084593 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:59.084651 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.084714 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:59.084770 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:40:59.084824 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.084877 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.084931 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:59.084985 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.085039 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.085092 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:59.085147 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:40:59.085201 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:59.085254 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.085308 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:59.085363 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:40:59.085416 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:59.085470 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:59.085526 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.085581 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:59.085643 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 19:40:59.085671 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:40:59.085727 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.085782 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:59.085836 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:59.085891 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:59.085946 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:40:59.086001 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:40:59.086055 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:40:59.086108 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:40:59.086162 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:59.086216 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:59.086270 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:59.086325 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:59.086379 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.086434 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.086488 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:59.086543 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.086597 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:59.086656 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:40:59.086712 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.086766 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.086820 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:59.086876 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.086930 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.086984 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:59.087038 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:40:59.087095 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:59.087149 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.087203 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:59.087257 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:40:59.087312 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:59.087366 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:59.087421 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.087477 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:59.087539 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-22 19:40:59.087561 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:40:59.087611 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.087664 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:59.087714 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:59.087764 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:59.087813 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:40:59.087861 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:40:59.087909 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:40:59.087959 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:40:59.088007 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:59.088056 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:59.088104 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:59.088153 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:59.088202 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.088251 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.088366 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:59.088415 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.088466 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:59.088515 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:40:59.088565 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.088614 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.088669 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:59.088718 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.088767 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.088815 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:59.088864 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:40:59.088914 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:59.088963 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.089012 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:59.089061 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:40:59.089109 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:59.089158 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:59.089206 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.089255 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:59.089311 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-22 19:40:59.089333 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:40:59.089385 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.089437 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:59.089488 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:59.089538 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:59.089589 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:40:59.089639 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:40:59.089696 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:40:59.089747 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:40:59.089799 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:59.089851 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:59.089902 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:59.089953 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:59.090004 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.090055 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.090106 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:59.090157 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.090208 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:59.090258 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:40:59.090310 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.090361 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.090412 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:59.090462 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.090513 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.090563 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:59.090614 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:40:59.090670 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:59.090721 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.090773 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:59.090823 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:40:59.090874 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:59.090924 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:59.090976 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.091298 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:59.091355 wsdl: current service: Service1 2019-08-22 19:40:59.091372 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-22 19:40:59.091402 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-22 19:40:59.091430 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-22 19:40:59.091456 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-22 19:40:59.091483 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-22 19:40:59.091502 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:40:59.091520 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.091530 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:59.091540 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:59.091550 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:59.091559 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:40:59.091568 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:40:59.091578 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:40:59.091587 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:40:59.091596 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:59.091605 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:59.091614 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:59.091623 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:59.091632 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.091641 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.091654 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:59.091664 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.091672 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:59.091681 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:40:59.091690 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.091699 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.091708 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:59.091717 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.091726 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.091734 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:59.091743 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:40:59.091752 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:59.091761 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.091769 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:59.091778 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:40:59.091787 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:59.091795 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:59.091804 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.091813 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:59.091822 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:40:59.091833 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.091841 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:59.091851 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:59.091859 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:59.091867 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:40:59.091874 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:40:59.091882 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:40:59.091890 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:40:59.091898 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:59.091905 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:59.091913 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:59.091924 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:59.091933 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.091941 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.091948 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:59.091956 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.091964 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:59.091972 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:40:59.091979 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.091986 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.091994 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:59.092002 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.092010 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.092017 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:59.092025 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:40:59.092032 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:59.092040 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.092048 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:59.092056 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:40:59.092063 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:59.092071 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:59.092078 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.092086 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:59.092094 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:40:59.092104 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.092112 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:59.092120 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:59.092128 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:59.092135 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:40:59.092142 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:40:59.092149 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:40:59.092157 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:40:59.092163 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:59.092171 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:59.092178 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:59.092185 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:59.092192 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.092200 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.092207 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:59.092214 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.092222 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:59.092230 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:40:59.092237 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.092244 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.092253 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:59.092260 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.092268 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.092275 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:59.092282 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:40:59.092288 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:59.092296 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.092303 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:59.092313 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:40:59.092321 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:59.092329 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:59.092336 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.092343 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:59.092350 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:40:59.092360 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.092367 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:59.092375 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:59.092382 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:59.092389 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:40:59.092396 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:40:59.092404 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:40:59.092412 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:40:59.092419 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:59.092426 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:59.092434 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:59.092441 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:59.092449 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.092456 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.092463 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:59.092470 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:59.092477 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:59.092485 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:40:59.092492 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.092499 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:59.092505 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:59.092513 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:59.092520 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:59.092526 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:59.092533 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:40:59.092539 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:59.092546 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:59.092553 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:59.092561 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:40:59.092568 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:59.092575 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:59.092582 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:59.092589 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:59.092831 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-22 19:40:59.092841 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 19:40:59.092846 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 19:40:59.092851 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 19:40:59.092858 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-22 19:40:59.092862 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 19:40:59.092866 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 19:40:59.092879 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-22 19:40:59.092888 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 19:40:59.092930 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.092937 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 19:40:59.092951 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 19:40:59.092973 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-22 19:40:59.092979 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-22 19:40:59.092983 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-22 19:40:59.092988 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-22 19:40:59.092993 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 19:40:59.093004 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:40:59.093011 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:40:59.093015 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:40:59.093027 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.093035 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:40:59.093040 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-22 19:40:59.093064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.093073 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 19:40:59.093078 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.093101 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 19:40:59.093106 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-22 19:40:59.093111 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-22 19:40:59.093115 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-22 19:40:59.093119 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-22 19:40:59.093123 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-22 19:40:59.093127 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-22 19:40:59.093132 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-22 19:40:59.093138 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220810" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 19:40:59.093147 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:40:59.093154 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:40:59.093158 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:40:59.093164 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.093170 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 19:40:59.093174 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:59.093198 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 19:40:59.093204 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.093208 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.093214 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.093218 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:40:59.093230 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 19:40:59.093238 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:40:59.093243 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 19:40:59.093247 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 19:40:59.093254 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220810" 2019-08-22 19:40:59.093261 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:40:59.093265 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 19:40:59.093270 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:40:59.093277 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:40:59.093282 wsdl: in serializeType: returning: 220810 2019-08-22 19:40:59.093288 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 19:40:59.093295 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:40:59.093299 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 19:40:59.093303 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 19:40:59.093308 wsdl: in serializeType: returning: 220810 2019-08-22 19:40:59.093312 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220810 2019-08-22 19:40:59.093331 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220810 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-22 19:40:59.093335 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-22 19:40:59.093341 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3700"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-22 19:40:59.093355 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-22 19:40:59.093360 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220810 2019-08-22 19:40:59.093372 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-22 19:40:59.093445 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-22 19:40:59.093385 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 19:40:59.093396 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 19:40:59.093401 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 19:40:59.093406 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 19:40:59.093410 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 19:40:59.093416 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:40:59.093426 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:40:59.093433 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 19:40:59.093439 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 19:40:59.093451 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-22 19:40:59.093459 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 19:40:59.093467 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 19:40:59.101504 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 19:40:59.101559 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 19:40:59.101595 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-22 19:40:59.101608 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-22 19:40:59.101619 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:40:59.101630 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:40:59.101638 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 19:40:59.101647 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 19:40:59.101657 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-22 19:40:59.101702 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-22 19:40:59.111272 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-22 19:40:59.111331 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-22 19:40:59.111344 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 19:40:59.111354 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 19:40:59.111365 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 19:40:59.111374 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 19:40:59.111387 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 19:40:59.111398 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 19:40:59.111409 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 19:40:59.111420 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 17:40:56 GMT 2019-08-22 19:40:59.111433 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 19:40:59.111443 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-22 19:40:59.111454 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 19:40:59.111472 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-22 19:40:59.111520 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-22 19:40:59.111538 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-22 19:40:59.111556 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 19:40:59.111564 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-22 19:40:59.111580 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-22 19:40:59.111628 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 19:40:59.111647 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 19:40:59.111658 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 19:40:59.111709 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 19:40:59.111723 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 22 Aug 2019 17:40:56 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-22 19:40:59.111774 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-22 19:40:59.111790 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-22 19:40:59.111829 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-22 19:40:59.111841 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-22 19:40:59.112009 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-22 19:40:59.112191 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-22 19:40:59.112202 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-22 19:40:59.112216 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-22 19:40:59.112234 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 19:40:59.112274 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-22 19:40:59.112371 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-22 19:40:59.112419 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 19:40:59.112441 nusoap_client: got fault 2019-08-22 19:40:59.112455 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-22 19:40:59.112463 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-22 19:40:59.112476 nusoap_client: detail =