Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 130.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
10009700007R2S K04 Model turbiny: R2S (KP39+K04)
 Producent OE: KKK
 Pojazd: MERCEDES
 Silnik:
JR T2007
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:21:02 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:21:09.913512 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:21:09.913574 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:21:09.913596 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "172567" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:21:09.913623 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:21:09.913640 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:21:09.913654 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:21:09.913675 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:21:09.913690 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:21:09.913701 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:21:09.913715 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:21:09.913731 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:21:09.913751 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:21:09.913761 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:21:09.913770 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:21:09.913785 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:21:09.913792 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:21:09.913811 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:21:09.913834 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:21:09.913848 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:21:09.913858 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:21:09.913869 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:21:09.913882 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:21:09.913896 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:21:09.921375 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:21:09.921405 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:21:09.921421 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:21:09.921429 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:21:09.921435 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:21:09.921440 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:21:09.921444 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:21:09.921499 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:21:09.938705 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:21:09.938746 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:21:09.938761 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:21:09.938767 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:21:09.938773 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:21:09.938778 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:21:09.938784 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:21:09.938790 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:21:09.938796 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:21:09.938801 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:21:02 GMT 2019-02-24 06:21:09.938807 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:21:09.938812 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:21:09.938819 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:21:09.938834 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:21:09.938870 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:21:09.938897 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-24 06:21:09.945879 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:09.946084 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:09.946115 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:21:09.946547 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:21:09.953444 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:21:09.953524 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:09.953869 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:09.953898 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:21:09.954417 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:09.954444 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:09.954886 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:09.960670 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:09.960799 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:09.960821 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:21:09.961379 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:21:09.961709 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:09.961962 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:09.961981 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:21:09.962547 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:09.962564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:21:09.962961 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:21:09.963369 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:21:09.963807 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:09.963835 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:09.968128 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:21:09.968527 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:21:09.969087 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:09.969346 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:21:09.969813 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:21:09.970262 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:21:09.970763 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:09.970972 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:09.970990 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-24 06:21:09.971494 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:21:09.971513 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:21:09.972089 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 06:21:09.972109 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:21:09.972115 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:21:09.972155 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:21:09.972205 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:21:09.972222 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:21:09.972230 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:21:09.972250 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:21:09.972255 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:21:09.972444 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:21:09.972461 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:21:09.972520 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.972529 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:21:09.972549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.972580 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.972590 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.972604 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:21:09.972626 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.972633 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.972646 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:21:09.972662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.972692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.972705 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:21:09.972721 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.972728 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.972743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.972771 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.972779 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.972790 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:21:09.972803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.972821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.972831 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:21:09.972847 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.972853 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:21:09.972867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.972892 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.972899 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.972909 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:21:09.972928 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.972935 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.972944 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:21:09.972962 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.972969 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.972981 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:21:09.972994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.973029 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:21:09.973045 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973051 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:21:09.973065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973090 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.973097 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973107 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:21:09.973121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.973146 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:21:09.973161 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973167 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:21:09.973181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973205 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.973212 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973222 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:21:09.973240 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.973246 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973256 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:21:09.973274 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.973281 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973290 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:21:09.973308 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.973315 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973324 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:21:09.973344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.973384 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:09.973400 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973406 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.973421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973445 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973451 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973499 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:09.973521 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:09.973539 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973550 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:21:09.973561 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:21:09.973573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:21:09.973599 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:21:09.973614 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973620 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:21:09.973634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973659 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.973666 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973676 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:21:09.973689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.973714 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:09.973730 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973736 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.973750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973775 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.973783 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973793 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:21:09.973806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.973832 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:21:09.973847 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973853 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:21:09.973867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973891 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.973898 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973908 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:21:09.973921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.973946 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:21:09.973961 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.973967 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.973981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974005 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.974012 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974022 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:21:09.974035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.974060 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:21:09.974076 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974082 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:21:09.974096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974120 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.974127 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974136 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:21:09.974154 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.974161 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974171 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:21:09.974184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.974213 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:21:09.974228 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974234 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.974248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974272 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.974279 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974288 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:21:09.974302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.974327 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:21:09.974348 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974355 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:21:09.974370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974400 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.974407 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974417 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:21:09.974437 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.974443 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974453 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:21:09.974470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.974501 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:21:09.974516 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974523 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.974537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974561 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.974568 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974578 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:21:09.974591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.974616 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:21:09.974631 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974637 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:21:09.974651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974675 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.974682 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974691 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:21:09.974704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.974729 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:21:09.974744 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974750 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.974764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974789 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.974796 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974805 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:21:09.974818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.974844 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:21:09.974859 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974865 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:21:09.974878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974902 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.974908 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974918 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:21:09.974931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.974956 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:09.974971 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.974977 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.974990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975014 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.975022 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975031 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:21:09.975044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.975069 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:21:09.975084 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975090 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:21:09.975103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975127 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.975134 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975144 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:21:09.975156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.975182 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:09.975196 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975202 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.975216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975240 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.975247 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975257 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:21:09.975270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.975295 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:21:09.975310 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975316 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:21:09.975330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975360 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.975368 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975378 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:21:09.975391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.975416 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:09.975431 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975438 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.975452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975483 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.975491 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975501 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:21:09.975514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.975541 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:21:09.975556 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975562 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:21:09.975575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975599 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.975607 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975616 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:21:09.975634 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.975641 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975651 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:21:09.975664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.975693 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:09.975708 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975714 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.975728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975752 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.975759 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975769 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:21:09.975783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.975808 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:21:09.975823 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975829 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:21:09.975842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975866 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.975873 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975883 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:21:09.975896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.975922 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:09.975937 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975943 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.975956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975980 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.975988 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.975997 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:21:09.976010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.976036 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:21:09.976051 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976057 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:21:09.976070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976095 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:21:09.976102 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976112 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:21:09.976125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.976150 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:09.976165 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976172 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.976185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976208 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976215 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976254 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:09.976275 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:09.976293 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976304 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:21:09.976314 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:21:09.976326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:21:09.976367 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:21:09.976383 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976389 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:21:09.976403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976430 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:21:09.976437 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976447 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:21:09.976461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.976491 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:09.976506 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976512 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.976526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976550 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976556 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976593 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:09.976614 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:09.976631 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976642 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:21:09.976652 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:21:09.976664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:21:09.976688 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:21:09.976703 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976710 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:21:09.976724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976748 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.976755 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976766 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:21:09.976783 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.976790 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976800 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:21:09.976818 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.976825 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976835 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:21:09.976853 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.976860 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976869 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:21:09.976887 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.976894 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976903 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:21:09.976920 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.976927 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976936 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:21:09.976953 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.976960 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.976970 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:21:09.976983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.977033 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:09.977049 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977055 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.977069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977094 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.977101 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977110 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:21:09.977123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.977149 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:21:09.977164 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977170 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:21:09.977184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977208 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.977215 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977224 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:21:09.977242 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.977249 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977259 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:21:09.977276 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.977283 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977292 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:21:09.977305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.977344 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:21:09.977360 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977367 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.977381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977405 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.977413 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977423 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:21:09.977436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.977464 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:21:09.977484 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977491 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:21:09.977505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977530 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.977537 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977547 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:21:09.977560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.977585 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:09.977600 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977607 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.977620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977645 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.977652 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977662 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:21:09.977675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.977701 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:21:09.977715 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977722 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:21:09.977735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977760 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.977767 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977777 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:21:09.977794 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.977801 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977811 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:21:09.977829 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.977836 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977845 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:21:09.977859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.977891 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:09.977906 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977913 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.977927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977952 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.977959 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977969 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:21:09.977982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.977997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.978007 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:21:09.978023 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.978029 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:21:09.978043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.978067 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.978074 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.978084 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:21:09.978101 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.978108 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.978118 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:21:09.978135 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.978142 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.978151 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:21:09.978169 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.978176 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.978185 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:21:09.978203 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.978209 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.978219 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:21:09.978232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.978263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.978274 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:09.978289 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.978295 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.978309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.978334 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.978347 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.978357 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:21:09.978371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.978387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.978397 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:21:09.978411 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.978440 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.978447 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.978458 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.978475 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.978493 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.978508 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.978533 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.978540 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.978549 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:21:09.978567 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.978574 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.978584 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:21:09.978601 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.978608 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.978618 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:21:09.978635 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.978642 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.978651 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:21:09.978669 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.978676 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.978685 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:21:09.978702 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:21:09.978709 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.978719 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:21:09.978736 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.978743 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.978752 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:09.978769 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.978776 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.978786 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:21:09.978803 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.978809 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.978819 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:21:09.978837 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.978843 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.978853 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:21:09.978866 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.978917 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.978935 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.978941 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:21:09.978956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.978981 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.978988 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.978998 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:21:09.979015 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.979022 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.979032 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:21:09.979049 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.979056 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.979065 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:21:09.979083 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.979090 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.979099 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:21:09.979113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.979139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.979150 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979165 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.979171 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.979185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.979209 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979216 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.979226 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:21:09.979239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.979255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.979264 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:21:09.979278 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979304 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979311 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979321 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979334 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979356 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.979370 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979396 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.979403 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979413 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:21:09.979431 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.979438 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979448 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:21:09.979470 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.979480 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979491 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:21:09.979510 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.979516 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979526 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:21:09.979544 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.979551 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979560 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:21:09.979577 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.979584 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979594 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:21:09.979611 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.979618 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979627 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:21:09.979645 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.979651 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979660 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:21:09.979678 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.979684 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979694 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:21:09.979711 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.979718 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979727 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:21:09.979744 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.979751 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979760 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:21:09.979773 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.979828 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.979846 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.979852 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:21:09.979870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.979895 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.979901 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.979911 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:21:09.979929 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.979935 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.979945 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:21:09.979963 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.979969 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.979979 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:21:09.979996 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:21:09.980003 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.980012 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:09.980026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.980052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.980063 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980078 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.980084 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.980098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.980123 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980130 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.980139 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:21:09.980152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.980168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.980178 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:21:09.980191 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980218 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980226 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980236 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980249 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980266 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.980280 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980305 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.980312 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980322 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:21:09.980357 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.980365 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980376 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:21:09.980398 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.980405 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980415 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:21:09.980433 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.980440 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980450 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:21:09.980472 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.980479 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980490 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:21:09.980507 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.980514 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980524 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:21:09.980541 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.980548 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980557 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:21:09.980575 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.980583 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980593 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:21:09.980610 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.980617 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980627 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:21:09.980644 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.980651 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980660 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:21:09.980677 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.980684 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980694 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:21:09.980711 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.980718 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980727 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:21:09.980740 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.980800 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.980816 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.980844 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.980851 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.980861 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.980874 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.980890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.980904 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.980930 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.980937 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.980947 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:21:09.980965 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.980972 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.980981 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:21:09.980999 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.981006 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.981015 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:21:09.981032 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.981039 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.981048 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:21:09.981066 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.981073 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.981082 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:21:09.981099 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.981106 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.981116 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:21:09.981133 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.981140 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.981149 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:21:09.981167 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.981174 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.981183 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:21:09.981201 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.981207 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.981218 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:21:09.981235 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.981241 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.981251 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:21:09.981268 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.981275 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.981284 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:21:09.981301 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.981308 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.981317 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:21:09.981339 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.981347 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.981357 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:21:09.981375 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.981382 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.981391 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:21:09.981404 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.981475 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.981496 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.981502 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:21:09.981519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.981545 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.981552 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.981562 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:21:09.981575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.981590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.981600 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:09.981615 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.981621 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.981635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.981660 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.981667 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.981677 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:21:09.981690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.981706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.981716 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:21:09.981731 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.981737 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:21:09.981751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.981776 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.981783 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.981793 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:21:09.981810 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.981817 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.981826 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:21:09.981844 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.981850 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.981860 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:21:09.981877 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:21:09.981884 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.981893 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:21:09.981906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.981934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.981944 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:21:09.981959 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.981965 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.981978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.982003 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:21:09.982010 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.982019 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:21:09.982032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.982048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.982058 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:21:09.982071 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:21:09.982097 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:21:09.982104 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:21:09.982114 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:21:09.982127 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:21:09.982143 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.982157 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:09.982182 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.982189 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:09.982199 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:21:09.982216 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.982223 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:09.982233 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:21:09.982250 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.982257 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:09.982267 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:21:09.982284 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:21:09.982291 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:09.982301 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:21:09.982319 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.982325 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:09.982340 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:21:09.982359 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.982366 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:09.982376 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:21:09.982393 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.982400 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:09.982410 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:21:09.982427 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.982434 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:09.982444 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:21:09.982462 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.982472 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:09.982483 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:21:09.982501 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.982508 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:09.982518 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:21:09.982531 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:21:09.982581 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.982599 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.982605 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:21:09.982620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.982645 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.982652 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.982662 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:21:09.982675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.982690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.982700 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:09.982715 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.982721 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.982735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.982760 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:21:09.982767 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.982777 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:21:09.982790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.982805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.982815 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:21:09.982829 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:21:09.982855 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:21:09.982863 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:21:09.982872 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:21:09.982890 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:21:09.982897 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:21:09.982906 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:21:09.982924 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:21:09.982930 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:21:09.982940 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:21:09.982953 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:21:09.982977 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.982993 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.982999 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:21:09.983013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.983038 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.983045 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.983055 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:21:09.983073 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.983079 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.983089 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:21:09.983107 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.983113 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.983123 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:21:09.983136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.983159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.983170 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.983185 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.983191 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.983206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.983231 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.983238 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.983248 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:21:09.983261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.983277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.983287 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:21:09.983300 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.983327 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.983340 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.983351 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.983365 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.983381 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.983395 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.983421 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.983428 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.983438 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:21:09.983455 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.983464 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.983478 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:21:09.983497 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.983504 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.983514 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:21:09.983532 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.983538 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.983548 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:21:09.983566 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.983573 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.983582 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:21:09.983599 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.983606 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.983616 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:21:09.983633 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.983640 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.983649 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:21:09.983667 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.983674 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.983684 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:21:09.983701 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.983708 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.983718 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:21:09.983731 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.983778 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.983795 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.983801 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:21:09.983816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.983841 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.983848 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.983858 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:21:09.983877 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.983883 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.983893 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:21:09.983910 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.983917 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.983926 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:21:09.983944 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.983950 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.983960 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:21:09.983977 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.983984 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.983994 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:21:09.984007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.984049 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:09.984064 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984070 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.984084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984108 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984114 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984152 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:09.984173 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:09.984191 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984202 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:21:09.984212 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:21:09.984224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:21:09.984248 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:21:09.984263 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984270 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:21:09.984285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984310 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.984317 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984327 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:21:09.984348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.984375 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:21:09.984390 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984396 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.984411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984436 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:21:09.984443 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984453 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:21:09.984470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.984497 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:21:09.984512 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984518 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:21:09.984532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984556 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.984564 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984573 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:21:09.984586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.984612 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:09.984626 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984633 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.984646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984671 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.984678 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984688 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:21:09.984701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.984716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.984726 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:21:09.984739 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.984767 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.984774 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.984784 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.984797 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.984813 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.984827 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.984852 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.984860 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.984870 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:21:09.984888 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.984894 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.984904 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:21:09.984922 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.984929 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.984938 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:21:09.984956 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.984962 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.984972 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:21:09.984989 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.984996 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.985006 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:21:09.985023 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:21:09.985030 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.985040 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:21:09.985057 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:21:09.985064 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.985074 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:21:09.985091 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:21:09.985097 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.985107 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:21:09.985124 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:21:09.985131 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.985141 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:21:09.985158 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.985165 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.985174 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:21:09.985191 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.985198 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.985208 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:21:09.985225 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.985231 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.985241 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:21:09.985258 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.985265 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.985274 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:21:09.985287 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.985355 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.985375 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.985381 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:21:09.985398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.985423 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.985430 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.985440 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:21:09.985453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.985473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.985486 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:09.985501 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.985507 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.985521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.985546 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.985553 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.985563 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:21:09.985576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.985592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.985602 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:21:09.985616 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.985622 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:21:09.985637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.985661 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.985668 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.985678 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:21:09.985696 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.985702 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.985712 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:21:09.985729 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.985736 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.985746 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:21:09.985763 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.985770 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.985779 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:21:09.985792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.985819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.985829 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.985844 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.985851 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.985867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.985891 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.985899 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.985909 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:21:09.985922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.985937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.985947 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:21:09.985961 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.985989 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.985997 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.986007 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.986020 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.986037 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.986051 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.986076 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.986083 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.986093 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:21:09.986110 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.986117 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.986127 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:21:09.986144 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.986151 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.986160 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:21:09.986178 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.986185 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.986194 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:21:09.986211 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.986218 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.986228 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:21:09.986246 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.986252 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.986262 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:21:09.986280 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:21:09.986286 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.986296 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:21:09.986309 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.986354 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.986373 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.986380 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:21:09.986397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.986421 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.986428 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.986438 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:21:09.986456 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.986465 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.986478 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:21:09.986496 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.986503 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.986513 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:21:09.986531 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.986537 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.986547 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:21:09.986564 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.986571 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.986580 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:21:09.986598 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.986604 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.986614 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:21:09.986632 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.986638 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.986648 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:21:09.986665 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.986672 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.986682 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:21:09.986695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.986737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.986748 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:09.986763 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.986770 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:21:09.986786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.986811 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:21:09.986818 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.986828 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:21:09.986841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.986856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:09.986866 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:21:09.986882 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:21:09.986889 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:21:09.986901 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:21:09.986917 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.986923 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:21:09.986937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.986959 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:09.986980 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:21:09.986997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:21:09.987008 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:21:09.987018 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:21:09.987035 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.987041 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:21:09.987052 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:21:09.987068 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:21:09.987076 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:21:09.987085 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:21:09.987102 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.987109 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:21:09.987119 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.987136 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.987143 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:21:09.987152 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.987169 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.987176 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:21:09.987186 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.987203 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.987209 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:21:09.987219 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.987236 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:21:09.987242 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:21:09.987252 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:21:09.987269 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:21:09.987275 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:21:09.987285 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:21:09.987301 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.987308 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:21:09.987318 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.987334 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:21:09.987346 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:21:09.987357 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:21:09.987374 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.987381 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:21:09.987391 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.987408 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.987414 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:21:09.987424 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.987440 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:21:09.987446 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:21:09.987456 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:21:09.987474 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:21:09.987514 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:21:09.987544 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:21:09.987572 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:21:09.987599 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:21:09.987626 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:09.987653 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:21:09.987679 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:09.987706 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:21:09.987733 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:21:09.987760 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:21:09.987787 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:21:09.987813 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:21:09.987840 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:21:09.987866 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:21:09.987893 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:21:09.987920 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:21:09.987948 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:09.987974 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:21:09.988001 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:09.988027 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:21:09.988054 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:09.988081 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:21:09.988107 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:09.988134 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:21:09.988160 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:09.988187 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:21:09.988214 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:09.988240 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:21:09.988267 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:09.988294 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:21:09.988320 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:09.988360 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:21:09.988388 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:21:09.988414 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:21:09.988441 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:09.988476 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:21:09.988504 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:09.988531 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:21:09.988559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:09.988586 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:21:09.988613 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.988639 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:21:09.988666 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.988692 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:21:09.988719 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:09.988746 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:21:09.988825 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:21:09.988852 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:21:09.988878 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:09.988905 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:21:09.988932 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.988959 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:21:09.988985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:09.989012 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:21:09.989038 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:21:09.989064 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:21:09.989091 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:09.989118 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:21:09.989144 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:09.989170 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:21:09.989198 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.989224 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:21:09.989251 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:09.989279 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:21:09.989307 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.989325 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.989358 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:21:09.989386 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.989404 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.989421 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.989446 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:21:09.989478 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.989496 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.989513 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.989530 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.989556 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:21:09.989582 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.989608 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:09.989634 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.989661 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:09.989687 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.989704 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.989730 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:09.989756 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.989774 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.989800 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:09.989827 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.989853 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:09.989879 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.989905 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:21:09.989932 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.989957 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:09.989983 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990009 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:09.990035 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990052 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990078 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:21:09.990104 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990131 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:09.990157 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990183 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:21:09.990209 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990235 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:21:09.990261 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990278 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990295 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990312 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990329 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990352 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990369 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990396 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:09.990422 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990440 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990457 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990488 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:09.990514 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990541 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:09.990567 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990584 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990601 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990627 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:09.990653 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990704 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990721 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990747 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.990773 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990791 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990807 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990824 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990850 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.990876 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990893 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990910 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990927 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.990953 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.990979 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991005 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.991031 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991049 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991067 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991084 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991111 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:21:09.991137 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991163 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:21:09.991190 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991206 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991223 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991249 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.991275 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991348 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:21:09.991402 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991428 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:21:09.991455 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991488 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.991514 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991540 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:09.991566 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991583 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991600 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991617 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991642 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.991669 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991686 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991704 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991722 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991739 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991756 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991790 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991815 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:21:09.991843 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991860 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991886 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:21:09.991912 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991929 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991946 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.991972 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:21:09.991998 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992015 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992032 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992049 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992075 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:21:09.992101 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992127 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:09.992153 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992178 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:09.992204 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992221 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992247 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:09.992273 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992291 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992316 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:09.992349 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992376 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:09.992403 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992429 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:21:09.992455 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992486 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:09.992512 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992538 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:21:09.992564 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992582 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992608 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:21:09.992634 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992660 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:09.992686 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992713 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:21:09.992739 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992765 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:21:09.992792 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992809 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992826 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992843 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992859 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992876 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992893 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992919 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:09.992946 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992963 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.992980 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993005 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:09.993032 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993059 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:09.993085 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993103 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993120 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993147 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:09.993173 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993190 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993207 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993241 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:21:09.993293 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993310 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993327 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993350 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993377 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.993403 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993420 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993437 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993454 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993487 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.993514 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993540 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:21:09.993567 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993584 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993602 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993619 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993644 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:21:09.993670 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993696 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:21:09.993722 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993740 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993757 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993783 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.993809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993860 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993904 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:21:09.993930 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.993956 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:21:09.993982 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.994007 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:21:09.994034 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.994060 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:21:09.994086 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.994103 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.994120 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.994137 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.994162 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.994189 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.994206 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.994223 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.994240 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.994257 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.994274 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.994291 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.994308 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:21:09.994333 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:21:09.994367 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:21:09.994426 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:21:09.994481 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:09.994530 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:09.994577 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:21:09.994624 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:21:09.994672 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:21:09.994720 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:21:09.994773 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:09.994820 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:09.994868 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:09.994916 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:09.994962 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:09.995011 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:09.995058 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:09.995105 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:09.995152 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:21:09.995200 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:09.995248 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:09.995297 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:09.995352 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.995409 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.995481 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:09.995530 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:21:09.995577 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:09.995624 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.995671 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:09.995719 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:21:09.995767 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:09.995821 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:09.995868 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.995916 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:09.995972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:21:09.996021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:21:09.996069 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:09.996176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:09.996223 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:21:09.996271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:21:09.996319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:21:09.996374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:21:09.996422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:09.996476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:09.996525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:09.996572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:09.996619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:09.996668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:09.996715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:09.996763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:09.996811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:21:09.996859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:09.996908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:09.996956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:09.997004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.997055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.997108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:09.997154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:21:09.997202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:09.997248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.997294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:09.997348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:21:09.997397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:09.997448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:09.997495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.997544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:09.997600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:21:09.997648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:21:09.997696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:09.997744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:09.997790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:21:09.997838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:21:09.997885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:21:09.997933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:21:09.997980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:09.998026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:09.998075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:09.998121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:09.998168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:09.998216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:09.998263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:09.998309 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:09.998362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:21:09.998410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:09.998458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:09.998507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:09.998556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:09.998607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:09.998659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:09.998706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:21:09.998752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:09.998798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:09.998845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:09.998893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:21:09.998942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:09.998995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:09.999042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:09.999090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:09.999146 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:21:09.999173 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:21:09.999234 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:21:09.999289 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:09.999348 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:09.999403 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:21:09.999455 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:21:09.999508 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:21:09.999561 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:21:09.999613 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:09.999666 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:09.999719 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:09.999773 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:09.999825 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:09.999878 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:09.999931 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:09.999983 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:10.000036 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:21:10.000090 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.000145 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.000198 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:10.000251 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:10.000304 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:10.000362 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:10.000415 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:21:10.000467 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:10.000521 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:10.000582 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:10.000636 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:21:10.000688 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:10.000741 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:10.000794 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:10.000851 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:10.000911 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:21:10.000934 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:21:10.000988 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:21:10.001041 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:10.001095 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:10.001203 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:21:10.001256 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:21:10.001309 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:21:10.001369 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:21:10.001422 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:10.001476 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:10.001529 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:10.001583 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:10.001636 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.001690 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:10.001743 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:10.001796 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:10.001849 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:21:10.001903 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.001957 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.002010 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:10.002063 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:10.002116 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:10.002169 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:10.002222 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:21:10.002275 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:10.002328 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:10.002386 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:10.002439 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:21:10.002493 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:10.002547 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:10.002599 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:10.002652 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:10.002712 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:21:10.002734 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:21:10.002784 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:21:10.002832 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:10.002879 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:10.002928 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:21:10.002976 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:21:10.003023 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:21:10.003071 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:21:10.003118 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:10.003165 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:10.003213 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:10.003261 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:10.003309 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.003362 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:10.003410 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:10.003458 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:10.003505 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:21:10.003552 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.003600 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.003647 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:10.003695 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:10.003742 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:10.003790 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:10.003837 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:21:10.003884 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:10.003931 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:10.003979 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:10.004026 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:21:10.004073 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:10.004120 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:10.004167 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:10.004215 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:10.004270 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:21:10.004292 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:21:10.004347 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:21:10.004398 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:10.004447 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:10.004497 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:21:10.004546 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:21:10.004595 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:21:10.004645 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:21:10.004695 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:10.004745 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:10.004794 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:10.004843 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:10.004892 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.004942 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:10.004991 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:10.005040 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:10.005090 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:21:10.005139 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.005189 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.005238 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:10.005288 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:10.005343 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:10.005394 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:10.005444 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:21:10.005493 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:10.005542 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:10.005592 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:10.005642 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:21:10.005692 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:10.005742 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:10.005791 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:10.005841 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:10.005893 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:21:10.005910 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:21:10.005939 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:21:10.005967 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:21:10.005993 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:21:10.006019 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:21:10.006039 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:21:10.006054 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:21:10.006063 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:10.006073 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:10.006083 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:21:10.006092 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:21:10.006101 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:21:10.006110 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:21:10.006118 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:10.006127 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:10.006135 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:10.006143 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:10.006152 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.006160 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:10.006169 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:10.006177 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:10.006185 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:21:10.006193 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.006201 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.006209 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:10.006217 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:10.006225 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:10.006233 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:10.006242 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:21:10.006250 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:10.006258 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:10.006265 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:10.006274 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:21:10.006282 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:10.006289 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:10.006298 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:10.006306 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:10.006315 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:21:10.006324 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:21:10.006331 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:10.006346 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:10.006354 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:21:10.006363 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:21:10.006372 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:21:10.006380 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:21:10.006388 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:10.006395 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:10.006403 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:10.006410 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:10.006418 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.006425 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:10.006433 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:10.006441 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:10.006448 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:21:10.006456 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.006463 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.006471 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:10.006479 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:10.006486 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:10.006494 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:10.006501 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:21:10.006509 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:10.006516 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:10.006523 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:10.006531 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:21:10.006538 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:10.006546 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:10.006554 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:10.006562 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:10.006570 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:21:10.006579 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:21:10.006587 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:10.006595 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:10.006602 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:21:10.006610 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:21:10.006617 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:21:10.006625 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:21:10.006631 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:10.006639 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:10.006646 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:10.006653 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:10.006660 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.006666 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:10.006673 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:10.006680 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:10.006687 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:21:10.006694 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.006701 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.006708 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:10.006715 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:10.006722 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:10.006729 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:10.006736 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:21:10.006745 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:10.006752 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:10.006758 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:10.006765 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:21:10.006772 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:10.006778 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:10.006785 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:10.006791 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:10.006799 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:21:10.006806 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:21:10.006813 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:21:10.006821 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:21:10.006828 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:21:10.006836 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:21:10.006843 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:21:10.006849 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:21:10.006856 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:21:10.006863 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:21:10.006870 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:21:10.006876 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:21:10.006883 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.006892 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:21:10.006900 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:21:10.006963 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:21:10.006971 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:21:10.006978 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.006985 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:21:10.006992 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:21:10.006999 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:21:10.007006 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:21:10.007012 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:21:10.007019 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:21:10.007025 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:21:10.007032 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:21:10.007038 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:21:10.007045 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:21:10.007052 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:21:10.007058 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:21:10.007065 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:21:10.007071 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:21:10.007357 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:21:10.007368 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:21:10.007373 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:21:10.007378 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:21:10.007385 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:21:10.007390 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:21:10.007394 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:21:10.007404 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:21:10.007413 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:21:10.007452 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:21:10.007459 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "172567" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:21:10.007473 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:21:10.007494 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:21:10.007501 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:21:10.007505 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:21:10.007509 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:21:10.007514 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "172567" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:21:10.007525 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:21:10.007532 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:21:10.007536 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:21:10.007547 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:21:10.007556 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:21:10.007561 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:21:10.007585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:10.007594 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:21:10.007599 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:10.007623 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:21:10.007628 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:21:10.007632 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:21:10.007636 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:21:10.007640 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:21:10.007643 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:21:10.007648 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:21:10.007652 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:21:10.007658 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "172567" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:21:10.007669 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:21:10.007676 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:21:10.007680 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:21:10.007686 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:21:10.007692 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:21:10.007696 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:21:10.007719 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:21:10.007726 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:21:10.007730 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:21:10.007736 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:21:10.007740 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:21:10.007751 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:21:10.007759 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:21:10.007763 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:21:10.007767 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:21:10.007774 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "172567" 2019-02-24 06:21:10.007781 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:21:10.007785 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:21:10.007790 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:21:10.007796 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:21:10.007801 wsdl: in serializeType: returning: 172567 2019-02-24 06:21:10.007807 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:21:10.007814 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:21:10.007818 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:21:10.007822 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:21:10.007827 wsdl: in serializeType: returning: 172567 2019-02-24 06:21:10.007831 wsdl: serializeRPCParameters returning: 172567 2019-02-24 06:21:10.007853 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=172567 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:21:10.007858 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:21:10.007864 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5702"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:21:10.007879 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:21:10.007885 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=172567 2019-02-24 06:21:10.007895 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:21:10.007971 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:21:10.007908 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:21:10.007919 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:21:10.007924 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:21:10.007929 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:21:10.007933 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:21:10.007940 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:21:10.007950 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:21:10.007958 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:21:10.007964 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:21:10.007977 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:21:10.007988 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:21:10.007996 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:21:10.015369 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:21:10.015406 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:21:10.015427 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:21:10.015435 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:21:10.015441 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:21:10.015447 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:21:10.015452 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:21:10.015456 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:21:10.015462 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:21:10.015492 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:21:10.025077 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:21:10.025117 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:21:10.025124 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:21:10.025130 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:21:10.025135 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:21:10.025141 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:21:10.025148 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:21:10.025153 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:21:10.025159 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:21:10.025165 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:21:02 GMT 2019-02-24 06:21:10.025172 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:21:10.025177 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:21:10.025183 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:21:10.025194 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:21:10.025223 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:21:10.025234 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:21:10.025245 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:21:10.025250 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:21:10.025255 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:21:10.025293 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:21:10.025305 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:21:10.025312 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:21:10.025344 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:21:10.025352 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:21:02 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:21:10.025390 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:21:10.025401 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:21:10.025430 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:21:10.025437 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:21:10.025553 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:21:10.025655 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:21:10.025662 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:21:10.025671 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:21:10.025683 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:21:10.025708 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:21:10.025766 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:21:10.025796 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:21:10.025811 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:21:10.025820 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:21:10.025825 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:21:10.025830 nusoap_client: detail =