Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 130.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
10009700007R2S K04 Model turbiny: R2S (KP39+K04)
 Producent OE: KKK
 Pojazd: MERCEDES
 Silnik:
JR T2007
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:13:04 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:13:16.189208 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:13:16.189290 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:13:16.189315 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "172567" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:13:16.189343 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:13:16.189360 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:13:16.189379 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:13:16.189398 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:13:16.189416 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:13:16.189426 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:13:16.189440 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:13:16.189454 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:13:16.189474 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:13:16.189484 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:13:16.189492 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:13:16.189499 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:13:16.189506 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:13:16.189525 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:13:16.189546 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:13:16.189561 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:13:16.189570 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:13:16.189580 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:13:16.189601 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:13:16.189624 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:13:16.197439 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:13:16.197477 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:13:16.197498 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:13:16.197512 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:13:16.197522 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:13:16.197530 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:13:16.197538 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:13:16.197583 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:13:16.218094 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:13:16.218139 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:13:16.218147 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:13:16.218154 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:13:16.218160 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:13:16.218166 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:13:16.218173 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:13:16.218179 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:13:16.218185 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:13:16.218191 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:13:04 GMT 2019-04-25 00:13:16.218197 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:13:16.218203 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:13:16.218210 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:13:16.218224 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:13:16.218257 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:13:16.225701 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:13:16.225813 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:13:16.225826 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 00:13:16.233524 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:13:16.233591 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:13:16.233621 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:13:16.233792 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:13:16.233839 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 00:13:16.241137 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:13:16.241287 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:13:16.241351 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:13:16.241414 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:13:16.241483 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:13:16.241575 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:13:16.241596 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 00:13:16.248823 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:13:16.249108 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:13:16.249182 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:13:16.249300 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:13:16.249361 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:13:16.249471 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:13:16.249495 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:13:16.249511 soap_transport_http: read buffer of 1503 bytes 2019-04-25 00:13:16.249521 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:13:16.249527 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:13:16.249630 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:13:16.249683 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:13:16.249700 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:13:16.249707 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:13:16.249726 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:13:16.249731 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:13:16.249911 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:13:16.249927 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:13:16.249978 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.249988 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:13:16.250009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250042 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.250052 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250071 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:13:16.250094 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.250102 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250113 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:13:16.250130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.250171 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:13:16.250188 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250194 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.250211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250240 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.250248 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250259 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:13:16.250279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.250309 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:13:16.250325 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250332 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:13:16.250347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250373 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.250380 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250390 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:13:16.250414 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.250422 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250433 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:13:16.250452 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.250459 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250469 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:13:16.250482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.250518 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.250534 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250541 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:13:16.250557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250583 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.250590 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250601 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:13:16.250614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.250641 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:13:16.250656 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250663 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:13:16.250677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250702 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.250709 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250719 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:13:16.250738 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.250744 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250754 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:13:16.250772 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.250778 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250788 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:13:16.250806 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.250813 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250823 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:13:16.250836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.250876 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:13:16.250891 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250898 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.250913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250937 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250943 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.250986 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:13:16.251007 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:13:16.251025 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251036 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:13:16.251047 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:13:16.251060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:13:16.251085 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:13:16.251101 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251107 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:13:16.251121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251147 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.251154 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251165 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:13:16.251178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.251204 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:13:16.251219 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251226 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.251240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251266 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.251278 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251289 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:13:16.251303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.251330 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:13:16.251345 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251352 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:13:16.251366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251391 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.251399 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251413 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:13:16.251427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.251453 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:13:16.251468 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251474 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.251488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251513 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.251521 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251531 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:13:16.251544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.251570 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:13:16.251585 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251592 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:13:16.251606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251631 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.251638 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251649 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:13:16.251667 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.251674 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251684 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:13:16.251697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.251726 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:13:16.251742 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251748 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.251762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251787 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.251794 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251804 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:13:16.251817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.251843 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:13:16.251858 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251865 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:13:16.251879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251904 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.251911 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251921 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:13:16.251941 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.251947 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251958 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:13:16.251971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.251990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.252000 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:13:16.252015 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252023 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.252041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252067 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.252075 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252084 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:13:16.252098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.252124 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:13:16.252139 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252145 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:13:16.252158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252183 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.252191 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252201 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:13:16.252214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.252240 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:13:16.252255 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252262 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.252281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252308 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.252316 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252326 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:13:16.252339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.252365 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:13:16.252380 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252386 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:13:16.252402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252432 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.252439 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252449 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:13:16.252462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.252488 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:13:16.252503 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252509 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.252522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252547 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.252554 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252564 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:13:16.252577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.252603 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:13:16.252618 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252624 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:13:16.252638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252663 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.252670 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252680 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:13:16.252693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.252718 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:13:16.252734 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252740 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.252754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252778 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.252785 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252795 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:13:16.252808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.252833 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:13:16.252849 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252855 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:13:16.252869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252894 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.252901 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252911 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:13:16.252924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.252949 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:13:16.252964 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.252971 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.252985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253009 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.253016 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253026 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:13:16.253039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.253066 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:13:16.253081 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253087 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:13:16.253101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253125 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.253132 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253142 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:13:16.253160 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.253167 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253177 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:13:16.253190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.253220 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:13:16.253236 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253242 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.253256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253286 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.253294 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253304 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:13:16.253318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.253344 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:13:16.253359 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253366 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:13:16.253379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253407 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.253415 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253426 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:13:16.253439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.253465 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.253481 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253487 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.253501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253527 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.253533 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253543 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:13:16.253557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.253582 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:13:16.253598 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253603 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:13:16.253617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253642 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:13:16.253649 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253659 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:13:16.253673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.253698 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.253714 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253720 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.253734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253758 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253764 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253804 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:13:16.253825 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:13:16.253842 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253854 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:13:16.253864 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:13:16.253876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:13:16.253903 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:13:16.253918 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253924 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:13:16.253938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253964 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:13:16.253971 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.253982 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:13:16.253995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.254021 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.254036 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254042 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.254056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254079 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254086 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254124 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:13:16.254144 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:13:16.254161 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254172 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:13:16.254182 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:13:16.254195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:13:16.254220 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:13:16.254235 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254242 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:13:16.254255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254286 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.254293 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254304 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:13:16.254323 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.254330 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254340 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:13:16.254358 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.254365 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254375 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:13:16.254394 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.254402 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254416 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:13:16.254436 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.254443 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254453 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:13:16.254471 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.254478 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254488 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:13:16.254506 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.254512 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254522 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:13:16.254536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.254587 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:13:16.254603 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254609 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.254623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254649 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.254655 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254665 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:13:16.254679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.254705 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:13:16.254720 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254726 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:13:16.254740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254765 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.254772 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254782 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:13:16.254800 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.254807 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254817 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:13:16.254834 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.254841 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254851 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:13:16.254864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.254897 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:13:16.254912 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254918 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.254933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254957 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.254965 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.254975 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:13:16.254989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.255015 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:13:16.255030 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255036 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:13:16.255050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255075 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.255082 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255092 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:13:16.255105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.255130 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.255146 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255152 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.255166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255191 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.255198 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255208 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:13:16.255221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.255247 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:13:16.255263 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255269 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:13:16.255288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255314 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.255321 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255331 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:13:16.255349 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.255357 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255367 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:13:16.255385 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.255392 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255405 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:13:16.255420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.255454 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.255470 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255476 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.255491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255516 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.255523 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:13:16.255546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.255572 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:13:16.255587 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255593 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:13:16.255607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255632 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.255639 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255649 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:13:16.255667 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.255680 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255691 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:13:16.255709 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.255716 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255726 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:13:16.255744 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.255751 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255761 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:13:16.255779 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.255786 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255796 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:13:16.255809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.255855 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:13:16.255871 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255877 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.255892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255917 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.255927 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255937 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:13:16.255951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.255967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.255976 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:13:16.255991 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256022 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256029 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256039 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256052 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256069 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.256084 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256109 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.256116 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256126 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:13:16.256149 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.256181 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256195 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:13:16.256215 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.256223 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256233 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:13:16.256252 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.256259 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256269 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:13:16.256293 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.256300 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256311 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:13:16.256329 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:13:16.256336 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256346 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:13:16.256364 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.256371 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256380 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.256399 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.256410 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256422 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:13:16.256441 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.256448 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256458 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:13:16.256476 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.256482 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256492 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:13:16.256505 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256558 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.256576 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.256583 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:13:16.256598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.256623 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.256630 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.256640 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:13:16.256658 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.256665 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.256674 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:13:16.256692 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.256699 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.256708 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:13:16.256726 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.256733 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.256743 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:13:16.256756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.256783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.256794 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256809 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.256815 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.256830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.256856 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256863 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.256873 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:13:16.256886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.256902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.256912 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:13:16.256926 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256954 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256961 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256971 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.256984 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.257001 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.257015 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.257041 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.257048 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.257058 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:13:16.257076 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.257083 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.257093 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:13:16.257112 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.257118 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.257128 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:13:16.257146 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.257152 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.257162 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:13:16.257180 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.257187 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.257196 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:13:16.257214 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.257221 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.257231 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:13:16.257248 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.257255 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.257265 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:13:16.257288 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.257296 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.257306 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:13:16.257324 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.257331 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.257341 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:13:16.257358 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.257388 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.257404 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:13:16.257427 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.257434 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.257444 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:13:16.257457 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.257511 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.257530 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.257537 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:13:16.257551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.257576 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.257584 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.257593 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:13:16.257612 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.257618 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.257628 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:13:16.257646 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.257653 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.257662 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:13:16.257680 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:13:16.257687 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.257697 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:13:16.257710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.257737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.257747 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.257763 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.257769 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.257783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.257809 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.257816 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.257826 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:13:16.257840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.257855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.257865 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:13:16.257879 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.257908 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.257915 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.257925 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.257939 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.257955 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.257969 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.257994 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.258001 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.258011 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:13:16.258029 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.258036 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.258046 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:13:16.258067 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.258074 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.258085 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:13:16.258103 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.258110 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.258120 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:13:16.258138 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.258145 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.258155 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:13:16.258172 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.258179 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.258189 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:13:16.258207 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.258214 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.258223 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:13:16.258241 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.258249 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.258259 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:13:16.258282 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.258290 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.258301 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:13:16.258319 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.258326 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.258336 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:13:16.258354 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.258360 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.258370 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:13:16.258388 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.258395 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.258409 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:13:16.258424 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.258485 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.258501 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.258531 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.258539 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.258549 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.258562 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.258579 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.258593 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.258619 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.258626 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.258636 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:13:16.258654 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.258661 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.258671 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:13:16.258688 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.258695 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.258705 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:13:16.258723 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.258730 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.258745 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:13:16.258764 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.258771 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.258781 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:13:16.258799 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.258806 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.258816 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:13:16.258833 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.258840 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.258850 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:13:16.258868 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.258874 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.258884 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:13:16.258902 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.258909 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.258919 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:13:16.258936 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.258943 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.258953 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:13:16.258971 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.258977 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.258987 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:13:16.259005 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.259012 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.259022 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:13:16.259039 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.259046 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.259056 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:13:16.259073 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.259080 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.259090 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:13:16.259103 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.259168 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.259187 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.259194 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:13:16.259214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.259240 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.259247 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.259257 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:13:16.259271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.259292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.259303 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:13:16.259319 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.259326 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.259340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.259365 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.259373 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.259382 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:13:16.259396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.259416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.259427 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:13:16.259443 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.259449 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:13:16.259468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.259494 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.259501 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.259511 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:13:16.259529 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.259536 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.259545 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:13:16.259563 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.259569 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.259579 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:13:16.259597 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:13:16.259603 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.259613 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:13:16.259626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.259654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.259664 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:13:16.259680 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.259686 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.259704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.259729 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:13:16.259736 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.259746 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:13:16.259759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.259774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.259785 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:13:16.259799 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:13:16.259825 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:13:16.259833 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:13:16.259843 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:13:16.259856 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:13:16.259872 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.259886 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:13:16.259912 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.259919 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:13:16.259929 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:13:16.259947 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.259954 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:13:16.259964 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:13:16.259981 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.259988 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:13:16.259998 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:13:16.260016 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:13:16.260022 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:13:16.260037 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:13:16.260055 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.260062 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:13:16.260072 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:13:16.260090 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.260097 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:13:16.260107 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:13:16.260124 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.260131 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:13:16.260141 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:13:16.260159 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.260165 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:13:16.260175 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:13:16.260193 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.260199 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:13:16.260210 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:13:16.260227 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.260234 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:13:16.260244 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:13:16.260257 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:13:16.260314 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.260332 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.260339 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:13:16.260358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.260383 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.260390 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.260402 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:13:16.260420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.260436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.260447 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:13:16.260463 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.260469 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.260483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.260508 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:13:16.260515 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.260525 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:13:16.260538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.260553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.260563 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:13:16.260577 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:13:16.260608 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:13:16.260616 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:13:16.260626 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:13:16.260644 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:13:16.260650 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:13:16.260660 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:13:16.260678 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:13:16.260684 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:13:16.260694 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:13:16.260707 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:13:16.260732 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.260748 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.260754 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:13:16.260769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.260801 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.260808 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.260818 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:13:16.260836 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.260843 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.260853 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:13:16.260871 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.260877 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.260887 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:13:16.260900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.260924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.260934 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.260949 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.260955 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.260969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.260994 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.261002 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.261012 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:13:16.261026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.261042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.261052 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:13:16.261066 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.261098 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.261105 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.261115 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.261129 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.261145 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.261159 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.261185 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.261192 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.261202 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:13:16.261220 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.261227 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.261237 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:13:16.261255 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.261261 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.261272 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:13:16.261307 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.261314 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.261324 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:13:16.261342 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.261349 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.261358 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:13:16.261376 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.261383 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.261392 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:13:16.261410 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.261417 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.261432 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:13:16.261450 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.261457 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.261467 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:13:16.261485 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.261492 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.261501 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:13:16.261515 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.261562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.261579 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.261585 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:13:16.261604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.261629 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.261636 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.261646 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:13:16.261665 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.261672 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.261682 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:13:16.261699 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.261706 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.261716 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:13:16.261734 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.261740 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.261750 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:13:16.261768 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.261775 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.261785 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:13:16.261798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.261829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.261841 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:13:16.261856 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.261863 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.261881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.261905 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.261912 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.261925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.261950 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:13:16.261971 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:13:16.261988 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.261999 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:13:16.262010 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:13:16.262022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.262037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:13:16.262047 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:13:16.262062 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.262068 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:13:16.262082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.262107 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.262114 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.262125 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:13:16.262138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.262154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.262164 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:13:16.262179 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.262186 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.262203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.262229 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:13:16.262236 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.262246 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:13:16.262259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.262279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.262290 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:13:16.262306 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.262312 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:13:16.262326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.262351 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.262358 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.262367 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:13:16.262381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.262396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.262406 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:13:16.262421 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.262428 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.262441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.262466 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.262473 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.262487 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:13:16.262501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.262516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.262527 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:13:16.262541 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.262568 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.262576 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.262586 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.262599 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.262615 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.262630 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.262655 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.262663 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.262673 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:13:16.262691 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.262697 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.262707 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:13:16.262725 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.262731 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.262741 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:13:16.262759 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.262765 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.262775 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:13:16.262793 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.262800 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.262813 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:13:16.262831 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:13:16.262838 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.262848 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:13:16.262866 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:13:16.262873 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.262882 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:13:16.262900 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:13:16.262907 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.262917 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:13:16.262934 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:13:16.262941 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.262951 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:13:16.262969 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.262975 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.262985 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:13:16.263003 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.263010 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.263019 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:13:16.263037 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.263044 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.263053 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:13:16.263110 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.263119 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.263131 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:13:16.263145 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.263212 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.263233 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.263239 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:13:16.263258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.263290 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.263298 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.263312 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:13:16.263326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.263342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.263353 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:13:16.263368 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.263375 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.263388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.263413 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.263420 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.263430 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:13:16.263443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.263459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.263469 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:13:16.263484 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.263490 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:13:16.263504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.263528 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.263535 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.263545 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:13:16.263563 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.263569 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.263579 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:13:16.263597 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.263604 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.263617 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:13:16.263636 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.263643 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.263653 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:13:16.263666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.263693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.263704 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.263719 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.263725 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.263739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.263765 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.263772 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.263782 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:13:16.263796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.263812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.263822 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:13:16.263836 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.263868 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.263876 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.263886 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.263899 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.263917 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.263931 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.263957 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.263964 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.263974 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:13:16.263991 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.263998 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.264007 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:13:16.264025 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.264032 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.264042 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:13:16.264060 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.264067 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.264076 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:13:16.264094 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.264101 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.264111 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:13:16.264129 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.264135 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.264145 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:13:16.264163 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:13:16.264170 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.264180 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:13:16.264193 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.264232 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.264250 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.264257 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:13:16.264279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.264306 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.264313 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.264323 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:13:16.264341 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.264348 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.264358 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:13:16.264376 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.264383 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.264392 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:13:16.264410 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.264417 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.264427 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:13:16.264445 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.264451 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.264465 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:13:16.264483 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.264490 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.264500 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:13:16.264517 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.264524 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.264534 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:13:16.264551 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.264558 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.264568 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:13:16.264582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.264624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.264635 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:13:16.264651 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.264657 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:13:16.264676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.264702 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:13:16.264709 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.264719 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:13:16.264732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.264748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.264758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:13:16.264775 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:13:16.264782 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:13:16.264793 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:13:16.264809 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.264815 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:13:16.264829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.264852 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:13:16.264872 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:13:16.264889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.264900 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:13:16.264910 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:13:16.264928 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.264935 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:13:16.264945 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:13:16.264962 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:13:16.264969 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:13:16.264984 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:13:16.265002 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.265009 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:13:16.265019 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.265037 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.265044 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:13:16.265053 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.265071 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.265078 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:13:16.265088 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.265105 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.265112 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:13:16.265121 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.265139 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:13:16.265145 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:13:16.265155 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:13:16.265172 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:13:16.265178 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:13:16.265188 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:13:16.265205 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.265212 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:13:16.265222 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.265239 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:13:16.265245 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:13:16.265255 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:13:16.265276 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.265284 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:13:16.265295 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.265313 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.265320 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:13:16.265330 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.265346 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:13:16.265353 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:13:16.265366 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:13:16.265381 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:13:16.265420 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:13:16.265449 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:13:16.265477 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.265505 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:13:16.265532 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:13:16.265559 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:13:16.265587 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:13:16.265614 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:13:16.265642 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:13:16.265668 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:13:16.265696 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:13:16.265723 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:13:16.265750 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:13:16.265777 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:13:16.265814 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:13:16.265842 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:13:16.265869 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:13:16.265896 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:13:16.265923 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:13:16.265950 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:13:16.265976 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:13:16.266003 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:13:16.266030 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:13:16.266058 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:13:16.266085 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.266112 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:13:16.266140 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.266172 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:13:16.266199 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.266226 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:13:16.266253 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:13:16.266287 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:13:16.266315 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:13:16.266342 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:13:16.266370 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.266417 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:13:16.266444 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.266471 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:13:16.266500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:13:16.266527 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:13:16.266554 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.266581 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:13:16.266609 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.266635 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:13:16.266663 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:13:16.266690 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:13:16.266717 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:13:16.266744 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:13:16.266770 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:13:16.266797 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:13:16.266824 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.266851 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:13:16.266878 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:13:16.267066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:13:16.267094 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:13:16.267121 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:13:16.267148 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:13:16.267175 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:13:16.267202 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:13:16.267230 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:13:16.267257 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.267290 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:13:16.267318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:13:16.267347 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:13:16.267375 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.267394 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.267421 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:13:16.267447 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.267465 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.267482 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.267509 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:13:16.267535 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.267553 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.267570 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.267587 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.267614 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:13:16.267641 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.267668 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:13:16.267694 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.267721 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:13:16.267748 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.267766 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.267799 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:13:16.267826 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.267843 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.267871 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:13:16.267898 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.267925 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:13:16.267952 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.267978 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:13:16.268005 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268052 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:13:16.268082 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268110 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:13:16.268136 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268154 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268181 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:13:16.268207 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268234 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:13:16.268261 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268294 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:13:16.268321 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268348 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:13:16.268375 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268393 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268411 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268430 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268447 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268465 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268482 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268510 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:13:16.268536 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268559 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268577 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268603 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:13:16.268631 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268658 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:13:16.268685 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268702 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268720 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268746 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:13:16.268773 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.268897 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268914 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268931 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268949 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.268975 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.269002 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269020 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269038 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269055 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269082 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.269110 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269136 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.269164 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269183 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269205 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269222 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269252 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:13:16.269284 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269312 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:13:16.269339 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269356 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269374 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269401 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.269428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269446 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269525 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:13:16.269558 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269587 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:13:16.269614 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269641 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.269667 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269695 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:13:16.269721 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269739 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269757 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269774 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269801 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.269829 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269847 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269865 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269888 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269906 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269940 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269958 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.269985 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:13:16.270013 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270031 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270058 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:13:16.270084 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270102 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270119 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270146 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:13:16.270173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270191 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270208 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270225 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270252 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:13:16.270284 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270312 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:13:16.270339 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270365 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:13:16.270392 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270415 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270442 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:13:16.270469 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270486 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270513 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:13:16.270540 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270567 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:13:16.270595 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270626 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:13:16.270653 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270681 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:13:16.270708 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270735 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:13:16.270762 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270779 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270807 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:13:16.270833 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270860 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:13:16.270887 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270914 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:13:16.270941 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.270968 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:13:16.270995 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271013 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271031 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271048 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271065 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271083 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271100 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271127 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:13:16.271154 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271172 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271189 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271216 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:13:16.271243 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271271 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:13:16.271303 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271325 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271343 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271370 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:13:16.271397 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271467 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271494 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:13:16.271521 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271538 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271555 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271573 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271599 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.271626 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271644 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271661 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271679 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271705 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.271732 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271759 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:13:16.271786 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271804 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271822 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271839 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271866 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:13:16.271893 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271920 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:13:16.271952 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271971 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.271989 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272016 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.272043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272096 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:13:16.272167 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272195 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:13:16.272221 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272248 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:13:16.272279 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272308 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:13:16.272334 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272352 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272369 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272387 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272414 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.272441 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272459 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272476 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272528 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272546 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272563 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:13:16.272594 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:13:16.272622 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:13:16.272685 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.272736 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:13:16.272786 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:13:16.272834 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:13:16.272964 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:13:16.273016 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:13:16.273066 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:13:16.273134 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:13:16.273183 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:13:16.273232 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:13:16.273291 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:13:16.273340 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.273389 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.273439 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.273486 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:13:16.273534 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:13:16.273584 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.273634 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.273684 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:13:16.273735 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.273791 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.273859 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:13:16.273908 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:13:16.273955 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:13:16.274002 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.274050 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:13:16.274099 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:13:16.274149 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:13:16.274220 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:13:16.274269 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.274327 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:13:16.274385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:13:16.274434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.274483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:13:16.274532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:13:16.274579 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:13:16.274628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:13:16.274691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:13:16.274743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:13:16.274791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:13:16.274839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:13:16.274887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:13:16.274934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:13:16.274982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.275032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.275081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.275325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:13:16.275376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:13:16.275425 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.275475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.275524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:13:16.275574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.275627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.275680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:13:16.275728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:13:16.275776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:13:16.275823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.275870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:13:16.275920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:13:16.275968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:13:16.276021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:13:16.276069 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.276118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:13:16.276175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:13:16.276224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.276286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:13:16.276338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:13:16.276386 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:13:16.276434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:13:16.276482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:13:16.276536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:13:16.276584 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:13:16.276631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:13:16.276681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:13:16.276729 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:13:16.276776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.276825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.276874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.276921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:13:16.276970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:13:16.277019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.277068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.277117 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:13:16.277167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.277220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.277279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:13:16.277328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:13:16.277376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:13:16.277423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.277470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:13:16.277520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:13:16.277570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:13:16.277625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:13:16.277673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.277728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:13:16.277787 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:13:16.277816 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:13:16.277878 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.277935 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:13:16.277990 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:13:16.278049 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:13:16.278104 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:13:16.278189 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:13:16.278250 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:13:16.278312 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:13:16.278367 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:13:16.278422 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:13:16.278477 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:13:16.278532 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.278587 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.278641 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.278696 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:13:16.278750 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:13:16.278806 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.278869 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.278924 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:13:16.278978 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.279033 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.279087 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:13:16.279141 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:13:16.279196 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:13:16.279252 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.279344 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:13:16.279400 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:13:16.279454 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:13:16.279509 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:13:16.279563 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.279617 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:13:16.279681 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:13:16.279705 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:13:16.279761 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.279817 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:13:16.279871 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:13:16.279926 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:13:16.279980 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:13:16.280035 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:13:16.280090 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:13:16.280145 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:13:16.280201 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:13:16.280255 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:13:16.280317 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:13:16.280373 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.280428 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.280483 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.280543 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:13:16.280615 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:13:16.280676 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.280928 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.280988 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:13:16.281043 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.281097 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.281150 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:13:16.281203 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:13:16.281255 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:13:16.281332 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.281387 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:13:16.281442 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:13:16.281498 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:13:16.281554 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:13:16.281608 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.281662 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:13:16.281738 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:13:16.281761 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:13:16.281810 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.281859 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:13:16.281906 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:13:16.281959 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:13:16.282007 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:13:16.282055 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:13:16.282102 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:13:16.282149 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:13:16.282196 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:13:16.282244 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:13:16.282312 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:13:16.282362 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.282413 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.282462 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.282511 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:13:16.282560 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:13:16.282610 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.282660 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.282721 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:13:16.282769 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.282817 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.282866 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:13:16.282913 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:13:16.282960 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:13:16.283012 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.283060 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:13:16.283107 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:13:16.283154 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:13:16.283202 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:13:16.283249 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.283319 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:13:16.283377 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:13:16.283399 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:13:16.283452 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.283503 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:13:16.283554 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:13:16.283611 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:13:16.283663 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:13:16.283727 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:13:16.283776 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:13:16.283827 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:13:16.283877 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:13:16.283926 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:13:16.283975 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:13:16.284024 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.284074 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.284127 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.284177 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:13:16.284226 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:13:16.284285 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.284351 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.284404 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:13:16.284455 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.284507 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.284559 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:13:16.284611 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:13:16.284662 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:13:16.284726 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.284776 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:13:16.284826 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:13:16.284876 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:13:16.284925 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:13:16.284975 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.285024 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:13:16.285078 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:13:16.285095 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:13:16.285125 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:13:16.285152 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:13:16.285178 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:13:16.285205 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:13:16.285225 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:13:16.285243 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.285253 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:13:16.285262 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:13:16.285280 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:13:16.285304 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:13:16.285314 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:13:16.285324 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:13:16.285333 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:13:16.285342 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:13:16.285351 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:13:16.285361 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:13:16.285369 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.285379 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.285388 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.285397 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:13:16.285405 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:13:16.285414 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.285423 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.285432 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:13:16.285444 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.285453 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.285462 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:13:16.285471 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:13:16.285479 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:13:16.285488 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.285497 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:13:16.285505 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:13:16.285514 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:13:16.285523 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:13:16.285532 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.285541 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:13:16.285550 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:13:16.285560 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.285568 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:13:16.285578 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:13:16.285587 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:13:16.285596 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:13:16.285604 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:13:16.285612 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:13:16.285620 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:13:16.285628 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:13:16.285636 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:13:16.285644 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:13:16.285651 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.285659 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.285667 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.285675 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:13:16.285696 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:13:16.285704 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.285712 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.285719 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:13:16.285727 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.285734 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.285742 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:13:16.285750 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:13:16.285757 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:13:16.285764 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.285772 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:13:16.285779 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:13:16.285786 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:13:16.285795 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:13:16.285802 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.285809 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:13:16.285817 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:13:16.285827 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.285836 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:13:16.285845 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:13:16.285852 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:13:16.285860 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:13:16.285866 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:13:16.285874 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:13:16.285884 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:13:16.285891 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:13:16.285899 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:13:16.285906 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:13:16.285913 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.285920 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.285928 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.285935 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:13:16.285942 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:13:16.285949 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.285956 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.285963 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:13:16.285970 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.285977 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.285984 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:13:16.285992 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:13:16.285999 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:13:16.286006 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.286013 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:13:16.286020 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:13:16.286027 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:13:16.286033 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:13:16.286040 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.286047 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:13:16.286054 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:13:16.286062 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.286069 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:13:16.286077 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:13:16.286083 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:13:16.286090 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:13:16.286097 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:13:16.286104 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:13:16.286110 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:13:16.286117 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:13:16.286123 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:13:16.286130 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:13:16.286137 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.286146 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.286152 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:13:16.286159 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:13:16.286167 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:13:16.286173 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.286181 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:13:16.286187 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:13:16.286194 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:13:16.286200 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:13:16.286207 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:13:16.286214 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:13:16.286220 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:13:16.286227 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:13:16.286233 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:13:16.286244 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:13:16.286251 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:13:16.286258 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:13:16.286265 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:13:16.286272 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:13:16.286541 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:13:16.286553 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:13:16.286558 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:13:16.286563 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:13:16.286570 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:13:16.286575 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:13:16.286579 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:13:16.286588 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:13:16.286597 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:13:16.286643 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.286650 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "172567" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:13:16.286664 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:13:16.286698 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:13:16.286705 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:13:16.286710 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:13:16.286714 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:13:16.286719 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "172567" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:13:16.286729 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:13:16.286737 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:13:16.286742 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:13:16.286754 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.286763 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:13:16.286768 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:13:16.286791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.286801 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:13:16.286805 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.286827 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:13:16.286833 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:13:16.286837 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:13:16.286840 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:13:16.286844 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:13:16.286848 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:13:16.286853 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:13:16.286857 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:13:16.286867 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "172567" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:13:16.286877 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:13:16.286884 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:13:16.286888 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:13:16.286894 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.286899 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:13:16.286903 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:13:16.286926 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:13:16.286932 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.286936 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.286942 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.286946 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:13:16.286956 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:13:16.286971 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:13:16.286976 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:13:16.286981 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:13:16.286987 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "172567" 2019-04-25 00:13:16.286994 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:13:16.286998 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:13:16.287003 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:13:16.287009 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:13:16.287014 wsdl: in serializeType: returning: 172567 2019-04-25 00:13:16.287020 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:13:16.287027 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:13:16.287031 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:13:16.287035 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:13:16.287039 wsdl: in serializeType: returning: 172567 2019-04-25 00:13:16.287044 wsdl: serializeRPCParameters returning: 172567 2019-04-25 00:13:16.287358 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=172567 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:13:16.287365 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:13:16.287372 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2537"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:13:16.287387 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:13:16.287393 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=172567 2019-04-25 00:13:16.287403 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:13:16.287479 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:13:16.287415 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:13:16.287427 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:13:16.287432 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:13:16.287437 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:13:16.287441 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:13:16.287448 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:13:16.287459 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:13:16.287467 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:13:16.287473 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:13:16.287486 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:13:16.287496 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:13:16.287504 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:13:16.295593 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:13:16.295643 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:13:16.295664 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:13:16.295675 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:13:16.295697 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:13:16.295706 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:13:16.295713 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:13:16.295719 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:13:16.295725 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:13:16.295765 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:13:16.305642 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:13:16.305671 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:13:16.305695 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:13:16.305710 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:13:16.305720 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:13:16.305730 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:13:16.305740 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:13:16.305762 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:13:16.305771 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:13:16.305781 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:13:04 GMT 2019-04-25 00:13:16.305791 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:13:16.305801 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:13:16.305810 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:13:16.305825 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:13:16.305861 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:13:16.305875 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:13:16.305889 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:13:16.305897 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:13:16.305905 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:13:16.305941 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:13:16.305956 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:13:16.305965 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:13:16.305999 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:13:16.306013 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:13:04 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:13:16.306056 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:13:16.306070 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:13:16.306104 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:13:16.306114 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:13:16.306250 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:13:16.306445 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:13:16.306456 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:13:16.306470 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:13:16.306486 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:13:16.306524 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:13:16.306620 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:13:16.306658 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:13:16.306693 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:13:16.306705 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:13:16.306713 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:13:16.306721 nusoap_client: detail =