Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 130.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
10009700007R2S K04 Model turbiny: R2S (KP39+K04)
 Producent OE: KKK
 Pojazd: MERCEDES
 Silnik:
JR T2007
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 18 Jan 2020 17:33:21 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-01-18 18:33:27.442002 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-01-18 18:33:27.442060 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-18 18:33:27.442131 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "172567" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-01-18 18:33:27.442161 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-18 18:33:27.442175 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-01-18 18:33:27.442187 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-01-18 18:33:27.442205 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-01-18 18:33:27.442218 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-18 18:33:27.442228 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-18 18:33:27.442242 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-18 18:33:27.442254 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-01-18 18:33:27.442270 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-01-18 18:33:27.442280 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-01-18 18:33:27.442287 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-01-18 18:33:27.442294 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-01-18 18:33:27.442301 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-01-18 18:33:27.442318 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-01-18 18:33:27.442336 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-18 18:33:27.442348 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-01-18 18:33:27.442357 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-01-18 18:33:27.442366 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-01-18 18:33:27.442378 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-01-18 18:33:27.442390 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-01-18 18:33:27.448808 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-01-18 18:33:27.448838 soap_transport_http: socket connected 2020-01-18 18:33:27.448852 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-01-18 18:33:27.448864 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-01-18 18:33:27.448870 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-18 18:33:27.448875 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-01-18 18:33:27.448879 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-01-18 18:33:27.448907 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-01-18 18:33:27.486464 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-01-18 18:33:27.486532 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-01-18 18:33:27.486558 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-01-18 18:33:27.486565 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-01-18 18:33:27.486572 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-01-18 18:33:27.486577 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-01-18 18:33:27.486583 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-01-18 18:33:27.486591 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-01-18 18:33:27.486597 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-01-18 18:33:27.486602 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 18 Jan 2020 17:33:21 GMT 2020-01-18 18:33:27.486608 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-01-18 18:33:27.486613 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2020-01-18 18:33:27.486620 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-01-18 18:33:27.486631 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-01-18 18:33:27.486672 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2020-01-18 18:33:27.486695 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-01-18 18:33:27.492921 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-01-18 18:33:27.492998 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-01-18 18:33:27.499100 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-01-18 18:33:27.499157 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:33:27.499215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.499262 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.499290 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:33:27.499358 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:33:27.499391 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:33:27.499480 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-01-18 18:33:27.505508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.505616 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-01-18 18:33:27.505645 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.505683 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:33:27.506121 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-01-18 18:33:27.506161 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-01-18 18:33:27.506189 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-01-18 18:33:27.506229 soap_transport_http: read buffer of 5832 bytes 2020-01-18 18:33:27.506278 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:33:27.511815 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-01-18 18:33:27.511887 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-01-18 18:33:27.511957 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:33:27.511974 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.512032 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:33:27.512046 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.512089 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:33:27.512118 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.512168 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:33:27.512220 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.512235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.512345 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.512387 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.512431 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.512473 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-18 18:33:27.512487 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.512509 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.512548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.512561 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.512603 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-01-18 18:33:27.512627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.512722 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-01-18 18:33:27.512739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.512776 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.512789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.512827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.512840 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-18 18:33:27.512890 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2020-01-18 18:33:27.512903 soap_transport_http: read to EOF 2020-01-18 18:33:27.512909 soap_transport_http: read body of length 146407 2020-01-18 18:33:27.512948 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2020-01-18 18:33:27.512991 soap_transport_http: closed socket 2020-01-18 18:33:27.513007 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-01-18 18:33:27.513014 soap_transport_http: end of send() 2020-01-18 18:33:27.513032 wsdl: got WSDL URL 2020-01-18 18:33:27.513036 wsdl: Parse WSDL 2020-01-18 18:33:27.513212 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-01-18 18:33:27.513227 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-01-18 18:33:27.513274 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513283 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-01-18 18:33:27.513306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513336 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.513346 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513360 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-18 18:33:27.513381 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.513388 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513398 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-18 18:33:27.513413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.513455 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-01-18 18:33:27.513471 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513477 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.513493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513520 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.513527 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513538 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-01-18 18:33:27.513551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.513578 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-01-18 18:33:27.513593 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513600 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-01-18 18:33:27.513614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513638 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.513645 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513655 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-18 18:33:27.513673 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.513679 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513689 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-18 18:33:27.513706 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.513712 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513721 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-01-18 18:33:27.513734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.513768 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-01-18 18:33:27.513784 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513790 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-01-18 18:33:27.513804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513829 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.513836 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513846 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-01-18 18:33:27.513859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.513885 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-01-18 18:33:27.513899 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513906 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-01-18 18:33:27.513933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513959 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.513967 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.513977 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-18 18:33:27.513994 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.514001 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514010 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-18 18:33:27.514027 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.514034 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514043 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-01-18 18:33:27.514060 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.514067 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514076 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-18 18:33:27.514089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.514128 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:33:27.514143 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514150 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.514165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514193 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514200 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514241 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:33:27.514263 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:33:27.514280 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514291 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-18 18:33:27.514302 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-01-18 18:33:27.514314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-01-18 18:33:27.514338 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-01-18 18:33:27.514353 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514360 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-01-18 18:33:27.514374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514399 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.514406 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514415 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-18 18:33:27.514432 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.514439 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514448 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-18 18:33:27.514465 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.514471 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514480 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-01-18 18:33:27.514497 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.514504 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514513 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-18 18:33:27.514526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.514563 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.514577 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514583 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.514598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514623 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.514629 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514639 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-01-18 18:33:27.514652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.514677 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-01-18 18:33:27.514692 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514698 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-01-18 18:33:27.514712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514736 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.514743 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514752 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-18 18:33:27.514765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.514790 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-01-18 18:33:27.514805 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514811 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.514825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514849 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.514856 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514865 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-01-18 18:33:27.514878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.514903 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-01-18 18:33:27.514923 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514929 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-01-18 18:33:27.514944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514969 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.514975 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.514985 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-18 18:33:27.514998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.515023 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-01-18 18:33:27.515037 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515043 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.515062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515088 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.515095 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515105 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-01-18 18:33:27.515118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.515143 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-01-18 18:33:27.515158 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515164 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-01-18 18:33:27.515177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515202 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.515209 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515219 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-01-18 18:33:27.515237 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.515244 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515253 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-18 18:33:27.515266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.515295 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-01-18 18:33:27.515309 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515316 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.515329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515354 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.515361 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515370 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-01-18 18:33:27.515383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.515408 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-01-18 18:33:27.515422 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515428 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-01-18 18:33:27.515441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515466 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.515473 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515483 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-01-18 18:33:27.515500 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.515506 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515516 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-18 18:33:27.515529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.515558 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-01-18 18:33:27.515572 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515578 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.515591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515616 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.515623 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515633 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-01-18 18:33:27.515645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.515670 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-01-18 18:33:27.515684 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515690 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-01-18 18:33:27.515704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515728 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.515735 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515745 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-18 18:33:27.515758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.515782 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-01-18 18:33:27.515797 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515803 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.515816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515840 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.515847 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515856 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-01-18 18:33:27.515869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.515894 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-01-18 18:33:27.515908 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515920 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-01-18 18:33:27.515934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515960 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.515966 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.515976 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-18 18:33:27.515989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.516014 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-01-18 18:33:27.516029 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516035 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.516048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516073 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.516080 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516090 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-01-18 18:33:27.516103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.516127 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-01-18 18:33:27.516142 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516148 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-01-18 18:33:27.516161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516186 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.516193 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516203 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-01-18 18:33:27.516216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.516240 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:33:27.516255 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516331 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.516351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516378 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.516385 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516395 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-01-18 18:33:27.516413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.516440 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-01-18 18:33:27.516455 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516461 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-01-18 18:33:27.516475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516500 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.516507 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516516 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-01-18 18:33:27.516529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.516554 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-01-18 18:33:27.516569 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516575 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.516588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516612 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.516619 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516629 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-01-18 18:33:27.516642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.516666 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-01-18 18:33:27.516681 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516687 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-01-18 18:33:27.516700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516724 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.516731 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516741 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-01-18 18:33:27.516758 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.516764 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516774 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-01-18 18:33:27.516786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.516815 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:33:27.516830 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516836 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.516849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516873 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.516880 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516890 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-01-18 18:33:27.516903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.516936 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-01-18 18:33:27.516951 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516958 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-01-18 18:33:27.516971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.516996 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.517002 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517012 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-18 18:33:27.517025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.517050 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.517064 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517070 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.517084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517110 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.517118 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517127 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-01-18 18:33:27.517140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.517165 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-18 18:33:27.517180 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517187 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-01-18 18:33:27.517202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517226 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-18 18:33:27.517233 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517242 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-01-18 18:33:27.517255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.517280 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.517294 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517300 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.517314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517337 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517344 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517381 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:33:27.517401 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:33:27.517417 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517428 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-18 18:33:27.517438 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-01-18 18:33:27.517450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-01-18 18:33:27.517474 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-01-18 18:33:27.517489 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517495 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-01-18 18:33:27.517509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517533 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-18 18:33:27.517540 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517550 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-01-18 18:33:27.517563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.517588 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-01-18 18:33:27.517603 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517609 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.517622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517645 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517652 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517689 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:33:27.517709 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:33:27.517725 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517735 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-18 18:33:27.517745 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-01-18 18:33:27.517758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-01-18 18:33:27.517782 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-01-18 18:33:27.517796 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517802 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-01-18 18:33:27.517816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517841 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-18 18:33:27.517848 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517857 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-01-18 18:33:27.517870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.517895 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.517909 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517920 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.517935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517958 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517965 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.517978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518001 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:33:27.518021 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:33:27.518037 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518048 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-18 18:33:27.518058 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-01-18 18:33:27.518070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-01-18 18:33:27.518094 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-01-18 18:33:27.518108 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518115 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-01-18 18:33:27.518128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518153 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.518160 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518170 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-01-18 18:33:27.518187 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.518194 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518203 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-01-18 18:33:27.518232 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.518239 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518249 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-01-18 18:33:27.518267 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.518273 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518283 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-01-18 18:33:27.518299 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.518306 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518315 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-01-18 18:33:27.518332 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.518338 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518348 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-01-18 18:33:27.518364 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.518371 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518380 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-18 18:33:27.518393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.518452 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-01-18 18:33:27.518470 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518476 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.518491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518516 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.518523 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-01-18 18:33:27.518546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.518571 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-01-18 18:33:27.518585 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518592 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-01-18 18:33:27.518605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518629 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.518636 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518646 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-01-18 18:33:27.518663 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.518670 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518679 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-18 18:33:27.518696 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.518702 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518712 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-01-18 18:33:27.518724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.518757 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-01-18 18:33:27.518771 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518777 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.518791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518816 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.518822 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518832 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-01-18 18:33:27.518845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.518926 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-01-18 18:33:27.518944 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.518950 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-01-18 18:33:27.518989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519020 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.519027 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519037 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-18 18:33:27.519121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.519147 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.519164 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519170 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.519185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519214 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.519222 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519232 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-01-18 18:33:27.519246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.519271 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-18 18:33:27.519286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519292 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-01-18 18:33:27.519306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519331 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.519339 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519348 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-01-18 18:33:27.519366 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.519373 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519382 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-18 18:33:27.519399 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.519405 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519415 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-01-18 18:33:27.519428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.519460 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.519475 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519481 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.519496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519520 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.519527 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519537 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-01-18 18:33:27.519550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.519575 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-18 18:33:27.519590 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519596 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-01-18 18:33:27.519609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519633 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.519640 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519649 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-01-18 18:33:27.519667 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.519674 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519683 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-18 18:33:27.519700 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.519707 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519716 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-18 18:33:27.519733 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.519740 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519749 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-01-18 18:33:27.519766 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.519773 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519782 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-01-18 18:33:27.519795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.519836 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:33:27.519851 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519857 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.519870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519895 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.519902 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519912 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-01-18 18:33:27.519932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.519947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.519957 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-01-18 18:33:27.519972 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520000 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520008 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520017 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520030 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520047 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.520061 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520086 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.520093 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520102 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-18 18:33:27.520120 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.520126 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520136 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-01-18 18:33:27.520153 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.520159 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520168 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-01-18 18:33:27.520185 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.520192 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520201 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-01-18 18:33:27.520217 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.520224 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520233 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-01-18 18:33:27.520250 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-18 18:33:27.520256 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520267 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-01-18 18:33:27.520284 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.520290 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520300 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.520317 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.520323 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520332 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-18 18:33:27.520349 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.520355 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520365 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-01-18 18:33:27.520381 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.520388 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520397 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-18 18:33:27.520414 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.520420 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520429 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-18 18:33:27.520442 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520496 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.520514 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.520520 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-01-18 18:33:27.520536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.520560 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.520567 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.520577 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-18 18:33:27.520594 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.520600 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.520610 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-01-18 18:33:27.520627 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.520633 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.520642 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-01-18 18:33:27.520659 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.520666 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.520675 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-01-18 18:33:27.520688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.520714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.520725 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520739 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.520745 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.520761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.520786 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520793 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.520803 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-01-18 18:33:27.520816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.520831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.520840 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-01-18 18:33:27.520854 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520881 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520888 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520898 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520911 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520933 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.520948 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520974 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.520981 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.520990 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-01-18 18:33:27.521008 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.521014 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.521023 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-01-18 18:33:27.521040 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.521047 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.521056 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-01-18 18:33:27.521073 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.521079 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.521088 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-01-18 18:33:27.521105 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.521112 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.521121 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-01-18 18:33:27.521142 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.521149 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.521158 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-01-18 18:33:27.521176 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.521182 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.521192 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-18 18:33:27.521208 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.521215 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.521224 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-01-18 18:33:27.521240 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.521247 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.521256 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-01-18 18:33:27.521273 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.521280 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.521302 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-18 18:33:27.521319 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.521325 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.521333 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-18 18:33:27.521346 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.521399 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.521416 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.521422 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-01-18 18:33:27.521436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.521460 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.521466 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.521475 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-01-18 18:33:27.521492 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.521498 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.521507 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-18 18:33:27.521523 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.521529 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.521538 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-01-18 18:33:27.521554 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-18 18:33:27.521560 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.521569 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-01-18 18:33:27.521582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.521608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.521618 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.521632 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.521638 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.521651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.521675 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.521682 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.521692 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-01-18 18:33:27.521704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.521719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.521728 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-01-18 18:33:27.521741 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.521767 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.521773 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.521783 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.521795 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.521811 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.521824 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.521848 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.521854 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.521863 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-01-18 18:33:27.521880 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.521886 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.521895 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-01-18 18:33:27.521911 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.521923 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.521933 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-01-18 18:33:27.521950 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.521969 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.521979 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-01-18 18:33:27.521997 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.522003 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.522012 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-01-18 18:33:27.522029 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.522035 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.522045 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-01-18 18:33:27.522061 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.522068 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.522077 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-18 18:33:27.522095 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.522101 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.522110 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-01-18 18:33:27.522127 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.522134 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.522143 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-01-18 18:33:27.522160 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522167 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.522176 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-01-18 18:33:27.522193 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.522199 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.522208 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-18 18:33:27.522225 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.522232 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.522241 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-18 18:33:27.522254 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.522323 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.522338 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522366 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522372 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522382 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522394 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522410 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.522423 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522447 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.522453 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522462 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-01-18 18:33:27.522480 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.522486 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522495 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-01-18 18:33:27.522512 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.522518 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522527 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-01-18 18:33:27.522543 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.522549 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522558 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-01-18 18:33:27.522574 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.522580 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522589 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-01-18 18:33:27.522605 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.522611 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522620 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-01-18 18:33:27.522636 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.522642 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522651 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-01-18 18:33:27.522667 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.522673 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522682 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-01-18 18:33:27.522698 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.522705 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522714 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-01-18 18:33:27.522730 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.522736 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522745 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-01-18 18:33:27.522761 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.522768 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522777 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-01-18 18:33:27.522793 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.522799 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522809 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-01-18 18:33:27.522825 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.522831 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522840 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-18 18:33:27.522857 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.522863 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522872 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-01-18 18:33:27.522884 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.522955 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.522989 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.522995 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-01-18 18:33:27.523010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.523035 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.523041 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.523051 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-01-18 18:33:27.523064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.523079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.523089 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:33:27.523104 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.523110 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.523123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.523148 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.523155 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.523165 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-01-18 18:33:27.523178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.523193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.523203 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-01-18 18:33:27.523217 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.523224 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-01-18 18:33:27.523238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.523262 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.523269 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.523278 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-18 18:33:27.523308 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.523314 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.523324 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-01-18 18:33:27.523340 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.523346 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.523355 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-01-18 18:33:27.523370 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-18 18:33:27.523377 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.523386 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-01-18 18:33:27.523398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.523424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.523433 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-01-18 18:33:27.523448 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.523454 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.523467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.523491 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-18 18:33:27.523497 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.523506 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-01-18 18:33:27.523519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.523534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.523543 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-01-18 18:33:27.523556 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-01-18 18:33:27.523583 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-01-18 18:33:27.523590 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-01-18 18:33:27.523599 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-01-18 18:33:27.523612 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-01-18 18:33:27.523628 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.523641 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-01-18 18:33:27.523665 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.523672 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-01-18 18:33:27.523681 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-01-18 18:33:27.523697 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.523703 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-01-18 18:33:27.523712 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-01-18 18:33:27.523728 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.523734 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-01-18 18:33:27.523744 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-01-18 18:33:27.523760 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-18 18:33:27.523766 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-01-18 18:33:27.523775 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-01-18 18:33:27.523791 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.523797 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-01-18 18:33:27.523806 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-01-18 18:33:27.523822 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.523828 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-01-18 18:33:27.523837 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-01-18 18:33:27.523853 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.523859 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-01-18 18:33:27.523868 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-18 18:33:27.523884 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.523890 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-01-18 18:33:27.523899 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-01-18 18:33:27.523921 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.523928 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-01-18 18:33:27.523938 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-01-18 18:33:27.523969 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.523976 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-01-18 18:33:27.523986 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-18 18:33:27.523998 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-01-18 18:33:27.524049 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.524066 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.524072 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-01-18 18:33:27.524087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.524112 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.524119 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.524129 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-18 18:33:27.524142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.524157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.524167 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-01-18 18:33:27.524181 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.524187 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.524201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.524226 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-18 18:33:27.524233 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.524242 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-01-18 18:33:27.524256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.524283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.524294 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-01-18 18:33:27.524306 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-01-18 18:33:27.524331 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-18 18:33:27.524338 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-01-18 18:33:27.524347 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-01-18 18:33:27.524363 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-18 18:33:27.524370 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-01-18 18:33:27.524379 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-01-18 18:33:27.524395 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-18 18:33:27.524401 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-01-18 18:33:27.524410 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-01-18 18:33:27.524423 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-01-18 18:33:27.524445 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.524460 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.524466 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-01-18 18:33:27.524480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.524503 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.524510 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.524519 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-18 18:33:27.524535 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.524543 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.524552 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-01-18 18:33:27.524568 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.524574 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.524583 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-01-18 18:33:27.524596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.524618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.524628 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.524641 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.524647 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.524661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.524685 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.524692 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.524701 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-01-18 18:33:27.524713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.524728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.524738 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-01-18 18:33:27.524750 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.524777 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.524784 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.524793 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.524805 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.524821 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.524834 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.524859 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.524865 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.524875 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-01-18 18:33:27.524891 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.524897 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.524906 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-01-18 18:33:27.524930 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.524951 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.524961 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-01-18 18:33:27.524978 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.524985 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.524994 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-01-18 18:33:27.525011 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.525018 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.525027 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-01-18 18:33:27.525044 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.525050 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.525060 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-01-18 18:33:27.525076 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.525083 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.525092 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-01-18 18:33:27.525109 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.525115 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.525125 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-18 18:33:27.525141 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.525148 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.525157 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-18 18:33:27.525170 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.525216 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.525234 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525240 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-01-18 18:33:27.525268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525292 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.525298 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525308 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-01-18 18:33:27.525324 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.525331 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525340 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-18 18:33:27.525356 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.525362 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525371 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-18 18:33:27.525388 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.525394 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525403 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-01-18 18:33:27.525419 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.525426 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525435 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-01-18 18:33:27.525447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.525486 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:33:27.525500 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525506 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.525521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525544 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525550 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525585 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:33:27.525605 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:33:27.525621 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525631 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-18 18:33:27.525641 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-01-18 18:33:27.525653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-01-18 18:33:27.525677 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-01-18 18:33:27.525691 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525696 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-01-18 18:33:27.525710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525733 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.525739 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525749 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-01-18 18:33:27.525761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.525785 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-01-18 18:33:27.525799 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525805 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.525818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525842 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-01-18 18:33:27.525849 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525858 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-01-18 18:33:27.525870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.525894 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-01-18 18:33:27.525908 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.525941 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-01-18 18:33:27.525981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.526014 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.526022 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.526032 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-18 18:33:27.526051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.526130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.526145 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-01-18 18:33:27.526162 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.526168 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.526183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.526208 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526219 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.526230 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-01-18 18:33:27.526243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.526258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.526268 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-01-18 18:33:27.526282 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526309 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526316 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526326 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526339 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526355 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.526369 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526394 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.526401 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526410 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-01-18 18:33:27.526427 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.526434 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526443 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-01-18 18:33:27.526460 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.526466 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526476 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-01-18 18:33:27.526492 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.526499 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526508 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-01-18 18:33:27.526525 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.526532 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526542 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-01-18 18:33:27.526559 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-18 18:33:27.526565 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526575 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-01-18 18:33:27.526591 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-18 18:33:27.526598 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526607 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-01-18 18:33:27.526624 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-18 18:33:27.526631 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526640 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-01-18 18:33:27.526657 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-18 18:33:27.526663 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526673 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-01-18 18:33:27.526690 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.526696 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526707 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-01-18 18:33:27.526724 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.526730 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526740 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-01-18 18:33:27.526756 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.526763 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526772 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-01-18 18:33:27.526789 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.526795 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526805 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-01-18 18:33:27.526818 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.526898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.526933 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.526940 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-01-18 18:33:27.526957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.526983 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.526989 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.526999 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-01-18 18:33:27.527013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.527028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.527039 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:33:27.527058 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.527065 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.527079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.527104 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.527111 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.527121 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-01-18 18:33:27.527134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.527149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.527159 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-01-18 18:33:27.527174 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.527180 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-01-18 18:33:27.527194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.527218 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.527225 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.527235 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-01-18 18:33:27.527253 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.527259 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.527268 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-18 18:33:27.527285 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.527292 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.527301 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-18 18:33:27.527318 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.527325 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.527334 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-01-18 18:33:27.527346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.527373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.527383 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.527398 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.527404 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.527419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.527444 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.527451 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.527460 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-01-18 18:33:27.527474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.527489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.527499 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-01-18 18:33:27.527512 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.527539 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.527546 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.527555 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.527568 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.527584 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.527598 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.527623 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.527630 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.527639 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-18 18:33:27.527656 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.527663 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.527672 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-18 18:33:27.527689 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.527696 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.527705 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-01-18 18:33:27.527722 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.527729 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.527738 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-01-18 18:33:27.527754 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.527761 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.527771 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-18 18:33:27.527788 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.527794 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.527803 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-01-18 18:33:27.527820 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-01-18 18:33:27.527826 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.527835 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-01-18 18:33:27.527848 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.527887 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.527902 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.527908 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-01-18 18:33:27.527931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.527956 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.527963 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.527973 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-01-18 18:33:27.527990 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.527996 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.528005 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-01-18 18:33:27.528022 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.528029 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.528038 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-01-18 18:33:27.528066 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.528077 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.528092 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-01-18 18:33:27.528121 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.528131 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.528147 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-01-18 18:33:27.528176 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.528184 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.528195 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-01-18 18:33:27.528304 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.528314 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.528326 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-01-18 18:33:27.528368 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.528376 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.528396 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-01-18 18:33:27.528422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.528466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.528478 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:33:27.528494 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.528501 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-01-18 18:33:27.528516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.528542 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-18 18:33:27.528549 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.528559 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-01-18 18:33:27.528572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.528587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.528597 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-01-18 18:33:27.528613 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-18 18:33:27.528620 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-01-18 18:33:27.528630 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-01-18 18:33:27.528646 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.528652 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-01-18 18:33:27.528665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.528688 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:33:27.528708 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-18 18:33:27.528725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.528735 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-18 18:33:27.528745 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-01-18 18:33:27.528762 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.528769 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-01-18 18:33:27.528779 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-01-18 18:33:27.528795 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-18 18:33:27.528801 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-01-18 18:33:27.528811 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-01-18 18:33:27.528827 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.528834 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-01-18 18:33:27.528844 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.528860 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.528866 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-01-18 18:33:27.528876 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.528893 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.528899 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-01-18 18:33:27.528909 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.528934 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.528941 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-01-18 18:33:27.528951 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.528967 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-18 18:33:27.528974 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-01-18 18:33:27.528984 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-01-18 18:33:27.529000 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-18 18:33:27.529006 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-01-18 18:33:27.529016 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-01-18 18:33:27.529032 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.529039 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-01-18 18:33:27.529053 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.529071 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-01-18 18:33:27.529078 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-01-18 18:33:27.529087 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-01-18 18:33:27.529104 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.529112 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-01-18 18:33:27.529122 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.529138 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.529145 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-01-18 18:33:27.529154 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.529169 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-18 18:33:27.529175 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-01-18 18:33:27.529185 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-01-18 18:33:27.529198 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-01-18 18:33:27.529229 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-01-18 18:33:27.529258 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-01-18 18:33:27.529285 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-01-18 18:33:27.529311 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-01-18 18:33:27.529338 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:33:27.529364 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-01-18 18:33:27.529390 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.529417 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-01-18 18:33:27.529444 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-01-18 18:33:27.529470 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-01-18 18:33:27.529496 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-01-18 18:33:27.529521 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-01-18 18:33:27.529548 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-01-18 18:33:27.529573 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-01-18 18:33:27.529599 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-01-18 18:33:27.529626 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-01-18 18:33:27.529652 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-01-18 18:33:27.529678 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-01-18 18:33:27.529704 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-01-18 18:33:27.529730 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-01-18 18:33:27.529767 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:33:27.529793 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-01-18 18:33:27.529818 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-01-18 18:33:27.529844 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-01-18 18:33:27.529870 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:33:27.529896 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-01-18 18:33:27.529930 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.529958 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-18 18:33:27.529984 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.530010 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-01-18 18:33:27.530035 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-01-18 18:33:27.530068 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-01-18 18:33:27.530095 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.530121 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-01-18 18:33:27.530147 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-01-18 18:33:27.530174 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-01-18 18:33:27.530199 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-01-18 18:33:27.530225 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-01-18 18:33:27.530251 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.530278 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-18 18:33:27.530304 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.530332 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-18 18:33:27.530359 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:33:27.530386 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-01-18 18:33:27.530412 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.530437 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-01-18 18:33:27.530463 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.530488 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-01-18 18:33:27.530514 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:33:27.530540 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-01-18 18:33:27.530566 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-01-18 18:33:27.530591 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-01-18 18:33:27.530618 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-01-18 18:33:27.530686 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-01-18 18:33:27.530712 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.530737 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-01-18 18:33:27.530763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:33:27.530790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-01-18 18:33:27.530815 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-01-18 18:33:27.530841 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-01-18 18:33:27.530867 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-01-18 18:33:27.530893 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-01-18 18:33:27.530926 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:33:27.530961 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-01-18 18:33:27.530988 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.531014 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-01-18 18:33:27.531041 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:33:27.531071 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-01-18 18:33:27.531098 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531115 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531141 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:33:27.531166 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531183 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531199 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531225 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:33:27.531250 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531270 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531286 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531302 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531327 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:33:27.531353 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531369 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531385 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531402 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531427 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:33:27.531453 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531478 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:33:27.531504 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531529 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:33:27.531554 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531571 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531597 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:33:27.531623 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531639 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531665 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:33:27.531690 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531716 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:33:27.531741 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531766 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:33:27.531792 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531817 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:33:27.531843 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531868 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:33:27.531894 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531910 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.531943 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:33:27.531977 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532002 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:33:27.532028 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532060 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:33:27.532086 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532112 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:33:27.532139 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532165 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:33:27.532190 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532207 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532223 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532240 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532259 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532275 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532291 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532316 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:33:27.532341 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532358 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532374 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532399 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:33:27.532425 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532451 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:33:27.532477 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532493 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532510 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532535 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:33:27.532561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532577 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532593 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532610 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532627 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532653 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.532679 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532695 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532711 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532729 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532754 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.532780 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532797 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532813 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532829 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532855 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.532881 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532906 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.532939 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532956 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532972 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.532988 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533014 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-18 18:33:27.533039 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533069 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-18 18:33:27.533095 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533111 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533128 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533153 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.533178 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533212 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533272 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:33:27.533298 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533324 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-01-18 18:33:27.533351 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533377 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.533402 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533429 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:33:27.533454 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533471 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533488 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533504 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533530 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.533556 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533589 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533605 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533622 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533638 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533654 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533670 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533695 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-01-18 18:33:27.533721 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533737 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533762 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:33:27.533788 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533804 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533820 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533846 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:33:27.533871 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533887 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533903 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533926 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533956 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:33:27.533981 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.533998 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534014 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534031 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534063 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:33:27.534138 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534172 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:33:27.534197 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534227 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:33:27.534256 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534272 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534299 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:33:27.534324 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534341 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534366 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:33:27.534392 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534417 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:33:27.534442 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534468 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:33:27.534494 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534520 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:33:27.534545 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534571 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-18 18:33:27.534597 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534613 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534638 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-18 18:33:27.534664 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534690 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:33:27.534716 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534742 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:33:27.534767 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534793 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:33:27.534818 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534843 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:33:27.534870 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534886 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534902 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534929 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534947 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534972 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.534988 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535014 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:33:27.535039 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535061 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535077 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535103 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:33:27.535129 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535154 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:33:27.535180 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535197 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535213 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535239 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:33:27.535265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535298 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-18 18:33:27.535382 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535399 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535415 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535431 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535456 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.535482 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535498 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535514 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535530 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535555 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.535582 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535608 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-18 18:33:27.535634 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535650 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535666 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535682 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535708 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-18 18:33:27.535733 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535759 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-18 18:33:27.535784 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535800 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535816 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535841 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.535867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535884 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535940 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.535966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-18 18:33:27.535992 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.536018 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-01-18 18:33:27.536043 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.536069 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-18 18:33:27.536094 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.536120 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-18 18:33:27.536145 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.536162 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.536178 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.536194 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.536219 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.536246 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.536263 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.536280 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.536297 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.536313 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.536329 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.536345 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.536362 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-18 18:33:27.536387 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-01-18 18:33:27.536418 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-01-18 18:33:27.536475 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-01-18 18:33:27.536525 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:33:27.536575 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.536623 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-01-18 18:33:27.536670 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-01-18 18:33:27.536718 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-01-18 18:33:27.536766 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-01-18 18:33:27.536813 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-01-18 18:33:27.536861 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-01-18 18:33:27.536907 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:33:27.536963 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-01-18 18:33:27.537012 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:33:27.537059 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.537107 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.537154 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-01-18 18:33:27.537204 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.537303 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-01-18 18:33:27.537351 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-01-18 18:33:27.537398 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.537446 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.537493 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:33:27.537541 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.537597 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.537649 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:33:27.537695 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-01-18 18:33:27.537743 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-01-18 18:33:27.537789 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.537835 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:33:27.537883 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-01-18 18:33:27.537938 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-01-18 18:33:27.537990 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:33:27.538037 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.538086 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:33:27.538143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-01-18 18:33:27.538190 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-01-18 18:33:27.538238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:33:27.538285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.538333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-01-18 18:33:27.538379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-01-18 18:33:27.538426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-01-18 18:33:27.538473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-01-18 18:33:27.538526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-01-18 18:33:27.538574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-01-18 18:33:27.538621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:33:27.538669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-01-18 18:33:27.538715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:33:27.538762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.538810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.538857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-01-18 18:33:27.538905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.538966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-01-18 18:33:27.539014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-01-18 18:33:27.539062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.539110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.539158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:33:27.539205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.539257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.539308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:33:27.539354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-01-18 18:33:27.539405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-01-18 18:33:27.539451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.539498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:33:27.539546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-01-18 18:33:27.539594 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-01-18 18:33:27.539645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:33:27.539691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.539739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:33:27.539794 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-01-18 18:33:27.539843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-01-18 18:33:27.539890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:33:27.539954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.540002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-01-18 18:33:27.540048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-01-18 18:33:27.540094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-01-18 18:33:27.540142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-01-18 18:33:27.540189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-01-18 18:33:27.540236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-01-18 18:33:27.540283 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:33:27.540330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-01-18 18:33:27.540377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:33:27.540423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.540472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.540519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-01-18 18:33:27.540567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.540615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-01-18 18:33:27.540662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-01-18 18:33:27.540709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.540757 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.540806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:33:27.540853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.540903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.540962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:33:27.541009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-01-18 18:33:27.541055 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-01-18 18:33:27.541100 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.541371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:33:27.541466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-01-18 18:33:27.541546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-01-18 18:33:27.541599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:33:27.541644 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.541690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:33:27.541744 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-01-18 18:33:27.541770 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-18 18:33:27.541828 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-18 18:33:27.541882 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:33:27.541943 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.542011 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-18 18:33:27.542065 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-18 18:33:27.542118 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-18 18:33:27.542172 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-18 18:33:27.542225 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-18 18:33:27.542278 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-18 18:33:27.542343 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:33:27.542396 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-18 18:33:27.542448 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:33:27.542499 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.542550 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.542601 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-18 18:33:27.542652 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.542711 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-18 18:33:27.542764 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-18 18:33:27.542816 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.542868 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.542931 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:33:27.542997 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.543051 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.543104 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:33:27.543159 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-18 18:33:27.543212 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-18 18:33:27.543266 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.543331 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:33:27.543382 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-18 18:33:27.543433 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-18 18:33:27.543484 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:33:27.543537 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.543589 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:33:27.543647 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-01-18 18:33:27.543669 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-18 18:33:27.543722 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-18 18:33:27.543773 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:33:27.543825 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.543876 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-18 18:33:27.543936 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-18 18:33:27.544003 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-18 18:33:27.544057 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-18 18:33:27.544110 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-18 18:33:27.544164 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-18 18:33:27.544217 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:33:27.544271 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-18 18:33:27.544337 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:33:27.544388 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.544441 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.544492 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-18 18:33:27.544543 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.544595 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-18 18:33:27.544647 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-18 18:33:27.544700 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.544752 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.544804 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:33:27.544857 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.544908 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.544981 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:33:27.545035 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-18 18:33:27.545090 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-18 18:33:27.545144 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.545249 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:33:27.545316 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-18 18:33:27.545368 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-18 18:33:27.545419 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:33:27.545471 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.545524 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:33:27.545583 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-01-18 18:33:27.545605 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-18 18:33:27.545653 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-18 18:33:27.545700 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:33:27.545746 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.545793 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-18 18:33:27.545840 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-18 18:33:27.545887 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-18 18:33:27.545941 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-18 18:33:27.546003 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-18 18:33:27.546053 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-18 18:33:27.546101 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:33:27.546150 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-18 18:33:27.546198 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:33:27.546246 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.546308 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.546354 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-18 18:33:27.546400 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.546449 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-18 18:33:27.546495 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-18 18:33:27.546541 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.546587 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.546634 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:33:27.546680 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.546726 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.546772 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:33:27.546820 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-18 18:33:27.546867 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-18 18:33:27.546918 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.546981 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:33:27.547029 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-18 18:33:27.547077 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-18 18:33:27.547126 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:33:27.547174 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.547223 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:33:27.547279 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-01-18 18:33:27.547312 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-18 18:33:27.547363 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-18 18:33:27.547412 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:33:27.547461 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.547510 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-18 18:33:27.547558 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-18 18:33:27.547607 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-18 18:33:27.547656 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-18 18:33:27.547705 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-18 18:33:27.547754 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-18 18:33:27.547803 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:33:27.548151 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-18 18:33:27.548204 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:33:27.548255 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.548306 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.548356 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-18 18:33:27.548406 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.548456 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-18 18:33:27.548507 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-18 18:33:27.548571 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.548619 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.548668 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:33:27.548717 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.548766 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.548814 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:33:27.548863 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-18 18:33:27.548911 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-18 18:33:27.548967 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.549030 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:33:27.549080 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-18 18:33:27.549131 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-18 18:33:27.549181 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:33:27.549232 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.549282 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:33:27.549346 wsdl: current service: Service1 2020-01-18 18:33:27.549363 wsdl: current port: Service1Soap 2020-01-18 18:33:27.549390 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-01-18 18:33:27.549416 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-01-18 18:33:27.549442 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-01-18 18:33:27.549466 wsdl: Parsing WSDL done 2020-01-18 18:33:27.549485 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-18 18:33:27.549500 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-18 18:33:27.549508 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:33:27.549518 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.549526 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-18 18:33:27.549534 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-18 18:33:27.549542 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-18 18:33:27.549550 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-18 18:33:27.549558 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-18 18:33:27.549566 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-18 18:33:27.549574 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:33:27.549582 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-18 18:33:27.549590 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:33:27.549598 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.549606 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.549614 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-18 18:33:27.549622 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.549629 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-18 18:33:27.549637 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-18 18:33:27.549644 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.549652 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.549659 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:33:27.549667 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.549674 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.549682 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:33:27.549694 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-18 18:33:27.549702 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-18 18:33:27.549710 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.549717 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:33:27.549725 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-18 18:33:27.549733 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-18 18:33:27.549740 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:33:27.549748 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.549755 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:33:27.549763 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-18 18:33:27.549774 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-18 18:33:27.549781 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:33:27.549789 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.549796 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-18 18:33:27.549804 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-18 18:33:27.549811 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-18 18:33:27.549818 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-18 18:33:27.549825 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-18 18:33:27.549832 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-18 18:33:27.549839 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:33:27.549847 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-18 18:33:27.549854 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:33:27.549861 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.549868 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.549875 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-18 18:33:27.549882 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.549889 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-18 18:33:27.549897 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-18 18:33:27.549903 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.549910 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.549924 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:33:27.549932 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.549940 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.549947 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:33:27.549954 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-18 18:33:27.549961 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-18 18:33:27.549968 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.549975 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:33:27.549982 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-18 18:33:27.549989 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-18 18:33:27.549996 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:33:27.550016 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.550024 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:33:27.550032 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-18 18:33:27.550042 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-18 18:33:27.550049 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:33:27.550057 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.550064 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-18 18:33:27.550071 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-18 18:33:27.550078 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-18 18:33:27.550085 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-18 18:33:27.550092 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-18 18:33:27.550104 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-18 18:33:27.550112 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:33:27.550119 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-18 18:33:27.550126 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:33:27.550133 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.550140 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.550147 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-18 18:33:27.550154 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.550162 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-18 18:33:27.550169 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-18 18:33:27.550176 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.550183 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.550191 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:33:27.550197 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.550204 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.550211 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:33:27.550218 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-18 18:33:27.550224 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-18 18:33:27.550231 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.550238 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:33:27.550244 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-18 18:33:27.550251 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-18 18:33:27.550258 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:33:27.550264 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.550271 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:33:27.550278 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-18 18:33:27.550299 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-18 18:33:27.550307 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-18 18:33:27.550314 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.550321 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-18 18:33:27.550327 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-18 18:33:27.550334 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-18 18:33:27.550341 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-18 18:33:27.550347 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-18 18:33:27.550354 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-18 18:33:27.550360 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-18 18:33:27.550367 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-18 18:33:27.550373 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-18 18:33:27.550380 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.550387 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.550393 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-18 18:33:27.550400 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-18 18:33:27.550406 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-18 18:33:27.550413 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-18 18:33:27.550419 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.550426 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-18 18:33:27.550433 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-18 18:33:27.550439 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-18 18:33:27.550446 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-18 18:33:27.550452 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-18 18:33:27.550458 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-18 18:33:27.550468 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-18 18:33:27.550475 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-18 18:33:27.550481 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-18 18:33:27.550489 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-18 18:33:27.550495 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-18 18:33:27.550502 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-18 18:33:27.550508 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-18 18:33:27.550515 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-18 18:33:27.550741 nusoap_client: checkWSDL 2020-01-18 18:33:27.550751 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-01-18 18:33:27.550756 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-01-18 18:33:27.550760 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-01-18 18:33:27.550766 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-01-18 18:33:27.550771 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-01-18 18:33:27.550775 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-01-18 18:33:27.550783 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-01-18 18:33:27.550791 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-01-18 18:33:27.550827 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.550833 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "172567" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-01-18 18:33:27.550846 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-01-18 18:33:27.550867 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-01-18 18:33:27.550873 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-01-18 18:33:27.550878 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-01-18 18:33:27.550882 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-01-18 18:33:27.550887 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "172567" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-01-18 18:33:27.550911 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-01-18 18:33:27.550924 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-01-18 18:33:27.550929 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-01-18 18:33:27.550939 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.550948 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-18 18:33:27.550953 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-01-18 18:33:27.550981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.550989 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-01-18 18:33:27.550994 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.551020 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-01-18 18:33:27.551026 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-01-18 18:33:27.551030 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-01-18 18:33:27.551034 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-01-18 18:33:27.551037 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-01-18 18:33:27.551042 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-01-18 18:33:27.551045 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-01-18 18:33:27.551050 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-01-18 18:33:27.551054 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-01-18 18:33:27.551060 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "172567" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-01-18 18:33:27.551071 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-01-18 18:33:27.551077 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-01-18 18:33:27.551081 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-01-18 18:33:27.551088 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.551093 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-01-18 18:33:27.551097 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-18 18:33:27.551123 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-01-18 18:33:27.551129 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.551134 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.551139 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.551144 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-18 18:33:27.551155 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-01-18 18:33:27.551162 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-18 18:33:27.551167 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-18 18:33:27.551171 wsdl: in serializeType: returning: 2020-01-18 18:33:27.551178 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "172567" 2020-01-18 18:33:27.551185 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-18 18:33:27.551189 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-18 18:33:27.551194 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-18 18:33:27.551200 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-18 18:33:27.551205 wsdl: in serializeType: returning: 172567 2020-01-18 18:33:27.551211 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-01-18 18:33:27.551218 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-18 18:33:27.551222 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-18 18:33:27.551226 wsdl: in serializeType: returning: 2020-01-18 18:33:27.551231 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-01-18 18:33:27.551238 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-18 18:33:27.551243 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-18 18:33:27.551252 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-18 18:33:27.551257 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-18 18:33:27.551261 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-01-18 18:33:27.551266 wsdl: in serializeType: returning: 172567PLN 2020-01-18 18:33:27.551271 wsdl: serializeRPCParameters returning: 172567PLN 2020-01-18 18:33:27.551307 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=172567PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-01-18 18:33:27.551312 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-01-18 18:33:27.551318 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4063"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-01-18 18:33:27.551331 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-01-18 18:33:27.551336 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=172567PLN 2020-01-18 18:33:27.551348 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-01-18 18:33:27.551417 nusoap_client: sending message, length=499 2020-01-18 18:33:27.551360 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-01-18 18:33:27.551370 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-01-18 18:33:27.551375 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-01-18 18:33:27.551380 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-01-18 18:33:27.551383 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-01-18 18:33:27.551390 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-01-18 18:33:27.551399 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-18 18:33:27.551406 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-01-18 18:33:27.551411 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-01-18 18:33:27.551423 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-01-18 18:33:27.551430 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-01-18 18:33:27.551437 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-01-18 18:33:27.557851 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-01-18 18:33:27.557877 soap_transport_http: socket connected 2020-01-18 18:33:27.557889 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-01-18 18:33:27.557895 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-01-18 18:33:27.557901 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-01-18 18:33:27.557906 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-18 18:33:27.557920 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-01-18 18:33:27.557925 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-01-18 18:33:27.557930 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-01-18 18:33:27.557960 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-01-18 18:33:27.566115 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-01-18 18:33:27.566141 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-01-18 18:33:27.566237 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-01-18 18:33:27.566245 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-01-18 18:33:27.566250 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-01-18 18:33:27.566257 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-01-18 18:33:27.566263 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-01-18 18:33:27.566268 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-01-18 18:33:27.566274 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-01-18 18:33:27.566279 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 18 Jan 2020 17:33:21 GMT 2020-01-18 18:33:27.566286 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-01-18 18:33:27.566292 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-01-18 18:33:27.566297 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-01-18 18:33:27.566307 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-01-18 18:33:27.566334 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-01-18 18:33:27.566349 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-01-18 18:33:27.566359 soap_transport_http: read to EOF 2020-01-18 18:33:27.566364 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-01-18 18:33:27.566369 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-01-18 18:33:27.566403 soap_transport_http: closed socket 2020-01-18 18:33:27.566414 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-01-18 18:33:27.566420 soap_transport_http: end of send() 2020-01-18 18:33:27.566446 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-01-18 18:33:27.566452 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 18 Jan 2020 17:33:21 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-01-18 18:33:27.566485 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-01-18 18:33:27.566494 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-01-18 18:33:27.566516 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-01-18 18:33:27.566522 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-01-18 18:33:27.566628 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-01-18 18:33:27.566726 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-01-18 18:33:27.566732 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-01-18 18:33:27.566740 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-01-18 18:33:27.566751 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-01-18 18:33:27.566774 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-01-18 18:33:27.566830 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-01-18 18:33:27.566856 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-01-18 18:33:27.566869 nusoap_client: got fault 2020-01-18 18:33:27.566876 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-01-18 18:33:27.566881 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-01-18 18:33:27.566889 nusoap_client: detail =