Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród

PL

PLN | EUR
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 129.00

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
454061-0001 Model: GT1752
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: IVECO
 Silnik:
JR T1585
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 04 Mar 2021 18:02:07 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-03-04 19:02:08.676168 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-03-04 19:02:08.676220 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 19:02:08.676234 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-03-04 19:02:08.676252 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 19:02:08.676262 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-03-04 19:02:08.676270 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-03-04 19:02:08.676285 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-03-04 19:02:08.676294 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 19:02:08.676300 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 19:02:08.676310 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 19:02:08.676320 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-04 19:02:08.676331 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-04 19:02:08.676337 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-04 19:02:08.676341 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-04 19:02:08.676346 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-04 19:02:08.676350 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-03-04 19:02:08.676361 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 19:02:08.676377 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 19:02:08.676386 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-04 19:02:08.676392 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-03-04 19:02:08.676397 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-03-04 19:02:08.676405 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-04 19:02:08.676414 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-04 19:02:08.683775 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-04 19:02:08.683822 soap_transport_http: socket connected 2021-03-04 19:02:08.683837 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-03-04 19:02:08.683845 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 19:02:08.683851 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 19:02:08.683855 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-04 19:02:08.683859 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-03-04 19:02:08.683885 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-03-04 19:02:08.700943 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-03-04 19:02:08.700960 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-03-04 19:02:08.700967 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 19:02:08.700994 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-04 19:02:08.701000 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-04 19:02:08.701006 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-04 19:02:08.701027 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-04 19:02:08.701035 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-04 19:02:08.701041 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-04 19:02:08.701046 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 04 Mar 2021 18:02:07 GMT 2021-03-04 19:02:08.701068 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-04 19:02:08.701076 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2021-03-04 19:02:08.701082 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-04 19:02:08.701093 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-03-04 19:02:08.701121 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2021-03-04 19:02:08.701142 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-03-04 19:02:08.708295 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.708339 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.708392 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.708445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.708512 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.715364 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.715600 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.715657 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.715766 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 19:02:08.715794 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.715823 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.715853 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.715892 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.715944 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.722471 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.722494 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.722586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.722620 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.722651 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.722680 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.722708 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.722732 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.722760 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.722783 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.722811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.722833 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.722862 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.722885 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.722937 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.722968 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.722998 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.723081 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.723115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.723139 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.729610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.729680 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.729706 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.729773 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.729817 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.729894 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 19:02:08.729920 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.729950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.729989 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.730029 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.730042 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.730069 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.730090 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.730118 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.730140 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.730175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.730203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.730231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.730259 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.730292 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.730336 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.730382 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.730416 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.730491 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 19:02:08.730524 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.730568 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.730616 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.730650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.730704 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.730719 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2021-03-04 19:02:08.730746 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.730797 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.736990 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-04 19:02:08.737028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.737085 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.737110 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.737144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.737168 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.737310 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-04 19:02:08.737396 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.737468 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.737483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.737547 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.737584 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.737626 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 19:02:08.737650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.737698 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 19:02:08.737733 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2021-03-04 19:02:08.737744 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-04 19:02:08.737750 soap_transport_http: read body of length 175509 2021-03-04 19:02:08.737806 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2021-03-04 19:02:08.737836 soap_transport_http: closed socket 2021-03-04 19:02:08.737861 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-04 19:02:08.737868 soap_transport_http: end of send() 2021-03-04 19:02:08.737883 wsdl: got WSDL URL 2021-03-04 19:02:08.737887 wsdl: Parse WSDL 2021-03-04 19:02:08.738051 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-03-04 19:02:08.738067 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-03-04 19:02:08.738111 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738119 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-03-04 19:02:08.738138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738167 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.738175 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738188 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 19:02:08.738207 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.738214 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738224 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 19:02:08.738239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.738278 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-03-04 19:02:08.738293 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738298 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.738314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738340 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.738347 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738357 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-03-04 19:02:08.738371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.738396 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-03-04 19:02:08.738411 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738416 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-03-04 19:02:08.738449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738474 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.738481 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738491 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 19:02:08.738509 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.738515 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738524 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 19:02:08.738541 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.738548 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738562 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 19:02:08.738576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.738609 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-03-04 19:02:08.738625 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738631 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-03-04 19:02:08.738644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738668 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.738675 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738684 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-03-04 19:02:08.738698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.738736 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-03-04 19:02:08.738750 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738756 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-03-04 19:02:08.738768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738791 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.738797 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738806 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 19:02:08.738823 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.738829 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738839 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 19:02:08.738855 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.738861 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738870 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 19:02:08.738887 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.738893 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738901 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 19:02:08.738914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.738950 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-03-04 19:02:08.738964 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.738970 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.738983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739004 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739011 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739050 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 19:02:08.739070 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 19:02:08.739086 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739097 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 19:02:08.739106 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-03-04 19:02:08.739118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 19:02:08.739141 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-04 19:02:08.739155 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739161 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-03-04 19:02:08.739178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739202 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.739208 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739217 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 19:02:08.739230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.739254 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-03-04 19:02:08.739268 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739273 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.739286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739307 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739313 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739347 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 19:02:08.739366 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 19:02:08.739382 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739392 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 19:02:08.739402 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-03-04 19:02:08.739413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 19:02:08.739458 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-03-04 19:02:08.739473 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739479 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-03-04 19:02:08.739506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739531 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.739538 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739549 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 19:02:08.739572 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.739579 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739589 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 19:02:08.739607 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.739613 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739623 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 19:02:08.739640 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.739646 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739656 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 19:02:08.739670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.739707 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.739722 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739728 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.739747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739773 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.739794 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739804 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-03-04 19:02:08.739817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.739855 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-04 19:02:08.739869 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739874 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-03-04 19:02:08.739887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739909 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.739916 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739925 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 19:02:08.739938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.739961 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-03-04 19:02:08.739975 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.739981 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.739993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740017 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.740024 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740033 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-03-04 19:02:08.740046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.740069 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-03-04 19:02:08.740083 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740089 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-03-04 19:02:08.740102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740124 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.740130 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740139 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 19:02:08.740152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.740176 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-03-04 19:02:08.740189 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740195 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.740207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740230 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.740237 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740246 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-03-04 19:02:08.740258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.740282 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-03-04 19:02:08.740296 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740301 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-03-04 19:02:08.740314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740336 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.740342 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740351 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 19:02:08.740368 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.740374 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740383 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 19:02:08.740395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.740440 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-03-04 19:02:08.740457 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740463 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.740476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740552 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.740562 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740573 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-03-04 19:02:08.740587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.740613 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-03-04 19:02:08.740632 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740638 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-03-04 19:02:08.740653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740677 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.740683 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740693 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 19:02:08.740710 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.740728 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740738 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 19:02:08.740751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.740779 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-03-04 19:02:08.740792 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740798 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.740810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740833 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.740839 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740849 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-03-04 19:02:08.740861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.740885 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-03-04 19:02:08.740898 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740904 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-03-04 19:02:08.740916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740939 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.740945 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740954 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 19:02:08.740966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.740980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.740990 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-03-04 19:02:08.741003 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741009 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.741021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741044 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.741050 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741060 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-03-04 19:02:08.741072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.741096 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-03-04 19:02:08.741109 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741115 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-03-04 19:02:08.741127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741150 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.741156 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741165 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 19:02:08.741178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.741201 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-03-04 19:02:08.741215 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741220 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.741233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741256 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.741262 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741271 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-03-04 19:02:08.741284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.741307 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-03-04 19:02:08.741321 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741326 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-03-04 19:02:08.741339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741361 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.741367 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741376 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-04 19:02:08.741389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.741412 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-03-04 19:02:08.741445 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741451 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.741465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741503 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.741510 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741520 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-03-04 19:02:08.741534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.741565 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-04 19:02:08.741581 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741587 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-03-04 19:02:08.741601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741625 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.741632 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741642 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-04 19:02:08.741655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.741681 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-03-04 19:02:08.741696 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741702 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.741728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741752 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.741759 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741769 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-03-04 19:02:08.741782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.741818 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-03-04 19:02:08.741832 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741837 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-03-04 19:02:08.741850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741872 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.741878 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741887 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-03-04 19:02:08.741905 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.741912 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741921 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-03-04 19:02:08.741933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.741961 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 19:02:08.741974 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.741980 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.741992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742016 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.742022 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742032 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-03-04 19:02:08.742044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.742068 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-04 19:02:08.742082 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742088 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 19:02:08.742101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742137 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.742143 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742153 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 19:02:08.742166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.742190 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.742205 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742211 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.742224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742248 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.742254 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742264 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 19:02:08.742277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.742302 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 19:02:08.742316 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742322 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-03-04 19:02:08.742335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742358 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 19:02:08.742365 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742375 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-04 19:02:08.742388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.742412 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.742445 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742451 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.742464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742499 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742506 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742542 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 19:02:08.742567 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 19:02:08.742586 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742620 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 19:02:08.742635 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-03-04 19:02:08.742647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 19:02:08.742672 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-03-04 19:02:08.742687 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742694 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-03-04 19:02:08.742708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742732 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 19:02:08.742739 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742749 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 19:02:08.742762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.742799 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-03-04 19:02:08.742813 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742819 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.742831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742853 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742859 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742893 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 19:02:08.742911 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 19:02:08.742928 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742938 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 19:02:08.742947 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-03-04 19:02:08.742959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.742973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 19:02:08.742982 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-03-04 19:02:08.742996 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743002 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-03-04 19:02:08.743015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743038 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 19:02:08.743045 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743054 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-04 19:02:08.743067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.743091 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.743104 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743110 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.743122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743143 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743149 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743183 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 19:02:08.743202 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 19:02:08.743218 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743228 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 19:02:08.743238 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-03-04 19:02:08.743250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 19:02:08.743273 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-03-04 19:02:08.743286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743292 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-03-04 19:02:08.743305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743327 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.743333 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743371 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-03-04 19:02:08.743404 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.743417 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743443 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-03-04 19:02:08.743476 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.743488 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743503 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 19:02:08.743522 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.743529 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743538 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 19:02:08.743555 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.743564 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743574 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-04 19:02:08.743591 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.743597 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743605 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-03-04 19:02:08.743621 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.743628 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743637 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 19:02:08.743650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.743697 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-03-04 19:02:08.743711 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743717 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.743731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743754 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.743761 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743770 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-03-04 19:02:08.743782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.743806 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-03-04 19:02:08.743819 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743825 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-03-04 19:02:08.743837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743860 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.743866 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743875 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-04 19:02:08.743891 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.743897 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743906 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 19:02:08.743922 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.743928 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743937 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 19:02:08.743950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.743971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.743981 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-03-04 19:02:08.743994 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744000 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.744012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744036 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.744042 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744052 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-03-04 19:02:08.744064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.744089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-03-04 19:02:08.744102 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744108 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 19:02:08.744121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744143 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.744150 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744159 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 19:02:08.744171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.744194 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.744208 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744213 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.744226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744249 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.744255 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744264 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 19:02:08.744326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.744354 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 19:02:08.744369 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744375 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-03-04 19:02:08.744388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744414 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.744421 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744450 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 19:02:08.744469 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.744476 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744486 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-03-04 19:02:08.744502 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.744509 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744518 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-03-04 19:02:08.744578 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.744587 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744597 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-03-04 19:02:08.744614 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.744640 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744654 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-03-04 19:02:08.744671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.744713 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-03-04 19:02:08.744728 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744734 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.744760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744783 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.744789 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744799 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-03-04 19:02:08.744811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.744835 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-03-04 19:02:08.744849 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744855 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 19:02:08.744868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744891 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.744897 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744906 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-04 19:02:08.744922 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.744929 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744938 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 19:02:08.744954 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.744960 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.744969 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 19:02:08.744981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.745003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.745012 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.745026 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.745031 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.745044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.745066 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.745073 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.745082 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 19:02:08.745095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.745109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.745118 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 19:02:08.745133 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.745139 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-03-04 19:02:08.745151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.745173 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.745180 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.745189 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 19:02:08.745205 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.745211 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.745220 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 19:02:08.745236 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.745242 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.745251 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 19:02:08.745268 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.745274 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.745283 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 19:02:08.745299 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.745305 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.745314 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 19:02:08.745327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.745356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.745365 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.745379 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.745385 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.745398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.745421 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.745433 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.745443 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-03-04 19:02:08.745456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.745471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.745480 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 19:02:08.745493 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.745520 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.745526 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.745536 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.745548 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.745564 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.745576 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.745599 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.745606 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.745615 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 19:02:08.745631 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.745637 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.745646 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-03-04 19:02:08.745662 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.745668 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.745677 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-03-04 19:02:08.745693 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.745699 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.745708 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-04 19:02:08.745724 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.745730 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.745739 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-03-04 19:02:08.745755 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 19:02:08.745761 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.745770 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-03-04 19:02:08.745786 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.745792 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.745801 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.745817 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.745823 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.745832 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 19:02:08.745851 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.745858 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.745867 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-03-04 19:02:08.745884 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.745890 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.745899 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 19:02:08.745915 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.745921 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.745930 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 19:02:08.745943 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.745994 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.746010 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.746016 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-03-04 19:02:08.746029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.746052 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.746058 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.746067 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 19:02:08.746084 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.746091 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.746100 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 19:02:08.746115 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.746121 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.746130 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 19:02:08.746146 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.746152 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.746160 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 19:02:08.746173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.746198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.746208 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746222 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.746227 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.746240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.746263 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746270 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.746279 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-03-04 19:02:08.746292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.746306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.746316 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-03-04 19:02:08.746328 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746353 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746359 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746369 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746381 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746396 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.746409 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746450 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.746458 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746468 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 19:02:08.746485 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.746492 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746501 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-04 19:02:08.746518 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.746524 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746533 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 19:02:08.746550 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.746556 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746566 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-04 19:02:08.746582 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.746589 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746598 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 19:02:08.746614 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.746621 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746630 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 19:02:08.746647 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.746653 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746662 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 19:02:08.746679 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.746685 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746694 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-04 19:02:08.746710 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.746717 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746726 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-04 19:02:08.746755 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.746761 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746770 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 19:02:08.746786 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.746792 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746801 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 19:02:08.746814 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.746864 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.746879 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.746885 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-04 19:02:08.746898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.746921 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.746927 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.746936 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 19:02:08.746952 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.746958 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.746967 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 19:02:08.746983 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.746990 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.746998 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 19:02:08.747014 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 19:02:08.747020 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.747029 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-03-04 19:02:08.747042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.747067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.747077 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747092 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.747097 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.747110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.747133 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747141 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.747150 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-03-04 19:02:08.747175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.747191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.747201 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-04 19:02:08.747214 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747239 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747246 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747256 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747269 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747285 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.747298 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747322 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.747328 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747338 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 19:02:08.747354 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.747361 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747370 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-04 19:02:08.747387 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.747393 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747402 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 19:02:08.747419 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.747434 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747464 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-04 19:02:08.747485 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.747492 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747502 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 19:02:08.747520 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.747527 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747536 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 19:02:08.747553 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.747559 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747569 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 19:02:08.747586 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.747593 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747602 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-04 19:02:08.747619 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.747626 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747636 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-04 19:02:08.747666 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.747672 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747682 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-03-04 19:02:08.747698 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.747704 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747713 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 19:02:08.747750 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.747756 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747766 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 19:02:08.747779 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.747849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.747864 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.747890 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.747897 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.747907 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.747920 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.747936 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.747949 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.747975 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.747982 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.747991 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-03-04 19:02:08.748008 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.748015 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.748024 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-03-04 19:02:08.748040 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.748047 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.748056 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 19:02:08.748072 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.748079 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.748088 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-03-04 19:02:08.748104 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.748111 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.748120 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-03-04 19:02:08.748137 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.748143 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.748152 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 19:02:08.748168 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.748175 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.748184 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-03-04 19:02:08.748200 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.748207 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.748216 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-03-04 19:02:08.748232 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.748238 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.748249 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-03-04 19:02:08.748265 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.748272 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.748281 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 19:02:08.748297 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.748304 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.748313 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 19:02:08.748342 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.748348 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.748357 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-03-04 19:02:08.748372 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.748378 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.748387 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 19:02:08.748403 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.748409 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.748418 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-03-04 19:02:08.748436 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.748499 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.748517 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.748523 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-03-04 19:02:08.748536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.748559 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.748566 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.748615 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 19:02:08.748642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.748667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.748687 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-03-04 19:02:08.748712 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.748722 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.748743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.748781 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.748792 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.748803 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-03-04 19:02:08.748816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.748832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.748841 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-03-04 19:02:08.748855 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.748861 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-03-04 19:02:08.748874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.748897 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.748903 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.748912 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 19:02:08.748928 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.748934 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.748943 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 19:02:08.748959 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.748965 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.748974 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 19:02:08.748989 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 19:02:08.748995 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.749004 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 19:02:08.749016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.749041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.749051 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-03-04 19:02:08.749064 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.749070 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.749083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.749106 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 19:02:08.749112 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.749122 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-03-04 19:02:08.749134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.749148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.749158 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-03-04 19:02:08.749170 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 19:02:08.749194 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-03-04 19:02:08.749201 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 19:02:08.749210 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-03-04 19:02:08.749223 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 19:02:08.749238 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.749250 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-03-04 19:02:08.749274 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.749280 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 19:02:08.749289 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-03-04 19:02:08.749305 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.749312 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-03-04 19:02:08.749321 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-03-04 19:02:08.749337 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.749343 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 19:02:08.749352 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-03-04 19:02:08.749368 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 19:02:08.749375 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-03-04 19:02:08.749384 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 19:02:08.749400 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.749406 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-03-04 19:02:08.749414 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-03-04 19:02:08.749449 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.749456 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-03-04 19:02:08.749466 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-03-04 19:02:08.749483 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.749490 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-03-04 19:02:08.749499 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 19:02:08.749516 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.749522 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 19:02:08.749532 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-03-04 19:02:08.749549 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.749559 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-03-04 19:02:08.749570 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-03-04 19:02:08.749587 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.749594 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-03-04 19:02:08.749603 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 19:02:08.749616 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-03-04 19:02:08.749666 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.749682 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.749688 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-03-04 19:02:08.749704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.749727 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.749747 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.749756 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 19:02:08.749769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.749783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.749792 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-03-04 19:02:08.749806 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.749812 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.749825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.749848 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 19:02:08.749854 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.749863 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-03-04 19:02:08.749876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.749890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.749899 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-03-04 19:02:08.749911 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-03-04 19:02:08.749935 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 19:02:08.749942 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-04 19:02:08.749951 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-03-04 19:02:08.749967 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 19:02:08.749973 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-03-04 19:02:08.749982 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-03-04 19:02:08.749998 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 19:02:08.750004 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-04 19:02:08.750013 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-03-04 19:02:08.750026 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-03-04 19:02:08.750048 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.750062 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.750068 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-03-04 19:02:08.750082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.750105 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.750111 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.750120 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 19:02:08.750137 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.750143 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.750152 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 19:02:08.750168 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.750174 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.750184 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 19:02:08.750196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.750217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.750227 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.750240 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.750246 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.750260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.750283 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.750290 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.750299 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-03-04 19:02:08.750312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.750326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.750335 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-04 19:02:08.750347 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.750412 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.750421 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.750436 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.750449 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.750465 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.750478 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.750508 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.750516 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.750525 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-03-04 19:02:08.750541 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.750548 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.750562 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-03-04 19:02:08.750579 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.750585 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.750594 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 19:02:08.750610 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.750616 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.750625 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-03-04 19:02:08.750641 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.750647 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.750656 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-04 19:02:08.750672 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.750678 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.750687 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-03-04 19:02:08.750703 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.750709 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.750718 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-03-04 19:02:08.750734 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.750740 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.750749 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 19:02:08.750765 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.750771 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.750780 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 19:02:08.750793 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.750837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.750853 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.750859 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-03-04 19:02:08.750875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.750898 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.750905 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.750914 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 19:02:08.750930 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.750937 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.750946 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 19:02:08.750962 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.750968 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.750977 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 19:02:08.750993 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.750999 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751008 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 19:02:08.751023 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.751029 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751038 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 19:02:08.751051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.751089 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 19:02:08.751103 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751108 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.751124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751145 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751151 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751186 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 19:02:08.751205 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 19:02:08.751221 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751231 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 19:02:08.751241 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-03-04 19:02:08.751253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 19:02:08.751276 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-04 19:02:08.751289 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751295 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-03-04 19:02:08.751308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751331 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.751337 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751346 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-03-04 19:02:08.751359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.751383 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-03-04 19:02:08.751396 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751402 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.751415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751458 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 19:02:08.751467 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751477 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-03-04 19:02:08.751490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.751515 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-03-04 19:02:08.751530 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751535 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-03-04 19:02:08.751552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751580 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.751587 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751596 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 19:02:08.751614 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.751620 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751629 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 19:02:08.751646 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.751652 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751662 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-03-04 19:02:08.751675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.751708 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-03-04 19:02:08.751722 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751728 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.751754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751777 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.751784 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751793 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-03-04 19:02:08.751805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.751829 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-03-04 19:02:08.751843 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751848 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-03-04 19:02:08.751861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751884 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.751891 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751900 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 19:02:08.751912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.751935 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-03-04 19:02:08.751984 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.751991 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.752005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.752028 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752035 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.752044 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-03-04 19:02:08.752061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.752076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.752085 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-03-04 19:02:08.752098 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752123 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752130 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752139 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752152 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752167 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.752180 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752203 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.752210 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752219 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-03-04 19:02:08.752235 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.752241 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752250 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-03-04 19:02:08.752266 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.752272 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752282 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-03-04 19:02:08.752297 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.752303 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752313 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-03-04 19:02:08.752328 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.752335 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752344 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-03-04 19:02:08.752359 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 19:02:08.752366 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752375 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-03-04 19:02:08.752391 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 19:02:08.752397 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752406 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-03-04 19:02:08.752422 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 19:02:08.752433 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752444 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-03-04 19:02:08.752461 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 19:02:08.752467 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752476 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-03-04 19:02:08.752492 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.752498 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752507 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-03-04 19:02:08.752523 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.752529 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752538 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-03-04 19:02:08.752557 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.752563 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752573 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-03-04 19:02:08.752590 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.752596 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752605 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-03-04 19:02:08.752618 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.752676 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.752693 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.752699 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-03-04 19:02:08.752713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.752736 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.752743 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.752752 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 19:02:08.752768 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.752775 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.752784 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 19:02:08.752797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.752815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.752824 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-03-04 19:02:08.752838 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.752843 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.752856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.752879 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 19:02:08.752885 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.752894 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-03-04 19:02:08.752907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.752921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.752931 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-03-04 19:02:08.752943 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 19:02:08.752968 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-03-04 19:02:08.752975 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 19:02:08.752984 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-03-04 19:02:08.752997 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 19:02:08.753012 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.753025 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-03-04 19:02:08.753048 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.753055 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-03-04 19:02:08.753064 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-03-04 19:02:08.753080 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.753086 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-03-04 19:02:08.753095 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-04 19:02:08.753111 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.753117 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-03-04 19:02:08.753126 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-03-04 19:02:08.753142 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-04 19:02:08.753148 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-03-04 19:02:08.753158 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-03-04 19:02:08.753173 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.753179 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-03-04 19:02:08.753188 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-03-04 19:02:08.753204 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-04 19:02:08.753210 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-03-04 19:02:08.753219 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-03-04 19:02:08.753235 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.753241 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-03-04 19:02:08.753250 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 19:02:08.753263 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-03-04 19:02:08.753299 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.753314 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753319 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-03-04 19:02:08.753359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753405 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.753418 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753443 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 19:02:08.753476 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.753489 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753505 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 19:02:08.753519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.753548 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-03-04 19:02:08.753572 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753578 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-03-04 19:02:08.753593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753617 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 19:02:08.753624 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753634 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-03-04 19:02:08.753647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.753672 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-03-04 19:02:08.753686 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753692 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-03-04 19:02:08.753706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753729 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.753735 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753744 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 19:02:08.753761 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.753767 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753776 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 19:02:08.753789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.753816 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 19:02:08.753830 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753835 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.753848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753872 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 19:02:08.753879 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753888 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-03-04 19:02:08.753901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.753925 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-04 19:02:08.753939 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753944 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-03-04 19:02:08.753957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753980 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.753986 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.753996 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 19:02:08.754012 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.754018 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.754027 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 19:02:08.754040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.754058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.754067 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.754081 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.754086 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.754099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.754122 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 19:02:08.754128 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.754137 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-03-04 19:02:08.754150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.754165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.754175 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 19:02:08.754194 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 19:02:08.754221 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-03-04 19:02:08.754228 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 19:02:08.754250 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-03-04 19:02:08.754264 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 19:02:08.754280 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.754293 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-03-04 19:02:08.754318 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.754325 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-03-04 19:02:08.754335 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 19:02:08.754352 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-03-04 19:02:08.754358 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-03-04 19:02:08.754495 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 19:02:08.754513 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-03-04 19:02:08.754534 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.754550 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 19:02:08.754582 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-03-04 19:02:08.754589 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 19:02:08.754600 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-03-04 19:02:08.754613 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 19:02:08.754630 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.754644 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-03-04 19:02:08.754669 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.754676 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-03-04 19:02:08.754686 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 19:02:08.754704 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.754710 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-03-04 19:02:08.754720 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 19:02:08.754733 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-03-04 19:02:08.754765 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.754780 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.754786 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-03-04 19:02:08.754805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.754830 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.754837 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.754846 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-03-04 19:02:08.754860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.754875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.754884 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 19:02:08.754899 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.754905 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.754918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.754941 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.754948 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.754958 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-03-04 19:02:08.754971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.754985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.754995 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-04 19:02:08.755009 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755016 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-03-04 19:02:08.755029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755052 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.755059 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755073 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-03-04 19:02:08.755090 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.755096 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755106 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 19:02:08.755123 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.755129 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755138 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 19:02:08.755155 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.755161 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755170 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 19:02:08.755183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.755232 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.755246 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755252 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.755265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755287 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.755294 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755303 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-03-04 19:02:08.755315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.755339 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-04 19:02:08.755351 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.755380 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.755387 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.755396 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.755409 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.755429 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.755443 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.755467 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.755474 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.755483 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 19:02:08.755499 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.755505 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.755514 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 19:02:08.755530 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.755537 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.755546 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-03-04 19:02:08.755568 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.755575 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.755584 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-04 19:02:08.755600 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.755607 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.755615 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 19:02:08.755632 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.755638 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.755651 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 19:02:08.755668 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 19:02:08.755675 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.755684 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-03-04 19:02:08.755696 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.755732 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.755747 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755753 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-03-04 19:02:08.755766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755789 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.755795 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755805 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-03-04 19:02:08.755821 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.755827 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755840 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-03-04 19:02:08.755857 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.755863 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755872 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-03-04 19:02:08.755888 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.755894 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755903 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-03-04 19:02:08.755919 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.755925 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755934 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-03-04 19:02:08.755950 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.755956 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755965 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-03-04 19:02:08.755981 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.755987 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.755996 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 19:02:08.756012 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.756018 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.756027 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-04 19:02:08.756039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.756078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.756089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-03-04 19:02:08.756103 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.756108 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-03-04 19:02:08.756126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.756149 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 19:02:08.756156 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.756165 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-03-04 19:02:08.756178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.756193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.756202 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-04 19:02:08.756217 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 19:02:08.756223 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-03-04 19:02:08.756233 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-03-04 19:02:08.756247 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.756253 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-03-04 19:02:08.756265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.756287 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 19:02:08.756306 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 19:02:08.756321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.756331 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 19:02:08.756341 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-03-04 19:02:08.756357 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.756363 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-03-04 19:02:08.756376 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-03-04 19:02:08.756392 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 19:02:08.756398 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-03-04 19:02:08.756407 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-03-04 19:02:08.756427 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.756434 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-03-04 19:02:08.756457 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.756474 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.756481 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-03-04 19:02:08.756490 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.756506 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.756512 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-04 19:02:08.756522 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.756538 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.756544 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-03-04 19:02:08.756557 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.756575 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 19:02:08.756581 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-03-04 19:02:08.756591 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 19:02:08.756607 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 19:02:08.756613 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-03-04 19:02:08.756623 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-03-04 19:02:08.756639 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.756645 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-03-04 19:02:08.756654 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.756670 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 19:02:08.756677 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-03-04 19:02:08.756686 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-03-04 19:02:08.756702 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.756709 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-03-04 19:02:08.756736 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.756753 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 19:02:08.756759 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-03-04 19:02:08.756768 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 19:02:08.756783 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 19:02:08.756788 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-03-04 19:02:08.756797 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-03-04 19:02:08.756813 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 19:02:08.756819 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-03-04 19:02:08.756828 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 19:02:08.756843 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.756849 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-03-04 19:02:08.756858 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.756869 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-03-04 19:02:08.756898 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-03-04 19:02:08.756925 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-03-04 19:02:08.756950 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-03-04 19:02:08.756976 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-03-04 19:02:08.757000 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-03-04 19:02:08.757025 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-04 19:02:08.757049 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-03-04 19:02:08.757074 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-03-04 19:02:08.757100 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.757125 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-04 19:02:08.757222 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-03-04 19:02:08.757270 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-03-04 19:02:08.757312 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-03-04 19:02:08.757352 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-03-04 19:02:08.757391 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-03-04 19:02:08.757505 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-03-04 19:02:08.757556 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-03-04 19:02:08.757597 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-03-04 19:02:08.757624 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-03-04 19:02:08.757649 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-03-04 19:02:08.757673 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-03-04 19:02:08.757698 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-03-04 19:02:08.757722 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-03-04 19:02:08.757746 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-04 19:02:08.757784 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-03-04 19:02:08.757810 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-03-04 19:02:08.757836 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 19:02:08.757861 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-04 19:02:08.757887 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.757912 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 19:02:08.757939 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.757966 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-03-04 19:02:08.757993 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-03-04 19:02:08.758019 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-03-04 19:02:08.758045 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.758070 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-03-04 19:02:08.758096 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-03-04 19:02:08.758121 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-03-04 19:02:08.758147 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-03-04 19:02:08.758172 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-03-04 19:02:08.758199 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.758226 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 19:02:08.758252 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-03-04 19:02:08.758283 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-03-04 19:02:08.758309 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.758335 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 19:02:08.758361 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.758387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 19:02:08.758412 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.758444 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-03-04 19:02:08.758471 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.758496 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-04 19:02:08.758522 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-03-04 19:02:08.758549 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-03-04 19:02:08.758580 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-03-04 19:02:08.758610 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-03-04 19:02:08.758636 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-03-04 19:02:08.758661 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-03-04 19:02:08.758686 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.758712 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-04 19:02:08.758737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 19:02:08.758763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-04 19:02:08.758789 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-03-04 19:02:08.758817 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-03-04 19:02:08.758843 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-03-04 19:02:08.758872 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-03-04 19:02:08.758898 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-03-04 19:02:08.758923 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-03-04 19:02:08.758948 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-03-04 19:02:08.758973 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-03-04 19:02:08.759004 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-03-04 19:02:08.759030 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-03-04 19:02:08.759055 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 19:02:08.759081 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-04 19:02:08.759107 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.759132 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 19:02:08.759158 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 19:02:08.759183 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-04 19:02:08.759209 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.759234 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-04 19:02:08.759259 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-03-04 19:02:08.759285 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-04 19:02:08.759311 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759329 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759354 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 19:02:08.759380 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759397 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759413 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759445 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 19:02:08.759471 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759487 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759503 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759543 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 19:02:08.759578 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759604 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 19:02:08.759629 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759645 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759665 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759682 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759707 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 19:02:08.759733 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759758 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 19:02:08.759783 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759808 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 19:02:08.759833 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759849 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759874 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 19:02:08.759899 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759915 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759940 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 19:02:08.759964 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.759990 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 19:02:08.760015 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760040 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 19:02:08.760065 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760090 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 19:02:08.760115 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760141 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 19:02:08.760165 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760182 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760207 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 19:02:08.760232 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760258 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 19:02:08.760333 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760364 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 19:02:08.760389 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760418 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 19:02:08.760450 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760481 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 19:02:08.760507 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760523 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760539 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760560 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760582 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760599 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760615 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 19:02:08.760666 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760682 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760698 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760723 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 19:02:08.760748 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760773 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 19:02:08.760799 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760815 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760831 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760847 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760863 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760887 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 19:02:08.760913 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760930 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760946 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.760971 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 19:02:08.760997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.761116 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761132 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761148 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761164 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761189 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.761214 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761230 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761245 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761261 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761286 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.761311 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761337 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.761362 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761378 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761394 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761410 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761440 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 19:02:08.761466 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761491 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 19:02:08.761516 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761532 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761548 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761578 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.761603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761620 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 19:02:08.761724 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761748 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-04 19:02:08.761773 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761790 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761805 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761830 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 19:02:08.761855 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761881 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.761906 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761922 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761947 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 19:02:08.761972 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.761989 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762014 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 19:02:08.762072 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762092 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762117 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 19:02:08.762142 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762162 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762188 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 19:02:08.762213 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762239 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 19:02:08.762264 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762280 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762295 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762311 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762341 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.762366 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762382 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762399 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762440 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762492 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762508 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762534 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 19:02:08.762565 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762589 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762619 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 19:02:08.762646 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762663 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762679 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762705 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 19:02:08.762745 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762761 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762777 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762792 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762817 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 19:02:08.762842 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762867 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 19:02:08.762893 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762925 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762941 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.762966 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 19:02:08.762991 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763021 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 19:02:08.763046 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763071 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 19:02:08.763096 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763112 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763137 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 19:02:08.763162 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763178 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763203 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 19:02:08.763228 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763253 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 19:02:08.763277 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763339 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 19:02:08.763393 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763449 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 19:02:08.763477 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763503 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 19:02:08.763533 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763552 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763589 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 19:02:08.763615 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763640 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 19:02:08.763665 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763690 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 19:02:08.763715 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763741 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 19:02:08.763766 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763791 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 19:02:08.763815 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763832 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763853 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763882 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763897 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763912 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763927 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763951 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 19:02:08.763975 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.763990 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764006 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764029 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 19:02:08.764054 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764092 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 19:02:08.764118 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764134 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764149 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764164 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764180 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764203 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 19:02:08.764228 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764244 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764259 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764283 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 19:02:08.764307 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764322 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764384 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 19:02:08.764684 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764702 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764719 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764735 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764760 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.764785 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764802 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764818 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764834 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764859 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.764896 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764921 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 19:02:08.764945 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764960 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764975 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.764990 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765014 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 19:02:08.765053 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765078 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 19:02:08.765103 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765119 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765135 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765160 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.765185 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765217 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765233 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765274 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 19:02:08.765304 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765329 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-04 19:02:08.765354 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765370 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765398 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765426 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 19:02:08.765452 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765476 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 19:02:08.765501 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765516 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765540 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 19:02:08.765581 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765599 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765624 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 19:02:08.765649 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765666 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765690 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 19:02:08.765731 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765748 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765773 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 19:02:08.765799 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765824 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 19:02:08.765849 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765884 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765899 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765915 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765939 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.765963 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.765979 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.766269 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.766287 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.766302 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.766318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.766333 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.766348 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 19:02:08.766373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 19:02:08.766397 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-03-04 19:02:08.766455 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-03-04 19:02:08.766504 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 19:02:08.766552 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-03-04 19:02:08.766635 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.766683 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-03-04 19:02:08.766733 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-03-04 19:02:08.766780 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-03-04 19:02:08.766827 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-03-04 19:02:08.766887 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-03-04 19:02:08.766931 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 19:02:08.766976 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 19:02:08.767021 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 19:02:08.767078 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 19:02:08.767123 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.767206 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.767254 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-03-04 19:02:08.767303 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.767347 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-03-04 19:02:08.767392 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-03-04 19:02:08.767442 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.767489 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 19:02:08.767533 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.767606 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.767658 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.767711 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.767762 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 19:02:08.767807 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-03-04 19:02:08.767858 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-03-04 19:02:08.767915 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.767963 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 19:02:08.768008 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-03-04 19:02:08.768067 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 19:02:08.768113 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 19:02:08.768168 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-03-04 19:02:08.768212 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-03-04 19:02:08.768257 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 19:02:08.768305 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.768359 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 19:02:08.768403 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.768454 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 19:02:08.768520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-03-04 19:02:08.768587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-03-04 19:02:08.768639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 19:02:08.768687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-03-04 19:02:08.768734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.768781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-03-04 19:02:08.768826 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-03-04 19:02:08.768886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-03-04 19:02:08.768930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-03-04 19:02:08.768990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-03-04 19:02:08.769035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 19:02:08.769083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 19:02:08.769130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 19:02:08.769174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 19:02:08.769218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.769263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.769320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-03-04 19:02:08.769366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.769426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-03-04 19:02:08.769473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-03-04 19:02:08.769518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.769564 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 19:02:08.769625 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.769673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.769720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.769770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.769862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 19:02:08.769938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-03-04 19:02:08.769983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-03-04 19:02:08.770078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.770125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 19:02:08.770171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-03-04 19:02:08.770251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 19:02:08.770299 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 19:02:08.770353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-03-04 19:02:08.770398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-03-04 19:02:08.770449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 19:02:08.770495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.770541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 19:02:08.770604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.770651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 19:02:08.770707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-03-04 19:02:08.770754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-03-04 19:02:08.770800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 19:02:08.770859 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-03-04 19:02:08.770918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.770963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-03-04 19:02:08.771011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-03-04 19:02:08.771057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-03-04 19:02:08.771102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-03-04 19:02:08.771147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-03-04 19:02:08.771192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 19:02:08.771236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 19:02:08.771281 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 19:02:08.771325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 19:02:08.771369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.771415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.771466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-03-04 19:02:08.771513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.771556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-03-04 19:02:08.771623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-03-04 19:02:08.771671 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.771719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 19:02:08.771765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.771812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.771863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.771926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.771974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 19:02:08.772018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-03-04 19:02:08.772062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-03-04 19:02:08.772106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.772149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 19:02:08.772196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-03-04 19:02:08.772241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 19:02:08.772287 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 19:02:08.772336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-03-04 19:02:08.772380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-03-04 19:02:08.772428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 19:02:08.772475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.772521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 19:02:08.772566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.772627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 19:02:08.772682 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-04 19:02:08.772707 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 19:02:08.772768 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 19:02:08.772823 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 19:02:08.772892 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 19:02:08.772944 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.772995 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 19:02:08.773047 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 19:02:08.773098 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 19:02:08.773149 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 19:02:08.773201 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 19:02:08.773257 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 19:02:08.773374 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 19:02:08.773483 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 19:02:08.773585 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 19:02:08.773661 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.773718 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.773776 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 19:02:08.773888 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.773994 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 19:02:08.774084 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 19:02:08.774140 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.774228 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 19:02:08.774317 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.774440 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.774540 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.774651 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.774765 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 19:02:08.774877 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 19:02:08.774984 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 19:02:08.775084 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.775144 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 19:02:08.775198 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 19:02:08.775263 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 19:02:08.775315 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 19:02:08.775366 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 19:02:08.775418 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 19:02:08.775475 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 19:02:08.775527 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.775597 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 19:02:08.775650 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.775703 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 19:02:08.775764 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-04 19:02:08.775787 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 19:02:08.775842 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 19:02:08.775907 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 19:02:08.775958 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 19:02:08.776010 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.776061 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 19:02:08.776113 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 19:02:08.776164 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 19:02:08.776216 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 19:02:08.776268 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 19:02:08.776319 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 19:02:08.776370 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 19:02:08.776421 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 19:02:08.776479 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 19:02:08.776531 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.776602 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.776655 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 19:02:08.776709 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.776762 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 19:02:08.776815 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 19:02:08.776882 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.776940 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 19:02:08.776993 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.777044 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.777096 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.777147 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.777198 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 19:02:08.777249 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 19:02:08.777300 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 19:02:08.777352 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.777403 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 19:02:08.777460 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 19:02:08.777511 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 19:02:08.777589 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 19:02:08.777643 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 19:02:08.777696 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 19:02:08.777750 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 19:02:08.777804 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.777863 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 19:02:08.777928 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.777979 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 19:02:08.778038 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-03-04 19:02:08.778059 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 19:02:08.778106 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 19:02:08.778153 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 19:02:08.778200 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 19:02:08.778246 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.778355 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 19:02:08.778406 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 19:02:08.778459 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 19:02:08.778506 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 19:02:08.778556 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 19:02:08.778625 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 19:02:08.778674 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 19:02:08.778721 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 19:02:08.778769 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 19:02:08.778817 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.778866 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.778926 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 19:02:08.778972 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.779018 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 19:02:08.779063 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 19:02:08.779109 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.779155 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 19:02:08.779201 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.779247 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.779293 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.779340 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.779386 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 19:02:08.779437 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 19:02:08.779484 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 19:02:08.779531 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.779583 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 19:02:08.779630 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 19:02:08.779682 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 19:02:08.779729 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 19:02:08.779775 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 19:02:08.779822 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 19:02:08.779868 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 19:02:08.779914 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.779960 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 19:02:08.780006 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.780052 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 19:02:08.780105 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-03-04 19:02:08.780126 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 19:02:08.780175 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 19:02:08.780223 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 19:02:08.780270 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 19:02:08.780318 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.780366 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 19:02:08.780414 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 19:02:08.780468 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 19:02:08.780518 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 19:02:08.780571 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 19:02:08.780620 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 19:02:08.780668 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 19:02:08.780716 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 19:02:08.780764 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 19:02:08.780813 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.780861 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.780909 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 19:02:08.780958 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.781005 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 19:02:08.781053 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 19:02:08.781101 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.781149 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 19:02:08.781197 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.781246 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.781294 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.781343 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.781390 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 19:02:08.781459 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 19:02:08.781510 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 19:02:08.781566 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.781616 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 19:02:08.781666 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 19:02:08.781817 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 19:02:08.781869 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 19:02:08.781921 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 19:02:08.781970 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 19:02:08.782018 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 19:02:08.782065 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.782113 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 19:02:08.782161 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.782209 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 19:02:08.782259 wsdl: current service: Service1 2021-03-04 19:02:08.782275 wsdl: current port: Service1Soap 2021-03-04 19:02:08.782545 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-03-04 19:02:08.782578 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-03-04 19:02:08.782604 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-03-04 19:02:08.782629 wsdl: Parsing WSDL done 2021-03-04 19:02:08.782646 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 19:02:08.782661 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 19:02:08.782669 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 19:02:08.782677 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 19:02:08.782685 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.782692 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 19:02:08.782700 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 19:02:08.782707 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 19:02:08.782714 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 19:02:08.782721 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 19:02:08.782727 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 19:02:08.782735 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 19:02:08.782742 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 19:02:08.782749 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 19:02:08.782757 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.782764 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.782771 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 19:02:08.782778 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.782785 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 19:02:08.782792 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 19:02:08.782799 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.782806 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 19:02:08.782813 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.782820 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.782828 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.782835 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.782841 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 19:02:08.782848 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 19:02:08.782855 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 19:02:08.782862 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.782869 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 19:02:08.782877 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 19:02:08.782884 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 19:02:08.782891 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 19:02:08.782898 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 19:02:08.782905 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 19:02:08.782911 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 19:02:08.782919 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.782925 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 19:02:08.782933 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.782939 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 19:02:08.782947 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 19:02:08.782955 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 19:02:08.782962 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 19:02:08.782969 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 19:02:08.782976 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.782983 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 19:02:08.782990 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 19:02:08.782996 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 19:02:08.783007 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 19:02:08.783015 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 19:02:08.783022 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 19:02:08.783028 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 19:02:08.783036 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 19:02:08.783043 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 19:02:08.783050 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.783057 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.783064 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 19:02:08.783071 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.783078 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 19:02:08.783085 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 19:02:08.783091 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.783098 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 19:02:08.783106 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.783113 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.783120 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.783127 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.783133 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 19:02:08.783140 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 19:02:08.783147 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 19:02:08.783153 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.783160 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 19:02:08.783229 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 19:02:08.783237 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 19:02:08.783244 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 19:02:08.783251 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 19:02:08.783258 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 19:02:08.783265 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 19:02:08.783273 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.783280 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 19:02:08.783287 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.783293 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 19:02:08.783300 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 19:02:08.783309 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 19:02:08.783315 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 19:02:08.783326 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 19:02:08.783332 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.783339 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 19:02:08.783345 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 19:02:08.783351 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 19:02:08.783357 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 19:02:08.783364 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 19:02:08.783370 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 19:02:08.783376 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 19:02:08.783383 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 19:02:08.783389 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 19:02:08.783396 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.783402 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.783408 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 19:02:08.783433 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.783441 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 19:02:08.783453 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 19:02:08.783460 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.783467 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 19:02:08.783473 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.783480 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.783488 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.783494 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.783501 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 19:02:08.783508 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 19:02:08.783514 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 19:02:08.783521 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.783528 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 19:02:08.783535 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 19:02:08.783585 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 19:02:08.783593 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 19:02:08.783600 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 19:02:08.783606 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 19:02:08.783613 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 19:02:08.783620 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.783627 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 19:02:08.783634 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.783640 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 19:02:08.783647 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 19:02:08.783655 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 19:02:08.783662 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 19:02:08.783673 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 19:02:08.783680 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.783686 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 19:02:08.783693 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 19:02:08.783700 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 19:02:08.783706 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 19:02:08.783713 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 19:02:08.783735 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 19:02:08.783741 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 19:02:08.783748 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 19:02:08.783754 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 19:02:08.783761 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.783768 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.783774 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 19:02:08.783793 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 19:02:08.783799 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 19:02:08.783805 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 19:02:08.783811 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.783818 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 19:02:08.783824 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 19:02:08.783830 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.783836 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 19:02:08.783842 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 19:02:08.783849 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 19:02:08.783855 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 19:02:08.783861 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 19:02:08.783870 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 19:02:08.783877 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 19:02:08.783884 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 19:02:08.783890 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 19:02:08.783896 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 19:02:08.783902 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 19:02:08.783908 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 19:02:08.783914 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 19:02:08.783921 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 19:02:08.783927 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 19:02:08.783933 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 19:02:08.783939 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 19:02:08.784206 nusoap_client: checkWSDL 2021-03-04 19:02:08.784215 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 19:02:08.784220 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 19:02:08.784225 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 19:02:08.784231 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-03-04 19:02:08.784235 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-04 19:02:08.784239 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-04 19:02:08.784247 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-03-04 19:02:08.784255 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-04 19:02:08.784286 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.784293 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 19:02:08.784306 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-04 19:02:08.784327 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-03-04 19:02:08.784334 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-03-04 19:02:08.784338 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-03-04 19:02:08.784342 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-03-04 19:02:08.784346 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 19:02:08.784357 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-04 19:02:08.784363 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-04 19:02:08.784368 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-04 19:02:08.784377 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.784385 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 19:02:08.784389 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-03-04 19:02:08.784436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.784456 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 19:02:08.784461 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.784502 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-04 19:02:08.784508 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-03-04 19:02:08.784512 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-03-04 19:02:08.784517 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-03-04 19:02:08.784520 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-03-04 19:02:08.784525 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-03-04 19:02:08.784529 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-03-04 19:02:08.784533 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 19:02:08.784538 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-03-04 19:02:08.784545 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 19:02:08.784556 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-04 19:02:08.784563 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-04 19:02:08.784567 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-04 19:02:08.784573 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.784579 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 19:02:08.784584 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 19:02:08.784611 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-04 19:02:08.784619 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.784623 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.784630 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.784634 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 19:02:08.784644 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-04 19:02:08.784652 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 19:02:08.784657 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 19:02:08.784662 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-04 19:02:08.784668 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "162112" 2021-03-04 19:02:08.784675 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 19:02:08.784680 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 19:02:08.784684 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 19:02:08.784691 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 19:02:08.784696 wsdl: in serializeType: returning: 162112 2021-03-04 19:02:08.784702 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-04 19:02:08.784709 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 19:02:08.784714 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 19:02:08.784718 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-04 19:02:08.784724 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-03-04 19:02:08.784731 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 19:02:08.784735 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 19:02:08.784744 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 19:02:08.784749 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 19:02:08.784766 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-03-04 19:02:08.784771 wsdl: in serializeType: returning: 162112PLN 2021-03-04 19:02:08.784783 wsdl: serializeRPCParameters returning: 162112PLN 2021-03-04 19:02:08.784804 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=162112PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-03-04 19:02:08.784809 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-03-04 19:02:08.784816 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4220"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-03-04 19:02:08.784829 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-03-04 19:02:08.784837 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=162112PLN 2021-03-04 19:02:08.784847 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-03-04 19:02:08.784988 nusoap_client: sending message, length=499 2021-03-04 19:02:08.784875 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-04 19:02:08.784907 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-04 19:02:08.784915 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-04 19:02:08.784923 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-04 19:02:08.784930 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-04 19:02:08.784942 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 19:02:08.784957 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 19:02:08.784969 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-04 19:02:08.784978 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-04 19:02:08.784999 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-03-04 19:02:08.785011 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-04 19:02:08.785020 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-04 19:02:08.792162 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-04 19:02:08.792175 soap_transport_http: socket connected 2021-03-04 19:02:08.792184 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-03-04 19:02:08.792189 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-03-04 19:02:08.792193 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 19:02:08.792198 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 19:02:08.792202 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-04 19:02:08.792205 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-04 19:02:08.792210 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-03-04 19:02:08.792234 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-03-04 19:02:08.801960 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-03-04 19:02:08.801974 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-03-04 19:02:08.801980 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 19:02:08.801985 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-04 19:02:08.801990 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-04 19:02:08.801995 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-04 19:02:08.802000 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-04 19:02:08.802005 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-04 19:02:08.802010 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-04 19:02:08.802015 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 04 Mar 2021 18:02:07 GMT 2021-03-04 19:02:08.802020 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-04 19:02:08.802029 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-03-04 19:02:08.802034 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-04 19:02:08.802041 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-03-04 19:02:08.802060 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-03-04 19:02:08.802068 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-03-04 19:02:08.802076 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-04 19:02:08.802080 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-03-04 19:02:08.802084 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-03-04 19:02:08.802110 soap_transport_http: closed socket 2021-03-04 19:02:08.802121 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-04 19:02:08.802126 soap_transport_http: end of send() 2021-03-04 19:02:08.802143 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 19:02:08.802150 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 04 Mar 2021 18:02:07 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-03-04 19:02:08.802170 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-03-04 19:02:08.802178 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-03-04 19:02:08.802198 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-03-04 19:02:08.802204 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-03-04 19:02:08.802276 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-03-04 19:02:08.802361 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-03-04 19:02:08.802366 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-03-04 19:02:08.802375 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-03-04 19:02:08.802384 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-04 19:02:08.802406 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-03-04 19:02:08.802482 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-03-04 19:02:08.802507 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-04 19:02:08.802519 nusoap_client: got fault 2021-03-04 19:02:08.802526 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-03-04 19:02:08.802530 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-03-04 19:02:08.802538 nusoap_client: detail =