Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 129.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
454061-0001 Model turbiny: GT1752
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: IVECO
 Silnik:
JR T1585
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 12:22:10 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 14:22:23.924985 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 14:22:23.925052 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:22:23.925068 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 14:22:23.925084 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:22:23.925095 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 14:22:23.925105 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 14:22:23.925119 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 14:22:23.925128 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:22:23.925134 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:22:23.925143 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:22:23.925153 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:22:23.925164 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:22:23.925170 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:22:23.925175 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:22:23.925179 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:22:23.925184 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 14:22:23.925196 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:22:23.925212 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:22:23.925221 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:22:23.925226 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 14:22:23.925232 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 14:22:23.925243 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:22:23.925251 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:22:23.931399 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:22:23.931415 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:22:23.931426 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 14:22:23.931433 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:22:23.931439 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:22:23.931443 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:22:23.931448 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 14:22:23.931484 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 14:22:23.950225 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 14:22:23.950262 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 14:22:23.950269 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:22:23.950315 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:22:23.950325 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:22:23.950331 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:22:23.950337 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:22:23.950344 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:22:23.950403 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:22:23.950412 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:22:10 GMT 2019-10-21 14:22:23.950468 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:22:23.950482 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 14:22:23.950493 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:22:23.950512 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 14:22:23.950556 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 14:22:23.950589 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 14:22:23.956468 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.956516 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.956547 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.956612 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.956656 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.956671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.962745 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.962796 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.962840 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.962870 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.962913 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.962955 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.962985 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.963034 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.963075 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.969256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.969292 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.969330 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.969354 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.969398 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.969428 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.969503 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:22:23.969555 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.969582 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.969621 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.969650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.969672 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.969698 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.969721 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.969749 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.969771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.969798 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.969898 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:22:23.969981 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:22:23.970014 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.975462 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.975504 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.975537 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.975569 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.975616 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.975658 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.975688 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.975716 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.975743 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.975793 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.975823 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.975851 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.975893 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.975929 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.975965 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.975993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.976014 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.976123 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.976176 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.976207 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.976243 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.976256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.976280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.976307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.976421 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-21 14:22:23.976479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.976522 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.976561 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.976610 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.976667 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:23.976724 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:23.976782 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-21 14:22:23.976796 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:22:23.976801 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 14:22:23.976899 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 14:22:23.976935 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:22:23.976951 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:22:23.976958 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:22:23.976978 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 14:22:23.976983 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 14:22:23.977158 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 14:22:23.977173 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 14:22:23.977219 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977228 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 14:22:23.977249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977279 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.977289 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977303 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:22:23.977324 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.977332 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977343 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:22:23.977358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.977402 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 14:22:23.977419 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977425 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.977441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977468 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.977476 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977486 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 14:22:23.977500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.977527 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:22:23.977542 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977549 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 14:22:23.977563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977596 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.977604 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977615 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:22:23.977633 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.977640 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977650 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:22:23.977667 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.977674 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977684 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:22:23.977697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.977731 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 14:22:23.977772 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977781 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 14:22:23.977798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977825 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.977832 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977843 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 14:22:23.977857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.977884 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 14:22:23.977899 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977905 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 14:22:23.977919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977944 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.977951 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977961 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:22:23.977979 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.977986 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.977995 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:22:23.978013 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.978019 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978029 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:22:23.978046 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.978053 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978063 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:22:23.978077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.978115 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:23.978130 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978136 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.978151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978174 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978181 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978221 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:23.978242 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:23.978259 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978271 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:22:23.978281 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 14:22:23.978293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:22:23.978318 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:22:23.978333 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978339 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 14:22:23.978357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978383 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.978390 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978400 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:22:23.978418 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.978424 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978434 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:22:23.978451 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.978457 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978467 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:22:23.978484 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.978491 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978501 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:22:23.978514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.978551 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:23.978565 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978572 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.978593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978619 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.978626 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978636 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 14:22:23.978649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.978674 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:22:23.978689 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978695 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 14:22:23.978709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978733 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.978740 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978750 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:22:23.978763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.978787 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:23.978802 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978808 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.978822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978846 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.978853 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978863 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 14:22:23.978876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.978901 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:22:23.978916 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978922 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 14:22:23.978939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978965 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.978972 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.978982 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:22:23.978995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.979020 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 14:22:23.979034 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979041 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.979054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979131 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.979139 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979149 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 14:22:23.979188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.979223 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 14:22:23.979240 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979246 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 14:22:23.979260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979290 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.979297 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979307 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:22:23.979325 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.979331 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979341 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:22:23.979354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.979383 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 14:22:23.979397 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979403 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.979417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979441 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.979448 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979458 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 14:22:23.979471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.979497 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 14:22:23.979511 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979517 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 14:22:23.979531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979554 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.979561 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979571 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:22:23.979605 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.979612 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979623 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:22:23.979636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.979666 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 14:22:23.979681 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979687 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.979702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979730 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.979737 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979747 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 14:22:23.979760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.979785 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 14:22:23.979800 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979806 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 14:22:23.979820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979844 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.979850 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979860 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:22:23.979873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.979898 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 14:22:23.979912 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979918 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.979932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979956 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.979962 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.979972 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 14:22:23.979985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.980010 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 14:22:23.980024 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980030 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 14:22:23.980043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980067 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.980074 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980084 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:22:23.980097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.980121 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:23.980136 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980142 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.980155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980180 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.980187 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980197 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 14:22:23.980210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.980236 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:22:23.980250 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980256 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 14:22:23.980269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980293 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.980300 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980309 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:22:23.980322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.980347 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:23.980362 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980368 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.980381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980405 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.980412 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980422 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 14:22:23.980435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.980461 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:22:23.980475 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980481 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 14:22:23.980495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980519 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.980525 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980535 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:22:23.980548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.980573 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:23.980594 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980601 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.980614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980638 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.980645 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980655 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 14:22:23.980668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.980693 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:22:23.980712 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980719 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 14:22:23.980733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980757 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.980764 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980773 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 14:22:23.980791 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.980797 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980807 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 14:22:23.980820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.980849 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:23.980864 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980869 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.980883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980907 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.980913 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980923 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 14:22:23.980936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.980951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.981047 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:22:23.981065 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.981072 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:22:23.981229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.981342 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.981351 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.981362 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:22:23.981376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.981392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.981402 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:23.981417 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.981425 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.981438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.981466 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.981473 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.981483 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:22:23.981509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.981528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.981539 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:22:23.981555 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.981561 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:22:23.981583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.981630 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:22:23.981642 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.981660 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:22:23.981686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.981714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.981735 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:23.981763 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.981773 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.981799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.981841 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.981853 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.981879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.981925 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:23.981964 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:23.981997 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.982018 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:22:23.982039 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 14:22:23.982064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.982090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:22:23.982111 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:22:23.982139 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.982147 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 14:22:23.982217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.982268 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:22:23.982277 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.982301 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:22:23.982329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.982356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.982378 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:23.982406 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.982417 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.982441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.982486 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.982498 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.982523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.982567 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:23.982618 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:23.982651 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.982671 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:22:23.982692 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 14:22:23.982717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.982742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:22:23.982763 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:22:23.982824 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.982837 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:22:23.982865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.982914 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:22:23.982968 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.982994 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:22:23.983020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.983078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.983103 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:23.983133 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.983145 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.983172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.983216 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.983228 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.983255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.983301 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:23.983338 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:23.983366 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.983385 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:22:23.983402 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 14:22:23.983424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.983449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:22:23.983465 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:22:23.983493 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.983505 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 14:22:23.983532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.983593 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.983607 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.983624 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 14:22:23.983661 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.983673 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.983686 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 14:22:23.983723 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.983736 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.983755 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:22:23.983790 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.983799 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.983811 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:22:23.983831 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.983838 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.983847 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:22:23.983865 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.983871 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.983881 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 14:22:23.983898 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.983904 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.983913 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:22:23.983927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.983966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.983977 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:23.983994 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984001 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.984015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984041 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.984048 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984058 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 14:22:23.984071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.984097 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:22:23.984112 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984119 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 14:22:23.984132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984156 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.984163 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984173 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:22:23.984192 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.984198 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984208 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:22:23.984225 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.984232 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984241 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:22:23.984255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.984289 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 14:22:23.984303 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984310 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.984323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984347 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.984354 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984364 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 14:22:23.984377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.984402 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:22:23.984417 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984423 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:22:23.984437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984461 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.984468 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984478 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:22:23.984491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.984516 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:23.984531 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984537 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.984551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984583 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.984591 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984602 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:22:23.984615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.984642 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:22:23.984657 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984663 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:22:23.984677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984704 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.984714 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984725 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:22:23.984743 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.984750 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984760 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:22:23.984777 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.984784 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984793 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:22:23.984807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.984839 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:23.984854 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984860 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.984875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984900 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.984907 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.984917 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:22:23.984930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.985026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.985042 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:22:23.985059 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.985065 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 14:22:23.985080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.985104 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.985112 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.985122 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:22:23.985145 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.985152 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.985162 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:22:23.985180 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.985186 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.985196 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:22:23.985213 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.985220 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.985229 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:22:23.985246 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.985253 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.985262 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:22:23.985276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.985307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.985317 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:23.985332 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.985338 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.985352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.985377 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.985384 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.985394 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 14:22:23.985407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.985422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.985432 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:22:23.985446 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.985476 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.985483 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.985493 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.985507 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.985523 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.985536 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.985561 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.985568 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.985587 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:22:23.985606 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.985612 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.985623 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 14:22:23.985641 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.985647 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.985657 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 14:22:23.985674 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.985680 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.985690 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:22:23.985711 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.985719 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.985729 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 14:22:23.985747 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:22:23.985753 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.985763 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 14:22:23.985780 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.985787 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.985796 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:23.985814 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.985820 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.985829 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:22:23.985846 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.985853 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.985862 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 14:22:23.985879 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.985886 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.985896 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:22:23.985913 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.985919 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.985929 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:22:23.985942 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.985998 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.986016 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.986022 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:22:23.986038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.986062 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.986069 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.986079 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:22:23.986096 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.986103 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.986112 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:22:23.986130 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.986137 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.986146 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:22:23.986164 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.986171 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.986180 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:22:23.986193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.986220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.986230 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.986245 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.986251 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.986265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.986290 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.986297 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.986307 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 14:22:23.986320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.986335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.986345 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:22:23.986359 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.986386 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.986393 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.986403 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.986416 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.986432 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.986445 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.986471 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.986477 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.986487 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:22:23.986505 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.986511 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.986521 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:22:23.986538 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.986544 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.986554 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:22:23.986571 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.986583 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.986593 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:22:23.986611 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.986618 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.986628 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:22:23.986647 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.986654 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.986664 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:22:23.986682 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.986688 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.986697 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:22:23.986720 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.986728 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.986738 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:22:23.986755 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.986762 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.986772 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:22:23.986789 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.986796 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.986876 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:22:23.986911 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.986922 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.986940 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:22:23.986971 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.987066 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.987099 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.987109 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:22:23.987136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.987165 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.987173 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.987183 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:22:23.987201 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.987208 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.987217 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:22:23.987234 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.987241 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.987251 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:22:23.987268 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:22:23.987274 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.987284 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:23.987297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.987324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.987334 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.987349 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.987356 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.987370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.987395 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.987402 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.987411 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 14:22:23.987425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.987440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.987450 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:22:23.987463 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.987491 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.987497 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.987507 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.987521 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.987536 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.987550 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.987582 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.987589 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.987599 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:22:23.987659 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.987668 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.987680 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:22:23.987700 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.987710 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.987721 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:22:23.987743 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.987750 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.987760 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:22:23.987778 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.987785 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.987795 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:22:23.987812 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.987819 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.987829 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:22:23.987846 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.987852 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.987862 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:22:23.987879 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.987886 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.987895 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:22:23.987912 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.987919 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.987929 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:22:23.987946 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.987953 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.987963 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 14:22:23.987979 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.987986 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.987996 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:22:23.988013 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.988019 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.988029 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:22:23.988042 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.988101 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.988117 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988145 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988153 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988163 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988176 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988193 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.988207 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988232 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.988239 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988248 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 14:22:23.988265 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.988272 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988281 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 14:22:23.988298 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.988305 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988314 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:22:23.988331 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.988338 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988347 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 14:22:23.988364 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.988371 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988380 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 14:22:23.988397 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.988404 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988413 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:22:23.988430 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.988437 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988447 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 14:22:23.988464 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.988470 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988480 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 14:22:23.988497 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.988503 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988523 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 14:22:23.988541 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.988547 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988557 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:22:23.988579 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.988586 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988596 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:22:23.988614 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.988621 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988630 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 14:22:23.988647 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.988654 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988663 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:22:23.988680 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.988687 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988696 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 14:22:23.988715 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988782 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.988801 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.988807 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 14:22:23.988874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.988902 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.988910 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.988920 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:22:23.988933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.988949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.988964 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:23.988980 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.988986 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.989004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.989029 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.989037 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.989046 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 14:22:23.989060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.989075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.989085 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:22:23.989100 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.989106 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 14:22:23.989120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.989144 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.989151 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.989161 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:22:23.989178 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.989185 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.989194 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:22:23.989211 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.989218 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.989227 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:22:23.989245 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:22:23.989251 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.989261 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:22:23.989274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.989302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.989312 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 14:22:23.989327 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.989333 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.989351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.989376 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:22:23.989383 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.989393 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 14:22:23.989406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.989421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.989431 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 14:22:23.989445 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:22:23.989472 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 14:22:23.989479 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:22:23.989489 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 14:22:23.989502 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:22:23.989518 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.989532 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:23.989562 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.989569 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:23.989584 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 14:22:23.989665 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.989676 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:23.989689 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 14:22:23.989714 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.989721 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:23.989731 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 14:22:23.989753 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:22:23.989760 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:23.989770 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:22:23.989788 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.989795 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:23.989804 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 14:22:23.989822 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.989828 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:23.989838 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 14:22:23.989855 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.989861 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:23.989871 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:22:23.989888 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.989895 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:23.989904 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 14:22:23.989921 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.989928 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:23.989937 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 14:22:23.989954 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.989961 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:23.989970 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:22:23.989983 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:23.990035 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.990052 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.990059 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 14:22:23.990077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.990102 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.990109 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.990119 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:22:23.990132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.990147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.990158 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:23.990172 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.990179 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.990197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.990221 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:22:23.990228 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.990238 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 14:22:23.990251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.990267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.990276 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:22:23.990290 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 14:22:23.990316 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:22:23.990323 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:22:23.990333 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 14:22:23.990350 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:22:23.990357 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 14:22:23.990367 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 14:22:23.990384 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:22:23.990390 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:22:23.990400 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 14:22:23.990413 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 14:22:23.990437 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.990452 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.990459 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:22:23.990477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.990501 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.990508 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.990518 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:22:23.990535 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.990542 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.990551 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:22:23.990568 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.990581 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.990591 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:22:23.990604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.990628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.990643 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.990666 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.990675 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.990766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.990806 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.990816 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.990830 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 14:22:23.990854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.990878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.990893 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:22:23.990912 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.990950 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.990960 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.990975 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.990994 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.991015 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.991039 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.991079 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.991091 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.991107 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 14:22:23.991139 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.991307 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.991323 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 14:22:23.991344 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.991351 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.991361 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:22:23.991383 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.991390 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.991405 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 14:22:23.991423 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.991429 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.991439 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 14:22:23.991456 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.991463 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.991473 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 14:22:23.991490 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.991496 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.991506 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 14:22:23.991523 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.991530 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.991539 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:22:23.991556 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.991563 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.991572 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:22:23.991592 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.991640 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.991658 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.991664 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 14:22:23.991686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.991716 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.991723 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.991734 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:22:23.991752 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.991758 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.991768 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:22:23.991785 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.991834 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.991847 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:22:23.991868 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.991875 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.991885 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:22:23.991906 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.991913 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.991923 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:22:23.991936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.991968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.991978 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:23.991994 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992000 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.992018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992044 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992050 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992087 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:23.992107 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:23.992124 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992135 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:22:23.992145 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 14:22:23.992157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:22:23.992182 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:22:23.992197 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992203 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 14:22:23.992221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992245 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.992252 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992262 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 14:22:23.992275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.992301 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 14:22:23.992315 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992321 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.992334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992359 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:22:23.992365 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992375 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 14:22:23.992389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.992414 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 14:22:23.992428 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992434 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 14:22:23.992448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992471 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.992478 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992488 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:22:23.992501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.992526 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:23.992541 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992547 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.992565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992597 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.992604 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992615 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 14:22:23.992628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.992643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.992653 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:22:23.992667 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.992750 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.992759 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.992770 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.992784 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.992801 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.992816 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.992845 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.992853 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.992867 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 14:22:23.992886 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.992892 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.992902 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 14:22:23.992918 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.992925 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.992934 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 14:22:23.992951 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.992958 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.992967 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 14:22:23.992984 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.992991 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.993000 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 14:22:23.993017 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:22:23.993025 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.993035 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 14:22:23.993052 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:22:23.993059 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.993068 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 14:22:23.993085 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:22:23.993092 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.993101 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 14:22:23.993118 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:22:23.993124 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.993134 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 14:22:23.993151 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.993158 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.993167 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 14:22:23.993184 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.993191 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.993200 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 14:22:23.993217 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.993224 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.993237 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 14:22:23.993254 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.993261 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.993270 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 14:22:23.993283 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.993346 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.993363 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.993370 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 14:22:23.993388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.993413 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.993429 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.993441 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 14:22:23.993455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.993470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.993480 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:23.993496 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.993502 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.993516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.993549 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.993558 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.993569 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 14:22:23.993588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.993605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.993615 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:22:23.993631 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.993637 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:22:23.993656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.993692 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.993699 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.993714 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 14:22:23.993734 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.993740 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.993750 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:22:23.993802 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.993834 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.993856 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:22:23.993950 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.993964 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.993982 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:22:23.994006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.994108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.994132 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:23.994160 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.994171 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.994201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.994255 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:23.994267 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.994285 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 14:22:23.994309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.994335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.994355 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:22:23.994380 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:23.994430 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:23.994443 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:23.994462 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:23.994487 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:23.994515 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.994538 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:23.994677 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.994699 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:23.994719 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:22:23.994759 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.994773 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:23.994792 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:22:23.994824 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.994835 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:23.994851 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 14:22:23.994882 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.994893 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:23.994917 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:22:23.994950 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.994961 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:23.994977 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:22:23.995009 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.995020 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:23.995038 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 14:22:23.995069 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:22:23.995081 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:23.995098 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 14:22:23.995124 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:23.995193 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.995227 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.995239 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 14:22:23.995266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.995311 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.995324 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.995349 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 14:22:23.995383 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.995396 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.995414 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 14:22:23.995447 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.995459 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.995477 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 14:22:23.995510 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.995522 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.995540 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 14:22:23.995582 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.995596 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.995615 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 14:22:23.995648 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.995661 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.995679 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 14:22:23.995713 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.995726 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.995744 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:22:23.995778 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.995790 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.995808 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:22:23.995830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.995899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.995920 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:23.995944 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.995955 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 14:22:23.995988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.996035 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:22:23.996047 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.996066 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 14:22:23.996091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.996118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:23.996140 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:22:23.996168 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:23.996176 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 14:22:23.996213 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 14:22:23.996239 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.996246 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 14:22:23.996286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.996327 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:23.996367 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:23.996402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:22:23.996416 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:22:23.996428 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 14:22:23.996447 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.996454 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 14:22:23.996464 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 14:22:23.996480 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:23.996487 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 14:22:23.996497 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 14:22:23.996514 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.996520 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 14:22:23.996530 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:22:23.996547 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.996553 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:22:23.996612 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.996633 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.996641 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:22:23.996651 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.996668 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.996674 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 14:22:23.996688 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:23.996711 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:22:23.996719 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 14:22:23.996730 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:22:23.996748 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:22:23.996754 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 14:22:23.996764 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 14:22:23.996780 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.996787 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:22:23.996802 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.996819 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:22:23.996826 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 14:22:23.996835 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 14:22:23.996852 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.996858 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 14:22:23.996868 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:23.996884 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:23.996891 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:22:23.996901 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:23.996917 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:22:23.996923 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 14:22:23.996933 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 14:22:23.996947 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 14:22:23.996982 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 14:22:23.997011 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:22:23.997038 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:22:23.997065 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 14:22:23.997092 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:23.997118 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:22:23.997145 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:23.997173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:22:23.997200 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:23.997226 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:22:23.997252 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 14:22:23.997278 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 14:22:23.997305 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 14:22:23.997331 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 14:22:23.997357 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 14:22:23.997384 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 14:22:23.997411 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 14:22:23.997455 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 14:22:23.997483 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:23.997509 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:22:23.997535 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:23.997561 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:22:23.997594 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:23.997620 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:22:23.997647 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:23.997673 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:22:23.997701 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:23.997732 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:22:23.997759 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:23.997785 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:22:23.997811 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:23.997839 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:22:23.997865 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:23.997891 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:22:23.997917 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:23.997951 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:22:23.998005 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 14:22:23.998056 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:22:23.998105 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:23.998173 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:22:23.998222 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:23.998271 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:22:23.998299 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:23.998650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:22:23.998680 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:23.998710 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:22:23.998739 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:23.998765 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:22:23.998791 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:23.998817 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:22:23.998844 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 14:22:23.998871 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 14:22:23.998898 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:23.998924 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:22:23.998950 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:23.998976 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:22:23.999002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:23.999035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:22:23.999062 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 14:22:23.999088 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 14:22:23.999114 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:23.999140 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:22:23.999167 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:23.999194 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:22:23.999222 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:23.999249 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:22:23.999275 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:23.999302 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:22:23.999329 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.999347 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.999373 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:23.999406 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.999448 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.999467 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.999494 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:23.999520 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.999537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.999554 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.999570 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.999602 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:23.999629 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.999646 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.999662 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.999679 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.999708 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:23.999736 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.999762 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:23.999789 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.999815 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:23.999841 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.999857 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.999883 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:23.999910 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.999926 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:23.999952 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:23.999978 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000004 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:24.000030 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000055 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:24.000081 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000107 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:24.000133 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000165 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:24.000191 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000208 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000234 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:24.000260 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000286 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:24.000311 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000338 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:24.000364 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000390 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:24.000416 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000477 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:24.000505 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000522 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000565 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000592 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000609 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000626 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000642 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000672 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:24.000698 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000721 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000738 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000764 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:24.000790 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000816 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:24.000842 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000859 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000875 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000906 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:24.000932 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.000999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:22:24.001050 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001067 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001083 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001101 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001128 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:24.001154 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001171 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001188 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001206 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001232 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:24.001258 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001284 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:24.001310 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001327 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001343 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001359 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001385 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:22:24.001411 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001437 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:22:24.001463 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001480 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001496 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001526 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:24.001553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001592 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:24.001677 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001707 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:22:24.001737 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001764 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:24.001790 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001816 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:24.001843 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001860 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001877 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001893 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001919 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:24.001945 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001978 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.001994 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002011 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002043 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002059 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002085 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:22:24.002110 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002127 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002159 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:24.002184 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002201 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002217 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002243 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:24.002269 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002286 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002303 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002319 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002393 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:24.002419 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002436 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002453 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002473 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002499 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:24.002525 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002551 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:24.002588 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002617 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:24.002643 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002660 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002685 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:24.002716 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002733 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002759 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:24.002785 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002816 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:24.002874 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002901 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:24.002930 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.002961 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:24.003015 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003042 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:24.003072 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003089 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003115 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:24.003165 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003194 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:24.003221 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003251 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:24.003300 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003330 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:24.003356 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003386 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:24.003412 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003454 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003471 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003488 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003504 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003524 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003541 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003568 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:24.003599 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003636 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003659 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003686 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:24.003720 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003748 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:24.003795 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003825 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003842 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003871 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:24.003952 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.003988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:22:24.004103 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004124 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004141 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004158 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004187 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:24.004214 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004256 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004275 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004292 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004369 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:24.004422 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004453 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:24.004483 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004500 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004538 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004559 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004592 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:22:24.004621 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004648 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:22:24.004696 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004726 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004743 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004773 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:24.004800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004858 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.004922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:24.004950 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.005000 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:22:24.005028 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.005054 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:24.005083 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.005110 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:24.005155 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.005173 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.005189 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.005205 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.005231 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:24.005257 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.005274 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.005291 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.005307 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.005323 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.005340 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.005356 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.005373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:24.005403 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:22:24.005433 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 14:22:24.005491 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:22:24.005541 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:24.005598 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:24.005647 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:24.005694 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 14:22:24.005747 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 14:22:24.005795 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 14:22:24.005842 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 14:22:24.005889 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:24.005935 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:24.005982 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:24.006030 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:24.006078 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.006126 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.006188 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:24.006236 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.006283 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:24.006384 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:22:24.006433 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.006523 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.006625 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:24.006717 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:24.006823 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:24.006944 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:24.007039 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 14:22:24.007141 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:24.007224 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:24.007309 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:24.007406 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 14:22:24.007498 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:24.007611 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:24.007705 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:24.007805 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:24.007940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 14:22:24.008036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:22:24.008132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:24.008308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:24.008407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:24.008490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 14:22:24.008604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 14:22:24.008695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 14:22:24.008801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 14:22:24.008933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:24.008986 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:24.009037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:24.009083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:24.009189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.009444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.009494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:24.009542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.009597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:24.009646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:22:24.009694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.009750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.009799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:24.009847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:24.009900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:24.009951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:24.009998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 14:22:24.010044 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:24.010091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:24.010138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:24.010222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 14:22:24.010273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:24.010329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:24.010376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:24.010424 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:24.010480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 14:22:24.010529 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:22:24.010582 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:24.010631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:24.010679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:24.010730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 14:22:24.010778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 14:22:24.010872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 14:22:24.010956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 14:22:24.011041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:24.011124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:24.011212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:24.011298 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:24.011376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.011432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.011480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:24.011528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.011588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:24.011644 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:22:24.011693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.011747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.011796 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:24.011843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:24.011895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:24.011946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:24.012039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 14:22:24.012232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:24.012324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:24.012407 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:24.012492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 14:22:24.012585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:24.012682 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:24.012770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:24.012861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:24.012970 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:22:24.013017 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:22:24.013108 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:22:24.013166 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:24.013221 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:24.013274 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:24.013327 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:22:24.013380 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:22:24.013433 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:22:24.013487 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:22:24.013540 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:24.013602 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:24.013656 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:24.013716 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:24.013770 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.013823 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.013876 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:24.013966 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.014028 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:24.014132 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:22:24.014190 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.014245 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.014298 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:24.014352 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:24.014405 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:24.014459 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:24.014561 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:22:24.014628 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:24.014682 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:24.014742 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:24.014794 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:22:24.014847 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:24.014916 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:24.014969 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:24.015024 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:24.015086 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:22:24.015109 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:22:24.015163 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:22:24.015216 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:24.015270 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:24.015337 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:24.015391 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:22:24.015445 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:22:24.015499 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:22:24.015552 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:22:24.015819 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:24.015874 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:24.016005 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:24.016120 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:24.016225 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.016338 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.016429 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:24.016517 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.016617 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:24.016727 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:22:24.016816 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.016905 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.016993 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:24.017087 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:24.017176 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:24.017263 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:24.017369 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:22:24.017459 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:24.017548 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:24.017662 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:24.017754 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:22:24.017849 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:24.018039 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:24.018153 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:24.018233 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:24.018297 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 14:22:24.018320 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:22:24.018369 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:22:24.018418 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:24.018466 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:24.018521 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:24.018570 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:22:24.018642 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:22:24.018699 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:22:24.018753 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:22:24.018801 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:24.018848 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:24.018895 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:24.018948 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:24.018997 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.019048 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.019097 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:24.019146 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.019194 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:24.019242 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:22:24.019290 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.019337 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.019385 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:24.019433 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:24.019525 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:24.019618 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:24.019679 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:22:24.019733 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:24.020120 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:24.020170 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:24.020218 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:22:24.020310 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:24.020385 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:24.020435 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:24.020550 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:24.020695 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 14:22:24.020724 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:22:24.020782 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:22:24.020833 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:24.020884 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:24.020995 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:24.021053 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:22:24.021104 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:22:24.021154 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:22:24.021204 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:22:24.021255 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:24.021305 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:24.021360 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:24.021411 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:24.021461 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.021516 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.021566 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:24.021622 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.021674 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:24.021731 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:22:24.021782 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.021833 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.021883 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:24.021934 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:24.021984 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:24.022033 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:24.022083 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:22:24.022133 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:24.022184 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:24.022234 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:24.022284 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:22:24.022334 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:24.022384 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:24.022435 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:24.022486 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:24.022540 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 14:22:24.022558 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 14:22:24.022594 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 14:22:24.022623 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 14:22:24.022651 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 14:22:24.022678 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 14:22:24.022700 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:22:24.022722 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:22:24.022733 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:24.022742 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:24.022751 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:24.022760 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:22:24.022774 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:22:24.022783 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:22:24.022792 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:22:24.022801 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:24.022811 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:24.022820 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:24.022828 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:24.022837 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.022846 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.022855 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:24.022864 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.022872 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:24.022881 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:22:24.022889 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.022897 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.022905 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:24.022913 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:24.022922 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:24.022930 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:24.022938 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:22:24.022947 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:24.022954 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:24.022962 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:24.022970 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:22:24.022978 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:24.022986 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:24.022995 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:24.023003 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:24.023012 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:22:24.023022 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:22:24.023030 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:24.023039 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:24.023047 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:24.023055 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:22:24.023062 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:22:24.023070 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:22:24.023078 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:22:24.023085 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:24.023093 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:24.023100 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:24.023108 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:24.023116 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.023124 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.023132 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:24.023140 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.023147 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:24.023155 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:22:24.023196 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.023213 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.023245 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:24.023264 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:24.023278 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:24.023296 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:24.023310 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:22:24.023324 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:24.023338 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:24.023353 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:24.023370 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:22:24.023384 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:24.023399 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:24.023414 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:24.023428 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:24.023443 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:22:24.023458 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:22:24.023467 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:24.023475 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:24.023483 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:24.023490 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:22:24.023497 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:22:24.023505 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:22:24.023512 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:22:24.023520 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:24.023527 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:24.023535 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:24.023543 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:24.023550 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.023558 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.023565 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:24.023578 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.023587 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:24.023596 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:22:24.023603 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.023610 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.023617 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:24.023625 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:24.023632 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:24.023639 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:24.023646 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:22:24.023653 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:24.023660 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:24.023667 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:24.023674 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:22:24.023681 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:24.023688 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:24.023695 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:24.023704 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:24.023714 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:22:24.023724 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:22:24.023731 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:24.023740 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:24.023747 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:24.023755 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:22:24.023762 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:22:24.023775 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:22:24.023783 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:22:24.023790 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:24.023798 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:24.023805 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:24.023812 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:24.023819 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.023826 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.023833 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:24.023841 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:24.023847 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:24.023855 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:22:24.023861 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.023869 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:24.023876 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:24.023883 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:24.023890 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:24.023897 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:24.023903 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:22:24.023911 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:24.023918 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:24.023925 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:24.023933 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:22:24.023940 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:24.023948 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:24.023955 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:24.023962 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:24.024213 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 14:22:24.024224 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:22:24.024229 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:22:24.024234 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:22:24.024241 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 14:22:24.024246 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:22:24.024250 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:22:24.024261 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 14:22:24.024270 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:22:24.024317 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 14:22:24.024324 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:22:24.024338 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:22:24.024360 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 14:22:24.024367 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 14:22:24.024372 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 14:22:24.024376 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 14:22:24.024381 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:22:24.024392 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:22:24.024399 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:22:24.024404 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:22:24.024416 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:22:24.024425 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:22:24.024430 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 14:22:24.024454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:24.024464 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:22:24.024468 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:24.024494 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:22:24.024499 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 14:22:24.024504 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 14:22:24.024507 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 14:22:24.024511 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 14:22:24.024515 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 14:22:24.024520 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 14:22:24.024524 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 14:22:24.024531 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:22:24.024542 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:22:24.024549 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:22:24.024553 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:22:24.024559 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:22:24.024565 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:22:24.024569 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:24.024600 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:22:24.024608 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:22:24.024613 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:22:24.024619 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:22:24.024624 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:22:24.024635 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:22:24.024643 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:22:24.024648 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:22:24.024652 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:22:24.024659 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "162112" 2019-10-21 14:22:24.024667 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:22:24.024671 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:22:24.024676 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:22:24.024683 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:22:24.024688 wsdl: in serializeType: returning: 162112 2019-10-21 14:22:24.024694 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:22:24.024704 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:22:24.024710 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:22:24.024714 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:22:24.024720 wsdl: in serializeType: returning: 162112 2019-10-21 14:22:24.024724 wsdl: serializeRPCParameters returning: 162112 2019-10-21 14:22:24.024745 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=162112 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 14:22:24.024750 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 14:22:24.024756 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6108"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 14:22:24.024771 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 14:22:24.024776 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=162112 2019-10-21 14:22:24.024787 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 14:22:24.024861 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 14:22:24.024799 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:22:24.024811 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:22:24.024816 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:22:24.024821 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:22:24.024825 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:22:24.024832 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:22:24.024842 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:22:24.024849 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:22:24.024855 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:22:24.024868 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 14:22:24.024876 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:22:24.024884 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:22:24.031112 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:22:24.031148 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:22:24.031170 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 14:22:24.031181 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 14:22:24.031190 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:22:24.031199 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:22:24.031207 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:22:24.031214 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:22:24.031222 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 14:22:24.031264 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 14:22:24.039388 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 14:22:24.039427 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 14:22:24.039436 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:22:24.039442 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:22:24.039448 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:22:24.039453 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:22:24.039460 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:22:24.039465 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:22:24.039471 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:22:24.039477 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:22:10 GMT 2019-10-21 14:22:24.039484 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:22:24.039490 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 14:22:24.039498 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:22:24.039513 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 14:22:24.039547 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 14:22:24.039560 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 14:22:24.039572 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:22:24.039586 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 14:22:24.039591 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 14:22:24.039626 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:22:24.039638 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:22:24.039644 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:22:24.039673 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:22:24.039680 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 12:22:10 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 14:22:24.039725 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 14:22:24.039737 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 14:22:24.039762 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 14:22:24.039769 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 14:22:24.039883 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 14:22:24.039985 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 14:22:24.039991 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 14:22:24.040000 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 14:22:24.040014 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:22:24.040037 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 14:22:24.040148 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 14:22:24.040190 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:22:24.040211 nusoap_client: got fault 2019-10-21 14:22:24.040224 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 14:22:24.040232 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 14:22:24.040239 nusoap_client: detail =