Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 129.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
454061-0001 Model turbiny: GT1752
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: IVECO
 Silnik:
JR T1585
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 21:54:04 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-24 23:54:16.825909 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-24 23:54:16.825962 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:54:16.825975 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-24 23:54:16.825991 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:54:16.826003 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-24 23:54:16.826013 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-24 23:54:16.826026 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-24 23:54:16.826035 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:54:16.826041 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:54:16.826050 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:54:16.826059 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-24 23:54:16.826071 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-24 23:54:16.826076 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-24 23:54:16.826080 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-24 23:54:16.826084 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-24 23:54:16.826088 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-24 23:54:16.826101 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:54:16.826116 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:54:16.826125 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-24 23:54:16.826130 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-24 23:54:16.826136 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-24 23:54:16.826145 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-24 23:54:16.826155 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-24 23:54:16.834037 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-24 23:54:16.834053 soap_transport_http: socket connected 2019-04-24 23:54:16.834064 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-24 23:54:16.834070 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:54:16.834075 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:54:16.834079 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-24 23:54:16.834083 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-24 23:54:16.834110 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-24 23:54:16.851633 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-24 23:54:16.851649 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-24 23:54:16.851656 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:54:16.851662 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-24 23:54:16.851667 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-24 23:54:16.851672 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-24 23:54:16.851677 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-24 23:54:16.851682 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-24 23:54:16.851687 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-24 23:54:16.851696 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 21:54:04 GMT 2019-04-24 23:54:16.851702 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-24 23:54:16.851707 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-24 23:54:16.851713 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-24 23:54:16.851721 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-24 23:54:16.851746 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-24 23:54:16.859504 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:54:16.859528 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:54:16.867395 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:54:16.867427 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:54:16.867451 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-24 23:54:16.875075 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:54:16.875199 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:54:16.875254 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:54:16.875322 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:54:16.875379 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:54:16.875458 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:54:16.875475 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-24 23:54:16.882747 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:54:16.882886 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:54:16.882949 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:54:16.883026 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:54:16.883089 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:54:16.883181 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:54:16.883239 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:54:16.883262 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-04-24 23:54:16.883338 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-24 23:54:16.883351 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-24 23:54:16.883356 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-24 23:54:16.883382 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-24 23:54:16.883408 soap_transport_http: closed socket 2019-04-24 23:54:16.883421 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-24 23:54:16.883427 soap_transport_http: end of send() 2019-04-24 23:54:16.883439 wsdl: got WSDL URL 2019-04-24 23:54:16.883444 wsdl: Parse WSDL 2019-04-24 23:54:16.883621 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-24 23:54:16.883633 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-24 23:54:16.883679 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.883687 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-24 23:54:16.883706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.883736 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.883744 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.883758 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:54:16.883778 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.883785 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.883795 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:54:16.883810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.883833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.883843 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-24 23:54:16.883859 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.883865 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.883880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.883906 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.883913 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.883923 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-24 23:54:16.883936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.883951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.883962 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-24 23:54:16.883976 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.883982 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-24 23:54:16.883995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884018 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.884025 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884034 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:54:16.884051 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.884057 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884066 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:54:16.884082 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.884088 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884097 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-24 23:54:16.884109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.884141 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.884156 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884162 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-24 23:54:16.884175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884198 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.884204 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884213 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-24 23:54:16.884226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.884249 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-24 23:54:16.884412 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884423 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-24 23:54:16.884447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884483 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.884490 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884573 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:54:16.884596 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.884603 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884612 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:54:16.884629 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.884635 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884645 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-24 23:54:16.884661 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.884667 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884681 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:54:16.884757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.884824 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:16.884850 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884857 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.884872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884894 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884900 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884938 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:16.884958 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:16.884974 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.884985 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:54:16.885022 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-24 23:54:16.885039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:54:16.885065 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-24 23:54:16.885080 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885086 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-24 23:54:16.885104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885129 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.885136 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885145 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:54:16.885158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.885181 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:16.885195 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885201 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.885215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885238 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.885244 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885254 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-24 23:54:16.885266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.885316 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-24 23:54:16.885331 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885337 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-24 23:54:16.885351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885374 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.885381 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885395 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:54:16.885408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.885433 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-24 23:54:16.885448 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885454 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.885468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885555 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.885575 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885586 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-24 23:54:16.885598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.885622 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-24 23:54:16.885637 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885647 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-24 23:54:16.885699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885728 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.885735 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885745 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:54:16.885761 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.885768 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885777 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:54:16.885789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.885821 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-24 23:54:16.885862 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885870 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.885887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885911 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.885918 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885927 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-24 23:54:16.885940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.885968 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-24 23:54:16.885983 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.885988 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-24 23:54:16.886001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886025 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.886031 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886041 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:54:16.886059 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.886065 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886074 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:54:16.886086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.886114 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-24 23:54:16.886128 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886133 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.886150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886174 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.886180 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886190 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-24 23:54:16.886202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.886225 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-24 23:54:16.886239 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886245 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-24 23:54:16.886257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886300 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.886308 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886318 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:54:16.886331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.886356 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-24 23:54:16.886370 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886376 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.886389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886413 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.886420 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886430 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-24 23:54:16.886442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.886466 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-24 23:54:16.886480 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886486 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-24 23:54:16.886500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886523 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.886529 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886539 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:54:16.886551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.886588 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:16.886602 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886608 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.886620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886643 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.886649 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886659 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-24 23:54:16.886671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.886781 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-24 23:54:16.886805 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886814 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-24 23:54:16.886839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886890 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.886898 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886909 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-24 23:54:16.886922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.886946 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:16.886961 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.886966 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.886983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887007 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.887013 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887023 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-24 23:54:16.887035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.887058 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-24 23:54:16.887073 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887078 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-24 23:54:16.887091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887114 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.887121 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887130 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-24 23:54:16.887186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.887212 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:16.887227 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887233 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.887246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887292 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.887300 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887311 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-24 23:54:16.887324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.887349 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-24 23:54:16.887363 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887369 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-24 23:54:16.887382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887406 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.887413 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887423 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-24 23:54:16.887440 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.887447 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887456 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-24 23:54:16.887469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.887497 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:16.887512 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887518 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.887531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887555 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.887574 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887584 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-24 23:54:16.887596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.887620 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-24 23:54:16.887634 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887640 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:54:16.887652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887675 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.887681 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887690 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:54:16.887702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.887725 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.887739 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887745 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.887758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887781 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.887788 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887797 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:54:16.887809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.887832 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:54:16.887846 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887851 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-24 23:54:16.887864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887887 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:54:16.887893 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887903 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-24 23:54:16.887915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.887938 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.887952 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887957 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.887970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887991 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.887997 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888034 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:16.888055 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:16.888070 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888080 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:54:16.888090 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-24 23:54:16.888101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:54:16.888125 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:54:16.888139 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888144 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-24 23:54:16.888157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888180 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:54:16.888187 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888196 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-24 23:54:16.888208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.888231 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.888245 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888250 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.888263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888306 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888313 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888349 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:16.888368 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:16.888384 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888394 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:54:16.888404 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-24 23:54:16.888416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:54:16.888439 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:54:16.888453 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888460 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-24 23:54:16.888473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888496 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.888503 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888513 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-24 23:54:16.888530 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.888536 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888546 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-24 23:54:16.888575 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.888582 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888591 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:54:16.888607 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.888614 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888622 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:54:16.888639 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.888645 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888654 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-24 23:54:16.888670 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.888676 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888685 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-24 23:54:16.888701 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.888707 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888716 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:54:16.888728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.888774 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:16.888788 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888794 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.888807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888829 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.888836 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888845 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-24 23:54:16.888857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.888880 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-24 23:54:16.888894 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888900 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-24 23:54:16.888913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888935 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.888941 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888950 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-24 23:54:16.888967 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.888973 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.888983 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:54:16.888999 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.889005 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889014 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:54:16.889026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.889057 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-24 23:54:16.889071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889077 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.889089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889112 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.889118 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889128 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-24 23:54:16.889140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.889163 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-24 23:54:16.889177 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889182 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:54:16.889195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889218 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.889225 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889234 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:54:16.889246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.889269 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.889308 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889314 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.889328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889352 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.889359 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889369 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:54:16.889381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.889406 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:54:16.889420 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889426 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:54:16.889439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889463 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.889470 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889479 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-24 23:54:16.889497 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.889504 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889513 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:54:16.889531 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.889538 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889547 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:54:16.889560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.889603 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.889617 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889623 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.889636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889659 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.889665 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889675 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:54:16.889686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.889709 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:54:16.889724 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889729 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-24 23:54:16.889742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889765 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.889771 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889781 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:54:16.889797 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.889803 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889812 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:54:16.889829 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.889835 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889844 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:54:16.889860 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.889866 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889875 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:54:16.889891 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.889898 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889907 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:54:16.889919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.889957 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:16.889971 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.889977 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.889990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.890013 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890020 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.890029 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-24 23:54:16.890041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.890056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.890065 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-24 23:54:16.890078 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890104 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890111 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890120 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890132 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890147 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.890161 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890184 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.890190 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890199 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:54:16.890216 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.890222 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890231 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-24 23:54:16.890247 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.890254 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890263 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-24 23:54:16.890285 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.890292 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890301 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-24 23:54:16.890318 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.890324 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890333 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-24 23:54:16.890349 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:54:16.890355 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890364 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-24 23:54:16.890381 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.890387 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890396 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.890412 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.890418 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890427 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:54:16.890443 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.890449 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890459 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:54:16.890475 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.890481 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890490 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:54:16.890502 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890549 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.890566 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.890571 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-24 23:54:16.890585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.890608 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.890614 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.890623 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:54:16.890640 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.890646 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.890655 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:54:16.890671 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.890677 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.890686 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:54:16.890702 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.890708 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.890717 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-24 23:54:16.890729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.890753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.890763 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890777 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.890783 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.890796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.890818 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890825 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.890834 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-24 23:54:16.890846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.890860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.890869 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-24 23:54:16.890882 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890906 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890913 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890922 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890934 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890949 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.890962 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.890986 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.890992 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.891001 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:54:16.891018 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.891024 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.891032 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-24 23:54:16.891049 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.891055 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.891064 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:54:16.891080 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.891086 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.891094 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-24 23:54:16.891111 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.891117 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.891126 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:54:16.891142 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.891148 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.891157 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:54:16.891173 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.891180 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.891189 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:54:16.891205 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.891211 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.891220 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-24 23:54:16.891236 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.891242 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.891251 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-24 23:54:16.891267 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.891279 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.891289 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:54:16.891307 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.891313 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.891321 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:54:16.891334 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.891383 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.891399 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.891426 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-24 23:54:16.891443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.891467 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.891473 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.891483 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:54:16.891500 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.891506 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.891515 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:54:16.891531 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.891537 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.891546 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:54:16.891563 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:54:16.891569 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.891577 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:16.891589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.891615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.891625 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.891639 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.891644 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.891657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.891680 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.891686 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.891696 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-24 23:54:16.891708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.891722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.891731 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-24 23:54:16.891743 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.891769 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.891776 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.891785 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.891797 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.891812 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.891825 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.891849 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.891855 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.891865 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:54:16.891881 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.891887 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.891896 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-24 23:54:16.891916 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.891922 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.891932 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:54:16.891949 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.891955 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.891965 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-24 23:54:16.891982 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.891988 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.891997 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:54:16.892013 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.892019 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.892028 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:54:16.892044 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.892050 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.892059 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:54:16.892075 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.892081 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.892090 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-24 23:54:16.892107 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.892113 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.892122 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-24 23:54:16.892139 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892145 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.892154 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-24 23:54:16.892170 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.892176 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.892185 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:54:16.892201 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.892207 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.892216 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:54:16.892229 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.892293 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.892311 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892338 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892345 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892354 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892366 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892381 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.892394 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892418 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.892424 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892433 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-24 23:54:16.892449 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.892456 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892465 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-24 23:54:16.892481 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.892487 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892496 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-24 23:54:16.892512 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.892519 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892528 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-24 23:54:16.892544 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.892550 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892559 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-24 23:54:16.892576 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.892581 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892590 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:54:16.892606 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.892612 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892621 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-24 23:54:16.892637 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.892643 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892652 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-24 23:54:16.892668 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.892674 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892684 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-24 23:54:16.892700 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.892706 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892715 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:54:16.892731 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.892737 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892746 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:54:16.892762 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.892768 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892777 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-24 23:54:16.892793 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.892799 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892808 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:54:16.892824 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.892830 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892838 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-24 23:54:16.892850 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.892909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.892927 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.892933 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-24 23:54:16.892948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.892971 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.892977 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.892987 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:54:16.892999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.893013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.893023 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:16.893037 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.893043 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.893056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.893080 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.893086 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.893095 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-24 23:54:16.893108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.893122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.893131 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-24 23:54:16.893145 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.893151 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-24 23:54:16.893163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.893186 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.893192 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.893201 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:54:16.893217 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.893223 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.893232 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:54:16.893248 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.893255 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.893264 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:54:16.893288 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:54:16.893295 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.893305 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-24 23:54:16.893317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.893342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.893351 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-24 23:54:16.893365 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.893371 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.893385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.893408 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:54:16.893414 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.893424 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-24 23:54:16.893436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.893449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.893459 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-24 23:54:16.893471 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:54:16.893496 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-24 23:54:16.893503 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:54:16.893512 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-24 23:54:16.893524 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:54:16.893539 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.893552 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:16.893575 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.893582 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:16.893591 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-24 23:54:16.893607 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.893613 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:16.893622 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-24 23:54:16.893639 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.893645 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:16.893654 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-24 23:54:16.893670 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:54:16.893676 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:16.893685 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-24 23:54:16.893702 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.893708 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:16.893717 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-24 23:54:16.893733 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.893739 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:16.893748 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-24 23:54:16.893765 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.893771 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:16.893780 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:54:16.893796 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.893802 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:16.893811 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-24 23:54:16.893827 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.893834 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:16.893843 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-24 23:54:16.893859 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.893865 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:16.893874 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:54:16.893886 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:16.893933 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.893949 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.893955 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-24 23:54:16.893970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.893993 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.893999 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.894008 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:54:16.894020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.894034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.894043 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:16.894057 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.894064 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.894077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.894099 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:54:16.894106 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.894116 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-24 23:54:16.894128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.894142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.894151 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-24 23:54:16.894164 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-24 23:54:16.894187 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:54:16.894193 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-24 23:54:16.894203 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-24 23:54:16.894219 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:54:16.894225 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-24 23:54:16.894234 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-24 23:54:16.894251 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:54:16.894257 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-24 23:54:16.894266 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-24 23:54:16.894284 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-24 23:54:16.894307 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.894322 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.894328 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-24 23:54:16.894342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.894365 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.894372 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.894381 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:54:16.894397 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.894403 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.894412 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:54:16.894429 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.894435 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.894444 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:54:16.894455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.894476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.894485 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.894499 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.894505 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.894518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.894541 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.894547 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.894557 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-24 23:54:16.894569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.894583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.894592 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-24 23:54:16.894605 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.894629 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.894636 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.894645 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.894657 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.894672 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.894685 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.894708 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.894715 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.894724 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-24 23:54:16.894740 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.894747 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.894756 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-24 23:54:16.894772 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.894778 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.894787 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-24 23:54:16.894803 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.894809 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.894818 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-24 23:54:16.894834 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.894841 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.894849 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-24 23:54:16.894866 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.894872 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.894881 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-24 23:54:16.894897 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.894904 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.894913 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-24 23:54:16.894929 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.894935 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.894944 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:54:16.894960 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.894967 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.894976 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:54:16.894988 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.895032 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.895047 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895053 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-24 23:54:16.895067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895089 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.895095 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895104 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:54:16.895121 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.895127 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895136 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:54:16.895152 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.895158 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895167 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:54:16.895183 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.895189 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895198 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:54:16.895215 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.895221 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895230 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:54:16.895242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.895286 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:16.895301 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895307 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.895321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895343 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895349 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895384 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:16.895403 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:16.895419 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895429 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:54:16.895438 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-24 23:54:16.895450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:54:16.895472 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-24 23:54:16.895486 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895492 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-24 23:54:16.895505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895527 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.895534 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895543 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-24 23:54:16.895555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.895578 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-24 23:54:16.895592 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895598 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.895610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895633 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:54:16.895639 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895648 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-24 23:54:16.895660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.895683 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-24 23:54:16.895697 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895703 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-24 23:54:16.895716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895738 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.895744 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895754 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:54:16.895766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.895789 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:16.895803 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895808 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.895821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895844 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.895851 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895860 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-24 23:54:16.895872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.895886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.895895 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-24 23:54:16.895908 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.895933 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.895941 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.895950 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.895962 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.895978 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.895991 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.896015 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.896021 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.896030 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-24 23:54:16.896046 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.896052 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.896061 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-24 23:54:16.896078 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.896084 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.896093 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-24 23:54:16.896109 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.896115 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.896124 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-24 23:54:16.896140 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.896146 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.896155 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-24 23:54:16.896171 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:54:16.896177 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.896186 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-24 23:54:16.896202 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:54:16.896208 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.896217 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-24 23:54:16.896234 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:54:16.896240 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.896249 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-24 23:54:16.896265 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:54:16.896271 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.896287 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-24 23:54:16.896304 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.896310 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.896319 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-24 23:54:16.896335 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.896341 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.896350 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-24 23:54:16.896366 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.896372 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.896381 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-24 23:54:16.896397 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.896404 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.896413 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-24 23:54:16.896425 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.896480 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.896496 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.896502 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-24 23:54:16.896516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.896539 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.896545 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.896554 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-24 23:54:16.896567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.896581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.896590 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:16.896604 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.896609 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.896622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.896645 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.896651 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.896660 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-24 23:54:16.896672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.896686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.896695 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-24 23:54:16.896709 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.896715 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-24 23:54:16.896727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.896749 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.896756 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.896765 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-24 23:54:16.896781 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.896787 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.896796 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:54:16.896812 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.896819 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.896828 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:54:16.896844 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.896850 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.896859 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:54:16.896871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.896896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.896906 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.896920 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.896925 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.896938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.896962 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.896969 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.896978 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-24 23:54:16.896991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.897005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.897014 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-24 23:54:16.897027 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.897052 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.897058 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.897068 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.897080 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.897173 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.897191 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.897216 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.897223 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.897232 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:54:16.897249 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.897255 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.897269 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:54:16.897297 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.897304 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.897313 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-24 23:54:16.897330 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.897336 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.897436 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-24 23:54:16.897471 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.897481 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.897497 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:54:16.897525 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.897533 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.897543 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-24 23:54:16.897599 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:54:16.897612 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.897622 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-24 23:54:16.897635 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.897671 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.897691 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.897697 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-24 23:54:16.897711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.897734 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.897741 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.897750 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-24 23:54:16.897766 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.897772 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.897781 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-24 23:54:16.897798 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.897804 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.897813 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-24 23:54:16.897830 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.897836 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.897845 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-24 23:54:16.897861 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.897868 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.897877 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-24 23:54:16.897893 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.897899 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.897909 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-24 23:54:16.897925 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.897931 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.897940 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-24 23:54:16.897956 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.897962 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.897971 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-24 23:54:16.897983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.898022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.898032 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:16.898046 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.898053 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-24 23:54:16.898066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.898089 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:54:16.898096 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.898105 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-24 23:54:16.898117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.898132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.898141 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-24 23:54:16.898156 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:16.898163 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-24 23:54:16.898173 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-24 23:54:16.898206 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.898213 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-24 23:54:16.898247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.898270 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:16.898399 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:16.898430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.898448 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:54:16.898464 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-24 23:54:16.898525 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.898532 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-24 23:54:16.898542 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-24 23:54:16.898558 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:16.898564 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-24 23:54:16.898573 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-24 23:54:16.898589 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.898595 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-24 23:54:16.898643 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.898705 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.898713 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-24 23:54:16.898725 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.898743 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.898750 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-24 23:54:16.898760 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.898776 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.898782 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-24 23:54:16.898796 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.898813 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:54:16.898819 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-24 23:54:16.898829 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:54:16.898845 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:54:16.898852 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-24 23:54:16.898861 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-24 23:54:16.898877 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.898884 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-24 23:54:16.898893 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.898909 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:54:16.898915 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-24 23:54:16.898925 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-24 23:54:16.898941 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.898947 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-24 23:54:16.898957 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.898973 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.898979 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-24 23:54:16.898989 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.899004 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:54:16.899010 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-24 23:54:16.899020 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-24 23:54:16.899032 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-24 23:54:16.899064 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-24 23:54:16.899092 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-24 23:54:16.899118 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.899144 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-24 23:54:16.899171 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:16.899197 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-24 23:54:16.899223 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:16.899249 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-24 23:54:16.899282 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-24 23:54:16.899310 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-24 23:54:16.899336 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-24 23:54:16.899363 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-24 23:54:16.899389 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-24 23:54:16.899415 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-24 23:54:16.899440 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-24 23:54:16.899467 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-24 23:54:16.899542 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:16.899570 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-24 23:54:16.899596 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:16.899622 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-24 23:54:16.899653 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:16.899678 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-24 23:54:16.899705 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:16.899731 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-24 23:54:16.899756 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.899783 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:54:16.899808 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.899885 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:54:16.899972 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.900018 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:54:16.900048 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:16.900074 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-24 23:54:16.900101 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-24 23:54:16.900127 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-24 23:54:16.900153 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.900180 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:54:16.900206 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.900232 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:54:16.900259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:16.900293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-24 23:54:16.900320 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.900346 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-24 23:54:16.900372 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.900398 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-24 23:54:16.900424 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:16.900450 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-24 23:54:16.900476 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-24 23:54:16.900502 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-24 23:54:16.900527 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:16.900553 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-24 23:54:16.900579 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.900605 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-24 23:54:16.900631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:16.900657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-24 23:54:16.900683 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-24 23:54:16.900710 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-24 23:54:16.900768 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:16.900798 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-24 23:54:16.900825 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:16.900853 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-24 23:54:16.900879 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.900906 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-24 23:54:16.900934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:16.900962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-24 23:54:16.900998 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901017 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901043 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:54:16.901071 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901113 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901132 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901159 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:54:16.901198 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901214 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901231 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901247 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901297 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:54:16.901332 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901359 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:16.901385 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901412 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:16.901438 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901456 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901482 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:16.901508 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901526 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901553 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:16.901592 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901618 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:16.901643 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901669 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:54:16.901694 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901728 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:16.901753 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901779 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:16.901804 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901821 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901847 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:54:16.901873 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901898 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:16.901924 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.901950 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:54:16.901975 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902001 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:54:16.902027 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902044 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902061 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902077 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902094 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902111 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902127 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902154 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:16.902179 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902196 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902213 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902238 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:16.902264 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902312 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:16.902339 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902357 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902375 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902401 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:16.902428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.902591 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902611 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902628 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902646 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902673 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.902700 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902718 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902735 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902752 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902783 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.902811 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902838 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.902865 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902883 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902901 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902918 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.902955 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:54:16.902982 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903009 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:54:16.903036 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903053 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903070 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903096 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.903123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903175 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903192 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:54:16.903245 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903272 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-24 23:54:16.903310 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903337 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.903363 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903390 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:16.903416 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903437 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903455 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903472 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903498 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.903526 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903544 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903562 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903582 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903601 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903618 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903653 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903679 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-24 23:54:16.903707 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903737 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903763 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:54:16.903797 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903813 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903830 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903862 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:54:16.903888 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903904 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903921 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903937 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.903962 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:54:16.903987 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904013 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:16.904038 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904063 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:16.904088 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904105 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904130 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:16.904155 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904172 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904197 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:16.904223 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904249 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:16.904286 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904314 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:54:16.904339 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904365 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:16.904391 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904416 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:16.904455 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904472 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904499 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:54:16.904525 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904552 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:16.904579 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904606 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:54:16.904633 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904659 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:54:16.904686 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904703 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904733 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904751 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904768 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904797 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904813 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904838 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:16.904862 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904879 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904895 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904919 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:16.904944 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.904969 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:16.904994 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905010 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905026 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905051 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:16.905075 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905092 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905108 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905124 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:54:16.905189 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905205 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905221 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905237 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905261 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.905310 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905328 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905344 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905362 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905388 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.905414 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905453 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:16.905480 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905498 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905516 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905533 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905560 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:54:16.905591 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905618 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:54:16.905644 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905662 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905679 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905706 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.905744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:54:16.905872 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905897 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-24 23:54:16.905921 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905945 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:16.905970 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.905995 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:16.906019 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.906035 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.906051 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.906066 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.906091 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.906116 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.906132 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.906148 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.906164 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.906180 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.906196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.906212 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.906228 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:16.906252 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-24 23:54:16.906305 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-24 23:54:16.906363 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.906412 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:16.906475 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:16.906523 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-24 23:54:16.906579 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-24 23:54:16.906627 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-24 23:54:16.906675 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-24 23:54:16.906742 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:16.906800 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:16.906846 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:16.906889 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:16.906933 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.906978 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.907023 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.907066 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:16.907111 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:54:16.907155 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.907201 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.907247 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:16.907328 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.907383 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.907456 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:16.907504 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-24 23:54:16.907551 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:16.907598 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.907645 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:16.907694 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-24 23:54:16.907761 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:16.907823 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:16.907866 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.907912 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:16.907965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-24 23:54:16.908009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.908054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:16.908098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:16.908142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-24 23:54:16.908187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-24 23:54:16.908232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-24 23:54:16.908297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-24 23:54:16.908345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:16.908390 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:16.908458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:16.908505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:16.908552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.908601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.908651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.908699 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:16.908764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:54:16.908863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.908909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.908954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:16.909000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.909048 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.909096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:16.909141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-24 23:54:16.909185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:16.909228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.909301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:16.909353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-24 23:54:16.909401 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:16.909471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:16.909518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.909567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:16.909624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-24 23:54:16.909672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.909739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:16.909799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:16.909842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-24 23:54:16.909886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-24 23:54:16.910058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-24 23:54:16.910253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-24 23:54:16.910375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:16.910447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:16.910533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:16.910600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:16.910646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.910743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.910790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.910833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:16.910877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:54:16.910922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.910969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.911014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:16.911160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.911317 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.911371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:16.911472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-24 23:54:16.911526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:16.911590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.911636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:16.911684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-24 23:54:16.911744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:16.911795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:16.911840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.911885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:16.911936 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-24 23:54:16.911961 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:54:16.912018 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.912071 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:16.912122 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:16.912173 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:54:16.912222 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:54:16.912354 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:54:16.912469 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:54:16.912525 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:16.912592 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:16.912645 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:16.912697 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:16.912761 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.912811 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.912861 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.912910 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:16.912960 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:54:16.913011 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.913062 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.913111 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:16.913161 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.913211 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.913261 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:16.913337 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:54:16.913390 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:16.913464 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.913526 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:16.913595 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:54:16.913647 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:16.913699 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:16.913762 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.913812 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:16.913869 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-24 23:54:16.913892 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:54:16.913943 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.913995 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:16.914046 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:16.914117 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:54:16.914170 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:54:16.914221 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:54:16.914299 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:54:16.914354 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:16.914444 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:16.914501 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:16.914557 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:16.914627 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.914681 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.914746 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.914797 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:16.914847 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:54:16.914898 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.914954 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.915048 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:16.915099 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.915150 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.915200 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:16.915250 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:54:16.915323 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:16.915376 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.915442 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:16.915496 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:54:16.915551 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:16.915618 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:16.915670 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.915736 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:16.915793 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-24 23:54:16.915814 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:54:16.915861 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.915906 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:16.915953 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:16.915999 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:54:16.916044 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:54:16.916089 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:54:16.916135 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:54:16.916181 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:16.916226 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:16.916272 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:16.916340 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:16.916388 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.916452 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.916501 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.916549 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:16.916609 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:54:16.916657 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.916704 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.916763 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:16.916808 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.916854 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.916899 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:16.916945 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:54:16.916990 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:16.917036 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.917081 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:16.917126 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:54:16.917172 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:16.917217 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:16.917263 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.917332 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:16.917387 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-24 23:54:16.917409 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:54:16.917477 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.917528 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:16.917592 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:16.917641 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:54:16.917689 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:54:16.917750 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:54:16.917798 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:54:16.917845 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:16.917893 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:16.917940 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:16.917987 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:16.918034 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.918082 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.918129 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.918175 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:16.918223 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:54:16.918271 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.918341 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.918391 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:16.918455 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.918507 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.918558 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:16.918620 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:54:16.918669 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:16.918732 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.918784 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:16.918831 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:54:16.918878 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:16.918925 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:16.918973 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.919020 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:16.919070 wsdl: current service: Service1 2019-04-24 23:54:16.919086 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-24 23:54:16.919113 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-24 23:54:16.919139 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-24 23:54:16.919164 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-24 23:54:16.919188 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-24 23:54:16.919203 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:54:16.919218 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.919226 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:16.919234 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:16.919241 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:54:16.919249 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:54:16.919256 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:54:16.919263 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:54:16.919270 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:16.919297 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:16.919305 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:16.919313 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:16.919320 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.919328 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.919336 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.919343 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:16.919350 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:54:16.919357 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.919365 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.919372 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:16.919379 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.919387 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.919394 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:16.919401 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:54:16.919408 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:16.919415 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.919422 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:16.919451 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:54:16.919458 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:16.919465 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:16.919473 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.919480 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:16.919489 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:54:16.919497 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.919505 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:16.919512 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:16.919520 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:54:16.919528 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:54:16.919536 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:54:16.919543 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:54:16.919551 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:16.919558 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:16.919578 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:16.919586 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:16.919593 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.919600 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.919607 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.919614 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:16.919621 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:54:16.919628 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.919635 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.919642 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:16.919649 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.919656 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.919663 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:16.919670 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:54:16.919677 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:16.919684 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.919691 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:16.919698 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:54:16.919705 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:16.919712 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:16.919739 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.919745 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:16.919753 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:54:16.919761 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.919767 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:16.919774 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:16.919781 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:54:16.919787 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:54:16.919793 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:54:16.919799 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:54:16.919806 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:16.919812 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:16.919818 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:16.919824 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:16.919831 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.919837 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.919843 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.919849 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:16.919855 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:54:16.919861 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.919867 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.919874 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:16.919880 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.919887 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.919893 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:16.919899 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:54:16.919905 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:16.919911 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.919916 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:16.919923 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:54:16.919929 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:16.919935 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:16.919941 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.919947 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:16.919953 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:54:16.919960 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.919966 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:16.919972 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:16.919978 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:54:16.919984 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:54:16.919990 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:54:16.919997 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:54:16.920003 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:16.920009 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:16.920015 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:16.920021 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:16.920027 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.920034 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.920040 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:16.920046 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:16.920052 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:54:16.920058 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.920064 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:16.920070 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:16.920076 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:16.920082 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:16.920088 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:16.920094 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:54:16.920100 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:16.920106 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:16.920112 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:16.920118 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:54:16.920124 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:16.920130 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:16.920136 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:16.920142 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:16.920209 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-24 23:54:16.920218 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:54:16.920223 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:54:16.920227 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:54:16.920233 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-24 23:54:16.920237 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-24 23:54:16.920241 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-24 23:54:16.920249 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-24 23:54:16.920257 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-24 23:54:16.920307 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.920315 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:54:16.920328 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-24 23:54:16.920349 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-24 23:54:16.920355 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-24 23:54:16.920359 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-24 23:54:16.920363 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-24 23:54:16.920368 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:54:16.920378 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:54:16.920384 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:54:16.920388 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:54:16.920397 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.920405 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:54:16.920410 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-24 23:54:16.920451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.920461 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-24 23:54:16.920466 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.920488 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-24 23:54:16.920494 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-24 23:54:16.920498 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-24 23:54:16.920502 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-24 23:54:16.920506 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-24 23:54:16.920510 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-24 23:54:16.920515 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-24 23:54:16.920519 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-24 23:54:16.920525 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:54:16.920535 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:54:16.920542 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:54:16.920546 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:54:16.920552 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.920557 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-24 23:54:16.920601 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:16.920640 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-24 23:54:16.920650 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.920657 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.920665 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.920672 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:54:16.920687 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-24 23:54:16.920701 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:54:16.920709 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:54:16.920728 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-24 23:54:16.920742 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "162112" 2019-04-24 23:54:16.920750 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:54:16.920754 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:54:16.920759 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:54:16.920765 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:54:16.920770 wsdl: in serializeType: returning: 162112 2019-04-24 23:54:16.920789 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-24 23:54:16.920796 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:54:16.920800 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:54:16.920804 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-24 23:54:16.920809 wsdl: in serializeType: returning: 162112 2019-04-24 23:54:16.920813 wsdl: serializeRPCParameters returning: 162112 2019-04-24 23:54:16.920827 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=162112 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-24 23:54:16.920831 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-24 23:54:16.920846 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6240"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-24 23:54:16.920860 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-24 23:54:16.920865 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=162112 2019-04-24 23:54:16.920875 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-24 23:54:16.920941 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-24 23:54:16.920884 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-24 23:54:16.920894 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-24 23:54:16.920899 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-24 23:54:16.920903 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-24 23:54:16.920907 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-24 23:54:16.920914 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:54:16.920923 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:54:16.920930 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-24 23:54:16.920936 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-24 23:54:16.920947 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-24 23:54:16.920955 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-24 23:54:16.920963 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-24 23:54:16.928930 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-24 23:54:16.928944 soap_transport_http: socket connected 2019-04-24 23:54:16.928953 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-24 23:54:16.928958 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-24 23:54:16.928963 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:54:16.928968 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:54:16.928972 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-24 23:54:16.928976 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-24 23:54:16.928980 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-24 23:54:16.929003 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-24 23:54:16.943560 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-24 23:54:16.943576 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-24 23:54:16.943582 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:54:16.943587 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-24 23:54:16.943592 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-24 23:54:16.943597 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-24 23:54:16.943602 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-24 23:54:16.943607 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-24 23:54:16.943612 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-24 23:54:16.943617 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 21:54:04 GMT 2019-04-24 23:54:16.943622 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-24 23:54:16.943631 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-24 23:54:16.943636 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-24 23:54:16.943643 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-24 23:54:16.943663 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-24 23:54:16.943671 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-24 23:54:16.943679 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-24 23:54:16.943683 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-24 23:54:16.943688 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-24 23:54:16.943713 soap_transport_http: closed socket 2019-04-24 23:54:16.943723 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-24 23:54:16.943728 soap_transport_http: end of send() 2019-04-24 23:54:16.943741 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:54:16.943746 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 21:54:04 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-24 23:54:16.943769 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-24 23:54:16.943777 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-24 23:54:16.943796 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-24 23:54:16.943802 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-24 23:54:16.943881 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-24 23:54:16.943964 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-24 23:54:16.943969 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-24 23:54:16.943976 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-24 23:54:16.943985 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-24 23:54:16.944007 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-24 23:54:16.944058 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-24 23:54:16.944077 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-24 23:54:16.944087 nusoap_client: got fault 2019-04-24 23:54:16.944094 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-24 23:54:16.944098 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-24 23:54:16.944103 nusoap_client: detail =