Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 129.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
454061-0001 Model turbiny: GT1752
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: IVECO
 Silnik:
JR T1585
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 27 May 2020 08:27:29 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-27 10:27:49.989248 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-27 10:27:49.989300 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:27:49.989315 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-27 10:27:49.989332 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:27:49.989343 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-27 10:27:49.989352 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-27 10:27:49.989366 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-27 10:27:49.989375 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:27:49.989380 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:27:49.989390 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:27:49.989400 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 10:27:49.989412 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 10:27:49.989418 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 10:27:49.989423 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 10:27:49.989427 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 10:27:49.989431 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-27 10:27:49.989451 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 10:27:49.989467 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 10:27:49.989476 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 10:27:49.989481 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-27 10:27:49.989488 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-27 10:27:49.989497 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 10:27:49.989507 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 10:27:49.999888 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 10:27:49.999921 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 10:27:49.999941 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-27 10:27:49.999949 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 10:27:49.999955 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 10:27:49.999960 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 10:27:49.999965 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-27 10:27:49.999994 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-27 10:27:50.026504 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-27 10:27:50.026543 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-27 10:27:50.026551 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 10:27:50.026557 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 10:27:50.026562 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 10:27:50.026567 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 10:27:50.026573 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 10:27:50.026580 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 10:27:50.026585 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 10:27:50.026590 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 08:27:29 GMT 2020-05-27 10:27:50.026596 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 10:27:50.026601 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-27 10:27:50.026612 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 10:27:50.026624 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-27 10:27:50.026657 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-27 10:27:50.026679 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-27 10:27:50.033164 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.033218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.033263 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.033316 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:27:50.033338 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.033772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.033809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.040002 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 10:27:50.040059 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 10:27:50.040128 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 10:27:50.040153 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.040208 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.040656 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.040683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.040700 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.040725 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.061323 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:27:50.061393 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:27:50.061412 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.061460 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:27:50.061493 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.061515 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.061558 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.061898 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.061996 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.062250 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.062293 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.062660 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.062691 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:27:50.062719 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.062747 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.062791 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.062821 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:27:50.062847 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.062874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.063202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.063233 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.063256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.063293 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.063306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.063336 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.063372 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.063385 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.081509 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.081562 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:27:50.081642 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.081668 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.081696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.081723 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.081751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.081807 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.081856 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.081871 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.081901 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.081943 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:27:50.081973 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.082001 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.082036 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.082086 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.082154 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.082169 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.082726 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.082786 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.082824 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.082860 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.082903 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.082938 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.085947 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:27:50.086239 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.086305 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-05-27 10:27:50.086477 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.086514 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.086536 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.087053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.087083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.087248 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.087281 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.087310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.087333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.087362 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.087383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.087476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.087528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.105478 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:27:50.106180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.106239 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:27:50.106258 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.106350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.106387 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.106487 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.106528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.106559 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.106599 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 10:27:50.106647 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:27:50.106695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:27:50.106710 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-05-27 10:27:50.106720 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 10:27:50.106725 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-27 10:27:50.106840 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-27 10:27:50.106878 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 10:27:50.106893 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 10:27:50.106901 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 10:27:50.106920 wsdl: got WSDL URL 2020-05-27 10:27:50.106925 wsdl: Parse WSDL 2020-05-27 10:27:50.107102 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-27 10:27:50.107120 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-27 10:27:50.107169 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107179 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-27 10:27:50.107200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107230 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.107240 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107256 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 10:27:50.107277 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.107284 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107295 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:27:50.107311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.107355 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-27 10:27:50.107371 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107378 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.107393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107421 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.107436 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107448 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-27 10:27:50.107462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.107490 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-27 10:27:50.107506 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107513 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-27 10:27:50.107527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107557 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.107566 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107577 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 10:27:50.107596 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.107603 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107612 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:27:50.107630 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.107637 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107646 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 10:27:50.107660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.107694 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-27 10:27:50.107709 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107716 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-27 10:27:50.107731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107756 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.107763 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107773 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-27 10:27:50.107787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.107813 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-27 10:27:50.107827 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107834 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-27 10:27:50.107848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107872 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.107879 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107889 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 10:27:50.107907 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.107913 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107923 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:27:50.107940 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.107947 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107957 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 10:27:50.107974 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.107981 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.107990 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:27:50.108004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.108041 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:27:50.108056 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108063 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.108078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108103 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108109 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108150 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:27:50.108171 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:27:50.108188 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108200 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:27:50.108210 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-27 10:27:50.108223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:27:50.108248 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 10:27:50.108263 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108269 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-27 10:27:50.108283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108308 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.108315 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108325 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:27:50.108339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.108364 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-27 10:27:50.108379 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108385 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.108399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108429 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108436 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108481 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:27:50.108533 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:27:50.108554 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108590 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:27:50.108612 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-27 10:27:50.108633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:27:50.108675 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-27 10:27:50.108702 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108712 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-27 10:27:50.108737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108783 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.108796 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108813 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 10:27:50.108845 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.108857 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108874 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:27:50.108906 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.108919 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108937 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 10:27:50.108959 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.108966 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.108976 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:27:50.108990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.109033 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.109049 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109055 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.109075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109101 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.109109 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109118 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-27 10:27:50.109132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.109158 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 10:27:50.109172 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109179 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-27 10:27:50.109192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109217 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.109224 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109234 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:27:50.109247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.109272 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-27 10:27:50.109287 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109293 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.109307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109333 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.109340 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109350 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-27 10:27:50.109363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.109389 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-27 10:27:50.109404 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109410 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-27 10:27:50.109430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109456 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.109463 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109473 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:27:50.109486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.109512 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-27 10:27:50.109526 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109532 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.109546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109577 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.109585 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109595 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-27 10:27:50.109608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.109634 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-27 10:27:50.109649 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109655 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-27 10:27:50.109668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109693 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.109701 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109710 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 10:27:50.109728 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.109735 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109744 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:27:50.109757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.109786 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-27 10:27:50.109801 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109807 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.109821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109845 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.109852 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109861 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-27 10:27:50.109874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.109899 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-27 10:27:50.109914 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109920 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-27 10:27:50.109934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109958 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.109965 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.109975 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 10:27:50.109992 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.109999 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110008 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:27:50.110022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.110051 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-27 10:27:50.110066 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110072 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.110086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110110 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.110117 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110127 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-27 10:27:50.110140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.110165 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-27 10:27:50.110180 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110186 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-27 10:27:50.110199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110223 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.110230 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110239 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:27:50.110253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.110278 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-27 10:27:50.110292 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110300 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.110313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110338 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.110345 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110354 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-27 10:27:50.110368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.110399 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-27 10:27:50.110414 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110421 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-27 10:27:50.110443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110468 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.110475 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110485 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:27:50.110499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.110524 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-27 10:27:50.110539 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110545 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.110558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110583 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.110590 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110599 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-27 10:27:50.110613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.110638 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 10:27:50.110653 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110659 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-27 10:27:50.110673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110697 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.110704 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110714 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 10:27:50.110727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.110752 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:27:50.110767 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110773 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.110786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110811 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.110818 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110827 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-27 10:27:50.110841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.110866 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 10:27:50.110880 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110886 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-27 10:27:50.110900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110924 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.110932 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.110968 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 10:27:50.110995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.111042 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-27 10:27:50.111069 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111081 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.111107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111154 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.111169 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111187 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-27 10:27:50.111209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.111241 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 10:27:50.111258 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111265 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-27 10:27:50.111279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111304 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.111311 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111321 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-27 10:27:50.111340 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.111349 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111359 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-27 10:27:50.111372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.111402 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:27:50.111417 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111429 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.111445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111471 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.111479 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111488 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-27 10:27:50.111502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.111528 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 10:27:50.111543 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111549 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 10:27:50.111563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111588 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.111595 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111605 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:27:50.111618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.111643 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.111658 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111665 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.111678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111703 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.111710 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111720 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 10:27:50.111733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.111758 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:27:50.111773 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111779 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-27 10:27:50.111793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111818 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:27:50.111825 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111835 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 10:27:50.111848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.111873 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.111888 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111895 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.111908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111931 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111938 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.111976 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:27:50.111996 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:27:50.112013 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112024 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:27:50.112035 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-27 10:27:50.112047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:27:50.112072 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 10:27:50.112086 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112093 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-27 10:27:50.112107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112131 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:27:50.112139 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112148 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 10:27:50.112162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.112229 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-27 10:27:50.112246 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112253 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.112267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112297 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112305 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112343 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:27:50.112364 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:27:50.112381 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112392 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:27:50.112403 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-27 10:27:50.112415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:27:50.112457 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-27 10:27:50.112473 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112479 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-27 10:27:50.112493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112518 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:27:50.112525 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112563 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 10:27:50.112589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.112635 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.112662 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112673 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.112699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112743 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112756 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112820 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:27:50.112842 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:27:50.112859 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112875 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:27:50.112886 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-27 10:27:50.112899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:27:50.112923 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-27 10:27:50.112939 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112945 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-27 10:27:50.112959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.112984 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.112991 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113001 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-27 10:27:50.113019 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.113026 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113035 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-27 10:27:50.113053 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.113059 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113069 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 10:27:50.113086 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.113093 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113102 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 10:27:50.113119 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.113126 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113136 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 10:27:50.113153 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.113160 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113170 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-27 10:27:50.113187 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.113194 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113203 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:27:50.113216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.113264 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-27 10:27:50.113279 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113285 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.113299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113324 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.113473 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113494 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-27 10:27:50.113512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.113540 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-27 10:27:50.113561 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113568 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-27 10:27:50.113584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113609 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.113616 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113626 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 10:27:50.113644 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.113651 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113660 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:27:50.113678 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.113685 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113694 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 10:27:50.113708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.113742 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-27 10:27:50.113757 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113763 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.113777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113802 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.113809 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113819 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-27 10:27:50.113832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.113857 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-27 10:27:50.113872 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113878 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 10:27:50.113892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113916 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.113924 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113933 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:27:50.113946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.113971 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.113987 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.113993 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.114007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114031 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.114039 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114048 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 10:27:50.114062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.114087 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:27:50.114102 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114108 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-27 10:27:50.114122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114146 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.114153 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114163 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:27:50.114181 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.114188 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114197 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-27 10:27:50.114215 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.114221 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114230 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-27 10:27:50.114248 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.114255 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114264 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-27 10:27:50.114281 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.114288 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114298 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-27 10:27:50.114311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.114352 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:27:50.114368 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114374 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.114388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114412 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.114420 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114436 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-27 10:27:50.114450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.114476 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 10:27:50.114491 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114497 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 10:27:50.114511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114536 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.114543 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114556 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 10:27:50.114576 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.114583 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114593 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:27:50.114610 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.114617 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114627 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 10:27:50.114640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.114673 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.114687 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114694 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.114708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114734 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.114741 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114751 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 10:27:50.114764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.114790 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:27:50.114805 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114812 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 10:27:50.114825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114849 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.114857 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114866 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 10:27:50.114884 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.114891 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114900 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 10:27:50.114917 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.114924 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114934 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:27:50.114953 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.114960 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.114969 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 10:27:50.114987 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.114994 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.115003 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 10:27:50.115016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.115046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.115056 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.115071 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.115078 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.115092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.115117 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.115125 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.115134 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 10:27:50.115148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.115163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.115173 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 10:27:50.115187 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.115216 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.115223 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.115233 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.115246 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.115262 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.115276 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.115302 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.115309 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.115318 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:27:50.115336 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.115343 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.115352 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-27 10:27:50.115370 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.115377 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.115386 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-27 10:27:50.115403 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.115410 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.115419 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 10:27:50.115444 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.115451 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.115461 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-27 10:27:50.115478 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:27:50.115485 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.115494 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-27 10:27:50.115512 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.115524 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.115534 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.115555 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.115564 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.115574 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:27:50.115619 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.115628 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.115639 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-27 10:27:50.115657 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.115664 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.115674 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 10:27:50.115691 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.115698 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.115707 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 10:27:50.115721 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.115775 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.115814 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.115823 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 10:27:50.115841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.115867 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.115875 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.115884 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 10:27:50.115903 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.115910 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.115920 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 10:27:50.115937 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.115944 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.115953 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 10:27:50.115971 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.115978 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.115987 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 10:27:50.116000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.116028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.116039 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.116060 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.116074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.116098 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116105 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.116115 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-27 10:27:50.116128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.116143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.116153 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 10:27:50.116167 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116194 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116201 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116211 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116224 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.116255 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116280 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.116287 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116296 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 10:27:50.116314 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.116321 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116330 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 10:27:50.116348 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.116354 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116364 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 10:27:50.116381 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.116388 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116397 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 10:27:50.116415 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.116427 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116439 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 10:27:50.116457 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.116464 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116474 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 10:27:50.116491 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.116498 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116508 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:27:50.116525 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.116532 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116542 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 10:27:50.116564 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.116572 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116582 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 10:27:50.116600 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.116607 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116616 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 10:27:50.116633 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.116640 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116650 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 10:27:50.116663 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.116716 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.116733 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.116740 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 10:27:50.116754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.116779 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.116786 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.116795 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 10:27:50.116813 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.116820 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.116829 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:27:50.116847 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.116854 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.116863 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 10:27:50.116881 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:27:50.116887 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.116897 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-27 10:27:50.116910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.116936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.116947 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.116962 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.116969 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.116983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.117008 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117015 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.117025 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-27 10:27:50.117039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.117055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.117065 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 10:27:50.117079 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117105 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117113 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117122 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117136 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117152 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.117166 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117191 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.117198 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117207 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 10:27:50.117225 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.117232 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117241 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 10:27:50.117258 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.117265 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117275 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 10:27:50.117292 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.117299 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117308 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 10:27:50.117325 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.117332 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117341 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 10:27:50.117359 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.117366 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117375 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 10:27:50.117392 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.117399 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117408 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:27:50.117431 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.117438 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117448 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 10:27:50.117466 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.117473 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117483 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 10:27:50.117500 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.117507 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117516 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-27 10:27:50.117539 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.117546 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117560 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 10:27:50.117598 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.117606 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117617 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 10:27:50.117631 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.117689 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.117705 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.117733 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.117741 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.117751 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.117764 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.117784 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.117799 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.117826 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.117860 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.117874 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-27 10:27:50.117895 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.117902 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.117911 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-27 10:27:50.117929 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.117939 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.117949 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 10:27:50.117967 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.117974 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.118000 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-27 10:27:50.118021 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.118028 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.118038 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-27 10:27:50.118055 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.118063 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.118072 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 10:27:50.118090 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.118096 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.118107 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-27 10:27:50.118125 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.118132 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.118141 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-27 10:27:50.118159 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.118165 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.118175 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-27 10:27:50.118193 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.118199 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.118209 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 10:27:50.118226 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.118233 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.118242 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 10:27:50.118259 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.118266 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.118275 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-27 10:27:50.118293 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.118300 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.118309 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:27:50.118326 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.118333 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.118342 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-27 10:27:50.118356 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.118428 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.118449 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.118456 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-27 10:27:50.118471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.118496 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.118503 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.118513 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 10:27:50.118526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.118542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.118555 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:27:50.118574 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.118581 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.118595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.118620 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.118627 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.118637 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-27 10:27:50.118650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.118666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.118676 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 10:27:50.118691 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.118697 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-27 10:27:50.118711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.118735 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.118743 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.118752 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:27:50.118770 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.118777 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.118786 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 10:27:50.118803 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.118810 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.118819 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 10:27:50.118837 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:27:50.118844 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.118853 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 10:27:50.118866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.118892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.118903 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-27 10:27:50.118918 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.118924 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.118938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.118963 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:27:50.118970 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.118980 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-27 10:27:50.118993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.119008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.119018 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-27 10:27:50.119032 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:27:50.119058 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-27 10:27:50.119065 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:27:50.119075 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-27 10:27:50.119088 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:27:50.119104 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.119118 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-27 10:27:50.119150 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.119157 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 10:27:50.119166 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-27 10:27:50.119184 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.119192 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-27 10:27:50.119201 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-27 10:27:50.119219 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.119226 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 10:27:50.119235 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-27 10:27:50.119253 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:27:50.119259 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-27 10:27:50.119269 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 10:27:50.119286 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.119293 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-27 10:27:50.119302 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-27 10:27:50.119319 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.119326 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-27 10:27:50.119335 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-27 10:27:50.119352 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.119359 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-27 10:27:50.119368 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:27:50.119385 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.119392 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 10:27:50.119401 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-27 10:27:50.119418 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.119430 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-27 10:27:50.119441 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-27 10:27:50.119459 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.119466 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-27 10:27:50.119476 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:27:50.119489 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-27 10:27:50.119539 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.119560 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.119567 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-27 10:27:50.119587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.119612 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.119620 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.119629 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:27:50.119643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.119658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.119668 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-27 10:27:50.119684 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.119690 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.119708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.119733 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 10:27:50.119740 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.119750 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-27 10:27:50.119764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.119779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.119789 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-27 10:27:50.119803 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-27 10:27:50.119828 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:27:50.119835 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 10:27:50.119845 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-27 10:27:50.119862 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 10:27:50.119869 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-27 10:27:50.119879 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-27 10:27:50.119896 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:27:50.119903 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 10:27:50.119913 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-27 10:27:50.119926 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-27 10:27:50.119949 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.119965 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.119971 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 10:27:50.119989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.120014 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.120021 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.120031 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:27:50.120049 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.120055 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.120065 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 10:27:50.120082 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.120089 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.120098 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 10:27:50.120112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.120134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.120144 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.120159 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.120165 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.120184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.120210 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.120218 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.120227 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-27 10:27:50.120241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.120256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.120266 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 10:27:50.120280 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.120307 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.120314 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.120324 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.120337 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.120354 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.120368 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.120394 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.120401 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.120411 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-27 10:27:50.120434 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.120441 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.120452 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-27 10:27:50.120470 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.120477 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.120487 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 10:27:50.120504 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.120511 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.120524 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-27 10:27:50.120567 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.120578 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.120590 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 10:27:50.120611 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.120618 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.120627 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-27 10:27:50.120645 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.120652 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.120661 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-27 10:27:50.120678 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.120685 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.120694 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 10:27:50.120712 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.120718 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.120728 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 10:27:50.120741 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.120787 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.120804 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.120811 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-27 10:27:50.120831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.120857 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.120864 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.120874 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 10:27:50.120892 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.120898 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.120908 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 10:27:50.120925 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.120932 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.120941 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:27:50.120958 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.120965 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.120974 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 10:27:50.120992 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.120999 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121008 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 10:27:50.121022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.121062 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:27:50.121077 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121084 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.121102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121126 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121133 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121171 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:27:50.121192 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:27:50.121209 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121220 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:27:50.121230 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-27 10:27:50.121243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:27:50.121267 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 10:27:50.121282 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121289 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-27 10:27:50.121306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121331 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.121339 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121348 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-27 10:27:50.121362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.121387 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-27 10:27:50.121402 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121408 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.121422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121455 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 10:27:50.121462 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121471 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-27 10:27:50.121485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.121515 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-27 10:27:50.121530 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121536 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-27 10:27:50.121553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121581 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.121588 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121598 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 10:27:50.121615 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.121622 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121632 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 10:27:50.121649 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.121656 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121665 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-27 10:27:50.121679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.121716 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:27:50.121731 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121738 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.121752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121777 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.121784 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121793 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-27 10:27:50.121807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.121831 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 10:27:50.121846 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121853 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-27 10:27:50.121866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121891 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.121898 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121908 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:27:50.121921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.121950 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-27 10:27:50.121966 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.121972 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.121986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.122011 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122018 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.122028 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-27 10:27:50.122041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.122056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.122066 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 10:27:50.122080 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122107 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122114 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122124 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122137 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122153 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.122167 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122192 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.122199 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122209 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-27 10:27:50.122226 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.122233 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122243 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-27 10:27:50.122260 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.122268 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122277 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-27 10:27:50.122295 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.122302 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122311 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-27 10:27:50.122329 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.122335 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122345 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-27 10:27:50.122362 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 10:27:50.122369 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122390 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-27 10:27:50.122408 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 10:27:50.122415 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122431 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-27 10:27:50.122451 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 10:27:50.122458 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122467 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-27 10:27:50.122485 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:27:50.122492 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122501 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-27 10:27:50.122519 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.122526 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122677 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-27 10:27:50.122699 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.122706 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122716 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-27 10:27:50.122733 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.122740 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122749 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-27 10:27:50.122767 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.122773 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122783 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-27 10:27:50.122796 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.122857 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.122875 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.122881 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-27 10:27:50.122900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.122924 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.122932 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.122941 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 10:27:50.122959 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.122966 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.122975 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 10:27:50.122989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.123008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.123018 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-27 10:27:50.123033 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.123039 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.123053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.123077 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:27:50.123084 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.123097 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-27 10:27:50.123111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.123127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.123137 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-27 10:27:50.123151 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:27:50.123177 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-27 10:27:50.123184 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:27:50.123193 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-27 10:27:50.123206 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:27:50.123222 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.123236 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-27 10:27:50.123261 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.123268 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:27:50.123277 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-27 10:27:50.123295 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.123301 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:27:50.123311 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 10:27:50.123328 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.123335 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:27:50.123344 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-27 10:27:50.123362 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 10:27:50.123368 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:27:50.123377 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-27 10:27:50.123395 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.123401 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:27:50.123414 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-27 10:27:50.123438 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 10:27:50.123446 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:27:50.123456 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-27 10:27:50.123474 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.123480 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:27:50.123490 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:27:50.123503 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-27 10:27:50.123541 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.123562 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.123569 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-27 10:27:50.123584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.123609 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.123616 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.123630 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 10:27:50.123649 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.123657 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.123666 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 10:27:50.123680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.123699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.123709 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-27 10:27:50.123724 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.123730 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-27 10:27:50.123744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.123769 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:27:50.123776 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.123786 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-27 10:27:50.123799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.123814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.123824 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-27 10:27:50.123839 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.123845 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-27 10:27:50.123859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.123883 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.123890 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.123900 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 10:27:50.123917 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.123924 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.123938 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 10:27:50.123952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.123970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.123981 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:27:50.123996 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.124002 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.124016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.124040 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:27:50.124047 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.124057 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-27 10:27:50.124071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.124086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.124096 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 10:27:50.124110 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.124117 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 10:27:50.124130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.124154 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.124161 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.124171 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 10:27:50.124188 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.124195 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.124208 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 10:27:50.124222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.124241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.124251 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.124266 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.124272 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.124286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.124311 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:27:50.124318 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.124328 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 10:27:50.124341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.124356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.124366 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 10:27:50.124384 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:27:50.124412 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-27 10:27:50.124420 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:27:50.124436 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-27 10:27:50.124450 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:27:50.124466 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.124481 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-27 10:27:50.124510 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.124517 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-27 10:27:50.124527 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:27:50.124545 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-27 10:27:50.124554 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-27 10:27:50.124566 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 10:27:50.124581 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-27 10:27:50.124601 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.124615 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 10:27:50.124641 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-27 10:27:50.124648 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 10:27:50.124658 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-27 10:27:50.124671 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 10:27:50.124687 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.124701 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-27 10:27:50.124727 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.124734 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-27 10:27:50.124744 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 10:27:50.124761 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.124768 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-27 10:27:50.124781 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 10:27:50.124794 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-27 10:27:50.124813 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.124829 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.124836 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-27 10:27:50.124850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.124874 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.124881 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.124891 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-27 10:27:50.124904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.124919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.124929 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:27:50.124944 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.124950 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.124964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.124988 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.124995 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.125004 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-27 10:27:50.125018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.125033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.125043 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 10:27:50.125058 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.125064 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 10:27:50.125082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.125107 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.125114 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.125123 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-27 10:27:50.125142 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.125149 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.125159 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 10:27:50.125176 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.125183 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.125192 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:27:50.125209 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.125216 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.125226 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 10:27:50.125239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.125265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.125275 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.125290 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.125296 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.125314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.125340 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.125347 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.125357 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-27 10:27:50.125370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.125385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.125395 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 10:27:50.125409 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.125441 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.125449 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.125459 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.125472 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.125489 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.125503 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.125528 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.125535 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.125545 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:27:50.125567 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.125575 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.125586 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:27:50.125604 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.125611 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.125624 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-27 10:27:50.125642 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.125650 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.125660 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 10:27:50.125677 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.125684 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.125693 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:27:50.125710 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.125717 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.125726 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 10:27:50.125744 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 10:27:50.125751 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.125760 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-27 10:27:50.125773 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.125811 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.125827 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.125835 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-27 10:27:50.125853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.125878 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.125885 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.125894 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-27 10:27:50.125912 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.125919 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.125928 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-27 10:27:50.125945 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.125952 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.125962 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-27 10:27:50.125979 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.125985 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.125995 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-27 10:27:50.126012 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.126019 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.126028 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-27 10:27:50.126045 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.126052 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.126061 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-27 10:27:50.126079 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.126086 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.126095 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 10:27:50.126112 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.126119 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.126128 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 10:27:50.126141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.126182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.126192 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:27:50.126207 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.126214 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-27 10:27:50.126233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.126257 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:27:50.126264 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.126274 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-27 10:27:50.126287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.126303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.126313 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 10:27:50.126329 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:27:50.126336 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-27 10:27:50.126350 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-27 10:27:50.126366 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.126372 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-27 10:27:50.126385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.126420 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:27:50.126450 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:27:50.126467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.126478 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:27:50.126489 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-27 10:27:50.126506 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.126513 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-27 10:27:50.126523 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-27 10:27:50.126539 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:27:50.126546 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-27 10:27:50.126561 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-27 10:27:50.126581 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.126587 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-27 10:27:50.126597 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.126614 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.126621 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 10:27:50.126631 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.126648 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.126654 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 10:27:50.126664 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.126681 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.126688 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-27 10:27:50.126697 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.126714 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:27:50.126721 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-27 10:27:50.126730 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:27:50.126747 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 10:27:50.126754 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-27 10:27:50.126767 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-27 10:27:50.126785 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.126792 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 10:27:50.126802 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.126819 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 10:27:50.126826 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-27 10:27:50.126835 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-27 10:27:50.126852 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.126859 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-27 10:27:50.126868 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.126885 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:27:50.126891 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-27 10:27:50.126900 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:27:50.126916 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:27:50.126923 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-27 10:27:50.126932 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-27 10:27:50.126949 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:27:50.126956 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-27 10:27:50.126965 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:27:50.126982 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.126989 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 10:27:50.126999 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.127011 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-27 10:27:50.127043 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-27 10:27:50.127071 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-27 10:27:50.127098 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-27 10:27:50.127125 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-27 10:27:50.127151 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:27:50.127177 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 10:27:50.127203 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-27 10:27:50.127229 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-27 10:27:50.127260 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.127287 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 10:27:50.127313 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-27 10:27:50.127338 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-27 10:27:50.127364 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-27 10:27:50.127390 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-27 10:27:50.127416 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-27 10:27:50.127448 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-27 10:27:50.127475 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-27 10:27:50.127500 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-27 10:27:50.127527 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-27 10:27:50.127552 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-27 10:27:50.127578 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-27 10:27:50.127604 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 10:27:50.127630 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:27:50.127656 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 10:27:50.127682 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-27 10:27:50.127707 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 10:27:50.127733 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:27:50.127759 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 10:27:50.127785 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.127811 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:27:50.127836 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.127863 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 10:27:50.127889 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-27 10:27:50.127915 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-27 10:27:50.127942 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.127967 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-27 10:27:50.127997 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-27 10:27:50.128024 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-27 10:27:50.128050 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-27 10:27:50.128076 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-27 10:27:50.128103 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.128129 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:27:50.128155 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:27:50.128182 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 10:27:50.128208 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.128234 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:27:50.128260 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.128286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 10:27:50.128312 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.128337 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 10:27:50.128363 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.128389 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 10:27:50.128415 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:27:50.128449 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 10:27:50.128475 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-27 10:27:50.128501 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-27 10:27:50.128527 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-27 10:27:50.128553 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-27 10:27:50.128579 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.128604 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 10:27:50.128631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:27:50.128657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 10:27:50.128689 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-27 10:27:50.128716 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-27 10:27:50.128743 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:27:50.128769 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 10:27:50.128795 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-27 10:27:50.128821 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 10:27:50.128847 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-27 10:27:50.128872 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-27 10:27:50.128898 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-27 10:27:50.128923 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-27 10:27:50.128949 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:27:50.128975 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 10:27:50.129000 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.129026 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 10:27:50.129052 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:27:50.129078 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 10:27:50.129104 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.129131 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 10:27:50.129156 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:27:50.129182 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 10:27:50.129209 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129227 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129253 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:27:50.129279 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129296 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129312 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129338 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:27:50.129364 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129380 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129401 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129417 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129448 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:27:50.129474 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129501 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:27:50.129526 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129543 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129559 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129575 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129600 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:27:50.129626 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129651 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:27:50.129677 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129702 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:27:50.129728 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129744 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129770 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:27:50.129795 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129812 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129838 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:27:50.129863 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129888 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:27:50.129913 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129940 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:27:50.129965 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.129990 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:27:50.130015 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130041 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:27:50.130067 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130084 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130113 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:27:50.130139 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130164 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:27:50.130190 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130215 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:27:50.130241 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130266 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:27:50.130292 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130317 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:27:50.130343 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130376 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130392 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130422 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130452 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130470 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130496 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:27:50.130521 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130538 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130554 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130580 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:27:50.130605 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130630 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:27:50.130656 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130673 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130689 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130706 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130722 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130747 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:27:50.130773 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130974 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.130992 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131018 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:27:50.131045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131093 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.131161 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131177 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131193 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131210 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131235 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.131260 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131277 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131293 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131309 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131335 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.131362 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131388 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.131414 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131436 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131453 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131470 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131495 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:27:50.131520 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131546 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 10:27:50.131575 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131592 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131609 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131634 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.131660 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131677 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131709 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:27:50.131777 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131802 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 10:27:50.131828 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131844 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131861 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131886 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:27:50.131911 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131937 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.131963 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.131979 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132006 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:27:50.132032 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132048 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132074 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:27:50.132099 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132116 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132142 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 10:27:50.132167 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132183 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132213 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:27:50.132239 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132265 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:27:50.132290 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132307 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132323 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132339 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132365 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.132390 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132406 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132431 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132449 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132466 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132482 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132498 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132514 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132540 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 10:27:50.132566 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132582 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132608 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:27:50.132634 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132651 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132668 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132693 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:27:50.132719 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132736 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132752 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132768 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132794 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:27:50.132823 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132850 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:27:50.132875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132892 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132908 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132924 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.132949 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:27:50.132975 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133001 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:27:50.133026 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133052 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:27:50.133078 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133095 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133120 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:27:50.133146 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133163 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133188 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:27:50.133214 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133239 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:27:50.133265 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133291 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:27:50.133316 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133342 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:27:50.133368 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133393 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:27:50.133419 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133441 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133467 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:27:50.133492 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133518 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:27:50.133547 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133573 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:27:50.133598 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133624 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:27:50.133649 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133676 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:27:50.133701 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133718 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133734 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133750 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133767 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133783 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133799 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133824 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:27:50.133850 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133866 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133882 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133908 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:27:50.133934 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.133960 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:27:50.133985 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134002 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134019 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134035 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134051 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134077 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:27:50.134102 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134119 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134135 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134165 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:27:50.134191 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134211 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134290 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:27:50.134315 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134332 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134349 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134365 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134390 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.134416 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134439 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134456 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134473 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134499 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.134525 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134550 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:27:50.134576 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134592 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134609 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134625 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134651 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:27:50.134677 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134703 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 10:27:50.134729 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134745 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134762 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134791 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.134817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:27:50.134934 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.134960 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 10:27:50.134985 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135002 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135018 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135044 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:27:50.135069 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135095 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:27:50.135121 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135137 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135163 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:27:50.135188 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135205 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135230 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:27:50.135256 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135273 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135299 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 10:27:50.135324 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135341 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135367 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:27:50.135393 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135419 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:27:50.135454 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135471 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135488 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135504 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135530 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.135556 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135572 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135589 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135605 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135621 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135637 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135654 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135670 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:27:50.135696 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 10:27:50.135722 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-27 10:27:50.135777 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:27:50.135828 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:27:50.135877 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-27 10:27:50.135927 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.135976 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:27:50.136023 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-27 10:27:50.136071 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-27 10:27:50.136119 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-27 10:27:50.136168 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-27 10:27:50.136216 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:27:50.136263 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:27:50.136311 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:27:50.136359 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:27:50.136406 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.136470 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.136520 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:27:50.136574 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.136622 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:27:50.136670 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:27:50.136718 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.136766 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:27:50.136814 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.136862 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.136916 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.136971 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.137024 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:27:50.137071 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-27 10:27:50.137118 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:27:50.137165 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.137212 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:27:50.137262 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-27 10:27:50.137310 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:27:50.137359 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:27:50.137412 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-27 10:27:50.137469 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:27:50.137517 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:27:50.137569 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.137619 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:27:50.137666 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.137715 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:27:50.137772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-27 10:27:50.137820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:27:50.137868 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:27:50.137916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-27 10:27:50.137963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.138012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:27:50.138059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-27 10:27:50.138107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-27 10:27:50.138172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-27 10:27:50.138220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-27 10:27:50.138268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:27:50.138315 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:27:50.138363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:27:50.138410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:27:50.138463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.138512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.138577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:27:50.138638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.138685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:27:50.138733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:27:50.138781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.138829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:27:50.138876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.138924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.138973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.139025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.139091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:27:50.139140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-27 10:27:50.139187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:27:50.139233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.139280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:27:50.139329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-27 10:27:50.139600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:27:50.139651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:27:50.139704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-27 10:27:50.139752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:27:50.139815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:27:50.139863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.139912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:27:50.139959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.140008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:27:50.140064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-27 10:27:50.140111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:27:50.140159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:27:50.140225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-27 10:27:50.140275 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.140323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:27:50.140370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-27 10:27:50.140418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-27 10:27:50.140472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-27 10:27:50.140521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-27 10:27:50.140574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:27:50.140621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:27:50.140669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:27:50.140732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:27:50.140779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.140828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.140877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:27:50.140925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.140972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:27:50.141020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:27:50.141073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.141122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:27:50.141174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.141223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.141271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.141324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.141376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:27:50.141427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-27 10:27:50.141476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:27:50.141523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.141580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:27:50.141630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-27 10:27:50.141679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:27:50.141728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:27:50.141780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-27 10:27:50.141827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:27:50.141874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:27:50.141921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.141970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:27:50.142302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.142353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:27:50.142409 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 10:27:50.142442 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 10:27:50.142504 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:27:50.142566 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:27:50.142622 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 10:27:50.142675 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.142730 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:27:50.142785 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 10:27:50.142839 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 10:27:50.142893 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 10:27:50.142948 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 10:27:50.143001 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:27:50.143054 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:27:50.143108 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:27:50.143163 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:27:50.143217 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.143271 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.143325 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:27:50.143380 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.143439 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:27:50.143494 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:27:50.143548 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.143602 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:27:50.143656 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.143710 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.143764 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.143818 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.143871 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:27:50.143925 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 10:27:50.143978 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:27:50.144032 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.144085 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:27:50.144139 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 10:27:50.144193 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:27:50.144246 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:27:50.144300 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 10:27:50.144354 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:27:50.144407 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:27:50.144468 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.144522 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:27:50.144576 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.144672 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:27:50.144740 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 10:27:50.144764 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 10:27:50.144819 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:27:50.144873 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:27:50.144928 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 10:27:50.144982 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.145036 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:27:50.145089 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 10:27:50.145149 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 10:27:50.145203 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 10:27:50.145258 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 10:27:50.145312 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:27:50.145366 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:27:50.145419 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:27:50.145479 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:27:50.145534 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.145606 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.145662 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:27:50.145717 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.145771 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:27:50.145824 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:27:50.145878 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.145933 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:27:50.146068 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.146186 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.146247 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.146301 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.146355 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:27:50.146409 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 10:27:50.146469 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:27:50.146525 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.146579 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:27:50.146632 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 10:27:50.146685 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:27:50.146739 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:27:50.146793 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 10:27:50.146846 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:27:50.146901 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:27:50.146954 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.147008 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:27:50.147062 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.147115 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:27:50.147177 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-27 10:27:50.147201 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 10:27:50.147250 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:27:50.147300 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:27:50.147348 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 10:27:50.147397 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.147452 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:27:50.147501 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 10:27:50.147550 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 10:27:50.147604 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 10:27:50.147653 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 10:27:50.147701 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:27:50.147751 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:27:50.147859 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:27:50.147915 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:27:50.147964 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.148013 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.148062 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:27:50.148111 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.148165 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:27:50.148213 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:27:50.148262 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.148312 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:27:50.148360 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.148408 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.148462 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.148517 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.148566 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:27:50.148614 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 10:27:50.148662 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:27:50.148711 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.148759 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:27:50.148808 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 10:27:50.148857 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:27:50.148906 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:27:50.148954 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 10:27:50.149002 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:27:50.149051 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:27:50.149100 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.149150 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:27:50.149198 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.149247 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:27:50.149304 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-27 10:27:50.149327 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 10:27:50.149378 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:27:50.149435 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:27:50.149487 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 10:27:50.149537 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.149588 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:27:50.149639 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 10:27:50.149689 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 10:27:50.149739 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 10:27:50.149789 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 10:27:50.149839 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:27:50.149947 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:27:50.150005 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:27:50.150056 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:27:50.150107 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.150158 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.150209 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:27:50.150260 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.150311 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:27:50.150361 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:27:50.150412 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.150486 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:27:50.150538 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.150588 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.150639 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.150689 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.150740 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:27:50.150791 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 10:27:50.150841 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:27:50.150896 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.150947 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:27:50.150998 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 10:27:50.151126 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:27:50.151184 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:27:50.151236 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 10:27:50.151287 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:27:50.151338 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:27:50.151389 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.151446 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:27:50.151497 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.151547 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:27:50.151601 wsdl: current service: Service1 2020-05-27 10:27:50.151619 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-27 10:27:50.151649 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-27 10:27:50.151677 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-27 10:27:50.151704 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-27 10:27:50.151729 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-27 10:27:50.151748 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 10:27:50.151763 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 10:27:50.151772 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:27:50.151780 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 10:27:50.151788 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.151796 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 10:27:50.151804 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 10:27:50.151811 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 10:27:50.151819 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 10:27:50.151827 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 10:27:50.151834 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 10:27:50.151842 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:27:50.151850 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 10:27:50.151858 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:27:50.151866 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.151874 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.151882 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 10:27:50.151890 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.151897 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 10:27:50.151905 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 10:27:50.151913 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.151921 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:27:50.151928 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.151936 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.151944 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.151952 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.151959 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:27:50.151967 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 10:27:50.151974 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 10:27:50.151982 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.151990 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:27:50.151998 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 10:27:50.152005 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:27:50.152013 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 10:27:50.152020 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 10:27:50.152028 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 10:27:50.152258 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:27:50.152267 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.152275 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:27:50.152283 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.152291 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:27:50.152299 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 10:27:50.152308 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 10:27:50.152315 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:27:50.152324 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 10:27:50.152331 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.152339 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 10:27:50.152346 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 10:27:50.152354 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 10:27:50.152361 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 10:27:50.152369 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 10:27:50.152377 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 10:27:50.152384 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:27:50.152392 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 10:27:50.152400 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:27:50.152408 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.152415 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.152429 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 10:27:50.152438 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.152446 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 10:27:50.152454 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 10:27:50.152462 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.152469 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:27:50.152477 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.152485 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.152493 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.152500 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.152508 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:27:50.152516 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 10:27:50.152523 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 10:27:50.152531 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.152538 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:27:50.152547 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 10:27:50.152554 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:27:50.152562 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 10:27:50.152569 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 10:27:50.152576 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 10:27:50.152584 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:27:50.152592 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.152599 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:27:50.152607 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.152614 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:27:50.152622 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 10:27:50.152631 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 10:27:50.152638 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:27:50.152646 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 10:27:50.152653 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.152660 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 10:27:50.152671 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 10:27:50.152678 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 10:27:50.152685 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 10:27:50.152693 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 10:27:50.152700 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 10:27:50.152707 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:27:50.152714 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 10:27:50.152721 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:27:50.152728 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.152735 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.152742 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 10:27:50.152749 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.152756 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 10:27:50.152763 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 10:27:50.152769 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.152776 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:27:50.152783 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.152790 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.152797 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.152804 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.152811 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:27:50.152818 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 10:27:50.152824 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 10:27:50.152832 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.152839 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:27:50.152846 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 10:27:50.152853 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:27:50.152859 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 10:27:50.152867 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 10:27:50.152873 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 10:27:50.152880 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:27:50.152887 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.152894 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:27:50.152901 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.152907 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:27:50.152914 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 10:27:50.152922 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 10:27:50.152929 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:27:50.152936 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 10:27:50.152943 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.152950 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 10:27:50.152957 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 10:27:50.152963 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 10:27:50.152970 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 10:27:50.152977 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 10:27:50.152984 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 10:27:50.152991 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:27:50.152998 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 10:27:50.153005 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:27:50.153012 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.153019 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.153029 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 10:27:50.153037 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 10:27:50.153044 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 10:27:50.153050 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 10:27:50.153057 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.153064 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:27:50.153071 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:27:50.153078 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.153085 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 10:27:50.153092 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:27:50.153098 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:27:50.153105 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 10:27:50.153112 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 10:27:50.153119 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:27:50.153126 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:27:50.153133 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 10:27:50.153140 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:27:50.153146 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 10:27:50.153153 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 10:27:50.153160 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 10:27:50.153166 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:27:50.153173 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:27:50.153180 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:27:50.153187 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:27:50.153193 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:27:50.153455 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-27 10:27:50.153465 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 10:27:50.153470 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 10:27:50.153475 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 10:27:50.153482 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-27 10:27:50.153486 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 10:27:50.153490 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 10:27:50.153499 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-27 10:27:50.153508 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 10:27:50.153545 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.153552 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 10:27:50.153567 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 10:27:50.153589 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-27 10:27:50.153595 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-27 10:27:50.153600 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-27 10:27:50.153604 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-27 10:27:50.153609 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 10:27:50.153620 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:27:50.153626 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:27:50.153631 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:27:50.153640 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.153647 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:27:50.153653 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-27 10:27:50.153678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.153687 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 10:27:50.153692 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.153718 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 10:27:50.153724 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-27 10:27:50.153728 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-27 10:27:50.153732 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-27 10:27:50.153736 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-27 10:27:50.153740 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-27 10:27:50.153744 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-27 10:27:50.153749 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 10:27:50.153753 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-27 10:27:50.153760 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 10:27:50.153771 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:27:50.153778 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:27:50.153782 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:27:50.153788 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.153794 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 10:27:50.153798 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:27:50.153825 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 10:27:50.153832 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.153837 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.153843 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.153848 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:27:50.153858 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 10:27:50.153866 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:27:50.153871 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 10:27:50.153875 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 10:27:50.153882 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "162112" 2020-05-27 10:27:50.153889 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:27:50.153893 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 10:27:50.153898 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:27:50.153905 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:27:50.153911 wsdl: in serializeType: returning: 162112 2020-05-27 10:27:50.153917 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 10:27:50.153924 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:27:50.153929 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 10:27:50.153933 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 10:27:50.153939 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-27 10:27:50.153946 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:27:50.153950 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 10:27:50.153960 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:27:50.153965 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:27:50.153969 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-27 10:27:50.153974 wsdl: in serializeType: returning: 162112PLN 2020-05-27 10:27:50.153979 wsdl: serializeRPCParameters returning: 162112PLN 2020-05-27 10:27:50.153999 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=162112PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-27 10:27:50.154004 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-27 10:27:50.154010 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6731"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-27 10:27:50.154024 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-27 10:27:50.154030 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=162112PLN 2020-05-27 10:27:50.154039 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-27 10:27:50.154109 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-27 10:27:50.154048 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 10:27:50.154058 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 10:27:50.154064 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 10:27:50.154068 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 10:27:50.154072 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 10:27:50.154079 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 10:27:50.154089 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 10:27:50.154096 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 10:27:50.154102 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 10:27:50.154115 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-27 10:27:50.154122 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 10:27:50.154129 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 10:27:50.160903 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 10:27:50.160918 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 10:27:50.160927 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-27 10:27:50.160933 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-27 10:27:50.160939 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 10:27:50.160944 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 10:27:50.160948 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 10:27:50.160952 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 10:27:50.160957 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-27 10:27:50.160983 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-27 10:27:50.169774 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-27 10:27:50.169790 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-27 10:27:50.169796 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 10:27:50.169802 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 10:27:50.169807 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 10:27:50.169812 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 10:27:50.169817 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 10:27:50.169823 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 10:27:50.169828 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 10:27:50.169833 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 08:27:29 GMT 2020-05-27 10:27:50.169842 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 10:27:50.169848 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-27 10:27:50.169854 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 10:27:50.169861 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-27 10:27:50.169882 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-27 10:27:50.169891 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-27 10:27:50.169899 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 10:27:50.169903 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-27 10:27:50.169907 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-27 10:27:50.169935 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 10:27:50.169944 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 10:27:50.169949 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 10:27:50.169969 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 10:27:50.169976 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 27 May 2020 08:27:29 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-27 10:27:50.169998 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-27 10:27:50.170009 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-27 10:27:50.170028 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-27 10:27:50.170034 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-27 10:27:50.170108 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-27 10:27:50.170203 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-27 10:27:50.170210 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-27 10:27:50.170218 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-27 10:27:50.170229 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 10:27:50.170252 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-27 10:27:50.170304 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-27 10:27:50.170329 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 10:27:50.170344 nusoap_client: got fault 2020-05-27 10:27:50.170352 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-27 10:27:50.170356 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-27 10:27:50.170361 nusoap_client: detail =