Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 129.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
454061-0001 Model turbiny:
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: IVECO
 Silnik:
JR T1585
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 04:58:22 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 05:58:30.128945 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 05:58:30.129002 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:30.129016 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 05:58:30.129031 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:30.129042 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 05:58:30.129051 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 05:58:30.129067 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 05:58:30.129075 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:30.129081 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:30.129090 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:30.129099 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:58:30.129110 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:58:30.129116 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:58:30.129120 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:58:30.129126 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:58:30.129130 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 05:58:30.129142 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:58:30.129157 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:58:30.129166 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:58:30.129172 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 05:58:30.129177 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 05:58:30.129185 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:58:30.129194 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:58:30.136890 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:58:30.136928 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:58:30.136945 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 05:58:30.136953 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:58:30.136959 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:58:30.136963 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:58:30.136967 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 05:58:30.137034 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 05:58:30.157540 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 05:58:30.157577 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 05:58:30.157584 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:58:30.157590 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:58:30.157596 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:58:30.157601 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:58:30.157607 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:58:30.157613 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:58:30.157618 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:58:30.157624 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:58:22 GMT 2019-02-24 05:58:30.157629 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:58:30.157634 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 05:58:30.157640 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:58:30.157655 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 05:58:30.157690 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 05:58:30.164853 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 05:58:30.165295 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 05:58:30.172384 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-02-24 05:58:30.172858 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:58:30.173444 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:30.173626 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:30.173647 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:30.179630 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:30.179809 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:30.179841 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:30.180308 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:30.180727 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:58:30.181264 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:58:30.181799 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:30.182037 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:30.182081 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:30.182652 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:30.187128 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:58:30.187522 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:30.187551 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:30.188164 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:58:30.188686 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:58:30.188835 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:30.188854 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:30.189334 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:58:30.189900 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:58:30.190464 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:58:30.190538 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-24 05:58:30.190712 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:30.190727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:58:30.191124 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-02-24 05:58:30.191144 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:58:30.191150 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 05:58:30.191184 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 05:58:30.191233 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:58:30.191263 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:58:30.191270 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:58:30.191297 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 05:58:30.191303 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 05:58:30.191501 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 05:58:30.191519 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 05:58:30.191574 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.191585 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 05:58:30.191621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.191681 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.191699 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.191726 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:58:30.191767 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.191777 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.191790 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:58:30.191807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.191851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.191864 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 05:58:30.191881 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.191888 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.191917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.191944 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.191952 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.191962 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 05:58:30.191975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.191992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.192002 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:58:30.192018 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192024 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 05:58:30.192038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192063 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.192070 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192080 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:58:30.192098 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.192104 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192114 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:58:30.192131 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.192138 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192148 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:58:30.192161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.192193 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.192208 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192215 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 05:58:30.192228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192253 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.192260 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192269 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 05:58:30.192289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.192329 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 05:58:30.192345 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192352 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 05:58:30.192365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192390 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.192398 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192407 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:58:30.192426 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.192432 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192442 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:58:30.192460 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.192467 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192476 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:58:30.192494 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.192502 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192511 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:30.192524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.192562 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:30.192578 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192596 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.192611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192633 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192639 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192678 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:30.192699 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:30.192715 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192726 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:30.192735 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 05:58:30.192747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:58:30.192770 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:58:30.192785 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192791 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 05:58:30.192810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192834 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.192841 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192850 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:30.192863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.192887 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:30.192902 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192908 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.192921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192944 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.192951 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192960 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 05:58:30.192973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.192987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.192996 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:58:30.193011 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193017 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 05:58:30.193030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193054 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.193061 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193070 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:30.193083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.193106 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 05:58:30.193120 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193126 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.193139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193163 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.193170 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193179 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 05:58:30.193191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.193215 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 05:58:30.193229 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193235 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 05:58:30.193249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193272 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.193278 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193307 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:58:30.193327 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.193334 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193344 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:30.193357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.193386 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 05:58:30.193401 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193407 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.193422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193446 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.193453 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193462 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 05:58:30.193476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.193500 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 05:58:30.193515 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193521 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 05:58:30.193534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193559 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.193566 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193575 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:58:30.193608 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.193614 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193627 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:30.193641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.193670 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 05:58:30.193685 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193690 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.193703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193727 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.193733 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193742 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 05:58:30.193755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.193779 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 05:58:30.193793 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193799 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 05:58:30.193812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193835 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.193841 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193850 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:30.193863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.193886 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 05:58:30.193901 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193907 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.193920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193944 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.193950 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193960 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 05:58:30.193972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.193986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.193996 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 05:58:30.194010 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194016 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 05:58:30.194029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194052 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.194059 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194067 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:30.194080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.194103 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:30.194118 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194124 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.194136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194160 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.194167 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194176 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 05:58:30.194189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.194213 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:58:30.194227 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194233 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 05:58:30.194246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194269 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.194276 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194303 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:58:30.194318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.194343 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:30.194359 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194365 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.194378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194403 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.194410 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194419 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 05:58:30.194432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.194456 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:58:30.194472 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194479 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 05:58:30.194493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194517 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.194524 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194533 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:58:30.194547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.194571 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:30.194599 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194605 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.194617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194641 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.194648 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194657 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 05:58:30.194670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.194693 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:58:30.194708 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194713 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 05:58:30.194726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194750 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.194757 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194766 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 05:58:30.194783 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.194789 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194798 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 05:58:30.194811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.194838 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:30.194853 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194858 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.194871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194896 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.194903 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194912 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 05:58:30.194925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.194948 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:58:30.194963 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.194969 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:58:30.194982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195005 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.195012 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195021 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:30.195033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.195057 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.195071 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195077 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.195090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195115 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.195121 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195130 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:58:30.195143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.195166 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:30.195181 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195187 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:58:30.195199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195224 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:58:30.195230 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195239 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:58:30.195252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.195296 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.195311 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195318 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.195344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195369 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195375 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195417 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:30.195440 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:30.195457 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195469 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:30.195479 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 05:58:30.195492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:58:30.195517 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:58:30.195533 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195539 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:58:30.195553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195579 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:58:30.195598 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195609 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:58:30.195622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.195646 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.195673 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195679 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.195692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195714 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195720 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195755 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:30.195775 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:30.195791 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195800 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:30.195810 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 05:58:30.195822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:58:30.195844 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:58:30.195859 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195864 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 05:58:30.195877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195901 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.195908 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195917 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 05:58:30.195934 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.195940 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195949 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 05:58:30.195967 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.195973 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.195982 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:58:30.195999 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.196005 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196014 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:58:30.196032 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.196038 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196047 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:58:30.196064 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.196070 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196079 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 05:58:30.196095 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.196101 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196110 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:30.196123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.196169 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:30.196184 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196190 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.196203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196226 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.196233 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196242 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 05:58:30.196255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.196279 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:58:30.196311 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196318 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 05:58:30.196332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196356 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.196363 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196372 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:58:30.196390 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.196398 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196407 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:30.196425 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.196431 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196441 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:58:30.196454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.196488 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 05:58:30.196503 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196509 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.196522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196547 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.196554 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196563 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 05:58:30.196576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.196613 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:58:30.196628 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196633 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:58:30.196647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196671 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.196677 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196686 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:30.196699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.196723 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.196737 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196743 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.196756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196780 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.196786 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196795 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:58:30.196808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.196831 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:30.196846 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196852 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:58:30.196864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196888 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.196895 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196904 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:58:30.196921 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.196927 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196936 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:30.196954 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.196960 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.196969 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:58:30.196982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.197003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.197012 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.197027 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.197033 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.197047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.197071 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.197078 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.197087 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:58:30.197099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.197114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.197123 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:30.197138 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.197143 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:30.197156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.197180 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.197187 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.197196 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:58:30.197213 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.197220 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.197229 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:58:30.197246 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.197252 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.197261 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:30.197278 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.197301 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.197312 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:58:30.197331 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.197338 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.197348 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:58:30.197361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.197393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.197404 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:30.197419 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.197425 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.197439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.197464 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.197470 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.197480 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 05:58:30.197493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.197508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.197517 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:30.197532 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.197561 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.197568 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.197578 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.197592 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.197608 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.197622 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.197661 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.197668 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.197678 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:30.197697 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.197704 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.197714 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 05:58:30.197733 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.197740 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.197749 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 05:58:30.197768 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.197775 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.197784 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:58:30.197803 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.197810 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.197819 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 05:58:30.197838 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:58:30.197845 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.197855 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 05:58:30.197874 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.197881 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.197890 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.197922 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.197928 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.197938 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:30.197956 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.197962 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.197972 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:58:30.197990 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.197996 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198005 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:58:30.198018 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198067 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.198086 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.198092 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:30.198106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.198131 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.198137 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.198147 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:58:30.198165 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.198172 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.198181 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:58:30.198199 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.198206 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.198215 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:58:30.198232 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.198239 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.198248 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:58:30.198261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.198305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.198317 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198334 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.198341 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.198355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.198382 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198389 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.198398 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 05:58:30.198413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.198428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.198438 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:30.198453 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198480 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198487 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198498 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198511 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198528 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.198542 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198570 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.198577 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198587 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:58:30.198605 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.198611 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198621 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:58:30.198639 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.198646 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198655 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:58:30.198674 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.198680 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198690 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:58:30.198709 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.198715 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198738 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:58:30.198755 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.198762 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198771 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:58:30.198789 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.198796 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198805 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:30.198835 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.198842 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198852 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:58:30.198871 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.198878 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198887 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:58:30.198906 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.198912 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198922 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:58:30.198940 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.198947 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.198956 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:58:30.198969 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.199024 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.199042 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.199049 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:30.199064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.199090 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.199097 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.199107 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:58:30.199125 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.199132 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.199142 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:30.199160 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.199167 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.199176 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:58:30.199194 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:30.199201 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.199211 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:30.199225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.199252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.199262 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199279 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.199290 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.199306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.199333 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199340 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.199350 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 05:58:30.199364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.199380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.199390 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:30.199405 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199433 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199441 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199451 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199465 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199481 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.199496 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199523 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.199530 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199539 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:58:30.199558 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.199565 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199575 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:58:30.199597 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.199604 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199615 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:58:30.199634 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.199640 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199650 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:58:30.199681 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.199687 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199697 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:58:30.199715 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.199734 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199743 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:58:30.199761 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.199767 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199775 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:30.199793 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.199799 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199807 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:58:30.199824 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.199830 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199839 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:58:30.199857 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.199862 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199871 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 05:58:30.199889 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.199895 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199904 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:58:30.199921 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.199927 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.199936 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:58:30.199948 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.200004 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.200020 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200046 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200052 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200062 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200074 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200090 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.200103 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200127 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.200134 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200143 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 05:58:30.200160 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.200167 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200176 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 05:58:30.200193 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.200199 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200208 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:58:30.200225 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.200232 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200241 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 05:58:30.200259 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.200265 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200274 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 05:58:30.200309 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.200317 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200327 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:58:30.200345 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.200351 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200360 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 05:58:30.200391 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.200398 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200408 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 05:58:30.200426 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.200433 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200442 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 05:58:30.200461 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.200467 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200477 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:58:30.200495 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.200502 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200512 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:58:30.200530 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.200536 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200546 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 05:58:30.200564 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.200571 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200580 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:30.200598 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.200605 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200615 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 05:58:30.200628 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200706 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.200739 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.200745 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 05:58:30.200760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.200784 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.200790 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.200800 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:58:30.200813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.200827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.200837 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200852 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.200857 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.200870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.200895 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.200902 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.200911 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 05:58:30.200924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.200939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.200948 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:58:30.200963 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.200969 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 05:58:30.200982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.201006 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.201012 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.201021 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:30.201038 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.201045 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.201054 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:58:30.201071 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.201077 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.201087 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:58:30.201104 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:30.201110 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.201120 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:58:30.201132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.201157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.201166 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 05:58:30.201181 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.201187 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.201201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.201225 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:30.201231 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.201240 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 05:58:30.201253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.201267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.201279 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 05:58:30.201319 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:30.201351 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 05:58:30.201359 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:30.201381 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 05:58:30.201396 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:30.201413 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.201428 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:30.201455 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.201462 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:30.201472 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 05:58:30.201491 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.201498 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:30.201508 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 05:58:30.201526 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.201533 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:30.201543 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 05:58:30.201562 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:58:30.201569 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:30.201580 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:58:30.201598 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.201605 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:30.201615 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 05:58:30.201633 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.201640 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:30.201650 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 05:58:30.201681 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.201688 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:30.201697 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:30.201715 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.201734 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:30.201744 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 05:58:30.201761 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.201768 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:30.201777 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 05:58:30.201795 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.201801 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:30.201810 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:30.201823 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:30.201870 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.201888 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.201894 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 05:58:30.201909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.201933 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.201940 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.201949 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:30.201961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.201976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.201985 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:30.202001 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.202007 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.202020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.202044 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:58:30.202051 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.202060 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 05:58:30.202072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.202087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.202097 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:58:30.202110 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:30.202135 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:30.202141 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:30.202151 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 05:58:30.202168 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:58:30.202175 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:30.202184 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 05:58:30.202201 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:30.202208 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:30.202217 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 05:58:30.202230 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:30.202252 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.202267 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.202273 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:58:30.202303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.202331 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.202338 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.202348 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:30.202379 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.202386 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.202396 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:58:30.202415 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.202422 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.202432 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:58:30.202446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.202469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.202479 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.202495 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.202501 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.202516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.202542 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.202549 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.202559 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 05:58:30.202573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.202589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.202599 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:58:30.202613 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.202641 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.202648 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.202670 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.202684 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.202700 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.202714 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.202753 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.202759 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.202768 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 05:58:30.202786 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.202792 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.202801 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 05:58:30.202818 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.202824 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.202834 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:58:30.202851 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.202857 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.202867 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 05:58:30.202883 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.202890 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.202899 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 05:58:30.202916 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.202922 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.202931 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 05:58:30.202948 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.202954 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.202963 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 05:58:30.202980 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.202987 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.202996 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:58:30.203013 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.203020 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.203029 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:58:30.203042 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.203086 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.203103 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203108 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 05:58:30.203122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203146 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.203153 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203162 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:58:30.203179 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.203186 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203195 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:58:30.203211 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.203217 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203226 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:30.203243 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.203249 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203258 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:58:30.203275 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.203281 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203311 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:58:30.203325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.203364 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:30.203393 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203400 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.203416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203441 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203447 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203486 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:30.203508 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:30.203525 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203536 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:30.203547 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 05:58:30.203560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:58:30.203584 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:58:30.203600 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203606 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 05:58:30.203621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203647 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.203654 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203677 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 05:58:30.203690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.203714 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 05:58:30.203742 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203747 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.203760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203784 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:58:30.203791 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203800 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 05:58:30.203813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.203837 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 05:58:30.203851 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203857 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 05:58:30.203870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203894 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.203900 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203910 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:30.203922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.203946 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:30.203960 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.203966 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.203979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.204003 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204010 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.204019 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 05:58:30.204032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.204046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.204055 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:58:30.204069 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204095 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204101 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204111 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204124 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.204154 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204178 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.204185 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204194 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 05:58:30.204211 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.204217 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204227 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 05:58:30.204243 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.204250 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204259 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 05:58:30.204276 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.204287 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204297 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 05:58:30.204315 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.204322 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204331 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 05:58:30.204348 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:58:30.204355 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204364 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 05:58:30.204394 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:58:30.204401 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204410 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 05:58:30.204428 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:58:30.204447 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204457 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 05:58:30.204476 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:30.204482 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204492 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 05:58:30.204511 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.204517 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204527 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 05:58:30.204545 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.204552 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204562 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 05:58:30.204580 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.204586 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204596 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 05:58:30.204615 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.204621 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204631 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 05:58:30.204645 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.204718 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.204749 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.204755 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 05:58:30.204771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.204795 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.204802 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.204811 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 05:58:30.204824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.204838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.204848 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:30.204862 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.204868 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.204882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.204906 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.204913 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.204922 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 05:58:30.204935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.204949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.204958 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:58:30.204973 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.204978 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:30.204991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.205015 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.205022 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.205031 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 05:58:30.205049 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.205055 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.205064 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:58:30.205082 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.205088 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.205097 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:30.205114 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.205120 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.205131 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:58:30.205144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.205170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.205180 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.205195 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.205200 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.205214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.205238 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.205244 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.205254 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 05:58:30.205266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.205281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.205296 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:30.205310 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.205336 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.205343 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.205352 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.205365 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.205393 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.205408 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.205435 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.205454 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.205465 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:30.205484 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.205490 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.205500 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:30.205518 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.205525 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.205535 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 05:58:30.205553 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.205560 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.205570 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:58:30.205588 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.205595 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.205605 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:30.205623 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.205630 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.205639 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 05:58:30.205658 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:58:30.205665 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.205687 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 05:58:30.205701 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.205750 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.205766 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.205773 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 05:58:30.205786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.205810 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.205816 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.205826 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 05:58:30.205843 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.205849 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.205858 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 05:58:30.205875 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.205882 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.205891 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 05:58:30.205908 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.205914 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.205924 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 05:58:30.205940 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.205946 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.205956 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 05:58:30.205973 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.205979 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.205988 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 05:58:30.206005 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.206011 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.206020 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:58:30.206037 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.206043 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.206052 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:58:30.206065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.206104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.206114 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:30.206128 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.206135 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 05:58:30.206148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.206173 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:30.206180 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.206189 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 05:58:30.206202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.206216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.206225 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:58:30.206241 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:30.206248 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 05:58:30.206259 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 05:58:30.206274 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.206281 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 05:58:30.206300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.206323 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:30.206343 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:30.206359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.206370 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:30.206393 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 05:58:30.206410 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.206416 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 05:58:30.206427 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 05:58:30.206456 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:30.206463 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 05:58:30.206473 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 05:58:30.206491 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.206497 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:30.206507 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.206525 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.206532 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:30.206542 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.206560 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.206567 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:30.206577 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.206595 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.206601 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 05:58:30.206611 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.206629 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:30.206636 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 05:58:30.206646 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:30.206676 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:58:30.206683 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 05:58:30.206692 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 05:58:30.206709 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.206716 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:58:30.206725 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.206754 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:58:30.206760 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 05:58:30.206769 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 05:58:30.206785 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.206792 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 05:58:30.206801 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.206818 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.206824 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:30.206833 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.206848 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:30.206855 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 05:58:30.206864 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 05:58:30.206876 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 05:58:30.206907 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 05:58:30.206936 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:58:30.206963 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.206990 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 05:58:30.207016 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:30.207043 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:58:30.207069 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:30.207095 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:58:30.207122 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 05:58:30.207148 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 05:58:30.207174 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 05:58:30.207202 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 05:58:30.207228 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 05:58:30.207254 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 05:58:30.207280 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 05:58:30.207313 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 05:58:30.207341 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:30.207367 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:58:30.207393 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:30.207419 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:58:30.207445 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:30.207471 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:58:30.207497 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:30.207568 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:58:30.207594 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.207621 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:30.207647 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.207673 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:58:30.207700 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.207726 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:58:30.207752 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:30.207779 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:58:30.207807 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 05:58:30.207832 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:58:30.207859 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.207886 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:30.207913 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.207939 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:30.207967 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:30.207993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:30.208020 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.208046 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:30.208072 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.208098 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:30.208124 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:30.208150 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:58:30.208176 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 05:58:30.208203 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 05:58:30.208228 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:30.208254 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:58:30.208280 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.208312 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:58:30.208339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:30.208366 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:58:30.208392 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 05:58:30.208418 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 05:58:30.208444 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:30.208470 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:58:30.208496 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:30.208522 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:58:30.208549 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.208575 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:30.208601 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:30.208629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:58:30.208656 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.208674 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.208700 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:30.208725 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.208742 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.208758 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.208784 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:30.208809 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.208826 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.208842 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.208858 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.208884 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:30.208910 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.208936 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:30.208963 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.208989 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:30.209014 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209031 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209056 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:30.209082 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209098 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209124 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:30.209151 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209177 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:30.209203 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209229 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:30.209254 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209280 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:30.209312 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209338 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:30.209364 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209380 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209406 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:30.209432 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209457 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:30.209483 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209509 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:30.209535 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209562 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:30.209588 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209605 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209621 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209637 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209654 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209670 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209686 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209713 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:30.209738 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209755 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209772 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209797 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:30.209823 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209849 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:30.209875 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209892 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209908 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209934 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:30.209959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.209992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.210076 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210093 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210109 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210125 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210150 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.210176 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210193 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210209 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210225 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210250 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.210277 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210308 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.210335 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210351 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210369 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210385 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210412 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:30.210438 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210464 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:58:30.210489 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210506 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210522 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210547 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.210573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210622 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210664 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:30.210689 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210715 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:58:30.210741 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210767 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.210793 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210818 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:30.210844 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210861 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210877 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210894 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210920 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.210946 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210964 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210980 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.210996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211029 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211045 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211061 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211086 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:58:30.211113 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211130 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211156 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:30.211181 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211198 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211214 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211240 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:30.211266 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211282 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211304 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211321 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211346 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:30.211372 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211398 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:30.211423 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211449 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:30.211474 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211491 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211516 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:30.211542 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211559 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211585 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:30.211610 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211636 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:30.211662 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211688 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:30.211713 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211739 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:30.211765 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211790 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:30.211816 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211833 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211858 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:30.211884 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211910 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:30.211935 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.211961 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:30.211987 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212013 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:30.212039 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212055 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212072 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212088 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212104 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212120 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212136 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212162 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:30.212189 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212205 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212222 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212247 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:30.212273 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212304 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:30.212330 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212346 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212363 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212388 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:30.212414 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212431 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212480 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:30.212531 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212547 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212564 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212580 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212605 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.212631 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212647 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212664 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212680 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212705 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.212731 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212757 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:30.212783 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212800 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212817 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212833 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212859 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:30.212885 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212910 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:58:30.212936 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212953 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212969 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.212994 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.213020 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213111 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:30.213137 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213163 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:58:30.213188 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213214 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:30.213240 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213266 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:30.213297 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213314 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213330 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213347 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213372 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.213398 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213415 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213431 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213448 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213464 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213480 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213496 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213512 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:30.213537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:58:30.213563 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:30.213618 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.213667 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:30.213716 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:30.213762 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:30.213810 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:30.213858 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 05:58:30.213906 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:30.213959 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:30.214008 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:30.214055 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:30.214103 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:30.214150 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.214198 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.214247 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.214299 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:30.214347 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:30.214395 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.214446 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.214495 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:30.214559 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.214616 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.214672 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:30.214721 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:30.214769 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:30.214817 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.214878 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:30.214927 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:30.214978 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:30.215045 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:30.215094 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.215144 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:30.215202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:30.215252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.215308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:30.215359 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:30.215409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:30.215459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:30.215510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 05:58:30.215560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:30.215676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:30.215723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:30.215771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:30.215817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:30.215864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.215913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.215962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.216009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:30.216057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:30.216105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.216153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.216201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:30.216250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.216321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.216376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:30.216425 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:30.216473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:30.216523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.216571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:30.216633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:30.216681 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:30.216733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:30.216780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.216828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:30.216886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:30.216934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.216982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:30.217030 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:30.217076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:30.217123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:30.217171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 05:58:30.217219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:30.217266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:30.217333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:30.217383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:30.217432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:30.217481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.217531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.217580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.217639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:30.217687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:30.217735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.217783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.217831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:30.217880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.217931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.217982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:30.218029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:30.218076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:30.218123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.218169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:30.218218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:30.218267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:30.218341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:30.218391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.218441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:30.218499 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:58:30.218525 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:30.218601 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.218657 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:30.218712 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:30.218767 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:30.218821 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:30.218874 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:58:30.218928 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:30.218981 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:30.219036 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:30.219090 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:30.219145 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:30.219199 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.219253 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.219327 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.219384 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:30.219440 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:30.219511 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.219570 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.219639 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:30.219695 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.219751 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.219808 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:30.219875 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:30.219930 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:30.219984 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.220046 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:30.220101 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:30.220156 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:30.220210 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:30.220263 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.220338 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:30.220402 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:58:30.220427 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:30.220484 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.220541 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:30.220610 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:30.220664 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:30.220718 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:30.220773 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:58:30.220827 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:30.220882 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:30.220937 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:30.221044 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:30.221099 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:30.221154 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.221208 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.221262 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.221336 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:30.221393 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:30.221450 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.221507 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.221563 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:30.221632 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.221687 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.221741 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:30.221795 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:30.221849 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:30.221904 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.221958 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:30.222013 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:30.222067 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:30.222122 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:30.222175 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.222230 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:30.222332 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 05:58:30.222360 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:30.222412 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.222464 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:30.222515 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:30.222566 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:30.222628 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:30.222677 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:58:30.222725 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:30.222774 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:30.222824 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:30.222872 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:30.222921 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:30.222970 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.223020 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.223068 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.223117 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:30.223166 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:30.223215 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.223264 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.223334 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:30.223385 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.223437 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.223487 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:30.223538 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:30.223601 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:30.223651 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.223700 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:30.223749 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:30.223798 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:30.223847 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:30.223896 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.223944 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:30.224000 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 05:58:30.224021 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:30.224073 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.224124 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:30.224175 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:30.224226 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:30.224278 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:30.224349 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:58:30.224403 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:30.224456 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:30.224511 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:30.224564 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:30.224629 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:30.224680 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.224732 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.224784 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.224835 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:30.224886 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:30.224937 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.224988 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.225040 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:30.225091 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.225143 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.225194 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:30.225245 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:30.225314 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:30.225369 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.225422 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:30.225475 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:30.225528 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:30.225582 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:30.225646 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.225698 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:30.225752 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 05:58:30.225768 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 05:58:30.225797 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 05:58:30.225825 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 05:58:30.225852 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 05:58:30.225878 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 05:58:30.225897 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:58:30.225911 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.225919 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:30.225927 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:30.225934 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:58:30.225941 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:58:30.225948 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:58:30.225956 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:58:30.225963 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:30.225970 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:30.225977 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:30.225984 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:30.225991 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.226052 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.226060 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.226067 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:30.226074 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:58:30.226080 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.226087 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.226094 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:30.226101 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.226108 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.226115 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:30.226121 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:58:30.226128 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:30.226135 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.226141 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:30.226148 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:58:30.226155 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:30.226161 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:30.226168 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.226175 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:30.226182 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:58:30.226190 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.226197 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:30.226204 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:30.226210 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:58:30.226217 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:58:30.226224 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:58:30.226231 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:58:30.226238 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:30.226244 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:30.226251 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:30.226258 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:30.226264 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.226271 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.226278 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.226289 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:30.226310 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:58:30.226317 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.226325 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.226331 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:30.226338 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.226345 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.226352 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:30.226358 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:58:30.226365 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:30.226372 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.226378 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:30.226385 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:58:30.226392 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:30.226398 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:30.226405 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.226412 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:30.226419 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:58:30.226428 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.226434 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:30.226441 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:30.226447 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:58:30.226454 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:58:30.226460 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:58:30.226467 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:58:30.226473 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:30.226479 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:30.226485 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:30.226491 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:30.226497 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.226504 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.226522 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.226530 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:30.226536 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:58:30.226543 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.226549 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.226556 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:30.226562 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.226569 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.226576 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:30.226582 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:58:30.226601 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:30.226607 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.226613 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:30.226620 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:58:30.226626 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:30.226632 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:30.226638 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.226644 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:30.226650 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:58:30.226656 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.226662 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:30.226669 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:30.226675 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:58:30.226681 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:58:30.226687 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:58:30.226693 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:58:30.226699 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:30.226705 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:30.226712 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:30.226718 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:30.226724 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.226730 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.226736 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:30.226743 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:30.226749 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:58:30.226755 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.226761 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:30.226768 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:30.226774 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:30.226780 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:30.226786 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:30.226792 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:58:30.226798 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:30.226803 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:30.226809 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:30.226815 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:58:30.226821 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:30.226827 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:30.226833 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:30.226839 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:30.226920 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 05:58:30.226929 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:58:30.226933 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:58:30.226938 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:58:30.226943 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 05:58:30.226947 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:58:30.226951 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:58:30.226960 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 05:58:30.226968 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:58:30.227000 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.227007 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:58:30.227020 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:58:30.227040 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 05:58:30.227046 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 05:58:30.227050 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 05:58:30.227054 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 05:58:30.227059 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:58:30.227068 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:30.227075 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:30.227079 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:30.227088 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.227095 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:30.227100 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 05:58:30.227119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.227127 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:58:30.227132 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.227154 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:58:30.227160 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 05:58:30.227164 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 05:58:30.227167 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 05:58:30.227171 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 05:58:30.227174 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 05:58:30.227179 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 05:58:30.227183 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 05:58:30.227189 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162112" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:58:30.227199 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:30.227205 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:30.227209 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:30.227214 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.227219 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:58:30.227223 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:30.227246 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:58:30.227252 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.227257 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.227263 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.227267 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:30.227276 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:58:30.227289 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:30.227294 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:58:30.227298 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:58:30.227305 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "162112" 2019-02-24 05:58:30.227311 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:30.227315 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:58:30.227321 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:30.227327 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:30.227332 wsdl: in serializeType: returning: 162112 2019-02-24 05:58:30.227337 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:58:30.227344 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:30.227348 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:58:30.227351 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:58:30.227356 wsdl: in serializeType: returning: 162112 2019-02-24 05:58:30.227360 wsdl: serializeRPCParameters returning: 162112 2019-02-24 05:58:30.227373 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=162112 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 05:58:30.227377 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 05:58:30.227383 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2463"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 05:58:30.227396 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 05:58:30.227402 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=162112 2019-02-24 05:58:30.227411 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 05:58:30.227502 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 05:58:30.227433 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:58:30.227443 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:58:30.227448 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:58:30.227452 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:58:30.227456 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:58:30.227462 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:58:30.227471 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:58:30.227491 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:58:30.227497 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:58:30.227509 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 05:58:30.227516 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:58:30.227524 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:58:30.235058 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:58:30.235073 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:58:30.235084 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 05:58:30.235089 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 05:58:30.235094 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:58:30.235099 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:58:30.235103 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:58:30.235107 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:58:30.235111 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 05:58:30.235145 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 05:58:30.244317 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 05:58:30.244334 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 05:58:30.244340 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:58:30.244345 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:58:30.244350 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:58:30.244355 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:58:30.244360 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:58:30.244365 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:58:30.244370 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:58:30.244375 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:58:22 GMT 2019-02-24 05:58:30.244380 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:58:30.244385 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 05:58:30.244390 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:58:30.244397 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 05:58:30.244417 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 05:58:30.244424 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 05:58:30.244433 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:58:30.244437 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 05:58:30.244441 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 05:58:30.244476 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:58:30.244486 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:58:30.244491 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:58:30.244505 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:58:30.244511 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 04:58:22 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 05:58:30.244534 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 05:58:30.244542 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 05:58:30.244560 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 05:58:30.244567 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 05:58:30.244640 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 05:58:30.244728 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 05:58:30.244747 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 05:58:30.244755 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 05:58:30.244766 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:58:30.244787 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 05:58:30.244838 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 05:58:30.244857 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:58:30.244867 nusoap_client: got fault 2019-02-24 05:58:30.244875 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 05:58:30.244879 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 05:58:30.244883 nusoap_client: detail =