Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 129.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
711736-00012674a200 Model turbiny: GT25
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: PERKINS
 Silnik:
JR T4458
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 22:16:17 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-19 00:16:29.038886 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-19 00:16:29.038934 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:16:29.038948 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220065" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-19 00:16:29.038965 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:16:29.038975 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-19 00:16:29.038983 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-19 00:16:29.038996 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-19 00:16:29.039004 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:16:29.039011 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:16:29.039020 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:16:29.039027 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-19 00:16:29.039039 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-19 00:16:29.039045 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-19 00:16:29.039049 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-19 00:16:29.039054 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-19 00:16:29.039057 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-19 00:16:29.039068 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:16:29.039082 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:16:29.039090 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-19 00:16:29.039096 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-19 00:16:29.039101 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-19 00:16:29.039110 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-19 00:16:29.039118 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-19 00:16:29.047027 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-19 00:16:29.047061 soap_transport_http: socket connected 2019-08-19 00:16:29.047076 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-19 00:16:29.047084 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:16:29.047090 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:16:29.047094 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-19 00:16:29.047099 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-19 00:16:29.047136 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-19 00:16:29.191888 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-19 00:16:29.191945 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-19 00:16:29.191954 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:16:29.191984 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-19 00:16:29.191992 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-19 00:16:29.191998 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-19 00:16:29.192004 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-19 00:16:29.192011 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-19 00:16:29.192017 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-19 00:16:29.192041 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 22:16:17 GMT 2019-08-19 00:16:29.192048 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-19 00:16:29.192053 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-19 00:16:29.192060 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-19 00:16:29.192073 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-19 00:16:29.192106 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-19 00:16:29.192132 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-19 00:16:29.199677 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:16:29.199760 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:16:29.199790 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:16:29.199834 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.199849 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.207996 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.208060 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:16:29.208111 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:16:29.208141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.208170 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.208199 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.208223 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.208292 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.208341 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:16:29.208364 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.208400 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.208425 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.215665 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.215702 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.215967 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.215985 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216068 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216095 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216123 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216205 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216240 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216371 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:16:29.216409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216442 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216481 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216496 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216545 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216602 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:16:29.216634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216658 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216746 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216781 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.216805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.223466 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:16:29.223530 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:16:29.223659 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.223693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.223746 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:16:29.223780 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.223818 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.223848 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.223880 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.223923 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.223940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.223979 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.223993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.224111 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:16:29.224145 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.224159 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.224197 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.224214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.224240 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.224342 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.224378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.224402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.224438 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.224468 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.224497 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.224523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.224584 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-19 00:16:29.228517 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.228592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.228636 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.228699 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.228754 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.228828 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.228875 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.228936 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.228986 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.229050 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:16:29.231148 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-19 00:16:29.231169 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-19 00:16:29.231175 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-19 00:16:29.231288 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-19 00:16:29.231330 soap_transport_http: closed socket 2019-08-19 00:16:29.231347 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-19 00:16:29.231354 soap_transport_http: end of send() 2019-08-19 00:16:29.231374 wsdl: got WSDL URL 2019-08-19 00:16:29.231379 wsdl: Parse WSDL 2019-08-19 00:16:29.231565 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-19 00:16:29.231588 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-19 00:16:29.231639 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.231648 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-19 00:16:29.231670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.231702 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.231715 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.231731 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:16:29.231754 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.231761 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.231772 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:16:29.231789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.231819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.231832 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-19 00:16:29.231848 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.231854 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.231872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.231900 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.231907 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.231918 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-19 00:16:29.231932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.231949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.231959 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-19 00:16:29.231975 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.231981 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-19 00:16:29.231995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232020 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.232027 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232037 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:16:29.232055 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.232062 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232072 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:16:29.232090 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.232097 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232106 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:16:29.232120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.232154 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.232169 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232176 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-19 00:16:29.232190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232214 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.232221 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232231 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-19 00:16:29.232245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.232271 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-19 00:16:29.232286 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232292 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-19 00:16:29.232306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232331 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.232338 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232348 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:16:29.232366 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.232373 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232382 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:16:29.232400 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.232407 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232416 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:16:29.232434 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.232441 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232450 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:16:29.232463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.232501 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:16:29.232516 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232522 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.232537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232560 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232567 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232616 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:16:29.232637 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:16:29.232655 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232666 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:16:29.232677 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-19 00:16:29.232689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:16:29.232722 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-19 00:16:29.232737 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232744 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-19 00:16:29.232758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232784 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.232791 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232801 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:16:29.232819 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.232826 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232836 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:16:29.232854 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.232861 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232870 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:16:29.232888 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.232895 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232905 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:16:29.232918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.232955 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:16:29.232970 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.232976 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.232990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233016 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.233023 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233033 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-19 00:16:29.233047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.233072 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-19 00:16:29.233087 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233093 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-19 00:16:29.233108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233132 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.233140 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233149 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:16:29.233163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.233188 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-19 00:16:29.233203 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233209 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.233228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233253 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.233260 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233270 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-19 00:16:29.233284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.233309 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-19 00:16:29.233324 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233330 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-19 00:16:29.233343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233368 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.233375 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233385 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:16:29.233398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.233423 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-19 00:16:29.233438 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233444 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.233458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233483 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.233490 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233500 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-19 00:16:29.233513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.233538 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-19 00:16:29.233552 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233559 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-19 00:16:29.233572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233606 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.233614 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233624 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:16:29.233642 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.233649 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233659 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:16:29.233672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.233704 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-19 00:16:29.233722 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233728 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.233742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233766 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.233773 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233783 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-19 00:16:29.233797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.233822 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-19 00:16:29.233836 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233843 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-19 00:16:29.233857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233881 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.233888 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233898 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:16:29.233915 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.233922 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233932 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:16:29.233945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.233973 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-19 00:16:29.233988 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.233994 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.234008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234032 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.234039 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234049 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-19 00:16:29.234063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.234088 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-19 00:16:29.234102 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234108 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-19 00:16:29.234138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234165 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.234172 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234182 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:16:29.234197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.234222 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-19 00:16:29.234237 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234243 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.234257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234281 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.234288 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234297 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-19 00:16:29.234311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.234344 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-19 00:16:29.234361 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234368 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-19 00:16:29.234382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234406 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.234413 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234423 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:16:29.234436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.234461 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-19 00:16:29.234476 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234482 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.234496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234520 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.234527 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234537 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-19 00:16:29.234559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.234591 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-19 00:16:29.234607 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234613 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-19 00:16:29.234627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234652 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.234659 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234669 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-19 00:16:29.234682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.234715 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:16:29.234732 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234739 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.234753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234786 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.234794 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234804 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-19 00:16:29.234818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.234844 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-19 00:16:29.234859 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234865 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-19 00:16:29.234879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234905 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.234912 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234922 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-19 00:16:29.234935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.234960 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-19 00:16:29.234975 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.234981 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.234995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235020 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.235027 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235037 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-19 00:16:29.235050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.235075 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-19 00:16:29.235089 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235095 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-19 00:16:29.235109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235146 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.235157 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235171 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-19 00:16:29.235199 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.235210 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235228 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-19 00:16:29.235251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.235304 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:16:29.235329 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235339 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.235363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235391 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.235398 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235409 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-19 00:16:29.235422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.235448 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-19 00:16:29.235464 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235470 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:16:29.235484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235509 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.235516 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235526 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:16:29.235540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.235565 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.235587 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235593 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.235608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235636 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.235644 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235654 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:16:29.235668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.235695 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:16:29.235714 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235722 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-19 00:16:29.235737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235762 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:16:29.235769 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235779 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-19 00:16:29.235793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.235818 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.235833 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235840 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.235854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235877 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235884 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235921 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:16:29.235942 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:16:29.235959 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.235970 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:16:29.235980 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-19 00:16:29.235993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:16:29.236017 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:16:29.236033 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236039 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-19 00:16:29.236054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236080 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:16:29.236087 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236097 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:16:29.236111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.236136 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-19 00:16:29.236151 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236157 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.236171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236195 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236201 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236239 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:16:29.236259 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:16:29.236276 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236287 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:16:29.236297 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-19 00:16:29.236310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:16:29.236334 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-19 00:16:29.236349 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236355 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-19 00:16:29.236370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236395 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:16:29.236402 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236412 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-19 00:16:29.236425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.236451 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.236465 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236472 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.236486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236509 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236515 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236551 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:16:29.236572 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:16:29.236595 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236606 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:16:29.236617 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-19 00:16:29.236629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:16:29.236653 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:16:29.236669 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236676 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-19 00:16:29.236690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236721 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.236729 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236740 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-19 00:16:29.236758 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.236765 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236775 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-19 00:16:29.236793 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.236800 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236809 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:16:29.236827 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.236833 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236843 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:16:29.236860 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.236867 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236877 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-19 00:16:29.236894 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.236901 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236911 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-19 00:16:29.236928 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.236935 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236944 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:16:29.236958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.236997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.237009 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-19 00:16:29.237025 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237032 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.237046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237071 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.237078 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237087 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-19 00:16:29.237101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.237127 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-19 00:16:29.237142 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237149 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-19 00:16:29.237162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237187 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.237194 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237204 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-19 00:16:29.237221 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.237228 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237238 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:16:29.237255 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.237262 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237272 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:16:29.237285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.237318 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-19 00:16:29.237333 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237339 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.237353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237377 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.237385 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237395 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-19 00:16:29.237408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.237433 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-19 00:16:29.237448 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237455 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:16:29.237469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237493 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.237500 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237510 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:16:29.237524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.237549 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.237564 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237570 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.237591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237616 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.237624 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237634 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:16:29.237648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.237673 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:16:29.237688 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237695 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:16:29.237713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237738 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.237746 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237755 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-19 00:16:29.237774 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.237781 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237791 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:16:29.237809 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.237816 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237825 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:16:29.237839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.237872 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.237887 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237894 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.237908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237932 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.237939 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237950 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:16:29.237963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.237978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.237988 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:16:29.238003 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.238009 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-19 00:16:29.238024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.238048 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.238055 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.238064 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:16:29.238082 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.238089 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.238099 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:16:29.238116 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.238122 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.238132 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:16:29.238150 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.238156 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.238166 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:16:29.238184 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.238191 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.238201 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:16:29.238214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.238244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.238255 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:16:29.238271 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.238278 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.238293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.238318 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.238325 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.238335 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-19 00:16:29.238349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.238364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.238374 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-19 00:16:29.238389 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.238419 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.238426 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.238436 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.238449 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.238466 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.238480 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.238505 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.238512 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.238522 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:16:29.238540 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.238547 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.238557 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-19 00:16:29.238580 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.238588 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.238598 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-19 00:16:29.238617 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.238624 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.238634 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-19 00:16:29.238651 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.238658 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.238668 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-19 00:16:29.238685 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:16:29.238693 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.238706 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-19 00:16:29.238727 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.238734 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.238744 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.238762 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.238769 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.238778 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:16:29.238796 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.238803 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.238812 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-19 00:16:29.238830 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.238836 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.238846 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:16:29.238863 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.238870 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.238880 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:16:29.238893 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.238948 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.238966 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.238973 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-19 00:16:29.238987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.239012 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.239019 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.239029 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:16:29.239047 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.239054 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.239063 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:16:29.239081 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.239088 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.239097 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:16:29.239115 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.239121 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.239131 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-19 00:16:29.239145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.239172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.239183 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239241 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.239249 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.239269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.239295 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239302 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.239313 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-19 00:16:29.239327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.239343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.239353 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-19 00:16:29.239367 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239395 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239402 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239412 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239425 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239442 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.239456 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239481 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.239488 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239498 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:16:29.239516 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.239523 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239533 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-19 00:16:29.239551 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.239558 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239568 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:16:29.239592 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.239599 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239609 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-19 00:16:29.239627 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.239634 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239643 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:16:29.239665 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.239673 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239683 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:16:29.239703 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.239715 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239732 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:16:29.239752 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.239759 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239769 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-19 00:16:29.239787 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.239794 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239804 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-19 00:16:29.239822 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.239828 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239838 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:16:29.239855 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.239862 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239872 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:16:29.239886 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.239940 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.239957 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.239964 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-19 00:16:29.239980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.240004 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.240011 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.240021 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:16:29.240039 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.240045 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.240055 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:16:29.240073 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.240079 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.240089 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:16:29.240107 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:16:29.240113 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.240123 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-19 00:16:29.240136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.240164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.240174 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240190 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.240196 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.240211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.240236 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240243 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.240252 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-19 00:16:29.240266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.240281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.240292 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-19 00:16:29.240305 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240332 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240339 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240349 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240363 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240378 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.240392 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240418 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.240425 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240435 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:16:29.240453 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.240460 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240469 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-19 00:16:29.240487 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.240493 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240503 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:16:29.240520 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.240527 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240536 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-19 00:16:29.240554 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.240561 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240571 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:16:29.240608 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.240620 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240640 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:16:29.240664 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.240671 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240681 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:16:29.240710 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.240719 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240730 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-19 00:16:29.240749 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.240756 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240765 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-19 00:16:29.240783 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.240790 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240800 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-19 00:16:29.240823 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.240830 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240840 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:16:29.240857 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.240864 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240899 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:16:29.240914 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.240972 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.240990 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241019 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241026 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241036 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241049 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241066 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.241080 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241106 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.241114 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241124 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-19 00:16:29.241142 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.241149 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241158 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-19 00:16:29.241175 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.241182 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241192 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-19 00:16:29.241209 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.241216 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241226 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-19 00:16:29.241243 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.241250 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241260 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-19 00:16:29.241277 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.241284 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241302 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:16:29.241321 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.241328 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241338 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-19 00:16:29.241355 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.241362 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241371 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-19 00:16:29.241389 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.241396 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241406 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-19 00:16:29.241423 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.241430 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241439 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:16:29.241456 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.241463 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241473 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:16:29.241491 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.241498 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241507 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-19 00:16:29.241525 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.241532 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241541 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:16:29.241558 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.241565 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241580 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-19 00:16:29.241595 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241661 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.241681 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.241688 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-19 00:16:29.241711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.241773 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.241782 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.241794 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:16:29.241809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.241825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.241836 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241853 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.241859 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.241874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.241899 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.241906 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.241916 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-19 00:16:29.241930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.241945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.241955 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-19 00:16:29.241970 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.241976 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-19 00:16:29.241990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.242014 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.242021 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.242031 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:16:29.242049 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.242056 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.242065 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:16:29.242083 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.242089 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.242103 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:16:29.242122 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:16:29.242129 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.242138 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:16:29.242152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.242178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.242189 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-19 00:16:29.242203 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.242210 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.242223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.242248 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:16:29.242255 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.242265 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-19 00:16:29.242279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.242294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.242304 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-19 00:16:29.242317 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:16:29.242351 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-19 00:16:29.242359 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:16:29.242369 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-19 00:16:29.242382 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:16:29.242399 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.242413 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-19 00:16:29.242438 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.242445 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:16:29.242454 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-19 00:16:29.242472 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.242479 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-19 00:16:29.242488 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-19 00:16:29.242506 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.242512 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:16:29.242522 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-19 00:16:29.242539 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:16:29.242546 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-19 00:16:29.242555 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:16:29.242578 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.242586 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-19 00:16:29.242596 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-19 00:16:29.242614 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.242621 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-19 00:16:29.242631 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-19 00:16:29.242648 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.242655 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-19 00:16:29.242664 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:16:29.242681 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.242688 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:16:29.242704 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-19 00:16:29.242726 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.242734 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-19 00:16:29.242744 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-19 00:16:29.242762 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.242768 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-19 00:16:29.242778 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:16:29.242791 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-19 00:16:29.242840 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.242858 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.242865 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-19 00:16:29.242884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.242910 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.242917 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.242927 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:16:29.242940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.242955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.242966 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-19 00:16:29.242981 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.242987 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.243001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.243025 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:16:29.243032 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.243042 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-19 00:16:29.243056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.243071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.243081 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-19 00:16:29.243094 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-19 00:16:29.243120 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:16:29.243127 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-19 00:16:29.243137 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-19 00:16:29.243155 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:16:29.243162 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-19 00:16:29.243176 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-19 00:16:29.243194 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:16:29.243201 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-19 00:16:29.243211 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-19 00:16:29.243225 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-19 00:16:29.243248 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.243264 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.243270 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-19 00:16:29.243284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.243309 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.243316 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.243326 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:16:29.243343 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.243351 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.243361 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:16:29.243379 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.243385 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.243395 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:16:29.243408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.243432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.243442 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.243457 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.243463 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.243481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.243506 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.243513 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.243523 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-19 00:16:29.243536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.243551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.243562 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-19 00:16:29.243581 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.243609 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.243617 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.243627 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.243640 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.243656 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.243670 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.243702 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.243712 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.243723 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-19 00:16:29.243741 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.243748 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.243758 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-19 00:16:29.243776 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.243783 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.243792 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-19 00:16:29.243810 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.243816 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.243826 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-19 00:16:29.243843 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.243850 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.243860 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-19 00:16:29.243877 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.243884 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.243894 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-19 00:16:29.243911 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.243918 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.243927 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-19 00:16:29.243945 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.243951 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.243961 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:16:29.243978 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.243985 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.243994 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:16:29.244008 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.244053 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.244070 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244077 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-19 00:16:29.244096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244121 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.244129 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244139 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:16:29.244156 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.244163 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244173 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:16:29.244190 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.244197 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244207 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:16:29.244224 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.244231 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244245 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:16:29.244263 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.244270 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244280 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:16:29.244293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.244333 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:16:29.244349 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244355 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.244369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244393 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244399 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244439 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:16:29.244460 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:16:29.244478 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244492 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:16:29.244504 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-19 00:16:29.244517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:16:29.244541 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-19 00:16:29.244556 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244562 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-19 00:16:29.244581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244607 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.244614 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244624 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-19 00:16:29.244638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.244668 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-19 00:16:29.244683 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244690 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.244707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244735 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:16:29.244743 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244753 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-19 00:16:29.244766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.244792 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-19 00:16:29.244807 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244813 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-19 00:16:29.244827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244851 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.244858 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244868 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:16:29.244882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.244913 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-19 00:16:29.244929 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244935 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.244949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244974 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.244981 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.244991 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-19 00:16:29.245004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.245019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.245029 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-19 00:16:29.245043 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245070 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245077 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245087 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245100 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.245135 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245161 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.245169 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245178 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-19 00:16:29.245196 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.245203 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245212 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-19 00:16:29.245230 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.245236 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245246 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-19 00:16:29.245263 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.245270 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245280 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-19 00:16:29.245298 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.245305 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245315 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-19 00:16:29.245332 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:16:29.245339 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245348 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-19 00:16:29.245365 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:16:29.245372 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245382 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-19 00:16:29.245399 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:16:29.245406 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245415 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-19 00:16:29.245433 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:16:29.245440 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245615 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-19 00:16:29.245637 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.245644 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245654 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-19 00:16:29.245672 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.245679 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245689 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-19 00:16:29.245710 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.245717 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245727 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-19 00:16:29.245745 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.245752 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245762 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-19 00:16:29.245776 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.245837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.245855 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.245862 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-19 00:16:29.245881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.245906 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.245913 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.245923 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-19 00:16:29.245937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.245952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.245962 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:16:29.245978 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.245984 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.245998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.246022 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.246029 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.246043 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-19 00:16:29.246057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.246072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.246083 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-19 00:16:29.246098 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.246104 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-19 00:16:29.246118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.246143 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.246149 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.246159 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-19 00:16:29.246176 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.246183 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.246193 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:16:29.246210 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.246217 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.246226 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:16:29.246244 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.246250 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.246260 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:16:29.246273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.246299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.246310 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.246325 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.246331 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.246350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.246375 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.246382 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.246392 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-19 00:16:29.246406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.246421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.246431 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-19 00:16:29.246445 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.246471 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.246478 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.246488 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.246501 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.246517 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.246531 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.246556 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.246563 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.246580 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:16:29.246600 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.246607 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.246616 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:16:29.246634 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.246640 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.246650 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-19 00:16:29.246667 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.246674 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.246683 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-19 00:16:29.246703 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.246712 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.246723 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:16:29.246742 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.246749 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.246759 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-19 00:16:29.246776 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:16:29.246784 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.246793 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-19 00:16:29.246807 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.246845 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.246862 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.246869 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-19 00:16:29.246887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.246913 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.246920 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.246929 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-19 00:16:29.246947 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.246954 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.246964 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-19 00:16:29.246981 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.246988 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.246997 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-19 00:16:29.247014 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.247021 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.247030 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-19 00:16:29.247048 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.247055 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.247064 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-19 00:16:29.247081 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.247088 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.247097 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-19 00:16:29.247115 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.247121 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.247131 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-19 00:16:29.247148 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.247155 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.247168 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-19 00:16:29.247182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.247223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.247233 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:16:29.247249 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.247256 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-19 00:16:29.247270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.247294 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:16:29.247301 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.247311 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-19 00:16:29.247325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.247340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.247350 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-19 00:16:29.247463 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:16:29.247473 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-19 00:16:29.247490 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-19 00:16:29.247509 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.247515 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-19 00:16:29.247529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.247553 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:16:29.247584 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:16:29.247603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.247614 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:16:29.247625 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-19 00:16:29.247642 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.247649 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-19 00:16:29.247660 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-19 00:16:29.247676 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:16:29.247683 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-19 00:16:29.247693 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-19 00:16:29.247715 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.247722 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-19 00:16:29.247733 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.247751 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.247757 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-19 00:16:29.247767 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.247784 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.247790 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-19 00:16:29.247800 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.247816 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.247823 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-19 00:16:29.247837 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.247855 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:16:29.247862 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-19 00:16:29.247872 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:16:29.247888 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:16:29.247895 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-19 00:16:29.247905 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-19 00:16:29.247921 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.247928 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-19 00:16:29.247937 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.247954 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:16:29.247960 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-19 00:16:29.247971 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-19 00:16:29.247988 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.247994 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-19 00:16:29.248004 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.248021 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.248027 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-19 00:16:29.248037 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.248053 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:16:29.248060 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-19 00:16:29.248069 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-19 00:16:29.248085 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-19 00:16:29.248121 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-19 00:16:29.248150 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-19 00:16:29.248177 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.248205 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-19 00:16:29.248231 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:16:29.248257 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-19 00:16:29.248284 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:16:29.248311 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-19 00:16:29.248342 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-19 00:16:29.248369 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-19 00:16:29.248395 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-19 00:16:29.248421 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-19 00:16:29.248447 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-19 00:16:29.248473 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-19 00:16:29.248499 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-19 00:16:29.248526 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-19 00:16:29.248552 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-19 00:16:29.248584 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-19 00:16:29.248611 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-19 00:16:29.248637 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-19 00:16:29.248665 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:16:29.248691 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-19 00:16:29.248717 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-19 00:16:29.248743 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-19 00:16:29.248769 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:16:29.248796 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-19 00:16:29.248822 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.248849 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:16:29.248875 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.248901 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:16:29.248927 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-19 00:16:29.248953 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-19 00:16:29.248980 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.249006 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:16:29.249032 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-19 00:16:29.249058 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-19 00:16:29.249089 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-19 00:16:29.249115 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-19 00:16:29.249141 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.249168 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:16:29.249195 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.249222 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:16:29.249248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:16:29.249274 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-19 00:16:29.249300 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.249327 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-19 00:16:29.249353 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.249379 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-19 00:16:29.249405 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:16:29.249431 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-19 00:16:29.249457 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-19 00:16:29.249483 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-19 00:16:29.249509 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-19 00:16:29.249535 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-19 00:16:29.249561 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.249592 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-19 00:16:29.249619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:16:29.249645 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-19 00:16:29.249671 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-19 00:16:29.249697 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-19 00:16:29.249722 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-19 00:16:29.249748 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-19 00:16:29.249775 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:16:29.249808 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-19 00:16:29.249835 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.249862 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-19 00:16:29.249888 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:16:29.249915 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-19 00:16:29.249942 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.249960 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.249986 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:16:29.250012 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250029 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250045 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250071 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:16:29.250097 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250113 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250130 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250146 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:16:29.250198 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250215 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250232 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250248 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250274 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:16:29.250300 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250326 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:16:29.250352 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250378 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:16:29.250403 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250422 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250448 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:16:29.250478 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250495 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250521 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:16:29.250547 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250577 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:16:29.250605 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250631 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:16:29.250656 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250682 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:16:29.250707 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250733 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:16:29.250759 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250776 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250802 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:16:29.250827 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250854 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:16:29.250879 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250905 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:16:29.250931 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.250956 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:16:29.250982 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251009 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:16:29.251035 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251052 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251069 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251086 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251102 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251118 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251135 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251160 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:16:29.251186 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251209 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251226 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251252 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:16:29.251278 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251304 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:16:29.251330 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251347 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251364 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251390 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:16:29.251416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251433 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.251534 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251551 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251567 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251591 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251618 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.251644 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251661 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251677 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251694 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251721 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.251748 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251774 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.251799 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251821 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251839 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251855 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251881 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:16:29.251906 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251932 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:16:29.251958 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251974 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.251990 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252016 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.252042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252075 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252108 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:16:29.252159 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252185 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-19 00:16:29.252212 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252238 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.252265 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252290 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:16:29.252316 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252333 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252350 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252367 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252393 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.252419 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252436 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252457 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252474 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252491 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252508 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252541 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252567 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-19 00:16:29.252598 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252615 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252640 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:16:29.252666 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252682 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252699 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252725 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:16:29.252750 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252767 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252800 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252825 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:16:29.252851 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252867 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252884 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252900 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252926 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:16:29.252951 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.252977 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:16:29.253002 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253028 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:16:29.253054 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253088 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253306 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:16:29.253333 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253350 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253376 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:16:29.253402 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253427 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:16:29.253453 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253479 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:16:29.253504 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253530 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:16:29.253556 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253589 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:16:29.253615 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253632 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253657 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:16:29.253683 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253709 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:16:29.253734 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253760 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:16:29.253786 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253811 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:16:29.253836 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253863 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:16:29.253888 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253905 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253922 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253939 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253955 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253972 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.253988 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254018 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:16:29.254044 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254060 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254077 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254102 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:16:29.254128 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254153 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:16:29.254179 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254196 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254212 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254238 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:16:29.254264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254281 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254297 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:16:29.254382 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254399 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254415 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254431 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254457 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.254483 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254499 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254516 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254532 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254558 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.254590 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254621 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:16:29.254647 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254663 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254680 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254697 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254722 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:16:29.254748 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254773 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:16:29.254799 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254815 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254832 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254858 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.254883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254933 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254950 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.254976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:16:29.255001 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.255027 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-19 00:16:29.255053 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.255079 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:16:29.255105 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.255131 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:16:29.255157 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.255173 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.255190 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.255206 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.255232 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.255262 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.255279 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.255296 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.255321 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.255339 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.255356 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.255372 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.255389 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:16:29.255414 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-19 00:16:29.255479 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-19 00:16:29.255543 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.255599 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:16:29.255649 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:16:29.255698 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:16:29.255745 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-19 00:16:29.255793 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-19 00:16:29.255841 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-19 00:16:29.255888 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-19 00:16:29.255936 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:16:29.255982 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:16:29.256030 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:16:29.256077 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:16:29.256124 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.256172 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.256219 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:16:29.256268 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.256315 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:16:29.256362 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:16:29.256409 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.256457 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.256504 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:16:29.256553 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.256614 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.256667 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:16:29.256715 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-19 00:16:29.256762 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:16:29.256808 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.256854 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:16:29.256902 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-19 00:16:29.256950 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:16:29.257002 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:16:29.257048 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.257096 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:16:29.257159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-19 00:16:29.257206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.257254 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:16:29.257301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:16:29.257349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:16:29.257395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-19 00:16:29.257443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-19 00:16:29.257490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-19 00:16:29.257538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-19 00:16:29.257593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:16:29.257640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:16:29.257687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:16:29.257733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:16:29.257779 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.257827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.257875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:16:29.257922 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.257999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:16:29.258087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:16:29.258177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.258263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.258324 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:16:29.258381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.258434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.258490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:16:29.258563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-19 00:16:29.258618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:16:29.258666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.258720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:16:29.258770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-19 00:16:29.258818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:16:29.258870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:16:29.258917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.258966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:16:29.259022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-19 00:16:29.259069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.259133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:16:29.259183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:16:29.259231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:16:29.259277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-19 00:16:29.259325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-19 00:16:29.259372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-19 00:16:29.259420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-19 00:16:29.259467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:16:29.259514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:16:29.259561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:16:29.259629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:16:29.259676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.259940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.259990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:16:29.260038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.260087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:16:29.260135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:16:29.260182 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.260231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.260280 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:16:29.260328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.260381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.260433 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:16:29.260479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-19 00:16:29.260525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:16:29.260572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.260625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:16:29.260673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-19 00:16:29.260728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:16:29.260781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:16:29.260828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.260877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:16:29.260933 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-19 00:16:29.260960 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:16:29.261022 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.261077 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:16:29.261132 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:16:29.261186 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:16:29.261239 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:16:29.261292 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:16:29.261346 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:16:29.261399 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:16:29.261452 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:16:29.261506 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:16:29.261560 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:16:29.261619 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:16:29.261672 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.261731 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.261784 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:16:29.261837 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.261897 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:16:29.261951 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:16:29.262004 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.262057 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.262111 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:16:29.262164 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.262216 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.262269 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:16:29.262323 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:16:29.262377 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:16:29.262429 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.262482 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:16:29.262541 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:16:29.262603 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:16:29.262656 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:16:29.262716 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.262772 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:16:29.262833 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-19 00:16:29.262856 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:16:29.262910 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.262964 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:16:29.263018 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:16:29.263071 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:16:29.263125 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:16:29.263179 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:16:29.263232 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:16:29.263285 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:16:29.263339 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:16:29.263392 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:16:29.263445 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:16:29.263499 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:16:29.263552 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.263611 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.263666 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:16:29.263725 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.263778 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:16:29.263832 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:16:29.263886 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.263939 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.263993 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:16:29.264046 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.264100 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.264153 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:16:29.264207 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:16:29.264275 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:16:29.264329 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.264382 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:16:29.264435 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:16:29.264489 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:16:29.264542 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:16:29.264602 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.264670 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:16:29.264738 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-19 00:16:29.264761 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:16:29.264810 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.264858 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:16:29.264906 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:16:29.264954 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:16:29.265002 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:16:29.265050 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:16:29.265110 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:16:29.265159 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:16:29.265207 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:16:29.265254 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:16:29.265302 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:16:29.265562 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:16:29.265617 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.265666 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.265727 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:16:29.265776 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.265838 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:16:29.265886 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:16:29.265935 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.265983 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.266031 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:16:29.266078 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.266126 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.266173 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:16:29.266221 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:16:29.266287 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:16:29.266403 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.266453 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:16:29.266501 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:16:29.266556 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:16:29.266611 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:16:29.266659 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.266715 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:16:29.266772 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-19 00:16:29.266793 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:16:29.266859 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.266913 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:16:29.266964 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:16:29.267014 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:16:29.267064 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:16:29.267113 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:16:29.267163 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:16:29.267213 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:16:29.267263 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:16:29.267326 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:16:29.267376 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:16:29.267431 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:16:29.267481 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.267531 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.267586 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:16:29.267636 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.267687 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:16:29.267742 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:16:29.267809 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.267859 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.267909 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:16:29.267964 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.268014 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.268064 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:16:29.268113 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:16:29.268163 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:16:29.268213 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.268280 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:16:29.268331 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:16:29.268662 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:16:29.268725 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:16:29.268776 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.268828 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:16:29.268882 wsdl: current service: Service1 2019-08-19 00:16:29.268899 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-19 00:16:29.268929 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-19 00:16:29.268958 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-19 00:16:29.268984 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-19 00:16:29.269010 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-19 00:16:29.269031 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:16:29.269048 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.269058 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:16:29.269069 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:16:29.269078 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:16:29.269088 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:16:29.269096 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:16:29.269105 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:16:29.269114 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:16:29.269123 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:16:29.269132 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:16:29.269140 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:16:29.269149 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:16:29.269158 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.269168 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.269176 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:16:29.269186 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.269195 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:16:29.269203 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:16:29.269211 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.269220 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.269228 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:16:29.269236 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.269245 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.269253 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:16:29.269262 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:16:29.269270 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:16:29.269279 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.269287 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:16:29.269296 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:16:29.269304 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:16:29.269312 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:16:29.269321 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.269329 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:16:29.269337 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:16:29.269350 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.269358 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:16:29.269367 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:16:29.269375 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:16:29.269384 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:16:29.269391 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:16:29.269399 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:16:29.269407 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:16:29.269419 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:16:29.269428 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:16:29.269436 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:16:29.269444 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:16:29.269451 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.269459 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.269467 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:16:29.269475 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.269482 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:16:29.269490 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:16:29.269497 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.269505 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.269513 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:16:29.269521 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.269529 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.269536 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:16:29.269543 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:16:29.269551 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:16:29.269558 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.269566 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:16:29.269578 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:16:29.269588 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:16:29.269596 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:16:29.269605 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.269612 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:16:29.269621 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:16:29.269631 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.269640 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:16:29.269648 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:16:29.269656 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:16:29.269663 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:16:29.269671 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:16:29.269678 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:16:29.269686 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:16:29.269693 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:16:29.269702 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:16:29.269713 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:16:29.269720 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:16:29.269728 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.269735 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.269743 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:16:29.269750 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.269757 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:16:29.269765 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:16:29.269773 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.269782 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.269789 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:16:29.269796 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.269803 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.269810 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:16:29.269817 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:16:29.269829 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:16:29.269836 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.269844 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:16:29.269852 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:16:29.269859 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:16:29.269866 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:16:29.269873 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.269880 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:16:29.269887 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:16:29.269896 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.269904 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:16:29.269912 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:16:29.269919 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:16:29.269927 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:16:29.269934 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:16:29.269942 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:16:29.269950 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:16:29.269958 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:16:29.269966 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:16:29.269973 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:16:29.269980 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:16:29.269987 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.269994 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.270001 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:16:29.270008 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:16:29.270015 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:16:29.270022 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:16:29.270029 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.270036 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:16:29.270044 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:16:29.270051 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:16:29.270058 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:16:29.270065 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:16:29.270072 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:16:29.270079 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:16:29.270086 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:16:29.270093 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:16:29.270101 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:16:29.270108 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:16:29.270115 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:16:29.270121 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:16:29.270129 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:16:29.270374 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-19 00:16:29.270385 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:16:29.270390 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:16:29.270395 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:16:29.270402 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-19 00:16:29.270406 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-19 00:16:29.270411 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-19 00:16:29.270424 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-19 00:16:29.270433 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-19 00:16:29.270473 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.270480 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220065" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:16:29.270494 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-19 00:16:29.270516 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-19 00:16:29.270522 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-19 00:16:29.270526 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-19 00:16:29.270530 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-19 00:16:29.270536 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220065" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:16:29.270546 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:16:29.270553 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:16:29.270558 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:16:29.270568 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.270583 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:16:29.270588 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-19 00:16:29.270613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.270622 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-19 00:16:29.270627 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.270650 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-19 00:16:29.270655 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-19 00:16:29.270660 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-19 00:16:29.270664 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-19 00:16:29.270668 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-19 00:16:29.270672 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-19 00:16:29.270677 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-19 00:16:29.270681 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-19 00:16:29.270687 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220065" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:16:29.270698 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:16:29.270708 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:16:29.270715 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:16:29.270722 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.270727 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-19 00:16:29.270732 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:16:29.270756 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-19 00:16:29.270763 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.270767 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.270773 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.270778 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:16:29.270789 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-19 00:16:29.270797 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:16:29.270802 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:16:29.270807 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-19 00:16:29.270814 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220065" 2019-08-19 00:16:29.270821 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:16:29.270825 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:16:29.270831 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:16:29.270837 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:16:29.270842 wsdl: in serializeType: returning: 220065 2019-08-19 00:16:29.270848 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-19 00:16:29.270855 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:16:29.270860 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:16:29.270864 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-19 00:16:29.270869 wsdl: in serializeType: returning: 220065 2019-08-19 00:16:29.270873 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220065 2019-08-19 00:16:29.270892 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220065 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-19 00:16:29.270897 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-19 00:16:29.270903 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7643"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-19 00:16:29.270917 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-19 00:16:29.270925 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220065 2019-08-19 00:16:29.270934 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-19 00:16:29.271007 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-19 00:16:29.270946 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-19 00:16:29.270957 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-19 00:16:29.270963 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-19 00:16:29.270967 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-19 00:16:29.270971 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-19 00:16:29.270978 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:16:29.270988 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:16:29.270996 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-19 00:16:29.271002 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-19 00:16:29.271013 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-19 00:16:29.271023 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-19 00:16:29.271030 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-19 00:16:29.278831 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-19 00:16:29.278862 soap_transport_http: socket connected 2019-08-19 00:16:29.278878 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-19 00:16:29.278889 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-19 00:16:29.278896 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:16:29.278901 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:16:29.278906 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-19 00:16:29.278910 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-19 00:16:29.278915 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-19 00:16:29.278940 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-19 00:16:29.294368 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-19 00:16:29.294404 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-19 00:16:29.294415 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:16:29.294424 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-19 00:16:29.294433 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-19 00:16:29.294442 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-19 00:16:29.294452 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-19 00:16:29.294460 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-19 00:16:29.294469 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-19 00:16:29.294478 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 22:16:17 GMT 2019-08-19 00:16:29.294487 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-19 00:16:29.294495 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-19 00:16:29.294504 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-19 00:16:29.294519 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-19 00:16:29.294557 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-19 00:16:29.294582 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-19 00:16:29.294596 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-19 00:16:29.294604 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-19 00:16:29.294611 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-19 00:16:29.294658 soap_transport_http: closed socket 2019-08-19 00:16:29.294675 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-19 00:16:29.294684 soap_transport_http: end of send() 2019-08-19 00:16:29.294727 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:16:29.294738 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 22:16:17 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-19 00:16:29.294779 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-19 00:16:29.294793 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-19 00:16:29.294823 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-19 00:16:29.294833 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-19 00:16:29.294975 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-19 00:16:29.295130 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-19 00:16:29.295141 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-19 00:16:29.295153 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-19 00:16:29.295169 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-19 00:16:29.295204 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-19 00:16:29.295288 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-19 00:16:29.295324 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-19 00:16:29.295342 nusoap_client: got fault 2019-08-19 00:16:29.295354 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-19 00:16:29.295361 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-19 00:16:29.295372 nusoap_client: detail =