Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 125.30

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
755507-00018.200.398.585 Model: GT17V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: RENAULT
 Silnik: 1.9/4
JR T1896
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 09 May 2021 01:14:49 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-05-09 03:14:55.590761 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-05-09 03:14:55.590872 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:14:55.590899 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167842" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-05-09 03:14:55.590923 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:14:55.590949 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-05-09 03:14:55.590960 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-05-09 03:14:55.590974 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-05-09 03:14:55.590983 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:14:55.590989 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:14:55.590997 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:14:55.591009 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 03:14:55.591019 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 03:14:55.591027 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 03:14:55.591032 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 03:14:55.591036 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 03:14:55.591040 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-05-09 03:14:55.591056 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:14:55.591225 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:14:55.591237 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 03:14:55.591243 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-05-09 03:14:55.591248 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-05-09 03:14:55.591259 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 03:14:55.591267 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 03:14:55.599088 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 03:14:55.599112 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 03:14:55.599122 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-05-09 03:14:55.599129 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:14:55.599134 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:14:55.599138 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 03:14:55.599143 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-05-09 03:14:55.599183 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-05-09 03:14:55.704265 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-05-09 03:14:55.704306 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-05-09 03:14:55.704313 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 03:14:55.704319 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 03:14:55.704324 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 03:14:55.704329 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 03:14:55.704334 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 03:14:55.704341 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 03:14:55.704346 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 03:14:55.704351 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 01:14:49 GMT 2021-05-09 03:14:55.704356 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 03:14:55.704361 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 188091 2021-05-09 03:14:55.704367 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 03:14:55.704452 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-05-09 03:14:55.704487 soap_transport_http: want to read content of length 188091 2021-05-09 03:14:55.704518 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-05-09 03:14:55.711639 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.711681 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.711733 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.711754 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.711842 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.711855 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.719117 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.719143 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.719155 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.719183 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.719215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.719277 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.719333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.719393 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.719425 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.719486 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.719502 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.719526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.726733 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.726767 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.726816 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.726835 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.726887 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.726921 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.727006 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.727034 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.727048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.727115 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.727131 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.727157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.727186 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.727230 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.727251 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.727296 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.727321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.727337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.727371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.727384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.727445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.727490 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.727518 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.727573 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.727595 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.734044 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.734087 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.734143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.734171 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.734283 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.734339 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.734363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.734399 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.734434 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.734477 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.734513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.734526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.734566 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.734617 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.734641 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.734674 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.734697 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.734717 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.734781 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.734794 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.734861 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.734969 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.734983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.735037 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.735048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.735106 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.735117 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.735151 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.735181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.735203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.735227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.735263 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.735280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.735320 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.735347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.735371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.735390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.741674 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.741711 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.741768 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.741838 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.741854 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.741874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.741908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.741958 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.741995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.742071 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.742122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.742155 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.742202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.742392 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.742428 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.742467 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.742503 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.742536 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.742595 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:14:55.742611 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.742643 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:14:55.742682 soap_transport_http: read buffer of 1723 bytes 2021-05-09 03:14:55.742691 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 03:14:55.742696 soap_transport_http: read body of length 188091 2021-05-09 03:14:55.742820 soap_transport_http: received a total of 188515 bytes of data from server 2021-05-09 03:14:55.742856 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 03:14:55.742868 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 03:14:55.742874 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 03:14:55.742893 wsdl: got WSDL URL 2021-05-09 03:14:55.742898 wsdl: Parse WSDL 2021-05-09 03:14:55.743322 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-05-09 03:14:55.743338 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-05-09 03:14:55.743395 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.743403 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-05-09 03:14:55.743424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.743455 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.743463 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.743477 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:14:55.743500 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.743512 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.743524 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:14:55.743544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.743572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.743584 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-05-09 03:14:55.743599 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.743605 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.743620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.743647 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.743653 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.743664 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-05-09 03:14:55.743677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.743693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.743703 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-05-09 03:14:55.743718 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.743724 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-05-09 03:14:55.743737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.743765 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.743772 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.743782 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:14:55.743799 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.743805 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.743814 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:14:55.743831 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.743837 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.743846 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 03:14:55.743859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.743882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.743892 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-05-09 03:14:55.743906 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.743912 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-05-09 03:14:55.743925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.743949 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.743955 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.743964 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-05-09 03:14:55.743977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.743992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.744002 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-05-09 03:14:55.744016 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744021 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-05-09 03:14:55.744035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744058 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.744065 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744074 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:14:55.744097 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.744107 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744122 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:14:55.744141 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.744147 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744156 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 03:14:55.744172 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.744179 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744187 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:14:55.744200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.744237 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:14:55.744251 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744257 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.744270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744293 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744298 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744337 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:14:55.744357 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:14:55.744373 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744384 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:14:55.744393 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-05-09 03:14:55.744405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:14:55.744428 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 03:14:55.744442 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744454 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-05-09 03:14:55.744468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744491 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.744497 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744513 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:14:55.744527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.744551 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-05-09 03:14:55.744565 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744571 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.744584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744607 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744613 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744648 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:14:55.744667 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:14:55.744683 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744693 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:14:55.744703 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-05-09 03:14:55.744714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:14:55.744737 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-05-09 03:14:55.744751 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744757 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-05-09 03:14:55.744772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744795 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.744802 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744811 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:14:55.744828 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.744834 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744843 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:14:55.744860 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.744866 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744875 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 03:14:55.744891 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.744897 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744910 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:14:55.744923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.744959 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.744973 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.744978 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.744992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745015 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.745022 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745031 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-05-09 03:14:55.745044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.745067 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 03:14:55.745081 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745087 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-05-09 03:14:55.745099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745122 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.745128 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745137 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:14:55.745149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.745173 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-05-09 03:14:55.745187 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745192 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.745205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745229 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.745235 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745244 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-05-09 03:14:55.745257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.745280 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-05-09 03:14:55.745293 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745299 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-05-09 03:14:55.745311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745334 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.745340 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745349 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:14:55.745362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.745385 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-05-09 03:14:55.745399 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745405 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.745418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745441 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.745447 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745456 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-05-09 03:14:55.745469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.745492 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-05-09 03:14:55.745510 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745516 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-05-09 03:14:55.745530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745555 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.745561 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745570 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:14:55.745587 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.745593 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745602 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:14:55.745614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.745642 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-05-09 03:14:55.745656 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745661 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.745674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745697 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.745703 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745712 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-05-09 03:14:55.745725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.745748 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-05-09 03:14:55.745761 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745767 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-05-09 03:14:55.745780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745802 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.745808 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745817 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:14:55.745834 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.745840 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745848 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:14:55.745861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.745889 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-05-09 03:14:55.745902 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745907 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.745920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745943 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.745950 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745958 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-05-09 03:14:55.745971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.745985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.745994 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-05-09 03:14:55.746008 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746014 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-05-09 03:14:55.746026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746049 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.746055 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746064 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:14:55.746076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.746100 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-05-09 03:14:55.746114 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746119 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.746131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746154 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.746160 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746169 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-05-09 03:14:55.746182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.746205 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-05-09 03:14:55.746219 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746224 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-05-09 03:14:55.746237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746261 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.746268 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746277 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:14:55.746289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.746313 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-05-09 03:14:55.746327 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746332 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.746345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746368 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.746374 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746383 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-05-09 03:14:55.746396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.746420 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 03:14:55.746433 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746439 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-05-09 03:14:55.746458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746482 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.746489 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746498 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 03:14:55.746517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.746542 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:14:55.746556 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746562 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.746574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746597 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.746604 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746613 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-05-09 03:14:55.746625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.746649 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 03:14:55.746662 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746668 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-05-09 03:14:55.746680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746704 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.746710 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746719 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 03:14:55.746731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.746755 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-05-09 03:14:55.746768 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746774 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.746787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746810 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.746816 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746825 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-05-09 03:14:55.746838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.746861 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 03:14:55.746875 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746880 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-05-09 03:14:55.746893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746915 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.746922 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746931 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-05-09 03:14:55.746949 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.746955 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746964 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-05-09 03:14:55.746977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.746995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.747004 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:14:55.747017 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747023 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.747035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747059 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.747065 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747074 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-05-09 03:14:55.747087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.747110 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 03:14:55.747124 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747129 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 03:14:55.747142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747166 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.747172 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747181 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:14:55.747195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.747218 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.747232 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747237 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.747250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747273 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.747280 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747289 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 03:14:55.747301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.747324 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:14:55.747338 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747343 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-05-09 03:14:55.747356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747380 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:14:55.747386 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747395 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 03:14:55.747408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.747432 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.747446 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747451 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.747464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747486 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747492 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747533 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:14:55.747553 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:14:55.747569 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747579 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:14:55.747589 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-05-09 03:14:55.747601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:14:55.747624 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:14:55.747638 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747644 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-05-09 03:14:55.747657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747680 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:14:55.747687 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747696 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 03:14:55.747708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.747732 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:14:55.747746 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747751 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.747764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747786 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747792 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747827 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:14:55.747846 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:14:55.747862 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747872 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:14:55.747882 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-05-09 03:14:55.747894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:14:55.747917 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 03:14:55.747930 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747935 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-05-09 03:14:55.747948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747971 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:14:55.747978 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.747987 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 03:14:55.747999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.748023 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-05-09 03:14:55.748037 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748044 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.748056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748079 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748085 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748120 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:14:55.748139 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:14:55.748155 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748165 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:14:55.748175 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-05-09 03:14:55.748187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:14:55.748210 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-05-09 03:14:55.748223 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748229 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-05-09 03:14:55.748241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748264 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:14:55.748271 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748280 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 03:14:55.748292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.748316 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.748330 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748335 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.748348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748371 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748376 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748411 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:14:55.748430 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:14:55.748446 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748456 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:14:55.748465 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-05-09 03:14:55.748477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:14:55.748500 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:14:55.748519 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748526 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-05-09 03:14:55.748539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748562 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.748569 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748578 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-05-09 03:14:55.748594 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.748600 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748610 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-05-09 03:14:55.748626 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.748632 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748641 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:14:55.748657 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.748663 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748672 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 03:14:55.748688 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.748694 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748703 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 03:14:55.748719 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.748725 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748734 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-05-09 03:14:55.748750 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.748756 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748765 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:14:55.748777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.748824 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-05-09 03:14:55.748843 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748849 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.748863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748886 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.748893 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748902 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-05-09 03:14:55.748914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.748938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-05-09 03:14:55.748952 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748958 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-05-09 03:14:55.748970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.748994 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.749001 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749010 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 03:14:55.749027 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.749033 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749042 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:14:55.749058 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.749064 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749073 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 03:14:55.749086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.749117 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-05-09 03:14:55.749130 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749136 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.749149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749172 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.749179 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749188 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-05-09 03:14:55.749201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.749224 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-05-09 03:14:55.749238 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749244 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 03:14:55.749257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749280 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.749286 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749296 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:14:55.749308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.749331 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.749345 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749351 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.749364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749387 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.749394 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749404 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 03:14:55.749416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.749440 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:14:55.749454 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749459 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-05-09 03:14:55.749472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749495 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.749501 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749516 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:14:55.749533 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.749540 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749549 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-05-09 03:14:55.749565 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.749571 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749580 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-05-09 03:14:55.749596 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.749603 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749612 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-05-09 03:14:55.749628 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.749634 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749642 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-05-09 03:14:55.749655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.749694 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:14:55.749708 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749714 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.749727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749759 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.749765 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749774 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-05-09 03:14:55.749788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.749811 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 03:14:55.749825 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749831 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 03:14:55.749844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749867 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.749874 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749883 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 03:14:55.749900 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.749906 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749915 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:14:55.749931 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.749937 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749946 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 03:14:55.749958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.749980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.749990 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.750004 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.750009 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.750022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.750045 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.750052 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.750061 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 03:14:55.750073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.750088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.750097 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:14:55.750111 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.750116 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 03:14:55.750130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.750153 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.750159 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.750168 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:14:55.750185 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.750191 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.750200 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:14:55.750216 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.750222 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.750230 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:14:55.750246 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.750253 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.750262 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 03:14:55.750278 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.750284 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.750293 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:14:55.750305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.750334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.750344 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.750357 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.750363 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.750376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.750400 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.750407 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.750416 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 03:14:55.750428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.750443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.750452 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:14:55.750465 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.750496 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.750503 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.750518 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.750531 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.750547 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.750560 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.750584 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.750591 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.750600 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:14:55.750617 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.750623 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.750632 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-05-09 03:14:55.750648 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.750654 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.750663 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-05-09 03:14:55.750679 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.750685 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.750694 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 03:14:55.750710 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.750717 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.750725 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-05-09 03:14:55.750741 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:14:55.750748 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.750757 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-05-09 03:14:55.750773 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.750779 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.750788 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.750804 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.750811 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.750821 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:14:55.750837 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.750843 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.750852 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-05-09 03:14:55.750868 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.750874 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.750883 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:14:55.750899 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.750905 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.750914 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:14:55.750927 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.750979 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.750994 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.751000 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 03:14:55.751013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.751036 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.751042 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.751052 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:14:55.751068 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.751074 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.751083 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:14:55.751099 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.751105 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.751114 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:14:55.751129 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.751135 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.751144 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 03:14:55.751156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.751182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.751191 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751205 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.751211 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.751238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.751263 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751269 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.751279 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-05-09 03:14:55.751292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.751307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.751317 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 03:14:55.751330 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751356 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751363 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751373 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751386 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751402 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.751415 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751440 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.751446 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751456 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 03:14:55.751473 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.751479 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751489 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 03:14:55.751505 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.751523 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751533 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 03:14:55.751550 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.751557 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751567 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 03:14:55.751584 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.751590 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751600 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 03:14:55.751616 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.751623 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751632 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 03:14:55.751648 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.751655 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751664 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:14:55.751681 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.751687 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751709 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 03:14:55.751726 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.751732 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751741 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 03:14:55.751765 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.751771 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751780 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:14:55.751796 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.751802 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751811 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:14:55.751823 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.751875 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.751891 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.751897 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 03:14:55.751912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.751935 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.751942 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.751951 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:14:55.751967 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.751973 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.751982 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:14:55.751998 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.752004 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.752013 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:14:55.752029 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:14:55.752035 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.752044 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-05-09 03:14:55.752057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.752082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.752091 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752105 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.752111 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.752124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.752147 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752154 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.752163 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-05-09 03:14:55.752175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.752190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.752199 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 03:14:55.752211 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752237 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752243 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752252 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752265 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752280 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.752293 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752316 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.752323 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752332 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 03:14:55.752348 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.752354 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752363 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 03:14:55.752379 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.752386 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752394 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 03:14:55.752410 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.752416 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752425 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 03:14:55.752441 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.752447 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752456 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 03:14:55.752472 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.752478 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752487 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 03:14:55.752502 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.752513 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752523 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:14:55.752540 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.752546 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752555 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 03:14:55.752571 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.752577 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752586 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 03:14:55.752602 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.752608 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752617 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-05-09 03:14:55.752633 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.752639 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752648 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:14:55.752664 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.752670 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752679 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:14:55.752691 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.752746 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.752761 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.752788 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.752794 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.752804 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.752816 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.752832 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.752845 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.752868 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.752875 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.752884 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-05-09 03:14:55.752900 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.752906 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.752915 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-05-09 03:14:55.752931 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.752939 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.752948 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 03:14:55.752964 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.752970 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.752979 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-05-09 03:14:55.752995 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.753001 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.753010 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-05-09 03:14:55.753026 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.753032 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.753041 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 03:14:55.753057 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.753064 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.753072 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-05-09 03:14:55.753088 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.753094 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.753103 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-05-09 03:14:55.753119 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.753125 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.753134 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-05-09 03:14:55.753150 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.753156 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.753165 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 03:14:55.753181 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.753187 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.753196 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 03:14:55.753212 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.753219 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.753227 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-05-09 03:14:55.753244 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.753250 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.753259 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:14:55.753275 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.753281 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.753290 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-05-09 03:14:55.753302 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.753366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.753383 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.753389 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-05-09 03:14:55.753404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.753427 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.753433 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.753442 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 03:14:55.753455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.753469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.753479 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:14:55.753492 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.753498 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.753516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.753541 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.753548 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.753557 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-05-09 03:14:55.753569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.753584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.753594 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 03:14:55.753607 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.753613 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-05-09 03:14:55.753625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.753648 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.753654 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.753663 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:14:55.753680 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.753686 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.753695 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:14:55.753711 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.753717 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.753725 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:14:55.753741 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:14:55.753747 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.753756 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 03:14:55.753769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.753794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.753804 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-05-09 03:14:55.753817 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.753823 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.753837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.753860 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:14:55.753867 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.753876 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-05-09 03:14:55.753888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.753903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.753912 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-05-09 03:14:55.753924 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:14:55.753948 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-05-09 03:14:55.753956 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:14:55.753965 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-05-09 03:14:55.753978 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:14:55.753993 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.754006 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-05-09 03:14:55.754030 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.754036 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 03:14:55.754045 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-05-09 03:14:55.754061 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.754068 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-05-09 03:14:55.754076 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-05-09 03:14:55.754093 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.754099 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 03:14:55.754107 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-05-09 03:14:55.754123 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:14:55.754130 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-05-09 03:14:55.754139 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 03:14:55.754155 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.754161 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-05-09 03:14:55.754169 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-05-09 03:14:55.754185 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.754191 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-05-09 03:14:55.754200 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-05-09 03:14:55.754216 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.754222 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-05-09 03:14:55.754236 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:14:55.754253 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.754260 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 03:14:55.754269 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-05-09 03:14:55.754285 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.754291 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-05-09 03:14:55.754300 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-05-09 03:14:55.754317 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.754323 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-05-09 03:14:55.754332 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:14:55.754344 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-05-09 03:14:55.754392 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.754408 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.754414 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-05-09 03:14:55.754427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.754455 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.754462 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.754471 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:14:55.754484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.754498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.754513 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-05-09 03:14:55.754528 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.754534 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.754547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.754571 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:14:55.754577 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.754587 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-05-09 03:14:55.754599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.754613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.754623 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-05-09 03:14:55.754635 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-05-09 03:14:55.754659 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:14:55.754666 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 03:14:55.754675 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-05-09 03:14:55.754692 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:14:55.754698 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-05-09 03:14:55.754706 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-05-09 03:14:55.754723 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:14:55.754729 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 03:14:55.754743 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-05-09 03:14:55.754755 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-05-09 03:14:55.754778 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.754792 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.754798 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 03:14:55.754811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.754834 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.754841 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.754850 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:14:55.754866 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.754872 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.754881 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:14:55.754897 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.754903 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.754911 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:14:55.754924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.754945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.754955 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.754969 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.754975 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.754993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.755017 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.755023 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.755033 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-05-09 03:14:55.755045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.755060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.755069 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 03:14:55.755082 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.755107 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.755113 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.755122 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.755135 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.755150 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.755163 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.755186 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.755193 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.755206 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-05-09 03:14:55.755223 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.755230 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.755239 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-05-09 03:14:55.755255 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.755261 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.755270 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 03:14:55.755286 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.755292 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.755301 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-05-09 03:14:55.755317 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.755323 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.755331 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 03:14:55.755347 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.755353 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.755362 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-05-09 03:14:55.755378 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.755384 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.755393 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-05-09 03:14:55.755409 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.755415 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.755424 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:14:55.755448 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.755454 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.755464 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:14:55.755476 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.755526 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.755543 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.755549 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-05-09 03:14:55.755567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.755590 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.755597 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.755606 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:14:55.755622 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.755628 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.755637 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:14:55.755653 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.755659 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.755668 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:14:55.755684 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.755690 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.755699 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 03:14:55.755715 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.755721 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.755735 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:14:55.755748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.755777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.755787 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:14:55.755801 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.755806 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.755819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.755842 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.755848 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.755861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.755883 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:14:55.755902 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:14:55.755927 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.755937 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:14:55.755947 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-05-09 03:14:55.755958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.755972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:14:55.755981 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 03:14:55.755995 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756002 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-05-09 03:14:55.756019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756043 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.756050 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756073 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-05-09 03:14:55.756085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.756110 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-05-09 03:14:55.756125 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756131 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.756144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756168 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 03:14:55.756175 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756184 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-05-09 03:14:55.756197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.756221 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-05-09 03:14:55.756235 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756241 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-05-09 03:14:55.756258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756283 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.756290 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756299 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 03:14:55.756316 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.756323 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756332 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 03:14:55.756349 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.756355 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756377 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-05-09 03:14:55.756390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.756421 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:14:55.756435 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756441 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.756453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756476 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.756483 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756492 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-05-09 03:14:55.756504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.756538 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 03:14:55.756552 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756558 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-05-09 03:14:55.756575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756598 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.756604 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756613 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:14:55.756626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.756650 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-05-09 03:14:55.756664 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756669 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.756682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756705 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.756711 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756721 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-05-09 03:14:55.756733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.756747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.756757 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 03:14:55.756769 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.756798 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.756805 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.756814 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.756827 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.756842 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.756855 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.756878 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.756885 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.756894 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-05-09 03:14:55.756910 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.756923 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.756932 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-05-09 03:14:55.756949 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.756955 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.756964 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-05-09 03:14:55.756980 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.756987 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.756996 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-05-09 03:14:55.757012 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.757018 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.757027 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-05-09 03:14:55.757043 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:14:55.757049 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.757058 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-05-09 03:14:55.757074 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:14:55.757080 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.757089 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-05-09 03:14:55.757105 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:14:55.757111 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.757123 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-05-09 03:14:55.757140 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:14:55.757147 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.757156 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-05-09 03:14:55.757172 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.757178 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.757187 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-05-09 03:14:55.757203 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.757210 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.757219 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-05-09 03:14:55.757235 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.757241 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.757250 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-05-09 03:14:55.757265 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.757271 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.757280 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-05-09 03:14:55.757293 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.757352 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.757368 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.757374 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-05-09 03:14:55.757393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.757416 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.757423 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.757432 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 03:14:55.757449 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.757455 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.757464 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:14:55.757476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.757495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.757504 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-05-09 03:14:55.757524 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.757530 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.757546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.757570 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:14:55.757577 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.757586 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-05-09 03:14:55.757598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.757613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.757623 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-05-09 03:14:55.757635 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:14:55.757659 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-05-09 03:14:55.757666 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:14:55.757674 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-05-09 03:14:55.757687 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:14:55.757702 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.757715 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-05-09 03:14:55.757738 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.757744 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:14:55.757753 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-05-09 03:14:55.757769 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.757775 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:14:55.757784 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 03:14:55.757800 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.757806 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:14:55.757818 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-05-09 03:14:55.757836 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 03:14:55.757842 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:14:55.757851 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-05-09 03:14:55.757867 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.757873 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:14:55.757881 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-05-09 03:14:55.757898 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 03:14:55.757904 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:14:55.757912 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-05-09 03:14:55.757928 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.757934 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:14:55.757954 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:14:55.757967 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-05-09 03:14:55.758004 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.758019 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758025 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-05-09 03:14:55.758164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758190 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.758197 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758206 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:14:55.758223 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.758229 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758238 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:14:55.758253 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.758259 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758268 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:14:55.758280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.758312 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:14:55.758325 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758331 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.758344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758367 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:14:55.758373 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758382 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-05-09 03:14:55.758395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(32) "http://tempuri.org/:ArrayOfObrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.758419 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 03:14:55.758431 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 03:14:55.758459 nusoap_xmlschema: processing typed element Obrot of type http://tempuri.org/:Obrot 2021-05-09 03:14:55.758466 nusoap_xmlschema: add element Obrot to complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 03:14:55.758475 nusoap_xmlschema: done processing element Obrot 2021-05-09 03:14:55.758488 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 03:14:55.758503 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(12) "ArrayOfObrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Obrot"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(5) "Obrot" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(25) "http://tempuri.org/:Obrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.758522 nusoap_xmlschema: processing named complexType Obrot 2021-05-09 03:14:55.758550 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.758557 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType Obrot 2021-05-09 03:14:55.758567 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:14:55.758584 nusoap_xmlschema: processing typed element obrotNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.758590 nusoap_xmlschema: add element obrotNetto to complexType Obrot 2021-05-09 03:14:55.758599 nusoap_xmlschema: done processing element obrotNetto 2021-05-09 03:14:55.758611 nusoap_xmlschema: done processing complexType Obrot 2021-05-09 03:14:55.758630 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(5) "Obrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["obrotNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "obrotNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.758645 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinder type _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758650 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinder to elements array 2021-05-09 03:14:55.758663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinder named _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758692 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.758699 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758708 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:14:55.758725 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.758731 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758740 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:14:55.758755 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.758769 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758777 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:14:55.758790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.758821 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:14:55.758835 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse type _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758841 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.758854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse named _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758877 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhAgrofinderResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.758884 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResult to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758893 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResult 2021-05-09 03:14:55.758906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhAgrofinderResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(30) "SprawdzObrotKhAgrofinderResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.758929 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 03:14:55.758943 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758949 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-05-09 03:14:55.758964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.758988 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.758994 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759003 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 03:14:55.759019 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.759026 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759035 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:14:55.759048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.759075 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-05-09 03:14:55.759089 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759094 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-05-09 03:14:55.759107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759130 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:14:55.759136 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759146 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-05-09 03:14:55.759158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.759182 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-05-09 03:14:55.759195 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759201 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-05-09 03:14:55.759217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759241 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.759248 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759257 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 03:14:55.759273 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.759279 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759288 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:14:55.759301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.759328 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:14:55.759342 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759347 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.759360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759383 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:14:55.759389 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759398 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-05-09 03:14:55.759411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.759434 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 03:14:55.759450 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759456 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 03:14:55.759473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759496 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.759502 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759524 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:14:55.759542 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.759549 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759558 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:14:55.759570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.759598 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.759612 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759617 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.759630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759653 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:14:55.759660 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759669 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 03:14:55.759681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.759695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.759705 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:14:55.759717 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:14:55.759746 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-05-09 03:14:55.759759 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:14:55.759768 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-05-09 03:14:55.759780 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:14:55.759796 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.759808 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:14:55.759832 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.759838 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:14:55.759847 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:14:55.759864 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:14:55.759870 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:14:55.759879 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 03:14:55.759891 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:14:55.759909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.759922 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:14:55.759947 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-05-09 03:14:55.759953 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:14:55.759962 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-05-09 03:14:55.759974 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:14:55.759990 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.760002 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-05-09 03:14:55.760030 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.760036 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-05-09 03:14:55.760045 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:14:55.760062 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.760068 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-05-09 03:14:55.760076 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 03:14:55.760089 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-05-09 03:14:55.760107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.760122 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.760127 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-05-09 03:14:55.760140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.760163 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.760170 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.760179 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-05-09 03:14:55.760191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.760206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.760215 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:14:55.760233 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.760239 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.760256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.760279 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.760286 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.760295 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-05-09 03:14:55.760308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.760322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.760331 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 03:14:55.760345 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.760350 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 03:14:55.760363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.760386 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.760392 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.760401 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-05-09 03:14:55.760417 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.760423 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.760432 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:14:55.760448 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.760454 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.760463 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:14:55.760479 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.760485 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.760494 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 03:14:55.760510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.760536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.760546 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.760560 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.760566 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.760583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.760606 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.760613 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.760622 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-05-09 03:14:55.760634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.760649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.760658 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 03:14:55.760671 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.760695 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.760701 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.760710 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.760723 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.760738 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.760751 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.760785 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.760791 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.760801 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:14:55.760817 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.760823 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.760832 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:14:55.760848 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.760854 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.760863 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-05-09 03:14:55.760879 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.760885 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.760894 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 03:14:55.760911 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.760917 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.760926 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:14:55.760942 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.760947 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.760956 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 03:14:55.760972 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 03:14:55.760978 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.760986 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-05-09 03:14:55.760999 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.761036 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.761051 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.761056 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-05-09 03:14:55.761073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.761096 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.761103 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.761112 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-05-09 03:14:55.761128 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.761134 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.761143 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-05-09 03:14:55.761159 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.761165 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.761173 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-05-09 03:14:55.761190 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.761196 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.761204 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-05-09 03:14:55.761220 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.761227 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.761236 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-05-09 03:14:55.761252 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.761259 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.761267 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-05-09 03:14:55.761283 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.761289 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.761302 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 03:14:55.761318 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.761325 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.761333 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 03:14:55.761346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.761386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.761396 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:14:55.761410 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.761416 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-05-09 03:14:55.761430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.761453 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:14:55.761460 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.761473 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-05-09 03:14:55.761486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.761500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.761520 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 03:14:55.761537 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:14:55.761543 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-05-09 03:14:55.761553 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-05-09 03:14:55.761567 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.761573 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-05-09 03:14:55.761585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.761606 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:14:55.761625 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:14:55.761641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.761651 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:14:55.761661 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-05-09 03:14:55.761676 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.761682 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-05-09 03:14:55.761692 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-05-09 03:14:55.761707 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:14:55.761713 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-05-09 03:14:55.761721 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-05-09 03:14:55.761737 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.761743 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-05-09 03:14:55.761752 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.761767 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.761773 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 03:14:55.761782 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.761798 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.761804 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 03:14:55.761822 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.761838 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.761844 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-05-09 03:14:55.761853 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.761868 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:14:55.761874 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-05-09 03:14:55.761883 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:14:55.761899 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:14:55.761904 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-05-09 03:14:55.761913 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-05-09 03:14:55.761929 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.761935 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 03:14:55.761943 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.761959 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 03:14:55.761965 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-05-09 03:14:55.761974 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-05-09 03:14:55.761990 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.761996 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-05-09 03:14:55.762005 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.762021 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:14:55.762026 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-05-09 03:14:55.762035 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:14:55.762051 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfObrot of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:14:55.762057 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfObrot to elements array 2021-05-09 03:14:55.762066 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfObrot 2021-05-09 03:14:55.762080 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:14:55.762086 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-05-09 03:14:55.762095 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-05-09 03:14:55.762110 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:14:55.762116 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-05-09 03:14:55.762125 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:14:55.762140 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.762146 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 03:14:55.762159 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.762171 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-05-09 03:14:55.762202 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-05-09 03:14:55.762228 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-05-09 03:14:55.762253 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-05-09 03:14:55.762279 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-05-09 03:14:55.762303 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:14:55.762328 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 03:14:55.762353 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-05-09 03:14:55.762377 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-05-09 03:14:55.762402 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.762427 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 03:14:55.762451 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-05-09 03:14:55.762476 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-05-09 03:14:55.762500 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-05-09 03:14:55.762530 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-05-09 03:14:55.762555 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-05-09 03:14:55.762579 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-05-09 03:14:55.762604 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-05-09 03:14:55.762629 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-05-09 03:14:55.762653 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-05-09 03:14:55.762677 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-05-09 03:14:55.762701 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-05-09 03:14:55.762725 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 03:14:55.762749 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:14:55.762773 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 03:14:55.762797 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-05-09 03:14:55.762822 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 03:14:55.762850 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:14:55.762875 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 03:14:55.762900 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.762924 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:14:55.762948 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.762973 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:14:55.762998 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:14:55.763023 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 03:14:55.763047 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-05-09 03:14:55.763071 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-05-09 03:14:55.763096 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.763120 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:14:55.763144 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-05-09 03:14:55.763178 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-05-09 03:14:55.763209 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-05-09 03:14:55.763234 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-05-09 03:14:55.763259 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.763283 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:14:55.763308 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:14:55.763333 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 03:14:55.763357 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.763382 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:14:55.763407 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.763432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:14:55.763456 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.763480 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 03:14:55.763514 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.763540 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 03:14:55.763564 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:14:55.763588 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 03:14:55.763612 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-05-09 03:14:55.763636 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-05-09 03:14:55.763661 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-05-09 03:14:55.763685 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-05-09 03:14:55.763710 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.763735 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 03:14:55.763765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:14:55.763791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 03:14:55.763817 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-05-09 03:14:55.763841 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-05-09 03:14:55.763865 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:14:55.763890 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 03:14:55.763914 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-05-09 03:14:55.763939 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 03:14:55.763963 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-05-09 03:14:55.763987 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-05-09 03:14:55.764011 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:14:55.764035 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 03:14:55.764060 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:14:55.764084 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 03:14:55.764109 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-05-09 03:14:55.764133 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-05-09 03:14:55.764157 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:14:55.764181 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 03:14:55.764210 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.764235 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:14:55.764260 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:14:55.764284 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 03:14:55.764309 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.764333 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 03:14:55.764357 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:14:55.764382 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 03:14:55.764406 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.764422 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.764454 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:14:55.764479 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.764494 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.764528 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.764562 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:14:55.764587 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.764603 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.764618 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.764633 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.764657 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:14:55.764681 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.764705 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:14:55.764729 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.764744 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.764760 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.764775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.764799 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:14:55.764822 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.764851 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:14:55.764884 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.764908 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:14:55.764932 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.764947 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.764970 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:14:55.764994 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765009 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765033 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:14:55.765057 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765081 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:14:55.765105 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765129 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:14:55.765153 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765176 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:14:55.765200 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765224 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:14:55.765248 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765263 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765287 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:14:55.765310 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765334 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:14:55.765359 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765383 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:14:55.765407 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765441 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:14:55.765466 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765490 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:14:55.765519 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765544 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:14:55.765568 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765763 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765780 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765795 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765811 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765825 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765840 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765864 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:14:55.765889 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765904 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765919 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765943 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:14:55.765967 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.765992 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:14:55.766015 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766031 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766046 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766061 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766076 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766099 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:14:55.766123 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766139 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766154 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766178 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:14:55.766202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766288 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.766316 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766331 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766346 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766361 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766385 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.766409 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766424 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766439 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766455 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766479 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.766503 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766533 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.766557 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766572 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766587 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766602 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766626 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:14:55.766649 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766673 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:14:55.766697 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766712 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766727 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766751 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.766775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766864 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:14:55.766890 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766914 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 03:14:55.766937 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766954 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766969 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.766993 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:14:55.767016 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767040 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.767064 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767080 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767104 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:14:55.767128 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767143 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767158 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767182 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:14:55.767206 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767221 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767236 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767260 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:14:55.767287 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767303 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767327 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:14:55.767351 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767366 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767390 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:14:55.767414 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767429 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767453 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:14:55.767481 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767505 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:14:55.767535 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767551 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767566 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767581 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767605 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.767629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767645 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767661 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767676 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767706 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767721 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767736 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767760 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:14:55.767783 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767798 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767822 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:14:55.767846 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767868 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767882 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767906 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:14:55.767930 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767946 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767961 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767975 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.767999 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:14:55.768023 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768051 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:14:55.768076 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768107 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768122 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768146 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:14:55.768170 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768194 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:14:55.768218 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768242 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:14:55.768266 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768281 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768304 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:14:55.768328 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768343 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768367 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:14:55.768391 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768414 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:14:55.768438 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768462 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:14:55.768486 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768515 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:14:55.768540 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768564 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:14:55.768595 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768611 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768635 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:14:55.768659 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768687 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:14:55.768712 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768740 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:14:55.768764 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768788 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:14:55.768811 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768836 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:14:55.768860 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768884 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:14:55.768907 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768923 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768938 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768956 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768974 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.768990 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769005 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769029 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:14:55.769054 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769069 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769084 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769108 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:14:55.769132 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769156 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:14:55.769180 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769196 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769211 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769226 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769246 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769270 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:14:55.769295 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769310 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769329 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769353 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:14:55.769377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769392 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769426 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769465 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:14:55.769489 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769505 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769525 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769540 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769565 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.769589 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769605 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769620 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769635 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769659 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.769683 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769707 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:14:55.769730 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769746 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769760 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769775 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769799 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:14:55.769823 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769848 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:14:55.769872 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769887 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769905 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769930 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.769954 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.769985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770000 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770015 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:14:55.770063 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770087 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 03:14:55.770111 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770126 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770141 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770164 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:14:55.770188 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770212 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:14:55.770236 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770252 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770276 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:14:55.770299 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770315 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770330 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770353 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:14:55.770377 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770393 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770420 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770447 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:14:55.770473 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770489 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770522 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:14:55.770548 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770564 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770599 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:14:55.770626 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770642 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770668 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:14:55.770692 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770730 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:14:55.770754 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770769 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770784 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770799 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770823 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.770846 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770861 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770892 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770922 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770937 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770952 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:14:55.770976 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:14:55.771001 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-05-09 03:14:55.771053 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:14:55.771101 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:14:55.771146 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-05-09 03:14:55.771192 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.771237 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:14:55.771280 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-05-09 03:14:55.771325 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-05-09 03:14:55.771376 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-05-09 03:14:55.771421 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-05-09 03:14:55.771466 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:14:55.771514 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:14:55.771561 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:14:55.771608 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:14:55.771652 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.771697 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.771752 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:14:55.771796 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:14:55.771839 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.771895 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:14:55.771939 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:14:55.771984 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.772030 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:14:55.772072 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.772117 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.772162 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.772232 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.772282 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:14:55.772325 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-05-09 03:14:55.772368 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:14:55.772411 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.772456 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:14:55.772502 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-05-09 03:14:55.772553 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:14:55.772605 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:14:55.772655 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-05-09 03:14:55.772711 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:14:55.772754 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:14:55.772797 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:14:55.772839 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:14:55.772881 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.772926 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:14:55.772968 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.773012 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:14:55.773063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-05-09 03:14:55.773108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:14:55.773152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:14:55.773195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-05-09 03:14:55.773238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.773294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:14:55.773337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-05-09 03:14:55.773380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-05-09 03:14:55.773437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-05-09 03:14:55.773482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-05-09 03:14:55.773532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:14:55.773577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:14:55.773622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:14:55.773665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:14:55.773988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.774035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.774078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:14:55.774122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:14:55.774166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.774207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:14:55.774250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:14:55.774292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.774335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:14:55.774377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.774447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.774493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.774548 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.774598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:14:55.774642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-05-09 03:14:55.774697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:14:55.774740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.774782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:14:55.774826 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-05-09 03:14:55.774886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:14:55.774931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:14:55.774978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-05-09 03:14:55.775020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:14:55.775063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:14:55.775106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:14:55.775147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:14:55.775189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.775233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:14:55.775290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.775335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:14:55.775386 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-05-09 03:14:55.775443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:14:55.775488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:14:55.775566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-05-09 03:14:55.775620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.775666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:14:55.775721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-05-09 03:14:55.775765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-05-09 03:14:55.775809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-05-09 03:14:55.775852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-05-09 03:14:55.775895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:14:55.775937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:14:55.775980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:14:55.776022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:14:55.776064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.776107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.776162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:14:55.776211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:14:55.776254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.776296 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:14:55.776339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:14:55.776382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.776439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:14:55.776483 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.776534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.776593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.776643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.776692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:14:55.776748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-05-09 03:14:55.776790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:14:55.776832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.776874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:14:55.776917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-05-09 03:14:55.776961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:14:55.777020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:14:55.777071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-05-09 03:14:55.777113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:14:55.777156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:14:55.777199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:14:55.777240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:14:55.777282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.777326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:14:55.777368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.777436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:14:55.777492 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 03:14:55.777522 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:14:55.777580 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:14:55.777633 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:14:55.777683 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:14:55.777745 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.777793 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:14:55.777857 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:14:55.777910 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:14:55.777959 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:14:55.778009 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:14:55.778057 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:14:55.778106 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:14:55.778154 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:14:55.778214 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:14:55.778267 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.778319 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.778368 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:14:55.778430 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:14:55.778481 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.778537 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:14:55.778601 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:14:55.778653 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.778724 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:14:55.778773 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.778822 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.778871 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.778919 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.778979 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:14:55.779029 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:14:55.779082 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:14:55.779134 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.779183 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:14:55.779246 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:14:55.779297 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:14:55.779347 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:14:55.779398 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:14:55.779453 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:14:55.779504 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:14:55.779568 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:14:55.779619 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:14:55.779669 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.779719 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:14:55.779770 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.779821 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:14:55.779878 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 03:14:55.779900 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:14:55.779956 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:14:55.780007 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:14:55.780059 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:14:55.780114 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.780166 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:14:55.780217 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:14:55.780268 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:14:55.780318 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:14:55.780370 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:14:55.780421 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:14:55.780471 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:14:55.780527 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:14:55.780583 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:14:55.780634 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.780686 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.780738 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:14:55.780789 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:14:55.780840 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.780891 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:14:55.780941 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:14:55.780992 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.781044 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:14:55.781095 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.781146 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.781197 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.781248 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.781299 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:14:55.781349 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:14:55.781404 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:14:55.781456 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.781510 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:14:55.781564 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:14:55.781616 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:14:55.781673 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:14:55.781725 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:14:55.781775 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:14:55.781826 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:14:55.781878 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:14:55.781929 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:14:55.781981 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.782032 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:14:55.782082 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.782133 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:14:55.782191 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-05-09 03:14:55.782211 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:14:55.782258 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:14:55.782304 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:14:55.782350 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:14:55.782395 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.782441 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:14:55.782494 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:14:55.782545 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:14:55.782591 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:14:55.782636 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:14:55.782682 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:14:55.782730 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:14:55.782784 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:14:55.782831 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:14:55.782877 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.782923 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.782969 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:14:55.783015 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:14:55.783061 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.783107 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:14:55.783152 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:14:55.783198 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.783258 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:14:55.783307 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.783352 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.783398 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.783444 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.783489 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:14:55.783541 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:14:55.783588 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:14:55.783634 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.783681 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:14:55.783726 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:14:55.783776 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:14:55.783822 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:14:55.783868 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:14:55.783913 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:14:55.783963 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:14:55.784010 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:14:55.784055 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:14:55.784101 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.784147 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:14:55.784193 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.784238 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:14:55.784291 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-05-09 03:14:55.784311 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:14:55.784359 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:14:55.784407 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:14:55.784454 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:14:55.784502 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.784556 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:14:55.784604 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:14:55.784652 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:14:55.784699 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:14:55.784747 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:14:55.784845 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:14:55.784893 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:14:55.784941 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:14:55.784989 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:14:55.785036 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.785083 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.785131 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:14:55.785178 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:14:55.785226 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.785273 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:14:55.785320 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:14:55.785368 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.785416 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:14:55.785464 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.785516 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.785565 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.785612 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.785660 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:14:55.785707 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:14:55.785755 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:14:55.785803 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.785854 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:14:55.785903 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:14:55.785951 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:14:55.785998 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:14:55.786046 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:14:55.786094 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:14:55.786141 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:14:55.786188 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:14:55.786235 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:14:55.786283 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.786332 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:14:55.786380 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.786432 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:14:55.786482 wsdl: current service: Service1 2021-05-09 03:14:55.786748 wsdl: current port: Service1Soap 2021-05-09 03:14:55.786778 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-05-09 03:14:55.786805 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-05-09 03:14:55.786830 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-05-09 03:14:55.786857 wsdl: Parsing WSDL done 2021-05-09 03:14:55.786875 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:14:55.786888 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:14:55.786896 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:14:55.786904 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:14:55.786912 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.786919 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:14:55.786927 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:14:55.786934 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:14:55.786941 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:14:55.786949 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:14:55.786956 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:14:55.786963 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:14:55.786970 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:14:55.786977 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:14:55.786985 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.786992 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.787000 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:14:55.787007 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:14:55.787014 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.787020 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:14:55.787027 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:14:55.787034 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.787041 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:14:55.787048 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.787055 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.787063 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.787070 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.787077 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:14:55.787084 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:14:55.787090 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:14:55.787097 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.787104 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:14:55.787111 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:14:55.787118 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:14:55.787126 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:14:55.787132 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:14:55.787139 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:14:55.787146 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:14:55.787153 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:14:55.787160 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:14:55.787168 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.787175 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:14:55.787182 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.787189 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:14:55.787196 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:14:55.787204 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:14:55.787215 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:14:55.787223 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:14:55.787233 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.787241 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:14:55.787248 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:14:55.787255 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:14:55.787261 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:14:55.787268 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:14:55.787275 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:14:55.787282 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:14:55.787289 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:14:55.787296 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:14:55.787303 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.787310 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.787317 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:14:55.787323 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:14:55.787331 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.787338 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:14:55.787345 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:14:55.787352 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.787358 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:14:55.787365 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.787372 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.787379 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.787386 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.787393 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:14:55.787400 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:14:55.787406 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:14:55.787413 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.787420 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:14:55.787427 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:14:55.787433 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:14:55.787440 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:14:55.787447 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:14:55.787454 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:14:55.787460 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:14:55.787467 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:14:55.787474 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:14:55.787481 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.787488 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:14:55.787494 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.787501 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:14:55.787517 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:14:55.787526 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:14:55.787533 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:14:55.787540 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:14:55.787546 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.787553 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:14:55.787559 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:14:55.787565 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:14:55.787571 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:14:55.787578 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:14:55.787584 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:14:55.787590 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:14:55.787600 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:14:55.787606 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:14:55.787613 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.787620 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.787627 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:14:55.787633 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:14:55.787640 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.787646 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:14:55.787652 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:14:55.787658 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.787665 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:14:55.787671 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.787677 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.787684 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.787691 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.787697 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:14:55.787703 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:14:55.787709 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:14:55.787715 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.787721 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:14:55.787727 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:14:55.787733 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:14:55.787739 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:14:55.787745 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:14:55.787752 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:14:55.787758 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:14:55.787764 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:14:55.787770 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:14:55.787776 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.787782 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:14:55.787789 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.787795 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:14:55.787801 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:14:55.787808 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:14:55.787815 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:14:55.787821 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:14:55.787828 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.787834 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:14:55.787840 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:14:55.787846 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:14:55.787852 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:14:55.787858 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:14:55.787864 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:14:55.787870 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:14:55.787876 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:14:55.787883 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:14:55.787889 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.787895 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.787902 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:14:55.787908 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:14:55.787914 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:14:55.787924 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:14:55.787930 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:14:55.787936 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.787943 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:14:55.787949 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:14:55.787955 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.787961 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:14:55.787967 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:14:55.787974 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:14:55.787980 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:14:55.787986 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:14:55.787992 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:14:55.787998 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:14:55.788005 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:14:55.788011 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:14:55.788017 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:14:55.788023 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:14:55.788029 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:14:55.788035 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:14:55.788041 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:14:55.788047 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:14:55.788060 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:14:55.788067 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:14:55.788074 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:14:55.788080 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:14:55.788365 nusoap_client: checkWSDL 2021-05-09 03:14:55.788374 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 03:14:55.788378 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 03:14:55.788382 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 03:14:55.788389 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-05-09 03:14:55.788393 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 03:14:55.788397 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 03:14:55.788405 nusoap_client: got 44 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-05-09 03:14:55.788413 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 03:14:55.788453 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.788460 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167842" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 03:14:55.788476 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 03:14:55.788497 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-05-09 03:14:55.788503 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-05-09 03:14:55.788511 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-05-09 03:14:55.788516 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-05-09 03:14:55.788520 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167842" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 03:14:55.788533 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:14:55.788539 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:14:55.788544 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:14:55.788556 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.788564 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:14:55.788569 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-05-09 03:14:55.788595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.788604 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 03:14:55.788608 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.788634 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 03:14:55.788639 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-05-09 03:14:55.788643 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-05-09 03:14:55.788646 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-05-09 03:14:55.788649 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-05-09 03:14:55.788653 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-05-09 03:14:55.788657 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-05-09 03:14:55.788661 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 03:14:55.788665 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-05-09 03:14:55.788670 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167842" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 03:14:55.788680 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:14:55.788685 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:14:55.788689 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:14:55.788694 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.788699 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 03:14:55.788703 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:14:55.788729 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 03:14:55.788735 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.788739 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.788744 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.788748 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:14:55.788757 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 03:14:55.788764 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:14:55.788769 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:14:55.788773 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 03:14:55.788779 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167842" 2021-05-09 03:14:55.788785 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:14:55.788789 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:14:55.788794 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:14:55.788802 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:14:55.788807 wsdl: in serializeType: returning: 167842 2021-05-09 03:14:55.788813 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 03:14:55.788820 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:14:55.788824 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:14:55.788827 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 03:14:55.788832 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-05-09 03:14:55.788839 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:14:55.788843 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:14:55.788851 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:14:55.788856 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:14:55.788860 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-05-09 03:14:55.788864 wsdl: in serializeType: returning: 167842PLN 2021-05-09 03:14:55.788868 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167842PLN 2021-05-09 03:14:55.788888 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=167842PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-05-09 03:14:55.788892 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-05-09 03:14:55.788898 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3580"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-05-09 03:14:55.788911 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-05-09 03:14:55.788916 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=167842PLN 2021-05-09 03:14:55.788959 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-05-09 03:14:55.789029 nusoap_client: sending message, length=499 2021-05-09 03:14:55.788971 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 03:14:55.788983 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 03:14:55.788988 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 03:14:55.788992 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 03:14:55.788996 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 03:14:55.789002 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:14:55.789011 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:14:55.789018 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 03:14:55.789023 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 03:14:55.789050 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-05-09 03:14:55.789060 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 03:14:55.789067 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 03:14:55.796514 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 03:14:55.796524 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 03:14:55.796532 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-05-09 03:14:55.796537 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-05-09 03:14:55.796542 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:14:55.796546 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:14:55.796550 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 03:14:55.796553 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 03:14:55.796557 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-05-09 03:14:55.796581 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-05-09 03:14:56.023876 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-05-09 03:14:56.023910 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-05-09 03:14:56.023916 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 03:14:56.023921 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 03:14:56.023926 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 03:14:56.023932 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 03:14:56.023937 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 03:14:56.023942 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 03:14:56.023947 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 03:14:56.023952 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 01:14:49 GMT 2021-05-09 03:14:56.023959 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 03:14:56.023964 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-05-09 03:14:56.023969 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 03:14:56.023978 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-05-09 03:14:56.024004 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-05-09 03:14:56.024014 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-05-09 03:14:56.024024 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 03:14:56.024028 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-05-09 03:14:56.024033 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-05-09 03:14:56.024072 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 03:14:56.024083 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 03:14:56.024089 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 03:14:56.024118 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 03:14:56.024125 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 09 May 2021 01:14:49 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-05-09 03:14:56.024155 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-05-09 03:14:56.024226 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-05-09 03:14:56.024289 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-05-09 03:14:56.024297 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-05-09 03:14:56.024429 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-05-09 03:14:56.024549 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-05-09 03:14:56.024556 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-05-09 03:14:56.024564 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-05-09 03:14:56.024574 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 03:14:56.024596 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-05-09 03:14:56.024651 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-05-09 03:14:56.024676 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 03:14:56.024691 nusoap_client: got fault 2021-05-09 03:14:56.024698 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-05-09 03:14:56.024702 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-05-09 03:14:56.024707 nusoap_client: detail =