Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 125.30Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
755507-00018.200.398.585 Model turbiny: GT17V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: RENAULT
 Silnik: 1.9/4
JR T1896
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:10:28 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:10:29.776389 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:10:29.776443 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:10:29.776459 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167842" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:10:29.776477 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:10:29.776488 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:10:29.776497 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:10:29.776512 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:10:29.776521 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:10:29.776527 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:10:29.776537 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:10:29.776546 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:10:29.776558 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:10:29.776564 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:10:29.776568 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:10:29.776573 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:10:29.776577 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:10:29.776589 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:10:29.776604 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:10:29.776613 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:10:29.776619 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:10:29.776625 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:10:29.776635 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:10:29.776643 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:10:29.784060 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:10:29.784075 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:10:29.784087 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:10:29.784093 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:10:29.784098 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:10:29.784102 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:10:29.784106 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:10:29.784142 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:10:29.801149 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:10:29.801166 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:10:29.801172 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:10:29.801178 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:10:29.801183 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:10:29.801188 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:10:29.801193 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:10:29.801199 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:10:29.801204 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:10:29.801209 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:10:28 GMT 2019-02-20 06:10:29.801214 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:10:29.801219 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:10:29.801225 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:10:29.801233 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:10:29.801260 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:10:29.808189 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:10:29.808360 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-02-20 06:10:29.808384 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:29.808876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:10:29.815191 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:29.815270 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:29.815527 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:29.815544 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:29.815980 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:29.816006 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:29.816538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:10:29.816668 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:29.822364 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:29.822393 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:29.822858 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:29.823245 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:10:29.823773 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:29.824096 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:29.824123 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:29.824669 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:29.824685 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:29.825260 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:29.825292 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:29.829434 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:29.829453 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:29.829845 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:10:29.830381 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:29.830751 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:10:29.831194 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:10:29.831763 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:29.831794 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:29.832314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:10:29.832456 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:29.832476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:10:29.832802 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:29.832830 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-20 06:10:29.833090 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:29.833106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:10:29.833458 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:29.833476 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-20 06:10:29.833485 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:10:29.833490 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:10:29.833594 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:10:29.833625 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:10:29.833639 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:10:29.833645 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:10:29.833657 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:10:29.833662 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:10:29.833831 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:10:29.833843 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:10:29.833896 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.833910 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:10:29.833935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.833968 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.833978 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.833994 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:10:29.834016 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.834024 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834035 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:10:29.834050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.834085 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:10:29.834101 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834108 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.834123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834150 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.834158 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834168 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:10:29.834182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.834211 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:10:29.834226 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834233 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:10:29.834247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834273 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.834280 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834291 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:10:29.834317 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.834324 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834337 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:10:29.834356 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.834363 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834374 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:10:29.834387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.834421 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.834437 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834444 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:10:29.834458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834484 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.834491 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834502 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:10:29.834515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.834540 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:10:29.834556 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834562 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:10:29.834576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834613 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.834620 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834630 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:10:29.834648 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.834654 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834664 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:10:29.834681 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.834687 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834696 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:10:29.834713 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.834720 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834729 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:29.834741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.834778 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:29.834792 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834798 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.834812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834835 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834841 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834881 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:29.834902 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:29.834919 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834930 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:10:29.834940 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:10:29.834952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:10:29.834975 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:10:29.834990 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.834996 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:10:29.835010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835034 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.835041 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835050 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:10:29.835063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.835086 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:29.835101 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835107 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.835121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835146 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.835153 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835163 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:10:29.835176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.835200 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:10:29.835215 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835221 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:10:29.835240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835278 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.835285 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835295 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:29.835314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.835340 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:10:29.835356 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835362 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.835376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835401 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.835408 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835419 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:10:29.835432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.835456 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:10:29.835472 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835478 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:10:29.835493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835518 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.835525 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835535 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:10:29.835553 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.835572 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835582 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:29.835594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.835635 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:10:29.835650 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835656 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.835670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835695 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.835702 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835712 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:10:29.835725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.835750 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:10:29.835765 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835771 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:10:29.835789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835815 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.835822 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835832 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:10:29.835852 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.835858 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835868 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:29.835881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.835910 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:10:29.835925 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835932 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.835945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835970 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.835977 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.835987 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:10:29.836000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.836025 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:10:29.836040 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836046 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:10:29.836060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836084 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.836091 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836101 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:29.836115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.836139 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:10:29.836154 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836173 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.836187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836211 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.836218 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836228 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:10:29.836240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.836264 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:10:29.836292 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836298 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:10:29.836319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836344 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.836351 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836361 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:29.836374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.836399 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:29.836414 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836420 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.836433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836458 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.836465 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836475 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:10:29.836488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.836512 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:10:29.836528 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836534 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:10:29.836547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836585 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.836592 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836601 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:10:29.836614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.836638 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:29.836652 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836658 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.836671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836694 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.836701 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836711 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:10:29.836724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.836747 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:10:29.836762 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836768 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:10:29.836781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836805 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.836811 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836821 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:10:29.836833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.836857 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:29.836871 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836877 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.836890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836913 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.836920 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836930 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:10:29.836942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.836967 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:10:29.836982 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.836988 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:10:29.837001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837024 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.837031 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837041 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:10:29.837058 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.837064 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837074 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:10:29.837086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.837114 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:29.837129 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837135 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.837147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837172 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.837179 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837188 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:10:29.837201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.837225 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:10:29.837239 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837245 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:10:29.837258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837296 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.837308 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837319 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:29.837333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.837358 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.837373 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837379 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.837393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837418 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.837425 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837435 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:10:29.837448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.837473 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:10:29.837488 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837495 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:10:29.837508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837533 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:10:29.837540 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837550 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:10:29.837577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.837601 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.837616 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837622 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.837635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837657 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837663 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837701 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:29.837722 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:29.837739 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837750 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:10:29.837759 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:10:29.837771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:10:29.837795 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:10:29.837809 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837815 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:10:29.837828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837854 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:10:29.837861 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837871 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:10:29.837883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.837908 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.837922 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837928 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.837941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837964 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837970 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.837983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838007 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:29.838027 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:29.838043 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838053 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:10:29.838063 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:10:29.838074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:10:29.838097 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:10:29.838112 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838118 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:10:29.838131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838156 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.838162 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838172 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:10:29.838190 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.838197 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838206 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:10:29.838229 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.838236 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838245 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:10:29.838276 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.838283 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838293 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:10:29.838317 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.838324 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838335 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:10:29.838353 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.838359 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838369 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:10:29.838387 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.838393 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838403 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:29.838416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.838466 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:29.838482 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838489 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.838503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838528 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.838535 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838545 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:10:29.838558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.838596 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:10:29.838611 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838617 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:10:29.838630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838654 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.838661 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838671 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:10:29.838688 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.838695 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838705 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:29.838722 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.838728 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838738 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:10:29.838750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.838782 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:10:29.838796 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838802 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.838815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838839 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.838847 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838857 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:10:29.838869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.838894 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:10:29.838909 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838915 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:10:29.838928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838952 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.838959 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838969 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:29.838981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.838995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.839005 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.839019 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839025 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.839038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839063 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.839071 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839080 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:10:29.839093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.839117 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:10:29.839131 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839137 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:10:29.839150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839174 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.839181 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839191 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:10:29.839208 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.839215 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839224 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:29.839242 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.839249 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839258 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:10:29.839284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.839323 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.839339 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839346 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.839360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839385 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.839393 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839403 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:10:29.839416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.839441 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:10:29.839456 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839463 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:29.839476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839502 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.839509 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839519 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:10:29.839537 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.839544 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839566 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:10:29.839584 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.839591 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839600 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:10:29.839618 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.839624 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839634 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:10:29.839651 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.839657 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839667 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:10:29.839679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.839734 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:29.839749 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839755 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.839769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839795 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.839803 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839813 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:10:29.839826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.839841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.839851 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:29.839865 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.839896 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.839903 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.839914 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.839927 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.839944 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.839958 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.839983 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.839991 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840001 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:29.840019 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.840026 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840036 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:10:29.840067 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.840074 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840083 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:10:29.840101 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.840107 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840117 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:10:29.840134 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.840141 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840150 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:10:29.840168 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:10:29.840174 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840184 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:10:29.840201 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.840208 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840218 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.840235 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.840242 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840251 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:29.840282 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.840289 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840299 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:10:29.840324 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.840331 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840341 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:10:29.840354 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840405 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.840423 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.840430 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:29.840444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.840469 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.840476 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.840486 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:10:29.840504 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.840511 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.840521 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:10:29.840538 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.840545 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.840555 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:10:29.840585 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.840592 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.840602 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:10:29.840614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.840640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.840650 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840664 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.840670 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.840684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.840708 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840715 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.840725 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:10:29.840737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.840752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.840761 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:29.840775 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840801 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840808 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840818 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840830 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840845 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.840859 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840884 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.840891 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840900 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:10:29.840918 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.840924 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840935 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:10:29.840952 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.840958 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.840968 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:10:29.840985 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.840992 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.841001 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:10:29.841019 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.841025 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.841034 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:10:29.841051 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.841058 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.841067 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:10:29.841085 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.841091 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.841100 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:29.841118 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.841124 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.841134 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:10:29.841151 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.841157 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.841167 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:10:29.841184 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.841191 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.841200 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:10:29.841217 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.841224 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.841233 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:10:29.841246 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.841298 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.841322 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.841329 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:29.841343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.841368 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.841375 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.841384 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:10:29.841402 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.841408 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.841418 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:29.841435 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.841442 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.841451 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:10:29.841469 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:29.841476 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.841485 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:29.841498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.841523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.841533 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.841548 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.841554 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.841568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.841592 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.841599 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.841609 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:10:29.841621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.841636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.841645 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:29.841658 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.841685 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.841692 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.841702 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.841715 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.841730 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.841744 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.841769 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.841775 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.841785 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:10:29.841802 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.841809 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.841818 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:10:29.841839 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.841846 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.841856 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:10:29.841874 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.841880 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.841890 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:10:29.841907 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.841913 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.841923 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:10:29.841940 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.841947 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.841956 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:10:29.841973 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.841980 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.841989 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:29.842006 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.842014 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.842023 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:10:29.842040 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.842047 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.842057 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:10:29.842074 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842081 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.842091 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:10:29.842107 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.842114 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.842124 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:10:29.842141 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.842147 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.842157 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:10:29.842169 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.842226 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.842241 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842269 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842276 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842286 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842298 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842319 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.842334 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842359 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.842366 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842376 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:10:29.842393 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.842400 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842409 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:10:29.842427 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.842433 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842442 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:10:29.842459 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.842466 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842476 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:10:29.842493 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.842500 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842509 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:10:29.842526 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.842533 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842542 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:10:29.842559 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.842566 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842575 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:10:29.842592 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.842599 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842608 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:10:29.842625 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.842632 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842642 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:10:29.842659 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.842665 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842674 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:10:29.842691 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.842698 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842707 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:10:29.842724 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.842731 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842741 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:10:29.842758 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.842765 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842774 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:29.842791 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.842798 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842807 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:10:29.842820 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.842883 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.842901 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.842907 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:10:29.842926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.842952 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.842958 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.842968 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:10:29.842981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.842996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.843006 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:29.843020 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.843026 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.843044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.843069 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.843076 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.843086 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:10:29.843098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.843113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.843123 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:10:29.843137 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.843143 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:10:29.843157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.843181 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.843188 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.843197 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:29.843215 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.843221 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.843230 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:10:29.843247 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.843253 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.843263 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:10:29.843280 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:29.843286 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.843295 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:10:29.843312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.843340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.843350 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:10:29.843365 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.843371 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.843389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.843414 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:29.843421 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.843430 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:10:29.843443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.843457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.843467 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:10:29.843480 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:29.843507 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:10:29.843514 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:29.843524 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:10:29.843536 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:29.843551 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.843565 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:29.843594 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.843601 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:29.843611 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:10:29.843629 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.843636 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:29.843645 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:10:29.843662 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.843669 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:29.843679 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:10:29.843696 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:10:29.843703 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:29.843713 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:10:29.843730 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.843736 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:29.843746 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:10:29.843763 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.843769 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:29.843779 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:10:29.843796 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.843803 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:29.843812 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:10:29.843829 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.843836 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:29.843845 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:10:29.843863 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.843869 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:29.843879 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:10:29.843896 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.843902 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:29.843911 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:29.843924 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:29.843982 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.844003 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.844010 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:10:29.844029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.844055 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.844062 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.844072 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:29.844085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.844100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.844109 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:29.844124 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.844130 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.844147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.844173 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:10:29.844180 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.844203 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:10:29.844216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.844231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.844241 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:10:29.844255 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:10:29.844282 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:29.844289 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:10:29.844299 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:10:29.844324 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:10:29.844331 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:10:29.844341 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:10:29.844359 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:29.844366 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:10:29.844376 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:10:29.844389 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:10:29.844414 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.844430 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.844436 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:10:29.844454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.844481 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.844488 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.844498 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:29.844516 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.844523 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.844533 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:10:29.844551 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.844558 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.844568 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:10:29.844581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.844604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.844614 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.844628 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.844635 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.844648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.844678 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.844686 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.844696 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:10:29.844709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.844724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.844734 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:10:29.844748 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.844776 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.844783 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.844794 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.844806 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.844823 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.844836 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.844862 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.844869 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.844879 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:10:29.844898 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.844905 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.844914 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:10:29.844932 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.844939 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.844949 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:10:29.844967 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.844974 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.844988 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:10:29.845006 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.845013 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.845023 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:10:29.845041 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.845047 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.845057 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:10:29.845075 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.845082 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.845092 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:10:29.845110 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.845117 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.845127 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:10:29.845145 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.845152 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.845162 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:10:29.845175 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.845221 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.845239 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845245 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:10:29.845264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845290 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.845298 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845322 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:10:29.845345 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.845352 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845362 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:10:29.845380 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.845387 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845397 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:10:29.845415 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.845421 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845431 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:10:29.845448 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.845455 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845465 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:10:29.845478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.845520 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:29.845535 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845541 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.845560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845585 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845591 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845630 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:29.845651 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:29.845668 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845678 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:10:29.845688 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:10:29.845701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:10:29.845725 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:10:29.845739 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845746 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:10:29.845764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845790 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.845797 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845807 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:10:29.845820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.845845 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:10:29.845860 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845866 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.845880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845906 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:10:29.845913 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845923 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:10:29.845936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.845961 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:10:29.845976 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.845982 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:10:29.845995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.846020 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.846028 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.846038 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:29.846051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.846066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.846075 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:29.846090 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.846097 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.846114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.846141 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846148 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.846158 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:10:29.846171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.846187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.846196 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:10:29.846210 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846238 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846245 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846255 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846268 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846284 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.846298 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846331 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.846340 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846354 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:10:29.846373 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.846380 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846390 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:10:29.846408 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.846414 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846424 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:10:29.846442 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.846449 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846458 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:10:29.846476 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.846483 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846493 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:10:29.846510 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:10:29.846517 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846527 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:10:29.846544 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:10:29.846551 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846561 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:10:29.846579 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:10:29.846585 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846595 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:10:29.846613 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:29.846633 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846643 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:10:29.846660 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.846667 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846676 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:10:29.846693 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.846700 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846709 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:10:29.846726 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.846732 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846745 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:10:29.846763 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.846769 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846779 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:10:29.846791 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.846851 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.846869 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.846876 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:10:29.846893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.846919 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.846926 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.846936 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:10:29.846949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.846963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.846973 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:29.846988 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.846994 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.847007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.847031 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.847038 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.847048 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:10:29.847060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.847075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.847084 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:10:29.847099 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.847105 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:29.847122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.847147 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.847154 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.847163 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:10:29.847181 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.847187 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.847197 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:10:29.847214 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.847220 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.847230 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:10:29.847247 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.847254 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.847277 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:10:29.847290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.847322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.847334 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.847350 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.847356 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.847370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.847396 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.847403 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.847417 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:10:29.847430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.847446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.847456 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:29.847471 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.847500 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.847507 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.847518 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.847531 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.847548 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.847575 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.847599 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.847606 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.847616 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:29.847633 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.847640 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.847649 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:29.847666 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.847672 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.847682 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:10:29.847699 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.847706 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.847716 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:10:29.847733 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.847740 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.847755 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:29.847773 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.847780 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.847789 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:10:29.847807 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:10:29.847814 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.847823 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:10:29.847836 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.847873 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.847888 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.847895 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:10:29.847908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.847932 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.847940 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.847953 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:10:29.847971 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.847978 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.847987 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:10:29.848004 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.848011 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.848021 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:10:29.848038 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.848044 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.848054 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:10:29.848071 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.848077 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.848087 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:10:29.848104 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.848111 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.848120 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:10:29.848137 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.848144 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.848153 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:10:29.848170 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.848177 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.848186 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:10:29.848199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.848239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.848249 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:29.848278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.848285 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:10:29.848308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.848336 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:29.848344 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.848354 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:10:29.848367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.848382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.848392 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:10:29.848409 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:29.848416 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:10:29.848427 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:10:29.848443 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.848449 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:10:29.848463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.848487 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:29.848512 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:29.848529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.848540 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:10:29.848550 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:10:29.848567 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.848586 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:10:29.848597 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:10:29.848613 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:29.848620 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:10:29.848630 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:10:29.848647 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.848653 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:29.848662 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.848679 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.848685 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:29.848695 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.848711 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.848718 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:29.848727 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.848744 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.848750 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:10:29.848759 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.848776 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:29.848782 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:10:29.848791 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:29.848808 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:10:29.848814 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:10:29.848823 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:10:29.848839 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.848846 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:10:29.848855 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.848871 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:10:29.848878 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:10:29.848892 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:10:29.848908 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.848915 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:10:29.848924 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.848941 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.848947 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:29.848957 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.848972 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:29.848978 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:10:29.848987 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:10:29.848999 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:10:29.849031 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:10:29.849059 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:10:29.849086 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.849112 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:10:29.849138 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:29.849163 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:10:29.849190 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:29.849216 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:10:29.849242 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:10:29.849282 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:10:29.849314 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:10:29.849342 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:10:29.849369 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:10:29.849396 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:10:29.849438 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:10:29.849465 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:10:29.849493 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:29.849519 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:10:29.849720 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:29.849747 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:10:29.849773 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:29.849798 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:10:29.849824 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:29.849850 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:10:29.849876 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.849902 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:10:29.849928 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.849953 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:10:29.849979 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.850005 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:10:29.850031 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:29.850057 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:10:29.850083 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:10:29.850109 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:10:29.850135 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.850163 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:10:29.850189 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.850216 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:10:29.850243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:29.850283 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:29.850315 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.850343 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:29.850369 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.850396 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:29.850423 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:29.850454 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:10:29.850481 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:10:29.850507 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:10:29.850534 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:29.850573 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:10:29.850599 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.850624 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:10:29.850650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:29.850675 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:10:29.850701 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:10:29.850726 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:10:29.850753 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:29.850778 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:10:29.850804 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:29.850830 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:10:29.850856 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.850882 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:29.850907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:29.850934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:10:29.850962 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.850980 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851005 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:29.851030 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851047 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851063 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851088 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:29.851114 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851130 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851151 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851168 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851194 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:29.851219 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851245 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:29.851283 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851316 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:29.851343 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851360 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851387 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:29.851413 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851430 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851457 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:29.851484 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851510 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:29.851537 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851576 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:29.851601 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851627 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:29.851652 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851678 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:29.851703 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851720 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851746 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:29.851771 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851797 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:29.851822 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851848 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:29.851875 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851900 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:29.851931 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851948 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851964 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851981 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.851998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852014 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852041 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852091 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:29.852119 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852136 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852152 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852178 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:29.852204 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852230 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:29.852256 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852287 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852309 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852338 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:29.852364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.852485 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852502 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852519 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852536 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852575 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.852607 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852624 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852640 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852657 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852683 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.852708 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852734 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.852759 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852777 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852794 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852811 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852838 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:29.852863 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852888 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:10:29.852913 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852930 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852946 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.852971 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.852997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853046 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853063 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:29.853114 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853140 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:10:29.853165 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853191 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.853216 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853246 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:29.853287 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853308 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853327 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853344 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853371 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.853397 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853415 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853432 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853467 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853485 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853502 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853519 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853546 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:10:29.853593 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853609 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853635 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:29.853661 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853677 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853693 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853719 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:29.853744 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853761 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853777 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853794 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853819 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:29.853844 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853870 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:29.853895 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853924 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:29.853950 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853966 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.853991 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:29.854016 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854033 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854058 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:29.854083 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854108 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:29.854134 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854160 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:29.854185 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854210 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:29.854235 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854261 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:29.854300 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854323 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854350 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:29.854376 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854402 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:29.854428 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854455 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:29.854482 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854508 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:29.854534 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854551 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854581 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854597 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854614 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854658 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854685 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:29.854710 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854726 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854742 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854767 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:29.854792 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854818 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:29.854843 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854860 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854876 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854901 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:29.854926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.854992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855017 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:29.855042 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855058 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855075 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855091 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855116 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.855141 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855158 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855174 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855190 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855215 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.855245 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855285 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:29.855316 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855335 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855353 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855381 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855410 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:29.855437 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855462 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:10:29.855489 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855506 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855523 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855549 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.855588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855637 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855653 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855679 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:29.855704 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855729 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:10:29.855754 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855780 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:29.855805 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855831 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:29.855856 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855873 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855889 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855905 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855936 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.855962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855978 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.855995 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.856011 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.856027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.856043 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.856060 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.856076 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:29.856102 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:10:29.856128 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:29.856183 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.856233 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:29.856297 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:29.856352 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:29.856401 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:29.856450 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:10:29.856499 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:29.856574 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:29.856622 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:29.856672 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:29.856721 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:29.856769 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.856818 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.856868 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.856916 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:29.856965 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:29.857015 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.857066 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.857116 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:29.857181 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.857237 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.857300 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:29.857355 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:29.857402 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:29.857450 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.857498 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:29.857561 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:29.857613 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:29.857682 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:29.857730 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.857780 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:29.858027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:29.858076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.858126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:29.858175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:29.858223 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:29.858273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:29.858330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:10:29.858384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:29.858434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:29.858482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:29.858531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:29.858592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:29.858638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.858685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.858733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.858780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:29.858827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:29.858875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.858923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.858969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:29.859017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.859069 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.859120 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:29.859166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:29.859212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:29.859258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.859324 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:29.859374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:29.859423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:29.859476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:29.859524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.859586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:29.859641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:29.859689 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.859736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:29.859783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:29.859828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:29.859875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:29.859922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:10:29.859973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:29.860020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:29.860066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:29.860114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:29.860159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:29.860205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.860253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.860321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.860369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:29.860422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:29.860471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.860520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.860583 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:29.860632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.860682 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.860733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:29.860778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:29.860824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:29.860869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.860915 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:29.860962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:29.861009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:29.861062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:29.861109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.861157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:29.861211 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:10:29.861236 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:29.861321 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.861378 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:29.861434 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:29.861494 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:29.861550 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:29.861619 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:10:29.861672 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:29.861724 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:29.861777 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:29.861830 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:29.861885 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:29.861938 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.861991 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.862043 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.862095 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:29.862147 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:29.862200 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.862253 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.862333 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:29.862389 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.862444 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.862498 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:29.862553 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:29.862622 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:29.862675 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.862761 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:29.862814 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:29.862867 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:29.862919 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:29.862971 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.863023 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:29.863083 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:10:29.863106 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:29.863380 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.863437 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:29.863493 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:29.863548 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:29.863614 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:29.863667 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:10:29.863720 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:29.863773 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:29.863827 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:29.863880 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:29.863933 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:29.863986 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.864039 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.864092 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.864150 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:29.864204 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:29.864257 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.864335 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.864391 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:29.864446 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.864501 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.864556 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:29.864624 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:29.864676 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:29.864729 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.864782 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:29.864835 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:29.864887 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:29.864941 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:29.864993 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.865046 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:29.865106 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:10:29.865128 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:29.865177 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.865225 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:29.865286 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:29.865347 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:29.865396 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:29.865446 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:10:29.865496 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:29.865545 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:29.865607 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:29.865654 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:29.865702 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:29.865749 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.865797 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.865844 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.865892 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:29.865939 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:29.865987 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.866034 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.866082 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:29.866130 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.866183 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.866230 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:29.866278 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:29.866331 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:29.866383 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.866431 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:29.866479 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:29.866526 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:29.866573 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:29.866621 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.866668 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:29.866723 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:10:29.866745 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:29.866794 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.866844 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:29.866894 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:29.866943 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:29.866992 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:29.867041 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:10:29.867091 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:29.867141 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:29.867191 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:29.867241 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:29.867290 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:29.867345 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.867395 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.867449 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.867499 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:29.867548 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:29.867611 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.867662 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.867712 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:29.867761 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.867811 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.867875 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:29.867926 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:29.867978 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:29.868029 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.868082 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:29.868133 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:29.868184 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:29.868235 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:29.868294 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.868352 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:29.868406 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:10:29.868424 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:10:29.868454 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:10:29.868483 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:10:29.868510 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:10:29.868535 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:10:29.868549 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:10:29.868564 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.868572 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:29.868580 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:29.868788 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:10:29.868798 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:10:29.868805 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:10:29.868813 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:10:29.868820 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:29.868828 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:29.868835 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:29.868843 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:29.868850 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.868858 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.868865 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.868873 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:29.868880 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:10:29.868887 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.868895 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.868902 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:29.868909 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.868917 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.868924 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:29.868931 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:10:29.868938 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:29.868945 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.868952 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:29.868959 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:10:29.868966 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:29.868974 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:29.868981 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.868993 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:29.869007 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:10:29.869017 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.869024 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:29.869032 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:29.869040 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:10:29.869048 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:10:29.869055 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:10:29.869063 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:10:29.869070 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:29.869077 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:29.869085 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:29.869092 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:29.869100 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.869107 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.869114 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.869122 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:29.869129 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:10:29.869136 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.869144 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.869151 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:29.869158 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.869165 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.869172 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:29.869179 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:10:29.869191 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:29.869198 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.869206 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:29.869213 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:10:29.869220 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:29.869227 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:29.869235 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.869242 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:29.869249 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:10:29.869258 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.869265 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:29.869272 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:29.869279 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:10:29.869286 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:10:29.869292 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:10:29.869299 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:10:29.869311 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:29.869318 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:29.869325 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:29.869331 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:29.869338 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.869345 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.869352 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.869358 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:29.869365 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:10:29.869372 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.869378 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.869385 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:29.869391 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.869398 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.869405 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:29.869411 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:10:29.869418 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:29.869425 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.869431 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:29.869438 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:10:29.869444 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:29.869451 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:29.869457 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.869463 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:29.869470 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:10:29.869478 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.869484 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:29.869491 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:29.869498 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:10:29.869504 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:10:29.869511 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:10:29.869518 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:10:29.869524 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:29.869530 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:29.869537 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:29.869543 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:29.869553 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.869586 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.869595 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:29.869602 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:29.869608 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:10:29.869614 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.869621 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:29.869627 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:29.869633 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:29.869639 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:29.869646 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:29.869652 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:10:29.869658 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:29.869664 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:29.869670 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:29.869677 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:10:29.869683 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:29.869689 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:29.869695 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:29.869701 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:29.869962 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:10:29.869972 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:10:29.869977 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:10:29.869982 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:10:29.869988 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:10:29.869992 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:10:29.869996 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:10:29.870003 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:10:29.870011 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:10:29.870048 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.870055 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167842" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:10:29.870068 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:10:29.870089 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:10:29.870095 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:10:29.870099 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:10:29.870103 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:10:29.870108 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167842" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:10:29.870118 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:10:29.870124 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:10:29.870129 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:10:29.870137 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.870145 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:29.870149 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:10:29.870169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.870177 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:10:29.870182 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.870207 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:10:29.870213 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:10:29.870217 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:10:29.870221 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:10:29.870225 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:10:29.870229 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:10:29.870233 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:10:29.870237 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:10:29.870243 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167842" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:10:29.870256 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:10:29.870275 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:10:29.870280 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:10:29.870286 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.870292 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:10:29.870296 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:29.870325 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:10:29.870332 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.870337 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.870343 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.870347 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:10:29.870356 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:10:29.870367 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:10:29.870372 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:10:29.870377 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:10:29.870383 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167842" 2019-02-20 06:10:29.870390 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:10:29.870394 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:10:29.870399 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:10:29.870406 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:10:29.870411 wsdl: in serializeType: returning: 167842 2019-02-20 06:10:29.870417 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:10:29.870424 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:10:29.870428 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:10:29.870432 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:10:29.870437 wsdl: in serializeType: returning: 167842 2019-02-20 06:10:29.870441 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167842 2019-02-20 06:10:29.870459 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167842 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:10:29.870463 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:10:29.870469 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9650"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:10:29.870482 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:10:29.870488 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167842 2019-02-20 06:10:29.870496 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:10:29.870573 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:10:29.870504 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:10:29.870514 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:10:29.870519 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:10:29.870523 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:10:29.870527 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:10:29.870533 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:10:29.870541 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:10:29.870549 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:10:29.870554 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:10:29.870579 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:10:29.870585 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:10:29.870591 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:10:29.877702 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:10:29.877711 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:10:29.877718 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:10:29.877723 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:10:29.877727 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:10:29.877731 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:10:29.877735 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:10:29.877739 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:10:29.877743 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:10:29.877770 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:10:29.898573 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:10:29.898590 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:10:29.898595 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:10:29.898601 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:10:29.898606 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:10:29.898611 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:10:29.898630 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:10:29.898636 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:10:29.898641 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:10:29.898646 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:10:28 GMT 2019-02-20 06:10:29.898652 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:10:29.898657 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:10:29.898663 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:10:29.898670 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:10:29.898692 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:10:29.898701 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:10:29.898710 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:10:29.898714 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:10:29.898718 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:10:29.898758 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:10:29.898770 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:10:29.898775 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:10:29.898798 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:10:29.898805 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:10:28 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:10:29.898832 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:10:29.898843 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:10:29.898862 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:10:29.898868 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:10:29.898951 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:10:29.899053 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:10:29.899059 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:10:29.899068 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:10:29.899077 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:10:29.899103 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:10:29.899160 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:10:29.899187 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:10:29.899200 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:10:29.899208 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:10:29.899212 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:10:29.899217 nusoap_client: detail =