Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 125.20Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
4046836 Model turbiny:
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: DODGE
 Silnik:
JR T2223
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:49:37 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:49:54.768975 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:49:54.769036 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:49:54.769052 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179252" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:49:54.769069 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:49:54.769080 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:49:54.769089 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:49:54.769105 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:49:54.769114 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:49:54.769121 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:49:54.769131 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:49:54.769140 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:49:54.769152 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:49:54.769158 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:49:54.769163 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:49:54.769167 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:49:54.769172 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:49:54.769184 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:49:54.769201 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:49:54.769211 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:49:54.769217 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:49:54.769223 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:49:54.769232 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:49:54.769241 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:49:54.776737 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:49:54.776754 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:49:54.776765 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:49:54.776772 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:49:54.776778 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:49:54.776782 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:49:54.776786 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:49:54.776827 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:49:54.793984 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:49:54.794023 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:49:54.794040 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:49:54.794049 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:49:54.794058 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:49:54.794067 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:49:54.794076 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:49:54.794086 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:49:54.794095 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:49:54.794104 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:49:37 GMT 2019-02-19 19:49:54.794113 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:49:54.794121 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:49:54.794131 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:49:54.794146 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:49:54.794185 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:49:54.801592 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:49:54.802010 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:49:54.809457 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-02-19 19:49:54.809659 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:49:54.810205 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:49:54.810659 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:54.816719 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:49:54.817151 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:49:54.817725 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:54.818003 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:49:54.818558 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:54.818596 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:49:54.819114 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:54.819139 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:49:54.819686 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:49:54.819827 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:54.819862 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:54.824070 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:49:54.824487 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:54.824523 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:54.824982 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:49:54.825547 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:49:54.826047 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:49:54.826468 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:54.826704 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:54.826734 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:49:54.827284 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-19 19:49:54.827463 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:54.827707 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:49:54.827730 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:49:54.827933 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 19:49:54.827950 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:49:54.827958 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:49:54.827989 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:49:54.828039 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:49:54.828058 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:49:54.828067 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:49:54.828089 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:49:54.828096 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:49:54.828295 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:49:54.828315 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:49:54.828376 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.828388 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:49:54.828418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.828464 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.828476 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.828496 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:49:54.828526 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.828536 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.828552 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:49:54.828575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.828614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.828631 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:49:54.828655 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.828664 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.828687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.828728 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.828739 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.828754 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:49:54.828776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.828801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.828816 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:49:54.828839 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.828848 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:49:54.828869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.828946 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.828959 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.828975 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:49:54.829004 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.829018 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829033 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:49:54.829061 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.829071 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829086 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:49:54.829107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.829160 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.829183 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829192 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:49:54.829216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829254 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.829264 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829288 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:49:54.829310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.829349 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:49:54.829371 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829380 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:49:54.829401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829441 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.829451 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829466 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:49:54.829493 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.829503 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829517 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:49:54.829544 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.829553 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829568 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:49:54.829594 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.829604 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829618 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:54.829639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.829698 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:54.829720 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829730 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.829751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829786 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829796 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829856 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:54.829887 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:54.829913 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829929 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:49:54.829944 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:49:54.829964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.829987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:49:54.830002 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:49:54.830024 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830033 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:49:54.830054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830091 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.830101 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830116 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:49:54.830136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.830175 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:54.830197 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830206 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.830226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830264 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.830280 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830297 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:49:54.830318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.830357 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:49:54.830380 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830388 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:49:54.830410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830448 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.830459 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830473 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:54.830494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.830532 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:49:54.830554 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830564 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.830584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830621 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.830631 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830646 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:49:54.830666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.830704 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:49:54.830727 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830735 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:49:54.830755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830792 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.830802 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830817 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:49:54.830843 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.830853 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830867 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:54.830887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.830932 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:49:54.830954 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.830963 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.830983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831021 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.831030 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831045 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:49:54.831065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.831104 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:49:54.831126 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831135 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:49:54.831156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831193 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.831203 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831217 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:49:54.831245 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.831255 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831280 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:54.831302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.831348 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:49:54.831370 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831380 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.831401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831440 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.831450 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831465 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:49:54.831485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.831524 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:49:54.831546 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831555 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:49:54.831575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831611 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.831621 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831636 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:54.831656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.831694 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:49:54.831716 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831726 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.831746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831783 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.831793 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831808 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:49:54.831828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.831867 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:49:54.831888 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831914 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:49:54.831938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.831976 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.831987 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832005 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:54.832027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.832069 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:54.832091 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832100 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.832121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832158 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.832169 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832183 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:49:54.832203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.832241 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:49:54.832263 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832278 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:49:54.832300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832337 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.832347 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832362 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:49:54.832382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.832422 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:54.832444 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832453 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.832474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832511 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.832521 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832536 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:49:54.832556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.832594 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:49:54.832616 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832625 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:49:54.832645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832682 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.832692 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832706 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:49:54.832727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.832765 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:54.832802 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832813 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.832834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832871 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.832885 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832900 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:49:54.832921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.832965 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:49:54.832987 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.832996 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:49:54.833016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833053 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.833063 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833077 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:49:54.833104 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.833114 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833128 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:49:54.833149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.833194 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:54.833215 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833224 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.833245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833289 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.833300 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833315 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:49:54.833336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.833374 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:49:54.833396 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833406 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:49:54.833427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833465 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.833475 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833490 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:54.833510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.833548 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.833571 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833579 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.833599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833637 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.833647 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833662 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:49:54.833682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.833721 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:49:54.833742 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833751 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:49:54.833772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833809 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:49:54.833819 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833833 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:49:54.833854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.833892 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.833914 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833923 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.833943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833978 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.833987 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834045 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:54.834076 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:54.834102 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834117 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:49:54.834133 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:49:54.834152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:49:54.834190 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:49:54.834211 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834220 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:49:54.834241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834285 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:49:54.834296 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834311 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:49:54.834332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.834370 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.834392 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834402 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.834423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834517 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834530 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834575 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:54.834598 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:54.834616 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834631 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:49:54.834642 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:49:54.834655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:49:54.834680 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:49:54.834696 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834702 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:49:54.834717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834743 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.834751 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834762 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:49:54.834781 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.834788 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834798 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:49:54.834816 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.834823 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834833 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:49:54.834851 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.834858 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834867 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:49:54.834885 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.834892 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834901 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:49:54.834919 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.834926 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834936 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:49:54.834953 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.834959 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.834969 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:54.834982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.835031 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:54.835048 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835054 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.835068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835094 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.835101 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835111 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:49:54.835124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.835150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:49:54.835165 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835171 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:49:54.835185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835210 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.835217 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835227 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:49:54.835244 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.835251 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835261 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:54.835278 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.835285 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835295 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:49:54.835308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.835351 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:49:54.835367 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835373 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.835388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835412 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.835421 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835431 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:49:54.835444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.835470 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:49:54.835485 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835491 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:49:54.835505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835529 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.835536 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835546 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:54.835559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.835584 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.835599 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835605 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.835619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835644 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.835651 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835661 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:49:54.835674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.835698 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:49:54.835714 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835720 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:49:54.835733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835757 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.835764 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835774 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:49:54.835791 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.835798 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835808 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:54.835826 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.835833 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835843 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:49:54.835856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.835888 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.835903 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835910 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.835924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835949 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.835956 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835966 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:49:54.835979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.835994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.836004 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:49:54.836019 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.836025 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:54.836039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.836064 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.836071 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.836081 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:49:54.836098 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.836105 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.836115 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:49:54.836132 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.836139 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.836148 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:49:54.836166 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.836173 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.836183 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:49:54.836200 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.836207 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.836216 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:49:54.836229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.836260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.836270 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:54.836286 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.836291 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.836305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.836330 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.836343 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.836354 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:49:54.836367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.836383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.836393 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:54.836408 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.836437 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.836445 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.836455 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.836468 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.836485 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.836499 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.836524 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.836531 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.836540 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:54.836558 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.836565 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.836575 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:49:54.836593 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.836600 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.836609 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:49:54.836627 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.836633 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.836643 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:49:54.836660 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.836667 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.836676 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:49:54.836694 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:49:54.836701 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.836710 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:49:54.836728 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.836735 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.836744 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.836762 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.836769 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.836778 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:54.836796 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.836802 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.836812 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:49:54.836830 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.836836 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.836846 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:49:54.836859 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.836909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.836927 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.836933 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:54.836948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.836972 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.836979 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.836989 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:49:54.837007 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.837013 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.837023 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:49:54.837040 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.837047 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.837056 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:49:54.837074 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.837080 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.837090 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:49:54.837103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.837129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.837139 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837154 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.837160 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.837174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.837198 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837206 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.837216 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:49:54.837229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.837243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.837253 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:54.837267 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837293 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837300 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837310 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837323 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837344 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.837359 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837385 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.837392 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837402 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:49:54.837419 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.837426 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837436 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:49:54.837453 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.837460 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837470 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:49:54.837487 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.837493 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837503 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:49:54.837521 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.837527 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837537 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:49:54.837554 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.837560 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837570 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:49:54.837588 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.837594 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837604 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:54.837621 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.837628 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837637 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:49:54.837655 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.837661 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837671 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:49:54.837688 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.837695 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837704 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:49:54.837722 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.837728 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837738 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:49:54.837751 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.837803 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.837821 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.837827 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:54.837841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.837866 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.837873 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.837882 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:49:54.837900 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.837907 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.837916 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:54.837934 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.837940 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.837950 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:49:54.837967 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:54.837974 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.837984 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:54.837997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.838023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.838033 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838049 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.838055 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.838069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.838093 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838100 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.838110 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:49:54.838123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.838138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.838148 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:54.838162 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838189 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838196 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838206 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838219 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838235 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.838249 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838274 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.838281 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838291 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:49:54.838309 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.838316 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838326 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:49:54.838352 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.838359 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838369 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:49:54.838388 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.838395 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838405 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:49:54.838422 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.838429 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838439 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:49:54.838457 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.838463 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838473 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:49:54.838490 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.838497 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838506 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:54.838524 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.838532 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838541 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:49:54.838559 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.838566 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838576 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:49:54.838593 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.838600 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838610 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:49:54.838627 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.838634 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838643 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:49:54.838660 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.838667 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838677 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:49:54.838690 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.838747 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.838763 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.838790 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.838797 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.838807 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.838820 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.838836 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.838850 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.838875 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.838882 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.838892 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:49:54.838910 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.838916 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.838926 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:49:54.838943 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.838950 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.838959 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:49:54.838977 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.838984 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.838993 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:49:54.839011 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.839018 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.839027 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:49:54.839045 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.839052 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.839061 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:49:54.839079 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.839085 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.839094 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:49:54.839112 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.839118 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.839128 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:49:54.839145 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.839152 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.839161 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:49:54.839179 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.839185 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.839195 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:49:54.839212 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.839218 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.839228 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:49:54.839246 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.839252 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.839262 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:49:54.839279 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.839286 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.839296 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:54.839313 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.839320 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.839330 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:49:54.839348 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.839412 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.839430 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.839437 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:49:54.839453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.839478 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.839485 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.839495 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:49:54.839508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.839523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.839534 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:54.839549 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.839555 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.839569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.839594 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.839601 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.839611 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:49:54.839624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.839639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.839649 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:49:54.839664 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.839670 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:49:54.839684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.839709 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.839716 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.839725 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:54.839743 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.839750 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.839759 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:49:54.839777 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.839783 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.839793 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:49:54.839810 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:54.839817 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.839827 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:49:54.839839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.839866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.839876 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:49:54.839891 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.839898 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.839912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.839936 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:54.839944 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.839953 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:49:54.839966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.839981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.839991 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:49:54.840004 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:54.840032 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:49:54.840039 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:54.840049 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:49:54.840062 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:54.840078 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.840091 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:54.840117 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.840124 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:54.840134 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:49:54.840151 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.840158 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:54.840168 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:49:54.840185 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.840192 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:54.840202 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:49:54.840220 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:49:54.840226 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:54.840236 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:49:54.840254 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.840260 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:54.840270 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:49:54.840287 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.840294 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:54.840304 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:49:54.840321 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.840328 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:54.840342 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:49:54.840361 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.840368 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:54.840378 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:49:54.840395 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.840402 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:54.840412 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:49:54.840429 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.840436 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:54.840446 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:54.840459 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:54.840508 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.840524 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.840531 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:49:54.840546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.840571 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.840578 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.840588 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:54.840600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.840616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.840625 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:54.840640 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.840646 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.840660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.840685 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:49:54.840691 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.840701 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:49:54.840714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.840729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.840739 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:49:54.840752 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:49:54.840778 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:54.840785 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:49:54.840795 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:49:54.840812 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:49:54.840819 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:49:54.840829 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:49:54.840846 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:54.840853 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:49:54.840862 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:49:54.840875 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:49:54.840899 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.840915 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.840921 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:49:54.840935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.840960 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.840967 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.840977 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:54.840995 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.841002 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.841012 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:49:54.841029 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.841036 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.841046 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:49:54.841058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.841081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.841091 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.841106 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.841112 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.841126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.841150 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.841157 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.841167 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:49:54.841180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.841195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.841205 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:49:54.841219 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.841245 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.841252 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.841262 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.841275 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.841291 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.841305 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.841330 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.841341 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.841352 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:49:54.841371 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.841377 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.841387 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:49:54.841405 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.841411 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.841421 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:49:54.841438 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.841445 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.841455 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:49:54.841472 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.841479 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.841488 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:49:54.841505 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.841512 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.841522 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:49:54.841539 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.841546 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.841555 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:49:54.841572 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.841579 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.841589 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:49:54.841606 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.841613 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.841623 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:49:54.841636 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.841681 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.841698 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.841704 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:49:54.841718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.841742 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.841749 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.841759 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:49:54.841777 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.841784 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.841794 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:49:54.841811 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.841818 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.841827 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:49:54.841844 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.841851 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.841860 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:49:54.841878 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.841884 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.841894 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:49:54.841906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.841937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.841947 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:54.841962 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.841968 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.841983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842006 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842013 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842050 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:54.842070 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:54.842087 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842098 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:49:54.842108 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:49:54.842120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:49:54.842144 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:49:54.842159 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842165 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:49:54.842179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842203 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.842210 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842220 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:49:54.842233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.842258 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:49:54.842273 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842279 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.842293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842317 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:49:54.842324 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842334 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:49:54.842352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.842377 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:49:54.842393 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842399 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:49:54.842412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842437 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.842444 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842453 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:54.842466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.842490 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:54.842505 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842511 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.842525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842549 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.842556 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842566 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:49:54.842579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.842594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.842604 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:49:54.842617 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.842644 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.842652 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.842661 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.842674 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.842690 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.842704 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.842730 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.842738 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.842748 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:49:54.842766 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.842772 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.842782 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:49:54.842799 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.842806 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.842816 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:49:54.842833 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.842840 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.842849 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:49:54.842867 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.842873 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.842883 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:49:54.842900 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:49:54.842907 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.842917 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:49:54.842934 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:49:54.842941 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.842951 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:49:54.842968 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:49:54.842975 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.842984 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:49:54.843002 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:54.843008 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.843018 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:49:54.843036 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.843042 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.843052 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:49:54.843070 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.843077 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.843086 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:49:54.843103 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.843110 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.843120 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:49:54.843137 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.843144 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.843154 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:49:54.843166 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.843226 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.843244 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.843251 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:49:54.843267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.843291 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.843298 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.843308 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:49:54.843321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.843340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.843351 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:54.843367 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.843373 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.843388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.843412 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.843419 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.843429 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:49:54.843442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.843458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.843467 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:49:54.843483 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.843489 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:54.843502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.843526 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.843533 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.843543 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:49:54.843560 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.843567 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.843577 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:49:54.843594 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.843601 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.843611 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:49:54.843628 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.843635 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.843645 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:49:54.843658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.843684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.843694 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.843709 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.843715 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.843729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.843754 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.843761 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.843772 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:49:54.843785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.843800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.843810 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:54.843823 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.843851 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.843858 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.843868 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.843881 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.843898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.843912 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.843937 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.843944 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.843954 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:54.843971 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.843978 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.843987 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:54.844005 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.844011 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.844021 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:49:54.844038 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.844045 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.844055 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:49:54.844072 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.844079 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.844088 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:54.844106 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.844112 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.844122 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:49:54.844139 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:49:54.844146 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.844156 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:49:54.844169 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.844206 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.844222 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.844228 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:49:54.844242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.844266 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.844274 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.844283 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:49:54.844301 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.844308 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.844318 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:49:54.844340 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.844347 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.844358 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:49:54.844376 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.844383 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.844393 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:49:54.844410 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.844416 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.844426 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:49:54.844443 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.844450 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.844460 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:49:54.844477 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.844484 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.844493 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:49:54.844511 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.844517 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.844527 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:49:54.844540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.844581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.844591 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:54.844606 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.844613 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:49:54.844627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.844652 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:54.844659 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.844669 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:49:54.844682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.844697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.844707 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:49:54.844723 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:54.844730 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:49:54.844742 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:49:54.844757 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.844763 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:49:54.844777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.844799 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:54.844819 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:54.844836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.844847 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:49:54.844856 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:49:54.844874 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.844880 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:49:54.844891 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:49:54.844907 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:54.844914 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:49:54.844924 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:49:54.844941 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.844948 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:54.844958 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.844975 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.844981 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:54.844991 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.845008 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.845015 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:54.845024 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.845041 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.845048 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:49:54.845058 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.845075 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:54.845081 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:49:54.845091 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:54.845108 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:49:54.845114 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:49:54.845124 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:49:54.845140 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.845147 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:49:54.845157 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.845173 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:49:54.845180 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:49:54.845189 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:49:54.845206 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.845213 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:49:54.845223 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.845239 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.845246 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:54.845256 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.845271 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:54.845278 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:49:54.845287 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:49:54.845300 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:49:54.845333 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:49:54.845368 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:49:54.845395 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.845422 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:49:54.845448 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:54.845475 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:49:54.845501 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:54.845527 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:49:54.845553 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:49:54.845579 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:49:54.845604 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:49:54.845630 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:49:54.845656 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:49:54.845682 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:49:54.845730 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:49:54.845757 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:49:54.845784 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:54.845810 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:49:54.845836 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:54.845861 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:49:54.845887 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:54.845913 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:49:54.845938 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:54.846127 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:49:54.846154 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.846180 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:49:54.846206 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.846232 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:49:54.846257 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.846283 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:49:54.846309 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:54.846340 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:49:54.846369 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:49:54.846395 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:49:54.846421 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.846449 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:49:54.846475 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.846501 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:49:54.846528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:54.846554 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:54.846580 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.846605 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:54.846631 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.846657 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:54.846683 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:54.846708 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:49:54.846734 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:49:54.846759 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:49:54.846785 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:54.846816 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:49:54.846841 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.846867 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:49:54.846893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:54.846918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:49:54.846944 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:49:54.846970 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:49:54.846996 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:54.847022 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:49:54.847048 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:54.847074 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:49:54.847100 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.847126 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:54.847151 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:54.847178 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:49:54.847206 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847224 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847249 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:54.847275 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847292 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847308 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847333 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:54.847365 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847382 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847398 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847415 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847440 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:54.847466 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847491 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:54.847522 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847547 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:54.847573 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847589 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847615 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:54.847641 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847658 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847683 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:54.847709 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847735 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:54.847761 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847787 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:54.847813 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847839 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:54.847864 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847890 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:54.847916 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847933 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.847958 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:54.847984 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848011 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:54.848036 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848062 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:54.848088 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848113 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:54.848139 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848156 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848173 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848189 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848206 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848227 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848244 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848270 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:54.848295 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848312 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848329 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848360 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:54.848386 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848412 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:54.848439 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848455 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848472 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848497 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:54.848523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848572 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.848639 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848656 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848672 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848689 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848714 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.848740 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848756 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848773 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848789 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848815 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.848845 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848871 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.848897 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848915 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848932 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848948 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.848975 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:54.849001 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849027 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:49:54.849053 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849069 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849085 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849111 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.849137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:54.849253 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849279 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:49:54.849305 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849331 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.849362 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849388 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:54.849413 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849430 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849446 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849463 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849493 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.849519 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849536 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849552 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849569 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849586 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849619 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:49:54.849689 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849705 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849731 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:54.849756 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849773 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849789 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849814 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:54.849840 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849856 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849872 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849888 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849913 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:54.849939 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.849964 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:54.849990 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850015 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:54.850041 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850057 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850082 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:54.850108 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850129 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850154 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:54.850180 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850206 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:54.850232 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850258 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:54.850283 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850309 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:54.850338 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850366 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:54.850391 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850408 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850434 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:54.850459 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850485 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:54.850511 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850536 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:54.850562 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850588 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:54.850614 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850647 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850663 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850680 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850696 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850712 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850738 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:54.850763 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850779 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850796 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850826 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:54.850852 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850878 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:54.850904 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850921 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850937 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.850962 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:54.850988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851005 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851021 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851054 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:54.851105 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851122 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851138 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851154 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851180 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.851205 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851222 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851238 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851255 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851280 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.851305 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851331 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:54.851361 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851379 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851396 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851417 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851443 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:54.851468 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851494 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:49:54.851519 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851536 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851552 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851577 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.851603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851620 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851637 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851653 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851695 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:54.851720 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851746 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:49:54.851772 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851797 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:54.851823 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851848 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:54.851873 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851890 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851906 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851923 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851948 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.851974 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.851991 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.852007 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.852024 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.852045 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.852062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.852079 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.852095 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:54.852120 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:49:54.852146 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:54.852202 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.852251 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:54.852300 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:54.852352 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:54.852400 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:54.852447 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:49:54.852494 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:54.852558 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:54.852606 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:54.852654 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:54.852701 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:54.852747 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.852796 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.852843 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.852889 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:54.852936 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:54.852983 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.853032 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.853079 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:54.853145 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.853200 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.853254 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:54.853301 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:54.853353 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:54.853399 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.853446 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:54.853494 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:54.853542 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:54.853609 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:54.853656 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.853704 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:54.853760 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:54.853807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.853855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:54.853902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:54.853948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:54.853996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:54.854059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:49:54.854111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:54.854350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:54.854398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:54.854446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:54.854493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:54.854539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.854586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.854634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.854680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:54.854727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:54.854775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.854823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.854871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:54.854918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.854970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.855022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:54.855068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:54.855115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:54.855162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.855208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:54.855256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:54.855303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:54.855360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:54.855407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.855455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:54.855511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:54.855560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.855607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:54.855654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:54.855700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:54.855747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:54.855794 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:49:54.855846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:54.855893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:54.855940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:54.855987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:54.856033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:54.856080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.856127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.856174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.856219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:54.856266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:54.856313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.856365 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.856414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:54.856462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.856513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.856564 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:54.856610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:54.856661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:54.856707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.856752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:54.856800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:54.856848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:54.856901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:54.856948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.856996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:54.857050 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:49:54.857076 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:54.857135 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.857189 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:54.857242 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:54.857299 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:54.857359 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:54.857411 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:49:54.857464 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:54.857516 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:54.857569 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:54.857621 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:54.857675 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:54.857727 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.857780 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.857833 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.857885 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:54.857937 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:54.857990 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.858044 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.858096 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:54.858148 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.858201 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.858253 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:54.858305 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:54.858363 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:54.858416 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.858503 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:54.858556 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:54.858608 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:54.858660 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:54.858713 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.858765 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:54.858826 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:49:54.858849 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:54.858903 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.858956 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:54.859010 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:54.859064 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:54.859117 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:54.859169 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:49:54.859222 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:54.859275 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:54.859329 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:54.859577 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:54.859630 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:54.859684 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.859737 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.859791 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.859848 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:54.859902 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:54.859957 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.860009 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.860062 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:54.860115 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.860169 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.860222 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:54.860276 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:54.860329 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:54.860388 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.860441 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:54.860495 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:54.860549 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:54.860602 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:54.860655 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.860708 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:54.860768 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:49:54.860790 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:54.860840 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.860888 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:54.860935 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:54.860988 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:54.861036 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:54.861084 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:49:54.861131 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:54.861178 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:54.861226 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:54.861273 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:54.861321 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:54.861373 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.861422 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.861470 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.861518 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:54.861565 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:54.861613 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.861661 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.861709 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:54.861756 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.861804 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.861852 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:54.861899 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:54.861947 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:54.862000 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.862048 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:54.862095 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:54.862143 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:54.862191 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:54.862243 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.862291 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:54.862352 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:49:54.862374 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:54.862424 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.862474 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:54.862523 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:54.862573 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:54.862622 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:54.862672 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:49:54.862722 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:54.862771 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:54.862822 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:54.862871 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:54.862921 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:54.862970 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.863020 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.863074 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.863124 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:54.863173 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:54.863224 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.863274 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.863324 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:54.863380 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.863430 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.863480 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:54.863529 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:54.863578 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:54.863628 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.863677 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:54.863727 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:54.863776 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:54.863825 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:54.863875 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.863925 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:54.863977 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:49:54.863994 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:49:54.864022 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:49:54.864049 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:49:54.864075 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:49:54.864100 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:49:54.864119 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:49:54.864134 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.864143 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:54.864152 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:54.864161 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:49:54.864170 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:49:54.864179 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:49:54.864188 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:49:54.864196 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:54.864204 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:54.864212 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:54.864221 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:54.864229 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.864241 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.864251 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.864259 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:54.864267 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:49:54.864275 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.864283 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.864292 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:54.864300 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.864308 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.864315 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:54.864323 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:49:54.864331 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:54.864344 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.864352 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:54.864361 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:49:54.864369 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:54.864377 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:54.864386 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.864394 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:54.864402 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:49:54.864411 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.864418 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:54.864428 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:54.864436 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:49:54.864444 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:49:54.864452 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:49:54.864460 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:49:54.864468 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:54.864475 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:54.864483 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:54.864490 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:54.864498 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.864505 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.864513 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.864520 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:54.864528 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:49:54.864535 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.864543 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.864550 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:54.864558 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.864565 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.864572 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:54.864580 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:49:54.864587 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:54.864594 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.864602 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:54.864609 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:49:54.864616 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:54.864623 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:54.864631 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.864638 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:54.864650 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:49:54.864660 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.864668 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:54.864677 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:54.864684 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:49:54.864692 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:49:54.864699 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:49:54.864706 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:49:54.864713 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:54.864720 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:54.864727 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:54.864734 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:54.864741 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.864748 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.864755 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.864762 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:54.864768 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:49:54.864775 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.864782 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.864789 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:54.864796 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.864803 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.864810 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:54.864817 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:49:54.864825 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:54.864832 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.864839 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:54.864846 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:49:54.864853 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:54.864860 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:54.864866 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.864873 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:54.864880 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:49:54.864889 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.864896 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:54.864903 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:54.864910 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:49:54.864917 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:49:54.864924 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:49:54.864931 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:49:54.864938 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:54.864945 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:54.864952 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:54.864959 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:54.864965 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.864986 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.864994 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:54.865001 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:54.865008 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:49:54.865015 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.865022 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:54.865028 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:54.865234 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:54.865243 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:54.865250 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:54.865256 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:49:54.865263 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:54.865270 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:54.865277 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:54.865284 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:49:54.865291 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:54.865298 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:54.865305 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:54.865311 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:54.865608 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:49:54.865619 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:49:54.865624 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:49:54.865629 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:49:54.865635 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:49:54.865640 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:49:54.865644 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:49:54.865654 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:49:54.865662 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:49:54.865700 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.865706 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179252" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:49:54.865719 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:49:54.865740 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:49:54.865747 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:49:54.865751 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:49:54.865755 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:49:54.865761 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179252" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:49:54.865771 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:49:54.865777 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:49:54.865783 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:49:54.865794 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.865802 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:54.865807 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:49:54.865830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.865839 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:49:54.865844 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.865866 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:49:54.865872 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:49:54.865876 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:49:54.865880 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:49:54.865884 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:49:54.865888 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:49:54.865892 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:49:54.865896 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:49:54.865902 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179252" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:49:54.865912 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:49:54.865919 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:49:54.865923 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:49:54.865929 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.865935 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:49:54.865939 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:54.865962 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:49:54.865968 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.865973 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.865979 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.865983 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:49:54.865993 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:49:54.866001 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:49:54.866005 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:49:54.866010 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:49:54.866016 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179252" 2019-02-19 19:49:54.866023 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:49:54.866027 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:49:54.866032 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:49:54.866038 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:49:54.866043 wsdl: in serializeType: returning: 179252 2019-02-19 19:49:54.866049 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:49:54.866056 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:49:54.866060 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:49:54.866064 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:49:54.866069 wsdl: in serializeType: returning: 179252 2019-02-19 19:49:54.866073 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179252 2019-02-19 19:49:54.866093 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179252 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:49:54.866097 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:49:54.866103 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4537"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:49:54.866117 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:49:54.866122 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179252 2019-02-19 19:49:54.866131 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:49:54.866203 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:49:54.866143 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:49:54.866154 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:49:54.866160 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:49:54.866164 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:49:54.866168 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:49:54.866174 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:49:54.866184 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:49:54.866192 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:49:54.866197 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:49:54.866209 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:49:54.866218 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:49:54.866226 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:49:54.873897 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:49:54.873920 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:49:54.873932 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:49:54.873938 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:49:54.873944 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:49:54.873949 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:49:54.873953 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:49:54.873958 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:49:54.873962 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:49:54.873996 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:49:54.911452 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:49:54.911494 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:49:54.911504 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:49:54.911513 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:49:54.911522 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:49:54.911531 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:49:54.911541 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:49:54.911549 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:49:54.911558 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:49:54.911567 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:49:37 GMT 2019-02-19 19:49:54.911577 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:49:54.911586 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:49:54.911594 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:49:54.911609 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:49:54.911644 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:49:54.911658 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:49:54.911671 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:49:54.911678 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:49:54.911686 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:49:54.911725 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:49:54.911741 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:49:54.911761 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:49:54.911792 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:49:54.911805 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:49:37 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:49:54.911843 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:49:54.911855 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:49:54.911881 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:49:54.911890 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:49:54.912023 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:49:54.912223 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:49:54.912234 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:49:54.912268 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:49:54.912294 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:49:54.912329 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:49:54.912432 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:49:54.912466 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:49:54.912498 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:49:54.912510 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:49:54.912517 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:49:54.912525 nusoap_client: detail =