Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 125.20Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
4046836 Model turbiny:
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: DODGE
 Silnik:
JR T2223
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 21:14:00 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 23:14:11.791807 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 23:14:11.791863 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:14:11.791878 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179252" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 23:14:11.791896 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:14:11.791906 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 23:14:11.791914 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 23:14:11.791927 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 23:14:11.791935 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:14:11.791942 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:14:11.791952 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:14:11.791961 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:14:11.791972 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:14:11.791978 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:14:11.791982 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:14:11.791986 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:14:11.791990 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 23:14:11.792010 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:14:11.792025 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:14:11.792034 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:14:11.792041 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 23:14:11.792046 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 23:14:11.792056 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:14:11.792065 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:14:11.799901 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:14:11.799940 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:14:11.799955 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 23:14:11.799963 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:14:11.799969 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:14:11.799974 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:14:11.799978 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 23:14:11.800020 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 23:14:11.815707 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 23:14:11.815769 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 23:14:11.815777 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:14:11.815783 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:14:11.815789 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:14:11.815795 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:14:11.815801 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:14:11.815807 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:14:11.815812 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:14:11.815818 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:14:00 GMT 2019-08-18 23:14:11.815824 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:14:11.815829 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 23:14:11.815835 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:14:11.815848 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 23:14:11.815892 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 23:14:11.815916 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 23:14:11.823413 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.823454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.823486 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.823530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.823543 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.823593 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:11.823633 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.831102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.831144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.831239 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.831286 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:11.831316 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.831345 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.831386 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.831400 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.831429 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.831500 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:14:11.831537 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.831561 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.831602 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839130 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839148 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839189 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839258 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839398 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839456 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839576 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:11.839635 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 23:14:11.839658 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839680 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839724 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839746 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839825 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839858 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839879 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.839941 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.847298 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:14:11.847765 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:14:11.847824 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:14:11.847863 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:14:11.847910 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-08-18 23:14:11.847943 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:11.848314 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:14:11.848355 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:14:11.848375 soap_transport_http: read buffer of 1575 bytes 2019-08-18 23:14:11.848392 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:14:11.848401 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 23:14:11.848444 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 23:14:11.848495 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:14:11.848518 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:14:11.848530 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:14:11.848565 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 23:14:11.848580 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 23:14:11.848891 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 23:14:11.848923 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 23:14:11.849002 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.849017 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 23:14:11.849051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.849103 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.849118 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.849141 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:14:11.849177 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.849189 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.849207 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:14:11.849235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.849280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.849300 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 23:14:11.849327 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.849338 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.849363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.849411 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.849424 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.849442 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 23:14:11.849467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.849493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.849511 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:14:11.849537 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.849547 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 23:14:11.849587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.849642 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.849654 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.849671 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:14:11.849703 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.849715 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.849734 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:14:11.849767 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.849779 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.849796 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:14:11.849821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.849860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.849879 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.849913 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.849924 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 23:14:11.849947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.849991 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.850002 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850020 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 23:14:11.850045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.850088 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 23:14:11.850114 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850124 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 23:14:11.850148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850191 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.850202 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850219 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:14:11.850249 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.850260 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850277 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:14:11.850307 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.850319 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850335 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:14:11.850365 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.850377 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850393 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:11.850417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.850480 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:11.850506 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850518 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.850543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850593 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850604 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850714 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:11.850746 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:11.850765 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850780 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:14:11.850792 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 23:14:11.850805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:14:11.850830 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:14:11.850848 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850855 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 23:14:11.850871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850899 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.850907 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850917 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:14:11.850936 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.850943 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850961 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:14:11.850979 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.850986 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.850995 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:14:11.851013 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.851020 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851030 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:11.851043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.851080 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:11.851095 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851102 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.851117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851143 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.851150 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851160 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 23:14:11.851174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.851199 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:14:11.851214 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851220 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 23:14:11.851234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851260 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.851267 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851277 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:14:11.851290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.851315 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:11.851331 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851337 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.851351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851377 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.851384 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851394 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 23:14:11.851407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.851432 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:14:11.851448 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851454 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 23:14:11.851467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851492 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.851499 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851513 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:11.851527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.851552 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 23:14:11.851568 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851574 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.851588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851613 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.851620 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851630 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 23:14:11.851651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.851677 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 23:14:11.851693 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851699 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 23:14:11.851713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851739 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.851746 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851756 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:14:11.851774 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.851781 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851791 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:11.851804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.851833 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 23:14:11.851848 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851854 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.851868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851892 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.851899 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851909 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 23:14:11.851922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.851947 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 23:14:11.851962 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.851969 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 23:14:11.851982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852011 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.852018 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852028 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:14:11.852045 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.852052 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852061 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:11.852075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.852103 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 23:14:11.852118 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852125 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.852138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852163 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.852170 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852180 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 23:14:11.852193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.852218 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 23:14:11.852233 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852239 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 23:14:11.852253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852277 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.852283 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852293 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:11.852306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.852331 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 23:14:11.852346 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852352 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.852366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852390 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.852397 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852407 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 23:14:11.852420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.852445 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 23:14:11.852460 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852466 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 23:14:11.852479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852503 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.852510 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852520 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:11.852533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.852558 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:11.852573 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852579 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.852593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852617 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.852624 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852634 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 23:14:11.852653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.852679 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:14:11.852694 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852700 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 23:14:11.852714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852740 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.852747 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852756 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:14:11.852770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.852796 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:11.852811 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852817 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.852831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852856 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.852863 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852872 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 23:14:11.852885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.852910 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:14:11.852925 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852931 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 23:14:11.852953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852978 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.852985 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.852995 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:14:11.853008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.853033 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:11.853048 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853054 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.853067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853091 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.853099 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853108 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 23:14:11.853122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.853147 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:14:11.853162 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853168 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 23:14:11.853181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853206 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.853213 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853223 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 23:14:11.853241 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.853247 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853257 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 23:14:11.853270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.853299 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:11.853314 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853320 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.853334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853358 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.853366 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853375 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 23:14:11.853389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.853414 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:14:11.853429 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853436 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:14:11.853449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853474 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.853481 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853490 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:11.853504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.853528 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.853544 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853550 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.853564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853591 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.853598 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853608 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:14:11.853621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.853655 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:14:11.853674 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853681 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:14:11.853695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853719 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:14:11.853727 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853736 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:14:11.853750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.853776 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.853791 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853797 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.853811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853835 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853841 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853879 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:11.853899 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:11.853916 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853927 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:14:11.853937 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 23:14:11.853950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:14:11.853974 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:14:11.853990 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.853996 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 23:14:11.854010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854035 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:14:11.854042 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854052 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:14:11.854066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.854091 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:11.854106 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854112 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.854126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854149 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854155 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854193 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:11.854213 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:11.854230 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854240 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:14:11.854251 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 23:14:11.854263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:14:11.854287 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:14:11.854302 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854308 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:14:11.854323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854348 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:14:11.854355 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854365 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:14:11.854378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.854402 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.854417 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854423 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.854437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854460 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854467 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854503 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:11.854523 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:11.854540 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854551 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:14:11.854561 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 23:14:11.854574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:14:11.854598 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:14:11.854613 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854619 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 23:14:11.854633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854668 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.854675 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854685 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 23:14:11.854704 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.854711 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854721 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 23:14:11.854738 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.854745 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854755 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:14:11.854773 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.854780 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854789 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:14:11.854807 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.854813 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854823 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:14:11.854840 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.854847 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854856 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 23:14:11.854874 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.854880 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854890 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:11.854903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.854953 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:11.854970 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.854976 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.854990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855015 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.855022 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855032 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 23:14:11.855045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.855071 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:14:11.855086 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855093 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 23:14:11.855106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855130 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.855137 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855147 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:14:11.855165 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.855172 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855181 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:11.855198 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.855205 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855214 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:14:11.855228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.855260 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 23:14:11.855275 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855281 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.855295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855320 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.855327 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855336 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 23:14:11.855350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.855375 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:14:11.855390 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855396 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:14:11.855410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855435 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.855442 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855452 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:11.855465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.855490 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.855505 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855511 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.855526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855550 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.855558 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855567 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:14:11.855581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.855606 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:14:11.855625 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855631 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:14:11.855650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855677 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.855684 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855694 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:14:11.855712 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.855719 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855728 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:11.855746 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.855753 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855762 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:14:11.855776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.855809 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.855825 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855831 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.855845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855870 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.855877 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855886 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:14:11.855900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.855925 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:14:11.855941 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855947 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:11.855960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.855989 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.855995 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.856005 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:14:11.856023 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.856030 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.856039 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:14:11.856057 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.856064 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.856073 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:14:11.856091 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.856098 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.856108 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:14:11.856125 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.856132 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.856142 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:14:11.856155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.856184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.856196 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:11.856212 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.856218 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.856233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.856258 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.856265 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.856275 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 23:14:11.856288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.856303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.856314 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:11.856328 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.856358 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.856365 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.856375 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.856388 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.856404 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.856418 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.856443 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.856450 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.856460 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:11.856478 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.856485 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.856494 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 23:14:11.856511 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.856518 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.856527 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 23:14:11.856545 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.856552 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.856561 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:14:11.856579 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.856585 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.856595 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 23:14:11.856612 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:14:11.856618 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.856629 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 23:14:11.856653 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.856660 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.856669 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.856687 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.856694 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.856703 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:11.856720 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.856727 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.856737 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 23:14:11.856754 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.856761 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.856770 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:14:11.856787 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.856794 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.856803 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:14:11.856817 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.856871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.856889 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.856895 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:11.856910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.856934 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.856942 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.856951 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:14:11.856971 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.856978 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.856987 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:14:11.857004 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.857011 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.857021 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:14:11.857038 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.857045 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.857055 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:14:11.857068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.857094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.857105 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857120 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.857127 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.857142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.857167 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857174 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.857184 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 23:14:11.857198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.857213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.857223 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:11.857237 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857264 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857271 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857281 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857294 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857310 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.857325 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857350 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.857357 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857367 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:14:11.857385 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.857392 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857401 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:14:11.857419 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.857426 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857435 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:14:11.857453 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.857460 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857469 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:14:11.857487 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.857494 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857503 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:14:11.857523 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.857530 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857540 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:14:11.857558 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.857565 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857575 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:11.857592 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.857598 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857617 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:14:11.857635 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.857647 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857658 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:14:11.857676 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.857682 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857692 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:14:11.857710 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.857716 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857726 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:14:11.857739 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.857793 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.857811 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.857818 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:11.857832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.857858 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.857865 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.857875 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:14:11.857892 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.857899 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.857908 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:11.857926 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.857933 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.857942 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:14:11.857962 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:11.857969 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.857978 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:11.857992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.858026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.858037 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.858059 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.858074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.858099 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858106 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.858116 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 23:14:11.858129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.858144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.858154 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:11.858168 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858195 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858202 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858212 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858226 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858242 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.858256 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858281 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.858288 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858298 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:14:11.858316 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.858323 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858332 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:14:11.858350 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.858356 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858365 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:14:11.858383 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.858390 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858399 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:14:11.858417 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.858423 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858433 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:14:11.858450 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.858457 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858466 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:14:11.858484 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.858490 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858500 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:11.858517 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.858524 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858533 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:14:11.858551 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.858557 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858567 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:14:11.858585 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.858591 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858600 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 23:14:11.858618 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.858625 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858634 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:14:11.858658 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.858668 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858678 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:14:11.858692 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.858749 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.858765 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.858793 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.858800 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.858810 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.858823 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.858839 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.858854 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.858879 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.858886 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.858895 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 23:14:11.858914 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.858920 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.858930 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 23:14:11.858953 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.858960 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.858969 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:14:11.858987 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.858993 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.859002 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 23:14:11.859020 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.859026 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.859036 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 23:14:11.859053 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.859060 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.859069 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:14:11.859086 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.859093 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.859102 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 23:14:11.859119 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.859126 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.859135 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 23:14:11.859153 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.859160 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.859169 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 23:14:11.859187 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.859193 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.859203 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:14:11.859220 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.859227 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.859236 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:14:11.859254 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.859261 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.859270 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 23:14:11.859288 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.859295 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.859304 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:11.859322 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.859329 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.859338 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 23:14:11.859351 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.859417 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.859436 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.859442 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 23:14:11.859458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.859483 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.859490 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.859500 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:14:11.859513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.859528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.859538 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:11.859554 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.859560 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.859574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.859598 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.859606 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.859616 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 23:14:11.859629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.859649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.859660 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:14:11.859676 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.859682 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 23:14:11.859696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.859721 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.859728 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.859737 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:11.859756 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.859762 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.859772 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:14:11.859789 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.859796 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.859805 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:14:11.859823 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:11.859830 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.859839 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:14:11.859852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.859878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.859889 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 23:14:11.859904 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.859910 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.859925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.859950 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:11.859957 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.859967 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 23:14:11.859980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.859995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.860005 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 23:14:11.860019 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:11.860048 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 23:14:11.860055 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:11.860065 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 23:14:11.860078 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:11.860095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.860109 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:11.860134 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.860141 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:11.860150 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 23:14:11.860168 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.860174 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:11.860183 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 23:14:11.860201 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.860208 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:11.860217 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 23:14:11.860234 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:14:11.860241 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:11.860250 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:14:11.860268 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.860274 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:11.860284 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 23:14:11.860301 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.860308 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:11.860317 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 23:14:11.860335 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.860341 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:11.860350 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:14:11.860368 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.860374 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:11.860384 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 23:14:11.860401 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.860408 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:11.860418 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 23:14:11.860435 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.860441 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:11.860451 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:11.860464 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:11.860513 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.860531 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.860537 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 23:14:11.860553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.860577 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.860584 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.860594 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:11.860608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.860623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.860633 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:11.860702 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.860709 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.860724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.860749 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:14:11.860756 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.860767 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 23:14:11.860780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.860796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.860806 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:14:11.860820 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 23:14:11.860846 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:11.860853 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:14:11.860862 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 23:14:11.860880 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:14:11.860888 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 23:14:11.860898 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 23:14:11.860916 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:11.860923 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:14:11.860932 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 23:14:11.860946 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 23:14:11.860968 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.860985 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.860991 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:14:11.861006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.861030 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.861037 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.861047 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:11.861065 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.861073 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.861083 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:14:11.861100 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.861107 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.861116 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:14:11.861130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.861153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.861164 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.861179 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.861185 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.861199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.861224 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.861231 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.861241 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 23:14:11.861254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.861270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.861280 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:14:11.861294 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.861320 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.861327 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.861337 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.861351 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.861366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.861381 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.861407 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.861414 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.861424 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 23:14:11.861441 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.861448 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.861458 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 23:14:11.861475 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.861482 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.861491 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:14:11.861509 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.861515 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.861525 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 23:14:11.861542 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.861549 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.861559 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 23:14:11.861577 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.861583 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.861593 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 23:14:11.861611 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.861618 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.861627 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 23:14:11.861651 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.861658 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.861673 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:14:11.861691 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.861697 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.861707 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:14:11.861720 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.861765 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.861782 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.861788 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 23:14:11.861803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.861828 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.861835 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.861845 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:14:11.861863 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.861869 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.861879 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:14:11.861896 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.861903 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.861913 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:14:11.861930 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.861937 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.861950 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:14:11.861968 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.861975 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.861984 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:14:11.861997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.862037 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:11.862053 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862059 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.862075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862099 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862105 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862143 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:11.862165 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:11.862182 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862193 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:14:11.862203 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 23:14:11.862216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:14:11.862241 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:14:11.862256 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862262 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 23:14:11.862277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862301 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.862308 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862318 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 23:14:11.862331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.862356 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 23:14:11.862371 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862377 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.862391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862415 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:14:11.862423 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862432 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 23:14:11.862445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.862471 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 23:14:11.862486 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862492 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 23:14:11.862505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862529 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.862536 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862546 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:11.862559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.862584 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:11.862599 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862605 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.862619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862650 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.862666 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862676 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 23:14:11.862690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.862705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.862715 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:14:11.862729 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.862756 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.862763 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.862773 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.862786 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.862802 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.862816 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.862841 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.862848 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.862858 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 23:14:11.862876 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.862883 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.862893 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 23:14:11.862910 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.862916 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.862926 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 23:14:11.862948 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.862955 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.862965 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 23:14:11.862983 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.862990 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.862999 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 23:14:11.863017 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:14:11.863024 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.863033 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 23:14:11.863051 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:14:11.863058 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.863067 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 23:14:11.863085 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:14:11.863091 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.863101 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 23:14:11.863118 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:11.863125 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.863135 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 23:14:11.863152 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.863159 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.863169 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 23:14:11.863187 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.863193 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.863203 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 23:14:11.863220 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.863227 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.863236 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 23:14:11.863254 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.863261 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.863270 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 23:14:11.863283 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.863344 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.863363 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.863369 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 23:14:11.863385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.863409 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.863416 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.863426 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 23:14:11.863440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.863455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.863465 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:11.863480 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.863487 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.863500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.863525 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.863532 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.863542 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 23:14:11.863555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.863570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.863580 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:14:11.863595 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.863601 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:11.863616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.863646 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.863653 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.863663 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 23:14:11.863682 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.863689 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.863698 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:14:11.863715 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.863722 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.863732 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:14:11.863749 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.863756 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.863765 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:14:11.863779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.863805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.863815 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.863831 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.863837 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.863851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.863876 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.863884 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.863893 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 23:14:11.863907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.863922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.863932 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:11.863946 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.863972 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.863980 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.863989 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.864002 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.864019 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.864033 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.864058 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.864066 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.864075 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:11.864093 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.864100 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.864109 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:11.864126 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.864133 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.864142 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 23:14:11.864160 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.864166 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.864176 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:14:11.864193 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.864199 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.864210 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:11.864227 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.864234 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.864243 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 23:14:11.864260 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:14:11.864267 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.864476 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 23:14:11.864491 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.864530 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.864548 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.864555 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 23:14:11.864569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.864594 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.864601 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.864611 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 23:14:11.864629 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.864640 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.864651 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 23:14:11.864675 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.864682 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.864697 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 23:14:11.864715 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.864722 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.864732 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 23:14:11.864749 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.864756 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.864766 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 23:14:11.864783 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.864790 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.864799 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 23:14:11.864817 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.864823 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.864833 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:14:11.864850 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.864857 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.864866 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:14:11.864880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.864920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.864931 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:11.864947 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.864957 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 23:14:11.864977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.865003 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:11.865010 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.865020 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 23:14:11.865034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.865049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.865059 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:14:11.865076 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:11.865083 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 23:14:11.865093 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 23:14:11.865109 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.865115 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 23:14:11.865128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.865151 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:11.865171 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:11.865188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.865199 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:14:11.865209 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 23:14:11.865227 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.865233 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 23:14:11.865248 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 23:14:11.865266 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:11.865272 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 23:14:11.865282 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 23:14:11.865299 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.865306 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:11.865316 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.865333 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.865339 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:11.865349 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.865366 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.865373 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:11.865382 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.865399 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.865405 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 23:14:11.865415 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.865432 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:11.865438 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 23:14:11.865448 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:11.865465 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:14:11.865471 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 23:14:11.865481 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 23:14:11.865497 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.865504 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:14:11.865513 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.865531 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:14:11.865537 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 23:14:11.865546 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 23:14:11.865563 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.865570 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 23:14:11.865580 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.865597 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.865603 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:11.865618 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.865635 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:11.865646 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 23:14:11.865656 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 23:14:11.865672 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 23:14:11.865708 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 23:14:11.865738 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:14:11.865765 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.865792 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 23:14:11.865819 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:11.865845 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:14:11.865872 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:11.865899 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:14:11.865926 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:11.865953 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:14:11.865979 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 23:14:11.866005 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 23:14:11.866031 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 23:14:11.866057 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 23:14:11.866084 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 23:14:11.866111 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 23:14:11.866137 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 23:14:11.866163 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 23:14:11.866189 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:11.866215 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:14:11.866243 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:11.866268 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:14:11.866295 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:11.866329 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:14:11.866356 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:11.866382 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:14:11.866409 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.866436 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:14:11.866463 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.866489 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:14:11.866515 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:11.866543 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:14:11.866570 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.866596 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:14:11.866622 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:11.866655 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:14:11.866682 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 23:14:11.866708 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:14:11.866735 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.866762 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:14:11.866789 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.866816 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:14:11.866843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:11.866869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:11.866895 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.866923 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:11.866953 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.866979 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:11.867006 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:11.867038 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:14:11.867064 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 23:14:11.867091 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 23:14:11.867117 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:11.867143 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:14:11.867169 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.867196 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:14:11.867222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:11.867249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:14:11.867275 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 23:14:11.867300 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 23:14:11.867326 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:11.867353 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:14:11.867379 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:11.867407 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:14:11.867435 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.867462 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:11.867488 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:11.867515 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:14:11.867542 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.867559 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.867586 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:11.867612 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.867629 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.867651 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.867678 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:11.867704 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.867721 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.867742 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.867759 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.867785 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:11.867811 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.867828 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.867844 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.867861 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.867887 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:11.867913 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.867939 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:11.867966 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.867992 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:11.868018 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868036 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868062 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:11.868088 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868104 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868130 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:11.868156 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868183 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:11.868208 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868234 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:11.868261 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868287 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:11.868313 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868339 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:11.868365 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868382 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868408 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:11.868434 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868467 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:11.868493 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868519 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:11.868545 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868571 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:11.868598 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868625 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:11.868657 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868674 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868691 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868708 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868724 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868757 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868783 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:11.868808 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868825 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868841 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868868 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:11.868894 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868920 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:11.868953 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868970 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.868986 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869012 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:11.869038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869071 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869087 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.869163 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869180 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869197 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869215 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869241 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.869268 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869285 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869301 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869318 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869344 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.869371 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869398 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.869424 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869441 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869458 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869474 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869500 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:11.869526 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869552 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:14:11.869578 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869594 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869611 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869641 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.869669 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869685 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:11.869791 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869818 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:14:11.869845 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869871 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.869896 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869923 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:11.869949 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869966 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.869986 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870002 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870028 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.870054 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870071 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870088 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870104 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870121 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870137 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870154 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870170 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:14:11.870222 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870239 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870264 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:11.870290 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870307 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870323 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870349 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:11.870374 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870397 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870413 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870430 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870455 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:11.870481 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870498 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870514 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870530 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870557 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:11.870582 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870608 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:11.870634 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870671 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:11.870698 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870715 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870741 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:11.870767 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870784 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870810 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:11.870836 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870862 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:11.870887 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870913 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:11.870940 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.870966 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:11.870992 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871017 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:11.871043 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871060 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871086 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:11.871118 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871145 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:11.871170 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871197 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:11.871223 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871249 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:11.871275 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871301 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:11.871328 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871345 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871362 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871379 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871395 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871412 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871428 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871454 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:11.871479 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871496 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871513 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871538 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:11.871564 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871590 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:11.871616 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871633 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871655 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871682 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:11.871708 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:11.871832 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871849 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871865 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871882 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871908 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.871933 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871955 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871972 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.871989 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872014 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.872058 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872085 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:11.872111 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872128 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872144 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872161 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872187 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:11.872212 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872238 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:14:11.872264 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872281 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872297 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872323 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.872349 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872366 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872669 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:11.872739 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872765 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:14:11.872792 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872818 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:11.872844 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872870 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:11.872896 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872913 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872929 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872946 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.872971 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.872998 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.873014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.873031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.873047 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.873064 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.873081 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.873097 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.873114 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:11.873140 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:14:11.873169 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:11.873228 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.873278 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:11.873328 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:11.873377 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:11.873423 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:11.873472 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:11.873521 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 23:14:11.873569 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:11.873625 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:11.873679 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:11.873728 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:11.873777 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:11.873824 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.873873 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.873920 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:11.873969 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.874017 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:11.874064 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:11.874112 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.874160 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.874208 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:11.874257 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.874313 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.874365 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:11.874411 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:11.874459 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:11.874505 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.874552 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:11.874601 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:11.874655 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:11.874715 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:11.874762 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.874812 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:11.874870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:11.874918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.874966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:11.875014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:11.875062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:11.875108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:11.875156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:11.875204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 23:14:11.875252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:11.875301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:11.875349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:11.875396 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:11.875443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:11.875489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.875537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.875585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:11.875633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.875686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:11.875735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:11.875784 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.875832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.875879 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:11.875928 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.875990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.876041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:11.876089 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:11.876135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:11.876182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.876231 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:11.876280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:11.876328 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:11.876380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:11.876427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.876477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:11.876533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:11.876581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.876629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:11.876685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:11.876733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:11.876779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:11.876827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:11.876875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 23:14:11.876922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:11.876971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:11.877017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:11.877064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:11.877113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:11.877160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.877208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.877256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:11.877303 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.877353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:11.877400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:11.877448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.877496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.877564 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:11.877612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.877676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.877728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:11.877774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:11.877821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:11.877867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.877913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:11.877962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:11.878029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:11.878081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:11.878127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.878176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:11.878234 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:14:11.878261 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:11.878324 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.878670 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:11.878727 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:11.878782 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:11.878835 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:11.878888 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:11.878941 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:14:11.878995 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:11.879049 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:11.879103 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:11.879157 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:11.879210 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:11.879264 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.879318 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.879371 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:11.879425 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.879486 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:11.879541 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:11.879595 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.879654 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.879709 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:11.879763 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.879816 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.879869 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:11.879923 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:11.879976 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:11.880030 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.880084 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:11.880137 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:11.880190 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:11.880244 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:11.880297 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.880353 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:11.880414 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:14:11.880438 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:11.880493 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.880547 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:11.880601 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:11.880664 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:11.880720 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:11.880774 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:11.880828 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:14:11.880882 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:11.880936 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:11.880989 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:11.881043 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:11.881098 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:11.881151 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.881205 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.881259 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:11.881313 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.881367 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:11.881422 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:11.881476 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.881536 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.881591 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:11.881650 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.881713 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.881768 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:11.881822 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:11.881876 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:11.881931 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.881984 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:11.882044 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:11.882098 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:11.882153 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:11.882206 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.882269 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:11.882330 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 23:14:11.882355 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:11.882405 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.882461 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:11.882510 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:11.882558 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:11.882606 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:11.882740 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:11.882800 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:14:11.882874 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:11.882924 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:11.882973 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:11.883021 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:11.883070 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:11.883119 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.883168 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.883217 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:11.883266 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.883332 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:11.883380 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:11.883428 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.883477 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.883526 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:11.883574 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.883622 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.883670 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:11.883726 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:11.883795 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:11.883844 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.883893 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:11.883941 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:11.883993 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:11.884041 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:11.884089 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.884138 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:11.884196 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 23:14:11.884218 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:11.884289 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.884629 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:11.884685 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:11.884737 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:11.884788 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:11.884838 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:11.884888 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:14:11.884939 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:11.884990 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:11.885066 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:11.885117 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:11.885172 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:11.885224 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.885275 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.885326 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:11.885376 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.885426 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:11.885476 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:11.885545 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.885596 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.885646 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:11.885707 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.885758 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.885808 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:11.885859 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:11.885909 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:11.885959 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.886030 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:11.886080 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:11.886131 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:11.886181 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:11.886231 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.886287 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:11.886343 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 23:14:11.886361 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 23:14:11.886393 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 23:14:11.886421 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 23:14:11.886448 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 23:14:11.886475 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 23:14:11.886499 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:14:11.886518 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.886528 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:11.886557 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:11.886568 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:11.886578 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:14:11.886588 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:14:11.886598 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:14:11.886608 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:14:11.886617 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:11.886627 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:11.886637 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:11.886647 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:11.886656 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.886666 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.886676 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:11.886694 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.887073 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:11.887085 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:14:11.887095 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.887105 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.887115 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:11.887125 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.887134 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.887144 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:11.887153 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:14:11.887163 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:11.887172 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.887182 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:11.887191 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:14:11.887202 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:11.887211 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:11.887221 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.887231 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:11.887241 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:14:11.887255 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.887264 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:11.887274 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:11.887283 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:11.887292 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:14:11.887302 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:14:11.887310 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:14:11.887320 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:14:11.887328 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:11.887337 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:11.887347 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:11.887355 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:11.887364 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.887373 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.887381 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:11.887391 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.887399 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:11.887408 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:14:11.887417 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.887425 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.887433 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:11.887441 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.887450 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.887459 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:11.887467 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:14:11.887475 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:11.887483 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.887491 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:11.887499 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:14:11.887508 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:11.887516 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:11.887524 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.887533 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:11.887547 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:14:11.887559 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.887568 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:11.887578 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:11.887587 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:11.887595 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:14:11.887603 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:14:11.887611 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:14:11.887619 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:14:11.887627 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:11.887636 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:11.887645 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:11.887652 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:11.887660 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.887669 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.887676 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:11.887689 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.887698 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:11.887707 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:14:11.887716 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.887724 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.887734 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:11.887743 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.887751 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.887758 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:11.887767 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:14:11.887775 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:11.887783 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.887791 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:11.887798 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:14:11.887807 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:11.887814 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:11.887822 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.887830 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:11.887838 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:14:11.887848 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.887856 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:11.887866 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:11.887873 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:11.887881 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:14:11.887889 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:14:11.887897 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:14:11.887906 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:14:11.887915 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:11.887923 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:11.887931 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:11.887940 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:11.887948 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.887956 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.887963 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:11.887971 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:11.887978 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:11.887999 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:14:11.888007 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.888015 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:11.888024 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:11.888031 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:11.888039 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:11.888047 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:11.888054 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:14:11.888061 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:11.888068 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:11.888075 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:11.888093 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:14:11.888100 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:11.888108 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:11.888115 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:11.888124 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:11.888422 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 23:14:11.888434 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:14:11.888440 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:14:11.888445 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:14:11.888452 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 23:14:11.888457 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:14:11.888462 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:14:11.888472 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 23:14:11.888482 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:14:11.888527 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.888534 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179252" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:14:11.888548 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:14:11.888570 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 23:14:11.888577 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 23:14:11.888581 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 23:14:11.888585 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 23:14:11.888591 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179252" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:14:11.888602 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:14:11.888609 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:14:11.888614 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:14:11.888626 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.888636 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:11.888642 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 23:14:11.888667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.888681 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:14:11.888687 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.888711 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:14:11.888717 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 23:14:11.888722 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 23:14:11.888726 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 23:14:11.888730 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 23:14:11.888734 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 23:14:11.888739 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 23:14:11.888744 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 23:14:11.888751 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179252" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:14:11.888762 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:14:11.888768 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:14:11.888773 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:14:11.888779 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.888785 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:14:11.888789 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:11.888814 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:14:11.888821 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.888825 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.888831 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.888836 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:14:11.888847 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:14:11.888855 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:14:11.888860 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:14:11.888864 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:14:11.888871 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179252" 2019-08-18 23:14:11.888878 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:14:11.888883 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:14:11.888888 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:14:11.888894 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:14:11.888899 wsdl: in serializeType: returning: 179252 2019-08-18 23:14:11.888906 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:14:11.888913 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:14:11.888917 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:14:11.888921 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:14:11.888926 wsdl: in serializeType: returning: 179252 2019-08-18 23:14:11.888931 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179252 2019-08-18 23:14:11.888951 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179252 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 23:14:11.888956 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 23:14:11.888962 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2818"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 23:14:11.888976 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 23:14:11.888982 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179252 2019-08-18 23:14:11.888993 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 23:14:11.889071 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 23:14:11.889007 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:14:11.889018 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:14:11.889023 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:14:11.889029 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:14:11.889033 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:14:11.889040 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:14:11.889051 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:14:11.889059 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:14:11.889064 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:14:11.889078 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 23:14:11.889089 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:14:11.889097 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:14:11.896948 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:14:11.896969 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:14:11.896981 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 23:14:11.896987 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 23:14:11.897002 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:14:11.897007 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:14:11.897011 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:14:11.897015 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:14:11.897020 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 23:14:11.897053 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 23:14:11.916208 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 23:14:11.916253 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 23:14:11.916259 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:14:11.916266 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:14:11.916272 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:14:11.916277 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:14:11.916284 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:14:11.916290 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:14:11.916295 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:14:11.916301 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:14:00 GMT 2019-08-18 23:14:11.916307 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:14:11.916313 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 23:14:11.916318 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:14:11.916329 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 23:14:11.916362 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 23:14:11.916374 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 23:14:11.916385 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:14:11.916390 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 23:14:11.916395 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 23:14:11.916438 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:14:11.916450 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:14:11.916457 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:14:11.916490 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:14:11.916497 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 21:14:00 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 23:14:11.916534 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 23:14:11.916544 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 23:14:11.916570 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 23:14:11.916576 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 23:14:11.916728 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 23:14:11.916843 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 23:14:11.916850 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 23:14:11.916859 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 23:14:11.916872 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:14:11.916904 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 23:14:11.916961 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 23:14:11.916991 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:14:11.917006 nusoap_client: got fault 2019-08-18 23:14:11.917015 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 23:14:11.917020 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 23:14:11.917025 nusoap_client: detail =