Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 125.2Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
757349-00018.200.433.479D Model turbiny: GT15
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: RENAULT
 Silnik:
JR T3290
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 11 Jul 2020 21:47:42 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-07-11 23:47:50.311477 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-07-11 23:47:50.311546 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 23:47:50.311569 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199474" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-07-11 23:47:50.311598 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 23:47:50.311609 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-07-11 23:47:50.311619 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-07-11 23:47:50.311635 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-07-11 23:47:50.311643 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 23:47:50.311650 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 23:47:50.311661 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 23:47:50.311671 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-11 23:47:50.311684 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-11 23:47:50.311690 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-11 23:47:50.311707 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-11 23:47:50.311712 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-11 23:47:50.311716 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-07-11 23:47:50.311728 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 23:47:50.311745 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 23:47:50.311755 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-11 23:47:50.311761 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-07-11 23:47:50.311766 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-07-11 23:47:50.311776 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-11 23:47:50.311785 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-11 23:47:50.318639 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-11 23:47:50.318677 soap_transport_http: socket connected 2020-07-11 23:47:50.318699 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-07-11 23:47:50.318707 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 23:47:50.318714 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 23:47:50.318719 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-11 23:47:50.318723 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-07-11 23:47:50.318756 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-07-11 23:47:50.336819 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-07-11 23:47:50.336869 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-07-11 23:47:50.336876 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-11 23:47:50.336882 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-11 23:47:50.336887 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-11 23:47:50.336893 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-11 23:47:50.336898 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-11 23:47:50.336905 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-11 23:47:50.336911 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-11 23:47:50.336921 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 11 Jul 2020 21:47:42 GMT 2020-07-11 23:47:50.336927 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-11 23:47:50.336933 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-07-11 23:47:50.336939 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-11 23:47:50.336952 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-07-11 23:47:50.336985 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-07-11 23:47:50.337007 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-07-11 23:47:50.343323 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-07-11 23:47:50.343378 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:47:50.343429 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:47:50.350116 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-07-11 23:47:50.350169 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 23:47:50.350226 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:47:50.350249 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.350263 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.350296 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.350321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.350356 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.350389 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:47:50.356457 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:47:50.356753 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.356796 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:47:50.356855 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:47:50.356900 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:47:50.356942 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:47:50.356979 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.357002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.357043 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.357057 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.357089 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.357146 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:47:50.357177 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:47:50.357208 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.357244 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:47:50.357284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.357322 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:47:50.357352 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.357381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.357402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.357450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.357492 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:47:50.369097 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 23:47:50.369167 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 23:47:50.369196 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.369222 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.369274 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:47:50.369345 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.369406 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 23:47:50.369482 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:47:50.369498 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.369520 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.369563 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:47:50.369616 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.369631 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.369667 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.369681 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.369706 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.369736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.369765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.369789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.369824 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.369871 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-07-11 23:47:50.369911 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.370014 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-07-11 23:47:50.370047 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.370107 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:47:50.370122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.370143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.370169 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.370198 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.375545 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.375587 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.375667 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.375693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.375716 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.375737 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.375784 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.375805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.375839 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.375862 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.375909 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.375932 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.375954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.375989 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.376012 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.376045 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.376068 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.376090 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:47:50.376112 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-07-11 23:47:50.376127 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-11 23:47:50.376135 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-07-11 23:47:50.376179 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-07-11 23:47:50.376227 soap_transport_http: closed socket 2020-07-11 23:47:50.376247 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-11 23:47:50.376258 soap_transport_http: end of send() 2020-07-11 23:47:50.376285 wsdl: got WSDL URL 2020-07-11 23:47:50.376293 wsdl: Parse WSDL 2020-07-11 23:47:50.376518 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-07-11 23:47:50.376556 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-07-11 23:47:50.376648 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.376663 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-07-11 23:47:50.376697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.376750 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.376765 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.376790 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 23:47:50.376824 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.376837 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.376854 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 23:47:50.376893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.376938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.376958 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-07-11 23:47:50.376984 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.376995 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.377027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.377073 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.377085 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.377102 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-07-11 23:47:50.377126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.377152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.377169 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-07-11 23:47:50.377195 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.377206 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-07-11 23:47:50.377229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.377272 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.377284 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.377300 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 23:47:50.377329 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.377340 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.377354 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 23:47:50.377382 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.377393 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.377407 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-11 23:47:50.377429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.377465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.377484 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-07-11 23:47:50.377510 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.377521 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-07-11 23:47:50.377555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.377601 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.377625 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.377642 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-07-11 23:47:50.377667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.377693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.377710 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-07-11 23:47:50.377736 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.377747 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-07-11 23:47:50.377771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.377814 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.377825 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.377842 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 23:47:50.377873 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.377885 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.377901 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 23:47:50.377943 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.377954 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.377970 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-11 23:47:50.377999 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.378010 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378026 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:47:50.378049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.378110 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:47:50.378136 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378146 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.378170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378215 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378227 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378278 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:47:50.378299 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:47:50.378315 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378329 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:47:50.378341 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-07-11 23:47:50.378352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 23:47:50.378375 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-11 23:47:50.378390 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378396 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-07-11 23:47:50.378409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378438 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.378446 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378455 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 23:47:50.378468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.378492 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-07-11 23:47:50.378506 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378512 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.378525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378553 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378560 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378611 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:47:50.378631 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:47:50.378647 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378657 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:47:50.378667 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-07-11 23:47:50.378679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 23:47:50.378702 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-07-11 23:47:50.378716 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378722 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-07-11 23:47:50.378736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378760 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.378767 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378777 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 23:47:50.378794 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.378801 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378811 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 23:47:50.378827 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.378834 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378843 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-11 23:47:50.378877 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.378884 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378895 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:47:50.378908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.378957 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.378971 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.378977 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.378996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379021 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.379028 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379038 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-07-11 23:47:50.379050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.379075 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-11 23:47:50.379089 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379095 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-07-11 23:47:50.379108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379132 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.379138 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379148 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 23:47:50.379161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.379185 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-07-11 23:47:50.379199 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379206 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.379232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379257 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.379264 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379273 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-07-11 23:47:50.379286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.379309 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-07-11 23:47:50.379323 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379329 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-07-11 23:47:50.379341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379364 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.379371 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379380 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:47:50.379392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.379415 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-07-11 23:47:50.379433 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379441 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.379466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379499 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.379506 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379515 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-07-11 23:47:50.379528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.379571 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-07-11 23:47:50.379598 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379609 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-07-11 23:47:50.379635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379680 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.379692 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379710 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 23:47:50.379744 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.379757 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379775 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:47:50.379801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.379851 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-07-11 23:47:50.379887 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379897 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.379920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379960 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.379973 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.379989 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-07-11 23:47:50.380006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.380030 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-07-11 23:47:50.380046 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380051 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-07-11 23:47:50.380065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380088 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.380095 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380103 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 23:47:50.380120 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.380126 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380135 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:47:50.380147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.380174 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-07-11 23:47:50.380188 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380194 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.380207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380229 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.380236 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380245 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-07-11 23:47:50.380257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.380280 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-07-11 23:47:50.380293 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380299 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-07-11 23:47:50.380312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380334 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.380341 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380349 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:47:50.380361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.380384 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-07-11 23:47:50.380398 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380404 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.380417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380452 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.380461 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380471 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-07-11 23:47:50.380484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.380508 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-07-11 23:47:50.380522 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380529 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-07-11 23:47:50.380545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380591 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.380598 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380608 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:47:50.380621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.380645 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-07-11 23:47:50.380659 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380666 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.380679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380703 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.380710 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380719 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-07-11 23:47:50.380732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.380756 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-07-11 23:47:50.380770 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380776 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-07-11 23:47:50.380789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380813 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.380819 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380828 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-11 23:47:50.380841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.380877 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:47:50.380892 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380897 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.380910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380933 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.380939 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380948 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-07-11 23:47:50.380961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.380975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.380984 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-11 23:47:50.380997 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381003 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-07-11 23:47:50.381016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381039 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.381046 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381055 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-11 23:47:50.381067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.381089 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-07-11 23:47:50.381103 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381109 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.381121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381144 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.381151 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381159 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-07-11 23:47:50.381172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.381194 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-07-11 23:47:50.381208 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381214 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-07-11 23:47:50.381226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381249 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.381256 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381265 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-07-11 23:47:50.381282 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.381289 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381298 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-07-11 23:47:50.381310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.381337 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:47:50.381350 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381356 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.381369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381392 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.381399 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381408 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-07-11 23:47:50.381420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.381448 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-11 23:47:50.381464 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381470 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-11 23:47:50.381483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381506 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.381513 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381522 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:47:50.381534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.381577 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.381593 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381599 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.381612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381636 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.381643 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381653 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-07-11 23:47:50.381665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.381689 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 23:47:50.381704 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381710 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-07-11 23:47:50.381723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381747 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 23:47:50.381754 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381763 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-11 23:47:50.381776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.381800 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.381814 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381820 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.381833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381855 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381874 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381910 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:47:50.381929 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:47:50.381945 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381954 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:47:50.381964 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-07-11 23:47:50.381976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.381989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 23:47:50.381998 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-07-11 23:47:50.382012 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382017 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-07-11 23:47:50.382031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382054 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 23:47:50.382061 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382070 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-11 23:47:50.382082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.382105 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-07-11 23:47:50.382119 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382124 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.382137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382159 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382165 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382200 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:47:50.382218 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:47:50.382233 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382243 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:47:50.382252 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-07-11 23:47:50.382263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 23:47:50.382286 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-07-11 23:47:50.382300 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382306 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-07-11 23:47:50.382319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382341 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 23:47:50.382351 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382360 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-11 23:47:50.382372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.382395 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.382420 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382429 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.382446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382469 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382476 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382512 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:47:50.382535 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:47:50.382581 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382594 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:47:50.382604 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-07-11 23:47:50.382617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 23:47:50.382641 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-07-11 23:47:50.382657 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382663 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-07-11 23:47:50.382677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382703 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.382710 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382732 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-07-11 23:47:50.382750 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.382757 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382766 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-07-11 23:47:50.382783 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.382789 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382799 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 23:47:50.382816 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.382823 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382831 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-11 23:47:50.382848 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.382855 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382864 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-11 23:47:50.382893 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.382900 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382909 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-07-11 23:47:50.382925 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.382931 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382940 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:47:50.382952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.382987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.382997 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-07-11 23:47:50.383011 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383017 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.383030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383053 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.383060 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383069 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-07-11 23:47:50.383081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.383104 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-07-11 23:47:50.383118 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383124 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-07-11 23:47:50.383136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383159 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.383166 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383175 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-11 23:47:50.383191 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.383198 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383207 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:47:50.383223 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.383230 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383238 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-11 23:47:50.383251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.383281 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-07-11 23:47:50.383294 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383300 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.383313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383336 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.383343 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383351 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-07-11 23:47:50.383364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.383387 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-07-11 23:47:50.383401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383408 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-11 23:47:50.383421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383452 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.383459 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383469 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:47:50.383481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.383504 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.383519 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383525 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.383538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383581 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.383589 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383599 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-07-11 23:47:50.383612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.383636 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 23:47:50.383650 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383656 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-07-11 23:47:50.383670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383694 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.383701 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383710 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:47:50.383727 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.383733 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383742 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-07-11 23:47:50.383759 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.383766 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383775 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-07-11 23:47:50.383792 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.383799 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383808 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-07-11 23:47:50.383825 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.383832 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383841 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-07-11 23:47:50.383854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.383914 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:47:50.383928 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383933 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.383946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383969 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.383975 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.383984 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-07-11 23:47:50.383997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.384020 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-07-11 23:47:50.384034 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384040 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-11 23:47:50.384052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384075 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.384082 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384091 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-11 23:47:50.384108 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.384114 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384123 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:47:50.384139 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.384145 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384154 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-11 23:47:50.384167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.384197 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.384210 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384217 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.384230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384253 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.384259 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384268 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-07-11 23:47:50.384281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.384304 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 23:47:50.384317 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384323 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-07-11 23:47:50.384336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384360 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.384367 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384376 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 23:47:50.384394 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.384405 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384421 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 23:47:50.384449 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.384457 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384466 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 23:47:50.384485 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.384492 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384501 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-11 23:47:50.384521 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.384528 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384538 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 23:47:50.384556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.384610 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.384625 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384632 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.384646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384671 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.384678 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384687 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-07-11 23:47:50.384700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.384715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.384724 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 23:47:50.384738 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.384766 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.384773 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.384783 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.384795 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.384810 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.384824 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.384848 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.384855 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.384877 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:47:50.384894 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.384901 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.384910 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-07-11 23:47:50.384926 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.384932 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.384941 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-07-11 23:47:50.384957 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.384963 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.384973 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-11 23:47:50.384989 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.384995 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385004 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-07-11 23:47:50.385021 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 23:47:50.385028 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385036 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-07-11 23:47:50.385052 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.385059 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385068 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.385084 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.385090 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385099 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:47:50.385119 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.385126 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385135 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-07-11 23:47:50.385152 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.385158 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385167 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 23:47:50.385183 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.385189 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385198 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 23:47:50.385210 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385260 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.385276 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.385282 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-07-11 23:47:50.385296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.385319 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.385326 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.385335 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 23:47:50.385357 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.385368 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.385385 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-11 23:47:50.385415 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.385424 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.385438 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-11 23:47:50.385456 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.385464 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.385473 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-11 23:47:50.385486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.385514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.385525 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385539 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.385545 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.385578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.385605 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385612 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.385621 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-07-11 23:47:50.385634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.385649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.385659 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-07-11 23:47:50.385672 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385698 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385705 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385714 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385727 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385742 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.385756 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385781 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.385789 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385798 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-11 23:47:50.385815 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.385822 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385831 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-11 23:47:50.385848 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.385854 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385876 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-11 23:47:50.385892 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.385899 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385908 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-11 23:47:50.385924 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.385930 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385939 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-11 23:47:50.385956 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.385962 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.385971 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-11 23:47:50.385987 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.385993 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.386002 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:47:50.386018 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.386025 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.386033 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-11 23:47:50.386049 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.386055 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.386064 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-11 23:47:50.386080 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.386086 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.386095 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 23:47:50.386111 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.386117 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.386126 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 23:47:50.386138 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.386187 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.386203 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.386208 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-11 23:47:50.386222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.386245 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.386252 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.386260 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 23:47:50.386277 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.386283 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.386292 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:47:50.386308 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.386314 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.386323 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 23:47:50.386339 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:47:50.386345 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.386354 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-07-11 23:47:50.386366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.386391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.386400 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.386414 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.386420 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.386439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.386465 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.386472 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.386480 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-07-11 23:47:50.386493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.386507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.386516 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-11 23:47:50.386529 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.386574 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.386581 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.386592 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.386605 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.386620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.386634 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.386659 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.386666 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.386675 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-11 23:47:50.386692 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.386699 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.386708 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-11 23:47:50.386725 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.386731 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.386741 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-11 23:47:50.386758 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.386764 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.386774 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-11 23:47:50.386791 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.386797 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.386806 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-11 23:47:50.386823 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.386829 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.386838 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-11 23:47:50.386855 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.386862 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.386884 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:47:50.386901 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.386907 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.386916 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-11 23:47:50.386932 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.386938 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.386947 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-11 23:47:50.386964 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.386970 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.386980 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-07-11 23:47:50.386996 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.387002 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.387011 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 23:47:50.387027 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.387034 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.387043 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 23:47:50.387055 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.387107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.387122 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387147 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387154 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387163 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387175 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387203 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.387218 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387243 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.387250 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387260 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-07-11 23:47:50.387277 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.387283 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387293 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-07-11 23:47:50.387310 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.387316 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387325 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-11 23:47:50.387342 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.387349 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387358 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-07-11 23:47:50.387375 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.387381 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387390 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-07-11 23:47:50.387406 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.387413 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387422 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-11 23:47:50.387446 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.387454 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387475 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-07-11 23:47:50.387492 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.387499 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387508 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-07-11 23:47:50.387524 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.387530 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387539 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-07-11 23:47:50.387574 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.387581 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387591 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-11 23:47:50.387608 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.387615 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387624 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-11 23:47:50.387641 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.387647 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387658 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-07-11 23:47:50.387674 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.387681 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387690 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:47:50.387707 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.387713 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387723 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-07-11 23:47:50.387735 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387798 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.387817 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.387824 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-07-11 23:47:50.387838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.387874 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.387881 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.387890 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-11 23:47:50.387903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.387917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.387927 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387941 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.387946 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.387959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.387982 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.387989 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.387998 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-07-11 23:47:50.388010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.388024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.388033 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-07-11 23:47:50.388047 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.388053 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-07-11 23:47:50.388066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.388089 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.388095 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.388104 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:47:50.388121 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.388127 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.388136 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-11 23:47:50.388153 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.388162 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.388179 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-11 23:47:50.388200 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:47:50.388207 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.388216 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-11 23:47:50.388228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.388253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.388262 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-07-11 23:47:50.388276 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.388282 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.388295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.388318 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:47:50.388325 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.388334 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-07-11 23:47:50.388346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.388360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.388369 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-07-11 23:47:50.388382 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:47:50.388406 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-07-11 23:47:50.388413 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:47:50.388422 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-07-11 23:47:50.388434 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:47:50.388448 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.388462 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-07-11 23:47:50.388485 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.388491 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-11 23:47:50.388500 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-07-11 23:47:50.388517 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.388523 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-07-11 23:47:50.388532 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-07-11 23:47:50.388554 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.388562 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-11 23:47:50.388585 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-07-11 23:47:50.388603 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 23:47:50.388610 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-07-11 23:47:50.388620 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-11 23:47:50.388636 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.388643 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-07-11 23:47:50.388652 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-07-11 23:47:50.388669 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.388675 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-07-11 23:47:50.388686 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-07-11 23:47:50.388703 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.388710 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-07-11 23:47:50.388719 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 23:47:50.388736 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.388743 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-11 23:47:50.388752 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-07-11 23:47:50.388769 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.388781 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-07-11 23:47:50.388791 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-07-11 23:47:50.388807 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.388814 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-07-11 23:47:50.388823 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:47:50.388836 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-07-11 23:47:50.388895 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.388912 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.388918 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-07-11 23:47:50.388934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.388957 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.388964 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.388973 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:47:50.388985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.388999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.389008 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-07-11 23:47:50.389022 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.389028 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.389041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.389064 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 23:47:50.389071 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.389080 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-07-11 23:47:50.389092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.389106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.389115 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-07-11 23:47:50.389128 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-07-11 23:47:50.389152 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:47:50.389158 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-11 23:47:50.389167 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-07-11 23:47:50.389184 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 23:47:50.389190 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-07-11 23:47:50.389199 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-07-11 23:47:50.389216 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:47:50.389223 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-11 23:47:50.389232 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-07-11 23:47:50.389244 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-07-11 23:47:50.389266 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.389280 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.389286 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-07-11 23:47:50.389300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.389323 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.389330 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.389338 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:47:50.389355 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.389362 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.389371 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-11 23:47:50.389387 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.389393 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.389403 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-11 23:47:50.389415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.389435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.389445 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.389458 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.389464 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.389478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.389501 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.389507 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.389516 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-07-11 23:47:50.389529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.389543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.389557 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-11 23:47:50.389584 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.389612 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.389623 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.389640 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.389676 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.389701 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.389726 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.389758 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.389765 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.389775 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-07-11 23:47:50.389794 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.389801 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.389811 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-07-11 23:47:50.389828 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.389835 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.389845 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-11 23:47:50.389863 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.389870 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.389879 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-07-11 23:47:50.389896 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.389903 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.389913 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-11 23:47:50.389930 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.389937 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.389947 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-07-11 23:47:50.389964 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.389971 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.389981 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-07-11 23:47:50.389998 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.390005 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.390015 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 23:47:50.390032 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.390039 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.390060 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 23:47:50.390075 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.390131 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.390148 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390154 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-07-11 23:47:50.390171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390193 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.390200 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390209 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 23:47:50.390226 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.390232 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390241 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 23:47:50.390257 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.390264 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390273 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 23:47:50.390289 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.390295 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390305 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-11 23:47:50.390321 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.390327 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390336 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 23:47:50.390348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.390385 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:47:50.390399 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390405 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.390420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390458 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390464 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390515 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:47:50.390535 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:47:50.390559 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390570 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:47:50.390581 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-07-11 23:47:50.390593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 23:47:50.390617 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-11 23:47:50.390633 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390639 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-07-11 23:47:50.390653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390678 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.390685 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390695 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-07-11 23:47:50.390708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.390733 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-07-11 23:47:50.390748 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390754 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.390769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390794 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-11 23:47:50.390801 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390811 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-07-11 23:47:50.390824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.390849 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-07-11 23:47:50.390864 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390870 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-07-11 23:47:50.390885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390912 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.390932 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390942 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-11 23:47:50.390959 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.390966 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.390975 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-11 23:47:50.390992 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.390999 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.391020 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-07-11 23:47:50.391033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.391053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.391063 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:47:50.391076 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.391082 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.391095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.391118 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.391124 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.391133 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-07-11 23:47:50.391145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.391159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.391168 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-07-11 23:47:50.391182 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.391188 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-07-11 23:47:50.391200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.391224 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.391230 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.391239 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:47:50.391251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.391265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.391274 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-07-11 23:47:50.391287 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.391293 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.391306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.391329 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391336 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.391345 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-07-11 23:47:50.391357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.391371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.391380 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-07-11 23:47:50.391393 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391438 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391445 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391455 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391467 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391495 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.391510 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391536 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.391543 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391559 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-07-11 23:47:50.391577 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.391584 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391595 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-07-11 23:47:50.391613 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.391620 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391629 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-07-11 23:47:50.391646 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.391653 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391663 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-07-11 23:47:50.391680 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.391687 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391697 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-07-11 23:47:50.391715 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 23:47:50.391722 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391732 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-07-11 23:47:50.391749 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 23:47:50.391756 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391766 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-07-11 23:47:50.391784 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 23:47:50.391790 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391800 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-07-11 23:47:50.391818 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:47:50.391825 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391835 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-07-11 23:47:50.391852 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.391859 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391869 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-07-11 23:47:50.391898 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.391904 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391915 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-07-11 23:47:50.391932 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.391951 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391961 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-07-11 23:47:50.391977 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.391983 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.391992 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-07-11 23:47:50.392004 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.392060 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.392077 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.392083 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-07-11 23:47:50.392097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.392120 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.392127 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.392136 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-11 23:47:50.392152 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.392158 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.392167 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-11 23:47:50.392179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.392197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.392206 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-07-11 23:47:50.392220 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.392226 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.392238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.392262 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:47:50.392268 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.392277 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-07-11 23:47:50.392289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.392303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.392312 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-07-11 23:47:50.392325 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:47:50.392350 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-07-11 23:47:50.392357 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:47:50.392366 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-07-11 23:47:50.392378 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:47:50.392393 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.392406 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-07-11 23:47:50.392452 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.392459 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:47:50.392469 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-07-11 23:47:50.392486 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.392493 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:47:50.392515 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-11 23:47:50.392533 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.392540 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:47:50.392555 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-07-11 23:47:50.392574 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-11 23:47:50.392581 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:47:50.392591 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-07-11 23:47:50.392608 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.392615 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:47:50.392625 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-07-11 23:47:50.392642 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-11 23:47:50.392649 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:47:50.392659 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-07-11 23:47:50.392676 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.392683 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:47:50.392693 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:47:50.392706 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-07-11 23:47:50.392743 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.392760 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.392766 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-07-11 23:47:50.392781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.392806 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.392813 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.392822 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-11 23:47:50.392840 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.392847 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.392857 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-11 23:47:50.392870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.392901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.392912 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-07-11 23:47:50.392926 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.392932 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-07-11 23:47:50.392958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.392983 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:47:50.392989 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.392998 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-07-11 23:47:50.393010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.393024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.393034 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-07-11 23:47:50.393047 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.393062 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-07-11 23:47:50.393077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.393101 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.393107 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.393116 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-11 23:47:50.393133 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.393140 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.393149 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-11 23:47:50.393161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.393179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.393188 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:47:50.393202 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.393208 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.393221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.393244 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:47:50.393251 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.393260 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-07-11 23:47:50.393272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.393286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.393295 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-11 23:47:50.393309 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.393315 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-07-11 23:47:50.393328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.393351 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.393358 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.393367 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 23:47:50.393384 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.393390 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.393399 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 23:47:50.393411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.393441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.393451 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.393465 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.393472 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.393498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.393525 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:47:50.393532 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.393542 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-07-11 23:47:50.393561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.393577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.393587 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 23:47:50.393608 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:47:50.393638 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-07-11 23:47:50.393645 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:47:50.393655 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-07-11 23:47:50.393668 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:47:50.393684 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.393698 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-07-11 23:47:50.393724 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.393731 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-07-11 23:47:50.393741 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:47:50.393758 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-07-11 23:47:50.393766 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-07-11 23:47:50.393825 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-11 23:47:50.393840 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-07-11 23:47:50.393859 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.393886 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-11 23:47:50.393913 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-07-11 23:47:50.393920 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-11 23:47:50.393929 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-07-11 23:47:50.393954 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-11 23:47:50.393969 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.393982 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-07-11 23:47:50.394005 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.394011 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-07-11 23:47:50.394020 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 23:47:50.394036 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.394042 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-07-11 23:47:50.394052 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-11 23:47:50.394064 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-07-11 23:47:50.394081 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.394096 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.394102 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-07-11 23:47:50.394116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.394139 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.394146 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.394155 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-07-11 23:47:50.394167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.394181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.394190 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:47:50.394204 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.394210 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.394223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.394245 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.394251 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.394260 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-07-11 23:47:50.394272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.394286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.394295 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-11 23:47:50.394309 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.394315 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-07-11 23:47:50.394328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.394354 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.394361 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.394370 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-07-11 23:47:50.394386 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.394392 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.394401 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 23:47:50.394418 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.394424 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.394446 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 23:47:50.394463 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.394470 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.394479 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-11 23:47:50.394504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.394531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.394541 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.394562 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.394569 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.394584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.394609 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.394616 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.394625 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-07-11 23:47:50.394639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.394654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.394664 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-11 23:47:50.394678 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.394704 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.394711 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.394721 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.394734 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.394750 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.394763 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.394789 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.394795 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.394805 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:47:50.394822 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.394829 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.394838 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:47:50.394856 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.394862 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.394872 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-07-11 23:47:50.394902 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.394909 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.394918 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-11 23:47:50.394935 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.394954 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.394964 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:47:50.394980 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.394986 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.394995 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-11 23:47:50.395012 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-11 23:47:50.395018 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.395027 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-07-11 23:47:50.395039 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.395074 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.395088 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.395094 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-07-11 23:47:50.395108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.395132 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.395138 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.395147 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-07-11 23:47:50.395163 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.395170 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.395178 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-07-11 23:47:50.395194 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.395201 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.395209 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-07-11 23:47:50.395225 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.395232 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.395240 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-07-11 23:47:50.395257 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.395263 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.395272 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-07-11 23:47:50.395288 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.395294 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.395303 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-07-11 23:47:50.395319 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.395325 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.395334 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-11 23:47:50.395350 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.395356 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.395365 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-11 23:47:50.395377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.395414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.395424 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:47:50.395438 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.395444 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-07-11 23:47:50.395458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.395481 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:47:50.395488 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.395497 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-07-11 23:47:50.395509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.395523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.395532 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-11 23:47:50.395552 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:47:50.395559 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-07-11 23:47:50.395583 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-07-11 23:47:50.395599 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.395605 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-07-11 23:47:50.395618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.395641 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:47:50.395659 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:47:50.395675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.395686 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:47:50.395695 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-07-11 23:47:50.395712 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.395718 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-07-11 23:47:50.395728 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-07-11 23:47:50.395743 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:47:50.395750 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-07-11 23:47:50.395759 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-07-11 23:47:50.395775 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.395782 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-07-11 23:47:50.395791 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.395808 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.395814 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-07-11 23:47:50.395823 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.395847 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.395853 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-11 23:47:50.395862 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.395891 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.395897 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-07-11 23:47:50.395906 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.395921 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:47:50.395927 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-07-11 23:47:50.395937 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:47:50.395952 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 23:47:50.395958 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-07-11 23:47:50.395967 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-07-11 23:47:50.395983 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.395989 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-07-11 23:47:50.395998 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.396014 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-11 23:47:50.396020 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-07-11 23:47:50.396029 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-07-11 23:47:50.396045 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.396052 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-07-11 23:47:50.396061 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.396077 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:47:50.396083 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-07-11 23:47:50.396092 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:47:50.396107 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:47:50.396113 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-07-11 23:47:50.396122 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-07-11 23:47:50.396138 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:47:50.396145 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-07-11 23:47:50.396154 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:47:50.396170 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.396176 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-07-11 23:47:50.396185 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.396197 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-07-11 23:47:50.396226 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-07-11 23:47:50.396252 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-07-11 23:47:50.396277 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-07-11 23:47:50.396301 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-07-11 23:47:50.396331 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:47:50.396355 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-11 23:47:50.396380 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-07-11 23:47:50.396405 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-07-11 23:47:50.396429 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.396454 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-11 23:47:50.396485 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-07-11 23:47:50.396510 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-07-11 23:47:50.396534 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-07-11 23:47:50.396564 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-07-11 23:47:50.396589 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-07-11 23:47:50.396613 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-07-11 23:47:50.396638 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-07-11 23:47:50.396663 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-07-11 23:47:50.396687 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-07-11 23:47:50.396712 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-07-11 23:47:50.396736 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-07-11 23:47:50.396761 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-07-11 23:47:50.396786 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:47:50.396810 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-11 23:47:50.396834 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-07-11 23:47:50.396858 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-07-11 23:47:50.396883 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:47:50.396907 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-11 23:47:50.396931 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.396956 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 23:47:50.396980 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.397005 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-07-11 23:47:50.397030 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-07-11 23:47:50.397054 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-07-11 23:47:50.397078 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.397102 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-07-11 23:47:50.397127 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-07-11 23:47:50.397151 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-07-11 23:47:50.397175 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-07-11 23:47:50.397200 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-07-11 23:47:50.397225 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.397263 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 23:47:50.397290 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:47:50.397316 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-07-11 23:47:50.397341 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.397367 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 23:47:50.397393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.397418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 23:47:50.397443 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.397481 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-07-11 23:47:50.397509 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.397535 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-11 23:47:50.397579 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:47:50.397605 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-07-11 23:47:50.397630 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-07-11 23:47:50.397656 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-07-11 23:47:50.397681 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-07-11 23:47:50.397706 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-07-11 23:47:50.397732 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.397757 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-11 23:47:50.397795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:47:50.397820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-11 23:47:50.397845 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-07-11 23:47:50.397871 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-07-11 23:47:50.397897 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:47:50.397921 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-07-11 23:47:50.397946 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-07-11 23:47:50.397971 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-07-11 23:47:50.397995 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-07-11 23:47:50.398020 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-07-11 23:47:50.398044 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-07-11 23:47:50.398069 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-07-11 23:47:50.398094 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:47:50.398119 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-11 23:47:50.398143 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.398167 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 23:47:50.398192 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:47:50.398223 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-11 23:47:50.398279 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.398306 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-11 23:47:50.398331 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:47:50.398360 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-11 23:47:50.398386 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.398403 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.398429 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:47:50.398457 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.398474 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.398498 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.398522 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:47:50.398546 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.398583 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.398600 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.398616 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.398641 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:47:50.398666 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.398691 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:47:50.398716 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.398732 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.398748 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.398765 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.398790 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:47:50.398814 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.398839 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:47:50.398878 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.398902 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:47:50.398926 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.398942 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.398966 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:47:50.398990 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399006 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399030 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:47:50.399054 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399078 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:47:50.399104 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399128 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:47:50.399152 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399176 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:47:50.399201 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399225 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:47:50.399249 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399265 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399289 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:47:50.399313 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399337 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:47:50.399361 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399386 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:47:50.399409 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399439 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:47:50.399464 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399488 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:47:50.399513 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399529 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399544 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399579 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399596 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399613 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399655 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:47:50.399680 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399698 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399715 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399740 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:47:50.399764 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399789 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:47:50.399814 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399830 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399846 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399876 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399891 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399915 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:47:50.399939 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399955 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399970 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.399994 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:47:50.400020 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400051 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400107 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.400131 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400147 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400163 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400181 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400205 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.400230 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400245 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400261 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400277 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400301 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.400332 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400363 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.400388 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400405 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400420 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400441 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400466 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:47:50.400490 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400514 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 23:47:50.400539 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400560 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400576 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400600 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.400625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400641 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400656 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400711 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:47:50.400735 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400759 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-11 23:47:50.400783 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400798 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400814 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400838 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:47:50.400862 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400887 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.400911 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400927 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400951 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:47:50.400975 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.400991 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401015 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:47:50.401040 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401056 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401080 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 23:47:50.401104 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401120 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401144 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:47:50.401168 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401192 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:47:50.401216 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401232 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401247 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401263 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401287 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.401311 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401327 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401342 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401358 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401389 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401405 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401420 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401448 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 23:47:50.401473 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401489 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401512 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:47:50.401536 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401570 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401596 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401621 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:47:50.401646 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401662 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401678 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401695 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401720 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:47:50.401748 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401798 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:47:50.401844 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401884 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401913 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401941 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.401985 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:47:50.402030 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.402074 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:47:50.402112 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.402150 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:47:50.402188 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.402217 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.402260 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:47:50.402318 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.402349 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.402419 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:47:50.402466 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.402514 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:47:50.402542 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.402579 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:47:50.402607 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.402633 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:47:50.402673 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.402715 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:47:50.402744 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.402761 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.402786 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:47:50.402811 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.402836 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:47:50.402873 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.402898 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:47:50.402921 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.402946 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:47:50.402969 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.402994 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:47:50.403019 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403034 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403050 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403066 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403081 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403097 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403112 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403136 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:47:50.403160 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403175 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403191 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403215 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:47:50.403239 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403264 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:47:50.403288 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403305 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403321 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403337 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403352 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403376 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:47:50.403401 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403417 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403437 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403463 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:47:50.403487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403522 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403560 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403585 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:47:50.403671 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403687 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403702 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403719 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403743 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.403767 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403783 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403799 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403814 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403839 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.403863 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403887 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:47:50.403912 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403928 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403943 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403959 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.403983 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:47:50.404007 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404031 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 23:47:50.404056 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404071 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404087 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404111 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.404135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404167 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404182 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404198 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:47:50.404246 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404270 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-11 23:47:50.404294 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404311 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404327 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404351 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:47:50.404375 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404399 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:47:50.404424 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404446 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404484 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:47:50.404510 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404526 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404556 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:47:50.404582 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404599 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404624 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 23:47:50.404649 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404665 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404691 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:47:50.404716 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404742 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:47:50.404767 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404796 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404812 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404827 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404851 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.404875 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404891 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404906 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404922 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404943 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404959 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404975 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.404990 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:47:50.405014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 23:47:50.405039 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-07-11 23:47:50.405097 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:47:50.405145 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:47:50.405191 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-07-11 23:47:50.405237 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.405283 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:47:50.405327 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-07-11 23:47:50.405372 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-07-11 23:47:50.405426 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-07-11 23:47:50.405480 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-07-11 23:47:50.405525 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:47:50.405573 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:47:50.405618 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:47:50.405662 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:47:50.405706 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.405751 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.405795 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:47:50.405841 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.405884 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:47:50.405943 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:47:50.405987 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.406032 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:47:50.406075 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.406121 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.406167 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.406218 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.406266 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:47:50.406310 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-07-11 23:47:50.406354 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:47:50.406398 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.406449 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:47:50.406511 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-07-11 23:47:50.406564 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:47:50.406613 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:47:50.406663 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-07-11 23:47:50.406708 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:47:50.406753 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:47:50.406811 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.406858 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:47:50.406902 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.406948 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:47:50.407000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-07-11 23:47:50.407045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:47:50.407090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:47:50.407135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-07-11 23:47:50.407180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.407225 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:47:50.407269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-07-11 23:47:50.407327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-07-11 23:47:50.407374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-07-11 23:47:50.407421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-07-11 23:47:50.407473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:47:50.407519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:47:50.407571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:47:50.407617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:47:50.407662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.407721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.407770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:47:50.407815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.407859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:47:50.407904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:47:50.407949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.407994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:47:50.408037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.408083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.408128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.408177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.408226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:47:50.408269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-07-11 23:47:50.408313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:47:50.408357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.408400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:47:50.408451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-07-11 23:47:50.408497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:47:50.408542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:47:50.408597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-07-11 23:47:50.408641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:47:50.408684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:47:50.408728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.408774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:47:50.408818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.408864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:47:50.408916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-07-11 23:47:50.408961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:47:50.409006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:47:50.409052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-07-11 23:47:50.409097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.409142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:47:50.409186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-07-11 23:47:50.409230 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-07-11 23:47:50.409275 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-07-11 23:47:50.409319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-07-11 23:47:50.409364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:47:50.409408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:47:50.409473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:47:50.409519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:47:50.409570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.409618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.409664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:47:50.409712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.409769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:47:50.409815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:47:50.409867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.409918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:47:50.409962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.410007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.410052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.410100 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.410147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:47:50.410190 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-07-11 23:47:50.410234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:47:50.410277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.410321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:47:50.410365 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-07-11 23:47:50.410410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:47:50.410480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:47:50.410531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-07-11 23:47:50.410582 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:47:50.410627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:47:50.410672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.410720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:47:50.410778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.410823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:47:50.410874 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-11 23:47:50.410898 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 23:47:50.410955 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:47:50.411006 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:47:50.411055 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 23:47:50.411105 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.411154 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:47:50.411204 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 23:47:50.411254 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 23:47:50.411304 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 23:47:50.411354 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 23:47:50.411725 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:47:50.411806 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:47:50.411857 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:47:50.411907 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:47:50.411960 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.412009 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.412059 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:47:50.412110 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.412159 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:47:50.412209 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:47:50.412260 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.412311 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:47:50.412361 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.412423 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.412488 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.412541 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.412602 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:47:50.412655 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 23:47:50.412711 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:47:50.412764 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.412829 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:47:50.412891 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 23:47:50.412940 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:47:50.412990 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:47:50.413039 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 23:47:50.413090 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:47:50.413140 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:47:50.413189 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.413239 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:47:50.413289 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.413338 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:47:50.413395 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-11 23:47:50.413430 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 23:47:50.413498 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:47:50.413559 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:47:50.413614 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 23:47:50.413669 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.413723 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:47:50.413790 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 23:47:50.413856 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 23:47:50.413907 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 23:47:50.413958 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 23:47:50.414008 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:47:50.414058 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:47:50.414108 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:47:50.414158 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:47:50.414209 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.414261 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.414311 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:47:50.414362 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.414413 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:47:50.414462 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:47:50.414512 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.414590 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:47:50.414644 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.414696 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.414748 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.414802 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.414866 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:47:50.414916 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 23:47:50.414966 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:47:50.415016 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.415067 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:47:50.415117 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 23:47:50.415167 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:47:50.415219 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:47:50.415269 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 23:47:50.415319 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:47:50.415368 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:47:50.415420 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.415485 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:47:50.415537 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.415610 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:47:50.415673 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-07-11 23:47:50.415696 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 23:47:50.415746 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:47:50.415807 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:47:50.415868 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 23:47:50.415913 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.415958 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:47:50.416003 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 23:47:50.416048 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 23:47:50.416094 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 23:47:50.416140 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 23:47:50.416185 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:47:50.416229 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:47:50.416276 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:47:50.416320 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:47:50.416365 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.416410 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.416455 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:47:50.416500 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.416545 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:47:50.416610 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:47:50.416658 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.416706 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:47:50.416752 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.416798 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.416857 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.416902 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.416947 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:47:50.416992 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 23:47:50.417036 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:47:50.417081 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.417127 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:47:50.417172 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 23:47:50.417222 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:47:50.417268 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:47:50.417312 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 23:47:50.417357 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:47:50.417417 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:47:50.417463 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.417510 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:47:50.417577 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.417627 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:47:50.417697 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-07-11 23:47:50.417718 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 23:47:50.417766 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:47:50.417816 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:47:50.417877 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 23:47:50.417924 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.417970 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:47:50.418017 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 23:47:50.418064 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 23:47:50.418111 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 23:47:50.418158 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 23:47:50.418205 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:47:50.418252 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:47:50.418298 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:47:50.418345 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:47:50.418391 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.418438 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.418499 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:47:50.418567 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.418620 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:47:50.418670 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:47:50.418721 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.418784 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:47:50.418833 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.418893 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.418939 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.418985 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.419032 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:47:50.419078 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 23:47:50.419125 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:47:50.419171 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.419218 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:47:50.419265 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 23:47:50.419317 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:47:50.419363 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:47:50.419410 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 23:47:50.419457 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:47:50.419503 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:47:50.419568 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.419619 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:47:50.419686 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.419736 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:47:50.419788 wsdl: current service: Service1 2020-07-11 23:47:50.419804 wsdl: current port: Service1Soap 2020-07-11 23:47:50.419851 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-07-11 23:47:50.419881 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-07-11 23:47:50.419906 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-07-11 23:47:50.419929 wsdl: Parsing WSDL done 2020-07-11 23:47:50.419949 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 23:47:50.419963 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 23:47:50.419972 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:47:50.419979 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 23:47:50.419987 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.419994 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 23:47:50.420001 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 23:47:50.420008 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 23:47:50.420015 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 23:47:50.420022 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 23:47:50.420029 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 23:47:50.420035 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:47:50.420042 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 23:47:50.420049 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:47:50.420057 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.420064 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.420071 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 23:47:50.420078 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.420085 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 23:47:50.420092 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 23:47:50.420099 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.420106 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:47:50.420112 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.420119 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.420127 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.420134 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.420140 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:47:50.420147 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 23:47:50.420154 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 23:47:50.420161 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.420168 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:47:50.420175 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 23:47:50.420182 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:47:50.420189 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 23:47:50.420196 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 23:47:50.420203 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 23:47:50.420210 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:47:50.420217 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.420224 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:47:50.420231 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.420237 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:47:50.420244 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 23:47:50.420254 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 23:47:50.420261 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:47:50.420268 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 23:47:50.420275 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.420282 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 23:47:50.420288 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 23:47:50.420295 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 23:47:50.420306 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 23:47:50.420314 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 23:47:50.420321 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 23:47:50.420328 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:47:50.420334 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 23:47:50.420341 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:47:50.420349 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.420355 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.420362 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 23:47:50.420369 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.420376 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 23:47:50.420383 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 23:47:50.420389 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.420396 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:47:50.420403 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.420409 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.420417 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.420424 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.420431 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:47:50.420437 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 23:47:50.420444 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 23:47:50.420464 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.420472 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:47:50.420479 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 23:47:50.420486 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:47:50.420493 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 23:47:50.420500 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 23:47:50.420507 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 23:47:50.420513 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:47:50.420521 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.420528 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:47:50.420535 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.420542 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:47:50.420554 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 23:47:50.420564 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 23:47:50.420571 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:47:50.420578 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 23:47:50.420585 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.420592 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 23:47:50.420599 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 23:47:50.420605 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 23:47:50.420612 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 23:47:50.420618 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 23:47:50.420625 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 23:47:50.420632 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:47:50.420638 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 23:47:50.420645 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:47:50.420652 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.420658 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.420665 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 23:47:50.420671 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.420678 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 23:47:50.420688 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 23:47:50.420695 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.420702 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:47:50.420708 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.420714 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.420721 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.420728 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.420734 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:47:50.420740 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 23:47:50.420747 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 23:47:50.420753 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.420759 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:47:50.420779 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 23:47:50.420786 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:47:50.420792 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 23:47:50.420798 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 23:47:50.420804 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 23:47:50.420811 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:47:50.420817 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.420823 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:47:50.420829 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.420835 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:47:50.420842 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 23:47:50.420849 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 23:47:50.420855 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:47:50.420862 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 23:47:50.420868 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.420874 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 23:47:50.420880 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 23:47:50.420886 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 23:47:50.420892 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 23:47:50.420898 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 23:47:50.420904 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 23:47:50.420910 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:47:50.420917 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 23:47:50.420923 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:47:50.420930 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.420936 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.420942 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 23:47:50.420949 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 23:47:50.420955 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 23:47:50.420961 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 23:47:50.420967 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.420973 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:47:50.420979 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:47:50.420985 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.420992 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 23:47:50.420998 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:47:50.421004 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:47:50.421010 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 23:47:50.421016 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 23:47:50.421026 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:47:50.421032 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:47:50.421038 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 23:47:50.421045 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:47:50.421051 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 23:47:50.421057 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 23:47:50.421063 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 23:47:50.421069 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:47:50.421075 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:47:50.421081 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:47:50.421088 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:47:50.421094 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:47:50.421360 nusoap_client: checkWSDL 2020-07-11 23:47:50.421370 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-11 23:47:50.421375 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-11 23:47:50.421379 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-11 23:47:50.421385 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-07-11 23:47:50.421389 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-11 23:47:50.421393 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-11 23:47:50.421402 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-07-11 23:47:50.421425 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-11 23:47:50.421458 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.421465 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199474" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-11 23:47:50.421493 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-11 23:47:50.421516 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-07-11 23:47:50.421522 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-07-11 23:47:50.421527 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-07-11 23:47:50.421531 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-07-11 23:47:50.421536 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199474" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-11 23:47:50.421546 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-11 23:47:50.421558 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-11 23:47:50.421563 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-11 23:47:50.421572 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.421581 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:47:50.421586 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-07-11 23:47:50.421611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.421620 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-11 23:47:50.421624 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.421651 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-11 23:47:50.421657 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-07-11 23:47:50.421661 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-07-11 23:47:50.421665 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-07-11 23:47:50.421668 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-07-11 23:47:50.421673 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-07-11 23:47:50.421677 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-07-11 23:47:50.421681 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-11 23:47:50.421686 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-07-11 23:47:50.421693 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199474" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-11 23:47:50.421704 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-11 23:47:50.421711 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-11 23:47:50.421715 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-11 23:47:50.421734 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.421739 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-11 23:47:50.421744 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:47:50.421770 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-11 23:47:50.421776 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.421793 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.421800 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.421804 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:47:50.421814 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-11 23:47:50.421821 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:47:50.421825 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 23:47:50.421830 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-11 23:47:50.421836 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199474" 2020-07-11 23:47:50.421843 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:47:50.421847 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 23:47:50.421852 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:47:50.421858 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:47:50.421863 wsdl: in serializeType: returning: 199474 2020-07-11 23:47:50.421869 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-11 23:47:50.421875 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:47:50.421879 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 23:47:50.421883 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-11 23:47:50.421889 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-07-11 23:47:50.421895 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:47:50.421899 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 23:47:50.421909 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:47:50.421914 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:47:50.421918 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-07-11 23:47:50.421923 wsdl: in serializeType: returning: 199474PLN 2020-07-11 23:47:50.421927 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199474PLN 2020-07-11 23:47:50.421947 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=199474PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-07-11 23:47:50.421951 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-07-11 23:47:50.421958 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9890"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-07-11 23:47:50.421971 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-07-11 23:47:50.421978 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=199474PLN 2020-07-11 23:47:50.421988 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-07-11 23:47:50.422057 nusoap_client: sending message, length=499 2020-07-11 23:47:50.421997 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-11 23:47:50.422008 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-11 23:47:50.422013 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-11 23:47:50.422017 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-11 23:47:50.422020 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-11 23:47:50.422027 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 23:47:50.422037 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 23:47:50.422045 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-11 23:47:50.422050 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-11 23:47:50.422063 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-07-11 23:47:50.422071 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-11 23:47:50.422078 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-11 23:47:50.428565 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-11 23:47:50.428583 soap_transport_http: socket connected 2020-07-11 23:47:50.428598 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-07-11 23:47:50.428607 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-07-11 23:47:50.428617 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 23:47:50.428625 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 23:47:50.428632 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-11 23:47:50.428637 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-11 23:47:50.428644 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-07-11 23:47:50.428670 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-07-11 23:47:50.437516 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-07-11 23:47:50.437545 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-07-11 23:47:50.437551 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-11 23:47:50.437556 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-11 23:47:50.437562 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-11 23:47:50.437567 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-11 23:47:50.437573 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-11 23:47:50.437582 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-11 23:47:50.437588 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-11 23:47:50.437593 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 11 Jul 2020 21:47:42 GMT 2020-07-11 23:47:50.437600 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-11 23:47:50.437605 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-07-11 23:47:50.437611 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-11 23:47:50.437618 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-07-11 23:47:50.437640 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-07-11 23:47:50.437649 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-07-11 23:47:50.437657 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-11 23:47:50.437662 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-07-11 23:47:50.437667 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-07-11 23:47:50.437694 soap_transport_http: closed socket 2020-07-11 23:47:50.437704 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-11 23:47:50.437710 soap_transport_http: end of send() 2020-07-11 23:47:50.437743 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-07-11 23:47:50.437751 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 11 Jul 2020 21:47:42 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-07-11 23:47:50.437776 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-07-11 23:47:50.437785 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-07-11 23:47:50.437804 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-07-11 23:47:50.437810 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-07-11 23:47:50.437898 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-07-11 23:47:50.437985 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-07-11 23:47:50.437991 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-07-11 23:47:50.437999 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-07-11 23:47:50.438009 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-11 23:47:50.438031 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-07-11 23:47:50.438082 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-07-11 23:47:50.438108 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-11 23:47:50.438119 nusoap_client: got fault 2020-07-11 23:47:50.438126 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-07-11 23:47:50.438130 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-07-11 23:47:50.438138 nusoap_client: detail =