Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO

Pracujemy nad tym. Efekty już wkrótce.

Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 125.2

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
757349-00018.200.433.479D Model: GT15
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: RENAULT
 Silnik:
JR T3290
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 13 Apr 2021 23:28:07 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-04-14 01:28:07.503660 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-04-14 01:28:07.503726 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:28:07.503747 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199474" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-04-14 01:28:07.503766 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:28:07.503784 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-04-14 01:28:07.503794 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-04-14 01:28:07.503810 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-04-14 01:28:07.503819 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:28:07.503826 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:28:07.503836 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 01:28:07.503850 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-04-14 01:28:07.503863 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-04-14 01:28:07.503869 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-04-14 01:28:07.503874 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-04-14 01:28:07.503878 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-04-14 01:28:07.503882 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-04-14 01:28:07.503897 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 01:28:07.503914 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 01:28:07.503924 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-04-14 01:28:07.503930 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-04-14 01:28:07.503936 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-04-14 01:28:07.503944 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-04-14 01:28:07.503954 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-04-14 01:28:07.511712 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-04-14 01:28:07.511745 soap_transport_http: socket connected 2021-04-14 01:28:07.511763 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-04-14 01:28:07.511792 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 01:28:07.511799 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 01:28:07.511803 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-04-14 01:28:07.511807 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-04-14 01:28:07.511834 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-04-14 01:28:07.529438 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-04-14 01:28:07.529455 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-04-14 01:28:07.529462 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 01:28:07.529467 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-04-14 01:28:07.529472 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-04-14 01:28:07.529477 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-04-14 01:28:07.529483 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-04-14 01:28:07.529489 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-04-14 01:28:07.529494 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-04-14 01:28:07.529500 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 13 Apr 2021 23:28:07 GMT 2021-04-14 01:28:07.529505 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-04-14 01:28:07.529515 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 183422 2021-04-14 01:28:07.529521 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-04-14 01:28:07.529532 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-04-14 01:28:07.529559 soap_transport_http: want to read content of length 183422 2021-04-14 01:28:07.529577 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-04-14 01:28:07.536705 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.536763 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.536778 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.537018 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-04-14 01:28:07.544474 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-04-14 01:28:07.544526 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2021-04-14 01:28:07.544558 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.544593 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.544660 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:28:07.544694 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:28:07.552204 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.552267 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:28:07.552310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.552373 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:28:07.552405 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:28:07.552448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.552469 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.552554 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:28:07.552592 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:28:07.552613 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.552632 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.552712 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:28:07.552746 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:28:07.552799 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:28:07.552822 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.552844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.552881 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.552976 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:28:07.553037 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:28:07.553071 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:28:07.559925 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.559980 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.560000 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.560023 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.560067 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.560085 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.560128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.560149 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.560213 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:28:07.560314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.560340 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 01:28:07.560361 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.560381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.560400 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.560425 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.560531 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:28:07.560665 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-04-14 01:28:07.560806 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-04-14 01:28:07.560892 soap_transport_http: read buffer of 7992 bytes 2021-04-14 01:28:07.561035 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-04-14 01:28:07.561062 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.561138 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:28:07.567404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.567430 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.567451 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.567561 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.567607 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.567656 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:28:07.567695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.567714 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.567749 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.567793 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:28:07.567814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.567871 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:28:07.568079 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.568167 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.568249 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 01:28:07.568320 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.568337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.568410 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.568444 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 01:28:07.568713 soap_transport_http: read buffer of 2094 bytes 2021-04-14 01:28:07.568728 soap_transport_http: read to EOF 2021-04-14 01:28:07.568736 soap_transport_http: read body of length 183422 2021-04-14 01:28:07.568779 soap_transport_http: received a total of 183846 bytes of data from server 2021-04-14 01:28:07.568819 soap_transport_http: closed socket 2021-04-14 01:28:07.568835 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-04-14 01:28:07.568843 soap_transport_http: end of send() 2021-04-14 01:28:07.568864 wsdl: got WSDL URL 2021-04-14 01:28:07.568871 wsdl: Parse WSDL 2021-04-14 01:28:07.569068 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-04-14 01:28:07.569087 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-04-14 01:28:07.569151 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.569162 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-04-14 01:28:07.569188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.569229 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.569240 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.569258 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 01:28:07.569285 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.569294 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.569308 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:28:07.569329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.569368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.569383 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-04-14 01:28:07.569404 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.569413 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.569436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.569480 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.569489 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.569503 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-04-14 01:28:07.569522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.569545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.569567 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-04-14 01:28:07.569588 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.569596 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-04-14 01:28:07.569616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.569650 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.569659 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.569673 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 01:28:07.569697 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.569705 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.569718 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:28:07.569742 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.569759 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.569772 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 01:28:07.569790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.569824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.569839 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-04-14 01:28:07.569859 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.569867 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-04-14 01:28:07.569888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.569922 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.569931 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.569945 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-04-14 01:28:07.569963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.569985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.569999 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-04-14 01:28:07.570018 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570026 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-04-14 01:28:07.570045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570078 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.570087 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570100 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 01:28:07.570124 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.570132 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570146 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:28:07.570169 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.570178 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570190 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 01:28:07.570213 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.570222 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570235 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:28:07.570253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.570307 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:28:07.570326 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570335 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.570354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570386 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570394 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570450 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:28:07.570485 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:28:07.570509 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570524 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:28:07.570537 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-04-14 01:28:07.570563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:28:07.570598 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-04-14 01:28:07.570619 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570628 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-04-14 01:28:07.570647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570681 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.570690 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570703 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:28:07.570721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.570756 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-04-14 01:28:07.570776 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570784 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.570802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570835 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570843 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570893 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:28:07.570921 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:28:07.570944 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.570958 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:28:07.570972 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-04-14 01:28:07.570990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:28:07.571024 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-04-14 01:28:07.571043 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571051 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-04-14 01:28:07.571070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571104 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.571113 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571126 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 01:28:07.571150 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.571159 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571172 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 01:28:07.571195 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.571204 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571217 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 01:28:07.571241 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.571249 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571262 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:28:07.571280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.571333 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.571352 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571360 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.571383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571418 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.571427 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571442 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-04-14 01:28:07.571461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.571496 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-04-14 01:28:07.571515 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571523 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-04-14 01:28:07.571542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571584 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.571594 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571607 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:28:07.571626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.571661 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-04-14 01:28:07.571680 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571688 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.571706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571742 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.571761 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571774 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-04-14 01:28:07.571792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.571827 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-04-14 01:28:07.571848 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571858 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-04-14 01:28:07.571882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571927 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.571939 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.571958 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:28:07.571982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.572020 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-04-14 01:28:07.572043 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572051 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.572071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572105 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.572115 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572128 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-04-14 01:28:07.572147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.572182 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-04-14 01:28:07.572201 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572209 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-04-14 01:28:07.572227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572261 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.572270 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572283 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 01:28:07.572307 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.572316 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572329 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:28:07.572347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.572388 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-04-14 01:28:07.572407 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572415 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.572434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572473 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.572482 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572495 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-04-14 01:28:07.572514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.572555 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-04-14 01:28:07.572575 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572583 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-04-14 01:28:07.572602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572636 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.572645 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572659 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 01:28:07.572683 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.572691 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572704 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:28:07.572723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.572764 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-04-14 01:28:07.572783 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572791 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.572809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572842 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.572851 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572864 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-04-14 01:28:07.572883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.572918 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-04-14 01:28:07.572936 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572944 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-04-14 01:28:07.572962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.572995 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.573003 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573017 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:28:07.573035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.573069 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-04-14 01:28:07.573088 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573096 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.573114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573147 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.573156 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573169 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-04-14 01:28:07.573187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.573222 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-04-14 01:28:07.573241 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573249 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-04-14 01:28:07.573267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573302 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.573311 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573324 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:28:07.573343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.573378 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-04-14 01:28:07.573397 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573406 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.573424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573469 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.573478 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573491 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-04-14 01:28:07.573510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.573545 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-04-14 01:28:07.573571 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573579 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-04-14 01:28:07.573597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573630 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.573640 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573653 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-04-14 01:28:07.573672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.573706 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:28:07.573725 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573733 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.573751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573784 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.573793 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573806 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-04-14 01:28:07.573825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.573860 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-04-14 01:28:07.573879 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573887 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-04-14 01:28:07.573905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573939 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.573948 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.573961 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-04-14 01:28:07.573980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.574014 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-04-14 01:28:07.574033 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574041 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.574059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574092 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.574101 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574115 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-04-14 01:28:07.574133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.574167 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-04-14 01:28:07.574186 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574194 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-04-14 01:28:07.574212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574245 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.574254 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574268 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-04-14 01:28:07.574294 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.574303 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574316 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-04-14 01:28:07.574335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.574375 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:28:07.574394 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574402 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.574421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574464 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.574473 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574487 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-04-14 01:28:07.574506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.574540 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-04-14 01:28:07.574565 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574575 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 01:28:07.574594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574628 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.574637 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574650 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:28:07.574669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.574704 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.574723 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574731 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.574749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574783 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.574792 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574805 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 01:28:07.574823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.574858 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:28:07.574877 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574885 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-04-14 01:28:07.574903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574937 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:28:07.574946 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.574960 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 01:28:07.574978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.575013 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.575032 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575040 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.575058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575090 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575098 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575148 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:28:07.575176 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:28:07.575199 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575213 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:28:07.575227 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-04-14 01:28:07.575244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:28:07.575279 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-04-14 01:28:07.575298 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575306 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-04-14 01:28:07.575325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575359 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:28:07.575368 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575381 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 01:28:07.575400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.575436 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:28:07.575466 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575475 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.575557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575593 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575601 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575640 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:28:07.575662 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:28:07.575679 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575693 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:28:07.575703 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-04-14 01:28:07.575715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:28:07.575740 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-04-14 01:28:07.575755 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575761 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-04-14 01:28:07.575774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575799 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:28:07.575806 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575816 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 01:28:07.575828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.575853 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-04-14 01:28:07.575868 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575874 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.575887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575910 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575916 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575952 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:28:07.575971 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:28:07.575987 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.575997 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:28:07.576007 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-04-14 01:28:07.576019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:28:07.576041 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-04-14 01:28:07.576055 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576061 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-04-14 01:28:07.576074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576098 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:28:07.576105 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576115 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 01:28:07.576127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.576152 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.576165 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576171 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.576184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576207 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576213 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576248 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:28:07.576266 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:28:07.576282 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576292 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:28:07.576302 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-04-14 01:28:07.576314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:28:07.576337 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-04-14 01:28:07.576351 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576356 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-04-14 01:28:07.576369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576393 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.576400 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576410 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-04-14 01:28:07.576426 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.576433 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576442 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-04-14 01:28:07.576475 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.576482 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576492 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 01:28:07.576509 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.576516 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576525 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 01:28:07.576541 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.576547 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576556 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-04-14 01:28:07.576572 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.576578 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576587 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-04-14 01:28:07.576604 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.576610 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576619 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:28:07.576631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.576678 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-04-14 01:28:07.576692 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576698 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.576711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576735 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.576741 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576751 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-04-14 01:28:07.576771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.576795 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-04-14 01:28:07.576809 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576815 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-04-14 01:28:07.576828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576851 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.576858 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576867 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-04-14 01:28:07.576884 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.576890 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576899 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:28:07.576915 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.576921 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576930 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 01:28:07.576942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.576973 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-04-14 01:28:07.576987 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.576992 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.577005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577029 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.577035 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577044 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-04-14 01:28:07.577057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.577080 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-04-14 01:28:07.577094 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577100 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 01:28:07.577113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577136 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.577143 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577152 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:28:07.577164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.577188 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.577202 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577208 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.577221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577244 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.577252 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 01:28:07.577274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.577297 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:28:07.577311 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577317 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-04-14 01:28:07.577330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577353 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.577359 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577368 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:28:07.577385 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.577391 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577400 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-04-14 01:28:07.577416 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.577423 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577432 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-04-14 01:28:07.577448 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.577462 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577477 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-04-14 01:28:07.577494 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.577500 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577509 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-04-14 01:28:07.577522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.577561 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:28:07.577575 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577581 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.577594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577618 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.577625 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577634 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-04-14 01:28:07.577648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.577671 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-04-14 01:28:07.577685 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577691 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 01:28:07.577704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577727 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.577735 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577744 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-04-14 01:28:07.577768 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.577774 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577784 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:28:07.577800 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.577806 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577815 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 01:28:07.577827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.577858 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.577872 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577878 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.577891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577915 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.577921 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577930 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 01:28:07.577943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.577966 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:28:07.577980 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.577986 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-04-14 01:28:07.577999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.578022 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.578028 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.578037 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 01:28:07.578054 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.578060 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.578069 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 01:28:07.578085 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.578091 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.578100 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:28:07.578116 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.578123 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.578132 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 01:28:07.578148 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.578154 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.578163 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 01:28:07.578175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.578204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.578214 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.578228 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.578233 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.578247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.578270 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.578277 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.578286 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-04-14 01:28:07.578299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.578313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.578323 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 01:28:07.578336 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.578367 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.578375 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.578384 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.578397 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.578413 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.578426 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.578450 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.578464 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.578479 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:28:07.578496 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.578503 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.578512 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-04-14 01:28:07.578528 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.578534 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.578543 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-04-14 01:28:07.578560 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.578566 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.578575 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-04-14 01:28:07.578591 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.578598 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.578607 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-04-14 01:28:07.578623 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:28:07.578630 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.578639 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-04-14 01:28:07.578655 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.578662 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.578671 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.578687 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.578694 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.578703 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:28:07.578719 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.578726 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.578735 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-04-14 01:28:07.578759 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.578765 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.578774 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 01:28:07.578790 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.578796 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.578805 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 01:28:07.578817 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.578870 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.578886 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.578891 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-04-14 01:28:07.578906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.578929 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.578936 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.578945 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 01:28:07.578961 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.578968 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.578977 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 01:28:07.578993 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.578999 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.579008 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 01:28:07.579024 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.579030 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.579040 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 01:28:07.579052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.579077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.579087 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.579106 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.579119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.579143 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579149 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.579159 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-04-14 01:28:07.579171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.579186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.579195 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-04-14 01:28:07.579207 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579232 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579239 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579248 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579261 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579276 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.579289 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579312 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.579319 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579328 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 01:28:07.579345 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.579351 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579360 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-04-14 01:28:07.579377 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.579383 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579392 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 01:28:07.579408 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.579415 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579424 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-04-14 01:28:07.579440 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.579446 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579463 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 01:28:07.579486 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.579492 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579501 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 01:28:07.579518 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.579524 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579533 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:28:07.579549 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.579555 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579564 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-04-14 01:28:07.579580 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.579587 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579596 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-04-14 01:28:07.579612 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.579618 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579627 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 01:28:07.579643 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.579650 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579659 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 01:28:07.579671 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.579723 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.579739 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.579745 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-04-14 01:28:07.579759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.579782 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.579790 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.579800 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 01:28:07.579816 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.579822 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.579831 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:28:07.579847 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.579854 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.579863 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 01:28:07.579879 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:28:07.579885 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.579894 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-04-14 01:28:07.579907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.579932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.579941 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.579955 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.579961 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.579974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.579998 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580005 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.580014 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-04-14 01:28:07.580027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.580041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.580050 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-04-14 01:28:07.580062 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580089 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580096 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580105 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580118 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580133 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.580146 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580169 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.580176 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580185 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 01:28:07.580202 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.580208 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580217 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-04-14 01:28:07.580233 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.580239 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580248 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 01:28:07.580264 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.580271 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580280 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-04-14 01:28:07.580296 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.580302 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580311 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 01:28:07.580327 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.580333 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580342 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 01:28:07.580358 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.580364 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580373 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:28:07.580389 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.580396 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580404 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-04-14 01:28:07.580420 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.580427 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580436 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-04-14 01:28:07.580452 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.580463 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580477 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-04-14 01:28:07.580494 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.580500 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580509 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 01:28:07.580525 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.580532 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580541 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 01:28:07.580553 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.580608 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.580623 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.580650 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.580657 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.580666 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.580679 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.580694 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.580707 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.580731 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.580737 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.580747 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-04-14 01:28:07.580765 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.580771 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.580781 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-04-14 01:28:07.580798 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.580804 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.580813 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 01:28:07.580829 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.580835 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.580844 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-04-14 01:28:07.580860 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.580866 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.580875 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-04-14 01:28:07.580892 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.580898 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.580907 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 01:28:07.580923 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.580929 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.580938 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-04-14 01:28:07.580954 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.580960 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.580969 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-04-14 01:28:07.580985 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.580992 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.581001 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-04-14 01:28:07.581017 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.581023 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.581032 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 01:28:07.581048 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.581055 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.581064 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 01:28:07.581080 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.581086 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.581095 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-04-14 01:28:07.581111 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.581117 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.581126 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:28:07.581142 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.581148 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.581157 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-04-14 01:28:07.581182 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.581248 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.581266 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.581272 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-04-14 01:28:07.581286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.581311 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.581318 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.581327 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 01:28:07.581340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.581355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.581365 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:28:07.581380 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.581386 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.581399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.581423 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.581430 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.581440 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-04-14 01:28:07.581461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.581481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.581491 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-04-14 01:28:07.581506 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.581512 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-04-14 01:28:07.581525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.581549 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.581556 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.581566 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:28:07.581584 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.581590 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.581600 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 01:28:07.581616 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.581623 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.581632 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 01:28:07.581649 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:28:07.581656 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.581665 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 01:28:07.581678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.581716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.581726 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-04-14 01:28:07.581740 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.581746 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.581767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.581791 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:28:07.581798 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.581807 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-04-14 01:28:07.581820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.581834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.581844 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-04-14 01:28:07.581856 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:28:07.581881 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-04-14 01:28:07.581889 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:28:07.581898 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-04-14 01:28:07.581911 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:28:07.581926 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.581939 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-04-14 01:28:07.581962 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.581969 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 01:28:07.581979 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-04-14 01:28:07.581995 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.582001 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-04-14 01:28:07.582010 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-04-14 01:28:07.582026 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.582032 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 01:28:07.582041 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-04-14 01:28:07.582057 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 01:28:07.582064 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-04-14 01:28:07.582073 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 01:28:07.582089 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.582096 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-04-14 01:28:07.582105 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-04-14 01:28:07.582120 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.582126 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-04-14 01:28:07.582135 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-04-14 01:28:07.582151 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.582158 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-04-14 01:28:07.582167 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:28:07.582183 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.582189 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 01:28:07.582198 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-04-14 01:28:07.582214 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.582220 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-04-14 01:28:07.582229 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-04-14 01:28:07.582245 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.582252 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-04-14 01:28:07.582260 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:28:07.582273 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-04-14 01:28:07.582320 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.582337 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.582342 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-04-14 01:28:07.582357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.582380 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.582387 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.582396 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:28:07.582408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.582423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.582432 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-04-14 01:28:07.582447 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.582452 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.582472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.582497 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 01:28:07.582503 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.582513 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-04-14 01:28:07.582525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.582540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.582549 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-04-14 01:28:07.582562 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-04-14 01:28:07.582585 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:28:07.582592 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-04-14 01:28:07.582601 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-04-14 01:28:07.582618 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 01:28:07.582624 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-04-14 01:28:07.582633 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-04-14 01:28:07.582649 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:28:07.582656 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-04-14 01:28:07.582665 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-04-14 01:28:07.582677 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-04-14 01:28:07.582699 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.582714 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.582719 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-04-14 01:28:07.582734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.582765 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.582772 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.582781 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:28:07.582798 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.582804 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.582813 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 01:28:07.582829 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.582835 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.582845 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 01:28:07.582857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.582879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.582888 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.582902 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.582907 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.582921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.582945 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.582952 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.582961 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-04-14 01:28:07.582973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.582988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.582997 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-04-14 01:28:07.583009 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.583034 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.583041 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.583050 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.583062 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.583078 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.583090 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.583114 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.583121 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.583130 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-04-14 01:28:07.583147 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.583153 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.583162 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-04-14 01:28:07.583178 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.583184 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.583193 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 01:28:07.583209 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.583216 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.583224 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-04-14 01:28:07.583241 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.583247 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.583256 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-04-14 01:28:07.583273 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.583279 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.583288 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-04-14 01:28:07.583304 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.583310 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.583320 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-04-14 01:28:07.583336 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.583342 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.583351 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 01:28:07.583367 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.583373 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.583382 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 01:28:07.583395 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.583439 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.583461 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.583472 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-04-14 01:28:07.583486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.583510 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.583517 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.583526 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 01:28:07.583543 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.583549 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.583558 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 01:28:07.583575 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.583581 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.583590 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:28:07.583606 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.583612 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.583621 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 01:28:07.583637 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.583643 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.583652 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 01:28:07.583665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.583693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.583703 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:28:07.583717 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.583723 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.583736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.583761 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.583767 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.583780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.583802 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:28:07.583822 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:28:07.583838 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.583848 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:28:07.583858 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-04-14 01:28:07.583869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.583883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 01:28:07.583892 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-04-14 01:28:07.583906 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.583913 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-04-14 01:28:07.583927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.583950 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.583957 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.583967 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-04-14 01:28:07.583979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.583993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.584003 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-04-14 01:28:07.584016 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584022 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.584035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584058 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 01:28:07.584065 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584074 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-04-14 01:28:07.584086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.584110 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-04-14 01:28:07.584123 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584129 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-04-14 01:28:07.584142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584166 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.584172 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584181 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 01:28:07.584198 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.584204 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584213 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 01:28:07.584229 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.584235 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584244 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-04-14 01:28:07.584257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.584288 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:28:07.584301 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584307 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.584320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584344 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.584351 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584360 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-04-14 01:28:07.584372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.584396 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-04-14 01:28:07.584410 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584415 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-04-14 01:28:07.584428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584451 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.584471 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584481 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:28:07.584494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.584518 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-04-14 01:28:07.584531 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584537 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.584550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584574 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.584580 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584590 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-04-14 01:28:07.584602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.584616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.584626 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-04-14 01:28:07.584638 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.584664 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.584670 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.584680 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.584692 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.584707 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.584720 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.584744 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.584750 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.584766 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-04-14 01:28:07.584783 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.584790 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.584799 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-04-14 01:28:07.584815 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.584822 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.584831 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-04-14 01:28:07.584847 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.584853 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.584862 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-04-14 01:28:07.584878 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.584884 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.584893 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-04-14 01:28:07.584909 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 01:28:07.584915 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.584924 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-04-14 01:28:07.584940 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 01:28:07.584946 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.584955 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-04-14 01:28:07.584971 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 01:28:07.584977 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.584987 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-04-14 01:28:07.585003 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:28:07.585009 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.585018 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-04-14 01:28:07.585034 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.585040 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.585049 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-04-14 01:28:07.585065 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.585071 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.585080 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-04-14 01:28:07.585096 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.585102 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.585111 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-04-14 01:28:07.585127 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.585133 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.585142 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-04-14 01:28:07.585155 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.585213 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.585230 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.585236 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-04-14 01:28:07.585250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.585273 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.585279 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.585289 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 01:28:07.585305 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.585312 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.585321 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 01:28:07.585333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.585351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.585361 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-04-14 01:28:07.585374 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.585380 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.585393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.585416 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:28:07.585423 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.585432 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-04-14 01:28:07.585445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.585459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.585474 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-04-14 01:28:07.585487 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:28:07.585513 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-04-14 01:28:07.585519 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:28:07.585529 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-04-14 01:28:07.585541 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:28:07.585557 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.585569 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-04-14 01:28:07.585592 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.585599 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:28:07.585608 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-04-14 01:28:07.585625 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.585631 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:28:07.585640 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-04-14 01:28:07.585656 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.585662 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:28:07.585671 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-04-14 01:28:07.585687 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-04-14 01:28:07.585694 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:28:07.585703 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-04-14 01:28:07.585719 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.585725 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:28:07.585734 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-04-14 01:28:07.585750 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-04-14 01:28:07.585762 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:28:07.585771 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-04-14 01:28:07.585787 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.585794 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-04-14 01:28:07.585803 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:28:07.585816 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-04-14 01:28:07.585852 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.585867 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.585873 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-04-14 01:28:07.585924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.585948 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.585955 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.585964 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 01:28:07.585981 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.585987 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.585996 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 01:28:07.586012 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.586019 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586028 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 01:28:07.586040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.586071 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:28:07.586085 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586091 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.586105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586128 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.586135 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586144 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-04-14 01:28:07.586157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.586181 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-04-14 01:28:07.586194 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586200 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-04-14 01:28:07.586213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586236 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.586242 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586251 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 01:28:07.586268 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.586274 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586283 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 01:28:07.586295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.586323 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-04-14 01:28:07.586341 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586347 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-04-14 01:28:07.586362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586385 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:28:07.586392 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586401 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-04-14 01:28:07.586415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.586439 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-04-14 01:28:07.586453 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586469 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-04-14 01:28:07.586484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586508 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.586514 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586524 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 01:28:07.586540 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.586547 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586556 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 01:28:07.586568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.586596 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:28:07.586609 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586615 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.586628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586652 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:28:07.586658 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586668 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-04-14 01:28:07.586680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.586704 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-04-14 01:28:07.586717 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586723 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-04-14 01:28:07.586735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586766 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.586773 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586782 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 01:28:07.586799 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.586805 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586814 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 01:28:07.586826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.586854 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.586867 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586873 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.586887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586910 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:28:07.586916 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586926 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-04-14 01:28:07.586938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.586952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.586961 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 01:28:07.586974 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:28:07.586999 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-04-14 01:28:07.587006 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:28:07.587015 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-04-14 01:28:07.587027 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:28:07.587042 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.587055 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-04-14 01:28:07.587078 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.587084 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-04-14 01:28:07.587094 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:28:07.587110 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-04-14 01:28:07.587117 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-04-14 01:28:07.587126 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 01:28:07.587138 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-04-14 01:28:07.587156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.587169 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 01:28:07.587193 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-04-14 01:28:07.587200 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 01:28:07.587209 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-04-14 01:28:07.587222 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 01:28:07.587237 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.587250 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-04-14 01:28:07.587273 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.587280 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-04-14 01:28:07.587289 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 01:28:07.587305 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.587311 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-04-14 01:28:07.587320 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 01:28:07.587333 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-04-14 01:28:07.587351 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.587365 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.587370 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-04-14 01:28:07.587384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.587407 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.587413 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.587422 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-04-14 01:28:07.587435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.587449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.587462 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:28:07.587482 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.587488 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.587502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.587525 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.587532 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.587541 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-04-14 01:28:07.587554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.587568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.587578 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-04-14 01:28:07.587591 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.587597 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-04-14 01:28:07.587610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.587633 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.587640 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.587649 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-04-14 01:28:07.587665 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.587672 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.587681 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 01:28:07.587698 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.587704 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.587713 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 01:28:07.587729 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.587736 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.587744 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 01:28:07.587757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.587782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.587792 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.587805 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.587811 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.587825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.587849 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.587855 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.587865 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-04-14 01:28:07.587877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.587892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.587901 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-04-14 01:28:07.587913 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.587939 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.587946 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.587955 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.587967 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.587983 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.587996 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.588019 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.588026 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.588035 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 01:28:07.588051 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.588057 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.588066 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 01:28:07.588083 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.588089 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.588098 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-04-14 01:28:07.588114 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.588120 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.588129 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-04-14 01:28:07.588145 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.588152 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.588161 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 01:28:07.588177 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.588183 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.588192 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 01:28:07.588208 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 01:28:07.588214 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.588223 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-04-14 01:28:07.588235 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.588272 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.588286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.588292 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-04-14 01:28:07.588306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.588328 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.588335 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.588344 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-04-14 01:28:07.588360 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.588366 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.588375 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-04-14 01:28:07.588391 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.588398 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.588406 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-04-14 01:28:07.588423 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.588429 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.588438 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-04-14 01:28:07.588454 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.588463 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.588477 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-04-14 01:28:07.588494 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.588500 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.588509 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-04-14 01:28:07.588526 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.588532 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.588541 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 01:28:07.588557 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.588563 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.588573 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-04-14 01:28:07.588585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.588625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.588635 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:28:07.588649 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.588655 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-04-14 01:28:07.588669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.588692 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:28:07.588699 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.588709 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-04-14 01:28:07.588722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.588736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.588745 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-04-14 01:28:07.588762 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 01:28:07.588768 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-04-14 01:28:07.588778 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-04-14 01:28:07.588792 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.588798 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-04-14 01:28:07.588810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.588832 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:28:07.588851 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 01:28:07.588867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.588877 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 01:28:07.588887 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-04-14 01:28:07.588903 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.588909 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-04-14 01:28:07.588918 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-04-14 01:28:07.588933 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 01:28:07.588939 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-04-14 01:28:07.588948 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-04-14 01:28:07.588964 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.588970 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-04-14 01:28:07.588979 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.588995 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.589001 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-04-14 01:28:07.589010 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.589026 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.589032 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-04-14 01:28:07.589041 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.589057 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.589063 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-04-14 01:28:07.589073 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.589088 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:28:07.589094 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-04-14 01:28:07.589103 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:28:07.589118 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 01:28:07.589124 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-04-14 01:28:07.589133 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-04-14 01:28:07.589149 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.589155 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-04-14 01:28:07.589164 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.589179 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 01:28:07.589185 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-04-14 01:28:07.589194 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-04-14 01:28:07.589210 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.589216 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-04-14 01:28:07.589225 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.589241 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:28:07.589247 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-04-14 01:28:07.589256 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:28:07.589271 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 01:28:07.589277 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-04-14 01:28:07.589286 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-04-14 01:28:07.589301 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:28:07.589307 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-04-14 01:28:07.589316 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:28:07.589332 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.589338 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-04-14 01:28:07.589347 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.589358 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-04-14 01:28:07.589389 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-04-14 01:28:07.589416 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-04-14 01:28:07.589442 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-04-14 01:28:07.589472 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-04-14 01:28:07.589499 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:28:07.589524 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-04-14 01:28:07.589549 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-04-14 01:28:07.589574 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-04-14 01:28:07.589601 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.589626 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-04-14 01:28:07.589652 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-04-14 01:28:07.589677 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-04-14 01:28:07.589702 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-04-14 01:28:07.589727 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-04-14 01:28:07.589774 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-04-14 01:28:07.589801 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-04-14 01:28:07.589841 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-04-14 01:28:07.589875 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-04-14 01:28:07.589908 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-04-14 01:28:07.589945 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-04-14 01:28:07.589971 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-04-14 01:28:07.589997 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-04-14 01:28:07.590024 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:28:07.590050 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-04-14 01:28:07.590076 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-04-14 01:28:07.590102 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-04-14 01:28:07.590128 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:28:07.590155 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-04-14 01:28:07.590181 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.590214 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:28:07.590240 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.590267 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-04-14 01:28:07.590294 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:28:07.590320 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-04-14 01:28:07.590346 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-04-14 01:28:07.590372 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-04-14 01:28:07.590399 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.590425 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-04-14 01:28:07.590451 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-04-14 01:28:07.590484 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-04-14 01:28:07.590511 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-04-14 01:28:07.590537 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-04-14 01:28:07.590563 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.590590 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:28:07.590623 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:28:07.590650 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-04-14 01:28:07.590676 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.590703 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 01:28:07.590730 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.590756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 01:28:07.590783 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.590809 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-04-14 01:28:07.590837 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.590863 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-04-14 01:28:07.590889 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:28:07.590928 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-04-14 01:28:07.590953 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-04-14 01:28:07.590978 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-04-14 01:28:07.591003 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-04-14 01:28:07.591029 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-04-14 01:28:07.591054 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.591079 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-04-14 01:28:07.591104 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:28:07.591131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-04-14 01:28:07.591157 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-04-14 01:28:07.591182 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-04-14 01:28:07.591206 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:28:07.591231 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-04-14 01:28:07.591256 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-04-14 01:28:07.591281 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-04-14 01:28:07.591306 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-04-14 01:28:07.591331 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-04-14 01:28:07.591356 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:28:07.591381 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-04-14 01:28:07.591406 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-04-14 01:28:07.591444 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-04-14 01:28:07.591476 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:28:07.591504 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-04-14 01:28:07.591530 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.591556 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 01:28:07.591583 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:28:07.591614 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-04-14 01:28:07.591640 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.591667 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-04-14 01:28:07.591693 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:28:07.591718 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-04-14 01:28:07.591745 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.591763 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.591788 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:28:07.591814 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.591833 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.591850 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.591875 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:28:07.591913 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.591929 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.591945 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.591962 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.591986 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:28:07.592011 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592036 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:28:07.592061 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592077 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592092 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592108 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592132 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:28:07.592157 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592181 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:28:07.592207 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592232 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:28:07.592257 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592272 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592297 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:28:07.592321 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592337 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592362 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:28:07.592386 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592410 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:28:07.592449 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592480 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:28:07.592506 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592536 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:28:07.592561 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592588 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:28:07.592620 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592637 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592662 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:28:07.592688 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592713 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:28:07.592739 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592766 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:28:07.592792 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592820 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:28:07.592846 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592874 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:28:07.592912 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592937 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:28:07.592962 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592978 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.592993 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593008 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593024 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593039 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593055 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593079 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:28:07.593104 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593119 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593135 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593159 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:28:07.593185 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593211 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:28:07.593236 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593252 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593268 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593284 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593300 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593534 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:28:07.593562 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593579 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593600 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593627 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:28:07.593653 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.593770 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593787 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593803 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593819 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593845 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.593870 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593886 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593916 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593931 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.593956 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.593981 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594006 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.594030 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594046 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594062 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594077 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594101 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:28:07.594126 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594156 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 01:28:07.594180 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594196 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594212 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594237 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.594262 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594278 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594309 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594349 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:28:07.594373 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594398 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-04-14 01:28:07.594423 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594453 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594474 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594501 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:28:07.594526 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594552 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.594577 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594598 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594626 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:28:07.594651 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594668 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594684 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594709 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:28:07.594734 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594751 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594777 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:28:07.594808 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594828 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594854 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 01:28:07.594880 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594909 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594934 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:28:07.594959 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.594983 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:28:07.595008 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595024 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595039 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595055 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595079 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.595104 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595120 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595135 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595150 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595166 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595181 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595212 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595236 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 01:28:07.595261 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595277 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595301 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:28:07.595326 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595341 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595357 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595381 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:28:07.595410 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595426 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595456 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595478 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595505 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:28:07.595531 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595557 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:28:07.595582 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595603 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595620 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595637 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595662 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:28:07.595687 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595712 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:28:07.595738 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595764 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:28:07.595789 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595805 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595830 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:28:07.595857 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595873 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595911 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:28:07.595936 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.595961 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:28:07.595985 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596010 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:28:07.596034 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596059 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:28:07.596084 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596110 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:28:07.596139 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596155 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596179 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:28:07.596204 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596229 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:28:07.596253 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596278 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:28:07.596303 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596328 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:28:07.596352 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596376 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:28:07.596401 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596425 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:28:07.596468 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596487 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596503 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596519 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596535 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596551 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596567 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596594 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:28:07.596624 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596641 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596657 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596686 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:28:07.596713 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596740 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:28:07.596767 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596784 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596804 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596821 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596836 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596862 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:28:07.596888 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596917 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596933 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596957 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:28:07.596982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.596998 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597044 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 01:28:07.597094 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597109 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597125 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597140 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597164 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.597189 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597205 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597221 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597236 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597261 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.597285 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597311 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 01:28:07.597336 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597352 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597368 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597389 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597414 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 01:28:07.597453 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597485 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 01:28:07.597511 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597528 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597544 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597570 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.597599 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597617 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597634 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597666 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 01:28:07.597717 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597743 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-04-14 01:28:07.597769 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597785 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597801 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597827 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 01:28:07.597852 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597878 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 01:28:07.597916 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597932 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597957 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:28:07.597982 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.597998 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598013 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598037 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 01:28:07.598067 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598083 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598108 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 01:28:07.598133 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598149 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598173 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 01:28:07.598211 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598228 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598254 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 01:28:07.598280 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598305 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 01:28:07.598331 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598347 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598363 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598379 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598405 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.598433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598471 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598488 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598505 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598521 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598538 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598554 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 01:28:07.598580 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 01:28:07.598612 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-04-14 01:28:07.598667 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:28:07.598717 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:28:07.598767 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-04-14 01:28:07.598815 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.598868 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:28:07.598915 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-04-14 01:28:07.598963 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-04-14 01:28:07.599011 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-04-14 01:28:07.599059 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-04-14 01:28:07.599107 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:28:07.599154 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:28:07.599201 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:28:07.599248 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:28:07.599295 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.599342 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.599390 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:28:07.599437 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:28:07.599491 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.599538 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:28:07.599585 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:28:07.599638 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.599687 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:28:07.599734 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.599781 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.599829 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.599883 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.599946 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:28:07.599991 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-04-14 01:28:07.600035 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:28:07.600080 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.600125 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:28:07.600171 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-04-14 01:28:07.600217 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:28:07.600263 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:28:07.600313 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-04-14 01:28:07.600357 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:28:07.600403 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:28:07.600461 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:28:07.600514 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.600567 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:28:07.600619 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.600668 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:28:07.600724 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-04-14 01:28:07.600774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:28:07.600822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:28:07.600870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-04-14 01:28:07.600930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.600978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:28:07.601023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-04-14 01:28:07.601069 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-04-14 01:28:07.601114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-04-14 01:28:07.601160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-04-14 01:28:07.601206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:28:07.601250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:28:07.601301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:28:07.601345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:28:07.601403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.601469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.601519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:28:07.601566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:28:07.601618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.601665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:28:07.601712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:28:07.601759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.601806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:28:07.601852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.601927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.601974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.602024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.602074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:28:07.602118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-04-14 01:28:07.602163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:28:07.602207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.602251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:28:07.602298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-04-14 01:28:07.602360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:28:07.602406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:28:07.602475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-04-14 01:28:07.602527 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:28:07.602575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:28:07.602627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:28:07.602674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.602722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:28:07.602773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.602838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:28:07.602895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-04-14 01:28:07.602953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:28:07.602999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:28:07.603044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-04-14 01:28:07.603090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.603136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:28:07.603181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-04-14 01:28:07.603226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-04-14 01:28:07.603288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-04-14 01:28:07.603363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-04-14 01:28:07.603409 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:28:07.603473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:28:07.603522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:28:07.603568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:28:07.603628 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.603677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.604075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:28:07.604124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:28:07.604171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.604216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:28:07.604262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:28:07.604307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.604353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:28:07.604397 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.604457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.604520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.604596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.604653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:28:07.604700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-04-14 01:28:07.604747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:28:07.604793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.604838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:28:07.604887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-04-14 01:28:07.604947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:28:07.604994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:28:07.605058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-04-14 01:28:07.605118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:28:07.605165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:28:07.605210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:28:07.605255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.605305 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:28:07.605351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.605397 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:28:07.605450 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-04-14 01:28:07.605482 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 01:28:07.605558 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:28:07.605611 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:28:07.605663 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 01:28:07.605715 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.605772 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:28:07.605823 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 01:28:07.605875 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 01:28:07.605942 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 01:28:07.605994 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 01:28:07.606045 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:28:07.606096 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:28:07.606148 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:28:07.606199 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:28:07.606251 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.606316 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.606367 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:28:07.606419 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:28:07.606475 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.606531 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:28:07.606583 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:28:07.606633 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.606703 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:28:07.606760 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.606812 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.606863 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.606914 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.606965 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:28:07.607016 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 01:28:07.607084 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:28:07.607135 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.607186 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:28:07.607241 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 01:28:07.607293 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:28:07.607344 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:28:07.607396 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 01:28:07.607461 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:28:07.607519 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:28:07.607570 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:28:07.607626 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.607679 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:28:07.607737 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.607789 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:28:07.607861 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-04-14 01:28:07.607884 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 01:28:07.607936 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:28:07.607988 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:28:07.608040 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 01:28:07.608095 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.608148 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:28:07.608199 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 01:28:07.608250 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 01:28:07.608301 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 01:28:07.608353 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 01:28:07.608404 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:28:07.608459 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:28:07.608517 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:28:07.608569 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:28:07.608621 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.608673 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.608725 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:28:07.608779 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:28:07.608830 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.608886 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:28:07.608938 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:28:07.608990 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.609042 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:28:07.609093 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.609157 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.609211 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.609265 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.609319 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:28:07.609373 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 01:28:07.609427 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:28:07.609486 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.609558 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:28:07.609610 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 01:28:07.609662 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:28:07.609713 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:28:07.609767 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 01:28:07.609818 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:28:07.609869 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:28:07.609921 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:28:07.609972 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.610028 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:28:07.610079 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.610131 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:28:07.610190 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-04-14 01:28:07.610212 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 01:28:07.610259 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:28:07.610306 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:28:07.610352 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 01:28:07.610399 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.610461 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:28:07.610516 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 01:28:07.610562 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 01:28:07.610608 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 01:28:07.610655 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 01:28:07.610701 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:28:07.610748 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:28:07.610794 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:28:07.610840 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:28:07.610887 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.610934 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.610980 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:28:07.611027 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:28:07.611078 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.611124 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:28:07.611171 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:28:07.611217 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.611264 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:28:07.611310 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.611356 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.611403 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.611449 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.611501 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:28:07.611548 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 01:28:07.611594 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:28:07.611641 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.611687 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:28:07.611733 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 01:28:07.611786 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:28:07.611833 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:28:07.611879 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 01:28:07.611925 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:28:07.611971 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:28:07.612017 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:28:07.612068 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.612119 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:28:07.612166 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.612212 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:28:07.612265 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-04-14 01:28:07.612286 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 01:28:07.612334 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 01:28:07.612383 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:28:07.612431 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 01:28:07.612485 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.612533 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 01:28:07.612582 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 01:28:07.612630 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 01:28:07.612679 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 01:28:07.612728 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 01:28:07.612777 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 01:28:07.612825 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:28:07.612874 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 01:28:07.612922 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:28:07.612970 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.613018 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.613067 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:28:07.613120 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 01:28:07.613219 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.613267 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 01:28:07.613316 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 01:28:07.613365 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.613426 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:28:07.613483 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.613534 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.613585 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.613635 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.613685 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:28:07.613749 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 01:28:07.613798 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 01:28:07.613846 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.613895 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:28:07.613942 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 01:28:07.613991 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:28:07.614039 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 01:28:07.614088 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 01:28:07.614136 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:28:07.614184 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 01:28:07.614233 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:28:07.614286 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.614334 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:28:07.614382 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.614431 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:28:07.614488 wsdl: current service: Service1 2021-04-14 01:28:07.614504 wsdl: current port: Service1Soap 2021-04-14 01:28:07.614532 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-04-14 01:28:07.614558 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-04-14 01:28:07.614583 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-04-14 01:28:07.614606 wsdl: Parsing WSDL done 2021-04-14 01:28:07.614623 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 01:28:07.614890 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 01:28:07.614900 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:28:07.614908 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 01:28:07.614915 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.614923 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 01:28:07.614930 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 01:28:07.614938 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 01:28:07.614945 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 01:28:07.614952 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 01:28:07.614959 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 01:28:07.614967 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:28:07.614974 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 01:28:07.614981 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:28:07.614989 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.614996 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.615003 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:28:07.615011 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 01:28:07.615018 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.615025 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 01:28:07.615032 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 01:28:07.615039 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.615046 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:28:07.615053 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.615060 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.615068 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.615075 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.615082 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:28:07.615089 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 01:28:07.615096 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 01:28:07.615103 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.615109 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:28:07.615117 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 01:28:07.615124 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:28:07.615131 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 01:28:07.615138 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 01:28:07.615145 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:28:07.615152 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 01:28:07.615159 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:28:07.615167 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.615173 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:28:07.615181 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.615188 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:28:07.615195 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 01:28:07.615203 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 01:28:07.615210 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:28:07.615218 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 01:28:07.615225 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.615232 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 01:28:07.615238 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 01:28:07.615245 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 01:28:07.615252 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 01:28:07.615259 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 01:28:07.615270 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 01:28:07.615277 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:28:07.615284 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 01:28:07.615292 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:28:07.615299 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.615306 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.615313 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:28:07.615320 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 01:28:07.615327 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.615334 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 01:28:07.615341 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 01:28:07.615348 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.615355 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:28:07.615362 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.615369 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.615376 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.615383 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.615390 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:28:07.615397 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 01:28:07.615404 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 01:28:07.615411 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.615418 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:28:07.615425 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 01:28:07.615431 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:28:07.615438 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 01:28:07.615445 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 01:28:07.615452 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:28:07.615458 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 01:28:07.615470 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:28:07.615478 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.615485 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:28:07.615492 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.615499 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:28:07.615506 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 01:28:07.615514 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 01:28:07.615521 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:28:07.615528 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 01:28:07.615534 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.615541 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 01:28:07.615547 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 01:28:07.615553 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 01:28:07.615560 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 01:28:07.615566 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 01:28:07.615572 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 01:28:07.615579 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:28:07.615585 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 01:28:07.615591 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:28:07.615598 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.615604 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.615611 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:28:07.615617 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 01:28:07.615627 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.615634 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 01:28:07.615640 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 01:28:07.615646 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.615653 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:28:07.615659 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.615665 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.615672 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.615678 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.615684 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:28:07.615690 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 01:28:07.615696 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 01:28:07.615702 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.615709 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:28:07.615716 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 01:28:07.615722 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:28:07.615728 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 01:28:07.615734 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 01:28:07.615740 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:28:07.615746 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 01:28:07.615752 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:28:07.615758 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.615764 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:28:07.615770 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.615776 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:28:07.615783 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 01:28:07.615790 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 01:28:07.615797 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 01:28:07.615803 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 01:28:07.615809 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.615815 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 01:28:07.615821 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 01:28:07.615827 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 01:28:07.615833 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 01:28:07.615840 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 01:28:07.615846 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 01:28:07.615852 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 01:28:07.615858 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 01:28:07.615864 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 01:28:07.615870 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.615877 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.615883 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 01:28:07.615889 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 01:28:07.615895 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 01:28:07.615901 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 01:28:07.615907 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 01:28:07.615913 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.615920 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 01:28:07.615926 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 01:28:07.615932 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.615939 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 01:28:07.615945 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 01:28:07.615955 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 01:28:07.615961 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 01:28:07.615967 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 01:28:07.615974 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 01:28:07.615980 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 01:28:07.615987 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 01:28:07.615993 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 01:28:07.615999 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 01:28:07.616005 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 01:28:07.616011 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 01:28:07.616017 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 01:28:07.616023 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 01:28:07.616029 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 01:28:07.616035 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 01:28:07.616041 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 01:28:07.616048 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 01:28:07.616329 nusoap_client: checkWSDL 2021-04-14 01:28:07.616338 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 01:28:07.616343 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 01:28:07.616347 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 01:28:07.616354 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-04-14 01:28:07.616358 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-04-14 01:28:07.616361 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-04-14 01:28:07.616370 nusoap_client: got 43 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-04-14 01:28:07.616378 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-04-14 01:28:07.616409 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.616415 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199474" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 01:28:07.616429 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-04-14 01:28:07.616450 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-04-14 01:28:07.616463 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-04-14 01:28:07.616472 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-04-14 01:28:07.616476 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-04-14 01:28:07.616481 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199474" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 01:28:07.616492 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:28:07.616498 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:28:07.616502 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:28:07.616514 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.616522 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 01:28:07.616527 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-04-14 01:28:07.616552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.616560 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 01:28:07.616564 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.616591 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-04-14 01:28:07.616596 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-04-14 01:28:07.616599 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-04-14 01:28:07.616603 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-04-14 01:28:07.616606 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-04-14 01:28:07.616610 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-04-14 01:28:07.616614 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-04-14 01:28:07.616618 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 01:28:07.616622 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-04-14 01:28:07.616628 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199474" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 01:28:07.616638 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:28:07.616644 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:28:07.616648 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-04-14 01:28:07.616654 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.616659 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 01:28:07.616663 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 01:28:07.616689 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-04-14 01:28:07.616695 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.616699 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.616704 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.616708 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 01:28:07.616717 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-04-14 01:28:07.616724 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:28:07.616728 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 01:28:07.616733 wsdl: in serializeType: returning: 2021-04-14 01:28:07.616739 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199474" 2021-04-14 01:28:07.616746 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:28:07.616750 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 01:28:07.616764 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:28:07.616770 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:28:07.616774 wsdl: in serializeType: returning: 199474 2021-04-14 01:28:07.616780 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-04-14 01:28:07.616787 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:28:07.616791 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 01:28:07.616795 wsdl: in serializeType: returning: 2021-04-14 01:28:07.616800 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-04-14 01:28:07.616807 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:28:07.616811 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 01:28:07.616820 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:28:07.616824 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 01:28:07.616828 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-04-14 01:28:07.616833 wsdl: in serializeType: returning: 199474PLN 2021-04-14 01:28:07.616837 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199474PLN 2021-04-14 01:28:07.616858 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=199474PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-04-14 01:28:07.616865 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-04-14 01:28:07.616871 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9456"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-04-14 01:28:07.616884 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-04-14 01:28:07.616889 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=199474PLN 2021-04-14 01:28:07.616898 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-04-14 01:28:07.616964 nusoap_client: sending message, length=499 2021-04-14 01:28:07.616906 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-04-14 01:28:07.616917 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-04-14 01:28:07.616921 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-04-14 01:28:07.616926 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-04-14 01:28:07.616929 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-04-14 01:28:07.616936 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 01:28:07.616945 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 01:28:07.616952 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-04-14 01:28:07.616958 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-04-14 01:28:07.616970 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-04-14 01:28:07.616977 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-04-14 01:28:07.616984 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-04-14 01:28:07.624621 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-04-14 01:28:07.624634 soap_transport_http: socket connected 2021-04-14 01:28:07.624643 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-04-14 01:28:07.624649 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-04-14 01:28:07.624654 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 01:28:07.624658 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 01:28:07.624662 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-04-14 01:28:07.624666 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-04-14 01:28:07.624671 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-04-14 01:28:07.624701 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-04-14 01:28:07.890001 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-04-14 01:28:07.890028 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-04-14 01:28:07.890035 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 01:28:07.890041 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-04-14 01:28:07.890047 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-04-14 01:28:07.890053 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-04-14 01:28:07.890058 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-04-14 01:28:07.890064 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-04-14 01:28:07.890069 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-04-14 01:28:07.890075 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 13 Apr 2021 23:28:07 GMT 2021-04-14 01:28:07.890081 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-04-14 01:28:07.890086 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-04-14 01:28:07.890092 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-04-14 01:28:07.890101 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-04-14 01:28:07.890126 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-04-14 01:28:07.890135 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-04-14 01:28:07.890145 soap_transport_http: read to EOF 2021-04-14 01:28:07.890149 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-04-14 01:28:07.890154 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-04-14 01:28:07.890190 soap_transport_http: closed socket 2021-04-14 01:28:07.890201 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-04-14 01:28:07.890207 soap_transport_http: end of send() 2021-04-14 01:28:07.890240 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 01:28:07.890246 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 13 Apr 2021 23:28:07 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-04-14 01:28:07.890278 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-04-14 01:28:07.890287 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-04-14 01:28:07.890307 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-04-14 01:28:07.890313 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-04-14 01:28:07.890410 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-04-14 01:28:07.890514 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-04-14 01:28:07.890521 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-04-14 01:28:07.890530 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-04-14 01:28:07.890540 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-04-14 01:28:07.890563 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-04-14 01:28:07.890616 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-04-14 01:28:07.890642 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-04-14 01:28:07.890654 nusoap_client: got fault 2021-04-14 01:28:07.890661 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-04-14 01:28:07.890666 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-04-14 01:28:07.890674 nusoap_client: detail =