Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 125.2Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
757349-00018.200.433.479D Model turbiny: GT15
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: RENAULT
 Silnik:
JR T3290
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 16:11:07 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 18:11:21.522012 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 18:11:21.522076 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 18:11:21.522097 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199474" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 18:11:21.522122 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 18:11:21.522136 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 18:11:21.522148 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 18:11:21.522167 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 18:11:21.522181 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 18:11:21.522191 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 18:11:21.522205 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 18:11:21.522218 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 18:11:21.522235 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 18:11:21.522244 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 18:11:21.522252 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 18:11:21.522259 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 18:11:21.522266 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 18:11:21.522283 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 18:11:21.522302 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 18:11:21.522315 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 18:11:21.522324 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 18:11:21.522333 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 18:11:21.522346 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 18:11:21.522359 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 18:11:21.528554 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 18:11:21.528576 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 18:11:21.528592 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 18:11:21.528601 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 18:11:21.528609 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 18:11:21.528617 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 18:11:21.528624 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 18:11:21.528665 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 18:11:21.593098 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 18:11:21.593147 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 18:11:21.593158 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 18:11:21.593168 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 18:11:21.593178 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 18:11:21.593187 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 18:11:21.593197 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 18:11:21.593208 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 18:11:21.593218 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 18:11:21.593227 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 16:11:07 GMT 2019-10-21 18:11:21.593237 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 18:11:21.593246 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 18:11:21.593256 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 18:11:21.593273 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 18:11:21.593320 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 18:11:21.593351 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 18:11:21.599286 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.599309 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.599325 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.599387 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:11:21.599410 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.599426 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.599443 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.605771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.605801 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.605819 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.605839 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.605855 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.605888 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.605920 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.605937 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.605974 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.605992 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.606070 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:11:21.606110 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:11:21.606128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.606145 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.611878 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.611904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.611920 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.611951 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.611969 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612049 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612085 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612144 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:11:21.612166 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612198 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612266 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612294 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612313 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612365 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612469 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612518 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612718 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612770 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612793 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612841 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612859 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.612889 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.618298 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.618322 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.618337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.618401 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:11:21.618420 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.618442 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.618470 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.618488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.618519 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.618537 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.618559 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.618591 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.618640 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.618683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.618766 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:11:21.618793 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:11:21.618809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.618827 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:11:21.618855 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.618879 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.618933 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:11:21.618951 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.618980 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.618998 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.619029 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.619063 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.619081 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.619121 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.619196 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:11:21.619214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.619278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.619300 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.619340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:11:21.619392 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:11:21.619409 soap_transport_http: read buffer of 583 bytes 2019-10-21 18:11:21.619423 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 18:11:21.619431 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 18:11:21.619466 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 18:11:21.619518 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 18:11:21.619540 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 18:11:21.619551 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 18:11:21.619577 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 18:11:21.619585 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 18:11:21.619819 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 18:11:21.619839 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 18:11:21.619905 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.619918 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 18:11:21.619947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.619993 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.620006 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620027 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 18:11:21.620059 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.620070 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620085 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 18:11:21.620109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.620170 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 18:11:21.620194 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620204 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.620229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620271 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.620282 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620298 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 18:11:21.620320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.620362 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 18:11:21.620386 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620395 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 18:11:21.620417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620456 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.620467 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620482 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 18:11:21.620510 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.620520 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620535 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 18:11:21.620562 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.620573 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620591 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 18:11:21.620612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.620668 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.620692 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620703 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 18:11:21.620725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620764 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.620775 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620799 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 18:11:21.620822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.620862 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 18:11:21.620886 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620895 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 18:11:21.620917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620955 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.620966 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.620981 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 18:11:21.621008 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.621019 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.621034 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 18:11:21.621061 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.621072 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.621086 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 18:11:21.621114 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.621124 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.621139 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:11:21.621160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.621205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.621222 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:11:21.621245 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.621256 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.621278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.621315 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.621325 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.621346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.621388 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:11:21.621421 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:11:21.621448 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.621465 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 18:11:21.621481 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 18:11:21.621502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.621525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 18:11:21.621541 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 18:11:21.621565 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.621574 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 18:11:21.621596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.621635 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.621645 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.621661 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 18:11:21.621690 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.621700 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.621715 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 18:11:21.621743 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.621753 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.621768 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 18:11:21.621801 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.621812 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.621827 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:11:21.621848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.621892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.621909 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:11:21.621932 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.621942 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.621964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622003 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.622014 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622029 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 18:11:21.622050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.622090 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 18:11:21.622113 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622122 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 18:11:21.622143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622182 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.622192 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622207 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 18:11:21.622228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.622268 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 18:11:21.622291 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622300 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.622326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622366 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.622377 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622392 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 18:11:21.622413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.622453 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 18:11:21.622476 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622486 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 18:11:21.622507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622544 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.622555 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622570 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:11:21.622591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.622631 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 18:11:21.622653 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622663 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.622685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622724 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.622735 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622750 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 18:11:21.622772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.622819 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 18:11:21.622843 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622852 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 18:11:21.622873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622914 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.622925 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622940 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 18:11:21.622967 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.622978 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.622993 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:11:21.623014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.623062 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 18:11:21.623085 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623094 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.623115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623154 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.623165 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623179 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 18:11:21.623200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.623241 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 18:11:21.623264 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623273 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 18:11:21.623294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623331 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.623342 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623357 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 18:11:21.623385 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.623395 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623410 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:11:21.623431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.623479 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 18:11:21.623502 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623511 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.623532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623571 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.623582 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623597 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 18:11:21.623618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.623658 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 18:11:21.623682 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623692 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 18:11:21.623714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623752 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.623762 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623778 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:11:21.623805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.623846 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 18:11:21.623868 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623878 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.623899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623937 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.623947 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.623962 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 18:11:21.623983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.624023 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 18:11:21.624046 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624055 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 18:11:21.624076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624114 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.624124 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624139 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:11:21.624161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.624200 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 18:11:21.624223 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624232 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.624253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624291 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.624302 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624317 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 18:11:21.624338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.624379 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 18:11:21.624402 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624411 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 18:11:21.624432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624472 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.624483 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624498 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 18:11:21.624519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.624560 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:11:21.624583 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624593 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.624613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624652 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.624664 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624680 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 18:11:21.624701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.624742 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 18:11:21.624765 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624774 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 18:11:21.624803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624842 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.624853 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624868 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 18:11:21.624889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.624930 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 18:11:21.624953 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.624962 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.624983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625021 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.625032 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625047 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 18:11:21.625068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.625109 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 18:11:21.625132 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625141 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 18:11:21.625162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625201 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.625211 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625226 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 18:11:21.625254 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.625264 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625279 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 18:11:21.625300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.625347 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:11:21.625370 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625379 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.625400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625439 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.625450 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625465 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 18:11:21.625486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.625526 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 18:11:21.625550 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625559 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 18:11:21.625580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625618 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.625629 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625644 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:11:21.625666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.625707 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.625730 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625740 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.625761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625810 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.625821 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625837 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 18:11:21.625858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.625900 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 18:11:21.625923 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625932 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 18:11:21.625953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.625992 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 18:11:21.626004 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626019 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 18:11:21.626040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.626081 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.626105 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626114 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.626135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626171 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626182 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626240 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:11:21.626272 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:11:21.626299 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626316 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 18:11:21.626332 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 18:11:21.626352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 18:11:21.626393 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 18:11:21.626416 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626426 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 18:11:21.626447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626486 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 18:11:21.626497 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626512 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 18:11:21.626533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.626574 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 18:11:21.626597 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626606 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.626627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626664 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626674 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626734 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:11:21.626765 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:11:21.626797 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626814 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 18:11:21.626830 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 18:11:21.626851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 18:11:21.626890 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 18:11:21.626913 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626923 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 18:11:21.626945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.626984 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 18:11:21.626995 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627010 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 18:11:21.627030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.627071 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.627094 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627103 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.627124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627161 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627171 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627227 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:11:21.627257 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:11:21.627284 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627300 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 18:11:21.627316 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 18:11:21.627337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 18:11:21.627377 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 18:11:21.627400 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627409 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 18:11:21.627430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627469 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.627480 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627495 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 18:11:21.627523 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.627533 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627548 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 18:11:21.627576 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.627586 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627601 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 18:11:21.627629 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.627639 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627653 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 18:11:21.627682 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.627693 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627708 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 18:11:21.627735 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.627745 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627760 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 18:11:21.627793 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.627804 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627819 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:11:21.627840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.627923 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 18:11:21.627948 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.627958 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.627980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628019 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.628029 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628044 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 18:11:21.628066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.628107 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 18:11:21.628130 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628139 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 18:11:21.628161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628199 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.628209 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628224 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 18:11:21.628252 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.628262 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628277 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:11:21.628304 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.628315 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628329 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 18:11:21.628350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.628404 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 18:11:21.628427 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628436 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.628458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628496 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.628507 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628521 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 18:11:21.628543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.628584 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 18:11:21.628607 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628616 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 18:11:21.628638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628677 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.628687 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628703 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:11:21.628724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.628764 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.628793 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628804 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.628826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628865 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.628876 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628891 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 18:11:21.628912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.628953 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 18:11:21.628976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.628986 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 18:11:21.629007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629046 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.629057 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629071 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 18:11:21.629099 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.629109 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629124 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:11:21.629151 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.629162 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629176 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 18:11:21.629197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.629251 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.629274 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629284 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.629305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629343 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.629354 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629369 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 18:11:21.629391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.629431 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 18:11:21.629454 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629463 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 18:11:21.629485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629523 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.629533 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629548 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 18:11:21.629575 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.629586 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629601 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 18:11:21.629628 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.629638 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629653 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 18:11:21.629681 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.629692 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629707 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 18:11:21.629734 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.629744 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629758 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 18:11:21.629779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.629854 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:11:21.629878 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629887 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.629909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629948 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.629959 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.629974 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 18:11:21.629995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.630019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.630035 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 18:11:21.630056 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.630101 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.630112 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.630127 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.630148 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.630175 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.630196 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.630235 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.630245 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.630260 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:11:21.630288 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.630298 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.630313 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 18:11:21.630340 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.630350 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.630365 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 18:11:21.630392 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.630403 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.630417 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 18:11:21.630444 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.630455 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.630470 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 18:11:21.630497 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 18:11:21.630507 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.630522 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 18:11:21.630550 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.630562 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.630577 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.630604 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.630614 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.630629 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:11:21.630656 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.630666 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.630682 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 18:11:21.630710 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.630721 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.630735 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 18:11:21.630762 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.630772 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.630792 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 18:11:21.630814 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.630909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.630936 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.630946 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 18:11:21.630968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.631007 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.631018 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.631033 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 18:11:21.631061 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.631071 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.631086 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 18:11:21.631113 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.631124 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.631138 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 18:11:21.631165 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.631176 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.631190 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 18:11:21.631211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.631256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.631273 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.631296 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.631306 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.631329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.631368 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.631378 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.631393 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 18:11:21.631415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.631440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.631456 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 18:11:21.631477 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.631520 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.631531 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.631546 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.631567 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.631594 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.631615 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.631654 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.631664 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.631680 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 18:11:21.631709 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.631719 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.631734 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 18:11:21.631761 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.631771 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.631792 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 18:11:21.631820 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.631831 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.631846 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 18:11:21.631873 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.631883 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.631898 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 18:11:21.631930 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.631940 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.631956 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 18:11:21.631984 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.631994 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.632009 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:11:21.632036 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.632046 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.632060 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 18:11:21.632087 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.632097 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.632112 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 18:11:21.632140 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.632150 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.632165 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 18:11:21.632192 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.632202 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.632218 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 18:11:21.632239 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.632332 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.632358 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.632368 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 18:11:21.632391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.632430 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.632441 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.632456 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 18:11:21.632483 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.632493 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.632508 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:11:21.632535 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.632545 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.632560 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 18:11:21.632587 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:11:21.632597 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.632612 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 18:11:21.632633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.632679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.632697 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.632720 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.632729 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.632752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.632796 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.632808 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.632823 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 18:11:21.632844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.632869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.632885 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 18:11:21.632905 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.632947 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.632958 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.632973 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.632994 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.633020 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.633041 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.633081 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.633092 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.633107 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 18:11:21.633135 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.633145 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.633160 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 18:11:21.633188 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.633198 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.633212 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 18:11:21.633239 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.633249 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.633264 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 18:11:21.633291 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.633301 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.633316 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 18:11:21.633343 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.633353 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.633368 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 18:11:21.633395 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.633406 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.633420 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:11:21.633447 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.633458 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.633473 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 18:11:21.633499 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.633510 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.633525 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 18:11:21.633552 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.633562 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.633577 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 18:11:21.633604 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.633615 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.633629 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 18:11:21.633656 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.633667 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.633682 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 18:11:21.633704 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.633810 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.633835 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.633879 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.633890 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.633905 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.633927 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.633953 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.633974 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.634015 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.634025 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.634040 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 18:11:21.634068 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.634079 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.634094 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 18:11:21.634121 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.634131 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.634146 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 18:11:21.634173 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.634184 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.634198 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 18:11:21.634225 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.634235 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.634249 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 18:11:21.634276 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.634287 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.634301 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 18:11:21.634328 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.634338 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.634353 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 18:11:21.634380 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.634390 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.634405 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 18:11:21.634432 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.634442 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.634458 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 18:11:21.634486 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.634496 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.634511 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 18:11:21.634538 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.634548 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.634563 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 18:11:21.634590 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.634600 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.634615 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 18:11:21.634643 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.634653 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.634669 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:11:21.634697 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.634707 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.634722 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 18:11:21.634770 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.634899 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.634943 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.634955 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 18:11:21.634987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.635038 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.635052 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.635071 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 18:11:21.635096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.635124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.635143 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:11:21.635170 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.635181 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.635206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.635253 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.635266 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.635284 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 18:11:21.635309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.635335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.635353 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 18:11:21.635381 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.635393 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 18:11:21.635419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.635469 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.635482 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.635501 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:11:21.635537 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.635550 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.635569 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 18:11:21.635603 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.635615 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.635634 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 18:11:21.635678 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:11:21.635691 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.635710 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 18:11:21.635736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.635784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.635806 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 18:11:21.635833 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.635844 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.635870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.635915 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:11:21.635928 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.635944 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 18:11:21.635968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.635995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.636014 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 18:11:21.636039 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:11:21.636092 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 18:11:21.636104 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:11:21.636122 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 18:11:21.636147 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:11:21.636176 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.636202 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 18:11:21.636249 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.636261 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 18:11:21.636278 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 18:11:21.636309 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.636320 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 18:11:21.636338 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 18:11:21.636370 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.636381 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 18:11:21.636398 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 18:11:21.636430 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 18:11:21.636441 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 18:11:21.636459 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 18:11:21.636490 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.636501 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 18:11:21.636519 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 18:11:21.636550 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.636561 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 18:11:21.636579 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 18:11:21.636610 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.636622 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 18:11:21.636648 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 18:11:21.636682 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.636693 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 18:11:21.636710 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 18:11:21.636742 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.636754 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 18:11:21.636772 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 18:11:21.636803 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.636815 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 18:11:21.636832 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:11:21.636855 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 18:11:21.636936 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.636971 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.636983 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 18:11:21.637013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.637062 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.637075 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.637093 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:11:21.637120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.637147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.637168 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 18:11:21.637198 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.637210 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.637237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.637287 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 18:11:21.637300 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.637319 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 18:11:21.637345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.637373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.637394 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 18:11:21.637420 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 18:11:21.637471 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:11:21.637485 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 18:11:21.637504 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 18:11:21.637538 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 18:11:21.637551 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 18:11:21.637569 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 18:11:21.637603 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:11:21.637616 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 18:11:21.637633 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 18:11:21.637665 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 18:11:21.637707 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.637739 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.637750 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 18:11:21.637776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.637825 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.637838 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.637857 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:11:21.637891 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.637904 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.637923 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 18:11:21.637956 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.637968 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.637986 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 18:11:21.638012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.638050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.638069 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.638093 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.638103 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.638127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.638167 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.638179 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.638194 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 18:11:21.638216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.638240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.638257 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 18:11:21.638279 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.638322 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.638335 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.638353 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.638378 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.638403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.638428 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.638478 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.638491 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.638510 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 18:11:21.638545 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.638558 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.638576 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 18:11:21.638609 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.638622 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.638647 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 18:11:21.638683 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.638696 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.638714 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 18:11:21.638747 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.638759 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.638778 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 18:11:21.638812 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.638825 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.638843 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 18:11:21.638877 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.638889 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.638908 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 18:11:21.638943 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.638956 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.638974 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 18:11:21.639007 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.639019 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.639038 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 18:11:21.639064 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.639148 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.639182 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.639193 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 18:11:21.639221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.639270 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.639283 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.639302 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 18:11:21.639337 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.639349 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.639368 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 18:11:21.639402 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.639414 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.639433 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 18:11:21.639467 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.639481 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.639499 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 18:11:21.639534 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.639547 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.639565 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 18:11:21.639591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.639652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.639677 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:11:21.639707 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.639719 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.639748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.639795 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.639807 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.639834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.639881 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:11:21.639923 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:11:21.639956 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.639977 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 18:11:21.639998 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 18:11:21.640023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.640050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 18:11:21.640071 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 18:11:21.640099 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.640110 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 18:11:21.640137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.640184 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.640196 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.640214 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 18:11:21.640241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.640268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.640289 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 18:11:21.640318 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.640329 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.640355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.640403 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 18:11:21.640417 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.640436 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 18:11:21.640462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.640490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.640511 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 18:11:21.640540 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.640551 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 18:11:21.640578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.640625 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.640646 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.640667 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:11:21.640693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.640720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.640741 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 18:11:21.640769 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.640781 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.640807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.640855 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.640868 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.640887 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 18:11:21.640913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.640941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.640962 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 18:11:21.640987 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.641036 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.641049 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.641067 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.641093 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.641123 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.641151 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.641201 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.641215 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.641232 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 18:11:21.641264 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.641274 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.641290 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 18:11:21.641319 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.641330 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.641345 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 18:11:21.641375 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.641386 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.641401 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 18:11:21.641430 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.641441 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.641457 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 18:11:21.641486 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 18:11:21.641498 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.641515 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 18:11:21.641545 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 18:11:21.641556 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.641571 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 18:11:21.641600 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 18:11:21.641611 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.641626 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 18:11:21.641664 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:11:21.641675 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.641692 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 18:11:21.641720 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.641731 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.641747 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 18:11:21.641779 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.641792 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.641808 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 18:11:21.641838 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.641849 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.641864 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 18:11:21.641893 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.641904 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.641920 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 18:11:21.641942 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.642041 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.642073 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.642083 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 18:11:21.642110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.642152 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.642163 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.642180 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 18:11:21.642212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.642236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.642255 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:11:21.642283 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.642293 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.642317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.642358 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.642370 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.642386 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 18:11:21.642410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.642435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.642453 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 18:11:21.642478 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.642489 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 18:11:21.642514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.642557 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.642569 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.642585 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 18:11:21.642618 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.642630 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.642674 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 18:11:21.642711 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.642722 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.642739 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 18:11:21.642770 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.642781 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.642799 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 18:11:21.642823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.642868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.642890 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.642919 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.642930 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.642956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.643000 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.643012 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.643029 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 18:11:21.643053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.643079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.643098 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 18:11:21.643122 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.643172 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.643185 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.643204 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.643229 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.643256 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.643280 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.643328 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.643341 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.643359 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:11:21.643390 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.643402 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.643420 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:11:21.643451 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.643462 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.643477 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 18:11:21.643509 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.643521 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.643538 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 18:11:21.643566 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.643577 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.643594 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:11:21.643626 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.643645 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.643664 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 18:11:21.643697 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 18:11:21.643709 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.643728 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 18:11:21.643753 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.643820 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.643854 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.643866 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 18:11:21.643892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.643940 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.643953 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.643973 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 18:11:21.644008 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.644021 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.644040 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 18:11:21.644074 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.644086 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.644104 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 18:11:21.644140 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.644152 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.644170 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 18:11:21.644203 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.644215 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.644234 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 18:11:21.644268 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.644281 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.644300 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 18:11:21.644334 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.644347 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.644365 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 18:11:21.644400 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.644413 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.644432 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 18:11:21.644458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.644526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.644548 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:11:21.644574 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.644585 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 18:11:21.644609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.644660 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:11:21.644672 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.644689 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 18:11:21.644712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.644736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.644753 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 18:11:21.644782 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:11:21.644793 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 18:11:21.644811 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 18:11:21.644837 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.644846 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 18:11:21.644868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.644908 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:11:21.644943 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:11:21.644973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.644991 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 18:11:21.645009 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 18:11:21.645039 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.645049 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 18:11:21.645066 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 18:11:21.645094 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:11:21.645105 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 18:11:21.645121 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 18:11:21.645150 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.645161 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 18:11:21.645178 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.645207 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.645218 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 18:11:21.645234 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.645263 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.645273 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 18:11:21.645291 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.645320 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.645331 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 18:11:21.645349 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.645378 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:11:21.645389 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 18:11:21.645406 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:11:21.645435 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 18:11:21.645445 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 18:11:21.645461 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 18:11:21.645490 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.645501 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 18:11:21.645517 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.645546 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 18:11:21.645557 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 18:11:21.645573 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 18:11:21.645602 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.645613 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 18:11:21.645631 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.645671 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.645682 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 18:11:21.645700 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.645730 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:11:21.645740 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 18:11:21.645757 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 18:11:21.645783 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 18:11:21.645850 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 18:11:21.645906 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 18:11:21.645958 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.646009 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 18:11:21.646061 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:11:21.646115 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 18:11:21.646167 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:11:21.646223 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 18:11:21.646275 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 18:11:21.646325 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 18:11:21.646372 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 18:11:21.646423 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 18:11:21.646471 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 18:11:21.646518 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 18:11:21.646565 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 18:11:21.646611 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 18:11:21.646668 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 18:11:21.646720 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 18:11:21.646768 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 18:11:21.646820 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 18:11:21.646871 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:11:21.646919 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 18:11:21.646969 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 18:11:21.647018 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 18:11:21.647068 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:11:21.647117 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 18:11:21.647166 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.647214 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 18:11:21.647265 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.647317 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 18:11:21.647368 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 18:11:21.647420 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 18:11:21.647472 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.647525 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 18:11:21.647633 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 18:11:21.647696 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 18:11:21.647749 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 18:11:21.647801 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 18:11:21.647855 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.647907 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 18:11:21.647960 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.648014 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 18:11:21.648067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:11:21.648122 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 18:11:21.648175 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.648229 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 18:11:21.648282 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.648335 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 18:11:21.648388 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:11:21.648441 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 18:11:21.648495 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 18:11:21.648548 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 18:11:21.648602 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 18:11:21.648664 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 18:11:21.648717 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.648769 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 18:11:21.648822 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:11:21.648874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 18:11:21.648919 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 18:11:21.648972 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 18:11:21.649023 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 18:11:21.649075 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 18:11:21.649126 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:11:21.649181 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 18:11:21.649235 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.649287 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 18:11:21.649338 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:11:21.649391 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 18:11:21.649443 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.649475 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.649524 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:11:21.649574 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.649605 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.649635 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.649693 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:11:21.649743 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.649777 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.649809 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.649842 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.649894 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:11:21.649947 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.649980 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.650013 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.650045 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.650098 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:11:21.650146 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.650198 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:11:21.650249 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.650299 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:11:21.650348 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.650382 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.650431 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:11:21.650474 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.650500 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.650540 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:11:21.650581 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.650622 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:11:21.650677 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.650729 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:11:21.650781 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.650830 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:11:21.650877 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.650925 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:11:21.650975 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.651006 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.651051 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:11:21.651100 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.651150 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:11:21.651196 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.651244 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:11:21.651294 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.651341 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:11:21.651390 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.651441 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:11:21.651492 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.651524 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.651555 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.651587 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.651618 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.651664 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.651699 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.651751 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:11:21.651804 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.651838 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.651871 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.651922 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:11:21.651975 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.652026 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:11:21.652077 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.652112 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.652145 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.652197 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:11:21.652250 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.652284 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.652317 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.652350 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.652383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.652436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.652489 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.652523 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.652556 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.652593 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.652674 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.652730 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.652765 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.652799 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.652834 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.652886 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.652940 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.652993 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.653043 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.653073 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.653102 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.653134 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.653183 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:11:21.653237 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.653290 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 18:11:21.653338 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.653368 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.653397 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.653446 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.653498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.653532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.653566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.653599 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.653633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.653696 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:11:21.653748 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.653802 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 18:11:21.653857 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.653910 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.653963 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654017 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:11:21.654069 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654103 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654136 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654169 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654222 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.654277 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654311 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654343 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654377 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654410 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654443 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654509 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654555 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 18:11:21.654603 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654635 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654698 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:11:21.654750 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654784 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654816 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654864 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:11:21.654916 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654950 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.654984 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.655018 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.655071 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:11:21.655124 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.655158 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.655192 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.655226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.655279 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:11:21.655331 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.655384 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:11:21.655436 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.655487 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:11:21.655538 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.655570 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.655618 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:11:21.655672 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.655699 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.655744 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:11:21.655791 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.655835 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:11:21.655881 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.655925 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:11:21.655969 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.656014 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:11:21.656058 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.656102 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:11:21.656149 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.656178 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.656223 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:11:21.656267 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.656312 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:11:21.656358 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.656403 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:11:21.656448 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.656493 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:11:21.656538 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.656583 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:11:21.656630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.656666 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.656696 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.656724 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.656753 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.656782 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.656811 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.656855 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:11:21.656900 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.656929 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.656957 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657002 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:11:21.657046 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657090 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:11:21.657134 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657163 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657192 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657237 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:11:21.657282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657309 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657337 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657392 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:11:21.657483 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657511 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657538 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657566 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657611 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.657682 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657713 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657742 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657772 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657819 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.657863 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657910 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:11:21.657955 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.657983 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.658011 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.658038 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.658082 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:11:21.658127 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.658173 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 18:11:21.658218 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.658247 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.658274 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.658318 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.658362 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.658391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.658419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.658448 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.658476 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.658521 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:11:21.658567 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.658612 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 18:11:21.658664 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.658709 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:11:21.658754 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.658801 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:11:21.658846 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.658874 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.658903 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.658931 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.658975 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.659021 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.659050 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.659078 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.659105 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.659133 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.659161 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.659189 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.659217 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:11:21.659262 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 18:11:21.659316 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 18:11:21.659417 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.659503 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:11:21.659590 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:11:21.659684 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:11:21.659768 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 18:11:21.659853 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 18:11:21.659936 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 18:11:21.660024 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 18:11:21.660109 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:11:21.660190 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:11:21.660274 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:11:21.660359 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:11:21.660442 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.660526 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.660611 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:11:21.660704 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.660791 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:11:21.660873 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:11:21.660956 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.661041 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.661124 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:11:21.661208 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.661306 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.661400 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:11:21.661480 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 18:11:21.661562 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:11:21.661652 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.661733 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:11:21.661821 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 18:11:21.661975 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:11:21.662068 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:11:21.662150 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.662236 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:11:21.662334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 18:11:21.662418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.662501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:11:21.662587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:11:21.662677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:11:21.662759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 18:11:21.662844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 18:11:21.662927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 18:11:21.663010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 18:11:21.663095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:11:21.663177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:11:21.663259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:11:21.663340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:11:21.663421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.663509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.663595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:11:21.663688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.663773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:11:21.663860 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:11:21.663948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.664035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.664123 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:11:21.664211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.664306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.664403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:11:21.664487 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 18:11:21.664574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:11:21.664667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.664755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:11:21.664848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 18:11:21.664937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:11:21.665045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:11:21.665131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.665222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:11:21.665328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 18:11:21.665419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.665508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:11:21.665598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:11:21.665688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:11:21.665765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 18:11:21.665844 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 18:11:21.665923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 18:11:21.666002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 18:11:21.666082 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:11:21.666159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:11:21.666240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:11:21.666319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:11:21.666397 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.666478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.666559 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:11:21.666646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.666731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:11:21.666814 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:11:21.666896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.666980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.667063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:11:21.667148 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.667242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.667342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:11:21.667428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 18:11:21.667520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:11:21.667611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.667714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:11:21.667808 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 18:11:21.667907 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:11:21.668013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:11:21.668101 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.668197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:11:21.668297 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 18:11:21.668342 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 18:11:21.668446 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.668556 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:11:21.668671 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:11:21.668771 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:11:21.668868 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 18:11:21.668974 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 18:11:21.669082 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 18:11:21.669188 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 18:11:21.669294 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:11:21.669398 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:11:21.669507 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:11:21.669612 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:11:21.669724 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.669832 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.669941 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:11:21.670048 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.670163 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:11:21.670265 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:11:21.670373 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.670482 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.670590 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:11:21.670708 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.670817 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.670924 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:11:21.671032 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 18:11:21.671141 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:11:21.671249 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.671349 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:11:21.671459 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 18:11:21.671567 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:11:21.671686 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:11:21.671791 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.671889 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:11:21.671998 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 18:11:21.672039 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 18:11:21.672138 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.672237 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:11:21.672337 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:11:21.672433 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:11:21.672531 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 18:11:21.672628 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 18:11:21.672741 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 18:11:21.672846 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 18:11:21.672952 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:11:21.673060 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:11:21.673173 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:11:21.673281 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:11:21.673380 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.673483 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.673586 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:11:21.673695 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.673799 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:11:21.673900 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:11:21.674006 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.674108 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.674213 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:11:21.674314 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.674419 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.674520 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:11:21.674622 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 18:11:21.674735 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:11:21.674838 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.674945 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:11:21.675050 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 18:11:21.675159 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:11:21.675270 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:11:21.675377 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.675491 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:11:21.675613 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 18:11:21.675663 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 18:11:21.675763 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.675862 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:11:21.675953 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:11:21.676042 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:11:21.676139 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 18:11:21.676234 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 18:11:21.676332 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 18:11:21.676504 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 18:11:21.676595 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:11:21.676693 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:11:21.676784 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:11:21.676874 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:11:21.676960 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.677049 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.677137 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:11:21.677224 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.677312 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:11:21.677398 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:11:21.677487 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.677586 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.677693 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:11:21.677796 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.677893 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.677987 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:11:21.678089 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 18:11:21.678193 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:11:21.678296 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.678399 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:11:21.678499 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 18:11:21.678598 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:11:21.678707 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:11:21.678809 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.678910 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:11:21.679025 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 18:11:21.679068 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 18:11:21.679165 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.679258 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:11:21.679362 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:11:21.679456 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:11:21.679549 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 18:11:21.679645 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 18:11:21.679738 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 18:11:21.679830 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 18:11:21.679923 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:11:21.680017 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:11:21.680108 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:11:21.680197 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:11:21.680288 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.680396 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.680501 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:11:21.680604 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.680715 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:11:21.680810 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:11:21.680903 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.681007 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.681102 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:11:21.681195 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.681286 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.681376 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:11:21.681467 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 18:11:21.681613 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:11:21.681711 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.681804 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:11:21.681896 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 18:11:21.681996 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:11:21.682101 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:11:21.682206 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.682310 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:11:21.682409 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 18:11:21.682439 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 18:11:21.682493 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 18:11:21.682552 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 18:11:21.682604 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 18:11:21.682657 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 18:11:21.682689 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 18:11:21.682718 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.682735 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:11:21.682751 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:11:21.682768 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 18:11:21.682784 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 18:11:21.682799 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 18:11:21.682814 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 18:11:21.682830 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 18:11:21.682845 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 18:11:21.682860 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:11:21.682875 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 18:11:21.682889 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:11:21.682905 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.682920 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.682935 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 18:11:21.682950 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.682964 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 18:11:21.682979 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 18:11:21.682993 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.683009 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.683024 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:11:21.683038 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.683053 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.683067 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:11:21.683082 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 18:11:21.683097 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 18:11:21.683111 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.683125 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:11:21.683140 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 18:11:21.683155 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 18:11:21.683169 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:11:21.683184 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.683199 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:11:21.683214 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 18:11:21.683232 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.683246 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:11:21.683261 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:11:21.683275 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 18:11:21.683288 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 18:11:21.683302 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 18:11:21.683315 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 18:11:21.683329 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 18:11:21.683343 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 18:11:21.683356 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:11:21.683370 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 18:11:21.683384 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:11:21.683398 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.683413 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.683427 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 18:11:21.683441 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.683454 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 18:11:21.683468 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 18:11:21.683482 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.683496 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.683511 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:11:21.683527 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.683542 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.683557 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:11:21.683571 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 18:11:21.683586 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 18:11:21.683601 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.683616 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:11:21.683631 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 18:11:21.683652 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 18:11:21.683667 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:11:21.683681 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.683697 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:11:21.683712 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 18:11:21.683730 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.683745 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:11:21.683760 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:11:21.683775 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 18:11:21.683789 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 18:11:21.683803 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 18:11:21.683817 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 18:11:21.683831 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 18:11:21.683845 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 18:11:21.683860 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:11:21.683876 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 18:11:21.683890 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:11:21.683904 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.683918 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.683934 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 18:11:21.683948 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.683964 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 18:11:21.683979 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 18:11:21.683993 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.684007 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.684022 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:11:21.684037 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.684052 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.684065 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:11:21.684079 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 18:11:21.684094 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 18:11:21.684108 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.684121 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:11:21.684135 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 18:11:21.684149 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 18:11:21.684164 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:11:21.684178 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.684191 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:11:21.684206 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 18:11:21.684223 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.684238 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:11:21.684252 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:11:21.684267 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 18:11:21.684281 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 18:11:21.684294 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 18:11:21.684309 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 18:11:21.684324 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 18:11:21.684337 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 18:11:21.684351 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:11:21.684365 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 18:11:21.684377 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:11:21.684390 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.684403 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.684416 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 18:11:21.684429 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 18:11:21.684441 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 18:11:21.684454 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 18:11:21.684467 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.684479 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:11:21.684492 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:11:21.684505 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 18:11:21.684518 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:11:21.684530 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:11:21.684543 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 18:11:21.684557 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 18:11:21.684571 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:11:21.684585 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:11:21.684601 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 18:11:21.684615 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 18:11:21.684629 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:11:21.684649 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:11:21.684663 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:11:21.684765 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 18:11:21.684782 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 18:11:21.684791 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 18:11:21.684801 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 18:11:21.684812 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 18:11:21.684821 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 18:11:21.684829 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 18:11:21.684845 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 18:11:21.684859 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 18:11:21.684923 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.684937 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199474" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 18:11:21.684960 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 18:11:21.685000 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 18:11:21.685013 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 18:11:21.685021 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 18:11:21.685027 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 18:11:21.685036 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199474" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 18:11:21.685055 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 18:11:21.685067 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 18:11:21.685076 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 18:11:21.685093 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.685108 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:11:21.685118 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 18:11:21.685161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.685178 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 18:11:21.685187 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.685231 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 18:11:21.685242 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 18:11:21.685250 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 18:11:21.685257 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 18:11:21.685264 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 18:11:21.685272 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 18:11:21.685280 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 18:11:21.685288 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 18:11:21.685300 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199474" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 18:11:21.685322 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 18:11:21.685333 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 18:11:21.685340 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 18:11:21.685352 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.685362 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 18:11:21.685369 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:11:21.685410 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 18:11:21.685421 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.685429 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.685439 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.685447 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 18:11:21.685463 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 18:11:21.685478 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 18:11:21.685485 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 18:11:21.685494 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 18:11:21.685505 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199474" 2019-10-21 18:11:21.685518 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 18:11:21.685525 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 18:11:21.685535 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 18:11:21.685545 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 18:11:21.685554 wsdl: in serializeType: returning: 199474 2019-10-21 18:11:21.685565 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 18:11:21.685577 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 18:11:21.685585 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 18:11:21.685592 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 18:11:21.685601 wsdl: in serializeType: returning: 199474 2019-10-21 18:11:21.685608 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199474 2019-10-21 18:11:21.685629 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199474 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 18:11:21.685644 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 18:11:21.685656 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7569"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 18:11:21.685678 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 18:11:21.685688 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199474 2019-10-21 18:11:21.685703 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 18:11:21.685822 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 18:11:21.685722 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 18:11:21.685739 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 18:11:21.685748 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 18:11:21.685756 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 18:11:21.685762 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 18:11:21.685774 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 18:11:21.685790 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 18:11:21.685802 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 18:11:21.685811 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 18:11:21.685834 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 18:11:21.685849 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 18:11:21.685861 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 18:11:21.691934 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 18:11:21.691965 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 18:11:21.691981 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 18:11:21.691991 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 18:11:21.691998 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 18:11:21.692004 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 18:11:21.692009 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 18:11:21.692013 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 18:11:21.692019 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 18:11:21.692047 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 18:11:21.701545 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 18:11:21.701606 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 18:11:21.701619 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 18:11:21.701628 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 18:11:21.701637 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 18:11:21.701646 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 18:11:21.701656 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 18:11:21.701666 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 18:11:21.701675 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 18:11:21.701685 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 16:11:07 GMT 2019-10-21 18:11:21.701696 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 18:11:21.701705 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 18:11:21.701715 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 18:11:21.701732 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 18:11:21.701772 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 18:11:21.701788 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 18:11:21.701803 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 18:11:21.701811 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 18:11:21.701818 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 18:11:21.701863 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 18:11:21.701881 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 18:11:21.701891 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 18:11:21.701925 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 18:11:21.701943 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 16:11:07 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 18:11:21.701992 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 18:11:21.702008 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 18:11:21.702047 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 18:11:21.702058 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 18:11:21.702218 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 18:11:21.702392 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 18:11:21.702403 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 18:11:21.702416 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 18:11:21.702432 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 18:11:21.702470 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 18:11:21.702565 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 18:11:21.702605 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 18:11:21.702625 nusoap_client: got fault 2019-10-21 18:11:21.702637 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 18:11:21.702644 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 18:11:21.702653 nusoap_client: detail =