Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 125.2Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
757349-00018.200.433.479D Model turbiny: GT15
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: RENAULT
 Silnik:
JR T3290
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 06:06:44 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 07:06:45.695615 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 07:06:45.695684 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:06:45.695700 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199474" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 07:06:45.695716 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:06:45.695726 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 07:06:45.695735 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 07:06:45.695751 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 07:06:45.695758 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:06:45.695766 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:06:45.695775 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:06:45.695783 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 07:06:45.695795 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 07:06:45.695800 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 07:06:45.695805 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 07:06:45.695809 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 07:06:45.695813 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 07:06:45.695824 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:06:45.695841 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:06:45.695850 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 07:06:45.695855 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 07:06:45.695861 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 07:06:45.695870 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 07:06:45.695878 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 07:06:45.703442 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 07:06:45.703475 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 07:06:45.703491 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 07:06:45.703499 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:06:45.703504 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:06:45.703509 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 07:06:45.703514 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 07:06:45.703553 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 07:06:45.720411 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 07:06:45.720447 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 07:06:45.720459 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 07:06:45.720465 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 07:06:45.720471 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 07:06:45.720477 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 07:06:45.720483 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 07:06:45.720489 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 07:06:45.720495 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 07:06:45.720500 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 06:06:44 GMT 2019-02-20 07:06:45.720506 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 07:06:45.720511 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 07:06:45.720518 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 07:06:45.720530 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 07:06:45.720562 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 07:06:45.727422 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 07:06:45.727623 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-20 07:06:45.728077 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:06:45.735008 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 07:06:45.735231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:06:45.735443 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 07:06:45.735471 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-02-20 07:06:45.736166 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:06:45.736395 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:06:45.742284 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:06:45.742682 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:06:45.742711 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:06:45.743008 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:06:45.743231 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:06:45.743281 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:06:45.743818 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:06:45.743848 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:06:45.744396 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:06:45.744439 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:06:45.745270 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 07:06:45.745376 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 07:06:45.749361 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 07:06:45.749630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:06:45.749762 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:06:45.749802 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:06:45.750347 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:06:45.750383 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:06:45.750809 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:06:45.750838 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:06:45.751276 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:06:45.751335 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:06:45.751855 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:06:45.752088 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:06:45.752118 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:06:45.752440 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:06:45.752467 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-20 07:06:45.752737 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:06:45.752771 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:06:45.753204 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 07:06:45.753226 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 07:06:45.753237 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 07:06:45.753383 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 07:06:45.753452 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 07:06:45.753477 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 07:06:45.753490 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 07:06:45.753518 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 07:06:45.753528 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 07:06:45.753769 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 07:06:45.753793 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 07:06:45.753874 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.753890 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 07:06:45.753926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.753988 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.754004 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.754032 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 07:06:45.754073 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.754087 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.754110 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 07:06:45.754140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.754187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.754212 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 07:06:45.754244 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.754256 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.754284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.754339 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.754353 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.754379 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 07:06:45.754415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.754444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.754467 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 07:06:45.754498 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.754510 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 07:06:45.754538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.754589 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.754603 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.754623 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 07:06:45.754662 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.754675 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.754698 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 07:06:45.754736 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.754748 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.754768 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 07:06:45.754795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.754839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.754861 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.754890 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.754903 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 07:06:45.754931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.754982 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.754995 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.755014 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 07:06:45.755041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.755069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.755091 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 07:06:45.755121 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.755133 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 07:06:45.755160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.755209 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.755222 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.755242 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 07:06:45.755278 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.755291 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.755310 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 07:06:45.755347 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.755361 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.755379 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 07:06:45.755425 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.755439 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.755459 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:06:45.755486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.755538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.755562 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:06:45.755591 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.755603 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.755631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.755679 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.755690 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.755717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.755768 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:06:45.755810 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:06:45.755844 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.755865 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:06:45.755886 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 07:06:45.755911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.755940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:06:45.755962 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 07:06:45.755991 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.756003 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 07:06:45.756030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.756081 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.756096 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.756115 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:06:45.756141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.756170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.756190 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 07:06:45.756219 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.756231 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.756258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.756308 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.756321 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.756341 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 07:06:45.756371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.756406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.756429 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 07:06:45.756460 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.756472 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 07:06:45.756499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.756548 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.756561 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.756581 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:06:45.756608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.756636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.756664 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 07:06:45.756695 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.756706 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.756732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.756781 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.756802 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.756822 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 07:06:45.756848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.756877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.756898 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 07:06:45.756929 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.756939 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 07:06:45.756973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757021 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.757034 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757053 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 07:06:45.757087 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.757100 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757118 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:06:45.757143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.757200 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 07:06:45.757229 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757241 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.757269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757319 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.757332 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757352 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 07:06:45.757405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.757443 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 07:06:45.757465 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757473 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 07:06:45.757497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757528 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.757536 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757547 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 07:06:45.757568 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.757575 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757586 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:06:45.757599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.757630 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 07:06:45.757646 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757653 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.757668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757700 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.757707 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757718 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 07:06:45.757731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.757757 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 07:06:45.757772 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757778 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 07:06:45.757792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757816 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.757824 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757834 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:06:45.757847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.757873 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 07:06:45.757888 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757894 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.757908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757934 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.757941 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757951 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 07:06:45.757963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.757979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.757989 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 07:06:45.758004 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758010 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 07:06:45.758024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758049 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.758056 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758066 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:06:45.758079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.758104 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 07:06:45.758119 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758125 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.758139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758163 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.758170 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758180 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 07:06:45.758193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.758218 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 07:06:45.758234 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758240 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 07:06:45.758254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758278 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.758285 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758295 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 07:06:45.758308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.758333 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:06:45.758364 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758371 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.758385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758418 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.758425 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758435 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 07:06:45.758448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.758473 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 07:06:45.758488 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758495 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 07:06:45.758509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758533 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.758540 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758550 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 07:06:45.758563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.758588 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 07:06:45.758603 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758610 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.758625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758649 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.758656 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758667 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 07:06:45.758679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.758711 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 07:06:45.758726 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758733 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 07:06:45.758746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758772 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.758779 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758788 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 07:06:45.758806 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.758813 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758823 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 07:06:45.758837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.758866 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:06:45.758881 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758888 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.758901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758927 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.758934 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758944 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 07:06:45.758957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.758972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.758982 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 07:06:45.758997 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759004 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 07:06:45.759018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759042 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.759049 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759059 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:06:45.759072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.759097 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.759112 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759118 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.759132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759156 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.759163 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759173 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 07:06:45.759186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.759211 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:06:45.759226 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759233 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 07:06:45.759246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759271 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:06:45.759278 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759288 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 07:06:45.759301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.759327 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.759354 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759360 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.759375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759406 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759413 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759453 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:06:45.759474 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:06:45.759491 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759502 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:06:45.759513 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 07:06:45.759525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:06:45.759550 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:06:45.759565 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759571 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 07:06:45.759585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759611 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:06:45.759618 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759628 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 07:06:45.759641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.759667 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.759682 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759688 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.759707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759730 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759737 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759778 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:06:45.759799 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:06:45.759815 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759826 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:06:45.759836 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 07:06:45.759847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:06:45.759872 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:06:45.759887 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759893 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 07:06:45.759907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759933 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.759939 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759949 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 07:06:45.759968 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.759975 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.759984 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 07:06:45.760003 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.760009 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760019 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 07:06:45.760037 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.760044 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760053 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 07:06:45.760071 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.760078 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760088 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 07:06:45.760105 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.760112 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760122 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 07:06:45.760139 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.760146 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760155 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:06:45.760168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.760219 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 07:06:45.760234 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760240 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.760255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760279 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.760286 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760296 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 07:06:45.760310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.760345 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 07:06:45.760361 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760368 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 07:06:45.760382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760407 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.760414 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760424 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 07:06:45.760442 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.760449 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760459 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:06:45.760477 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.760484 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760493 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 07:06:45.760506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.760540 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 07:06:45.760555 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760561 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.760575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760599 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.760607 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760618 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 07:06:45.760631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.760656 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 07:06:45.760671 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760678 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 07:06:45.760698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760722 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.760730 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760740 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:06:45.760752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.760777 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.760792 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760798 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.760812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760837 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.760844 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760854 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 07:06:45.760867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.760892 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:06:45.760907 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760913 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 07:06:45.760927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760951 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.760958 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.760968 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 07:06:45.760986 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.760992 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.761002 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:06:45.761021 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.761028 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.761038 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 07:06:45.761051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.761074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.761084 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.761099 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.761105 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.761119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.761144 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.761151 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.761161 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 07:06:45.761174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.761189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.761198 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:06:45.761213 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.761219 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 07:06:45.761234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.761259 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.761266 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.761276 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 07:06:45.761294 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.761301 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.761311 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:06:45.761328 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.761347 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.761358 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:06:45.761377 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.761384 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.761393 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 07:06:45.761411 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.761418 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.761428 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 07:06:45.761441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.761472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.761483 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:06:45.761498 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.761504 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.761520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.761545 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.761552 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.761562 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 07:06:45.761575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.761590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.761600 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 07:06:45.761615 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.761653 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.761660 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.761670 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.761683 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.761707 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.761721 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.761746 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.761753 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.761762 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:06:45.761780 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.761787 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.761797 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 07:06:45.761815 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.761821 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.761831 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 07:06:45.761849 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.761855 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.761865 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 07:06:45.761883 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.761889 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.761899 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 07:06:45.761916 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:06:45.761923 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.761933 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 07:06:45.761951 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.761957 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.761967 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.761985 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.761991 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762001 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:06:45.762019 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.762025 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762035 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:06:45.762053 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.762059 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762069 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:06:45.762082 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762133 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.762151 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.762157 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 07:06:45.762172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.762196 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.762204 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.762214 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:06:45.762232 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.762239 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.762248 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 07:06:45.762266 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.762273 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.762283 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 07:06:45.762300 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.762307 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.762317 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 07:06:45.762330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.762368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.762380 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762395 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.762410 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.762424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.762449 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762456 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.762466 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 07:06:45.762480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.762495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.762505 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 07:06:45.762518 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762546 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762553 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762563 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762575 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762592 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.762606 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762640 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.762647 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762657 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 07:06:45.762675 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.762682 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762692 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 07:06:45.762710 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.762716 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762726 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 07:06:45.762743 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.762750 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762760 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 07:06:45.762786 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.762793 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762802 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 07:06:45.762820 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.762826 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762836 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 07:06:45.762854 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.762860 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762870 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:06:45.762887 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.762894 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762903 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 07:06:45.762921 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.762927 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762937 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 07:06:45.762954 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.762961 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.762971 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:06:45.762988 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.762995 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.763004 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:06:45.763017 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.763072 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.763090 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.763096 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 07:06:45.763111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.763135 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.763142 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.763152 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 07:06:45.763170 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.763176 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.763186 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:06:45.763204 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.763210 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.763220 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 07:06:45.763238 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:06:45.763244 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.763254 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 07:06:45.763267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.763294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.763305 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763320 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.763326 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.763350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.763376 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763383 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.763399 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 07:06:45.763412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.763428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.763438 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 07:06:45.763451 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763480 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763487 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763497 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763510 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763526 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.763540 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763566 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.763573 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763582 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 07:06:45.763600 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.763607 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763617 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 07:06:45.763638 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.763645 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763655 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 07:06:45.763673 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.763688 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763698 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 07:06:45.763715 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.763722 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763731 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 07:06:45.763755 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.763762 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763772 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 07:06:45.763789 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.763795 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763805 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:06:45.763822 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.763830 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763839 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 07:06:45.763857 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.763863 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763873 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 07:06:45.763891 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.763897 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763907 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 07:06:45.763924 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.763931 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763940 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:06:45.763958 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.763964 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.763974 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:06:45.763987 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.764046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.764062 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764089 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764096 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764106 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764119 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764136 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.764150 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764176 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.764183 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764193 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 07:06:45.764211 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.764218 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764227 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 07:06:45.764244 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.764251 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764261 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 07:06:45.764279 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.764286 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764295 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 07:06:45.764313 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.764325 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764344 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 07:06:45.764373 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.764382 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764393 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 07:06:45.764411 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.764418 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764428 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 07:06:45.764446 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.764453 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764462 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 07:06:45.764480 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.764487 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764497 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 07:06:45.764514 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.764521 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764530 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 07:06:45.764548 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.764554 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764564 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 07:06:45.764581 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.764588 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764598 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 07:06:45.764616 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.764623 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764633 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:06:45.764650 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.764657 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764667 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 07:06:45.764680 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.764766 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.764773 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 07:06:45.764797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.764823 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.764831 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.764841 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 07:06:45.764854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.764869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.764879 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764895 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.764901 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.764919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.764945 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.764952 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.764962 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 07:06:45.764975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.764991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.765001 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 07:06:45.765016 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.765022 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 07:06:45.765036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.765061 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.765068 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.765078 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:06:45.765096 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.765102 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.765112 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 07:06:45.765130 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.765136 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.765146 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 07:06:45.765164 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:06:45.765170 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.765180 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 07:06:45.765193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.765221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.765231 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 07:06:45.765246 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.765253 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.765271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.765296 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:06:45.765303 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.765320 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 07:06:45.765333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.765356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.765366 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 07:06:45.765380 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:06:45.765408 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 07:06:45.765415 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:06:45.765425 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 07:06:45.765438 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:06:45.765454 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.765468 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 07:06:45.765494 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.765501 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 07:06:45.765515 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 07:06:45.765534 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.765540 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 07:06:45.765550 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 07:06:45.765568 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.765574 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 07:06:45.765584 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 07:06:45.765602 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:06:45.765608 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 07:06:45.765619 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 07:06:45.765637 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.765644 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 07:06:45.765653 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 07:06:45.765671 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.765678 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 07:06:45.765695 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 07:06:45.765713 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.765719 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 07:06:45.765729 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:06:45.765747 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.765753 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 07:06:45.765763 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 07:06:45.765780 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.765787 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 07:06:45.765797 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 07:06:45.765814 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.765821 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 07:06:45.765830 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:06:45.765843 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 07:06:45.765894 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.765920 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.765926 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 07:06:45.765945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.765970 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.765977 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.765987 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:06:45.766000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.766016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.766025 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 07:06:45.766040 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.766046 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.766064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.766089 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:06:45.766096 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.766106 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 07:06:45.766119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.766135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.766144 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 07:06:45.766158 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 07:06:45.766184 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:06:45.766191 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 07:06:45.766201 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 07:06:45.766219 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:06:45.766226 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 07:06:45.766235 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 07:06:45.766253 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:06:45.766260 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 07:06:45.766269 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 07:06:45.766282 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 07:06:45.766307 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.766322 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.766329 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 07:06:45.766352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.766379 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.766386 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.766396 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:06:45.766414 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.766421 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.766431 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 07:06:45.766448 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.766455 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.766464 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 07:06:45.766477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.766500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.766511 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.766526 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.766532 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.766545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.766574 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.766582 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.766592 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 07:06:45.766605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.766620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.766630 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 07:06:45.766644 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.766671 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.766678 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.766687 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.766700 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.766717 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.766731 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.766756 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.766763 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.766773 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 07:06:45.766791 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.766798 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.766807 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 07:06:45.766825 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.766831 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.766841 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 07:06:45.766859 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.766865 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.766879 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 07:06:45.766897 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.766904 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.766913 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 07:06:45.766931 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.766938 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.766947 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 07:06:45.766965 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.766971 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.766981 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 07:06:45.766999 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.767006 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.767015 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:06:45.767032 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.767039 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.767049 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:06:45.767062 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.767108 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.767126 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767133 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 07:06:45.767151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767176 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.767183 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767194 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 07:06:45.767213 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.767220 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767229 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:06:45.767247 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.767254 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767263 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:06:45.767281 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.767287 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767297 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 07:06:45.767314 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.767321 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767331 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 07:06:45.767349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.767391 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:06:45.767407 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767413 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.767430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767455 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767461 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767500 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:06:45.767521 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:06:45.767537 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767548 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:06:45.767558 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 07:06:45.767570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:06:45.767595 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 07:06:45.767609 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767615 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 07:06:45.767633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767658 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.767665 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767675 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 07:06:45.767688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.767713 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 07:06:45.767728 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767734 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.767748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767772 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 07:06:45.767779 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767789 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 07:06:45.767802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.767826 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 07:06:45.767841 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767847 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 07:06:45.767860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767885 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.767892 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767901 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:06:45.767914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.767939 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 07:06:45.767954 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.767960 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.767979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.768005 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768012 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.768022 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 07:06:45.768035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.768050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.768060 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 07:06:45.768073 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768100 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768108 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768118 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768131 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768147 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.768161 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768187 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.768195 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768205 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 07:06:45.768222 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.768229 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768244 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 07:06:45.768263 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.768270 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768280 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 07:06:45.768297 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.768304 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768320 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 07:06:45.768342 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.768349 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768360 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 07:06:45.768378 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:06:45.768385 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768394 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 07:06:45.768412 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:06:45.768419 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768429 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 07:06:45.768446 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:06:45.768453 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768462 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 07:06:45.768480 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:06:45.768487 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768497 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 07:06:45.768514 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.768521 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768530 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 07:06:45.768548 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.768555 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768564 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 07:06:45.768581 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.768588 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768597 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 07:06:45.768615 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.768631 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768644 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 07:06:45.768658 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.768725 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.768743 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.768750 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 07:06:45.768768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.768794 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.768801 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.768811 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 07:06:45.768824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.768839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.768849 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:06:45.768864 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.768870 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.768884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.768909 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.768916 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.768926 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 07:06:45.768939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.768954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.768964 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 07:06:45.768978 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.768985 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 07:06:45.769002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.769028 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.769035 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.769045 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 07:06:45.769063 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.769069 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.769079 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:06:45.769096 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.769103 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.769113 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:06:45.769130 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.769137 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.769146 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 07:06:45.769159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.769186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.769197 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.769212 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.769219 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.769232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.769257 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.769264 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.769284 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 07:06:45.769297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.769312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.769322 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 07:06:45.769350 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.769380 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.769387 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.769398 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.769411 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.769428 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.769442 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.769468 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.769475 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.769484 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:06:45.769502 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.769509 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.769518 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:06:45.769536 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.769542 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.769552 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 07:06:45.769570 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.769577 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.769586 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 07:06:45.769603 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.769610 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.769624 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:06:45.769644 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.769651 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.769660 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 07:06:45.769678 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 07:06:45.769685 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.769702 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 07:06:45.769715 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.769753 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.769770 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.769777 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 07:06:45.769791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.769815 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.769822 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.769836 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 07:06:45.769855 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.769861 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.769871 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 07:06:45.769889 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.769896 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.769905 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 07:06:45.769923 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.769930 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.769939 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 07:06:45.769957 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.769963 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.769973 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 07:06:45.769990 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.769997 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.770007 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 07:06:45.770024 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.770031 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.770041 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 07:06:45.770058 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.770073 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.770083 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 07:06:45.770096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.770146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.770157 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:06:45.770172 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.770179 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 07:06:45.770198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.770223 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:06:45.770230 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.770241 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 07:06:45.770254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.770269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.770279 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 07:06:45.770295 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:06:45.770302 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 07:06:45.770314 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 07:06:45.770330 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.770341 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 07:06:45.770356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.770380 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:06:45.770405 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:06:45.770422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.770433 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:06:45.770443 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 07:06:45.770460 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.770467 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 07:06:45.770477 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 07:06:45.770493 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:06:45.770501 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 07:06:45.770511 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 07:06:45.770528 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.770535 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 07:06:45.770545 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.770562 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.770569 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 07:06:45.770578 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.770595 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.770602 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 07:06:45.770611 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.770628 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.770635 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 07:06:45.770651 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.770668 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:06:45.770675 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 07:06:45.770684 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:06:45.770701 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:06:45.770715 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 07:06:45.770725 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 07:06:45.770742 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.770748 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 07:06:45.770758 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.770775 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 07:06:45.770781 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 07:06:45.770795 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 07:06:45.770813 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.770819 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 07:06:45.770829 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.770846 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.770852 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 07:06:45.770862 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.770878 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:06:45.770884 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 07:06:45.770894 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 07:06:45.770909 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 07:06:45.770947 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 07:06:45.770976 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 07:06:45.771003 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.771030 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 07:06:45.771057 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:06:45.771084 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 07:06:45.771110 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 07:06:45.771137 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 07:06:45.771164 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 07:06:45.771190 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 07:06:45.771217 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 07:06:45.771243 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 07:06:45.771270 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 07:06:45.771296 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 07:06:45.771344 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 07:06:45.771372 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 07:06:45.771400 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 07:06:45.771426 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 07:06:45.771453 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:06:45.771652 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 07:06:45.771680 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 07:06:45.771706 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 07:06:45.771733 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:06:45.771759 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 07:06:45.771786 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.771813 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:06:45.771840 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.771867 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:06:45.771893 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.771920 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:06:45.771946 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 07:06:45.771974 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 07:06:45.772001 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 07:06:45.772028 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 07:06:45.772055 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.772084 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:06:45.772111 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.772138 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:06:45.772166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:06:45.772193 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 07:06:45.772219 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.772245 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 07:06:45.772271 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.772298 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 07:06:45.772324 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:06:45.772369 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 07:06:45.772396 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 07:06:45.772422 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 07:06:45.772449 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 07:06:45.772475 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 07:06:45.772501 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.772528 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 07:06:45.772554 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:06:45.772581 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 07:06:45.772607 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 07:06:45.772633 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 07:06:45.772660 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 07:06:45.772687 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 07:06:45.772713 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:06:45.772741 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 07:06:45.772767 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.772794 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 07:06:45.772821 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:06:45.772848 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 07:06:45.772877 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.772894 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.772921 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:06:45.772947 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.772964 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.772981 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773006 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:06:45.773032 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773049 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773070 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773087 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773113 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:06:45.773139 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773165 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:06:45.773191 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773217 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:06:45.773243 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773260 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773287 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:06:45.773313 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773340 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773369 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:06:45.773403 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773430 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:06:45.773456 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773482 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:06:45.773508 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773534 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:06:45.773559 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773585 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:06:45.773611 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773629 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773655 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:06:45.773684 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773710 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:06:45.773736 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773762 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:06:45.773788 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773814 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:06:45.773840 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773862 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773879 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773897 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773913 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773930 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773946 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.773973 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:06:45.774000 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774017 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774033 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774059 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:06:45.774085 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774112 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:06:45.774138 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774156 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774173 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774198 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:06:45.774224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774241 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774258 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774277 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.774351 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774369 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774386 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774402 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774428 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.774455 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774476 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774493 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774510 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774536 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.774563 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774589 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.774615 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774634 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774651 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774668 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774695 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:06:45.774722 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774748 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:06:45.774774 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774791 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774807 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774833 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.774859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.774952 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:06:45.774978 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775005 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 07:06:45.775030 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775057 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.775083 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775110 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:06:45.775140 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775157 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775174 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775190 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775216 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.775243 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775260 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775278 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775312 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775328 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775356 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775408 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 07:06:45.775435 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775452 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775478 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:06:45.775504 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775521 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775537 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775563 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:06:45.775589 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775606 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775623 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775641 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775667 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:06:45.775700 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775726 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:06:45.775752 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775783 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:06:45.775809 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775826 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775852 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:06:45.775878 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775895 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775920 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:06:45.775947 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.775973 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:06:45.776000 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776027 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:06:45.776053 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776080 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:06:45.776106 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776133 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:06:45.776158 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776175 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776201 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:06:45.776227 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776254 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:06:45.776279 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776306 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:06:45.776332 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776370 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:06:45.776396 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776422 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776438 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776455 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776472 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776488 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776509 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776536 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:06:45.776569 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776587 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776603 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776629 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:06:45.776655 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776683 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:06:45.776709 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776726 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776743 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776769 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:06:45.776795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776844 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:06:45.776913 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776930 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776946 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776962 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.776989 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.777015 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777032 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777048 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777065 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777091 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.777117 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777148 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:06:45.777175 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777192 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777209 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777227 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777253 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:06:45.777279 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777305 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:06:45.777334 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777358 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777375 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777401 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.777427 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777462 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777522 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:06:45.777548 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777583 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 07:06:45.777609 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777635 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:06:45.777662 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777688 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:06:45.777717 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777734 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777751 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777768 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777794 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.777826 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777843 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777860 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777893 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777943 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:06:45.777969 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 07:06:45.777997 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 07:06:45.778057 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.778108 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:06:45.778158 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:06:45.778206 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 07:06:45.778254 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 07:06:45.778303 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 07:06:45.778357 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 07:06:45.778433 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:06:45.778481 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:06:45.778530 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:06:45.778579 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:06:45.778628 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.778677 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.778728 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.778775 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:06:45.778824 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:06:45.778872 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.778923 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.778971 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:06:45.779037 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.779093 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.779150 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:06:45.779197 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 07:06:45.779244 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:06:45.779292 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.779344 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:06:45.779395 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 07:06:45.779444 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:06:45.779511 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:06:45.779559 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.779608 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:06:45.779666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 07:06:45.779922 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.779972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:06:45.780021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:06:45.780068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 07:06:45.780117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 07:06:45.780167 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 07:06:45.780220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 07:06:45.780269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:06:45.780320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:06:45.780382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:06:45.780430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:06:45.780477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.780526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.780574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.780623 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:06:45.780672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:06:45.780722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.780771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.780820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:06:45.780869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.780922 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.780975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:06:45.781022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 07:06:45.781070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:06:45.781117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.781165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:06:45.781214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 07:06:45.781263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:06:45.781316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:06:45.781370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.781420 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:06:45.781478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 07:06:45.781527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.781575 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:06:45.781624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:06:45.781672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 07:06:45.781721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 07:06:45.781770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 07:06:45.781827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 07:06:45.781876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:06:45.781923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:06:45.781973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:06:45.782021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:06:45.782068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.782117 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.782165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.782213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:06:45.782261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:06:45.782314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.782375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.782426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:06:45.782475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.782528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.782581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:06:45.782628 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 07:06:45.782675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:06:45.782722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.782769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:06:45.782818 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 07:06:45.782869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:06:45.782925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:06:45.782973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.783022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:06:45.783079 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 07:06:45.783107 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:06:45.783168 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.783224 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:06:45.783279 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:06:45.783343 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:06:45.783400 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:06:45.783462 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:06:45.783516 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:06:45.783569 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:06:45.783623 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:06:45.783677 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:06:45.783731 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:06:45.783785 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.783839 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.783892 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.783946 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:06:45.784000 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:06:45.784055 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.784111 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.784165 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:06:45.784219 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.784273 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.784326 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:06:45.784386 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:06:45.784440 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:06:45.784495 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.784579 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:06:45.784645 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:06:45.784699 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:06:45.784752 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:06:45.784805 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.784859 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:06:45.784921 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 07:06:45.784945 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:06:45.785000 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.785269 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:06:45.785325 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:06:45.785386 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:06:45.785441 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:06:45.785495 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:06:45.785549 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:06:45.785604 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:06:45.785665 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:06:45.785720 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:06:45.785774 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:06:45.785828 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.785883 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.785937 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.785996 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:06:45.786051 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:06:45.786106 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.786161 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.786215 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:06:45.786269 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.786325 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.786387 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:06:45.786442 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:06:45.786496 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:06:45.786551 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.786605 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:06:45.786659 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:06:45.786719 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:06:45.786774 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:06:45.786828 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.786882 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:06:45.786944 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 07:06:45.786967 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:06:45.787018 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.787067 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:06:45.787116 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:06:45.787171 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:06:45.787220 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:06:45.787269 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:06:45.787317 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:06:45.787371 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:06:45.787421 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:06:45.787469 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:06:45.787519 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:06:45.787568 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.787618 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.787667 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.787716 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:06:45.787765 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:06:45.787814 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.787863 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.787912 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:06:45.787961 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.788010 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.788065 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:06:45.788114 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:06:45.788163 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:06:45.788219 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.788267 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:06:45.788316 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:06:45.788371 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:06:45.788420 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:06:45.788468 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.788519 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:06:45.788576 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 07:06:45.788598 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:06:45.788649 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.788703 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:06:45.788754 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:06:45.788805 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:06:45.788855 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:06:45.788906 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:06:45.788956 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:06:45.789008 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:06:45.789060 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:06:45.789111 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:06:45.789162 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:06:45.789212 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.789264 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.789319 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.789376 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:06:45.789427 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:06:45.789479 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.789530 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.789581 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:06:45.789633 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.789684 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.789734 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:06:45.789785 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:06:45.789836 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:06:45.789886 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.789938 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:06:45.789989 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:06:45.790039 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:06:45.790095 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:06:45.790150 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.790201 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:06:45.790255 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 07:06:45.790273 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 07:06:45.790303 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 07:06:45.790331 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 07:06:45.790363 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 07:06:45.790390 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 07:06:45.790411 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:06:45.790429 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.790439 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:06:45.790449 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:06:45.790459 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:06:45.790681 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:06:45.790691 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:06:45.790701 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:06:45.790711 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:06:45.790720 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:06:45.790729 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:06:45.790738 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:06:45.790747 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.790757 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.790766 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.790775 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:06:45.790783 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:06:45.790792 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.790800 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.790809 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:06:45.790818 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.790826 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.790834 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:06:45.790843 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:06:45.790851 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:06:45.790860 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.790868 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:06:45.790876 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:06:45.790884 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:06:45.790893 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:06:45.790901 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.790909 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:06:45.790918 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:06:45.790928 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.790936 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:06:45.790946 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:06:45.790954 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:06:45.790963 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:06:45.790971 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:06:45.790979 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:06:45.790987 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:06:45.790995 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:06:45.791002 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:06:45.791010 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:06:45.791018 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.791026 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.791033 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.791041 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:06:45.791048 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:06:45.791056 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.791064 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.791071 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:06:45.791079 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.791087 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.791094 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:06:45.791101 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:06:45.791109 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:06:45.791120 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.791128 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:06:45.791136 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:06:45.791144 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:06:45.791151 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:06:45.791160 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.791168 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:06:45.791176 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:06:45.791185 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.791194 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:06:45.791203 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:06:45.791210 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:06:45.791218 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:06:45.791225 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:06:45.791233 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:06:45.791240 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:06:45.791247 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:06:45.791254 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:06:45.791262 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:06:45.791269 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.791276 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.791283 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.791290 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:06:45.791297 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:06:45.791304 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.791311 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.791318 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:06:45.791325 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.791332 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.791345 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:06:45.791352 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:06:45.791361 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:06:45.791368 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.791382 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:06:45.791389 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:06:45.791396 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:06:45.791403 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:06:45.791410 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.791417 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:06:45.791425 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:06:45.791433 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.791441 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:06:45.791449 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:06:45.791456 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:06:45.791463 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:06:45.791470 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:06:45.791478 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:06:45.791485 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:06:45.791492 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:06:45.791499 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:06:45.791506 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:06:45.791513 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.791808 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.791818 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:06:45.791825 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:06:45.791833 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:06:45.791840 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.791848 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:06:45.791855 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:06:45.791863 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:06:45.791869 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:06:45.791876 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:06:45.791883 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:06:45.791890 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:06:45.791897 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:06:45.791904 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:06:45.791911 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:06:45.791918 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:06:45.791925 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:06:45.791932 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:06:45.791938 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:06:45.792179 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 07:06:45.792191 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 07:06:45.792196 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 07:06:45.792201 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 07:06:45.792208 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 07:06:45.792212 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 07:06:45.792217 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 07:06:45.792227 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 07:06:45.792236 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 07:06:45.792285 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.792292 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199474" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 07:06:45.792307 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 07:06:45.792329 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 07:06:45.792341 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 07:06:45.792345 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 07:06:45.792350 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 07:06:45.792355 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199474" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 07:06:45.792368 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:06:45.792375 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:06:45.792380 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:06:45.792392 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.792402 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:06:45.792407 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 07:06:45.792432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.792440 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 07:06:45.792445 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.792472 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 07:06:45.792478 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 07:06:45.792482 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 07:06:45.792486 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 07:06:45.792490 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 07:06:45.792494 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 07:06:45.792498 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 07:06:45.792503 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 07:06:45.792509 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199474" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 07:06:45.792522 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:06:45.792529 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:06:45.792533 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:06:45.792539 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.792545 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 07:06:45.792549 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:06:45.792573 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 07:06:45.792579 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.792583 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.792589 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.792593 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:06:45.792603 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 07:06:45.792614 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:06:45.792618 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 07:06:45.792623 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 07:06:45.792630 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199474" 2019-02-20 07:06:45.792637 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:06:45.792641 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 07:06:45.792646 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:06:45.792652 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:06:45.792657 wsdl: in serializeType: returning: 199474 2019-02-20 07:06:45.792663 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 07:06:45.792670 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:06:45.792674 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 07:06:45.792678 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 07:06:45.792683 wsdl: in serializeType: returning: 199474 2019-02-20 07:06:45.792687 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199474 2019-02-20 07:06:45.792706 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199474 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 07:06:45.792711 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 07:06:45.792717 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5977"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 07:06:45.792731 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 07:06:45.792737 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199474 2019-02-20 07:06:45.792748 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 07:06:45.792823 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 07:06:45.792761 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 07:06:45.792772 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 07:06:45.792777 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 07:06:45.792782 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 07:06:45.792786 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 07:06:45.792793 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:06:45.792803 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:06:45.792811 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 07:06:45.792817 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 07:06:45.792829 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 07:06:45.792840 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 07:06:45.792848 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 07:06:45.800158 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 07:06:45.800183 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 07:06:45.800197 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 07:06:45.800203 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 07:06:45.800210 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:06:45.800215 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:06:45.800219 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 07:06:45.800223 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 07:06:45.800229 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 07:06:45.800267 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 07:06:45.809297 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 07:06:45.809333 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 07:06:45.809347 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 07:06:45.809353 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 07:06:45.809358 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 07:06:45.809364 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 07:06:45.809370 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 07:06:45.809375 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 07:06:45.809381 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 07:06:45.809386 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 06:06:44 GMT 2019-02-20 07:06:45.809392 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 07:06:45.809397 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 07:06:45.809403 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 07:06:45.809415 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 07:06:45.809442 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 07:06:45.809453 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 07:06:45.809463 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 07:06:45.809468 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 07:06:45.809472 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 07:06:45.809518 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 07:06:45.809530 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 07:06:45.809537 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 07:06:45.809566 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 07:06:45.809572 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 06:06:44 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 07:06:45.809608 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 07:06:45.809618 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 07:06:45.809645 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 07:06:45.809652 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 07:06:45.809766 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 07:06:45.809875 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 07:06:45.809883 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 07:06:45.809891 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 07:06:45.809901 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 07:06:45.809929 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 07:06:45.809990 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 07:06:45.810019 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 07:06:45.810034 nusoap_client: got fault 2019-02-20 07:06:45.810042 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 07:06:45.810047 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 07:06:45.810051 nusoap_client: detail =