Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 125.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452098-0004 Model turbiny: GT15
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: ROVER
 Silnik:
JR T2508
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:42:40 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:42:41.707226 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:42:41.707291 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:42:41.707315 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180303" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:42:41.707343 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:42:41.707361 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:42:41.707375 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:42:41.707396 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:42:41.707419 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:42:41.707432 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:42:41.707446 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:42:41.707460 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:42:41.707480 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:42:41.707490 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:42:41.707498 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:42:41.707506 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:42:41.707512 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:42:41.707531 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:42:41.707553 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:42:41.707567 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:42:41.707577 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:42:41.707587 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:42:41.707600 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:42:41.707614 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:42:41.715005 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:42:41.715036 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:42:41.715057 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:42:41.715066 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:42:41.715072 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:42:41.715076 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:42:41.715081 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:42:41.715110 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:42:41.732190 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:42:41.732224 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:42:41.732233 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:42:41.732239 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:42:41.732245 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:42:41.732254 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:42:41.732260 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:42:41.732267 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:42:41.732278 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:42:41.732285 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:42:40 GMT 2019-02-20 06:42:41.732291 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:42:41.732299 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:42:41.732306 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:42:41.732317 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:42:41.732346 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:42:41.739373 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:42:41.739770 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:42:41.746594 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-02-20 06:42:41.747029 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:42:41.747620 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:41.753755 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:42:41.754156 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:42:41.754309 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:42:41.754768 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:42:41.755223 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:41.755478 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:41.755506 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:42:41.756083 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:42:41.761109 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:42:41.761548 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:42:41.762115 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:41.762372 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:41.762392 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:41.762809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:42:41.762965 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:42:41.763548 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:41.763571 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:42:41.764129 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:42:41.764451 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:41.764466 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:41.764936 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:42:41.765035 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:41.765282 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:41.765298 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:42:41.765626 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-20 06:42:41.765686 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:41.765703 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:42:41.768195 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-02-20 06:42:41.768218 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:42:41.768225 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:42:41.768337 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:42:41.768378 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:42:41.768392 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:42:41.768398 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:42:41.768415 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:42:41.768420 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:42:41.768585 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:42:41.768601 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:42:41.768664 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.768673 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:42:41.768694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.768725 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.768735 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.768751 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:42:41.768772 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.768780 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.768791 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:42:41.768807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.768836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.768847 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:42:41.768862 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.768869 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.768885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.768913 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.768920 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.768930 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:42:41.768943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.768960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.768971 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:42:41.768986 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.768992 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:42:41.769006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769030 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.769037 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769047 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:42:41.769065 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.769072 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769081 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:42:41.769099 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.769105 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769115 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:42:41.769129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.769162 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.769178 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769184 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:42:41.769197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769222 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.769229 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769239 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:42:41.769252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.769285 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:42:41.769302 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769308 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:42:41.769321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769350 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.769356 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769366 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:42:41.769384 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.769390 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769400 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:42:41.769417 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.769424 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769433 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:42:41.769450 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.769457 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769466 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:42:41.769479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.769517 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:41.769532 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769538 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.769552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769575 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769581 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769629 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:41.769650 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:41.769666 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769677 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:42:41.769687 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:42:41.769699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:42:41.769725 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:42:41.769739 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769745 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:42:41.769758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769783 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.769790 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769800 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:42:41.769813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.769837 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:41.769852 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769858 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.769871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769896 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.769904 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769913 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:42:41.769926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.769951 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:42:41.769965 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.769972 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:42:41.769985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770009 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.770016 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770026 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:42:41.770039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.770063 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:42:41.770077 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770084 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.770097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770122 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.770130 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770139 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:42:41.770152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.770176 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:42:41.770191 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770197 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:42:41.770210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770234 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.770241 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770251 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:42:41.770269 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.770283 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770294 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:42:41.770307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.770335 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:42:41.770350 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770356 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.770369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770393 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.770400 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770410 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:42:41.770423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.770447 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:42:41.770462 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770468 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:42:41.770481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770505 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.770512 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770521 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:42:41.770540 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.770547 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770561 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:42:41.770574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.770604 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:42:41.770619 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770626 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.770640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770664 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.770671 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770681 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:42:41.770694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.770718 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:42:41.770732 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770739 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:42:41.770752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770776 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.770783 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770792 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:42:41.770805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.770829 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:42:41.770843 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770851 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.770864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770889 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.770896 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770906 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:42:41.770918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.770943 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:42:41.770957 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.770963 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:42:41.770976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771000 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.771007 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771017 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:42:41.771030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.771054 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:41.771068 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771074 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.771087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771112 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.771118 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771128 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:42:41.771141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.771165 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:42:41.771179 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771185 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:42:41.771198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771223 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.771231 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771240 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:42:41.771253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.771284 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:41.771299 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771306 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.771319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771344 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.771351 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771360 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:42:41.771373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.771398 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:42:41.771412 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771418 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:42:41.771432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771456 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.771463 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771473 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:42:41.771485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.771510 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:41.771524 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771531 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.771544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771568 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.771575 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771584 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:42:41.771597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.771627 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:42:41.771641 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771647 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:42:41.771660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771689 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.771695 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771705 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:42:41.771722 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.771729 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771738 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:42:41.771751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.771779 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:41.771794 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771800 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.771813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771838 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.771845 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771855 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:42:41.771867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.771892 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:42:41.771906 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771912 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:42:41.771926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771949 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.771956 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771965 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:42:41.771978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.771993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.772002 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.772017 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772022 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.772036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772060 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.772067 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772076 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:42:41.772089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.772113 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:42:41.772128 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772134 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:42:41.772147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772171 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:42:41.772178 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772187 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:42:41.772200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.772224 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.772238 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772244 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.772257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772295 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772302 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772348 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:41.772369 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:41.772386 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772404 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:42:41.772414 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:42:41.772426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:42:41.772450 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:42:41.772465 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772471 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:42:41.772484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772510 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:42:41.772517 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772527 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:42:41.772540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.772565 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.772579 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772585 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.772598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772621 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772628 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772666 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:41.772686 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:41.772703 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772713 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:42:41.772723 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:42:41.772735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:42:41.772759 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:42:41.772774 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772780 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:42:41.772793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772818 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.772825 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772835 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:42:41.772853 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.772860 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772870 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:42:41.772887 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.772894 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772904 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:42:41.772921 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.772928 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772937 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:42:41.772954 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.772962 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.772971 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:42:41.772988 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.772995 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773004 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:42:41.773021 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.773028 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773037 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:42:41.773050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.773098 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:41.773114 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773120 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.773134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773159 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.773166 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773176 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:42:41.773188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.773213 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:42:41.773227 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773233 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:42:41.773247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773271 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.773285 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773295 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:42:41.773313 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.773320 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773330 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:42:41.773349 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.773356 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773366 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:42:41.773378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.773411 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:42:41.773425 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773431 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.773444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773469 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.773477 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773487 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:42:41.773500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.773526 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:42:41.773540 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773546 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:42:41.773559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773583 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.773590 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773600 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:42:41.773612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.773674 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.773699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773705 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.773719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773748 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.773756 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773766 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:42:41.773780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.773805 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:42:41.773819 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773825 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:42:41.773839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773863 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.773870 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773880 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:42:41.773897 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.773904 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773914 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:42:41.773932 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.773939 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773949 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:42:41.773962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.773984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.773993 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.774008 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.774015 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.774028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.774053 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.774060 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.774070 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:42:41.774082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.774097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.774107 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:42:41.774121 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.774127 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:42:41.774140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.774165 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.774172 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.774182 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:42:41.774199 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.774206 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.774216 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:42:41.774233 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.774240 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.774249 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:42:41.774266 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.774280 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.774291 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:42:41.774309 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.774316 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.774326 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:42:41.774338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.774369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.774380 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:41.774395 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.774401 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.774415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.774440 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.774447 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.774456 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:42:41.774469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.774483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.774493 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:42:41.774507 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.774536 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.774543 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.774553 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.774565 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.774582 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.774596 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.774630 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.774637 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.774646 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:42:41.774664 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.774670 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.774680 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:42:41.774704 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.774711 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.774721 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:42:41.774738 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.774745 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.774754 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:42:41.774772 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.774779 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.774788 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:42:41.774806 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:42:41.774813 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.774822 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:42:41.774840 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.774847 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.774856 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.774873 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.774880 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.774889 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:42:41.774906 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.774913 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.774923 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:42:41.774940 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.774946 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.774956 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:42:41.774968 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775017 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.775035 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.775042 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:42:41.775056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.775081 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.775087 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.775097 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:42:41.775114 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.775121 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.775131 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:42:41.775148 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.775154 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.775164 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:42:41.775180 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.775187 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.775196 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:42:41.775209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.775234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.775244 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775259 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.775265 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.775285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.775311 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775318 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.775328 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:42:41.775340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.775355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.775365 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:42:41.775378 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775433 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775442 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775452 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775465 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775482 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.775496 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775521 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.775529 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775538 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:42:41.775555 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.775562 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775572 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:42:41.775590 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.775597 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775606 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:42:41.775623 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.775630 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775639 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:42:41.775657 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.775663 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775673 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:42:41.775690 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.775701 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775710 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:42:41.775727 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.775734 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775743 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:42:41.775760 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.775767 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775776 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:42:41.775793 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.775800 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775809 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:42:41.775826 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.775833 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775842 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:42:41.775859 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.775866 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775876 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:42:41.775888 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.775940 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.775959 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.775965 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:42:41.775979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.776004 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.776011 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.776020 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:42:41.776037 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.776044 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.776053 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:42:41.776071 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.776077 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.776087 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:42:41.776103 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:42:41.776110 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.776120 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:41.776133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.776158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.776168 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776183 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.776189 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.776203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.776227 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776234 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.776243 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:42:41.776256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.776271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.776298 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:42:41.776313 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776351 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776359 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776369 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776381 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776397 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.776411 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776436 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.776443 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776452 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:42:41.776470 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.776477 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776486 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:42:41.776507 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.776514 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776524 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:42:41.776541 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.776548 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776557 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:42:41.776575 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.776581 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776591 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:42:41.776608 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.776614 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776631 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:42:41.776648 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.776654 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776664 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:42:41.776680 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.776687 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776703 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:42:41.776720 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.776727 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776736 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:42:41.776754 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.776760 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776769 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:42:41.776786 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.776793 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776802 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:42:41.776819 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.776826 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776835 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:42:41.776847 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.776904 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.776921 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.776948 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.776955 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.776964 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.776977 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.776993 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.777040 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.777068 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.777075 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.777085 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:42:41.777103 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.777109 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.777119 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:42:41.777136 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.777142 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.777152 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:42:41.777169 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.777175 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.777185 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:42:41.777202 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.777209 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.777218 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:42:41.777235 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.777242 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.777251 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:42:41.777268 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.777282 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.777312 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:42:41.777334 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.777342 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.777352 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:42:41.777369 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.777376 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.777386 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:42:41.777403 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.777410 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.777419 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:42:41.777436 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.777443 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.777453 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:42:41.777469 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.777476 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.777485 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:42:41.777502 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.777509 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.777518 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:42:41.777535 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.777541 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.777551 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:42:41.777564 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.777663 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.777707 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.777718 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:42:41.777755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.777800 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.777811 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.777828 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:42:41.777850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.777876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.777894 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:41.777921 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.777931 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.777957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.778001 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.778012 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.778036 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:42:41.778065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.778082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.778093 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:42:41.778109 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.778115 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:42:41.778129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.778155 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.778162 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.778172 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:42:41.778190 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.778196 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.778205 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:42:41.778222 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.778229 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.778238 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:42:41.778255 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:42:41.778262 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.778271 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:42:41.778293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.778321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.778331 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:42:41.778350 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.778357 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.778376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.778410 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:42:41.778418 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.778427 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:42:41.778440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.778455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.778465 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:42:41.778478 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:42:41.778505 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:42:41.778512 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:42:41.778522 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:42:41.778535 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:42:41.778550 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.778564 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:41.778589 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.778596 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:41.778605 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:42:41.778632 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.778639 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:41.778653 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:42:41.778671 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.778678 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:41.778688 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:42:41.778705 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:42:41.778712 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:41.778721 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:42:41.778739 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.778745 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:41.778755 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:42:41.778772 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.778779 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:41.778788 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:42:41.778806 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.778812 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:41.778822 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:42:41.778839 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.778846 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:41.778856 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:42:41.778873 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.778880 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:41.778890 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:42:41.778907 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.778913 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:41.778923 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:42:41.778935 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:41.778984 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.779002 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.779008 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:42:41.779026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.779052 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.779059 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.779068 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:42:41.779081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.779096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.779106 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:41.779120 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.779127 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.779144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.779170 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:42:41.779177 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.779186 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:42:41.779199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.779214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.779224 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:42:41.779237 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:42:41.779263 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:42:41.779270 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:42:41.779297 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:42:41.779320 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:42:41.779327 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:42:41.779337 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:42:41.779355 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:42:41.779361 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:42:41.779370 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:42:41.779383 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:42:41.779408 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.779423 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.779429 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:42:41.779454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.779480 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.779486 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.779496 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:42:41.779514 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.779520 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.779530 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:42:41.779547 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.779554 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.779563 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:42:41.779576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.779598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.779608 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.779622 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.779628 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.779642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.779666 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.779673 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.779682 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:42:41.779695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.779712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.779722 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:42:41.779735 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.779767 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.779774 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.779784 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.779797 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.779812 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.779826 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.779851 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.779858 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.779868 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:42:41.779886 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.779893 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.779902 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:42:41.779919 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.779926 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.779936 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:42:41.779953 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.779960 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.779970 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:42:41.779987 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.779993 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.780007 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:42:41.780024 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.780031 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.780041 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:42:41.780058 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.780065 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.780075 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:42:41.780092 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.780099 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.780109 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:42:41.780126 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.780133 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.780143 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:42:41.780156 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.780200 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.780217 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780223 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:42:41.780242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780267 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.780283 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780294 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:42:41.780314 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.780321 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780330 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:42:41.780347 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.780354 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780363 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:42:41.780381 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.780387 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780396 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:42:41.780413 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.780420 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780429 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:42:41.780442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.780483 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:41.780498 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780504 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.780521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780545 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780552 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780589 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:41.780609 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:41.780633 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780644 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:42:41.780654 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:42:41.780666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:42:41.780689 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:42:41.780704 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780710 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:42:41.780723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780748 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.780755 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780769 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:42:41.780782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.780806 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:42:41.780821 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780828 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.780841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780866 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:42:41.780873 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780882 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:42:41.780895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.780919 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:42:41.780933 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780939 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:42:41.780952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780977 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.780984 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.780994 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:42:41.781006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.781021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.781031 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:41.781045 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.781051 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.781069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.781093 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781101 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.781110 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:42:41.781123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.781138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.781147 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:42:41.781161 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781187 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781194 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781204 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781216 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781232 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.781245 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781271 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.781285 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781296 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:42:41.781314 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.781321 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781330 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:42:41.781347 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.781354 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781367 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:42:41.781385 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.781392 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781401 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:42:41.781418 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.781424 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781434 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:42:41.781451 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:42:41.781457 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781466 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:42:41.781484 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:42:41.781490 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781499 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:42:41.781516 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:42:41.781523 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781532 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:42:41.781549 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:42:41.781556 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781566 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:42:41.781583 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.781589 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781599 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:42:41.781616 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.781629 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781638 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:42:41.781655 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.781662 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781671 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:42:41.781689 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.781695 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781705 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:42:41.781717 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.781777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.781795 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.781801 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:42:41.781823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.781849 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.781857 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.781866 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:42:41.781879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.781894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.781903 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:41.781918 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.781925 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.781938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.781962 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.781969 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.781978 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:42:41.781991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.782006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.782016 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:42:41.782030 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.782036 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:42:41.782050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.782074 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.782082 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.782095 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:42:41.782113 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.782120 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.782129 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:42:41.782147 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.782154 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.782164 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:42:41.782181 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.782188 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.782198 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:42:41.782210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.782236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.782246 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.782261 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.782267 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.782287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.782313 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.782321 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.782330 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:42:41.782346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.782361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.782371 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:42:41.782384 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.782416 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.782424 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.782433 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.782446 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.782463 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.782477 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.782502 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.782508 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.782518 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:42:41.782535 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.782542 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.782551 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:42:41.782568 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.782575 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.782584 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:42:41.782602 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.782609 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.782626 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:42:41.782643 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.782650 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.782659 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:42:41.782676 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.782683 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.782696 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:42:41.782714 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:42:41.782721 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.782730 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:42:41.782743 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.782780 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.782796 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.782802 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:42:41.782816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.782840 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.782847 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.782856 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:42:41.782874 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.782881 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.782890 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:42:41.782907 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.782914 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.782928 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:42:41.782945 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.782952 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.782961 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:42:41.782978 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.782984 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.782994 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:42:41.783011 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.783017 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.783027 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:42:41.783044 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.783051 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.783060 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:42:41.783077 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.783084 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.783094 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:42:41.783107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.783147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.783157 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:41.783172 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.783178 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:42:41.783196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.783221 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:42:41.783228 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.783238 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:42:41.783251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.783266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.783282 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:42:41.783300 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:41.783307 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:42:41.783317 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:42:41.783333 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.783339 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:42:41.783360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.783383 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:41.783403 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:41.783420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.783430 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:42:41.783440 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:42:41.783457 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.783463 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:42:41.783477 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:42:41.783494 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:41.783502 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:42:41.783511 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:42:41.783528 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.783534 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:42:41.783544 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.783560 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.783567 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:42:41.783576 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.783593 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.783600 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:42:41.783610 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.783626 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.783633 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:42:41.783642 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.783659 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:42:41.783665 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:42:41.783674 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:42:41.783691 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:42:41.783698 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:42:41.783707 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:42:41.783724 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.783730 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:42:41.783740 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.783757 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:42:41.783763 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:42:41.783772 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:42:41.783788 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.783795 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:42:41.783809 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.783826 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.783832 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:42:41.783842 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.783857 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:42:41.783864 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:42:41.783873 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:42:41.783885 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:42:41.783917 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:42:41.783946 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:42:41.783972 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.783999 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:42:41.784024 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:41.784051 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:42:41.784077 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:41.784103 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:42:41.784129 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:42:41.784154 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:42:41.784180 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:42:41.784206 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:42:41.784232 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:42:41.784258 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:42:41.784310 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:42:41.784336 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:42:41.784365 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:41.784391 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:42:41.784416 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:41.784442 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:42:41.784468 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:41.784494 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:42:41.784678 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:41.784705 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:42:41.784731 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.784757 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:42:41.784783 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.784855 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:42:41.784887 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.784918 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:42:41.784948 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:41.784980 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:42:41.785007 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:42:41.785033 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:42:41.785107 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.785135 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:42:41.785161 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.785192 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:42:41.785225 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:41.785252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:42:41.785328 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.785358 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:42:41.785383 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.785412 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:42:41.785443 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:41.785470 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:42:41.785496 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:42:41.785592 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:42:41.785651 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:41.785703 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:42:41.785731 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.785802 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:42:41.785833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:41.785860 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:42:41.785886 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:42:41.785916 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:42:41.785947 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:41.785974 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:42:41.786092 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:41.786145 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:42:41.786226 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.786265 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:42:41.786308 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:41.786338 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:42:41.786372 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.786393 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.786454 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:42:41.786483 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.786500 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.786522 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.786566 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:42:41.786593 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.786610 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.786626 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.786646 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.786678 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:42:41.786704 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.786735 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:41.786765 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.786796 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:41.786822 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.786839 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.786865 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:41.786895 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.786912 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.786938 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:41.786964 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.786990 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:41.787016 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787041 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:42:41.787066 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787091 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:41.787117 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787142 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:41.787168 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787185 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787210 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:42:41.787235 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787261 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:41.787293 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787320 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:42:41.787346 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787372 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:42:41.787397 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787419 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787436 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787453 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787474 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787491 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787507 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787548 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:41.787574 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787592 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787609 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787635 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:41.787662 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787689 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:41.787716 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787734 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787751 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787778 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:41.787804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.787936 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787952 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787969 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.787985 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788011 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.788036 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788053 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788070 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788086 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788116 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.788142 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788167 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.788193 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788211 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788228 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788244 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788271 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:42:41.788307 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788332 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:42:41.788358 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788374 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788391 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788422 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.788449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:42:41.788565 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788591 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:42:41.788616 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788644 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.788669 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788695 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:41.788720 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788737 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788753 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788775 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788800 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.788827 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788844 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788861 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788878 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788928 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788944 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.788969 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:42:41.788996 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789013 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789038 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:42:41.789064 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789080 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789097 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789121 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:42:41.789147 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789163 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789179 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789196 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789220 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:42:41.789246 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789271 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:41.789306 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789331 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:41.789356 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789373 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789399 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:41.789434 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789451 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789476 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:41.789501 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789527 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:41.789552 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789578 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:42:41.789603 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789628 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:41.789654 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789679 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:41.789705 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789722 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789747 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:42:41.789772 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789798 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:41.789823 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789848 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:42:41.789874 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789899 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:42:41.789924 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789941 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789958 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789974 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.789990 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790006 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790022 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790048 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:41.790074 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790091 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790111 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790136 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:41.790162 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790188 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:41.790215 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790232 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790248 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790279 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:41.790307 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790340 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:42:41.790429 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790446 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790462 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790479 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790504 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.790529 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790546 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790562 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790578 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790604 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.790629 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790654 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:41.790679 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790696 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790718 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790735 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790760 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:42:41.790786 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790811 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:42:41.790837 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790854 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790871 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790896 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.790922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790955 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.790988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.791013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:42:41.791039 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.791064 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:42:41.791090 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.791115 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:41.791141 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.791166 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:41.791192 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.791209 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.791225 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.791241 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.791267 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.791300 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.791317 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.791334 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.791355 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.791371 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.791388 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.791407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.791425 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:41.791451 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:42:41.791477 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:42:41.791531 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.791580 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:41.791628 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:41.791674 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:42:41.791721 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:42:41.791767 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:42:41.791814 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:42:41.791879 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:41.791926 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:41.791973 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:41.792020 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:41.792066 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.792113 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.792160 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.792205 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:41.792251 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:42:41.792307 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.792357 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.792410 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:41.792478 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.792532 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.792593 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:41.792639 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:42:41.792684 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:41.792730 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.792775 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:41.792823 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:42:41.792871 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:41.792936 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:41.792982 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.793030 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:41.793085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:42:41.793132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.793180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:41.793227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:41.793278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:42:41.793328 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:42:41.793398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:42:41.793627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:42:41.793675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:41.793721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:41.793767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:41.793813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:41.793859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.793906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.793953 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.793999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:41.794046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:42:41.794093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.794140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.794187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:41.794235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.794294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.794389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:41.794439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:42:41.794490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:41.794536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.794581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:41.794629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:42:41.794676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:41.794727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:41.794772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.794819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:41.794874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:42:41.794921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.794968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:41.795014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:41.795060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:42:41.795106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:42:41.795152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:42:41.795204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:42:41.795251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:41.795305 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:41.795352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:41.795398 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:41.795444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.795490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.795537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.795581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:41.795628 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:42:41.795674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.795721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.795768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:41.795816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.795866 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.795922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:41.795968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:42:41.796013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:41.796059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.796104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:41.796151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:42:41.796199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:41.796251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:41.796306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.796354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:41.796407 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:42:41.796433 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:42:41.796492 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.796546 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:41.796600 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:41.796662 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:42:41.796716 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:42:41.796769 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:42:41.796822 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:42:41.796874 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:41.796927 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:41.796979 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:41.797130 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:41.797191 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.797247 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.797311 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.797367 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:41.797423 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:42:41.797478 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.797534 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.797589 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:41.797644 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.797699 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.797754 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:41.797810 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:42:41.797864 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:41.797921 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.798011 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:41.798066 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:42:41.798121 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:41.798176 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:41.798231 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.798294 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:41.798359 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:42:41.798383 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:42:41.798439 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.798494 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:41.798549 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:41.798604 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:42:41.798659 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:42:41.798714 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:42:41.798769 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:42:41.799020 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:41.799077 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:41.799133 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:41.799188 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:41.799244 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.799306 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.799362 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.799423 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:41.799478 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:42:41.799535 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.799590 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.799645 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:41.799700 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.799755 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.799811 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:41.799866 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:42:41.799921 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:41.799976 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.800032 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:41.800086 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:42:41.800142 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:41.800197 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:41.800252 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.800317 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:41.800380 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:42:41.800402 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:42:41.800499 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.800551 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:41.800601 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:41.800656 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:42:41.800710 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:42:41.800760 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:42:41.800810 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:42:41.800860 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:41.800909 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:41.800959 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:41.801009 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:41.801059 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.801109 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.801157 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.801207 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:41.801256 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:42:41.801316 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.801366 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.801416 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:41.801465 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.801515 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.801564 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:41.801614 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:42:41.801664 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:41.801718 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.801767 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:41.801816 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:42:41.801871 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:41.801921 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:41.801971 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.802021 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:41.802078 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:42:41.802100 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:42:41.802152 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.802204 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:41.802255 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:41.802314 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:42:41.802367 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:42:41.802417 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:42:41.802469 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:42:41.802521 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:41.802573 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:41.802624 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:41.802675 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:41.802727 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.802778 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.802834 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.802886 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:41.802938 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:42:41.802991 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.803042 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.803094 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:41.803145 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.803197 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.803248 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:41.803306 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:42:41.803359 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:41.803410 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.803462 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:41.803514 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:42:41.803565 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:41.803617 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:41.803668 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.803720 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:41.803774 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:42:41.803791 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:42:41.803822 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:42:41.803850 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:42:41.803878 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:42:41.803904 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:42:41.803924 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:42:41.803939 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.803947 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:41.803956 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:41.803965 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:42:41.803973 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:42:41.803981 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:42:41.803989 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:42:41.803997 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:41.804005 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:41.804012 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:41.804025 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:41.804033 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.804041 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.804049 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.804057 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:41.804065 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:42:41.804073 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.804080 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.804088 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:41.804096 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.804103 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.804111 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:41.804118 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:42:41.804126 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:41.804133 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.804141 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:41.804148 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:42:41.804156 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:41.804163 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:41.804171 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.804178 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:41.804186 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:42:41.804195 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.804202 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:41.804211 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:41.804218 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:42:41.804226 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:42:41.804234 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:42:41.804242 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:42:41.804249 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:41.804257 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:41.804265 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:41.804281 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:41.804290 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.804298 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.804306 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.804314 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:41.804321 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:42:41.804329 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.804340 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.804348 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:41.804355 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.804363 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.804370 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:41.804377 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:42:41.804385 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:41.804392 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.804399 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:41.804406 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:42:41.804414 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:41.804421 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:41.804432 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.804440 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:41.804448 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:42:41.804457 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.804464 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:41.804472 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:41.804479 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:42:41.804486 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:42:41.804493 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:42:41.804500 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:42:41.804507 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:41.804514 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:41.804521 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:41.804527 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:41.804534 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.804541 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.804548 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.804555 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:41.804562 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:42:41.804569 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.804575 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.804582 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:41.804589 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.804596 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.804603 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:41.804617 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:42:41.804624 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:41.804631 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.804637 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:41.804644 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:42:41.804651 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:41.804657 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:41.804664 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.804671 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:41.804678 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:42:41.804685 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.804692 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:41.804699 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:41.804706 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:42:41.804713 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:42:41.804719 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:42:41.804726 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:42:41.804733 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:41.804740 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:41.804746 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:41.804753 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:41.804760 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.804781 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.804789 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:41.804795 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:41.804802 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:42:41.804809 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.805022 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:41.805030 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:41.805037 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:41.805044 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:41.805051 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:41.805057 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:42:41.805064 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:41.805071 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:41.805077 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:41.805084 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:42:41.805091 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:41.805098 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:41.805104 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:41.805111 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:41.805416 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:42:41.805427 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:42:41.805433 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:42:41.805438 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:42:41.805444 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:42:41.805449 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:42:41.805453 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:42:41.805462 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:42:41.805470 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:42:41.805502 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.805509 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180303" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:42:41.805523 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:42:41.805545 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:42:41.805552 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:42:41.805557 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:42:41.805561 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:42:41.805566 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180303" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:42:41.805577 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:42:41.805584 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:42:41.805589 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:42:41.805598 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.805606 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:42:41.805611 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:42:41.805639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.805648 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:42:41.805653 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.805677 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:42:41.805683 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:42:41.805687 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:42:41.805691 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:42:41.805696 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:42:41.805700 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:42:41.805704 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:42:41.805709 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:42:41.805715 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180303" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:42:41.805725 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:42:41.805732 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:42:41.805736 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:42:41.805742 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.805747 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:42:41.805752 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:41.805774 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:42:41.805781 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.805787 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.805793 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.805797 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:42:41.805807 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:42:41.805816 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:42:41.805821 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:42:41.805826 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:42:41.805832 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180303" 2019-02-20 06:42:41.805839 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:42:41.805843 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:42:41.805848 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:42:41.805855 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:42:41.805860 wsdl: in serializeType: returning: 180303 2019-02-20 06:42:41.805866 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:42:41.805873 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:42:41.805877 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:42:41.805881 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:42:41.805886 wsdl: in serializeType: returning: 180303 2019-02-20 06:42:41.805890 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180303 2019-02-20 06:42:41.805912 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180303 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:42:41.805917 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:42:41.805923 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6884"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:42:41.805937 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:42:41.805943 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180303 2019-02-20 06:42:41.805953 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:42:41.806026 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:42:41.805963 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:42:41.805974 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:42:41.805980 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:42:41.805984 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:42:41.805988 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:42:41.805996 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:42:41.806006 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:42:41.806014 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:42:41.806020 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:42:41.806033 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:42:41.806042 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:42:41.806050 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:42:41.813409 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:42:41.813428 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:42:41.813443 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:42:41.813452 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:42:41.813460 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:42:41.813468 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:42:41.813475 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:42:41.813481 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:42:41.813489 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:42:41.813527 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:42:41.822460 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:42:41.822481 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:42:41.822488 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:42:41.822494 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:42:41.822499 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:42:41.822505 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:42:41.822511 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:42:41.822520 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:42:41.822527 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:42:41.822533 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:42:40 GMT 2019-02-20 06:42:41.822539 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:42:41.822545 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:42:41.822550 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:42:41.822561 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:42:41.822586 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:42:41.822597 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:42:41.822607 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:42:41.822612 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:42:41.822617 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:42:41.822650 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:42:41.822669 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:42:41.822675 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:42:41.822701 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:42:41.822709 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:42:40 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:42:41.822741 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:42:41.822751 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:42:41.822771 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:42:41.822778 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:42:41.822882 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:42:41.822978 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:42:41.822984 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:42:41.822994 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:42:41.823004 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:42:41.823027 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:42:41.823083 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:42:41.823112 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:42:41.823126 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:42:41.823135 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:42:41.823140 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:42:41.823145 nusoap_client: detail =