Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 124Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
VF21 Model turbiny: RHF4
 Producent OE: IHI
 Pojazd: SUBARU
 Silnik:
JR T3812
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:46:55 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:47:01.217465 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:47:01.217505 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:47:01.217517 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205597" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:47:01.217532 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:47:01.217540 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:47:01.217548 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:47:01.217559 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:47:01.217567 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:47:01.217574 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:47:01.217582 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:47:01.217590 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:47:01.217600 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:47:01.217606 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:47:01.217610 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:47:01.217614 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:47:01.217618 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:47:01.217628 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:47:01.217641 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:47:01.217649 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:47:01.217654 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:47:01.217659 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:47:01.217668 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:47:01.217676 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:47:01.225007 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:47:01.225023 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:47:01.225033 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:47:01.225039 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:47:01.225044 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:47:01.225049 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:47:01.225053 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:47:01.225086 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:47:01.242498 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:47:01.242515 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:47:01.242522 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:47:01.242528 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:47:01.242534 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:47:01.242539 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:47:01.242544 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:47:01.242550 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:47:01.242556 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:47:01.242561 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:46:55 GMT 2019-02-23 22:47:01.242567 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:47:01.242572 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:47:01.242579 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:47:01.242587 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:47:01.242611 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:47:01.242642 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-23 22:47:01.249953 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:47:01.250404 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:47:01.257145 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:47:01.257377 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:47:01.257399 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:47:01.257870 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:47:01.258276 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:47:01.258790 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:47:01.264725 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:47:01.265136 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:47:01.265546 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:47:01.266083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:47:01.266200 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:47:01.266231 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:47:01.266789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:47:01.266899 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:47:01.266917 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:47:01.267472 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:47:01.267917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:47:01.272115 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:47:01.272142 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:47:01.272568 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:47:01.272803 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:47:01.272815 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:47:01.273158 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:47:01.273173 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:47:01.273738 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:47:01.273749 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:47:01.274089 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:47:01.274102 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:47:01.274682 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:47:01.274694 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:47:01.275133 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:47:01.275383 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:47:01.275408 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-23 22:47:01.275780 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:47:01.276014 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:47:01.276250 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-23 22:47:01.276260 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:47:01.276265 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:47:01.276291 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:47:01.276320 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:47:01.276332 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:47:01.276338 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:47:01.276349 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:47:01.276354 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:47:01.276519 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:47:01.276531 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:47:01.276593 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.276606 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:47:01.276637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.276687 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.276699 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.276715 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:47:01.276738 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.276746 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.276758 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:47:01.276774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.276811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.276823 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:47:01.276839 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.276846 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.276861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.276888 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.276895 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.276905 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:47:01.276918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.276935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.276945 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:47:01.276960 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.276966 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:47:01.276980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277004 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.277011 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277021 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:47:01.277039 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.277046 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277057 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:47:01.277075 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.277082 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277091 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:47:01.277104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.277138 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.277153 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277159 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:47:01.277173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277197 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.277204 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277214 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:47:01.277227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.277252 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:47:01.277267 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277273 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:47:01.277286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277311 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.277317 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277327 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:47:01.277345 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.277351 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277374 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:47:01.277393 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.277400 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277410 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:47:01.277427 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.277434 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277451 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:47:01.277465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.277504 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:47:01.277519 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277526 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.277540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277564 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277570 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277611 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:47:01.277633 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:47:01.277662 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277674 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:47:01.277684 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:47:01.277696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:47:01.277720 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:47:01.277735 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277741 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:47:01.277754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277778 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.277785 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277795 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:47:01.277808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.277832 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:47:01.277847 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277854 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.277867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277892 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.277899 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277909 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:47:01.277922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.277947 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:47:01.277961 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.277967 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:47:01.277986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278011 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.278018 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278028 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:47:01.278041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.278065 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:47:01.278080 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278086 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.278100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278124 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.278131 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278141 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:47:01.278154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.278178 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:47:01.278193 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278199 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:47:01.278212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278236 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.278243 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278253 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:47:01.278270 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.278277 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278287 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:47:01.278299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.278328 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:47:01.278342 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278349 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.278375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278401 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.278408 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278418 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:47:01.278432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.278464 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:47:01.278480 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278486 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:47:01.278504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278530 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.278537 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278548 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:47:01.278567 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.278574 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278584 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:47:01.278597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.278627 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:47:01.278642 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278661 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.278676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278700 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.278707 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278716 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:47:01.278729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.278753 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:47:01.278768 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278774 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:47:01.278787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278811 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.278818 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278827 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:47:01.278840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.278864 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:47:01.278879 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278885 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.278897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278922 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.278929 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278938 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:47:01.278951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.278975 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:47:01.278990 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.278996 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:47:01.279009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279033 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.279040 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279050 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:47:01.279062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.279086 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:47:01.279101 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279107 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.279120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279144 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.279151 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279161 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:47:01.279173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.279198 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:47:01.279213 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279218 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:47:01.279232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279255 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.279262 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279271 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:47:01.279284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.279308 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:47:01.279323 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279329 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.279342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279379 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.279386 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279397 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:47:01.279410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.279435 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:47:01.279456 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279463 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:47:01.279478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279503 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.279510 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279520 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:47:01.279533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.279558 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:47:01.279573 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279580 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.279594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279619 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.279626 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279636 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:47:01.279661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.279687 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:47:01.279702 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279708 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:47:01.279721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279744 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.279751 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279760 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:47:01.279778 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.279784 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279794 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:47:01.279806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.279835 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:47:01.279849 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279855 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.279868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279892 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.279899 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279909 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:47:01.279922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.279946 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:47:01.279961 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.279967 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:47:01.279980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280004 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.280011 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280020 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:47:01.280033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.280057 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.280072 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280078 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.280091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280114 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.280121 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280131 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:47:01.280144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.280168 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:47:01.280182 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280189 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:47:01.280202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280226 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:47:01.280233 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280242 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:47:01.280255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.280280 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.280295 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280301 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.280314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280336 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280343 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280394 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:47:01.280416 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:47:01.280432 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280448 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:47:01.280460 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:47:01.280472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:47:01.280497 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:47:01.280513 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280519 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:47:01.280533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280558 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:47:01.280565 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280575 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:47:01.280589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.280614 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.280629 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280636 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.280661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280685 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280691 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280726 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:47:01.280746 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:47:01.280762 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280773 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:47:01.280782 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:47:01.280795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:47:01.280818 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:47:01.280832 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280838 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:47:01.280852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280876 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.280883 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280893 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:47:01.280910 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.280917 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280926 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:47:01.280944 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.280950 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280960 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:47:01.280978 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.280984 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.280994 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:47:01.281012 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.281018 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281028 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:47:01.281045 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.281051 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281061 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:47:01.281077 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.281084 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281093 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:47:01.281106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.281153 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:47:01.281169 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281175 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.281188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281212 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.281219 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281228 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:47:01.281241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.281265 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:47:01.281280 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281286 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:47:01.281299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281323 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.281330 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281339 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:47:01.281357 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.281363 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281373 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:47:01.281390 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.281397 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281407 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:47:01.281432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.281471 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:47:01.281487 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281494 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.281507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281532 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.281540 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281551 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:47:01.281564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.281590 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:47:01.281606 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281612 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:47:01.281626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281651 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.281658 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281668 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:47:01.281681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.281706 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.281721 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281728 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.281742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281767 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.281775 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281785 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:47:01.281798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.281823 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:47:01.281839 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281845 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:47:01.281858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281883 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.281890 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281900 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:47:01.281918 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.281925 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281935 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:47:01.281953 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.281960 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.281970 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:47:01.281984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.282006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.282016 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.282032 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.282038 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.282052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.282078 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.282085 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.282095 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:47:01.282108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.282124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.282134 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:47:01.282149 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.282155 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:47:01.282169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.282194 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.282201 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.282211 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:47:01.282229 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.282236 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.282246 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:47:01.282263 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.282270 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.282280 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:47:01.282298 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.282305 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.282315 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:47:01.282332 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.282339 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.282349 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:47:01.282362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.282393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.282403 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:47:01.282419 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.282425 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.282443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.282472 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.282479 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.282489 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:47:01.282503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.282518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.282528 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:47:01.282542 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.282572 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.282579 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.282590 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.282603 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.282620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.282634 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.282659 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.282666 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.282676 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:47:01.282695 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.282702 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.282712 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:47:01.282730 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.282750 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.282759 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:47:01.282777 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.282783 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.282793 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:47:01.282810 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.282816 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.282826 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:47:01.282843 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:47:01.282849 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.282859 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:47:01.282876 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.282883 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.282892 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.282910 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.282916 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.282925 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:47:01.282942 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.282949 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.282959 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:47:01.282976 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.282982 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.282992 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:47:01.283004 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283052 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.283069 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.283076 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:47:01.283089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.283113 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.283120 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.283130 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:47:01.283147 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.283153 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.283162 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:47:01.283180 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.283186 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.283195 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:47:01.283212 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.283219 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.283228 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:47:01.283241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.283266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.283276 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283304 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.283310 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.283324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.283349 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283356 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.283366 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:47:01.283380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.283395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.283405 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:47:01.283419 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283451 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283458 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283469 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283482 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283499 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.283513 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283539 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.283546 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283556 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:47:01.283587 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.283594 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283605 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:47:01.283622 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.283628 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283637 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:47:01.283654 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.283661 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283670 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:47:01.283687 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.283693 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283703 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:47:01.283720 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.283726 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283735 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:47:01.283752 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.283758 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283768 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:47:01.283785 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.283791 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283800 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:47:01.283817 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.283824 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283833 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:47:01.283850 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.283856 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283866 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:47:01.283882 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.283889 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283898 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:47:01.283911 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.283962 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.283979 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.283985 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:47:01.283999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.284023 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.284029 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.284039 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:47:01.284056 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.284063 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.284072 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:47:01.284089 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.284096 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.284105 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:47:01.284122 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:47:01.284129 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.284138 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:47:01.284151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.284176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.284186 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284201 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.284207 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.284221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.284245 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284252 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.284261 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:47:01.284274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.284302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.284313 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:47:01.284326 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284354 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284361 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284371 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284385 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284401 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.284415 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284446 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.284454 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284464 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:47:01.284483 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.284490 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284500 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:47:01.284521 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.284528 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284539 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:47:01.284557 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.284563 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284586 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:47:01.284604 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.284610 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284620 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:47:01.284637 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.284643 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284653 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:47:01.284684 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.284691 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284700 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:47:01.284718 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.284726 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284736 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:47:01.284753 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.284760 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284770 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:47:01.284788 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.284795 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284805 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:47:01.284823 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.284829 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284839 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:47:01.284857 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.284863 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284873 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:47:01.284887 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.284946 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.284962 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.284989 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.284996 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285006 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285032 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285048 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.285062 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285087 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.285094 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285103 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:47:01.285120 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.285127 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285137 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:47:01.285153 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.285160 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285169 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:47:01.285186 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.285193 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285202 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:47:01.285220 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.285226 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285236 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:47:01.285253 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.285259 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285268 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:47:01.285299 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.285306 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285316 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:47:01.285334 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.285341 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285350 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:47:01.285368 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.285375 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285384 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:47:01.285402 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.285409 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285419 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:47:01.285436 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.285448 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285459 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:47:01.285478 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.285485 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285494 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:47:01.285512 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.285519 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285528 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:47:01.285546 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.285553 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285563 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:47:01.285588 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285650 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.285668 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.285674 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:47:01.285689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.285713 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.285720 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.285730 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:47:01.285743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.285757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.285767 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285782 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.285788 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.285802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.285827 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.285834 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.285843 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:47:01.285856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.285871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.285880 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:47:01.285895 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.285901 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:47:01.285915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.285940 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.285946 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.285956 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:47:01.285973 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.285980 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.285990 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:47:01.286007 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.286013 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.286023 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:47:01.286040 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:47:01.286046 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.286056 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:47:01.286068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.286094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.286104 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:47:01.286119 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.286125 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.286138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.286162 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:47:01.286169 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.286179 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:47:01.286191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.286206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.286216 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:47:01.286229 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:47:01.286255 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:47:01.286262 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:47:01.286272 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:47:01.286298 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:47:01.286314 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.286328 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:47:01.286354 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.286361 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:47:01.286371 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:47:01.286389 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.286396 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:47:01.286405 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:47:01.286423 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.286430 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:47:01.286445 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:47:01.286465 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:47:01.286472 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:47:01.286482 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:47:01.286500 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.286507 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:47:01.286517 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:47:01.286535 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.286542 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:47:01.286552 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:47:01.286583 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.286590 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:47:01.286599 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:47:01.286617 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.286623 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:47:01.286633 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:47:01.286650 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.286656 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:47:01.286666 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:47:01.286683 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.286689 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:47:01.286699 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:47:01.286711 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:47:01.286759 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.286776 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.286782 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:47:01.286796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.286820 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.286827 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.286837 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:47:01.286849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.286864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.286874 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:47:01.286889 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.286895 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.286909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.286933 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:47:01.286940 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.286950 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:47:01.286963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.286977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.286987 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:47:01.287000 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:47:01.287026 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:47:01.287033 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:47:01.287042 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:47:01.287060 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:47:01.287066 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:47:01.287076 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:47:01.287093 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:47:01.287099 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:47:01.287109 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:47:01.287121 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:47:01.287145 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.287160 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.287166 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:47:01.287180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.287205 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.287212 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.287222 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:47:01.287239 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.287245 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.287255 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:47:01.287272 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.287279 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.287302 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:47:01.287315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.287338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.287348 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.287364 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.287370 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.287384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.287409 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.287416 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.287427 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:47:01.287445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.287462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.287473 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:47:01.287487 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.287514 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.287521 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.287531 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.287545 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.287561 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.287575 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.287613 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.287621 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.287630 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:47:01.287648 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.287654 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.287664 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:47:01.287681 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.287688 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.287698 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:47:01.287715 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.287721 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.287731 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:47:01.287748 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.287754 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.287764 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:47:01.287781 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.287787 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.287797 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:47:01.287814 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.287820 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.287830 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:47:01.287847 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.287853 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.287862 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:47:01.287879 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.287886 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.287896 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:47:01.287908 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.287953 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.287969 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.287975 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:47:01.287992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288015 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.288022 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288031 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:47:01.288049 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.288056 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288065 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:47:01.288082 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.288088 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288098 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:47:01.288115 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.288121 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288131 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:47:01.288148 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.288154 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288163 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:47:01.288176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.288216 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:47:01.288231 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288237 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.288251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288274 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288293 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288331 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:47:01.288352 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:47:01.288369 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288380 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:47:01.288390 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:47:01.288403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:47:01.288427 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:47:01.288448 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288455 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:47:01.288470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288495 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.288502 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288512 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:47:01.288526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.288551 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:47:01.288566 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288586 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.288599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288624 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:47:01.288630 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288640 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:47:01.288653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.288677 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:47:01.288691 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288697 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:47:01.288710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288734 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.288741 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288750 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:47:01.288763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.288787 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:47:01.288802 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288808 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.288822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288846 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.288853 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288862 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:47:01.288875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.288890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.288900 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:47:01.288913 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.288938 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.288945 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.288955 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.288968 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.288983 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.288997 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.289022 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.289030 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.289039 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:47:01.289057 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.289063 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.289073 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:47:01.289090 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.289097 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.289106 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:47:01.289123 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.289130 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.289139 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:47:01.289156 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.289163 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.289172 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:47:01.289190 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:47:01.289196 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.289206 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:47:01.289223 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:47:01.289230 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.289239 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:47:01.289256 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:47:01.289263 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.289272 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:47:01.289303 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:47:01.289310 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.289320 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:47:01.289337 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.289344 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.289354 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:47:01.289371 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.289378 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.289388 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:47:01.289406 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.289412 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.289422 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:47:01.289444 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.289452 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.289463 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:47:01.289476 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.289537 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.289555 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.289562 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:47:01.289590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.289614 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.289621 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.289631 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:47:01.289644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.289659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.289668 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:47:01.289683 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.289689 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.289703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.289727 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.289733 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.289743 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:47:01.289756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.289771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.289780 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:47:01.289795 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.289801 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:47:01.289814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.289838 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.289845 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.289855 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:47:01.289872 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.289878 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.289888 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:47:01.289905 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.289911 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.289921 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:47:01.289938 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.289944 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.289954 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:47:01.289966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.289992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.290002 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.290017 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.290023 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.290037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.290061 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.290068 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.290078 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:47:01.290090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.290105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.290115 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:47:01.290128 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.290156 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.290163 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.290173 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.290185 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.290202 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.290216 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.290240 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.290247 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.290256 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:47:01.290287 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.290294 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.290304 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:47:01.290322 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.290329 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.290339 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:47:01.290356 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.290363 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.290373 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:47:01.290391 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.290397 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.290407 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:47:01.290425 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.290432 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.290447 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:47:01.290466 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:47:01.290473 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.290483 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:47:01.290497 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.290536 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.290552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.290558 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:47:01.290585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.290609 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.290616 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.290626 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:47:01.290643 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.290650 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.290660 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:47:01.290676 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.290683 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.290693 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:47:01.290710 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.290716 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.290726 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:47:01.290743 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.290749 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.290759 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:47:01.290776 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.290782 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.290792 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:47:01.290809 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.290815 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.290825 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:47:01.290841 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.290848 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.290858 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:47:01.290870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.290910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.290920 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:47:01.290935 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.290942 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:47:01.290957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.290981 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:47:01.290988 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.290998 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:47:01.291010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.291025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.291035 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:47:01.291051 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:47:01.291058 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:47:01.291069 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:47:01.291084 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.291091 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:47:01.291104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.291126 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:47:01.291146 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:47:01.291162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.291173 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:47:01.291182 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:47:01.291199 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.291206 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:47:01.291216 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:47:01.291232 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:47:01.291239 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:47:01.291249 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:47:01.291266 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.291272 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:47:01.291295 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.291313 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.291320 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:47:01.291330 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.291347 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.291354 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:47:01.291364 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.291381 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.291387 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:47:01.291397 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.291414 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:47:01.291421 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:47:01.291431 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:47:01.291454 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:47:01.291461 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:47:01.291471 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:47:01.291489 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.291495 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:47:01.291506 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.291523 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:47:01.291530 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:47:01.291540 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:47:01.291557 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.291564 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:47:01.291587 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.291604 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.291610 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:47:01.291620 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.291635 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:47:01.291641 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:47:01.291651 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:47:01.291662 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:47:01.291692 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:47:01.291721 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:47:01.291747 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.291774 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:47:01.291799 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:47:01.291825 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:47:01.291851 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:47:01.291877 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:47:01.291903 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:47:01.291928 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:47:01.291954 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:47:01.291979 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:47:01.292004 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:47:01.292029 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:47:01.292056 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:47:01.292081 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:47:01.292108 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:47:01.292133 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:47:01.292159 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:47:01.292221 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:47:01.292247 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:47:01.292286 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:47:01.292314 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:47:01.292340 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:47:01.292367 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.292394 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:47:01.292420 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.292452 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:47:01.292480 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.292506 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:47:01.292533 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:47:01.292560 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:47:01.292600 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:47:01.292625 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:47:01.292651 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.292678 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:47:01.292704 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.292729 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:47:01.292755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:47:01.292781 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:47:01.292807 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.292832 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:47:01.292858 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.292883 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:47:01.292908 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:47:01.292934 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:47:01.292959 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:47:01.292985 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:47:01.293010 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:47:01.293035 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:47:01.293061 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.293086 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:47:01.293112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:47:01.293137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:47:01.293163 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:47:01.293188 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:47:01.293213 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:47:01.293239 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:47:01.293264 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:47:01.293304 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:47:01.293330 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.293357 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:47:01.293384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:47:01.293411 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:47:01.293444 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.293464 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.293490 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:47:01.293517 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.293534 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.293551 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.293590 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:47:01.293615 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.293632 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.293649 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.293666 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.293691 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:47:01.293716 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.293755 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:47:01.293782 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.293808 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:47:01.293834 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.293851 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.293878 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:47:01.293904 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.293921 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.293948 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:47:01.293975 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294001 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:47:01.294028 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294054 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:47:01.294080 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294106 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:47:01.294132 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294158 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:47:01.294184 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294202 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294228 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:47:01.294254 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294281 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:47:01.294306 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294333 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:47:01.294358 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294384 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:47:01.294410 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294428 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294451 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294470 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294487 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294504 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294521 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294548 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:47:01.294575 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294593 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294610 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294636 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:47:01.294662 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294689 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:47:01.294715 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294732 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294750 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294776 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:47:01.294802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294837 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294898 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.294924 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294941 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294958 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.294975 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295002 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.295040 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295057 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295073 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295090 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295115 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.295141 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295166 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.295191 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295208 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295225 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295242 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295269 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:47:01.295309 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295335 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:47:01.295361 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295379 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295396 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295423 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.295454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295472 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295490 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295507 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295525 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295551 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:47:01.295578 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295604 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:47:01.295642 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295667 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.295692 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295718 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:47:01.295743 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295760 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295777 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295793 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295818 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.295843 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295860 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295878 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295912 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295928 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295945 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.295987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:47:01.296013 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296030 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296055 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:47:01.296080 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296097 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296113 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296139 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:47:01.296164 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296180 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296197 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296213 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296238 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:47:01.296264 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296303 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:47:01.296329 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296355 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:47:01.296381 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296399 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296424 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:47:01.296457 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296475 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296501 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:47:01.296526 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296553 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:47:01.296580 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296619 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:47:01.296645 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296670 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:47:01.296695 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296719 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:47:01.296744 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296761 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296786 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:47:01.296811 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296836 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:47:01.296862 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296887 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:47:01.296912 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296938 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:47:01.296963 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.296996 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297013 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297029 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297045 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297062 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297087 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:47:01.297112 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297129 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297146 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297170 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:47:01.297195 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297221 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:47:01.297247 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297263 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297293 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297320 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:47:01.297346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297363 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297380 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:47:01.297474 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297492 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297509 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297526 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297552 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.297578 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297596 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297626 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297642 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297667 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.297692 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297717 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:47:01.297743 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297759 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297776 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297794 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297819 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:47:01.297844 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297869 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:47:01.297894 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297911 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297928 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.297967 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.297993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298027 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298088 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:47:01.298115 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298141 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:47:01.298167 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298193 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:47:01.298219 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298245 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:47:01.298271 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298289 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298306 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298323 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298349 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.298376 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298411 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298451 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298469 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298487 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298504 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:47:01.298530 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:47:01.298555 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:47:01.298624 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.298673 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:47:01.298721 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:47:01.298767 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:47:01.298814 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:47:01.298860 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:47:01.298907 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:47:01.298957 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:47:01.299003 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:47:01.299050 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:47:01.299095 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:47:01.299141 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.299188 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.299234 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.299293 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:47:01.299341 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:47:01.299389 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.299438 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.299493 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:47:01.299544 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.299598 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.299664 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:47:01.299710 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:47:01.299755 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:47:01.299800 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.299845 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:47:01.299892 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:47:01.299939 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:47:01.299991 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:47:01.300036 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.300083 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:47:01.300137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:47:01.300226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.300286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:47:01.300336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:47:01.300382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:47:01.300430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:47:01.300485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:47:01.300534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:47:01.300582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:47:01.300642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:47:01.300688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:47:01.300734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:47:01.300779 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.300825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.300871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.300918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:47:01.300964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:47:01.301010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.301057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.301103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:47:01.301150 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.301201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.301251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:47:01.301311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:47:01.301359 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:47:01.301406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.301459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:47:01.301508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:47:01.301556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:47:01.301620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:47:01.301666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.301713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:47:01.301767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:47:01.301813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.301860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:47:01.301906 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:47:01.301950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:47:01.301996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:47:01.302042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:47:01.302088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:47:01.302135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:47:01.302180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:47:01.302227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:47:01.302272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:47:01.302332 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.302381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.302429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.302481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:47:01.302529 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:47:01.302578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.302639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.302686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:47:01.302733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.302784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.302833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:47:01.302878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:47:01.302923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:47:01.302968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.303014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:47:01.303060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:47:01.303107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:47:01.303159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:47:01.303205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.303251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:47:01.303318 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:47:01.303344 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:47:01.303404 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.303465 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:47:01.303519 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:47:01.303573 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:47:01.303626 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:47:01.303680 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:47:01.303733 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:47:01.303786 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:47:01.303839 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:47:01.303892 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:47:01.303984 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:47:01.304088 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.304195 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.304296 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.304397 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:47:01.304502 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:47:01.304603 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.304701 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.304811 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:47:01.304913 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.305018 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.305075 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:47:01.305126 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:47:01.305178 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:47:01.305230 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.305325 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:47:01.305438 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:47:01.305507 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:47:01.305562 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:47:01.305615 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.305668 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:47:01.305770 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:47:01.305799 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:47:01.305884 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.306051 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:47:01.306151 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:47:01.306262 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:47:01.306377 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:47:01.306477 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:47:01.306564 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:47:01.306659 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:47:01.306737 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:47:01.306847 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:47:01.306956 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:47:01.307064 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.307173 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.307284 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.307394 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:47:01.307507 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:47:01.307614 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.307720 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.307828 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:47:01.307911 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.308015 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.308124 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:47:01.308243 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:47:01.308393 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:47:01.308469 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.308530 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:47:01.308586 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:47:01.308641 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:47:01.308696 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:47:01.308750 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.308803 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:47:01.308878 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:47:01.308919 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:47:01.309181 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.309288 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:47:01.309379 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:47:01.309431 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:47:01.309488 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:47:01.309537 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:47:01.309586 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:47:01.309635 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:47:01.309684 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:47:01.309732 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:47:01.309781 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:47:01.309831 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.309880 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.309928 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.309977 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:47:01.310025 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:47:01.310074 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.310123 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.310172 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:47:01.310220 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.310269 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.310319 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:47:01.310374 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:47:01.310423 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:47:01.310478 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.310527 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:47:01.310576 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:47:01.310625 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:47:01.310673 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:47:01.310722 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.310770 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:47:01.310828 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:47:01.310850 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:47:01.310901 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.310951 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:47:01.311001 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:47:01.311051 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:47:01.311101 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:47:01.311151 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:47:01.311200 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:47:01.311250 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:47:01.311300 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:47:01.311358 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:47:01.311409 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:47:01.311459 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.311517 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.311567 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.311617 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:47:01.311667 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:47:01.311718 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.311768 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.311818 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:47:01.311869 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.311919 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.311969 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:47:01.312019 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:47:01.312069 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:47:01.312119 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.312169 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:47:01.312220 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:47:01.312270 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:47:01.312320 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:47:01.312376 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.312427 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:47:01.312486 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:47:01.312504 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:47:01.312535 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:47:01.312563 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:47:01.312590 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:47:01.312616 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:47:01.312633 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:47:01.312647 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.312656 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:47:01.312665 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:47:01.312674 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:47:01.312682 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:47:01.312690 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:47:01.312698 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:47:01.312705 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:47:01.312713 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:47:01.312721 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:47:01.312729 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:47:01.312737 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.312745 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.312752 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.312760 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:47:01.312768 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:47:01.312776 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.312784 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.312792 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:47:01.312800 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.312807 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.312815 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:47:01.312822 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:47:01.312830 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:47:01.312837 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.312845 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:47:01.312853 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:47:01.312860 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:47:01.312868 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:47:01.312876 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.312883 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:47:01.312891 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:47:01.312900 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.312907 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:47:01.312916 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:47:01.312923 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:47:01.312931 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:47:01.312938 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:47:01.312947 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:47:01.312954 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:47:01.312962 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:47:01.312969 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:47:01.312976 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:47:01.312984 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.312991 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.312999 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.313006 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:47:01.313014 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:47:01.313021 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.313029 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.313036 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:47:01.313043 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.313050 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.313057 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:47:01.313064 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:47:01.313072 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:47:01.313079 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.313086 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:47:01.313093 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:47:01.313100 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:47:01.313107 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:47:01.313114 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.313122 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:47:01.313130 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:47:01.313138 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.313146 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:47:01.313154 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:47:01.313160 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:47:01.313167 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:47:01.313174 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:47:01.313181 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:47:01.313188 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:47:01.313195 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:47:01.313202 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:47:01.313208 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:47:01.313215 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.313222 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.313228 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.313235 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:47:01.313242 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:47:01.313248 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.313255 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.313262 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:47:01.313268 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.313275 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.313282 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:47:01.313289 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:47:01.313296 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:47:01.313303 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.313310 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:47:01.313317 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:47:01.313323 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:47:01.313330 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:47:01.313342 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.313350 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:47:01.313357 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:47:01.313365 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.313372 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:47:01.313380 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:47:01.313387 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:47:01.313394 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:47:01.313401 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:47:01.313407 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:47:01.313414 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:47:01.313421 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:47:01.313428 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:47:01.313435 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:47:01.313442 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.313504 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.313514 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:47:01.313521 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:47:01.313528 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:47:01.313535 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.313542 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:47:01.313549 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:47:01.313555 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:47:01.313562 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:47:01.313569 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:47:01.313575 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:47:01.313582 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:47:01.313588 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:47:01.313595 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:47:01.313602 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:47:01.313608 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:47:01.313615 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:47:01.313621 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:47:01.313628 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:47:01.313700 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:47:01.313709 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:47:01.313714 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:47:01.313719 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:47:01.313725 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:47:01.313729 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:47:01.313734 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:47:01.313742 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:47:01.313750 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:47:01.313785 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.313792 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205597" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:47:01.313805 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:47:01.313826 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:47:01.313833 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:47:01.313837 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:47:01.313841 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:47:01.313846 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205597" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:47:01.313856 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:47:01.313863 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:47:01.313868 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:47:01.313877 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.313885 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:47:01.313890 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:47:01.313912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.313921 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:47:01.313926 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.313949 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:47:01.313955 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:47:01.313959 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:47:01.313963 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:47:01.313967 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:47:01.313971 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:47:01.313975 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:47:01.313980 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:47:01.313985 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205597" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:47:01.313996 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:47:01.314002 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:47:01.314006 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:47:01.314012 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.314017 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:47:01.314022 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:47:01.314046 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:47:01.314052 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.314057 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.314063 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.314067 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:47:01.314076 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:47:01.314084 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:47:01.314089 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:47:01.314093 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:47:01.314099 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205597" 2019-02-23 22:47:01.314106 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:47:01.314111 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:47:01.314116 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:47:01.314122 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:47:01.314127 wsdl: in serializeType: returning: 205597 2019-02-23 22:47:01.314133 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:47:01.314140 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:47:01.314144 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:47:01.314148 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:47:01.314153 wsdl: in serializeType: returning: 205597 2019-02-23 22:47:01.314157 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205597 2019-02-23 22:47:01.314170 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205597 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:47:01.314175 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:47:01.314181 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2545"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:47:01.314194 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:47:01.314200 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205597 2019-02-23 22:47:01.314209 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:47:01.314275 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:47:01.314218 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:47:01.314228 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:47:01.314233 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:47:01.314238 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:47:01.314242 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:47:01.314248 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:47:01.314257 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:47:01.314264 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:47:01.314270 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:47:01.314282 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:47:01.314290 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:47:01.314297 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:47:01.321678 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:47:01.321694 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:47:01.321703 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:47:01.321709 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:47:01.321715 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:47:01.321720 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:47:01.321724 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:47:01.321728 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:47:01.321733 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:47:01.321764 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:47:01.373561 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:47:01.373588 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:47:01.373604 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:47:01.373609 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:47:01.373615 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:47:01.373620 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:47:01.373627 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:47:01.373632 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:47:01.373638 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:47:01.373644 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:46:55 GMT 2019-02-23 22:47:01.373650 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:47:01.373661 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:47:01.373667 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:47:01.373677 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:47:01.373702 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:47:01.373712 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:47:01.373722 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:47:01.373727 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:47:01.373732 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:47:01.373769 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:47:01.373781 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:47:01.373787 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:47:01.373806 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:47:01.373813 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:46:55 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:47:01.373843 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:47:01.373852 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:47:01.373873 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:47:01.373879 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:47:01.373990 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:47:01.374084 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:47:01.374090 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:47:01.374099 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:47:01.374109 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:47:01.374132 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:47:01.374201 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:47:01.374221 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:47:01.374232 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:47:01.374238 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:47:01.374243 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:47:01.374248 nusoap_client: detail =