Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 122.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
710060-000128200-4A001 Model turbiny: GT17
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: HYUNDAI KIA
 Silnik:
JR T1891
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:43:25 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:43:31.349212 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:43:31.349303 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:43:31.349319 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167834" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:43:31.349334 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:43:31.349345 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:43:31.349357 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:43:31.349374 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:43:31.349382 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:43:31.349391 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:43:31.349402 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:43:31.349410 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:43:31.349420 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:43:31.349426 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:43:31.349430 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:43:31.349434 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:43:31.349438 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:43:31.349452 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:43:31.349629 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:43:31.349641 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:43:31.349647 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:43:31.349652 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:43:31.349663 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:43:31.349672 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:43:31.357302 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:43:31.357322 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:43:31.357333 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:43:31.357339 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:43:31.357345 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:43:31.357349 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:43:31.357353 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:43:31.357388 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:43:31.433365 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:43:31.433412 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:43:31.433426 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:43:31.433436 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:43:31.433446 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:43:31.433456 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:43:31.433466 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:43:31.433478 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:43:31.433488 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:43:31.433498 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:43:25 GMT 2019-02-23 22:43:31.433508 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:43:31.433518 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:43:31.433528 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:43:31.433606 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:43:31.433706 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:43:31.433740 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-23 22:43:31.440544 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:43:31.440815 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:43:31.440844 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:43:31.441253 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:43:31.447810 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:43:31.447983 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:43:31.448156 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:43:31.448182 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:43:31.448623 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:43:31.448666 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:43:31.449191 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:43:31.449321 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:43:31.455169 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:43:31.455266 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:43:31.455547 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:43:31.455988 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:43:31.456610 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:43:31.456948 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:43:31.457160 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:43:31.457796 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:43:31.458101 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:43:31.462881 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:43:31.463202 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:43:31.463688 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:43:31.464353 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:43:31.464727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:43:31.464875 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:43:31.465467 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:43:31.465903 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:43:31.466251 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:43:31.466514 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:43:31.467088 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-23 22:43:31.467101 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:43:31.467106 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:43:31.467209 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:43:31.467285 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:43:31.467303 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:43:31.467311 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:43:31.467336 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:43:31.467346 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:43:31.467787 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:43:31.467802 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:43:31.467857 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.467865 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:43:31.467887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.467918 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.467927 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.467941 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:43:31.467964 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.467971 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.467982 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:43:31.468001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.468039 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:43:31.468055 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468061 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.468077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468104 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.468111 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468122 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:43:31.468135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.468161 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:43:31.468176 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468182 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:43:31.468196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468220 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.468227 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468237 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:43:31.468254 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.468261 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468270 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:43:31.468300 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.468307 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468316 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:43:31.468329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.468362 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.468377 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468384 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:43:31.468397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468440 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.468447 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468458 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:43:31.468471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.468497 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:43:31.468512 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468518 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:43:31.468531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468556 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.468563 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468572 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:43:31.468590 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.468597 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468606 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:43:31.468623 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.468630 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468640 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:43:31.468657 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.468664 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468673 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:43:31.468698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.468742 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:43:31.468757 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468763 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.468776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468798 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468805 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468844 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:43:31.468864 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:43:31.468880 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468891 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:43:31.468900 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:43:31.468912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:43:31.468935 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:43:31.468949 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468955 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:43:31.468968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.468992 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.468999 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469008 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:43:31.469020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.469044 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:43:31.469059 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469065 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.469078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469102 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.469108 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469118 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:43:31.469130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.469154 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:43:31.469168 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469174 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:43:31.469187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469209 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.469216 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469225 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:43:31.469238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.469261 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:43:31.469282 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469289 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.469302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469326 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.469333 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469342 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:43:31.469355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.469378 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:43:31.469393 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469399 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:43:31.469424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469448 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.469455 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469465 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:43:31.469483 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.469489 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469499 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:43:31.469511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.469540 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:43:31.469554 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469561 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.469574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469597 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.469604 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469614 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:43:31.469626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.469651 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:43:31.469665 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469671 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:43:31.469684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469726 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.469733 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469742 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:43:31.469761 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.469767 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469780 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:43:31.469793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.469820 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:43:31.469835 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469841 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.469854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469877 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.469883 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469893 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:43:31.469905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.469928 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:43:31.469942 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469948 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:43:31.469961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469983 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.469990 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.469999 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:43:31.470011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.470034 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:43:31.470048 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470055 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.470068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470091 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.470097 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470107 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:43:31.470119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.470142 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:43:31.470156 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470162 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:43:31.470175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470197 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.470204 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470213 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:43:31.470225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.470248 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:43:31.470262 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470268 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.470287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470311 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.470318 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470341 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:43:31.470354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.470379 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:43:31.470394 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470399 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:43:31.470413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470436 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.470443 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470452 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:43:31.470465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.470489 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:43:31.470503 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470509 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.470522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470546 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.470553 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470563 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:43:31.470575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.470613 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:43:31.470628 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470635 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:43:31.470649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470673 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.470680 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470703 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:43:31.470715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.470739 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:43:31.470754 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470761 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.470774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470798 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.470805 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470814 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:43:31.470827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.470852 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:43:31.470866 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470873 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:43:31.470886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470910 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.470916 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470926 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:43:31.470943 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.470950 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470960 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:43:31.470972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.470991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.471001 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:43:31.471015 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471021 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.471035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471059 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.471066 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471076 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:43:31.471089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.471113 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:43:31.471127 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471133 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:43:31.471146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471170 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.471177 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471187 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:43:31.471199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.471223 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.471238 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471244 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.471257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471287 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.471294 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471342 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:43:31.471356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.471381 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:43:31.471397 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471419 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:43:31.471436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471462 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:43:31.471478 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471488 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:43:31.471501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.471527 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.471542 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471549 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.471562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471586 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471593 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471632 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:43:31.471654 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:43:31.471670 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471682 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:43:31.471705 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:43:31.471722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:43:31.471746 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:43:31.471760 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471766 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:43:31.471780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471805 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:43:31.471812 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471822 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:43:31.471835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.471860 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.471874 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471880 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.471893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471916 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471922 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.471959 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:43:31.471979 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:43:31.471995 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472005 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:43:31.472015 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:43:31.472027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:43:31.472050 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:43:31.472065 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472071 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:43:31.472084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472108 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.472115 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472125 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:43:31.472142 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.472149 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472159 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:43:31.472177 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.472184 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472193 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:43:31.472210 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.472217 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472227 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:43:31.472244 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.472251 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472260 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:43:31.472288 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.472296 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472306 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:43:31.472324 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.472330 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472340 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:43:31.472353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.472400 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:43:31.472430 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472436 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.472450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472476 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.472484 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472494 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:43:31.472507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.472533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:43:31.472548 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472554 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:43:31.472568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472641 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.472654 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472672 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:43:31.472737 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.472749 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472766 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:43:31.472798 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.472810 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472829 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:43:31.472855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.472927 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:43:31.472950 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472957 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.472973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.472998 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.473007 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473017 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:43:31.473031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.473058 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:43:31.473073 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473080 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:43:31.473094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473119 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.473126 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473136 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:43:31.473149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.473174 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.473190 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473196 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.473210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473248 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.473255 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473266 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:43:31.473291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.473317 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:43:31.473340 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473349 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:43:31.473385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473442 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.473452 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473464 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:43:31.473484 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.473491 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473501 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:43:31.473533 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.473540 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473551 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:43:31.473564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.473598 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.473614 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473621 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.473635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473660 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.473675 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473689 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:43:31.473703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.473729 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:43:31.473769 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473776 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:43:31.473791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473817 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.473824 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473834 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:43:31.473852 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.473859 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473881 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:43:31.473900 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.473906 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473915 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:43:31.473945 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.473953 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.473968 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:43:31.473988 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.473995 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.474005 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:43:31.474018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.474049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.474060 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:43:31.474076 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.474082 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.474096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.474122 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.474129 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.474139 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:43:31.474152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.474168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.474178 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:43:31.474192 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.474221 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.474229 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.474239 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.474252 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.474270 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.474293 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.474318 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.474325 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.474336 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:43:31.474385 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.474394 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.474408 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:43:31.474431 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.474438 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.474449 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:43:31.474467 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.474474 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.474484 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:43:31.474501 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.474508 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.474518 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:43:31.474536 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:43:31.474543 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.474553 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:43:31.474571 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.474577 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.474587 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.474605 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.474612 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.474622 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:43:31.474642 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.474649 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.474659 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:43:31.474677 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.474684 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.474693 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:43:31.474707 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.474758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.474776 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.474783 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:43:31.474798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.474823 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.474830 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.474839 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:43:31.474857 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.474864 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.474874 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:43:31.474892 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.474898 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.474908 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:43:31.474939 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.474946 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.474955 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:43:31.474968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.474993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.475003 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475018 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.475024 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.475037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.475062 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475069 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.475078 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:43:31.475091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.475106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.475116 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:43:31.475129 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475154 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475161 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475171 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475183 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475199 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.475212 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475237 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.475244 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475253 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:43:31.475271 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.475285 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475297 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:43:31.475315 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.475321 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475331 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:43:31.475348 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.475355 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475370 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:43:31.475387 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.475393 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475406 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:43:31.475426 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.475432 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475442 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:43:31.475459 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.475465 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475475 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:43:31.475492 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.475498 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475507 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:43:31.475524 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.475530 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475540 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:43:31.475556 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.475563 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475572 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:43:31.475589 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.475596 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475605 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:43:31.475618 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.475669 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.475687 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.475693 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:43:31.475707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.475731 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.475738 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.475747 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:43:31.475765 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.475771 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.475780 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:43:31.475798 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.475804 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.475814 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:43:31.475830 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:43:31.475837 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.475846 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:43:31.475859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.475885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.475895 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.475910 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.475916 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.475929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.475953 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.475960 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.475969 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:43:31.475982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.475997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.476006 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:43:31.476020 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.476046 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.476054 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.476063 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.476076 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.476091 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.476105 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.476129 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.476136 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.476146 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:43:31.476163 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.476169 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.476179 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:43:31.476199 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.476207 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.476216 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:43:31.476234 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.476241 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.476250 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:43:31.476267 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.476279 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.476290 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:43:31.476308 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.476315 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.476324 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:43:31.476341 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.476347 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.476357 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:43:31.476374 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.476381 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.476390 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:43:31.476412 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.476420 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.476431 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:43:31.476449 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.476455 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.476464 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:43:31.476481 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.476488 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.476497 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:43:31.476514 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.476521 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.476530 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:43:31.476542 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.476599 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.476614 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.476641 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.476647 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.476657 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.476669 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.476685 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.476699 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.476723 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.476730 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.476740 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:43:31.476757 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.476763 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.476773 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:43:31.476790 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.476796 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.476806 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:43:31.476822 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.476829 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.476838 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:43:31.476855 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.476862 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.476871 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:43:31.476888 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.476895 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.476904 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:43:31.476921 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.476928 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.476937 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:43:31.476954 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.476961 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.476970 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:43:31.476987 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.476993 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.477003 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:43:31.477020 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.477026 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.477035 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:43:31.477052 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.477059 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.477068 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:43:31.477085 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.477092 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.477101 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:43:31.477118 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.477125 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.477134 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:43:31.477151 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.477157 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.477167 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:43:31.477179 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.477241 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.477259 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.477265 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:43:31.477290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.477316 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.477323 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.477333 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:43:31.477346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.477361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.477375 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:43:31.477389 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.477396 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.477414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.477439 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.477446 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.477460 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:43:31.477473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.477488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.477498 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:43:31.477526 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.477533 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:43:31.477547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.477572 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.477579 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.477590 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:43:31.477607 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.477614 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.477684 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:43:31.477706 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.477749 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.477778 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:43:31.477813 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:43:31.477865 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.477885 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:43:31.477912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.477989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.478011 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:43:31.478031 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.478038 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.478057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.478082 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:43:31.478120 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.478136 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:43:31.478151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.478166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.478176 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:43:31.478190 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:43:31.478257 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:43:31.478265 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:43:31.478285 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:43:31.478300 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:43:31.478316 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.478360 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:43:31.478395 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.478405 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:43:31.478419 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:43:31.478470 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.478478 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:43:31.478498 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:43:31.478517 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.478524 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:43:31.478534 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:43:31.478580 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:43:31.478589 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:43:31.478601 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:43:31.478629 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.478636 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:43:31.478645 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:43:31.478663 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.478670 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:43:31.478679 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:43:31.478730 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.478738 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:43:31.478750 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:43:31.478768 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.478775 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:43:31.478785 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:43:31.478835 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.478847 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:43:31.478858 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:43:31.478877 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.478883 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:43:31.478893 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:43:31.478938 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:43:31.478993 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.479040 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.479050 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:43:31.479070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.479101 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.479108 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.479118 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:43:31.479131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.479179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.479192 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:43:31.479213 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.479219 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.479237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.479262 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:43:31.479269 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.479318 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:43:31.479335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.479351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.479360 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:43:31.479406 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:43:31.479445 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:43:31.479453 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:43:31.479463 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:43:31.479481 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:43:31.479488 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:43:31.479498 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:43:31.479515 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:43:31.479521 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:43:31.479565 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:43:31.479579 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:43:31.479604 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.479620 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.479627 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:43:31.479678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.479708 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.479715 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.479725 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:43:31.479772 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.479781 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.479797 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:43:31.479817 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.479824 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.479833 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:43:31.479846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.479868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.479910 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.479932 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.479938 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.479952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.480006 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.480015 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.480026 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:43:31.480045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.480061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.480071 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:43:31.480112 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.480154 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.480162 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.480172 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.480185 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.480229 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.480251 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.480287 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.480295 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.480306 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:43:31.480324 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.480331 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.480375 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:43:31.480401 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.480412 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.480423 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:43:31.480441 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.480448 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.480483 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:43:31.480522 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.480535 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.480581 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:43:31.480626 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.480639 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.480659 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:43:31.480691 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.480762 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.480776 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:43:31.480797 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.480804 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.480845 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:43:31.480872 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.480880 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.480890 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:43:31.480904 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.480977 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.481003 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481010 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:43:31.481029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481088 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.481097 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481116 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:43:31.481136 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.481143 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481153 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:43:31.481197 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.481206 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481218 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:43:31.481243 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.481250 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481259 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:43:31.481283 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.481290 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481300 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:43:31.481317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.481364 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:43:31.481379 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481385 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.481406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481435 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481442 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481485 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:43:31.481505 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:43:31.481522 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481533 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:43:31.481542 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:43:31.481558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:43:31.481586 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:43:31.481602 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481608 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:43:31.481621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481645 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.481652 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481665 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:43:31.481714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.481743 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:43:31.481759 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481765 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.481779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481840 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:43:31.481848 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481858 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:43:31.481872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.481897 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:43:31.481947 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481955 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:43:31.481969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.481993 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.482000 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.482010 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:43:31.482026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.482042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.482085 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:43:31.482102 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.482108 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.482126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.482151 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.482161 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.482205 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:43:31.482218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.482234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.482244 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:43:31.482258 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.482329 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.482338 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.482349 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.482362 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.482378 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.482396 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.482494 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.482553 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.482575 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:43:31.482605 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.482623 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.482644 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:43:31.482682 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.482693 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.482716 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:43:31.482753 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.482764 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.482787 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:43:31.482815 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.482826 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.482841 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:43:31.482873 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:43:31.482883 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.482905 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:43:31.482936 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:43:31.482949 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.482968 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:43:31.483002 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:43:31.483016 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.483028 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:43:31.483048 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:43:31.483058 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.483071 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:43:31.483090 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.483097 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.483106 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:43:31.483126 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.483134 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.483149 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:43:31.483168 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.483178 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.483190 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:43:31.483209 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.483216 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.483226 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:43:31.483238 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.483334 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.483357 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.483379 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:43:31.483404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.483433 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.483440 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.483450 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:43:31.483468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.483489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.483500 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:43:31.483516 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.483523 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.483537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.483562 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.483583 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.483595 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:43:31.483616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.483632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.483642 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:43:31.483657 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.483663 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:43:31.483677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.483704 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.483711 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.483729 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:43:31.483748 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.483755 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.483765 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:43:31.483782 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.483789 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.483798 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:43:31.483819 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.483826 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.483835 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:43:31.483853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.483879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.483889 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.483904 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.483910 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.483924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.483952 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.483963 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.483974 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:43:31.483987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.484005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.484015 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:43:31.484028 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.484063 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.484070 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.484085 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.484098 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.484115 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.484129 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.484154 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.484161 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.484173 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:43:31.484191 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.484202 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.484212 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:43:31.484230 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.484236 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.484246 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:43:31.484263 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.484270 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.484290 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:43:31.484309 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.484320 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.484330 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:43:31.484348 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.484355 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.484373 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:43:31.484391 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:43:31.484399 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.484416 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:43:31.484430 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.484472 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.484489 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.484496 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:43:31.484510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.484537 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.484544 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.484558 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:43:31.484577 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.484584 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.484596 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:43:31.484614 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.484626 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.484639 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:43:31.484660 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.484666 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.484680 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:43:31.484698 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.484705 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.484714 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:43:31.484731 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.484738 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.484747 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:43:31.484767 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.484774 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.484783 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:43:31.484805 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.484812 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.484822 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:43:31.484834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.484875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.484888 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:43:31.484903 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.484914 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:43:31.484933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.484958 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:43:31.484965 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.484974 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:43:31.484987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.485005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.485016 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:43:31.485036 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:43:31.485043 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:43:31.485055 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:43:31.485071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.485077 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:43:31.485090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.485113 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:43:31.485136 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:43:31.485157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.485168 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:43:31.485178 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:43:31.485197 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.485204 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:43:31.485218 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:43:31.485237 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:43:31.485245 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:43:31.485255 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:43:31.485283 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.485290 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:43:31.485300 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.485317 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.485326 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:43:31.485335 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.485352 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.485362 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:43:31.485371 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.485392 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.485400 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:43:31.485414 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.485432 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:43:31.485438 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:43:31.485447 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:43:31.485464 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:43:31.485470 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:43:31.485482 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:43:31.485499 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.485510 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:43:31.485521 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.485538 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:43:31.485544 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:43:31.485554 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:43:31.485570 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.485577 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:43:31.485590 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.485616 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.485627 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:43:31.485638 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.485654 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:43:31.485660 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:43:31.485670 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:43:31.485682 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:43:31.485715 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:43:31.485748 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:43:31.485776 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.485805 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:43:31.485833 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:43:31.485864 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:43:31.485891 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:43:31.485917 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:43:31.485942 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:43:31.485970 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:43:31.486000 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:43:31.486026 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:43:31.486051 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:43:31.486079 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:43:31.486121 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:43:31.486146 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:43:31.486173 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:43:31.486201 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:43:31.486232 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:43:31.486257 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:43:31.486292 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:43:31.486321 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:43:31.486496 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:43:31.486523 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:43:31.486551 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.486582 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:43:31.486608 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.486633 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:43:31.486659 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.486687 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:43:31.486718 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:43:31.486744 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:43:31.486770 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:43:31.486798 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:43:31.486829 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.486856 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:43:31.486882 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.486911 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:43:31.486941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:43:31.486967 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:43:31.486993 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.487018 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:43:31.487047 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.487072 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:43:31.487097 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:43:31.487123 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:43:31.487147 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:43:31.487173 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:43:31.487203 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:43:31.487228 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:43:31.487253 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.487284 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:43:31.487311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:43:31.487336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:43:31.487367 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:43:31.487392 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:43:31.487423 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:43:31.487449 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:43:31.487474 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:43:31.487499 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:43:31.487524 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.487549 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:43:31.487574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:43:31.487612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:43:31.487641 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.487660 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.487686 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:43:31.487712 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.487729 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.487746 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.487772 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:43:31.487798 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.487815 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.487832 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.487849 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.487875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:43:31.487901 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.487944 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:43:31.487970 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.487995 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:43:31.488020 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488036 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488061 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:43:31.488086 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488103 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488128 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:43:31.488154 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488179 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:43:31.488204 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488228 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:43:31.488253 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488284 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:43:31.488311 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488336 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:43:31.488361 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488381 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488412 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:43:31.488439 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488464 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:43:31.488489 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488514 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:43:31.488539 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488564 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:43:31.488589 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488606 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488622 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488660 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488677 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488694 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488719 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:43:31.488745 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488761 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488778 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488803 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:43:31.488828 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488853 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:43:31.488879 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488896 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488912 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488937 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:43:31.488962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488979 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.488995 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.489078 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489094 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489110 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489127 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489152 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.489177 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489193 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489210 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489226 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489255 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.489287 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489313 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.489338 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489355 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489375 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489392 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489423 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:43:31.489449 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489473 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:43:31.489498 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489515 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489531 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489556 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.489581 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489630 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489647 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489671 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:43:31.489696 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489721 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:43:31.489746 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489771 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.489796 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489822 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:43:31.489846 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489863 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489879 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489900 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489925 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.489950 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489967 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.489984 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490001 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490018 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490034 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490050 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490066 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490091 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:43:31.490118 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490134 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490159 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:43:31.490184 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490201 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490218 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490243 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:43:31.490268 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490309 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490325 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490351 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:43:31.490375 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490403 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:43:31.490431 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490456 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:43:31.490481 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490497 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490522 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:43:31.490553 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490571 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490595 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:43:31.490621 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490646 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:43:31.490671 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490697 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:43:31.490721 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490747 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:43:31.490772 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490797 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:43:31.490822 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490838 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490863 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:43:31.490888 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490913 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:43:31.490938 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.490963 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:43:31.490989 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491014 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:43:31.491039 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491055 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491072 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491088 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491104 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491121 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491137 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491162 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:43:31.491187 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491203 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491224 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491249 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:43:31.491294 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491322 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:43:31.491348 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491365 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491382 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491414 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:43:31.491441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:43:31.491561 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491578 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491595 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491612 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491637 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.491675 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491692 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491708 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491724 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491749 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.491774 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491799 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:43:31.491824 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491841 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491862 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491879 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491904 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:43:31.491929 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491953 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:43:31.491979 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.491996 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492013 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492037 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.492063 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492124 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:43:31.492189 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492213 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:43:31.492237 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492261 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:43:31.492295 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492333 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:43:31.492358 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492375 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492410 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492429 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492456 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.492482 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492500 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492538 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492556 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492590 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492606 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:43:31.492644 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:43:31.492669 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:43:31.492723 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.492783 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:43:31.492829 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:43:31.492872 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:43:31.492917 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:43:31.492961 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:43:31.493005 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:43:31.493064 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:43:31.493108 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:43:31.493153 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:43:31.493197 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:43:31.493241 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.493294 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.493354 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.493413 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:43:31.493460 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:43:31.493508 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.493558 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.493618 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:43:31.493693 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.493757 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.493808 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:43:31.493851 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:43:31.493894 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:43:31.493938 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.493981 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:43:31.494026 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:43:31.494071 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:43:31.494131 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:43:31.494175 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.494220 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:43:31.494277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:43:31.494338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.494398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:43:31.494446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:43:31.494493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:43:31.494542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:43:31.494617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:43:31.494837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:43:31.494883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:43:31.494926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:43:31.494970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:43:31.495014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:43:31.495057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.495102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.495147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.495191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:43:31.495237 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:43:31.495286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.495346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.495407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:43:31.495455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.495507 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.495559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:43:31.495618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:43:31.495676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:43:31.495720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.495764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:43:31.495809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:43:31.495853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:43:31.495958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:43:31.496003 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.496053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:43:31.496105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:43:31.496151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.496195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:43:31.496239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:43:31.496290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:43:31.496349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:43:31.496409 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:43:31.496466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:43:31.496514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:43:31.496561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:43:31.496623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:43:31.496668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:43:31.496725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.496793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.496839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.496882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:43:31.496926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:43:31.496971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.497016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.497087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:43:31.497153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.497204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.497258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:43:31.497309 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:43:31.497353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:43:31.497396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.497439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:43:31.497484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:43:31.497530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:43:31.497580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:43:31.497624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.497668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:43:31.497734 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:43:31.497759 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:43:31.497816 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.497869 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:43:31.497921 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:43:31.497977 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:43:31.498041 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:43:31.498091 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:43:31.498140 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:43:31.498189 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:43:31.498238 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:43:31.498294 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:43:31.498344 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:43:31.498447 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.498535 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.498586 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.498635 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:43:31.498684 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:43:31.498734 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.498785 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.498834 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:43:31.498882 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.498932 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.498981 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:43:31.499030 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:43:31.499079 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:43:31.499129 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.499209 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:43:31.499259 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:43:31.499315 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:43:31.499365 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:43:31.499421 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.499471 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:43:31.499533 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:43:31.499556 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:43:31.499607 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.499657 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:43:31.499707 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:43:31.499757 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:43:31.499807 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:43:31.499856 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:43:31.499906 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:43:31.500144 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:43:31.500196 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:43:31.500246 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:43:31.500304 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:43:31.500355 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.500411 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.500462 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.500517 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:43:31.500567 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:43:31.500617 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.500667 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.500716 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:43:31.500766 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.500817 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.500867 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:43:31.500917 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:43:31.500966 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:43:31.501016 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.501066 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:43:31.501115 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:43:31.501165 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:43:31.501215 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:43:31.501264 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.501320 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:43:31.501376 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:43:31.501398 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:43:31.501450 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.501495 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:43:31.501540 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:43:31.501590 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:43:31.501636 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:43:31.501680 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:43:31.501725 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:43:31.501770 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:43:31.501814 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:43:31.501859 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:43:31.501904 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:43:31.501948 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.501993 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.502037 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.502082 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:43:31.502125 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:43:31.502170 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.502214 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.502259 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:43:31.502325 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.502372 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.502425 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:43:31.502471 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:43:31.502517 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:43:31.502568 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.502615 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:43:31.502661 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:43:31.502724 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:43:31.502814 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:43:31.502864 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.502910 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:43:31.502962 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:43:31.502983 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:43:31.503030 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.503077 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:43:31.503123 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:43:31.503170 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:43:31.503216 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:43:31.503262 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:43:31.503315 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:43:31.503363 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:43:31.503417 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:43:31.503479 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:43:31.503526 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:43:31.503574 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.503623 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.503676 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.503737 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:43:31.503783 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:43:31.503830 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.503876 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.503922 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:43:31.503969 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.504015 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.504062 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:43:31.504107 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:43:31.504154 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:43:31.504200 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.504247 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:43:31.504316 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:43:31.504365 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:43:31.504420 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:43:31.504484 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.504534 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:43:31.504600 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:43:31.504619 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:43:31.504647 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:43:31.504674 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:43:31.504700 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:43:31.504740 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:43:31.504756 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:43:31.504770 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.504777 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:43:31.504785 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:43:31.504793 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:43:31.504800 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:43:31.504807 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:43:31.504814 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:43:31.504821 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:43:31.504828 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:43:31.504835 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:43:31.504846 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:43:31.504854 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.504861 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.504868 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.504876 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:43:31.504883 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:43:31.504889 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.504896 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.504904 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:43:31.504910 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.504917 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.504924 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:43:31.504931 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:43:31.504938 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:43:31.504944 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.504951 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:43:31.504958 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:43:31.504965 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:43:31.504971 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:43:31.504978 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.504985 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:43:31.504992 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:43:31.505000 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.505007 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:43:31.505014 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:43:31.505021 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:43:31.505029 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:43:31.505037 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:43:31.505044 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:43:31.505050 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:43:31.505057 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:43:31.505064 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:43:31.505071 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:43:31.505078 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.505084 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.505091 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.505098 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:43:31.505105 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:43:31.505111 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.505118 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.505125 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:43:31.505132 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.505138 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.505145 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:43:31.505152 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:43:31.505158 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:43:31.505165 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.505171 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:43:31.505178 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:43:31.505188 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:43:31.505195 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:43:31.505205 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.505212 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:43:31.505219 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:43:31.505227 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.505234 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:43:31.505241 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:43:31.505247 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:43:31.505253 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:43:31.505260 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:43:31.505266 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:43:31.505289 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:43:31.505299 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:43:31.505305 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:43:31.505312 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:43:31.505319 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.505325 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.505332 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.505338 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:43:31.505344 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:43:31.505351 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.505357 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.505363 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:43:31.505370 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.505376 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.505383 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:43:31.505389 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:43:31.505396 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:43:31.505402 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.505408 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:43:31.505415 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:43:31.505421 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:43:31.505470 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:43:31.505478 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.505485 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:43:31.505492 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:43:31.505500 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.505507 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:43:31.505514 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:43:31.505521 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:43:31.505527 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:43:31.505534 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:43:31.505543 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:43:31.505550 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:43:31.505557 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:43:31.505576 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:43:31.505583 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:43:31.505590 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.505597 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.505607 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:43:31.505614 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:43:31.505620 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:43:31.505627 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.505841 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:43:31.505849 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:43:31.505855 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:43:31.505861 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:43:31.505868 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:43:31.505874 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:43:31.505880 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:43:31.505886 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:43:31.505892 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:43:31.505898 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:43:31.505904 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:43:31.505910 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:43:31.505916 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:43:31.505922 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:43:31.506186 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:43:31.506195 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:43:31.506200 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:43:31.506204 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:43:31.506210 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:43:31.506214 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:43:31.506218 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:43:31.506226 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:43:31.506233 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:43:31.506296 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.506305 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167834" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:43:31.506318 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:43:31.506339 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:43:31.506345 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:43:31.506349 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:43:31.506353 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:43:31.506358 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167834" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:43:31.506368 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:43:31.506374 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:43:31.506379 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:43:31.506386 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.506394 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:43:31.506398 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:43:31.506419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.506439 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:43:31.506445 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.506467 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:43:31.506473 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:43:31.506477 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:43:31.506481 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:43:31.506485 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:43:31.506489 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:43:31.506493 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:43:31.506498 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:43:31.506503 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167834" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:43:31.506513 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:43:31.506519 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:43:31.506523 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:43:31.506529 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.506535 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:43:31.506539 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:43:31.506561 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:43:31.506580 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.506585 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.506590 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.506594 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:43:31.506603 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:43:31.506610 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:43:31.506615 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:43:31.506619 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:43:31.506625 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167834" 2019-02-23 22:43:31.506632 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:43:31.506636 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:43:31.506641 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:43:31.506647 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:43:31.506651 wsdl: in serializeType: returning: 167834 2019-02-23 22:43:31.506657 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:43:31.506664 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:43:31.506668 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:43:31.506672 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:43:31.506677 wsdl: in serializeType: returning: 167834 2019-02-23 22:43:31.506681 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167834 2019-02-23 22:43:31.506702 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167834 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:43:31.506706 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:43:31.506725 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9916"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:43:31.506738 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:43:31.506744 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167834 2019-02-23 22:43:31.506779 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:43:31.506845 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:43:31.506789 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:43:31.506800 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:43:31.506805 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:43:31.506809 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:43:31.506813 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:43:31.506819 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:43:31.506827 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:43:31.506834 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:43:31.506839 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:43:31.506865 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:43:31.506874 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:43:31.506882 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:43:31.514314 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:43:31.514329 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:43:31.514338 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:43:31.514343 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:43:31.514348 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:43:31.514353 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:43:31.514358 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:43:31.514362 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:43:31.514366 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:43:31.514392 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:43:31.524289 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:43:31.524305 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:43:31.524311 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:43:31.524316 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:43:31.524321 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:43:31.524326 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:43:31.524331 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:43:31.524336 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:43:31.524341 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:43:31.524349 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:43:25 GMT 2019-02-23 22:43:31.524355 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:43:31.524361 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:43:31.524366 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:43:31.524373 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:43:31.524392 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:43:31.524400 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:43:31.524413 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:43:31.524418 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:43:31.524422 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:43:31.524449 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:43:31.524458 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:43:31.524463 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:43:31.524480 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:43:31.524485 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:43:25 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:43:31.524507 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:43:31.524562 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:43:31.524618 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:43:31.524626 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:43:31.524730 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:43:31.524814 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:43:31.524820 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:43:31.524830 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:43:31.524839 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:43:31.524861 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:43:31.524912 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:43:31.524933 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:43:31.524946 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:43:31.524953 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:43:31.524957 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:43:31.524962 nusoap_client: detail =