Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 121.90Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452012-0001 Model turbiny: TA31
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: RUSTON & HORNSBY
 Silnik:
JR T2376
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:52:12 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:52:18.477059 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:52:18.477104 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:52:18.477117 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179395" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:52:18.477131 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:52:18.477141 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:52:18.477148 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:52:18.477161 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:52:18.477169 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:52:18.477174 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:52:18.477183 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:52:18.477190 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:52:18.477200 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:52:18.477206 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:52:18.477210 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:52:18.477213 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:52:18.477217 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:52:18.477227 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:52:18.477240 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:52:18.477248 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:52:18.477253 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:52:18.477259 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:52:18.477266 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:52:18.477274 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:52:18.484867 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:52:18.484895 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:52:18.484909 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:52:18.484916 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:52:18.484921 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:52:18.484925 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:52:18.484930 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:52:18.484968 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:52:18.502082 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:52:18.502113 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:52:18.502120 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:52:18.502125 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:52:18.502130 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:52:18.502136 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:52:18.502141 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:52:18.502147 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:52:18.502153 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:52:18.502158 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:52:12 GMT 2019-02-23 21:52:18.502163 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:52:18.502168 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:52:18.502174 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:52:18.502186 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:52:18.502215 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:52:18.509410 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:52:18.509859 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:52:18.516881 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-02-23 21:52:18.517370 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:52:18.517928 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:52:18.518474 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:52:18.524429 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:18.525402 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:52:18.525795 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:18.525823 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:18.526253 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:18.526269 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:18.526917 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:52:18.527483 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:52:18.528028 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:52:18.531623 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:52:18.532608 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:52:18.533000 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:18.533034 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:18.533512 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:18.533545 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:18.534083 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:18.534113 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:18.534661 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:52:18.534778 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:18.535015 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:18.535252 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:18.535280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:52:18.535619 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-23 21:52:18.535782 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:18.536019 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:18.536256 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-23 21:52:18.536276 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:52:18.536286 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:52:18.536326 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:52:18.536383 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:52:18.536412 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:52:18.536424 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:52:18.536447 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:52:18.536456 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:52:18.536676 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:52:18.536705 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:52:18.536775 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.536790 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:52:18.536824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.536881 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.536896 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.536919 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:52:18.536955 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.536968 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.536988 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:52:18.537022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.537061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.537084 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:52:18.537111 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.537122 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.537153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.537206 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.537219 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.537239 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:52:18.537265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.537293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.537314 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:52:18.537342 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.537353 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:52:18.537387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.537448 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.537462 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.537482 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:52:18.537516 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.537528 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.537547 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:52:18.537581 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.537593 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.537611 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:52:18.537641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.537681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.537704 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.537734 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.537745 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:52:18.537773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.537820 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.537832 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.537852 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:52:18.537877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.537903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.537922 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:52:18.537950 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.537960 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:52:18.537986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.538033 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.538046 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.538066 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:52:18.538098 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.538110 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.538128 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:52:18.538161 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.538174 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.538193 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:52:18.538227 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.538241 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.538259 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:18.538286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.538333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.538356 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:18.538387 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.538406 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.538435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.538481 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.538493 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.538519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.538565 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:18.538605 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:18.538636 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.538661 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:52:18.538680 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:52:18.538704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.538730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:52:18.538750 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:52:18.538780 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.538791 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:52:18.538817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.538862 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.538874 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.538892 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:52:18.538917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.538944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.538965 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:18.538993 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.539004 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.539030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.539076 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.539089 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.539107 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:52:18.539133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.539160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.539181 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:52:18.539209 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.539219 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:52:18.539245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.539291 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.539315 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.539335 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:18.539362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.539390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.539419 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:52:18.539449 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.539460 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.539486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.539534 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.539548 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.539568 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:52:18.539608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.539634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.539654 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:52:18.539683 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.539693 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:52:18.539719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.539766 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.539779 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.539797 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:52:18.539831 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.539843 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.539861 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:18.539886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.539919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.539938 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:52:18.539964 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.539975 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.540000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.540044 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.540057 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.540075 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:52:18.540100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.540126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.540146 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:52:18.540174 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.540184 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:52:18.540210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.540256 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.540269 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.540287 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:52:18.540321 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.540333 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.540357 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:18.540384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.540424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.540447 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:52:18.540475 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.540486 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.540513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.540561 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.540574 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.540593 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:52:18.540619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.540646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.540666 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:52:18.540694 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.540705 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:52:18.540730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.540779 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.540792 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.540811 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:18.540836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.540862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.540883 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:52:18.540910 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.540920 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.540945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.540993 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.541005 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541023 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:52:18.541048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.541093 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:52:18.541118 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541128 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:52:18.541154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541199 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.541212 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541230 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:18.541256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.541300 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:18.541325 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541336 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.541369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541423 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.541431 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541442 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:52:18.541455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.541481 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:52:18.541497 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541503 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:52:18.541517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541541 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.541548 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541558 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:52:18.541571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.541596 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:18.541611 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541617 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.541631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541655 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.541662 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541672 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:52:18.541685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.541709 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:52:18.541724 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541730 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:52:18.541744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541769 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.541776 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541785 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:52:18.541798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.541823 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:18.541838 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541844 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.541857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541881 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.541888 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541898 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:52:18.541911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.541935 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:52:18.541949 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541955 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:52:18.541969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.541993 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.541999 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542009 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:52:18.542027 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.542033 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542043 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:52:18.542055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.542084 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:18.542098 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542106 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.542119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542144 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.542151 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542161 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:52:18.542174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.542199 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:52:18.542214 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542220 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:52:18.542234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542258 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.542265 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542276 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:18.542294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.542320 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.542335 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542341 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.542355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542381 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.542388 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542403 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:52:18.542417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.542442 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:52:18.542457 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542463 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:52:18.542476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542501 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:52:18.542508 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542518 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:52:18.542531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.542556 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.542571 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542577 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.542590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542613 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542619 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542658 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:18.542680 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:18.542696 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542707 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:52:18.542716 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:52:18.542728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:52:18.542752 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:52:18.542767 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542773 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:52:18.542786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542811 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:52:18.542818 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542828 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:52:18.542841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.542865 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.542879 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542886 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.542899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542923 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542929 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.542966 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:18.542986 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:18.543003 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543014 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:52:18.543024 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:52:18.543036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:52:18.543060 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:52:18.543074 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543081 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:52:18.543094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543119 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.543126 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543136 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:52:18.543154 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.543161 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543171 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:52:18.543189 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.543196 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543205 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:52:18.543223 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.543230 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543240 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:52:18.543257 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.543264 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543274 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:52:18.543297 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.543304 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543314 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:52:18.543332 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.543338 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543348 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:18.543360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.543415 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:18.543431 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543438 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.543452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543476 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.543483 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543493 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:52:18.543506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.543530 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:52:18.543545 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543551 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:52:18.543565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543590 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.543597 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543606 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:52:18.543628 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.543646 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543663 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:18.543685 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.543692 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543702 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:52:18.543714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.543747 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:52:18.543761 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543768 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.543781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543806 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.543813 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543823 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:52:18.543835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.543860 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:52:18.543875 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543881 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:52:18.543895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543919 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.543927 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543936 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:18.543949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.543973 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.543988 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.543995 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.544008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544033 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.544040 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544050 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:52:18.544062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.544087 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:52:18.544102 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544109 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:52:18.544122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544147 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.544154 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544163 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:52:18.544181 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.544187 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544197 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:18.544215 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.544221 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544231 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:52:18.544244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.544281 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.544300 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544307 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.544320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544346 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.544353 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544363 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:52:18.544376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.544407 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:52:18.544423 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544429 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:18.544443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544468 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.544475 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544485 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:52:18.544503 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.544509 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544519 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:52:18.544536 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.544543 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544553 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:52:18.544574 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.544586 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544602 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:52:18.544633 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.544644 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544661 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:52:18.544685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.544761 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:18.544791 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544803 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.544829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544876 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.544890 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544908 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:52:18.544932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.544950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.544960 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:18.544977 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545008 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545017 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545030 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545043 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.545079 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545105 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.545112 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545121 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:18.545142 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.545149 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545159 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:52:18.545181 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.545189 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545199 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:52:18.545217 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.545223 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545233 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:52:18.545250 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.545260 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545273 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:52:18.545302 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:52:18.545310 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545320 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:52:18.545339 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.545346 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545365 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.545388 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.545395 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545413 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:18.545432 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.545439 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545448 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:52:18.545466 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.545476 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545486 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:52:18.545505 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545557 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.545575 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.545582 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:18.545600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.545634 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.545642 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.545652 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:52:18.545670 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.545677 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.545687 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:52:18.545704 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.545713 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.545724 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:52:18.545742 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.545749 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.545758 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:52:18.545771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.545798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.545807 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545822 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.545829 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.545843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.545867 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545874 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.545884 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:52:18.545897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.545912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.545922 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:18.545935 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545961 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545968 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545978 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.545990 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.546006 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.546020 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.546046 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.546053 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.546062 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:52:18.546080 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.546086 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.546096 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:52:18.546113 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.546120 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.546130 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:52:18.546147 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.546154 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.546164 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:52:18.546181 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.546188 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.546197 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:52:18.546214 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.546221 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.546230 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:52:18.546247 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.546254 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.546264 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:18.546286 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.546294 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.546304 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:52:18.546322 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.546329 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.546339 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:52:18.546356 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.546363 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.546372 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:52:18.546389 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.546396 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.546412 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:52:18.546425 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.546477 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.546495 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.546501 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:18.546516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.546540 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.546546 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.546556 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:52:18.546574 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.546580 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.546590 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:18.546607 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.546614 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.546623 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:52:18.546640 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:18.546646 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.546656 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:18.546669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.546696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.546706 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.546721 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.546728 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.546742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.546766 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.546773 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.546783 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:52:18.546796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.546811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.546821 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:18.546834 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.546862 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.546869 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.546879 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.546892 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.546908 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.546921 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.546948 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.546955 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.546965 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:52:18.546983 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.546989 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.546999 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:52:18.547020 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.547027 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.547038 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:52:18.547056 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.547062 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.547072 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:52:18.547089 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.547096 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.547106 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:52:18.547124 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.547130 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.547140 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:52:18.547158 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.547164 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.547174 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:18.547191 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.547198 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.547207 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:52:18.547224 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.547231 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.547241 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:52:18.547258 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547265 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.547275 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:52:18.547298 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.547305 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.547315 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:52:18.547332 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.547339 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.547348 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:52:18.547365 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.547430 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.547447 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547475 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547482 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547492 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547505 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547521 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.547535 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547560 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.547567 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547577 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:52:18.547595 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.547602 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547611 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:52:18.547628 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.547635 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547644 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:52:18.547662 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.547669 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547678 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:52:18.547696 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.547702 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547711 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:52:18.547729 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.547735 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547745 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:52:18.547762 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.547769 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547778 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:52:18.547796 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.547802 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547812 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:52:18.547829 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.547835 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547845 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:52:18.547862 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.547869 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547878 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:52:18.547896 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.547902 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547912 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:52:18.547929 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.547936 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547945 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:52:18.547962 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.547969 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.547978 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:18.547995 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.548002 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.548011 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:52:18.548024 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.548088 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.548106 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.548112 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:52:18.548127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.548152 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.548159 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.548169 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:52:18.548182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.548197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.548207 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:18.548222 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.548228 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.548242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.548266 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.548274 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.548289 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:52:18.548303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.548327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.548337 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:52:18.548352 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.548358 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:52:18.548372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.548402 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.548410 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.548420 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:18.548439 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.548445 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.548455 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:52:18.548472 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.548479 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.548489 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:52:18.548506 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:18.548513 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.548523 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:52:18.548535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.548561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.548571 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:52:18.548586 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.548592 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.548612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.548636 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:18.548643 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.548653 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:52:18.548670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.548685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.548695 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:52:18.548708 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:18.548735 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:52:18.548742 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:18.548751 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:52:18.548764 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:18.548780 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.548794 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:18.548819 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.548826 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:18.548836 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:52:18.548854 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.548860 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:18.548870 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:52:18.548891 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.548903 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:18.548921 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:52:18.548952 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:52:18.548960 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:18.548972 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:52:18.548993 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.549000 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:18.549011 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:52:18.549032 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.549039 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:18.549052 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:52:18.549072 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.549079 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:18.549088 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:52:18.549106 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.549112 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:18.549129 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:52:18.549163 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.549175 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:18.549188 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:52:18.549207 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.549214 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:18.549227 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:18.549253 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:18.549321 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.549343 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.549350 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:52:18.549373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.549435 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.549447 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.549461 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:18.549488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.549513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.549526 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:18.549549 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.549556 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.549571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.549619 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:52:18.549631 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.549644 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:52:18.549662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.549678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.549689 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:52:18.549703 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:52:18.549741 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:18.549754 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:52:18.549768 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:52:18.549793 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:52:18.549801 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:52:18.549811 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:52:18.549841 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:18.549854 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:52:18.549869 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:52:18.549884 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:52:18.549911 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.549931 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.549937 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:52:18.549956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.550001 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.550009 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.550024 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:18.550045 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.550053 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.550063 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:52:18.550092 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.550105 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.550120 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:52:18.550134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.550162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.550174 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.550190 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.550199 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.550227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.550262 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.550271 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.550282 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:52:18.550295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.550311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.550321 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:52:18.550335 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.550392 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.550406 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.550419 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.550432 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.550456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.550483 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.550519 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.550527 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.550537 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:52:18.550555 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.550564 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.550582 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:52:18.550607 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.550614 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.550628 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:52:18.550648 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.550655 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.550672 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:52:18.550699 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.550709 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.550723 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:52:18.550745 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.550753 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.550764 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:52:18.550783 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.550791 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.550809 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:52:18.550833 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.550842 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.550853 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:52:18.550875 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.550883 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.550894 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:52:18.550907 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.550965 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.550991 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.550998 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:52:18.551017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.551051 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.551061 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.551074 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:52:18.551096 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.551105 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.551124 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:52:18.551153 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.551165 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.551181 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:52:18.551201 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.551208 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.551218 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:52:18.551246 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.551257 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.551271 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:52:18.551292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.551342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.551362 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:18.551395 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.551412 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.551437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.551480 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.551490 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.551511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.551554 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:18.551586 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:18.551618 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.551635 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:52:18.551649 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:52:18.551672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.551695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:52:18.551720 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:52:18.551745 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.551753 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:52:18.551774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.551816 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.551828 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.551849 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:52:18.551870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.551893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.551908 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:52:18.551930 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.551942 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.551970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.552008 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:52:18.552018 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.552035 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:52:18.552058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.552082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.552096 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:52:18.552118 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.552127 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:52:18.552152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.552191 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.552201 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.552215 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:18.552235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.552258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.552275 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:18.552303 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.552314 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.552330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.552355 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.552363 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.552374 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:52:18.552411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.552440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.552456 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:52:18.552471 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.552507 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.552517 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.552531 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.552546 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.552562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.552577 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.552606 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.552619 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.552637 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:52:18.552676 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.552689 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.552707 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:52:18.552747 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.552760 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.552778 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:52:18.552810 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.552821 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.552832 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:52:18.552856 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.552863 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.552873 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:52:18.552898 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:52:18.552916 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.552928 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:52:18.552948 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:52:18.552955 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.552964 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:52:18.552982 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:52:18.552991 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.553008 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:52:18.553030 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:18.553036 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.553048 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:52:18.553065 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.553072 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.553082 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:52:18.553104 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.553111 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.553120 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:52:18.553138 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.553147 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.553165 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:52:18.553195 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.553204 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.553215 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:52:18.553228 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.553324 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.553354 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.553363 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:52:18.553439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.553477 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.553487 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.553504 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:52:18.553527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.553550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.553566 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:18.553590 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.553601 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.553625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.553663 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.553673 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.553687 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:52:18.553707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.553731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.553745 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:52:18.553767 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.553776 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:18.553796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.553833 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.553843 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.553857 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:52:18.553882 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.553892 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.553906 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:52:18.553931 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.553941 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.553955 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:52:18.553981 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.553990 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.554004 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:52:18.554023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.554065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.554080 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.554102 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.554111 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.554132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.554176 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.554189 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.554207 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:52:18.554227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.554250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.554264 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:18.554286 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.554337 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.554347 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.554362 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.554381 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.554412 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.554433 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.554471 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.554481 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.554495 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:18.554521 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.554530 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.554544 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:18.554569 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.554580 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.554594 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:52:18.554619 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.554628 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.554642 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:52:18.554666 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.554677 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.554691 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:18.554716 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.554725 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.554738 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:52:18.554775 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:52:18.554784 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.554797 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:52:18.554816 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.554874 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.554897 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.554905 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:52:18.554924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.554959 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.554968 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.554981 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:52:18.555005 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.555014 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.555027 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:52:18.555051 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.555060 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.555073 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:52:18.555097 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.555106 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.555119 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:52:18.555142 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.555151 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.555164 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:52:18.555189 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.555198 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.555211 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:52:18.555234 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.555243 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.555259 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:52:18.555292 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.555315 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.555332 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:52:18.555352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.555424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.555440 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:18.555463 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.555473 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:52:18.555494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.555529 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:18.555539 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.555553 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:52:18.555573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.555596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.555610 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:52:18.555634 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:18.555643 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:52:18.555659 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:52:18.555681 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.555690 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:52:18.555709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.555743 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:18.555783 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:18.555806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.555821 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:52:18.555835 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:52:18.555858 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.555867 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:52:18.555881 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:52:18.555903 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:18.555911 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:52:18.555924 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:52:18.555947 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.555955 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:18.555968 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.555991 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.556000 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:18.556013 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.556038 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.556046 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:18.556060 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.556084 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.556092 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:52:18.556106 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.556129 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:18.556138 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:52:18.556151 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:18.556175 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:52:18.556183 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:52:18.556196 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:52:18.556219 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.556228 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:52:18.556242 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.556264 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:52:18.556272 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:52:18.556288 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:52:18.556326 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.556334 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:52:18.556348 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.556372 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.556381 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:18.556395 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.556424 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:18.556433 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:52:18.556447 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:52:18.556465 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:52:18.556513 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:52:18.556555 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:52:18.556595 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.556635 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:52:18.556675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:18.556715 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:52:18.556767 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:18.556806 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:52:18.556844 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:52:18.556882 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:52:18.556920 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:52:18.556958 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:52:18.556997 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:52:18.557034 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:52:18.557073 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:52:18.557111 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:52:18.557151 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:18.557190 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:52:18.557228 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:18.557266 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:52:18.557319 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:18.557359 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:52:18.557404 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:18.557446 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:52:18.557486 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.557525 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:52:18.557565 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.557605 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:52:18.557645 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.557684 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:52:18.557736 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:18.557795 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:52:18.557836 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:52:18.557877 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:52:18.557915 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.557956 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:52:18.557995 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.558034 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:52:18.558074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:18.558112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:18.558150 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.558188 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:18.558227 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.558265 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:18.558305 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:18.558351 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:52:18.558390 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:52:18.558434 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:52:18.558473 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:18.558512 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:52:18.558549 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.558587 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:52:18.558629 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:18.558667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:52:18.558706 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:52:18.558744 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:52:18.558781 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:18.558820 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:52:18.558859 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:18.558897 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:52:18.558936 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.558974 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:18.559013 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:18.559052 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:52:18.559092 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.559118 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.559156 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:18.559194 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.559218 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.559242 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.559293 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:18.559333 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.559358 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.559389 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.559421 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.559465 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:18.559505 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.559544 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:18.559583 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.559634 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:18.559671 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.559695 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.559732 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:18.559769 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.559793 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.559831 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:18.559870 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.559907 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:18.559945 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.559983 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:18.560022 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.560059 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:18.560096 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.560134 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:18.560172 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.560196 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.560233 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:18.560271 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.560311 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:18.560370 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.560415 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:18.560459 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.560498 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:18.560537 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.560562 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.560586 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.560623 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.560654 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.560684 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.560709 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.560748 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:18.560787 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.560811 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.560834 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.560871 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:18.560908 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.560947 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:18.560984 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561008 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561032 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561070 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:18.561107 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561178 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561240 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.561278 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561303 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561339 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561363 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561408 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.561449 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561474 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561499 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561523 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561563 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.561602 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561652 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.561699 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561725 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561751 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561780 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561829 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:18.561878 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561919 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:52:18.561945 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561966 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.561983 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562007 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.562032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562126 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:18.562150 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562174 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:52:18.562199 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562223 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.562248 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562274 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:18.562303 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562319 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562349 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562365 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562391 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.562432 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562449 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562466 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562483 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562499 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562515 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562532 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:52:18.562601 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562638 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562662 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:18.562687 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562703 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562721 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562750 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:18.562774 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562790 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562822 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562846 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:18.562870 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562895 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:18.562919 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562944 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:18.562969 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.562985 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563009 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:18.563076 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563093 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563117 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:18.563141 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563166 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:18.563190 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563215 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:18.563239 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563263 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:18.563294 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563332 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:18.563359 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563379 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563410 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:18.563437 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563463 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:18.563488 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563514 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:18.563540 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563566 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:18.563591 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563646 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563662 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563678 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563694 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563710 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563734 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:18.563759 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563775 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563791 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563815 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:18.563839 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563864 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:18.563889 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563906 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563922 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563946 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:18.563971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.563988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564020 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:18.564085 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564101 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564117 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564132 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564156 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.564181 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564197 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564213 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564229 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564254 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.564281 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564307 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:18.564346 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564364 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564381 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564402 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564429 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:18.564477 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564530 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:52:18.564585 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564630 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564663 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564704 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.564736 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564753 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564784 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:18.564882 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564907 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:52:18.564939 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.564983 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:18.565009 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.565043 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:18.565086 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.565103 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.565119 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.565145 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.565184 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.565216 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.565233 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.565250 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.565283 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.565332 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.565365 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.565407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.565445 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:18.565477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:52:18.565503 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:18.565570 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.565634 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:18.565690 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:18.565737 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:18.565787 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:18.565838 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:52:18.565884 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:18.565942 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:18.565988 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:18.566039 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:18.566089 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:18.566138 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.566208 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.566256 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.566325 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:18.566374 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:18.566436 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.566486 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.566544 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:18.566592 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.566675 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.566728 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:18.566777 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:18.566822 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:18.566867 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.566911 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:18.566957 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:18.567004 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:18.567054 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:18.567098 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.567145 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:18.567198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:18.567244 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.567295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:18.567362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:18.567420 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:18.567472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:18.567519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:52:18.567566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:18.567633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:18.567677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:18.567722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:18.567766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:18.567810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.567855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.567902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.567946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:18.567992 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:18.568038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.568084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.568130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:18.568176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.568225 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.568274 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:18.568338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:18.568386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:18.568438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.568484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:18.568533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:18.568580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:18.568644 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:18.568688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.568734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:18.568787 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:18.568832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.568876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:18.568944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:18.568991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:18.569036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:18.569081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:52:18.569127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:18.569172 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:18.569216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:18.569262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:18.569312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:18.569376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.569431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.569479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.569525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:18.569572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:18.569619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.569685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.569732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:18.569779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.569828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.569878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:18.569971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:18.570016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:18.570060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.570104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:18.570150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:18.570196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:18.570247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:18.570299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.570346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:18.570404 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:52:18.570432 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:18.570499 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.570551 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:18.570603 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:18.570653 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:18.570704 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:18.570754 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:52:18.570804 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:18.570854 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:18.570905 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:18.570955 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:18.571005 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:18.571055 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.571106 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.571156 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.571206 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:18.571256 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:18.571312 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.571364 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.571456 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:18.571554 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.571624 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.571676 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:18.571746 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:18.571838 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:18.571911 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.571986 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:18.572040 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:18.572103 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:18.572156 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:18.572208 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.572265 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:18.572334 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:52:18.572358 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:18.572426 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.572481 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:18.572534 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:18.572587 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:18.572659 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:18.572787 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:52:18.572885 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:18.572951 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:18.573011 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:18.573085 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:18.573139 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:18.573208 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.573269 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.573331 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.573389 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:18.573454 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:18.573518 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.573588 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.573664 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:18.573723 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.573781 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.573832 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:18.573887 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:18.573938 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:18.573990 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.574040 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:18.574090 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:18.574141 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:18.574191 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:18.574242 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.574315 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:18.574377 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:52:18.574404 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:18.574455 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.574512 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:18.574559 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:18.574619 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:18.574664 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:18.574711 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:52:18.574761 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:18.574812 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:18.574857 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:18.574903 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:18.574949 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:18.574995 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.575041 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.575086 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.575132 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:18.575178 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:18.575225 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.575270 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.575335 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:18.575383 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.575437 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.575485 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:18.575532 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:18.575579 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:18.575640 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.575686 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:18.575731 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:18.575776 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:18.575871 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:18.575917 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.575962 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:18.576016 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:52:18.576037 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:18.576087 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.576135 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:18.576182 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:18.576231 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:18.576285 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:18.576348 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:52:18.576403 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:18.576454 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:18.576504 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:18.576553 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:18.576616 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:18.576664 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.576712 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.576760 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.576807 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:18.576855 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:18.576903 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.576950 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.576998 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:18.577047 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.577094 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.577141 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:18.577189 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:18.577235 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:18.577289 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.577351 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:18.577405 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:18.577456 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:18.577511 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:18.577561 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.577624 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:18.577674 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:52:18.577690 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:52:18.577719 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:52:18.577745 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:52:18.577771 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:52:18.577795 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:52:18.577813 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:52:18.577826 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.577835 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:18.577844 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:18.577857 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:52:18.577873 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:52:18.577884 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:52:18.577892 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:52:18.577899 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:18.577907 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:18.577915 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:18.577922 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:18.577930 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.577939 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.577948 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.577955 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:18.577963 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:52:18.577970 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.577978 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.577985 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:18.577992 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.577999 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.578006 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:18.578014 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:52:18.578021 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:18.578028 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.578035 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:18.578043 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:52:18.578050 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:18.578057 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:18.578065 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.578072 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:18.578080 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:52:18.578090 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.578097 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:18.578104 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:18.578112 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:52:18.578120 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:52:18.578128 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:52:18.578135 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:52:18.578142 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:18.578149 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:18.578156 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:18.578163 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:18.578171 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.578179 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.578186 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.578193 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:18.578200 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:52:18.578207 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.578214 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.578221 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:18.578228 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.578235 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.578242 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:18.578249 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:52:18.578256 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:18.578262 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.578269 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:18.578280 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:52:18.578291 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:18.578298 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:18.578306 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.578313 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:18.578334 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:52:18.578343 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.578350 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:18.578358 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:18.578365 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:52:18.578372 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:52:18.578379 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:52:18.578386 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:52:18.578394 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:18.578406 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:18.578413 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:18.578420 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:18.578427 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.578434 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.578441 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.578447 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:18.578454 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:52:18.578461 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.578476 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.578483 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:18.578489 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.578496 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.578503 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:18.578510 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:52:18.578517 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:18.578524 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.578530 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:18.578536 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:52:18.578543 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:18.578549 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:18.578558 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.578571 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:18.578583 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:52:18.578592 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.578599 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:18.578618 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:18.578625 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:52:18.578632 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:52:18.578638 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:52:18.578645 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:52:18.578652 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:18.578658 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:18.578665 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:18.578671 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:18.578677 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.578684 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.578691 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:18.578697 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:18.578704 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:52:18.578710 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.578716 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:18.578724 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:18.578730 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:18.578736 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:18.578750 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:18.578756 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:52:18.578762 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:18.578768 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:18.578774 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:18.578781 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:52:18.578787 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:18.578792 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:18.578798 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:18.578804 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:18.579025 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:52:18.579034 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:52:18.579039 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:52:18.579043 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:52:18.579049 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:52:18.579053 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:52:18.579057 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:52:18.579066 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:52:18.579073 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:52:18.579108 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.579114 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179395" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:52:18.579126 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:52:18.579145 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:52:18.579152 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:52:18.579155 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:52:18.579159 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:52:18.579164 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179395" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:52:18.579174 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:52:18.579180 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:52:18.579184 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:52:18.579194 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.579202 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:18.579207 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:52:18.579228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.579237 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:52:18.579241 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.579263 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:52:18.579267 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:52:18.579271 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:52:18.579275 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:52:18.579279 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:52:18.579282 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:52:18.579286 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:52:18.579290 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:52:18.579296 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179395" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:52:18.579306 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:52:18.579311 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:52:18.579328 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:52:18.579334 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.579340 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:52:18.579344 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:18.579367 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:52:18.579374 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.579379 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.579384 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.579388 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:52:18.579403 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:52:18.579413 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:52:18.579418 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:52:18.579422 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:52:18.579429 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179395" 2019-02-23 21:52:18.579436 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:52:18.579440 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:52:18.579445 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:52:18.579451 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:52:18.579456 wsdl: in serializeType: returning: 179395 2019-02-23 21:52:18.579462 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:52:18.579472 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:52:18.579476 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:52:18.579480 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:52:18.579485 wsdl: in serializeType: returning: 179395 2019-02-23 21:52:18.579489 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179395 2019-02-23 21:52:18.579509 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179395 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:52:18.579514 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:52:18.579520 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8657"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:52:18.579534 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:52:18.579539 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179395 2019-02-23 21:52:18.579548 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:52:18.579628 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:52:18.579559 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:52:18.579569 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:52:18.579574 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:52:18.579578 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:52:18.579582 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:52:18.579589 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:52:18.579598 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:52:18.579616 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:52:18.579623 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:52:18.579634 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:52:18.579642 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:52:18.579648 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:52:18.587348 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:52:18.587363 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:52:18.587372 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:52:18.587377 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:52:18.587382 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:52:18.587387 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:52:18.587391 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:52:18.587395 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:52:18.587399 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:52:18.587426 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:52:18.596729 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:52:18.596746 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:52:18.596753 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:52:18.596758 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:52:18.596763 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:52:18.596768 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:52:18.596777 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:52:18.596782 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:52:18.596787 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:52:18.596793 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:52:12 GMT 2019-02-23 21:52:18.596798 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:52:18.596808 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:52:18.596814 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:52:18.596821 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:52:18.596842 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:52:18.596851 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:52:18.596859 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:52:18.596864 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:52:18.596868 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:52:18.596898 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:52:18.596910 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:52:18.596914 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:52:18.596937 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:52:18.596943 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:52:12 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:52:18.596966 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:52:18.596974 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:52:18.596991 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:52:18.596996 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:52:18.597097 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:52:18.597193 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:52:18.597200 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:52:18.597207 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:52:18.597217 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:52:18.597239 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:52:18.597327 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:52:18.597354 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:52:18.597369 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:52:18.597376 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:52:18.597380 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:52:18.597385 nusoap_client: detail =