Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 121.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
454154-000146419629 Model turbiny: TB28
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FIAT
 Silnik:
JR T4459
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:03:31 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:03:33.164069 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:03:33.164124 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:03:33.164139 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220067" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:03:33.164155 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:03:33.164164 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:03:33.164172 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:03:33.164187 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:03:33.164195 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:03:33.164202 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:03:33.164212 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:03:33.164220 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:03:33.164231 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:03:33.164236 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:03:33.164241 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:03:33.164245 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:03:33.164249 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:03:33.164261 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:03:33.164276 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:03:33.164285 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:03:33.164290 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:03:33.164296 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:03:33.164305 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:03:33.164313 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:03:33.171715 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:03:33.171764 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:03:33.171783 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:03:33.171791 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:03:33.171797 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:03:33.171802 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:03:33.171807 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:03:33.171837 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:03:33.233151 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:03:33.233202 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:03:33.233216 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:03:33.233228 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:03:33.233238 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:03:33.233248 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:03:33.233257 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:03:33.233268 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:03:33.233278 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:03:33.233289 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:03:31 GMT 2019-02-20 06:03:33.233300 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:03:33.233320 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:03:33.233331 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:03:33.233351 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:03:33.233409 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:03:33.233445 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-20 06:03:33.240301 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:33.240470 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:03:33.240938 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:03:33.247349 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:33.247649 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:33.247688 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:33.248105 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:33.248155 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:33.248691 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:33.248915 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:33.254389 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:33.254545 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:33.254745 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:33.254777 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:33.255318 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:33.255372 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:33.255902 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:33.256148 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:33.256177 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:33.256733 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:33.256778 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:33.257311 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:33.257563 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:03:33.261486 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:03:33.261905 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:03:33.262643 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:03:33.262970 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:33.263239 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:03:33.263680 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:33.263699 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:33.264139 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:33.264502 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:33.264544 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-20 06:03:33.264927 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:33.265276 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-02-20 06:03:33.265299 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:03:33.265307 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:03:33.265362 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:03:33.265431 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:03:33.265457 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:03:33.265469 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:03:33.265500 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:03:33.265508 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:03:33.265758 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:03:33.265782 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:03:33.265865 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.265881 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:03:33.265918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.265976 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.265991 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.266018 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:03:33.266059 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.266072 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.266096 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:03:33.266126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.266172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.266197 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:03:33.266226 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.266238 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.266266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.266326 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.266339 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.266360 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:03:33.266387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.266424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.266446 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:03:33.266476 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.266486 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:03:33.266511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.266558 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.266572 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.266597 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:03:33.266631 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.266643 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.266668 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:03:33.266702 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.266714 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.266736 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:03:33.266763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.266805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.266827 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.266857 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.266866 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:03:33.266888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.266936 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.266946 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.266959 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:03:33.266981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.267019 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:03:33.267042 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267054 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:03:33.267081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267130 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.267143 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267156 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:03:33.267177 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.267184 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267194 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:03:33.267213 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.267220 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267230 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:03:33.267249 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.267256 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267266 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:33.267285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.267337 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:33.267354 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267369 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.267385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267417 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267424 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267471 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:33.267493 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:33.267511 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267523 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:03:33.267533 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:03:33.267546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:03:33.267573 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:03:33.267588 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267595 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:03:33.267609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267634 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.267641 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267651 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:03:33.267668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.267693 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:33.267710 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267725 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.267739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267765 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.267773 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267783 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:03:33.267797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.267823 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:03:33.267838 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267844 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:03:33.267865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267891 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.267899 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267909 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:33.267922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.267948 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:03:33.267963 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.267970 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.267984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268009 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.268016 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268026 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:03:33.268040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.268065 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:03:33.268081 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268087 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:03:33.268102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268127 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.268134 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268144 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:03:33.268163 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.268170 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268180 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:33.268193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.268223 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:03:33.268238 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268244 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.268258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268289 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.268298 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268309 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:03:33.268323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.268349 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:03:33.268366 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268372 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:03:33.268387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268419 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.268427 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268444 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:03:33.268465 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.268473 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268483 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:33.268496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.268526 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:03:33.268541 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268548 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.268562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268587 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.268598 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268608 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:03:33.268621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.268647 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:03:33.268662 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268668 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:03:33.268682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268707 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.268714 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268724 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:33.268737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.268762 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:03:33.268777 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268784 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.268798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268824 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.268831 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268841 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:03:33.268854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.268880 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:03:33.268895 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268901 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:03:33.268916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268940 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.268947 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268957 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:33.268971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.268986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.268996 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:33.269011 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269017 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.269031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269056 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.269063 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269073 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:03:33.269086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.269111 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:03:33.269126 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269132 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:03:33.269146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269170 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.269178 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269188 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:03:33.269201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.269226 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:33.269242 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269248 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.269262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269300 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.269308 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269319 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:03:33.269333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.269358 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:03:33.269374 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269380 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:03:33.269396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269428 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.269435 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269445 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:03:33.269458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.269484 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:33.269499 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269506 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.269520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269545 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.269552 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269562 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:03:33.269575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.269601 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:03:33.269617 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269623 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:03:33.269636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269669 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.269676 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269686 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:03:33.269705 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.269711 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269722 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:03:33.269736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.269765 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:33.269781 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269787 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.269800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269827 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.269834 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269844 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:03:33.269857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.269883 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:03:33.269898 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269905 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:03:33.269919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269944 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.269951 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269961 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:33.269974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.269990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.269999 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.270015 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270021 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.270036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270060 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.270068 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270078 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:03:33.270091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.270117 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:03:33.270132 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270138 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:03:33.270153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270178 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:03:33.270185 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270195 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:03:33.270208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.270233 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.270248 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270255 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.270269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270302 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270310 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270351 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:33.270379 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:33.270396 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270413 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:03:33.270424 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:03:33.270437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:03:33.270462 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:03:33.270477 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270483 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:03:33.270498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270525 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:03:33.270532 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270542 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:03:33.270556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.270582 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.270597 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270604 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.270618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270641 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270647 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270690 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:33.270710 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:33.270727 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270738 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:03:33.270748 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:03:33.270760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:03:33.270785 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:03:33.270800 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270807 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:03:33.270822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270849 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.270856 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270866 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:03:33.270885 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.270892 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270902 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:03:33.270921 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.270928 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270938 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:03:33.270956 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.270963 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.270973 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:03:33.270991 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.270998 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271008 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:03:33.271026 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.271033 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271043 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:03:33.271061 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.271068 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271078 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:33.271091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.271142 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:33.271158 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271165 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.271179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271205 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.271212 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271222 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:03:33.271235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.271261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:03:33.271278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271287 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:03:33.271308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271334 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.271341 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271351 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:03:33.271370 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.271377 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271388 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:33.271411 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.271419 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271429 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:03:33.271443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.271477 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:03:33.271492 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271498 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.271513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271537 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.271546 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271556 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:03:33.271569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.271596 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:03:33.271611 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271617 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:03:33.271631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271664 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.271671 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271681 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:33.271694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.271720 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.271735 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271741 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.271755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271781 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.271788 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271798 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:03:33.271812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.271837 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:03:33.271852 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271858 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:03:33.271872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271897 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.271904 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271914 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:03:33.271933 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.271940 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271950 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:33.271969 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.271976 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.271986 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:03:33.272000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.272023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.272033 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.272048 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.272055 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.272071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.272097 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.272104 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.272114 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:03:33.272127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.272143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.272153 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:03:33.272168 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.272174 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:33.272189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.272214 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.272222 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.272232 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:03:33.272250 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.272257 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.272267 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:03:33.272293 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.272312 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.272329 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:03:33.272369 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.272379 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.272390 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:03:33.272417 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.272424 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.272435 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:03:33.272448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.272481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.272492 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:33.272508 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.272514 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.272529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.272555 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.272562 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.272572 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:03:33.272586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.272601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.272611 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:33.272626 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.272668 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.272676 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.272686 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.272699 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.272717 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.272732 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.272757 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.272764 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.272774 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:33.272792 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.272799 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.272810 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:03:33.272828 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.272835 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.272845 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:03:33.272863 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.272870 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.272880 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:03:33.272898 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.272905 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.272915 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:03:33.272933 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:03:33.272940 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.272950 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:03:33.272968 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.272975 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.272985 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.273002 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.273009 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273019 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:33.273037 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.273044 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273054 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:03:33.273072 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.273079 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273089 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:03:33.273102 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273155 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.273174 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.273180 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:33.273195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.273220 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.273228 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.273237 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:03:33.273256 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.273263 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.273273 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:03:33.273305 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.273313 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.273323 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:03:33.273341 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.273348 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.273357 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:03:33.273371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.273404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.273416 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273432 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.273438 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.273453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.273479 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273486 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.273496 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:03:33.273509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.273525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.273535 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:33.273549 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273577 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273584 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273601 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273614 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273631 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.273645 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273676 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.273683 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273693 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:03:33.273711 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.273718 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273729 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:03:33.273747 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.273754 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273764 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:03:33.273782 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.273788 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273798 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:03:33.273817 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.273823 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273833 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:03:33.273851 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.273858 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273868 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:03:33.273886 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.273892 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273902 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:33.273920 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.273926 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273936 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:03:33.273954 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.273960 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.273971 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:03:33.273989 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.273995 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.274005 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:03:33.274023 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.274030 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.274040 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:03:33.274053 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.274110 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.274128 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.274135 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:33.274149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.274175 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.274182 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.274192 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:03:33.274210 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.274217 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.274227 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:33.274245 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.274252 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.274262 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:03:33.274283 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:33.274291 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.274311 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:33.274325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.274353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.274370 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.274386 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.274392 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.274414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.274440 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.274447 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.274458 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:03:33.274471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.274487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.274497 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:33.274511 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.274540 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.274548 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.274558 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.274572 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.274592 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.274607 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.274633 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.274640 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.274650 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:03:33.274668 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.274675 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.274685 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:03:33.274708 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.274716 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.274726 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:03:33.274744 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.274751 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.274762 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:03:33.274779 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.274787 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.274797 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:03:33.274815 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.274822 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.274832 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:03:33.274849 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.274856 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.274866 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:33.274884 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.274892 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.274902 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:03:33.274920 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.274927 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.274937 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:03:33.274956 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.274962 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.274972 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:03:33.274990 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.274997 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.275007 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:03:33.275025 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.275032 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.275042 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:03:33.275055 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.275117 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.275133 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275162 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275169 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275179 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275192 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275209 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.275223 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275249 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.275256 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275266 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:03:33.275299 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.275307 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275318 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:03:33.275337 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.275343 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275353 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:03:33.275371 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.275378 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275388 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:03:33.275411 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.275419 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275429 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:03:33.275448 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.275455 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275465 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:03:33.275483 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.275490 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275500 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:03:33.275518 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.275525 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275535 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:03:33.275553 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.275560 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275570 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:03:33.275588 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.275599 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275609 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:03:33.275627 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.275633 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275643 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:03:33.275662 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.275669 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275679 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:03:33.275697 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.275703 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275713 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:33.275731 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.275738 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275748 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:03:33.275762 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275830 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.275850 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.275857 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:03:33.275872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.275898 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.275905 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.275915 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:03:33.275929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.275944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.275955 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:33.275971 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.275977 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.275991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.276017 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.276024 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.276034 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:03:33.276047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.276062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.276072 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:03:33.276087 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.276094 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:03:33.276107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.276134 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.276141 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.276151 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:33.276169 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.276176 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.276186 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:03:33.276203 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.276210 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.276220 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:03:33.276238 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:33.276244 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.276254 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:03:33.276267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.276315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.276329 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:03:33.276345 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.276352 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.276373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.276406 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:33.276414 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.276425 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:03:33.276439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.276455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.276465 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:03:33.276479 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:33.276506 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:03:33.276514 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:33.276524 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:03:33.276537 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:33.276553 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.276567 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:33.276600 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.276607 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:33.276618 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:03:33.276636 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.276643 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:33.276663 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:03:33.276681 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.276688 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:33.276698 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:03:33.276716 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:03:33.276723 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:33.276733 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:03:33.276751 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.276758 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:33.276767 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:03:33.276785 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.276792 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:33.276809 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:03:33.276828 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.276834 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:33.276844 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:03:33.276863 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.276869 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:33.276879 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:03:33.276897 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.276904 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:33.276915 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:03:33.276932 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.276939 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:33.276949 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:33.276962 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:33.277015 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.277036 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.277045 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:03:33.277062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.277088 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.277095 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.277105 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:33.277118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.277134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.277144 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:33.277160 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.277166 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.277183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.277227 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:03:33.277239 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.277256 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:03:33.277281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.277306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.277324 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:03:33.277347 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:03:33.277393 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:33.277414 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:03:33.277433 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:03:33.277466 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:03:33.277477 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:03:33.277494 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:03:33.277524 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:33.277536 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:03:33.277554 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:03:33.277577 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:03:33.277618 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.277648 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.277658 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:03:33.277683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.277729 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.277741 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.277758 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:33.277789 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.277800 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.277817 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:03:33.277846 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.277857 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.277873 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:03:33.277895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.277930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.277950 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.277977 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.277988 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.278014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.278059 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.278071 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.278089 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:03:33.278112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.278136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.278154 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:03:33.278179 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.278220 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.278233 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.278251 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.278276 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.278305 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.278333 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.278379 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.278392 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.278417 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:03:33.278452 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.278465 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.278483 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:03:33.278516 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.278527 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.278544 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:03:33.278573 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.278584 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.278600 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:03:33.278631 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.278643 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.278661 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:03:33.278692 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.278702 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.278719 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:03:33.278752 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.278764 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.278782 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:03:33.278814 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.278827 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.278844 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:03:33.278877 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.278890 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.278909 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:03:33.278934 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.279014 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.279051 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279063 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:03:33.279091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279137 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.279150 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279169 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:03:33.279205 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.279218 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279236 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:03:33.279269 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.279280 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279298 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:03:33.279332 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.279344 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279357 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:03:33.279377 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.279384 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279394 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:03:33.279414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.279461 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:33.279477 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279484 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.279500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279524 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279531 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279571 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:33.279592 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:33.279609 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279620 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:03:33.279631 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:03:33.279643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:03:33.279668 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:03:33.279686 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279696 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:03:33.279722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279758 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.279768 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279787 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:03:33.279806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.279843 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:03:33.279872 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279884 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.279911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279946 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:03:33.279954 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279965 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:03:33.279979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.279996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.280006 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:03:33.280021 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.280028 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:03:33.280042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.280068 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.280075 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.280085 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:33.280099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.280114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.280124 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:33.280139 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.280145 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.280159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.280185 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280193 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.280203 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:03:33.280216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.280232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.280241 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:03:33.280255 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280289 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280297 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280308 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280322 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280338 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.280353 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280388 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.280397 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280421 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:03:33.280440 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.280447 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280457 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:03:33.280475 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.280482 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280491 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:03:33.280509 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.280516 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280526 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:03:33.280544 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.280551 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280561 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:03:33.280579 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:03:33.280585 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280595 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:03:33.280613 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:03:33.280620 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280629 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:03:33.280648 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:03:33.280655 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280665 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:03:33.280683 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:33.280695 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280705 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:03:33.280723 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.280729 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280739 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:03:33.280757 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.280764 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280775 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:03:33.280792 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.280799 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280809 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:03:33.280827 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.280834 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280844 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:03:33.280857 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.280924 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.280943 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.280950 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:03:33.280965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.280990 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.280997 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.281008 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:03:33.281021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.281036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.281046 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:33.281062 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.281068 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.281083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.281109 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.281116 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.281126 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:03:33.281139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.281155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.281165 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:03:33.281180 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.281187 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:33.281201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.281226 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.281234 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.281244 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:03:33.281262 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.281269 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.281283 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:03:33.281305 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.281312 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.281323 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:03:33.281340 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.281348 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.281358 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:03:33.281376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.281411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.281424 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.281439 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.281446 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.281463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.281490 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.281497 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.281508 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:03:33.281521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.281536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.281546 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:33.281560 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.281591 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.281598 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.281609 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.281622 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.281640 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.281655 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.281687 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.281695 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.281705 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:33.281723 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.281730 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.281740 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:33.281758 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.281765 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.281775 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:03:33.281793 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.281800 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.281810 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:03:33.281828 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.281835 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.281845 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:33.281863 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.281870 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.281880 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:03:33.281898 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:03:33.281905 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.281916 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:03:33.281929 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.281970 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.281988 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.281995 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:03:33.282011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.282036 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.282043 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.282054 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:03:33.282072 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.282079 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.282090 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:03:33.282107 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.282114 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.282124 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:03:33.282142 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.282149 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.282159 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:03:33.282177 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.282184 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.282194 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:03:33.282212 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.282219 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.282229 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:03:33.282247 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.282254 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.282264 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:03:33.282288 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.282296 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.282307 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:03:33.282320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.282365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.282384 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:33.282405 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.282413 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:03:33.282430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.282456 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:33.282463 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.282473 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:03:33.282486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.282502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.282512 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:03:33.282528 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:33.282535 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:03:33.282547 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:03:33.282563 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.282570 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:03:33.282584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.282608 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:33.282629 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:33.282646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.282657 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:03:33.282666 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:03:33.282684 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.282691 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:03:33.282701 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:03:33.282718 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:33.282726 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:03:33.282736 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:03:33.282753 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.282760 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:33.282770 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.282787 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.282794 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:33.282804 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.282821 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.282828 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:33.282838 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.282855 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.282862 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:03:33.282872 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.282889 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:33.282896 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:03:33.282906 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:33.282923 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:03:33.282929 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:03:33.282939 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:03:33.282957 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.282963 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:03:33.282973 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.282991 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:03:33.282997 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:03:33.283007 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:03:33.283025 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.283032 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:03:33.283042 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.283059 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.283066 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:33.283076 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.283092 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:33.283098 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:03:33.283108 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:03:33.283126 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:03:33.283166 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:03:33.283196 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:03:33.283224 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.283251 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:03:33.283282 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:33.283314 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:03:33.283342 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:33.283368 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:03:33.283396 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:03:33.283429 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:03:33.283457 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:03:33.283484 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:03:33.283511 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:03:33.283538 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:03:33.283566 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:03:33.283593 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:03:33.283622 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:33.283649 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:03:33.283676 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:33.283703 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:03:33.283779 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:33.283806 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:03:33.283833 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:33.283859 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:03:33.283887 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.283914 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:03:33.283941 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.283968 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:03:33.283995 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.284021 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:03:33.284048 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:33.284076 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:03:33.284103 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:03:33.284129 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:03:33.284157 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.284186 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:03:33.284213 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.284239 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:03:33.284267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:33.284301 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:33.284328 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.284354 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:33.284381 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.284413 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:33.284441 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:33.284467 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:03:33.284495 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:03:33.284521 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:03:33.284548 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:33.284574 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:03:33.284601 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.284628 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:03:33.284655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:33.284681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:03:33.284708 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:03:33.284734 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:03:33.284762 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:33.284789 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:03:33.284816 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:33.284843 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:03:33.284870 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.284897 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:33.284924 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:33.284969 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:03:33.285012 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285031 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285058 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:33.285084 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285102 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285119 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285145 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:33.285172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285190 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285207 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285224 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285251 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:33.285281 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285309 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:33.285335 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285366 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:33.285424 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285460 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285514 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:33.285566 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285598 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285635 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:33.285663 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285690 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:33.285716 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285742 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:33.285769 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285795 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:33.285822 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285865 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:33.285920 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285941 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.285976 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:33.286005 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286032 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:33.286058 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286085 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:33.286111 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286138 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:33.286164 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286182 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286214 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286245 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286264 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286286 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286310 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286362 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:33.286392 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286420 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286438 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286465 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:33.286491 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286518 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:33.286545 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286563 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286580 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286606 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:33.286632 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286666 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286701 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286728 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.286755 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286772 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286789 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286806 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286832 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.286859 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286876 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286894 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286911 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286937 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.286964 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.286990 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.287017 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287036 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287054 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287071 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287100 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:33.287127 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287153 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:03:33.287179 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287197 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287214 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287240 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.287267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287307 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287367 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:33.287394 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287428 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:03:33.287455 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287481 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.287508 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287534 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:33.287561 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287578 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287595 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287616 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287666 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.287724 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287760 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287792 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287820 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287838 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287858 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287878 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:03:33.287952 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287969 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.287995 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:33.288021 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288039 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288056 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288082 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:33.288134 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288170 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288200 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288220 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288250 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:33.288282 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288311 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:33.288337 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288364 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:33.288390 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288415 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288442 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:33.288468 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288486 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288511 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:33.288538 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288564 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:33.288592 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288619 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:33.288645 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288672 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:33.288699 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288726 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:33.288752 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288770 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288796 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:33.288822 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288849 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:33.288875 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288902 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:33.288929 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.288956 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:33.288983 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289000 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289018 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289035 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289052 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289069 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289086 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289114 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:33.289140 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289157 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289174 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289201 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:33.289227 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289255 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:33.289286 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289305 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289323 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289350 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:33.289376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289394 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289435 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289478 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:33.289505 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289522 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289539 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289556 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289583 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.289609 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289627 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289644 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289661 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289688 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.289714 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289741 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:33.289768 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289786 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289804 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289821 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289847 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:33.289874 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289901 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:03:33.289927 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289946 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.289965 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290010 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.290057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290087 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290227 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:33.290275 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290325 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:03:33.290373 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290433 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:33.290482 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290532 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:33.290578 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290606 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290634 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290663 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290707 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.290757 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290789 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290821 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290853 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290884 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290912 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290940 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.290969 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:33.291008 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:03:33.291062 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:33.291153 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.291229 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:33.291325 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:33.291421 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:33.291514 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:33.291604 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:03:33.291696 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:33.291802 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:33.291897 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:33.291996 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:33.292091 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:33.292184 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.292279 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.292369 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.292470 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:33.292564 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:33.292662 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.292746 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.292823 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:33.292902 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.293004 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.293064 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:33.293112 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:33.293160 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:33.293208 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.293256 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:33.293313 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:33.293364 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:33.293427 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:33.293476 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.293525 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:33.293584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:33.293632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.293682 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:33.293732 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:33.293840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:33.293891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:33.293940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:03:33.293988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:33.294037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:33.294085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:33.294133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:33.294181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:33.294228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.294280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.294332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.294381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:33.294436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:33.294486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.294537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.294587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:33.294636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.294690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.294743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:33.294790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:33.294839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:33.294887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.294934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:33.294984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:33.295033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:33.295086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:33.295133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.295183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:33.295241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:33.295299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.295348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:33.295396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:33.295450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:33.295499 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:33.295548 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:03:33.295597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:33.295646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:33.295693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:33.295743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:33.295791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:33.295838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.295887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.295935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.295981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:33.296029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:33.296078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.296128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.296179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:33.296228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.296287 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.296341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:33.296388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:33.296441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:33.296515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.296600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:33.296694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:33.296799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:33.296900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:33.296993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.297057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:33.297126 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:03:33.297163 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:33.297259 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.297324 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:33.297421 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:33.297478 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:33.297540 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:33.297599 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:03:33.297659 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:33.297718 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:33.297778 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:33.297837 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:33.297898 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:33.297958 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.298018 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.298078 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.298138 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:33.298197 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:33.298252 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.298314 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.298369 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:33.298431 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.298485 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.298539 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:33.298593 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:33.298650 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:33.298708 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.298821 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:33.298881 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:33.298940 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:33.298994 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:33.299048 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.299101 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:33.299166 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:03:33.299192 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:33.299247 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.299317 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:33.299371 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:33.299432 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:33.299549 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:33.299604 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:03:33.299659 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:33.299713 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:33.299767 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:33.299821 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:33.299876 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:33.299930 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.299984 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.300039 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.300093 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:33.300147 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:33.300202 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.300256 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.300329 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:33.300390 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.300452 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.300507 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:33.300561 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:33.300615 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:33.300671 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.300725 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:33.300781 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:33.300840 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:33.300905 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:33.300960 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.301014 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:33.301089 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:03:33.301114 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:33.301165 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.301214 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:33.301262 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:33.301329 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:33.301378 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:33.301433 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:03:33.301489 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:33.301537 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:33.301586 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:33.301634 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:33.301694 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:33.301751 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.301807 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.301855 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.301910 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:33.301958 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:33.302008 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.302056 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.302112 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:33.302160 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.302209 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.302258 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:33.302312 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:33.302368 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:33.302426 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.302475 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:33.302524 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:33.302572 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:33.302621 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:33.302669 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.302722 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:33.302780 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:03:33.302802 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:33.302854 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.302904 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:33.302955 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:33.303006 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:33.303082 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:33.303177 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:03:33.303275 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:33.303387 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:33.303512 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:33.303617 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:33.303718 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:33.303815 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.303912 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.304012 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.304104 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:33.304186 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:33.304266 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.304344 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.304473 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:33.304570 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.304670 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.304784 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:33.304883 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:33.304984 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:33.305082 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.305190 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:33.305290 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:33.305415 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:33.305525 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:33.305580 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.305640 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:33.305697 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:03:33.305728 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:03:33.305763 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:03:33.305801 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:03:33.305829 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:03:33.305858 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:03:33.305885 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:03:33.305910 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.305922 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:33.305934 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:33.305946 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:03:33.305957 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:03:33.305968 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:03:33.305979 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:03:33.305994 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:33.306011 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:33.306029 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:33.306048 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:33.306061 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.306073 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.306087 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.306106 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:33.306119 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:03:33.306129 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.306142 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.306160 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:33.306177 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.306193 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.306209 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:33.306227 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:03:33.306244 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:33.306260 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.306272 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:33.306288 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:03:33.306300 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:33.306310 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:33.306320 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.306331 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:33.306350 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:03:33.306361 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.306369 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:33.306380 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:33.306389 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:03:33.306412 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:03:33.306423 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:03:33.306432 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:03:33.306441 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:33.306450 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:33.306458 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:33.306474 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:33.306483 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.306492 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.306500 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.306508 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:33.306517 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:03:33.306525 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.306534 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.306542 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:33.306551 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.306560 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.306568 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:33.306576 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:03:33.306584 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:33.306592 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.306608 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:33.306616 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:03:33.306624 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:33.306632 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:33.306641 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.306650 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:33.306660 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:03:33.306672 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.306681 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:33.306691 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:33.306707 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:03:33.306715 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:03:33.306723 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:03:33.306732 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:03:33.306740 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:33.306749 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:33.306757 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:33.306769 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:33.306779 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.306787 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.306795 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.306804 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:33.306812 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:03:33.306820 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.306828 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.306836 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:33.306843 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.306851 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.306859 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:33.306868 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:03:33.306877 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:33.306885 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.306892 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:33.306900 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:03:33.306907 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:33.306915 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:33.306922 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.306929 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:33.306937 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:03:33.306949 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.306957 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:33.306966 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:33.306974 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:03:33.306982 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:03:33.306990 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:03:33.306997 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:03:33.307005 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:33.307013 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:33.307021 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:33.307029 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:33.307037 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.307046 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.307055 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:33.307063 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:33.307142 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:03:33.307150 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.307158 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:33.307166 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:33.307174 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:33.307182 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:33.307190 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:33.307197 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:03:33.307204 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:33.307212 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:33.307219 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:33.307227 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:03:33.307234 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:33.307242 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:33.307249 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:33.307257 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:33.307354 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:03:33.307369 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:03:33.307376 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:03:33.307381 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:03:33.307390 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:03:33.307395 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:03:33.307405 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:03:33.307428 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:03:33.307438 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:03:33.307489 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.307497 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220067" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:03:33.307512 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:03:33.307535 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:03:33.307542 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:03:33.307547 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:03:33.307551 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:03:33.307558 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220067" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:03:33.307571 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:03:33.307579 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:03:33.307585 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:03:33.307600 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.307611 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:33.307616 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:03:33.307642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.307652 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:03:33.307657 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.307681 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:03:33.307687 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:03:33.307699 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:03:33.307703 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:03:33.307707 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:03:33.307712 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:03:33.307716 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:03:33.307721 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:03:33.307728 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220067" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:03:33.307739 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:03:33.307746 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:03:33.307750 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:03:33.307756 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.307762 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:03:33.307766 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:33.307790 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:03:33.307797 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.307802 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.307809 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.307813 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:03:33.307825 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:03:33.307833 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:03:33.307838 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:03:33.307843 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:03:33.307850 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220067" 2019-02-20 06:03:33.307857 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:03:33.307861 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:03:33.307867 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:03:33.307873 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:03:33.307879 wsdl: in serializeType: returning: 220067 2019-02-20 06:03:33.307885 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:03:33.307892 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:03:33.307896 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:03:33.307900 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:03:33.307905 wsdl: in serializeType: returning: 220067 2019-02-20 06:03:33.307909 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220067 2019-02-20 06:03:33.307926 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220067 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:03:33.307930 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:03:33.307937 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2878"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:03:33.307952 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:03:33.307958 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220067 2019-02-20 06:03:33.307975 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:03:33.308072 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:03:33.307997 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:03:33.308015 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:03:33.308020 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:03:33.308026 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:03:33.308030 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:03:33.308037 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:03:33.308049 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:03:33.308059 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:03:33.308065 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:03:33.308081 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:03:33.308092 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:03:33.308102 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:03:33.315372 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:03:33.315410 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:03:33.315433 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:03:33.315440 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:03:33.315447 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:03:33.315453 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:03:33.315458 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:03:33.315463 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:03:33.315469 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:03:33.315500 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:03:33.511195 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:03:33.511243 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:03:33.511250 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:03:33.511256 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:03:33.511262 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:03:33.511267 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:03:33.511280 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:03:33.511287 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:03:33.511293 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:03:33.511306 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:03:31 GMT 2019-02-20 06:03:33.511313 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:03:33.511318 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:03:33.511324 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:03:33.511336 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:03:33.511366 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:03:33.511378 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:03:33.511390 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:03:33.511395 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:03:33.511400 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:03:33.511442 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:03:33.511455 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:03:33.511462 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:03:33.511489 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:03:33.511497 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:03:31 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:03:33.511536 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:03:33.511547 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:03:33.511572 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:03:33.511580 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:03:33.511710 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:03:33.511812 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:03:33.511819 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:03:33.511828 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:03:33.511839 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:03:33.511863 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:03:33.511919 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:03:33.511943 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:03:33.511955 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:03:33.511963 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:03:33.511968 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:03:33.511973 nusoap_client: detail =