Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 121.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
465819-0003 Model turbiny: TBO3
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: M.W.M.
 Silnik:
JR T4555
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 27 May 2020 09:24:02 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-27 11:24:23.386597 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-27 11:24:23.386681 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:24:23.386703 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220331" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-27 11:24:23.386721 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:24:23.386730 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-27 11:24:23.386738 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-27 11:24:23.386751 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-27 11:24:23.386760 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:24:23.386766 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:24:23.386776 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:24:23.386784 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 11:24:23.386795 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 11:24:23.386801 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 11:24:23.386805 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 11:24:23.386809 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 11:24:23.386813 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-27 11:24:23.386825 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 11:24:23.386841 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 11:24:23.386850 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 11:24:23.386856 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-27 11:24:23.386861 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-27 11:24:23.386870 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 11:24:23.386879 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 11:24:23.393365 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 11:24:23.393381 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 11:24:23.393391 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-27 11:24:23.393397 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 11:24:23.393402 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 11:24:23.393406 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 11:24:23.393423 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-27 11:24:23.393464 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-27 11:24:23.460361 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-27 11:24:23.460394 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-27 11:24:23.460402 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 11:24:23.460407 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 11:24:23.460413 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 11:24:23.460418 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 11:24:23.460430 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 11:24:23.460438 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 11:24:23.460451 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 11:24:23.460457 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 09:24:02 GMT 2020-05-27 11:24:23.460462 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 11:24:23.460471 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-27 11:24:23.460477 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 11:24:23.460486 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-27 11:24:23.460512 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-27 11:24:23.460531 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-27 11:24:23.466794 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.466850 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:24:23.466890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.466931 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:24:23.466961 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.467010 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.473494 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-27 11:24:23.473547 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2020-05-27 11:24:23.473588 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 11:24:23.473637 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.473698 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:24:23.473729 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:24:23.480059 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:24:23.480109 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:24:23.480144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.480172 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.480376 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 11:24:23.480408 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.480466 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 11:24:23.480490 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.480535 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.480611 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 11:24:23.480627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.480655 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.480728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.480760 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.480783 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.481055 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.481080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.481113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.481144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.481170 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.481191 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.481229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.481254 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.486421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.486450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.486492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.486516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.486536 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.486590 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.486629 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:24:23.486652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.486672 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.486715 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.486738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.486797 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.486821 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.486856 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.486877 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.486897 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.486945 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.486988 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.487010 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.487056 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.487094 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.487117 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.487137 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.487173 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.487194 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.487216 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.487273 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:24:23.487297 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-05-27 11:24:23.487339 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.487399 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:24:23.487427 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.487770 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.487802 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.487874 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:24:23.487913 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:24:23.487932 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.487953 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.492884 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.492913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.492955 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:24:23.492980 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.493000 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.493043 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.493066 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.493104 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.493147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.493172 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.493217 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:24:23.493239 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.493258 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.493298 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.493319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.493395 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:24:23.493460 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-05-27 11:24:23.493478 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 11:24:23.493488 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-27 11:24:23.493527 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-27 11:24:23.493587 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 11:24:23.493609 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 11:24:23.493622 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 11:24:23.493647 wsdl: got WSDL URL 2020-05-27 11:24:23.493656 wsdl: Parse WSDL 2020-05-27 11:24:23.493915 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-27 11:24:23.493933 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-27 11:24:23.493999 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.494010 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-27 11:24:23.494030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.494063 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.494077 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.494102 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 11:24:23.494141 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.494154 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.494177 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:24:23.494206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.494252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.494273 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-27 11:24:23.494297 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.494306 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.494329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.494381 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.494392 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.494408 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-27 11:24:23.494444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.494470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.494492 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-27 11:24:23.494521 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.494532 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-27 11:24:23.494566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.494622 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.494635 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.494654 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 11:24:23.494686 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.494698 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.494715 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:24:23.494745 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.494757 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.494774 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 11:24:23.494798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.494850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.494874 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-27 11:24:23.494899 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.494910 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-27 11:24:23.494934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.494977 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.494988 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.495004 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-27 11:24:23.495028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.495052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.495072 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-27 11:24:23.495099 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.495109 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-27 11:24:23.495133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.495176 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.495188 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.495205 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 11:24:23.495235 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.495246 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.495263 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:24:23.495294 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.495305 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.495321 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 11:24:23.495352 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.495364 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.495381 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:24:23.495405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.495461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.495484 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:24:23.495513 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.495524 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.495558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.495612 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.495624 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.495650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.495700 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:24:23.495740 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:24:23.495773 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.495794 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:24:23.495813 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-27 11:24:23.495849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.495882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:24:23.495899 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 11:24:23.495925 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.495935 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-27 11:24:23.495961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.496004 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.496015 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.496033 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:24:23.496058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.496082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.496102 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-27 11:24:23.496129 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.496140 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.496163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.496204 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.496215 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.496239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.496279 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:24:23.496315 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:24:23.496353 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.496372 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:24:23.496391 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-27 11:24:23.496414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.496450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:24:23.496470 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-27 11:24:23.496497 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.496508 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-27 11:24:23.496534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.496590 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.496602 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.496618 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 11:24:23.496647 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.496658 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.496675 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:24:23.496703 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.496714 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.496729 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 11:24:23.496757 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.496767 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.496783 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:24:23.496804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.496867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.496884 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.496907 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.496917 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.496946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.496985 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.496995 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497011 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-27 11:24:23.497033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.497072 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 11:24:23.497094 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497103 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-27 11:24:23.497125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497169 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.497182 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497199 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:24:23.497222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.497265 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-27 11:24:23.497291 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497301 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.497324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497367 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.497380 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497398 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-27 11:24:23.497422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.497506 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-27 11:24:23.497530 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497537 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-27 11:24:23.497555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497597 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.497607 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497619 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:24:23.497633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.497662 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-27 11:24:23.497677 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497683 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.497697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497723 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.497730 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497740 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-27 11:24:23.497754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.497779 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-27 11:24:23.497793 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497799 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-27 11:24:23.497813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497838 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.497845 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497854 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 11:24:23.497878 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.497885 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497894 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:24:23.497907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.497935 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-27 11:24:23.497949 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497955 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.497968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.497992 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.497999 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498008 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-27 11:24:23.498021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.498046 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-27 11:24:23.498060 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498066 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-27 11:24:23.498079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498103 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.498110 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498119 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 11:24:23.498136 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.498142 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498151 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:24:23.498164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.498192 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-27 11:24:23.498207 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498212 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.498226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498249 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.498256 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498265 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-27 11:24:23.498278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.498302 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-27 11:24:23.498316 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498322 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-27 11:24:23.498335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498359 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.498365 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498375 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:24:23.498388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.498412 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-27 11:24:23.498426 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498432 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.498452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498477 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.498484 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498493 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-27 11:24:23.498506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.498531 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-27 11:24:23.498545 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498552 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-27 11:24:23.498566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498600 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.498608 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498617 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:24:23.498630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.498656 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-27 11:24:23.498670 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498676 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.498689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498713 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.498720 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498730 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-27 11:24:23.498743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.498767 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 11:24:23.498782 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498787 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-27 11:24:23.498801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498824 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.498831 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498840 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 11:24:23.498853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.498877 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:24:23.498891 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498897 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.498910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498934 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.498940 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498949 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-27 11:24:23.498962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.498977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.498987 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 11:24:23.499001 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499007 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-27 11:24:23.499020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499044 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.499050 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499060 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 11:24:23.499073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.499097 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-27 11:24:23.499111 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499117 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.499130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499154 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.499161 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499170 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-27 11:24:23.499183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.499207 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 11:24:23.499222 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499227 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-27 11:24:23.499240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499264 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.499271 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499280 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-27 11:24:23.499299 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.499306 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499315 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-27 11:24:23.499329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.499357 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:24:23.499372 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499378 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.499391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499428 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.499436 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499451 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-27 11:24:23.499466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.499492 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 11:24:23.499508 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499515 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 11:24:23.499529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499554 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.499561 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499579 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:24:23.499596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.499622 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.499638 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499644 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.499658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499683 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.499690 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499700 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 11:24:23.499714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.499751 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:24:23.499766 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499772 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-27 11:24:23.499785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499809 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:24:23.499816 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499825 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 11:24:23.499838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.499863 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.499877 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499883 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.499896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499918 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499925 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.499961 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:24:23.499981 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:24:23.499998 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500008 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:24:23.500018 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-27 11:24:23.500030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:24:23.500054 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 11:24:23.500069 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500075 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-27 11:24:23.500089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500113 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:24:23.500120 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500130 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 11:24:23.500143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.500167 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-27 11:24:23.500187 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500193 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.500206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500228 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500235 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500270 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:24:23.500290 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:24:23.500306 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500316 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:24:23.500326 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-27 11:24:23.500339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:24:23.500362 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-27 11:24:23.500377 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500383 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-27 11:24:23.500396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500420 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:24:23.500428 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500437 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 11:24:23.500456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.500482 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.500497 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500503 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.500517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500539 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500546 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500586 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:24:23.500613 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:24:23.500630 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500641 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:24:23.500651 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-27 11:24:23.500663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:24:23.500687 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-27 11:24:23.500701 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500707 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-27 11:24:23.500721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500745 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.500752 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500761 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-27 11:24:23.500778 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.500785 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500794 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-27 11:24:23.500810 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.500817 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500826 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 11:24:23.500843 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.500849 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500858 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 11:24:23.500875 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.500881 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500890 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 11:24:23.500906 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.500913 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500921 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-27 11:24:23.500938 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.500944 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.500953 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:24:23.500966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.501013 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-27 11:24:23.501028 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501033 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.501047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501071 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.501078 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501087 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-27 11:24:23.501100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.501125 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-27 11:24:23.501139 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501145 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-27 11:24:23.501158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501182 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.501188 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501198 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 11:24:23.501214 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.501221 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501230 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:24:23.501246 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.501253 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501262 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 11:24:23.501275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.501306 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-27 11:24:23.501320 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501326 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.501339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501363 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.501369 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501379 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-27 11:24:23.501392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.501417 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-27 11:24:23.501431 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501438 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 11:24:23.501458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501482 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.501489 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501499 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:24:23.501512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.501537 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.501552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501557 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.501573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501601 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.501608 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501618 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 11:24:23.501631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.501656 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:24:23.501671 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501677 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-27 11:24:23.501691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501714 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.501721 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501731 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:24:23.501747 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.501754 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501763 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-27 11:24:23.501780 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.501786 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501795 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-27 11:24:23.501812 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.501818 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501827 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-27 11:24:23.501844 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.501858 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501867 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-27 11:24:23.501880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.501919 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:24:23.501934 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501940 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.501953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501977 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.501984 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.501993 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-27 11:24:23.502006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.502030 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 11:24:23.502044 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502050 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 11:24:23.502063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502087 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.502094 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502103 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 11:24:23.502120 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.502126 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502135 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:24:23.502152 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.502158 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502167 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 11:24:23.502180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.502212 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.502226 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502232 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.502246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502269 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.502276 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502286 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 11:24:23.502299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.502323 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:24:23.502337 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502343 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 11:24:23.502357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502381 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.502388 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502397 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 11:24:23.502414 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.502420 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502429 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 11:24:23.502450 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.502457 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502467 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:24:23.502486 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.502492 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502502 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 11:24:23.502518 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.502525 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502534 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 11:24:23.502547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.502595 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.502610 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502616 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.502630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502654 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.502661 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502670 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 11:24:23.502683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.502698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.502708 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 11:24:23.502722 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.502751 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.502758 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.502767 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.502780 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.502796 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.502810 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.502834 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.502841 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.502850 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:24:23.502871 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.502877 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.502886 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-27 11:24:23.502903 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.502910 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.502919 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-27 11:24:23.502936 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.502942 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.502951 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 11:24:23.502967 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.502974 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.502983 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-27 11:24:23.503005 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:24:23.503011 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503020 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-27 11:24:23.503037 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.503044 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503053 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.503070 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.503076 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503085 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:24:23.503105 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.503112 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503122 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-27 11:24:23.503139 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.503146 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503155 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 11:24:23.503171 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.503177 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503186 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 11:24:23.503199 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503252 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.503269 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.503275 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 11:24:23.503289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.503322 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.503328 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.503338 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 11:24:23.503355 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.503362 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.503371 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 11:24:23.503388 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.503394 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.503403 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 11:24:23.503428 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.503435 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.503455 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 11:24:23.503470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.503497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.503507 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503522 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.503528 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.503542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.503580 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503588 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.503598 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-27 11:24:23.503611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.503626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.503636 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 11:24:23.503650 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503675 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503682 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503691 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503705 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503720 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.503733 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503758 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.503765 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503774 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 11:24:23.503791 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.503797 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503806 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 11:24:23.503822 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.503829 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503838 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 11:24:23.503854 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.503870 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503879 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 11:24:23.503896 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.503903 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503912 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 11:24:23.503934 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.503941 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503950 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 11:24:23.503966 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.503973 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.503982 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:24:23.503998 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.504004 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.504013 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 11:24:23.504030 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.504036 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.504045 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 11:24:23.504062 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.504068 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.504077 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 11:24:23.504094 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.504100 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.504109 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 11:24:23.504122 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.504173 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.504190 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.504196 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 11:24:23.504210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.504234 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.504241 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.504250 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 11:24:23.504266 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.504273 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.504282 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:24:23.504298 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.504305 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.504314 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 11:24:23.504330 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:24:23.504336 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.504345 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-27 11:24:23.504359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.504384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.504394 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.504409 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.504415 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.504429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.504459 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.504466 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.504476 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-27 11:24:23.504490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.504504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.504514 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 11:24:23.504527 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.504554 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.504561 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.504570 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.504585 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.504601 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.504614 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.504645 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.504652 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.504661 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 11:24:23.504677 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.504684 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.504693 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 11:24:23.504709 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.504716 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.504725 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 11:24:23.504741 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.504748 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.504757 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 11:24:23.504773 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.504780 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.504789 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 11:24:23.504805 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.504812 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.504820 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 11:24:23.504837 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.504843 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.504852 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:24:23.504873 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.504879 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.504888 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 11:24:23.504904 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.504911 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.504920 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 11:24:23.504938 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.504944 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.504953 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-27 11:24:23.504969 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.504976 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.504985 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 11:24:23.505001 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.505008 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.505017 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 11:24:23.505030 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.505084 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.505099 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505126 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505133 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505142 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505155 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505170 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.505184 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505209 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.505216 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505225 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-27 11:24:23.505242 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.505248 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505257 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-27 11:24:23.505274 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.505280 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505289 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 11:24:23.505306 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.505312 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505321 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-27 11:24:23.505338 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.505344 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505353 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-27 11:24:23.505369 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.505376 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505385 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 11:24:23.505401 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.505408 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505417 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-27 11:24:23.505433 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.505440 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505454 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-27 11:24:23.505472 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.505478 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505488 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-27 11:24:23.505504 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.505511 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505520 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 11:24:23.505536 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.505543 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505552 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 11:24:23.505576 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.505582 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505592 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-27 11:24:23.505609 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.505615 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505624 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:24:23.505640 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.505647 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505656 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-27 11:24:23.505669 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505732 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.505750 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.505756 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-27 11:24:23.505770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.505793 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.505800 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.505810 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 11:24:23.505823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.505837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.505847 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505869 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.505874 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.505888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.505912 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.505918 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.505928 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-27 11:24:23.505941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.505955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.505965 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 11:24:23.505979 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.505985 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-27 11:24:23.505998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.506022 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.506028 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.506037 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:24:23.506054 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.506061 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.506069 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 11:24:23.506086 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.506092 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.506101 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 11:24:23.506117 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:24:23.506124 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.506132 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 11:24:23.506145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.506170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.506180 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-27 11:24:23.506195 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.506201 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.506214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.506238 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:24:23.506245 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.506254 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-27 11:24:23.506267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.506282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.506292 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-27 11:24:23.506305 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:24:23.506330 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-27 11:24:23.506337 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:24:23.506346 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-27 11:24:23.506359 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:24:23.506374 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.506388 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-27 11:24:23.506411 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.506418 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 11:24:23.506427 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-27 11:24:23.506448 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.506456 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-27 11:24:23.506466 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-27 11:24:23.506483 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.506490 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 11:24:23.506499 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-27 11:24:23.506516 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:24:23.506522 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-27 11:24:23.506531 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 11:24:23.506548 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.506554 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-27 11:24:23.506563 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-27 11:24:23.506585 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.506591 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-27 11:24:23.506601 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-27 11:24:23.506618 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.506624 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-27 11:24:23.506633 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:24:23.506649 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.506656 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 11:24:23.506665 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-27 11:24:23.506681 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.506688 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-27 11:24:23.506697 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-27 11:24:23.506713 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.506719 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-27 11:24:23.506728 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:24:23.506741 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-27 11:24:23.506790 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.506807 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.506813 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-27 11:24:23.506828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.506851 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.506857 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.506870 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:24:23.506883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.506898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.506908 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-27 11:24:23.506922 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.506934 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.506948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.506972 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 11:24:23.506978 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.506988 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-27 11:24:23.507001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.507016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.507026 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-27 11:24:23.507039 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-27 11:24:23.507064 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:24:23.507071 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 11:24:23.507080 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-27 11:24:23.507097 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 11:24:23.507104 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-27 11:24:23.507113 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-27 11:24:23.507129 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:24:23.507136 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 11:24:23.507145 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-27 11:24:23.507158 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-27 11:24:23.507180 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.507195 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.507201 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 11:24:23.507216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.507240 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.507246 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.507255 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:24:23.507272 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.507279 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.507288 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 11:24:23.507305 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.507311 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.507320 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 11:24:23.507333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.507355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.507378 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.507393 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.507399 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.507414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.507439 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.507451 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.507462 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-27 11:24:23.507476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.507492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.507502 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 11:24:23.507516 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.507550 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.507558 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.507567 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.507581 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.507597 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.507611 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.507646 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.507653 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.507662 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-27 11:24:23.507681 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.507687 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.507697 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-27 11:24:23.507714 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.507720 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.507730 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 11:24:23.507747 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.507753 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.507763 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-27 11:24:23.507793 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.507799 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.507809 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 11:24:23.507825 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.507832 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.507841 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-27 11:24:23.507857 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.507864 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.507873 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-27 11:24:23.507889 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.507895 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.507904 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 11:24:23.507928 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.507935 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.507944 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 11:24:23.507957 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.508002 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.508018 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508024 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-27 11:24:23.508040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508064 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.508071 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508080 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 11:24:23.508097 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.508103 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508112 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 11:24:23.508129 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.508135 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508144 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:24:23.508161 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.508167 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508176 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 11:24:23.508193 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.508199 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508209 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 11:24:23.508222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.508261 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:24:23.508276 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508281 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.508296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508318 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508325 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508361 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:24:23.508380 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:24:23.508397 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508408 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:24:23.508418 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-27 11:24:23.508430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:24:23.508473 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 11:24:23.508489 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508495 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-27 11:24:23.508509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508534 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.508541 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508551 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-27 11:24:23.508565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.508590 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-27 11:24:23.508605 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508611 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.508625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508651 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 11:24:23.508658 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508667 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-27 11:24:23.508681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.508706 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-27 11:24:23.508721 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508727 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-27 11:24:23.508754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508779 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.508786 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508795 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 11:24:23.508812 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.508818 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508827 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 11:24:23.508844 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.508850 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508859 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-27 11:24:23.508872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.508905 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:24:23.508924 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508930 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.508943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508967 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.508974 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.508983 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-27 11:24:23.508996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.509011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.509021 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 11:24:23.509035 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.509041 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-27 11:24:23.509067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.509092 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.509099 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.509109 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:24:23.509122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.509137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.509148 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-27 11:24:23.509163 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.509168 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.509182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.509207 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509214 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.509224 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-27 11:24:23.509238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.509253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.509263 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 11:24:23.509276 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509303 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509310 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509320 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509333 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509349 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.509363 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509388 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.509395 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509405 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-27 11:24:23.509422 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.509429 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509438 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-27 11:24:23.509462 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.509470 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509480 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-27 11:24:23.509498 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.509505 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509514 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-27 11:24:23.509531 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.509538 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509547 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-27 11:24:23.509565 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 11:24:23.509571 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509581 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-27 11:24:23.509598 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 11:24:23.509605 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509614 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-27 11:24:23.509631 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 11:24:23.509638 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509647 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-27 11:24:23.509665 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:24:23.509671 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509681 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-27 11:24:23.509698 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.509704 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509714 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-27 11:24:23.509731 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.509737 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509760 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-27 11:24:23.509779 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.509785 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509795 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-27 11:24:23.509812 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.509819 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509828 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-27 11:24:23.509842 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.509903 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.509920 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.509927 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-27 11:24:23.509949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.509974 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.509981 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.509991 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 11:24:23.510008 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.510015 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.510024 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 11:24:23.510038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.510058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.510069 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-27 11:24:23.510083 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.510089 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.510103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.510128 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:24:23.510135 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.510145 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-27 11:24:23.510158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.510174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.510184 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-27 11:24:23.510197 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:24:23.510224 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-27 11:24:23.510231 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:24:23.510241 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-27 11:24:23.510254 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:24:23.510271 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.510285 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-27 11:24:23.510310 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.510317 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:24:23.510327 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-27 11:24:23.510344 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.510351 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:24:23.510360 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 11:24:23.510377 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.510384 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:24:23.510393 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-27 11:24:23.510410 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 11:24:23.510417 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:24:23.510426 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-27 11:24:23.510457 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.510464 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:24:23.510474 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-27 11:24:23.510492 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 11:24:23.510499 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:24:23.510508 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-27 11:24:23.510525 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.510532 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:24:23.510541 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:24:23.510554 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-27 11:24:23.510593 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.510609 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.510616 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-27 11:24:23.510630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.510654 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.510661 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.510671 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 11:24:23.510688 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.510695 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.510704 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 11:24:23.510718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.510737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.510747 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-27 11:24:23.510762 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.510768 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-27 11:24:23.510782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.510807 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:24:23.510822 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.510831 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-27 11:24:23.510845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.510861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.510871 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-27 11:24:23.510886 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.510893 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-27 11:24:23.510907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.510931 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.510938 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.510948 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 11:24:23.510966 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.510972 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.510982 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 11:24:23.510996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.511015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.511026 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:24:23.511040 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.511047 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.511100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.511126 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:24:23.511134 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.511144 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-27 11:24:23.511157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.511173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.511183 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 11:24:23.511198 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.511204 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 11:24:23.511218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.511242 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.511249 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.511259 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 11:24:23.511276 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.511283 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.511292 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 11:24:23.511306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.511325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.511335 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.511350 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.511356 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.511370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.511395 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:24:23.511402 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.511412 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 11:24:23.511425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.511440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.511458 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 11:24:23.511477 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:24:23.511505 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-27 11:24:23.511513 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:24:23.511522 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-27 11:24:23.511536 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:24:23.511553 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.511567 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-27 11:24:23.511593 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.511600 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-27 11:24:23.511610 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:24:23.511628 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-27 11:24:23.511634 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-27 11:24:23.511644 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 11:24:23.511659 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-27 11:24:23.511678 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.511693 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 11:24:23.511721 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-27 11:24:23.511728 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 11:24:23.511738 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-27 11:24:23.511751 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 11:24:23.511768 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.511782 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-27 11:24:23.511808 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.511815 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-27 11:24:23.511825 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 11:24:23.511843 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.511849 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-27 11:24:23.511861 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 11:24:23.511875 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-27 11:24:23.511894 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.511909 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.511915 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-27 11:24:23.511930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.511954 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.511961 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.511971 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-27 11:24:23.511985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.512011 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:24:23.512026 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512032 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.512046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512071 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.512078 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512087 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-27 11:24:23.512101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.512127 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 11:24:23.512142 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512148 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 11:24:23.512163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512187 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.512194 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512204 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-27 11:24:23.512222 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.512229 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512238 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 11:24:23.512255 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.512262 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512271 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:24:23.512288 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.512295 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512304 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 11:24:23.512318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.512355 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.512370 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512376 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.512391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512420 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.512427 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512437 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-27 11:24:23.512456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.512483 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 11:24:23.512497 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.512523 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.512530 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.512540 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.512553 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.512570 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.512584 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.512609 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.512616 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.512625 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:24:23.512643 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.512649 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.512659 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:24:23.512676 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.512682 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.512692 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-27 11:24:23.512709 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.512716 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.512725 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 11:24:23.512742 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.512749 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.512759 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:24:23.512776 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.512782 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.512792 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 11:24:23.512809 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 11:24:23.512816 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.512825 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-27 11:24:23.512839 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.512877 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.512893 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512899 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-27 11:24:23.512914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512938 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.512945 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512955 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-27 11:24:23.512973 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.512979 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.512989 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-27 11:24:23.513006 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.513013 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.513022 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-27 11:24:23.513039 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.513046 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.513055 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-27 11:24:23.513072 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.513079 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.513088 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-27 11:24:23.513105 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.513112 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.513121 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-27 11:24:23.513138 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.513145 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.513154 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 11:24:23.513171 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.513178 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.513187 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 11:24:23.513200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.513241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.513251 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:24:23.513267 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.513274 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-27 11:24:23.513288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.513313 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:24:23.513320 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.513330 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-27 11:24:23.513343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.513359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.513369 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 11:24:23.513386 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:24:23.513393 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-27 11:24:23.513404 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-27 11:24:23.513419 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.513425 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-27 11:24:23.513438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.513468 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:24:23.513488 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:24:23.513506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.513517 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:24:23.513527 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-27 11:24:23.513544 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.513551 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-27 11:24:23.513562 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-27 11:24:23.513578 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:24:23.513585 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-27 11:24:23.513594 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-27 11:24:23.513611 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.513617 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-27 11:24:23.513627 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.513644 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.513651 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 11:24:23.513661 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.513677 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.513684 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 11:24:23.513693 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.513710 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.513716 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-27 11:24:23.513726 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.513743 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:24:23.513749 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-27 11:24:23.513759 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:24:23.513776 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 11:24:23.513782 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-27 11:24:23.513792 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-27 11:24:23.513808 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.513815 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 11:24:23.513824 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.513841 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 11:24:23.513848 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-27 11:24:23.513866 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-27 11:24:23.513882 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.513889 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-27 11:24:23.513898 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.513915 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:24:23.513922 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-27 11:24:23.513931 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:24:23.513947 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:24:23.513953 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-27 11:24:23.513963 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-27 11:24:23.513980 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:24:23.513986 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-27 11:24:23.513996 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:24:23.514013 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.514020 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 11:24:23.514030 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.514044 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-27 11:24:23.514079 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-27 11:24:23.514108 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-27 11:24:23.514136 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-27 11:24:23.514163 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-27 11:24:23.514189 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:24:23.514216 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 11:24:23.514243 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-27 11:24:23.514269 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-27 11:24:23.514296 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.514323 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 11:24:23.514350 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-27 11:24:23.514376 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-27 11:24:23.514403 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-27 11:24:23.514429 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-27 11:24:23.514461 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-27 11:24:23.514488 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-27 11:24:23.514515 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-27 11:24:23.514541 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-27 11:24:23.514575 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-27 11:24:23.514601 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-27 11:24:23.514627 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-27 11:24:23.514655 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 11:24:23.514681 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:24:23.514707 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 11:24:23.514733 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-27 11:24:23.514760 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 11:24:23.514786 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:24:23.514813 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 11:24:23.514839 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.514866 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:24:23.514892 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.514920 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 11:24:23.514946 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-27 11:24:23.514973 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-27 11:24:23.514999 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.515026 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-27 11:24:23.515052 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-27 11:24:23.515079 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-27 11:24:23.515105 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-27 11:24:23.515130 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-27 11:24:23.515157 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.515184 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:24:23.515211 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:24:23.515238 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 11:24:23.515265 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.515292 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:24:23.515319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.515345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 11:24:23.515371 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.515397 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 11:24:23.515423 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.515454 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 11:24:23.515482 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:24:23.515508 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 11:24:23.515535 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-27 11:24:23.515561 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-27 11:24:23.515587 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-27 11:24:23.515613 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-27 11:24:23.515640 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.515666 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 11:24:23.515692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:24:23.515719 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 11:24:23.515745 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-27 11:24:23.515771 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-27 11:24:23.515799 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:24:23.515825 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 11:24:23.515861 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-27 11:24:23.515887 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 11:24:23.515913 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-27 11:24:23.515939 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-27 11:24:23.515965 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-27 11:24:23.515991 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-27 11:24:23.516018 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:24:23.516044 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 11:24:23.516070 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.516097 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 11:24:23.516123 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:24:23.516150 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 11:24:23.516176 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.516203 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 11:24:23.516229 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:24:23.516255 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 11:24:23.516282 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516300 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516326 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:24:23.516353 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516370 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516386 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516412 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:24:23.516438 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516461 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516478 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516494 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516520 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:24:23.516547 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516575 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:24:23.516601 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516618 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516635 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516651 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516677 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:24:23.516703 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516729 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:24:23.516755 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516781 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:24:23.516807 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516824 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516849 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:24:23.516882 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516898 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516923 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:24:23.516949 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.516975 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:24:23.517001 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517027 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:24:23.517053 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517080 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:24:23.517106 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517132 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:24:23.517158 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517175 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517201 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:24:23.517227 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517253 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:24:23.517279 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517306 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:24:23.517332 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517358 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:24:23.517384 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517417 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:24:23.517442 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517465 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517482 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517499 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517515 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517534 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517551 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517577 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:24:23.517603 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517620 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517637 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517663 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:24:23.517689 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517715 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:24:23.517741 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517758 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517774 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517791 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517808 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517833 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:24:23.517866 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517883 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517900 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517926 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:24:23.517953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.517986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.518071 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518087 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518104 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518121 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518147 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.518173 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518190 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518207 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518223 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518249 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.518276 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518303 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.518328 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518347 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518363 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518380 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518406 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:24:23.518432 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518463 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 11:24:23.518490 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518507 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518523 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518549 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.518658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518676 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518709 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:24:23.518778 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518805 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 11:24:23.518831 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518848 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518873 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518899 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:24:23.518925 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518951 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.518977 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.518994 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519021 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:24:23.519047 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519063 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519089 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:24:23.519115 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519133 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519158 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 11:24:23.519184 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519206 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519232 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:24:23.519258 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519284 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:24:23.519309 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519326 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519343 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519359 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519385 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.519411 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519449 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519468 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519485 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519501 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519518 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519535 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519561 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 11:24:23.519587 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519604 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519630 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:24:23.519661 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519679 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519695 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519721 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:24:23.519747 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519765 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519781 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519799 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519825 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:24:23.519851 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519879 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:24:23.519905 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519922 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519938 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519955 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.519981 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:24:23.520007 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520033 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:24:23.520059 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520085 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:24:23.520115 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520133 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520159 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:24:23.520185 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520202 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520228 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:24:23.520253 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520279 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:24:23.520310 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520336 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:24:23.520362 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520388 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:24:23.520414 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520442 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:24:23.520479 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520497 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520523 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:24:23.520548 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520574 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:24:23.520600 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520626 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:24:23.520652 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520678 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:24:23.520704 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520730 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:24:23.520756 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520773 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520789 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520806 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520823 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520839 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520856 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520882 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:24:23.520908 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520924 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520941 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.520966 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:24:23.520993 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521019 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:24:23.521045 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521062 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521079 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521096 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521112 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521138 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:24:23.521164 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521181 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521197 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521223 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:24:23.521249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521303 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521347 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:24:23.521373 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521390 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521406 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521423 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521453 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.521481 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521498 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521515 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521532 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521558 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.521584 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521610 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:24:23.521636 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521653 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521669 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521686 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521712 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:24:23.521738 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521764 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 11:24:23.521791 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521808 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521824 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521850 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.521876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.521968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:24:23.521994 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522020 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 11:24:23.522046 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522063 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522079 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522105 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:24:23.522131 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522157 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:24:23.522184 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522201 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522227 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:24:23.522253 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522270 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522296 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:24:23.522322 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522339 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522365 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 11:24:23.522391 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522408 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522435 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:24:23.522467 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522494 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:24:23.522520 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522537 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522554 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522571 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522597 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.522623 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522656 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522673 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522690 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522706 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522723 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522741 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:24:23.522767 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 11:24:23.522795 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-27 11:24:23.522855 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:24:23.522905 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:24:23.522955 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-27 11:24:23.523004 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.523054 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:24:23.523101 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-27 11:24:23.523149 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-27 11:24:23.523198 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-27 11:24:23.523246 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-27 11:24:23.523295 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:24:23.523342 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:24:23.523390 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:24:23.523437 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:24:23.523497 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.523547 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.523595 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:24:23.523644 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.523691 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:24:23.523741 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:24:23.523789 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.523838 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:24:23.523885 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.523934 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.523983 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.524039 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.524092 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:24:23.524139 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-27 11:24:23.524186 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:24:23.524233 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.524280 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:24:23.524330 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-27 11:24:23.524379 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:24:23.524429 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:24:23.524494 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-27 11:24:23.524542 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:24:23.524588 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:24:23.524636 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.524685 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:24:23.524741 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.524789 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:24:23.524847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-27 11:24:23.524896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:24:23.524945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:24:23.524994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-27 11:24:23.525043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.525091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:24:23.525138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-27 11:24:23.525186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-27 11:24:23.525236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-27 11:24:23.525285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-27 11:24:23.525334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:24:23.525381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:24:23.525429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:24:23.525485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:24:23.525533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.525582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.525634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:24:23.525685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.525733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:24:23.525783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:24:23.525832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.525881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:24:23.525928 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.525977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.526027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.526081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.526133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:24:23.526180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-27 11:24:23.526228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:24:23.526276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.526323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:24:23.526372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-27 11:24:23.526421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:24:23.526481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:24:23.526534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-27 11:24:23.526582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:24:23.526629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:24:23.526678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.526804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:24:23.526851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.526900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:24:23.526957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-27 11:24:23.527005 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:24:23.527053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:24:23.527103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-27 11:24:23.527152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.527203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:24:23.527250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-27 11:24:23.527298 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-27 11:24:23.527347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-27 11:24:23.527395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-27 11:24:23.527448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:24:23.527497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:24:23.527546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:24:23.527594 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:24:23.527643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.527692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.527741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:24:23.527790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.527837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:24:23.527885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:24:23.527941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.527996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:24:23.528045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.528094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.528143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.528196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.528249 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:24:23.528296 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-27 11:24:23.528343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:24:23.528390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.528437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:24:23.528493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-27 11:24:23.528544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:24:23.528593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:24:23.528646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-27 11:24:23.528694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:24:23.528750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:24:23.528797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.528846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:24:23.528894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.528942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:24:23.529000 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 11:24:23.529028 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 11:24:23.529091 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:24:23.529148 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:24:23.529521 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 11:24:23.529578 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.529634 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:24:23.529689 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 11:24:23.529745 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 11:24:23.529800 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 11:24:23.529855 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 11:24:23.529913 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:24:23.529967 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:24:23.530022 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:24:23.530077 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:24:23.530133 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.530188 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.530243 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:24:23.530298 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.530353 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:24:23.530407 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:24:23.530468 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.530526 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:24:23.530581 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.530636 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.530690 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.530745 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.530800 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:24:23.530854 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 11:24:23.530910 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:24:23.530965 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.531020 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:24:23.531075 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 11:24:23.531129 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:24:23.531184 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:24:23.531239 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 11:24:23.531295 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:24:23.531352 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:24:23.531406 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.531467 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:24:23.531522 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.531577 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:24:23.531640 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 11:24:23.531663 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 11:24:23.531721 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:24:23.531776 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:24:23.531832 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 11:24:23.531889 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.531945 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:24:23.532000 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 11:24:23.532056 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 11:24:23.532114 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 11:24:23.532169 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 11:24:23.532225 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:24:23.532281 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:24:23.532336 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:24:23.532391 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:24:23.532456 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.532513 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.532569 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:24:23.532625 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.532681 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:24:23.532736 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:24:23.532791 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.532846 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:24:23.532902 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.532958 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.533013 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.533068 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.533124 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:24:23.533179 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 11:24:23.533234 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:24:23.533289 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.533352 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:24:23.533407 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 11:24:23.533471 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:24:23.533528 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:24:23.533584 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 11:24:23.533639 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:24:23.533694 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:24:23.533750 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.533812 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:24:23.533871 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.533927 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:24:23.533989 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-27 11:24:23.534013 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 11:24:23.534063 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:24:23.534112 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:24:23.534163 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 11:24:23.534212 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.534261 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:24:23.534310 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 11:24:23.534359 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 11:24:23.534408 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 11:24:23.534472 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 11:24:23.534522 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:24:23.534572 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:24:23.534623 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:24:23.534672 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:24:23.534721 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.534771 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.534820 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:24:23.534869 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.534918 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:24:23.534967 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:24:23.535016 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.535068 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:24:23.535117 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.535166 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.535216 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.535269 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.535319 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:24:23.535368 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 11:24:23.535417 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:24:23.535474 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.535524 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:24:23.535574 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 11:24:23.535623 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:24:23.535673 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:24:23.535722 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 11:24:23.535771 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:24:23.535820 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:24:23.535869 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.535917 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:24:23.535966 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.536016 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:24:23.536072 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-27 11:24:23.536095 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 11:24:23.536146 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:24:23.536198 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:24:23.536249 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 11:24:23.536300 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.536350 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:24:23.536401 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 11:24:23.536465 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 11:24:23.536517 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 11:24:23.536569 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 11:24:23.536620 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:24:23.536671 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:24:23.536722 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:24:23.536772 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:24:23.536823 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.536875 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.536926 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:24:23.536978 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.537029 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:24:23.537080 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:24:23.537131 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.537183 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:24:23.537234 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.537284 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.537335 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.537386 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.537439 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:24:23.537501 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 11:24:23.537562 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:24:23.537613 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.537664 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:24:23.537715 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 11:24:23.537778 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:24:23.537830 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:24:23.537880 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 11:24:23.537932 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:24:23.537993 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:24:23.538045 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.538095 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:24:23.538146 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.538197 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:24:23.538252 wsdl: current service: Service1 2020-05-27 11:24:23.538270 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-27 11:24:23.538300 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-27 11:24:23.538328 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-27 11:24:23.538356 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-27 11:24:23.538383 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-27 11:24:23.538405 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 11:24:23.538424 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 11:24:23.538434 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:24:23.538454 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 11:24:23.538464 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.538473 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 11:24:23.538483 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 11:24:23.538491 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 11:24:23.538500 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 11:24:23.538510 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 11:24:23.538518 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 11:24:23.538527 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:24:23.538536 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 11:24:23.538545 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:24:23.538554 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.538563 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.538572 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 11:24:23.538581 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.538589 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 11:24:23.538598 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 11:24:23.538607 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.538616 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:24:23.538624 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.538633 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.538642 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.538650 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.538658 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:24:23.538667 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 11:24:23.538675 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 11:24:23.538684 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.538692 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:24:23.538701 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 11:24:23.538710 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:24:23.538719 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 11:24:23.538728 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 11:24:23.538737 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 11:24:23.538745 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:24:23.538763 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.538771 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:24:23.538780 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.538788 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:24:23.538798 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 11:24:23.538815 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 11:24:23.538824 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:24:23.538833 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 11:24:23.538841 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.538849 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 11:24:23.538857 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 11:24:23.538864 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 11:24:23.538872 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 11:24:23.538879 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 11:24:23.538887 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 11:24:23.538895 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:24:23.538903 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 11:24:23.538911 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:24:23.538919 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.538927 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.538935 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 11:24:23.538942 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.538951 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 11:24:23.538958 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 11:24:23.538967 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.538974 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:24:23.538982 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.538990 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.538999 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.539007 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.539015 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:24:23.539024 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 11:24:23.539032 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 11:24:23.539040 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.539048 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:24:23.539056 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 11:24:23.539064 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:24:23.539071 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 11:24:23.539079 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 11:24:23.539086 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 11:24:23.539094 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:24:23.539102 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.539110 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:24:23.539117 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.539125 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:24:23.539133 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 11:24:23.539144 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 11:24:23.539152 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:24:23.539160 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 11:24:23.539168 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.539177 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 11:24:23.539184 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 11:24:23.539191 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 11:24:23.539198 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 11:24:23.539206 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 11:24:23.539215 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 11:24:23.539224 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:24:23.539236 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 11:24:23.539244 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:24:23.539253 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.539261 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.539269 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 11:24:23.539276 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.539283 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 11:24:23.539291 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 11:24:23.539298 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.539305 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:24:23.539313 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.539320 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.539327 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.539334 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.539341 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:24:23.539349 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 11:24:23.539356 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 11:24:23.539363 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.539370 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:24:23.539378 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 11:24:23.539386 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:24:23.539394 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 11:24:23.539402 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 11:24:23.539410 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 11:24:23.539417 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:24:23.539425 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.539433 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:24:23.539453 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.539461 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:24:23.539469 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 11:24:23.539478 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 11:24:23.539486 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:24:23.539495 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 11:24:23.539511 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.539518 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 11:24:23.539526 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 11:24:23.539533 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 11:24:23.539540 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 11:24:23.539548 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 11:24:23.539555 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 11:24:23.539563 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:24:23.539572 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 11:24:23.539580 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:24:23.539587 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.539595 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.539603 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 11:24:23.539611 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 11:24:23.539618 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 11:24:23.539625 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 11:24:23.539633 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.539640 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:24:23.539648 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:24:23.539659 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.539668 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 11:24:23.539676 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:24:23.539683 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:24:23.539690 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 11:24:23.539697 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 11:24:23.539704 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:24:23.539711 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:24:23.539718 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 11:24:23.539725 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:24:23.539742 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 11:24:23.539749 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 11:24:23.539757 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 11:24:23.539764 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:24:23.539771 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:24:23.539778 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:24:23.539786 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:24:23.539793 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:24:23.540097 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-27 11:24:23.540109 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 11:24:23.540115 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 11:24:23.540120 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 11:24:23.540129 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-27 11:24:23.540134 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 11:24:23.540138 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 11:24:23.540149 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-27 11:24:23.540157 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 11:24:23.540208 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.540216 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220331" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 11:24:23.540232 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 11:24:23.540255 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-27 11:24:23.540262 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-27 11:24:23.540266 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-27 11:24:23.540271 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-27 11:24:23.540276 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220331" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 11:24:23.540290 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:24:23.540296 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:24:23.540301 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:24:23.540314 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.540324 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:24:23.540330 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-27 11:24:23.540358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.540368 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 11:24:23.540373 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.540400 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 11:24:23.540406 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-27 11:24:23.540410 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-27 11:24:23.540414 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-27 11:24:23.540418 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-27 11:24:23.540423 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-27 11:24:23.540426 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-27 11:24:23.540432 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 11:24:23.540436 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-27 11:24:23.540456 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220331" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 11:24:23.540468 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:24:23.540475 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:24:23.540479 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:24:23.540485 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.540491 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 11:24:23.540495 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:24:23.540523 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 11:24:23.540529 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.540534 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.540540 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.540544 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:24:23.540555 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 11:24:23.540564 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:24:23.540568 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 11:24:23.540573 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 11:24:23.540579 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220331" 2020-05-27 11:24:23.540586 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:24:23.540591 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 11:24:23.540596 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:24:23.540603 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:24:23.540608 wsdl: in serializeType: returning: 220331 2020-05-27 11:24:23.540614 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 11:24:23.540621 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:24:23.540626 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 11:24:23.540629 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 11:24:23.540635 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-27 11:24:23.540643 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:24:23.540647 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 11:24:23.540657 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:24:23.540662 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:24:23.540666 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-27 11:24:23.540671 wsdl: in serializeType: returning: 220331PLN 2020-05-27 11:24:23.540676 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220331PLN 2020-05-27 11:24:23.540698 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=220331PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-27 11:24:23.540703 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-27 11:24:23.540709 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1748"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-27 11:24:23.540723 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-27 11:24:23.540729 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=220331PLN 2020-05-27 11:24:23.540743 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-27 11:24:23.540829 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-27 11:24:23.540757 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 11:24:23.540769 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 11:24:23.540775 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 11:24:23.540780 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 11:24:23.540784 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 11:24:23.540791 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 11:24:23.540809 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 11:24:23.540817 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 11:24:23.540823 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 11:24:23.540836 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-27 11:24:23.540845 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 11:24:23.540853 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 11:24:23.547356 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 11:24:23.547384 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 11:24:23.547397 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-27 11:24:23.547404 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-27 11:24:23.547410 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 11:24:23.547415 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 11:24:23.547419 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 11:24:23.547424 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 11:24:23.547429 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-27 11:24:23.547466 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-27 11:24:23.555826 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-27 11:24:23.555847 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-27 11:24:23.555853 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 11:24:23.555859 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 11:24:23.555864 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 11:24:23.555871 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 11:24:23.555876 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 11:24:23.555882 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 11:24:23.555887 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 11:24:23.555893 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 09:24:02 GMT 2020-05-27 11:24:23.555899 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 11:24:23.555904 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-27 11:24:23.555910 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 11:24:23.555921 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-27 11:24:23.555948 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-27 11:24:23.555960 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-27 11:24:23.555970 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 11:24:23.555975 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-27 11:24:23.555980 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-27 11:24:23.556020 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 11:24:23.556032 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 11:24:23.556039 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 11:24:23.556070 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 11:24:23.556076 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 27 May 2020 09:24:02 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-27 11:24:23.556113 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-27 11:24:23.556123 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-27 11:24:23.556146 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-27 11:24:23.556152 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-27 11:24:23.556261 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-27 11:24:23.556366 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-27 11:24:23.556373 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-27 11:24:23.556382 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-27 11:24:23.556393 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 11:24:23.556417 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-27 11:24:23.556480 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-27 11:24:23.556511 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 11:24:23.556524 nusoap_client: got fault 2020-05-27 11:24:23.556532 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-27 11:24:23.556537 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-27 11:24:23.556545 nusoap_client: detail =