Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 121.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
465819-0003 Model turbiny: TBO3
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: M.W.M.
 Silnik:
JR T4555
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:31:24 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:31:31.494235 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:31:31.494286 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:31:31.494300 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220331" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:31:31.494316 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:31:31.494325 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:31:31.494332 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:31:31.494344 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:31:31.494357 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:31:31.494364 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:31:31.494373 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:31:31.494381 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:31:31.494392 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:31:31.494418 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:31:31.494424 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:31:31.494429 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:31:31.494433 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:31:31.494446 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:31:31.494460 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:31:31.494469 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:31:31.494475 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:31:31.494481 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:31:31.494490 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:31:31.494498 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:31:31.501917 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:31:31.501937 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:31:31.501951 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:31:31.501958 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:31:31.501963 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:31:31.501967 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:31:31.501975 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:31:31.502008 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:31:31.519745 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:31:31.519768 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:31:31.519776 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:31:31.519782 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:31:31.519787 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:31:31.519793 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:31:31.519803 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:31:31.519809 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:31:31.519815 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:31:31.519821 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:31:24 GMT 2019-02-24 06:31:31.519826 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:31:31.519831 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:31:31.519837 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:31:31.519847 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:31:31.519875 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:31:31.527256 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:31:31.527734 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:31:31.534701 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-02-24 06:31:31.535145 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:31:31.535715 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:31.535955 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:31.535975 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:31.541914 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:31.542136 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:31:31.542372 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:31:31.542954 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:31:31.543536 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:31:31.544100 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:31.544354 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:31:31.544932 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:31.544951 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:31:31.549142 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:31:31.549466 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:31:31.550036 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:31:31.550437 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:31.550461 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:31:31.550991 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:31:31.551468 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:31.551511 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:31:31.552017 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:31:31.552405 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:31.552436 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-24 06:31:31.552785 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:31:31.552903 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:31.553128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:31:31.553259 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 06:31:31.553270 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:31:31.553293 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:31:31.553408 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:31:31.553449 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:31:31.553463 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:31:31.553470 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:31:31.553487 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:31:31.553492 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:31:31.553672 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:31:31.553688 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:31:31.553734 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.553743 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:31:31.553762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.553805 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.553814 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.553827 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:31:31.553848 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.553855 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.553865 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:31:31.553880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.553906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.553917 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:31:31.553932 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.553938 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.553954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.553980 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.553987 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.553996 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:31:31.554009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.554034 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:31:31.554048 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554054 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:31:31.554067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554090 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.554097 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554106 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:31:31.554123 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.554130 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554139 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:31:31.554155 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.554161 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554170 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:31:31.554182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.554215 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.554229 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554235 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:31:31.554248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554271 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.554298 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554309 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:31:31.554322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.554362 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:31:31.554377 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554384 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:31:31.554397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554422 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.554428 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554438 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:31:31.554457 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.554463 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554473 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:31:31.554490 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.554497 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554507 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:31:31.554524 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.554531 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554540 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:31:31.554553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.554591 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:31.554607 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554613 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.554629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554665 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554671 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554711 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:31.554732 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:31.554748 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554759 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:31:31.554769 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:31:31.554793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:31:31.554815 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:31:31.554829 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554835 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:31:31.554852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554876 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.554882 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554891 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:31:31.554903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.554927 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:31.554941 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554947 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.554960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554983 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.554989 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.554999 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:31:31.555011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.555034 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:31:31.555049 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555054 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:31:31.555067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555090 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.555096 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555105 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:31:31.555117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.555141 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:31:31.555154 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555160 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.555173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555196 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.555202 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555211 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:31:31.555224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.555247 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:31:31.555261 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555266 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:31:31.555297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555322 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.555329 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555339 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:31:31.555356 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.555362 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555372 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:31:31.555384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.555412 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:31:31.555427 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555433 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.555446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555469 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.555476 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555486 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:31:31.555498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.555522 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:31:31.555536 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555542 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:31:31.555555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555590 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.555597 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555606 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:31:31.555623 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.555629 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555642 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:31:31.555655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.555682 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:31:31.555696 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555702 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.555714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555736 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.555743 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555752 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:31:31.555764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.555788 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:31:31.555802 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555807 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:31:31.555820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555842 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.555848 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555857 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:31:31.555869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.555892 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:31:31.555905 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555912 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.555924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555946 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.555952 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555962 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:31:31.555974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.555987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.555996 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:31:31.556010 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556016 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:31:31.556028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556050 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.556057 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556066 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:31:31.556078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.556100 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:31.556114 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556119 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.556132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556154 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.556160 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556169 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:31:31.556182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.556204 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:31:31.556218 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556224 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:31:31.556236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556258 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.556264 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556290 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:31:31.556305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.556329 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:31.556344 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556350 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.556362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556385 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.556392 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556402 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:31:31.556415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.556438 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:31:31.556453 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556459 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:31:31.556472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556495 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.556501 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556511 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:31:31.556523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.556547 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:31.556561 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556580 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.556593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556616 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.556622 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556631 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:31:31.556643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.556667 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:31:31.556681 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556687 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:31:31.556699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556721 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.556728 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556737 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:31:31.556753 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.556759 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556768 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:31:31.556780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.556807 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:31.556821 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556827 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.556839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556863 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.556869 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556878 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:31:31.556890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.556913 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:31:31.556927 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556933 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:31:31.556945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556968 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.556974 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.556983 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:31:31.556996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.557019 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.557033 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557039 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.557051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557073 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.557080 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557089 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:31:31.557101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.557124 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:31:31.557138 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557144 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:31:31.557156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557179 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:31:31.557185 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557194 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:31:31.557206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.557229 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.557243 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557249 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.557261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557302 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557309 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557347 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:31.557368 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:31.557384 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557395 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:31:31.557405 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:31:31.557416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:31:31.557440 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:31:31.557455 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557461 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:31:31.557473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557499 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:31:31.557505 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557515 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:31:31.557528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.557552 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.557579 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557585 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.557597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557619 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557625 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557658 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:31.557676 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:31.557691 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557701 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:31:31.557711 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:31:31.557722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:31:31.557744 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:31:31.557758 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557764 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:31:31.557776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557799 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.557805 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557814 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:31:31.557831 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.557837 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557846 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:31:31.557863 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.557869 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557878 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:31:31.557894 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.557900 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557909 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:31:31.557926 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.557932 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557941 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:31:31.557957 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.557963 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.557972 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:31:31.557988 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.557994 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558003 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:31:31.558015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.558062 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:31.558077 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558082 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.558095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558118 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.558124 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558133 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:31:31.558146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.558169 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:31:31.558183 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558188 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:31:31.558201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558223 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.558230 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558239 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:31:31.558256 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.558262 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558271 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:31:31.558308 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.558315 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558324 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:31:31.558337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.558369 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:31:31.558383 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558389 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.558402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558426 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.558434 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558443 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:31:31.558456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.558481 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:31:31.558495 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558501 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:31:31.558514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558537 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.558543 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558553 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:31:31.558565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.558665 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.558682 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558688 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.558702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558729 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.558737 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558747 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:31:31.558760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.558785 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:31:31.558813 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558820 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:31:31.558833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558858 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.558865 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558874 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:31:31.558892 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.558899 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558908 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:31:31.558927 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.558933 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558943 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:31:31.558956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.558979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.558989 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.559004 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.559011 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.559025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.559067 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.559075 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.559085 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:31:31.559112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.559128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.559137 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:31:31.559152 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.559158 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:31:31.559172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.559199 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.559206 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.559216 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:31:31.559233 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.559239 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.559252 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:31:31.559269 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.559280 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.559291 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:31:31.559322 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.559329 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.559338 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:31:31.559356 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.559363 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.559372 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:31:31.559385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.559416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.559427 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:31.559442 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.559448 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.559462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.559487 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.559494 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.559504 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:31:31.559517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.559533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.559543 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:31:31.559557 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.559586 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.559593 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.559617 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.559629 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.559646 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.559659 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.559683 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.559690 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.559699 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:31:31.559716 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.559723 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.559745 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:31:31.559764 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.559770 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.559780 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:31:31.559798 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.559804 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.559814 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:31:31.559831 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.559838 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.559848 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:31:31.559865 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:31:31.559872 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.559882 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:31:31.559899 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.559905 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.559915 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.559932 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.559939 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.559948 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:31:31.559966 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.559972 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.559982 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:31:31.560000 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.560020 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560031 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:31:31.560045 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560096 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.560118 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.560124 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:31:31.560139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.560164 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.560171 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.560184 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:31:31.560202 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.560209 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.560219 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:31:31.560236 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.560243 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.560253 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:31:31.560271 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.560282 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.560293 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:31:31.560306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.560333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.560343 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560358 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.560364 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.560378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.560403 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560410 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.560420 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:31:31.560433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.560448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.560458 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:31:31.560471 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560510 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560517 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560527 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560539 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.560582 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560607 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.560614 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560624 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:31:31.560642 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.560649 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560659 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:31:31.560677 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.560683 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560693 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:31:31.560751 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.560759 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560770 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:31:31.560788 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.560795 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560804 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:31:31.560821 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.560827 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560836 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:31:31.560853 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.560859 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560868 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:31:31.560885 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.560891 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560901 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:31:31.560917 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.560923 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560933 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:31:31.560949 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.560956 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560965 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:31:31.560982 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.560988 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.560997 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:31:31.561010 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.561062 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.561080 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.561085 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:31:31.561099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.561123 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.561129 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.561139 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:31:31.561156 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.561162 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.561172 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:31:31.561188 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.561194 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.561204 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:31:31.561220 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:31:31.561226 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.561236 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:31.561248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.561291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.561304 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561320 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.561326 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.561340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.561365 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561372 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.561382 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:31:31.561395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.561410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.561420 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:31:31.561433 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561461 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561468 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561478 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561491 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561508 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.561522 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561547 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.561554 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561564 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:31:31.561594 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.561600 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561610 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:31:31.561630 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.561645 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561654 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:31:31.561672 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.561678 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561687 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:31:31.561704 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.561711 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561720 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:31:31.561737 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.561743 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561752 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:31:31.561769 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.561775 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561784 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:31:31.561801 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.561809 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561818 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:31:31.561835 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.561841 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561850 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:31:31.561867 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.561874 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561883 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:31:31.561900 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.561906 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561915 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:31:31.561932 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.561938 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.561948 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:31:31.561960 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.562018 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.562032 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562059 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562066 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562075 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562088 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562103 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.562117 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562141 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.562148 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562157 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:31:31.562175 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.562181 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562190 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:31:31.562207 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.562214 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562223 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:31:31.562240 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.562246 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562255 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:31:31.562290 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.562298 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562309 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:31:31.562327 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.562334 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562344 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:31:31.562362 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.562368 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562377 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:31:31.562395 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.562401 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562411 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:31:31.562429 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.562435 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562445 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:31:31.562462 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.562469 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562478 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:31:31.562496 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.562502 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562512 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:31:31.562529 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.562536 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562545 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:31:31.562563 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.562582 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562592 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:31:31.562608 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.562615 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562624 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:31:31.562637 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562700 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.562717 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.562723 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:31:31.562743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.562768 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.562775 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.562784 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:31:31.562797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.562812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.562822 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562836 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.562842 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.562855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.562879 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.562885 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.562899 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:31:31.562912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.562927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.562936 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:31:31.562951 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.562956 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:31:31.562969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.562993 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.563000 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.563009 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:31:31.563026 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.563033 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.563042 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:31:31.563059 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.563065 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.563074 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:31:31.563091 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:31:31.563097 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.563106 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:31:31.563118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.563144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.563154 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:31:31.563168 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.563174 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.563192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.563216 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:31:31.563222 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.563232 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:31:31.563244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.563259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.563269 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:31:31.563301 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:31:31.563328 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:31:31.563335 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:31:31.563345 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:31:31.563358 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:31:31.563374 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.563388 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:31.563413 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.563420 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:31.563430 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:31:31.563447 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.563454 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:31.563464 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:31:31.563481 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.563488 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:31.563506 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:31:31.563525 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:31:31.563532 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:31.563542 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:31:31.563559 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.563579 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:31.563588 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:31:31.563605 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.563612 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:31.563621 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:31:31.563645 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.563652 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:31.563661 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:31:31.563678 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.563684 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:31.563693 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:31:31.563710 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.563716 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:31.563726 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:31:31.563742 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.563749 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:31.563758 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:31:31.563770 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:31.563819 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.563836 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.563842 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:31:31.563859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.563884 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.563890 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.563900 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:31:31.563913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.563928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.563937 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:31.563951 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.563957 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.563974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.563998 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:31:31.564005 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.564015 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:31:31.564028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.564042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.564052 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:31:31.564065 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:31:31.564089 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:31:31.564096 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:31:31.564105 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:31:31.564123 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:31:31.564129 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:31:31.564138 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:31:31.564155 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:31:31.564161 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:31:31.564170 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:31:31.564183 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:31:31.564206 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.564221 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.564227 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:31:31.564244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.564269 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.564295 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.564306 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:31:31.564325 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.564332 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.564342 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:31:31.564365 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.564372 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.564382 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:31:31.564395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.564418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.564429 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.564444 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.564450 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.564463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.564488 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.564495 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.564505 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:31:31.564518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.564533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.564543 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:31:31.564557 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.564601 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.564608 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.564618 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.564630 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.564646 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.564659 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.564683 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.564690 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.564699 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:31:31.564717 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.564723 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.564732 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:31:31.564749 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.564756 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.564765 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:31:31.564782 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.564788 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.564798 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:31:31.564814 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.564821 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.564830 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:31:31.564846 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.564853 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.564867 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:31:31.564885 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.564891 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.564901 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:31:31.564917 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.564924 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.564933 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:31:31.564950 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.564957 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.564966 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:31:31.564979 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.565024 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.565041 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565046 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:31:31.565064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565088 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.565094 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565104 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:31:31.565122 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.565128 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565138 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:31:31.565155 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.565161 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565170 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:31:31.565187 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.565194 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565203 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:31:31.565220 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.565226 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565235 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:31:31.565247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.565308 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:31.565323 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565329 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.565347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565371 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565378 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565415 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:31.565436 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:31.565452 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565463 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:31:31.565473 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:31:31.565485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:31:31.565510 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:31:31.565525 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565531 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:31:31.565544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565580 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.565587 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565601 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:31:31.565614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.565639 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:31:31.565653 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565659 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.565672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565696 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:31:31.565702 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565712 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:31:31.565725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.565749 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:31:31.565763 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565769 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:31:31.565782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565805 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.565812 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565821 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:31:31.565834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.565857 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:31.565872 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565877 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.565894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565918 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.565925 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565934 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:31:31.565947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.565962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.565971 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:31:31.565984 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566010 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566016 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566026 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566038 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566054 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.566067 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566092 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.566099 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566109 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:31:31.566126 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.566133 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566142 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:31:31.566159 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.566165 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566179 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:31:31.566196 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.566203 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566212 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:31:31.566229 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.566235 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566244 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:31:31.566261 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:31:31.566268 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566294 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:31:31.566314 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:31:31.566321 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566330 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:31:31.566348 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:31:31.566361 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566371 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:31:31.566388 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:31:31.566395 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566404 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:31:31.566422 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.566428 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566438 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:31:31.566455 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.566462 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566471 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:31:31.566489 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.566495 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566505 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:31:31.566523 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.566529 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566539 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:31:31.566552 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.566625 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.566648 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.566654 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:31:31.566674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.566698 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.566704 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.566714 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:31:31.566727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.566741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.566751 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:31.566765 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.566771 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.566784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.566807 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.566814 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.566824 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:31:31.566836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.566851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.566860 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:31:31.566874 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.566880 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:31:31.566893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.566916 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.566923 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.566932 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:31:31.566949 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.566955 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.566969 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:31:31.566986 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.566992 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.567002 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:31:31.567019 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.567025 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.567034 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:31:31.567047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.567073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.567083 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.567097 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.567103 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.567116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.567140 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.567147 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.567156 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:31:31.567169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.567183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.567193 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:31:31.567206 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.567237 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.567244 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.567253 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.567266 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.567303 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.567320 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.567345 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.567352 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.567362 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:31:31.567379 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.567386 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.567395 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:31:31.567412 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.567419 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.567429 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:31:31.567446 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.567452 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.567462 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:31:31.567479 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.567486 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.567496 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:31:31.567513 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.567520 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.567529 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:31:31.567547 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:31:31.567553 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.567567 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:31:31.567594 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.567632 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.567657 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.567663 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:31:31.567677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.567700 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.567706 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.567716 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:31:31.567733 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.567739 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.567749 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:31:31.567765 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.567772 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.567785 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:31:31.567802 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.567809 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.567818 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:31:31.567835 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.567841 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.567850 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:31:31.567867 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.567873 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.567882 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:31:31.567899 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.567906 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.567915 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:31:31.567932 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.567938 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.567948 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:31:31.567960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.568001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.568011 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:31.568025 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.568032 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:31:31.568049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.568073 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:31:31.568080 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.568089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:31:31.568102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.568117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.568126 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:31:31.568142 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:31.568149 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:31:31.568160 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:31:31.568175 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.568181 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:31:31.568194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.568216 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:31.568236 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:31.568252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.568263 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:31:31.568276 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:31:31.568309 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.568315 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:31:31.568330 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:31:31.568355 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:31.568363 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:31:31.568372 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:31:31.568390 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.568396 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:31:31.568406 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.568423 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.568430 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:31:31.568439 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.568457 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.568463 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:31:31.568473 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.568490 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.568496 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:31:31.568506 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.568523 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:31:31.568529 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:31:31.568539 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:31:31.568556 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:31:31.568562 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:31:31.568572 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:31:31.568601 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.568607 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:31:31.568616 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.568632 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:31:31.568647 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:31:31.568656 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:31:31.568672 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.568678 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:31:31.568688 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.568704 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.568710 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:31:31.568724 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.568740 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:31:31.568747 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:31:31.568756 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:31:31.568768 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:31:31.568801 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:31:31.568829 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:31:31.568855 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.568882 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:31:31.568907 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:31.568933 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:31:31.568958 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:31.568984 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:31:31.569009 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:31:31.569034 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:31:31.569059 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:31:31.569084 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:31:31.569109 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:31:31.569134 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:31:31.569173 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:31:31.569199 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:31:31.569225 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:31.569250 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:31:31.569294 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:31.569322 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:31:31.569349 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:31.569381 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:31:31.569407 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:31.569610 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:31:31.569637 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.569663 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:31:31.569688 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.569716 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:31:31.569759 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.569806 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:31:31.569853 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:31.569899 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:31:31.570330 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:31:31.570363 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:31:31.570390 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.570422 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:31:31.570449 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.570475 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:31:31.570503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:31.570533 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:31:31.570560 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.570586 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:31:31.570617 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.570646 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:31:31.570673 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:31.570699 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:31:31.570725 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:31:31.570754 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:31:31.570781 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:31.570813 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:31:31.570839 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.570887 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:31:31.570915 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:31.570941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:31:31.570968 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:31:31.571000 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:31:31.571028 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:31.571057 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:31:31.571083 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:31.571112 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:31:31.571140 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.571166 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:31:31.571192 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:31.571220 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:31:31.571249 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.571268 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.571301 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:31:31.571327 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.571346 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.571363 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.571389 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:31:31.571414 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.571431 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.571448 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.571464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.571490 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:31:31.571516 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.571542 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:31.571572 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.571598 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:31.571625 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.571641 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.571668 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:31.571694 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.571711 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.571737 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:31.571764 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.571790 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:31.571816 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.571841 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:31:31.571881 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.571908 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:31.571934 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.571964 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:31.571990 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572010 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572036 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:31:31.572062 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572088 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:31.572114 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572141 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:31:31.572166 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572193 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:31:31.572219 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572236 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572252 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572270 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572301 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572323 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572340 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572366 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:31.572392 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572409 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572426 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572452 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:31.572478 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572505 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:31.572531 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572548 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572578 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572604 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:31.572629 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572645 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572678 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572719 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.572744 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572760 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572776 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572792 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572817 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.572842 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572858 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572874 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572890 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572915 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.572944 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.572969 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.572994 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573012 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573029 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573045 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573072 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:31:31.573097 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573121 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:31:31.573146 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573162 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573178 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573203 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.573228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573244 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573260 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573315 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573342 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:31:31.573367 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573393 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:31:31.573419 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573445 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.573471 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573497 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:31.573522 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573539 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573555 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573584 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573615 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.573641 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573658 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573674 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573707 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573723 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573752 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573768 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573792 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:31:31.573817 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573833 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573857 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:31:31.573881 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573897 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573912 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573936 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:31:31.573960 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.573991 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574007 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574031 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:31:31.574055 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574079 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:31.574103 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574126 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:31.574150 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574166 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574190 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:31.574214 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574234 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574258 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:31.574303 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574329 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:31.574369 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574395 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:31:31.574421 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574447 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:31.574473 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574499 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:31.574525 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574542 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574580 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:31:31.574606 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574643 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:31.574668 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574692 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:31:31.574716 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574741 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:31:31.574764 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574780 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574795 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574811 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574826 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574842 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574899 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.574946 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:31.574991 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575021 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575052 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575106 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:31.575158 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575207 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:31.575252 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575302 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575331 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575390 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:31.575440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575558 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575611 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:31:31.575666 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575693 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575718 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575743 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575785 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.575844 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575873 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575905 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575933 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.575971 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.576022 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576063 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:31.576104 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576131 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576157 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576190 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576238 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:31:31.576287 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576366 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:31:31.576411 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576440 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576466 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576571 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.576601 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576669 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576695 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:31:31.576721 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576760 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:31:31.576785 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576823 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:31.576847 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576871 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:31.576895 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576911 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576926 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576942 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.576966 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.576991 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.577007 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.577022 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.577038 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.577059 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.577075 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.577091 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.577107 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:31.577132 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:31:31.577157 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:31:31.577212 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.577258 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:31.577326 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:31.577387 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:31:31.577442 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:31:31.577491 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:31:31.577539 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:31:31.577604 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:31.577652 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:31.577701 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:31.577748 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:31.577795 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.577848 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.577914 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.577969 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:31.578017 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:31:31.578078 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.578125 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.578172 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:31.578232 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.578304 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.578383 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:31.578438 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:31:31.578484 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:31.578531 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.578578 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:31.578626 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:31:31.578675 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:31.578754 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:31.578812 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.578858 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:31.578909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:31:31.578954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.578998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:31.579042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:31.579085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:31:31.579130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:31:31.579184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:31:31.579232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:31:31.579492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:31.579541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:31.579589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:31.579635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:31.579683 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.579744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.579803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.579848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:31.579892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:31:31.579936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.579981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.580026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:31.580071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.580119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.580168 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:31.580212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:31:31.580256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:31.580320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.580379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:31.580433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:31:31.580482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:31.580534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:31.580580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.580629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:31.580694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:31:31.580756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.580814 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:31.580858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:31.580901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:31:31.580944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:31:31.580988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:31:31.581037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:31:31.581081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:31.581123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:31.581168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:31.581211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:31.581254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.581319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.581380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.581435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:31.581483 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:31:31.581531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.581579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.581628 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:31.581676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.581741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.581805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:31.581848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:31:31.581911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:31.581956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.582001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:31.582048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:31:31.582094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:31.582146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:31.582191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.582238 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:31.582297 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:31:31.582337 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:31:31.582400 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.582460 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:31.582514 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:31.582572 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:31:31.582651 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:31:31.582705 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:31:31.582763 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:31:31.582828 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:31.582897 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:31.582961 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:31.583027 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:31.583081 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.583135 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.583188 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.583241 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:31.583314 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:31:31.583366 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.583425 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.583493 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:31.583548 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.583602 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.583655 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:31.583708 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:31:31.583776 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:31.583831 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.583925 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:31.583980 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:31:31.584033 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:31.584087 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:31.584140 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.584193 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:31.584266 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:31:31.584302 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:31:31.584355 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.584414 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:31.584467 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:31.584518 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:31:31.584584 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:31:31.584634 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:31:31.584684 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:31:31.584734 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:31.584784 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:31.584996 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:31.585047 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:31.585097 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.585147 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.585197 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.585251 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:31.585326 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:31:31.585379 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.585437 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.585490 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:31.585542 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.585616 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.585666 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:31.585716 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:31:31.585779 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:31.585830 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.585939 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:31.585998 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:31:31.586050 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:31.586103 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:31.586154 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.586206 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:31.586264 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:31:31.586309 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:31:31.586360 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.586414 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:31.586464 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:31.586518 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:31:31.586579 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:31:31.586627 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:31:31.586673 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:31:31.586719 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:31.586765 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:31.586812 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:31.586859 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:31.586905 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.586952 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.586999 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.587045 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:31.587091 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:31:31.587139 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.587186 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.587232 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:31.587303 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.587353 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.587406 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:31.587457 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:31:31.587506 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:31.587559 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.587618 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:31.587666 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:31:31.587712 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:31.587758 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:31.587808 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.587855 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:31.587909 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:31:31.587930 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:31:31.587979 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.588028 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:31.588076 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:31.588124 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:31:31.588172 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:31:31.588220 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:31:31.588293 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:31:31.588344 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:31.588395 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:31.588450 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:31.588501 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:31.588551 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.588600 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.588666 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.588714 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:31.588762 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:31:31.588811 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.588859 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.588907 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:31.588956 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.589004 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.589053 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:31.589101 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:31:31.589149 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:31.589197 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.589246 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:31.589320 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:31:31.589376 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:31.589432 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:31.589483 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.589535 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:31.589600 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:31:31.589617 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:31:31.589654 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:31:31.589680 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:31:31.589713 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:31:31.589738 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:31:31.589755 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:31:31.589770 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.589778 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:31.589787 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:31.589795 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:31:31.589803 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:31:31.589811 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:31:31.589819 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:31:31.589826 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:31.589834 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:31.589842 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:31.589849 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:31.589857 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.589869 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.589878 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.589885 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:31.589893 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:31:31.589900 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.589908 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.589916 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:31.589923 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.589930 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.589938 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:31.589945 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:31:31.589953 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:31.589960 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.589967 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:31.589974 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:31:31.589982 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:31.589989 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:31.589996 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.590004 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:31.590011 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:31:31.590020 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.590027 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:31.590036 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:31.590043 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:31:31.590052 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:31:31.590059 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:31:31.590066 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:31:31.590074 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:31.590081 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:31.590089 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:31.590096 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:31.590103 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.590110 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.590117 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.590125 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:31.590132 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:31:31.590139 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.590147 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.590154 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:31.590161 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.590169 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.590176 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:31.590183 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:31:31.590190 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:31.590197 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.590204 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:31.590211 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:31:31.590218 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:31.590225 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:31.590233 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.590240 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:31.590251 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:31:31.590260 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.590268 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:31.590309 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:31.590318 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:31:31.590325 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:31:31.590333 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:31:31.590340 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:31:31.590347 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:31.590363 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:31.590370 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:31.590377 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:31.590383 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.590390 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.590398 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.590408 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:31.590416 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:31:31.590423 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.590430 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.590437 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:31.590444 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.590450 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.590458 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:31.590464 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:31:31.590472 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:31.590479 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.590485 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:31.590492 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:31:31.590499 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:31.590506 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:31.590512 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.590519 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:31.590526 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:31:31.590534 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.590541 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:31.590548 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:31.590555 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:31:31.590562 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:31:31.590590 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:31:31.590597 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:31:31.590603 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:31.590610 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:31.590616 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:31.590623 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:31.590629 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.590637 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.590656 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:31.590662 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:31.590669 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:31:31.590675 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.590682 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:31.590688 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:31.590887 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:31.590895 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:31.590902 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:31.590908 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:31:31.590915 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:31.590921 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:31.590928 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:31.590934 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:31:31.590940 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:31.590947 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:31.590953 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:31.590959 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:31.591251 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:31:31.591261 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:31:31.591266 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:31:31.591292 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:31:31.591301 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:31:31.591306 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:31:31.591310 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:31:31.591319 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:31:31.591327 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:31:31.591369 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.591376 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220331" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:31:31.591390 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:31:31.591417 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:31:31.591425 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:31:31.591429 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:31:31.591433 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:31:31.591439 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220331" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:31:31.591450 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:31:31.591457 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:31:31.591462 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:31:31.591473 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.591482 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:31:31.591487 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:31:31.591511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.591519 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:31:31.591524 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.591547 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:31:31.591553 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:31:31.591557 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:31:31.591561 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:31:31.591565 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:31:31.591581 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:31:31.591586 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:31:31.591591 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:31:31.591597 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220331" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:31:31.591606 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:31:31.591612 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:31:31.591617 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:31:31.591622 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.591628 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:31:31.591632 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:31.591653 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:31:31.591660 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.591664 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.591670 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.591674 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:31:31.591683 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:31:31.591690 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:31:31.591695 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:31:31.591699 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:31:31.591710 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220331" 2019-02-24 06:31:31.591717 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:31:31.591721 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:31:31.591726 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:31:31.591732 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:31:31.591736 wsdl: in serializeType: returning: 220331 2019-02-24 06:31:31.591742 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:31:31.591749 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:31:31.591753 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:31:31.591757 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:31:31.591761 wsdl: in serializeType: returning: 220331 2019-02-24 06:31:31.591766 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220331 2019-02-24 06:31:31.591785 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220331 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:31:31.591790 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:31:31.591796 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4236"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:31:31.591809 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:31:31.591815 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220331 2019-02-24 06:31:31.591824 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:31:31.591894 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:31:31.591836 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:31:31.591846 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:31:31.591851 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:31:31.591855 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:31:31.591859 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:31:31.591865 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:31:31.591875 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:31:31.591883 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:31:31.591888 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:31:31.591900 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:31:31.591910 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:31:31.591917 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:31:31.599434 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:31:31.599457 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:31:31.599468 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:31:31.599474 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:31:31.599480 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:31:31.599485 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:31:31.599489 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:31:31.599497 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:31:31.599503 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:31:31.599530 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:31:31.609846 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:31:31.609863 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:31:31.609869 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:31:31.609874 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:31:31.609880 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:31:31.609885 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:31:31.609890 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:31:31.609895 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:31:31.609901 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:31:31.609906 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:31:24 GMT 2019-02-24 06:31:31.609916 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:31:31.609921 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:31:31.609926 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:31:31.609935 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:31:31.609957 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:31:31.609967 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:31:31.609976 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:31:31.609980 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:31:31.609985 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:31:31.610016 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:31:31.610027 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:31:31.610032 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:31:31.610053 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:31:31.610059 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:31:24 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:31:31.610089 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:31:31.610098 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:31:31.610116 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:31:31.610122 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:31:31.610219 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:31:31.610332 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:31:31.610339 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:31:31.610347 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:31:31.610357 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:31:31.610380 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:31:31.610443 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:31:31.610469 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:31:31.610484 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:31:31.610492 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:31:31.610496 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:31:31.610501 nusoap_client: detail =